Lundebergius, släktBand 24 (1982-1984), sida 247.

Biografi

Lundebergius (Lundeberg, Lundbergh), släkt, härstammande från biskopen i Växjö Petrus Jonae Angermannus (1559–1630), vars bror var stamfar för släkten Dryander (bd 11). Biskopen uppges ha varit född i "Lundebärgh" i Arnäs, Vnl, där dock någon ort med detta namn ej kunnat påträffas. Möjligen åsyftas Lunne (då Lunde) i nämnda socken, där en Jon Hindersson namnes bland bönderna i tiondelängderna 1560–65. Petrus Jonae Angermannus' son Zacharias L (1602–67) blev efter studier i Uppsala, Rostock och Jena magister i Wittenberg 1625, rektor för Växjö skola 1626 eller 1627, teol lektor där 1633, kh i Urshult, Kron, och prost 1642 samt biskop i Växjö 1651. Som biskop uppges han ha varit svag och sjuklig, så att oreda uppstod i stiftet (bd 2, s 522; jfr Wittrock o PrRP 2, s 299).

Zacharias L:s bror magister Daniel L (1605–73), som studerat i Uppsala, Leiden och Franeker, blev teol lektor i Växjö 1643, kh i Väckelsång 1658 och prost över Konga härad 1659 samt var riksdagsman 1643. Han var svärfar till biskopen i Lund Canutus Hahn (bd 17) och far till tre söner. Sonen Johannes Lundeberg (1636–93) deltog som fältpräst vid Smålands kavalleriregemente i slagen vid Fehrbellin 1675 och Landskrona 1677 och blev kh i Slätthög, Kron. 1678 (tilltr 1679). Hans bror Gabriel Lundeberg (d 1684), som studerat i Greifswald, Wittenberg, Uppsala och Lund, blev logices et physices lector vid Växjö gymnasium 1671, efterträdde 1675 fadern som kh i Väckelsång, var riksdagsman 1680 och 1682-83 samt blev teol prof i Lund 1681 men tillträdde ej. Johannes och Gabriel Lundebergs bror Nicolaus L eller Lindbergh (d 1703) blev magister i Lund 1678, kh i Tolg, Kron, 1677 (tilltr 1679) och prost över Norrvidinge härad 1683 samt var riksdagsman 1686. Han sände till Erik Dahlbergh (bd 9) för Sueciaverket en utförlig berättelse om fornminnen i Tolg (tr av Wilstadius 1940). En av hans söner var far till kh:arna Nils Lundeberg (f 1712 eller 1713, d 1778) i Hovmantorp, Kron, och Gustaf Lundeberg (1713–69) i Bankeryd, Jönk. .

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Petrus Jonae Angermannus' födelseort: N Krokius'= likpredikan över honom (1630). Jon Hindersson: Ångermanlands landskapshandl 1560:9 B o 1565:2, RA. Zacharias L: AOSB 2: 12 (1930); R Björkman m fl, Jönköpings hist, 2-3 (1918–19); Chr Callmer, Sv studenter i Wittenberg (1976); G Carlsson, I Wittenberg promoverade sv magistrar (Lychnos 1962), s 216; G Göransson, Canutus Hahn (1950); T Heldtander, Prästtillsättn:ar i Sverige under stormaktstiden (1955); S Kjöllerström, Biskopstillsättn:ar i Sverige 1531-1951 (1952); L Larsson, Bilder från fordom (1908), s 75; dens, Herr Nils Svensson o hans vårdnad (HCÅ 1920), s 96 f, 103; H Lundin, Joannes Baazius' kyrkliga reformprogram (1944); G G Molin, Smolandi Up-salienses, 1 (1955); PrRP 1–2 (1949–54); I Svale-nius , Tiden från 1523 till 1718 (Växjö stads hist, 1:2, 1956); G Wittrock, Carl X Gustafs testamente (1908), s 1, 172; Växjö hm. Daniel L: A a:n av Göransson, Lundin o Molin; PrRP 1 (1949); Växjö hm. Johannes Lundeberg: P Wilstadius, Smolandi Upsalienses, 3 (1968); Växjö hm. Gabriel Lundeberg: A a:n av Callmer o Göransson; PrRP 4 (1962); J Rosén, 1668–1709 (LU:s hist, 1, 1968); SjSmål; M Weibull o E Tegnér, LU:s hist 1668–1868, 2 (1868); Wilstadius, a a, 4 (1971); Växjö hm. Nicolaus L eller Lundbergh: PrRP 4; Wilstadius, a a, 4; dens, Kh Nicolaus Lundebergius i Tolg som forn- o folkminnesforskare (HCÅ 1940); Växjö hm. Nils o Gustaf Lundeberg: SjSmål; Växjö hm.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lundebergius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9795, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-09-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9795
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lundebergius, släkt, urn:sbl:9795, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-09-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se