Fredrik K Mogensen

Född:1904-09-18 – Falu Kristine församling, Dalarnas län
Död:1978-04-23 – Hjo stadsförsamling, Skaraborgs län

Bergsingenjör, Entreprenör


Band 25 (1985-1987), sida 609.

Meriter

Mogensen, Fredrik Kristian, f 18 sept 1904 i Falun, Kristine, d 23 april 1978 i Hjo. Föräldrar: överlantmätaren Bror Kristian M o Ruth Ingegerd Marianne Kjellin. Studentex vid h a l i Falun vt 23, ord elev vid KTH 31 aug 23, avgångsex från dess fackavd för bergs- o gruvvetensk 9 mars 28, anställd vid A Johnson & co o vid Nybergs grufab, Smedjebacken, Norrbärke, Kopp, 28–33, eo tjänsteman vid bergsstaten 30, gruv- o anrikningsingenjör vid Boxholms ab:s gruvor vid Kantorp, Sköldinge, Söd, 31–32, bedrev egen konsultverksamhet från 33 (bl a genom Kommanditbolaget F M & co o från 62 genom F M ab), tf prof i bergsteknik vid Tekn högsk i Hfors 39–40, disp vid KTH 20 sept 41, tekn dr där 25 maj 44.

G 18 mars 1933 i Sköldinge, Söd, m Maja Lisa Eriksson, f 27 juni 1907 i Nora bergsförs, Or, dtr till gruvdisponenten Hjalmar E o Hilma Carlsson.

Biografi

Efter studentexamen i Falun avlade Fredrik M bergsingenjörsexamen vid KTH:s gruvvetenskapliga linje 1928. Under sin tid vid Johnsonkoncernen var han huvudsakligen sysselsatt med malmletningsverksamhet och anrikningsundersökningar, och vid Kantorps gruva i Södermanland var han gruv- och anrikningsingenjör.

M var utpräglat vetenskapligt intresserad och uppehöll en tid professuren i bergsteknik vid Tekniska högskolan i Hfors. Under lång tid studerade han partikelbildningen vid malmers krossande. Forskningarna redovisades i doktorsavhandlingen 1941, och M blev den förste tekn dr vid KTH på den bergsvetenskapliga linjen.

Återkommen till Sverige fortsatte M sin konsultverksamhet i Stocksund och Danderyd och slutligen i Hjo, från 1962 genom Fredrik Mogensen ab. Träget praktiskt arbete på god teoretisk grund förde M fram till snillrika lösningar inom malmseparationens område. Maskiner som konstruerats för detta ändamål har sålts i stort antal över hela världen. Särskilt den s k sizern och divergatorn har blivit välkända och skaffade M ett aktat namn och en stor internationell vänkrets bland fackmän. De har kommit till användning för separation av många slags material, från malmer till grus, från diamanter till fiskfoder. Denna vittomfattande verksamhet förde M på långa resor till snart sagt alla världens hörn.

M var vid sidan av sin bergsvetenskapliga verksamhet en framstående ornitolog och botanist.

Författare

Carl SebardtSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En studie rörande partikelfördelningen på vissa siktklasser i krossprodukter av några svenska malmer. [Omsl: Akad avh, KTH.] Upps 1941. VI, 134 s. – Den moderna anrikningstekniken och dess betydelse för de inhemska kemiska och metallurgiska industriernas råvaruförsörjning (TT, årg 71, 1941, [Sthlm, tr] Norrköping, 4:o, avd Bergsvetenskap, s 1–8). – Om fosforhaltens växlingar vid skakbordsanrikning av några svenska järnmalmer (ibid, s 61 – 68). – Malmbrytning med diamantborrade spränghål i Nordamerika (ibid, 76, 1946, s 1001-06). – Görletsjakk – en gruvbrytning i svårt klimat (ibid, 78, 1948, s 396 f). – Bidrag till diskussioner i JKA, årg 128, 1944, Upps, s 414, 419, o 137, 1953, s 433, 436.

Källor och litteratur

Källor o litt: C Sebardt, nekr:er över M (DN o SvD 6 maj 1978); dens, F M (Dödsrunor utg av Sancte Örjens gille, 34, 1982); SvTeknF; Vem är vem inom handel o industri 1944–45 (1944).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik K Mogensen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9402, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Sebardt), hämtad 2020-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9402
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik K Mogensen, urn:sbl:9402, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Sebardt), hämtad 2020-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se