Peter Minuit

Född:1590omkr – Tyskland (i Wesel, Rheinland, Westfalen)
Död:1638-06 – S:t Kitts och Nevis (på S:t Christopher)

Sjöofficer, Guvernör


Band 25 (1985-1987), sida 524.

Meriter

Minuit, Peter, f omkr 1590 i Wesel, Rheinland, Westfalen, d i juni 1638 i S:t Christopher, Västindien. Föräldrar: borgaren Jan o Sara M. Generaldir i holländska Västindiska kompaniet 2532, guvernör i Nya Nederland 2632, grundade Fort Amsterdam 26, kommendör för första sv expeditionen till Nya Sverige 3738, guvernör över Nya Sverige 38, grundade Fort Christina. G m (förnamn okänt) Huygen.

Biografi

M som var av hugenottisk härkomst växte upp i ett välbärgat köpmanshus vid Wesel vid Rhen. Han gifte in sig ovisst när i den välbärgade och inflytelserika släkten Huygen. Under den spanska ockupationen av staden 16141629 ruinerades M och han flyttade 16231624 till Amsterdam där han genom hustruns släkt 1625 fick anställning i Västindiska kompaniet.

M avseglade 9 jan 1626 från Texel mot Nya Nederland som han fått i uppgift att styra. Han anlände dit 4 maj s å. Väl framme köpte han nuvarande Manhattan av indianerna för varor till ett värde av 60 holländska gulden, varefter han på ön började uppföra Fort Amsterdam. M organiserade handeln med pälsverk mellan indianerna och Västindiska kompaniet samt administrerade programmet för vidarekolonisation av området under holländsk överhöghet. Det sistnämnda innebar bl a att till kapitalstarka holländare ge suverän förfoganderätt över av dem inmutad mark, under förutsättning att dessa åtog sig att där hålla minst 50 personer. Dessa kolonisatörer, "patroner", fick snart motstridiga intressen gentemot kompaniet vilket placerade M i en mycket besvärlig mellanställning. Konflikten ledde till att M kallades hem till Amsterdam 1631 dit han anlände under våren 1632 och miste sin anställning. Han försökte förgäves under en tid att återfå den. M försvinner därefter för några år ur källorna tills han återfinns 1635 i Amsterdam tillsammans med S Blommaert planerande ett sv kolonialt företag.

Under detta inledande skede var inte platsen för en sv koloni bestämd. Syftet med projektet var att finna ersättning för de nyligen förlorade preussiska licenterna, men också att finna nya avsättningsmarknader för Sveriges stora kopparproduktion. Att ett kolonialt företag lockade får ses mot bakgrunden av de enorma vinster som fortfarande kunde göras inom detta område, vilket de holländska och engelska exemplen visade. Det var till sist M:s erfarenhet från Nya Nederland som fick avgöra kolonisationsort, och det var utifrån dennes plan presenterad för A Oxenstierna som företaget igångsattes.

Den aktiva kretsen kring dessa kolonialplaner utgjordes av A Oxenstierna, P Spieringk, S Blommaert, K Fleming och M. Ett exklusivt högadligt bolag runt Oxenstierna bildades där M utsågs till den första expeditionens ledare. I den första instruktionen uppdrogs bl a åt M att styra "Delaware", uppköpa land av indianerna, sätta upp sv gränsmärken och att bygga upp ett fort.

M kom till Sverige för första gången i mars 1637, och i slutet av aug s å avseglade man från Sthlm via Gbg, varifrån M antagligen anslöt, med de två fartygen Kalmare Nyckel och Fågel Grip mot Delawarebukten, dit man efter en del missöden anlände vid mitten av mars 1638. Omedelbart började M utföra sin instruktions order som alltså till största delen var hans eget verk. Det kan vara av intresse att notera att mönstret från Nya Amsterdams grundande kopierades så gott som fullständigt; land "köptes" av lokala indianhövdingar, Fort Christina började uppföras och M köpte pälsvaror av indianerna för skeppning mot Europa. Vid första resan tillbaka till Sverige, som enligt M:s instruktion omedelbart efter grundandet skulle företas för avläggande av rapport, angjorde Kalmare Nyckel i juni 1638 S.t Christopher i Västindien för att köpa upp tobak. M blev där överbjuden som gäst till ett holländskt fartyg på redden. En kraftig storm vräkte kort därpå fartyget ut på havet och M återsågs aldrig mer.

Äldre forskning har ofta ställt M i en mycket ljus dager vad gäller duglighet och driftighet. Denna bild bör modereras med hänsyn till att han vid grundandet av Nya Sverige kopierade mönstret vid grundandet av Nya Amsterdam. De båda företagen hade emellertid helt olika förutsättningar vilket inte beaktades av M. 1626 hade han haft världens mäktigaste marina makt bakom ryggen. 1638 var denna utbytt mot den sv som saknade Hollands resurser i högsjötonnage. Det M:ska företaget "Nya Sverige" var därför från början dömt till undergång. Till detta bidrog även att både Holland och England gjorde anspråk på området vid Delawareflodens mynning. I ljuset av detta blir det snarast märkligt att Sverige kunde hålla sin nordamerikanska besittning ända till 1655.

Författare

Åke SandströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Letter ... proposing the founding of the colony of New Sweden. Translated from the original Dutch by professor G. B. Keen (The Pennsylvania magazine of history and biography, vol. 6 1882, Philadelphia, s 458-460).

Källor och litteratur

Källor o litt: Handel o sjöfart, vol 42 o 44 (Kolonien Nya Sverige), KA, RA.

I Acrelius, A History of New Sweden. Memoirs of the Historical Society of Pennsylvania, 11 (Philadelphia 1966); AOSB 8-15 (194956); T Campanius, Kort beskrifn om provincien Nya Swerige uti America (1702); A Johnson, The Swedish Settlements on the Delaware 1638-1664, 12 (Philadelphia 1911).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peter Minuit, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9361, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Sandström), hämtad 2023-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9361
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peter Minuit, urn:sbl:9361, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Sandström), hämtad 2023-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se