Lyttkens, släktBand 24 (1982-1984), sida 469.

Biografi

Lyttkens, släkt, härstammande från klädesfabrikören Hinrich Lytkens (d 1806 på sitt 90:e år) i Sthlm, vars son klädesfabrikören där Adolph Friedrich Lytkens (1754–1823) på Brolista i Garn (nu Osseby-Garn), Sth, i äktenskap med en kusindotter till generalmajoren och landshövdingen Thure Gustaf Rudbeck var far till godsägaren och riksdagsmannen Ivar L (L 1). Söner till den sistnämnde var kanslirådet Ivar Adolf L (L 2) och byråchefen August L (L 3). Den senare var svärfar till Torsten Jung (bd 20) och far till kh Elof Ivar August L (1877–1956) i Älvkarleby, Upps. Son till Elof L är prof i religionsfilosofi i Lund Hampus L (f 1916).

Ivar och August L:s bror föreståndaren för statens kemiska station i Halmstad och Hallands läns frökontrollanstalt ingenjören och agronomen Emil L (1847–1912) var far till Yngve L (1894–1974). Denne hade 1922–47 advokatbyrå i Sthlm och skrev de kulturhistoriska brottmålsmonografierna Giftmorden i Silbodal (1946), Dramat på Broxvik (1948), Domen över Magdalena Rudensköld (1950), Yngsjömordet (1951), Hammarby mordet (1952), Attarpsmorden (1953), Trefalt mord? (1956) och Var kommerserådet mördare? (1958). I äktenskap med författarinnan Alice L, f Cronquist (f 1897), var han far till rådmannen i Sthlm Ulf L (f 1919).

Yngve L:s bror styresmannen för länslasarettet i Kalmar Harald L (1889-1962) var i äktenskap med prof i pediatrik och praktisk medicin Oscar Peterssons dotter skulptrisen Anna Marie-Louise Petrus-L (1886–1949) far till forskardocenten i statistik i Uppsala prof Ejnar L (f 1916) och till universitetslektorn i matematik i Uppsala docent Sonja L (f 1919).

Intet genealogiskt samband har kunnat beläggas mellan ovan behandlade släkt och den som faktor för den sv kolonien Cabo Corso i Afrika 1660 kände köpmannen i Hamburg Lucas Lüetkens (d 1682), som uppges ha varit far till sv konsuln i Bordeaux Hinrich Luetkens (d 1722).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: SjGbg; Sv släktkal 19 (1974). Adolph Friedrich Lytkens: Kammarkoll:s skr till K M:t, vol 608 a: 25 april 1815, RA; B Wedberg, Lidingöliv i gamla dar (1924). Elof Ivar August L: Elof L f (SvD 23 maj 1956); H Th Ohlsson, Biogr M över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934); Väv, Svealandsdelen (1947). Emil L: TU 85:25, KB; A Andersson, Alnarps M (1935); G Bodman, Chalmers tekniska institut, M 1829–1929 (1929); Alice L, Leva om sitt liv, 1, 2, 4 (1977–80); C Sjöström, Alnarps M 1862–1912 (1912). Yngve L: J Gehlin, Yngve L död (DN 28 okt 1974); Alice L, a a; PK:s M 1952 (1951); SFL 1941–50 (1953), 1951–55 (1959), 1956–60 (1963); G Svensson, Yngve L (SvD 28 okt 1974); Väv, Stor-Sthlm, 2. uppl (1962). Harald L: Harald L (SvD 7 aug o S-T 8 aug 1962); Alice L, a a; SLH 4:3 (1933); Sv läkare (1959); Väv, Götalandsdelen (1948). Anna Marie-Louise Petrus-L: Alice L, a a; SKL. Lucas Lüetkens: Likv, E 1493, RA; Deutsches Geschlechter-buch, 19 (1911), s 200; V Granlund, En sv koloni i Afrika ... (HB 6, 1879), s 345 f, 350, 352, 393–400; L Meyer o O Tesdorpf, Hamburgische Wappen und Genealogien (1890), s 218; SjGbg, s 451. Hinrich Luetkens: Deutsches Geschlechterbuch, 19 (1911), s 202; Kommerskoll, s 565; Meyer o Tesdorpf, a a, s 218.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lyttkens, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9989, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-12-12.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9989
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lyttkens, släkt, urn:sbl:9989, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-12-12.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se