Lundén, släktBand 24 (1982-1984), sida 266.

Biografi

Lunden, släkt, härstammande från hemmansägaren Hans Persson (1814–98) på gården Kullen i byn Olstorp i Stora Lundby socken, Alvsb. Han var far till Olaus L (1851–1919), vilken 1871–74 genomgick Gbgs folkskolelärareseminarium och därefter var verksam som lärare och predikant i Kiel och 1879–86 som lärare i Västergötland. Han grundade 1886 tillsammans med sin bror Peter L den L:ska privatskolan, Gbgs första egentliga samskola. Olaus L var från 1896 ensam rektor för denna och under åtta år ordf i styrelsen för Evangeliska missionsföreningen. Han var far till rektorn för Saltsjöbadens samskola fil lic Josef L (1876–1945) och till John Kaleb L (1889–1973). Kaleb L blev 1942 överste i armén och var 1942–49 försvarsområdesbefalhavare i Strängnäs. Bror till Josef och Kaleb L var flottningschefen i Klarälvens flottningsförening Johannes Paul L (1886–1966), som efterträddes av sin son Bo L (f 1914).

Olaus L:s äldre bror Peter L (1849–1906) blev komminister i Masthuggsförsamlingen i Gbg 1883 och kh i Karl Johans församling i  samma stad 1887 (tilltr 1889). Han engagerade sig i den lågkyrkliga väckelsen och medverkade vid det första blåbandsmötet i Sverige. L medarbetade i Gbgs Weckoblad som började utkomma i slutet av 1874. Tidningen blev språkrör för den radikala nyevangelismen. Som nykterhetsvännernas kandidat blev L vid ett fyllnadsval 1890 riksdagsman i AK, där han intog en reformvänlig hållning (Millqvist). Han var motståndare till livsmedelstullar och anslöt sig i riksdagen till dem som yrkade på att påföljdsstraffet förlust av medborgerligt förtroende skulle slopas vid mindre grova förseelser. Schartauanernas häftiga agitation tvang honom emellertid att undanbedja sig återval (Petersson), och då han hösten 1893 ånyo kandiderade, var han den ende av centerns kandidater i Gbg som ej blev vald. L var en av stiftarna av KFUM i Gbg och under flera år ordf både där och i Gbgs nykterhetsorganisationers centralkommitté. Han publicerade en rad nykterhetsbroschyrer och är även känd som författare till ett par i väckelsekretsar mycket populära sånger (Svärd).

Bland hans åtta söner märkes Eskil Ragnar L (1881–1945). Eskil L var 1897–1902 lärling i S Molanders orgelfabrik i Gbg, avlade organistexamen 1898, gjorde 1903 en studieresa till Tyskland och innehade 1903–17 Molanders firma. Han byggde ett 80-tal orglar och restaurerade omkr 200. Bl a restaurerade han i grunden orgelverket i Gbgs domkyrka 1905 och byggde en 40-stämmig orgel för Vasa kyrka 1909 och konserthusorgeln i Gbg. L var också sånganförare i Göta Par Bricole och kormästare i Gbgs sångförening 1912–14. 1918 blev han försäljningschef i ab Förenade piano- och orgelfabriker, också i Gbg, där han 1920 blev teknisk direktör och styrelseledamot och från 1923 till sin död var VD.

Äldre bror till honom var James Barthold L (1878–1933). Barthold L utexaminerades 1899 från Chalmers tekniska institut i Gbg och var därefter anställd vid sockerfabriker i Sverige och Tyskland. 1902–08 studerade han violin i Sthlm, Brüssel och Berlin, och 1908–20 var han altviolinist i Gbgs symfoniorkester. Samtidigt var L musikrecensent 1909–23 i Gbgs Aftonblad och 1913–20 i boulevardtidningen Vidi, vars chefredaktör han var 1920–31. Vid hundraårsjubileet av Richard Wagners födelse 1913 publicerade han en översättning av noveller och uppsatser av denne, och senare skrev han framtidsvisionen Den yttersta dagen (1922). L grundade Sv antisemitiska föreningen, vars ordf han en tid var.

Deras bror läkaren Gylfe Vidar L (1885–1952) i Ängelholm var gift med målarinnan Eva Lydia Margareta (Greta) L, f Bergström (1895–1970), och en annan bror, direktör Sölve Percival L (1888–1945) i Gbg, var gift med skulptrisen Irma Elisabeth Gillholm-L (1892–1978). Deras bror ingenjör Sune Isidor L (1882–1936) var far till Lennart L (1914–66), som avlade musiklärarexamen 1938 och blev Sveriges förste kommunale musikledare 1944 i Katrineholm samt innehade motsvarande tjänster i Östersund från 1950 och på Lidingö från 1954. Han blev känd som kompositör. Barthold, Eskil, Sune, Gylfe och Sölve L:s bror pianisten och försäljningschefen i ab Förenade piano- och orgelfabriker Sigge Heribert L-Welden (1880–1959) var i äktenskap med hovsångerskan Signe Rappe-Welden (1879–1974) far till kapellmästaren Gunnar L-Welden (f 1914).

Uppgiften (Arodell, s 21), att järnvägstjänstemannen Gustaf L (1882–1959), ledamot av stadsfullmäktige i Trollhättan och hembygdsforskare, skulle ha varit brorson till Peter och Olaus L, torde vara oriktig (Dahl).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor ock litt: Olaus L: S Gulin, Pustervik. Rosenlund. Järntorget (1974); E Hedin, Gbgs flickskolor (1967); W Bfredberg], Olaus L (Sv folkrörelser, 2, 1937). Josef L: H Gejrot o P H Räf, LärarM 1934 (1934); Josef L död (SvD 26 jan 1945); K Kärre, Josef L in memoriam (SvD 27 jan 1945); E Långström o G Stern, Gbgs studenter, 1 (1917). John Kaleb L: C Th Kocken, K Västgöta reg, 2 (1948); Långström o Stern, a a. Johannes Paul L: G Bodman, Chalmers tekn inst. M 1829-1929 (1929); Paul L (SvD 25 maj 1966); J Staél von Holstein, Paul L in memoriam (SvD 26 maj 1966). Peter L: TU 5:11 o 7:70, KB; G Ankar, Av nåd bevarad (När vi var unga, 5, 1949), s 18; J Bergman, Den sv nykterhetsrörelsens hist (3 uppl, 1913); Förbundet mellan Sveriges KFUM (1927), s 44, 144; Gulin, a a; S Gustafsson, Nyevangelismens kyrkokritik (1962); Hedin, a a; A Holm, Peter L i arbete o kamp, i seger o hvila (1916); S A J[ohansso]n, Kh P L (Gbgs veckotidn 1 mars 1906); Kh P L (Templaren 1 mars 1906); Långström o Stern, a a; O Lövgren, Våra psalm- och sångdiktare, 3 (1939); dens, Psalm- o sånglexikon (1964); [H Millqvist,] AK:s män 1888-90, af Scipio (1890); A Norberg, Den kyrkliga väckelsen i Skara stift under senare hälften av 1800-talet (1944); K Norborg, Gbgs stift 1885-1949 (1949); Peter L t (Idun 1906); P Olofsson, Vannebergamötena (Skånes missionssällskaps 60-årsjubileum, 1937), s 120; O Petersson, P L (W Skarstedt, Nykterhetsrörelsens banerförare, 1903); K J Rosén, Några minnen från kh P L:s dödsbädd (Gbgs veckotidn 1 mars 1906); SFL 1900-40 (1942); L Svärd, Väckelserörelsernas folk i AK 1867-1911 (1954); A Taube, Hågkomster från en sångarfärd (Hågk o livsintr, 3, 1923), s 62. Eskil Ragnar L: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv D I AA: 257, uppslag 153–156, o DI ABA: 64, uppslag 43 f, RA; G Bodman, Fabriker och industrier i det gamla Gbg (1925); Gbgare 1923 (1923); Norlind; N P Norlind, Orgelns allm hist (C F Hennerberg o N P Norlind, Handbok om orgeln, 2, 1912); SMoK; Sohlman; Sällskapet Par Bricole. Historik o porträttgalleri med biografier (19+6), s 316; Väv inom handel o industri? (1944); A Åkerlund, Musiklivet inom Göta P B 1801–1912 (1918). James Barthold L: A Arodell, Gustaf L 1882-1959 (1982), s 2; Bodman, a a 1929; Gbgare 1923 (1923); E Persson o E Enqvist, Barthold L (1933); SFL 1900 - 40 (1942). Gylfe Vidar L: Gylfe L t (SvD 3 juli 1952); Långström o Stern, a a; SLH 4:3 (1933). Eva Lydia Margareta L o Irma Elisabeth Gillholm-L: SKL. Sune Isidor L: Bodman, a a 1929. Lennart L: Lennart L (GHT 23 nov 1966); Lennart L död (DN 22 nov 1966); Sohlman. Sigge Heribert L-Welden: Herbert L-Welden f (SvD 9 juli 1959); Långström o Stern, a a. Signe Rappe-Welden: Norlind o där anf litt; Signe Rappe (SvD 29 maj 1974); SMoK; Sohlman; [B Wallin,] Sångerskan Signe Rappe 80 år, av Marja (SvD 23 sept 1959). Gustaf L: Brev från O Dahl 2 juni 1982, SBL; Arodell, a a.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lundén, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9811, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2020-06-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9811
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lundén, släkt, urn:sbl:9811, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2020-06-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se