Einar Molin, Foto Gemler

K Einar Molin

Född:1907-05-01 – Malma församling, Västmanlands län
Död:1983-08-31 – Enskede församling, Stockholms län

Skådespelare, Revyförfattare


Band 25 (1985-1987), sida 639.

Meriter

Molin, Karl Einar, f 1 maj 1907 i Malma, Vm, d 31 aug 1983 i Sthlm, Enskede. Föräldrar: hemmansägaren Per Axel M o Johanna Sofia Forsberg. Lärov:studier i Västerås, kamrer och skådespelare vid Sv teatern i Vasa 32–34, skådespelare o förf vid Klippans sommarteater 33–36, vid Cabaret Hjorten i Trondheim 35–36, vid Inga Hodells tältrevyer 37–38, vid Södra teatern i Sthlm 38, vid Odeonteatern där 40–45, red vid Bull's presstjänst där 46–75.

G 9 april 1938 i Sthlm, Enskede, m Anna Britta (Britten) Maria Kullberg, f 14 jan 1918 i Nacka, dtr till köpmannen Karl Artur K o Ebba Bennie Maria Sandberg.

Biografi

Einar M föddes som sjätte barnet i en lantbrukarfamilj och föräldrarna hoppades att han som det första av dem skulle göra akademisk karriär. Under läroverkstiden i Västerås började han dock medverka i lokalrevyer och hoppade slutligen av studierna i sista ringen för att delta i en landsortsturné med en Rolfrevy.

1930 kom M till Sthlm och hamnade i kretsen kring Nils Ferlin. Tillsammans skrev de flera sångtexter, av vilka två utgavs i nottryck. S å blev han medförfattare till sin första professionella revy, Casinos vårrevy. Under sin tid i Finland var M huvudförfattare till två nyårsrevyer, som bägge blev stora framgångar. Under sommaruppehållen återvände han till Sthlm och skrev för och medverkade i friluftsteatrar.

Säsongen 1935–36 var M knuten till en kabaret i Trondheim och framförde bl a en egen revy. Därefter återvände han till Sverige för gott och medverkade bl a i de första sv tältrevyerna (somrarna 1937 och 1938), av vilka den första blev en stor framgång och den andra slutade med konkurs. M samarbetade i dessa med signaturen Charles Henry (Karl Henrik Henrüd); tillsammans med honom skrev han de flesta av sina revyer. Sitt genombrott som revyförfattare fick han emellertid i Södra teaterns nyårsrevy 1938, där medförfattarna var Nils Berggren och Gösta Rybrant och där M:s hustru medverkade som dansös. Under krigsåren var M medförfattare till alla Odeon-revyerna och fick dessutom sånger och sketcher inlagda i flera andra revyer.

M fortsatte att framträda som skådespelare, bl a vid Riksteatern, men efter kriget ville han få slut på det kringflackande livet och tog ett fast arbete vid Bull's presstjänst, där han utförde redaktionellt arbete bl a för dess tidskrift Teknik för alla.

Under fyrtiotalet tillkom M:s mest kända sångtexter, Midsommarblomster till Lille Bror Söderlundhs musik (1940) och Idel ädel adel (ur Södra teaterns nyårsrevy 1944). Den senare var ovanlig såtillvida att textuppslaget kom från kompositören Axel Flyckt, medan M själv, som vanligen var textförfattare, stod för melodiuppslaget. Under femtiotalet skrev M många underhållningsprogram för radion och publicerade även ett flertal framgångsrika schlagertexter, bl a Röda rosor, blå violer (1950) och Tror du att jag förlorad är? (1952).

M var mycket aktiv inom bl a TSO och Ferlinsällskapet samt Stallbröderna, som han var med om att stifta. I Föreningen Sv kompositörer av populärmusik (SKAP) blev han medlem redan 1940 och erhöll 1967 dess Fred Winter-stipendium och 1980 dess Ejnar Westling-stipendium. M var en av de mer framträdande författarna inom den folkliga revygenren på fyrtiotalet.

Författare

Björn EnglundSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

M:s efterlämnade papper hos hans hustru Britten M, Enskede.

Tryckta arbeten

Förf till revyer på: Casinoteatern 26/3 1930 tills med K Lindberg m fl, Svenska teatern (Vasa) 1/1 1933 (pseud: Knycker & Ci.), Klippans sommarteater 1/6 1933 tills med H Ohlsson-Sörby, Sv teat 1/1 1934 tills med J Elfström, Klippans sommarteat 9/6 1934 tills med H Ohlsson-Sörby o 12/6 1936 med A Fischer, Mosebacketeatern 15/1 1937 tills med A Erlandson (all musik av M), Inga Hodells tältrevy sommaren 1937 tills med C Henry [K H Carlsson-Henrüd], Södra teatern 1/1 1938 tills med G Rybrant o N Berggren, Hodells tältrevy somm 1938 tills med C Henry, Klippans sommarteat 1/6 1939 tills med S Fischer, Casinoteat 26/12 1939 tills med S BergendorfT o G Bernhard [Byhmar], Odeon 2/3 o 29/9 1940 tills med C Henry o G Wahlberg, Folkets hus 1/1 1941 tills med G Sahlberg o C Henry, Odeon 22/2 o Klippans sommarteat 8/6 1941, Odeon 27/9 1941, 31/1 o 29/9 1942, 1/1 o 24/9 1943 samt 1/1 1944 tills med C Henry, Cirkus 26/5 1944 tills med C Henry m fl, Odeon 27/9 1944 o 1/1 1945 tills med C Henry, Cirkus 5/6 1945 tills med Dix Dennie [G Stenberg], Folkparkerna sommaren 1945 (Gösta Jonssons rytmiska revy) tills med H Iseborg (musiken delvis av M), Vasateatern 30/5 1946 tills med S Bergström; texter även till revyer på Sv teat 2/9 1932, Söders friluftsteater 13/6 1936, Odeon 11/3 1939 o 31/1 1940, Folkparkerna somm 1942 (G Jonssons rytm revy) o Södra teat 1/1 1944,

Grammofoninspelning: Bonden – enkla allvarsord av en bonde (2/3 1938, intalad till ack av S Helin, piano).

Tryckta kompositioner: Det är din da i da (1953, tills med G Westerberg), En båt med bananer (1944, tills med C Henry), Hurra för alla rallare (1948), Hälsingeblod, hambo (1947), Idel adel [senare kallad Idel ädel adel] (1944, tills med Dardanell [T Bergström] o A Flyckt, även i Svensk melodikavalkad, 1968), Jag vill ge dej en blomma (1939, tills med K-O Lagerkrans), Snövit och Rosenröd (1953, tills med G Westerberg), Starka pojkar skall vackra flickor ha (1955, d:o), Tjing – hela familjen, swing i folkton (1952, pseud Molax, tills med Lennart "Jocke" Johansson o N Bie [Persson]), Tre stycken jäntungar (1943, tills med E Schleich), Åh, vad det är skönt i solen, Reso-valsen (1950), alla Sthlm.

Tryckta arbeten: Bara en bonde (Fräsiga sketcher, Klinten (tr Sthlm) 1939, s 20 f, vers; även Nya sketcher, Halmstad 1943, s 107 f; även inspelad, se ovan). – Bellans provmiddag (Klatschiga sketcher, Klinten ... 1941, s 14–16; tills med [Karl Henry Carlsson-Henrüd, pseud] Charles Henry; även S. V:s [Svenska visförlagets] sketchhäfte 609 [omsl], Sthlm 1955, s 29–31, o S.V:s stora sketchsamling, bd 2, Sthlm 1956, s 61-63). – Stylen i Chicago (ibid, s 17 f; tills med N Berggren). – Tiden kräver handling / Johansson-Glad (ibid, s 19–25; tills med C Henry). – Han, hon och dörren (ibid, s 29-32; tills med N Berggren). – Kotlettsirenen, monolog (Snitsiga sketcher, Klinten .,. 1941, s 6–8; tills med C Henry). – Karlssons varma glögg (ibid, s 9 f; d:o; även Julias och Emys roligaste sketcher och monologer, Sthlm 1945, s 11–13). – Gumman därhemma / Radio-sketchen (ibid, s 23-27; d:o). – Teaterkatten (Käcka sketcher, Klinten ... 1942, s 31 f). – En som inte va me när krutet fanns opp (Skojiga sketcher, Klinten ... 1943, s 26–28). – Reklamkonst (Dråpliga sketcher, Klinten ... 1944, s 16 f; även S.V:s stora sketchsaml, 1, 1954, s 72–74, o S.V:s sketchhäfte 602, 1954, s 8-10). – Tjänstekvinnans hån, sketcher av Bo Bimbo ([K J Ekström, pseud] Kaj Ajax m fl, Stjärnskottet, revythriller, Kristianstad 1945, s 13 f; pseud). – I alla fall-boken. Sthlm (tr Örebro) 1946. S 1–10, 11–19, sp 20-161, (45) s. [Anon; tills med S Ahrenberg.j – Kverulantskan (S.V:s stora sketchsaml, 1, 1954, s 236–238; även S.V:s sketchhäfte 607, 1954, s 12v14). – Texter till sv melodier: S Axelson, Hon log mot mej, 1937, S [Flodin, pseud] Goon, Go on, plantagesång, 1939, o Tre sjöfarande män, sjömansvals, 1945, [G Bergström, pseud] Kai Gullmar, Kalle Ville Vall, 1939, P Lindqvist, Det finns inga kyssar som dina, Kristina, 1930 (tills med N Ferlin), B Schildknecht, Två prinsar, 1944 (Sonoras melodialbum, 22), Lille Bror Söderlundh, Midsommarblomster, 1940, många senare tr, G Wallenius, Våra flammor och gummor och mammor, 1940; o uti: A Belloni o C Cancinea, Du ska få en ringfingerring av mej, 1955, K Bonfils, Alibadilj – en skojig familj [1955], 8 melodier, 1959, M R Bruce, Tror du att jag förlorad är?, 1952, L W Gilbert, Längtande håg - åkte tåg, 1952, D Hardt o M Jafle, Röda rosor, blå violer, 1950, J Delettre, I ett hörn vid Rue Gabrielle, 1945 (tills med [G Stenberg, pseud] Dix Dennie), W Kollo, För mej till Hawaii, 1930 (tills med N Ferlin), J Lemkow, Tiderna förändra sig, 1952; alla Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: Bull's presstjänsts arkiv; Drottningholms teatermuseums arkiv; SKAP:s arkiv; STIM:s reg o förteckn:ar; två radioprogram om M, Riksradions arkiv; allt i Sthlm.

A M Engel, Teater i Folkets park 1905-1980 (1982); SKAP:s personreg, ed F-G Sundelöf (1976), s 46; Teater i Sthlm, 1–3 (1982); TSO Sthlm. Matr 1952 (1951). - Nekr:er över M i DN o SvD 9 sept 1983. – Muntl meddelanden av M:s hustru.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K Einar Molin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9424, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Englund), hämtad 2021-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9424
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K Einar Molin, urn:sbl:9424, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Englund), hämtad 2021-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se