G Ferdinand Lundquist

Född:1837-03-05 – Bara församling, Skåne län
Död:1916-07-24 – Marstrands församling, Västra Götalands län (enl db för Göteborg Domk.)

Köpman


Band 24 (1982-1984), sida 351.

Meriter

Lundquist, Gustaf Ferdinand, f 5 mars 1837 i Bara, Malm, d 24 juli 1916 i Marstrand (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: trädgårdsmästaren Peter L o Christina Holm. Resande för handelsfirman Ullgren & Holter, Gbg, 57, anställd hos handlarna L Salomon o A G Williamsson 60, burskap som handlande i Gbg 12 febr 64, öppnade bosättningsmagasinet Glas & porslinsmagasinet Ferd Lundquist & Co 64, hovleverantör 11.

G 29 jan 1865 i Gbg, Domk, m Hilda Virginia Nikolina Lindquist, f 2 dec 1837 där, Karl Johan, d 5 dec 1912 där, Domk, dtr till Fredrika Nilsson (fadern var sannolikt grosshandlaren Lars Börge Lindquist).

Biografi

Gbgs snabba befolkningsökning och ekonomiska uppsving från 1800-talets mitt medförde bl a en kraftig expansion för minuthandeln. Samma år som Ferdinand L som tjugoåring anlände till Gbg (1857) grundades Gbgs köpmansförening. Antalet minuthandlare uppgick till drygt 500. L fick först anställning som resande i handelsfirman Ullgren & Holter men erhöll redan 1860 ny anställning hos handlandena L Salomon och A G Williamsson, vilka under denna firmabeteckning drev ett sk bosättningsmagasin på Östra Hamngatan i stadens centrum. Här gjorde L sina verkliga lärospån inom handeln och lärde grundligt känna producenter och leverantörer inom ett varusortiment varmed han skulle komma att arbeta under resten av sitt yrkesverksamma liv.

1864 öppnade L eget och etablerade sig som handlande endast några kvarter från sina tidigare principaler. I fastigheten Östra Hamngatan 42 inrymdes den första verksamheten under beteckningen Glas- & porslinsmagasinet Ferd Lundquist & Co. Vid sidan av glas och porslin utgjorde belysningsartiklar en viktig del av varusortimentet, som också omfattade textilier och diverse husgerådsartiklar. Genom direkta kontakter med in- och utländska producenter och leverantörer expanderade rörelsen under den vidare beteckningen bosättningsmagasin till att omfatta hela den ursprungliga fastigheten och delar av grannfastigheterna. Vid 1900-talets början hade firman enligt sin egen annonsering specialavdelningar for glas, porslin, nickel, nysilver, vaxduk, köks- och husgeråds-, belysnings-, konst- och prydnadsartiklar samt mattor.

1911 överläts firman på sönerna, av vilka, efter den äldste sonen Olofs död 1913, Erik och Bror L med framgång drev företaget vidare. 5 okt 1918 ombildades firman till ab med ett aktiekapital på 2,75 milj kr och utvecklades till Gbgs ledande varuhus. Företaget inköptes 1941 av H G Turitz ab. 1967 förvärvades ab Ferd Lundquist & Co av ab Nordiska kompaniet, varefter det gamla firmanamnet försvann. Varuhusrörelsen bedrivs emellertid fortfarande i den fastighet där L först etablerade sin verksamhet.

Författare

Bertil AnderssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ferd Lundquist & Co:s arkiv (1864–1941), innehållande bl a huvudböcker o inventarieförteckn:ar från grundandet, i GLA.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Brev från O Dahl 4 jan 1983 ang L:s svärfar i SBL:s arkiv. – A Attman, Gbgs stadsfullm 1863–1962, 1:2 (1963); C Forsstrand, Sv k hovleverantörer (1927); CRA:son Fredberg, Det gamla Gbg, 2 (1977); E Långström, Gbgs stads borgarelängd 1621–1864 (1927).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
G Ferdinand Lundquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9878, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Andersson), hämtad 2021-06-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9878
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
G Ferdinand Lundquist, urn:sbl:9878, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Andersson), hämtad 2021-06-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se