Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
284 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
(Björnram), Hans Larsson, Diplomat, Ämbetsman, Krigare (– 1571)

2. Hans Larsson (Björnram) till Isnäs, den föregåendes son i första äktenskapet, d i Viborg apr. eller maj 1571. Befallningsman på Helsingfors gård 1554; avfärdad till Reval 1561 (instruktioner 6 jan., 28 febr. och 4 mars); adlad 20 juli 1561; häradshövding i Borgå län 1561–71 och i Lappvesi härad i Vib...

(Eketrä), Sven Månsson Rospigg, Ståthållare, Ämbetsman (– 1626)

1. Sven Månsson Rospigg, adlad Eketrä, d. jan. 1626. Föräldrar: Måns (Helgesson?) och Barbro Sigfridsdotter. Fogde över Linköpings län 1597–98, på Kungsbrogård (Ög.) 20 dec. 1597 samt i Gullbergs m. fl. härader 1597–1600; fogde på Stockholms slott 1601–07; befallningsman där 12 dec. 16...

(Forstenasläkten), Torsten Lindormsson, Ämbetsman, Hovman (– 1631)

3 Torsten Lindormsson (Lindersson), bror till F 2, f 1561 (N W Marcks von Würtembergs geneal tabeller, tillägg), d 3 mars 1631 på Restad i Naglum (Älvsb; begr i V Tunhem). Tidigast nämnd 1581 (J E Almquist 1955), i tjänst vid hertig Sigismunds hov senast 1584 o ännu 1586, kammarherre eller »kammarjunker» hos Sigismund se...

(Horn), Karl Henriksson, Ämbetsman, Krigare (1550 omkring – 1601)

3 Karl Henriksson, son till H 1, f omkr 1550 på Kankas, Masku, Finland, d 16 maj 1601 på Burtnick, Estland. Vid Erik XIV:s hov 66, deltog i försvaret av Reval 70, Pontus De la Gardies underbefälh 74—75, ståth i Estland 30 sept 75, deltog i fälttåget mot Narva 79, i Pontus De la Gardies krigståg 80—82, ståth på Nar...

(Horn), Henrik Klasson, Ämbetsman, Krigare (1512/13 – 1595)

1 Henrik Klasson, f 1512 el 1513 (v Schantz), d 21 juni 1595 på Kankas, Masku, Finland. Föräldrar: riksrådet Klas Henriksson (Horn) o Kristina (Jakobsdtr?). Vid Gustav I:s hov 34, hovgesind 37, skytt 38, häradsh i Masku hd 19 maj 39—68, 72—80, 84—89 o 92—94, kammarråd 39, ledare för skattläggn i Finland 4 jan 40, i uppdrag ti...

(Natt och Dag), Arfvid Ifvarsson, Ämbetsman (1633 – 1683)

11 Arfvid Ifvarsson, sonsons sonson till N 9, fl maj 1633 i (Orig:geneal) i Sthlm (Marks v Wurtenberg), d 31 maj 1683 (Orig:geneal), begr 10 juni 1684 i Sthlm, Jak. Föräldrar: landshövdingen Ifvar Nilsson o Christina Posse. Inskr vid UU 5 nov 43, företog resor i Europa o besökte bl a Utrecht, London o Paris 55–56, kammarherre hos Karl X Gustav 3 juli 5...

Adlerstedt, Lorens Jacob, Ämbetsman (1699 – 1756)

1. Lorens Jacob Adlerstedt, f. 14 aug. 1699, d 25 nov. 1756. Föräldrar: kommerserådet Karl Adlerstedt och hans första hustru, Katarina Bång. Auskultant i kommerskollegiet 22 aug. 1716; v. notarie 1717; nödgades 1718 av Karl XII att avstå från en tillämnad resa till England och tjänstgöra som fältkommissarie vid armén i No...

Ahlman, Pehr Zacharias, Ämbetsman (1734 – 1802)

Ahlman, Pehr Zacharias, f. 6 sept. 1734 i Okome socken, d 23 mars 1802. Föräldrar: kyrkoherden Lars Ahlman och Margareta Brinck. Student i Lund 20 febr. 1752; auskultant i Svea hovrätt 5 dec. 1759; kanslist i manufakturkontoret 10 febr. 1763; sekreterare i järnkontoret 1763–78; kanslist i handels- och manufakturdeputationen vid riksdagarna 1765–66 och 1769&nda...

Almén, August Theodor, Kemist, Ämbetsman (1833 – 1903)

1. August Theodor Almén, f. 24 jan. 1833 i Myckleby prästgård, d 24 nov. 1903. Föräldrar: prosten Johan Andersson och Karolina Elisabet Lignell. Student i Uppsala 24 sept. 1852; avlade med. fil. examen 28 okt. 1854; inskriven i med. fakulteten 19 nov. 1856; med. kand. 27 febr. 1858; med. lic. 14 sept. 1859; disp. 9 maj 1860; med. doktor 1 juni s. å.; fö...

Almqvist, Ludvig T, Ämbetsman, Justitieminister, Civilminister (1818 – 1884)

2. Ludvig Theodor Almqvist, den föregåendes bror, f. 4 jan. 1818 i Gränna, d 26 aug. 1884 på Algö. Student i Uppsala 19 okt. 1835; avlade hovrättsexamen 30 maj 1837. E. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen 21 juni s. å.; auskultant i Svea hovrätt 14 sept. s. å.; e. o. fiskal 31 maj 1841; v. häradshövding 1843; adjunge...

Andersson, J Theofil, Socialpolitiker, Ämbetsman (1869 – 1943)

Andersson, Jakob Theofil, f. 27 sept. 1869 i Ystad. Föräldrar: kopparslagarea Karl Johan Peter Andersson och Elisa Maria Gunnarson. Avlade mogenhetsexamen vid Malmö h. allmänna läroverk 1 juni 1888; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1890; fil. lic. 31 maj 1895; disp. 20 maj 1897; fil. doktor 31 maj s. å. Docent i statistik och statskunskap vid ...

Askelöf, Johan Christoffer, Publicist, Ämbetsman (1787 – 1848)

Askelöf, Johan Christoffer, f. 13 febr. 1787 i Ingelsorp, d 12 juli 1848 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Magnus Askelöf och Magdalena Cronholm. Student i Lund 11 febr. 1796; disp. 19 dec. 1803 (De grammatica linguae vernaculse prae ceteris discenda, pres. J. S:s Cadéen); filologie kand. 13 juni 1804; fil. kand. 22 maj 1805; disp. 3 juni s. å. (Supplementu...

Banér, Axel, Riksråd, Ämbetsman, Hovman (1661 – 1742)

15. Axel Banér, den föregåendes broder, f. 16 dec. 1661, d 29 juli 1742. Hovjunkare vid Hedvig Eleonoras hov; kammarherre därstädes 1692; landshövding i Kronobergs län 11 nov. 1710 och i Stockholms län 10 juni 1718; riksråd 30 dec. s. å. och tillika kansliråd 23 juni 1719–1731; greve 17 apr. 1719 (ej introducerad).

Banér, Gustav Axelsson, Diplomat, Riksråd, Ämbetsman, Hovman (1547 – 1600)

6. Gustav Axelsson Baner, broder till de båda föregående, f. 19 maj 1547, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade jämte brodern Sten utomlands. Skall från 1564 ha tjänstgjort vid konungens livfana och fört dennes huvudbaner; hovmarskalk 13 febr. 1569; riksråd s. å. (ed 2 aug.); användes huvudsakligen i militä...

Behmer, Daniel, Ämbetsman, Jurist (1611 – 1669)

Daniel Behmer, före adlandet Daniel Jonæ Gewalius, senare Gislenius (Gislenus, Gissel) och slutligen, fr. o. m. 1638, Behm, f. okt. 1611 i Gävle, d. 29 dec. 1669 i Älvkarleby. Föräldrar: borgmästaren John Mickelsson och Anna Danielsdotter Kröger. Åtnjöt skolundervisning i Gävle; student i Uppsala 1 febr. 1626...

Beijer, Carl G, Ämbetsman, Ingenjör, Riksdagsman (1811 – 1898)

1. Carl Gottreich Beijer, f. 25 jan. 1811 i Malmö, d. 31 dec. 1898 i Stockholm. Föräldrar: regementsfältskären Gottfrid Beijer och Agneta Maria Halling. Elev i Malmö skola; student i Lund 19 juni 1828; lämnade snart universitetet för att utbilda sig till sjöofficer; praktiserade under några år å handelsfartyg; avlade sjöoffi...

Berch, Anders, Tidningsutgivare, Ämbetsman (1736 – 1770)

3. Anders Berch, den föregåendes son, f. 1736, d 13 jan. 1770 i Stockholm. Student i Uppsala 10 juni 1742; avlade juridisk examen 20 maj 1754. Auskultant i Svea hovrätt 10 febr. 1755 (ed 11 s. m.), varefter han i flera år tjänstgjorde i hovrätten som v. notarie, satt vid protokollet samt vid åtskilliga tillfällen förordnades att h&ari...

Berch, Carl Reinhold, Numismatiker, Ämbetsman (1706 – 1777)

1. Carl Reinhold Berch, f. 29 jan. 1706 i Stockholm, d 22 dec. 1777 därstädes. Föräldrar: kamreraren Anders Berch och Regina Katarina Tersmeden. Undervisades av informatorer; elev vid tyska skolan i Stockholm 1720; student i Uppsala 14 juni 1722; disp. 27 sept. 1728 (De baronum dignitate apud Svecos; pres. F. Törner); fullföljde sin utbildning genom resor juni 1...

Berg, Gustaf J G A, Ämbetsman, Justitieminister, Politiker (1844 – 1908)

Berg, Gustaf Johan Georg Axel, f. 25 febr. 1844 i Mönsterås, d 12 apr. 1908 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Johan Petter Berg och Matilda Teresia Aurora Murray. Studjent i Uppsala 14 sept. 1863; avlade juridisk preliminärexamen 30 maj 1864 och hovrättsexamen 12 dec. 1867. Auskultant i Svea hovrätt 18 dec. 1867; tf. domhavande under åren 1869 &mdash...

Bergstedt, Anders, Författare, Ämbetsman (1768 – 1825)

Bergstedt, Anders, f. 11 sept 1768 i Hackvad, d 10 juni 1825. Föräldrar: båtsmannen o torparen Lars Bergstedt i Hackvads socken och Anna Larsdotter. Student i Uppsala 9 nov. 1790; avlade examen till K. M:ts kansli 13 juni 1793. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 26 juni 1793 och i krigsexpeditionen 9 apr. 1794; assistent i västindiska kompaniets tjänst 1796, ...

Bergström, Pehr, Översättare, Ämbetsman (1740 – 1824)

1. Pehr Bergström, f. 13 juli 1740 i Husby, d 19 juli 1824 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Peter Bergström och Kristina Maria Broström. Student i Uppsala 25 sept. 1753; disp. 10 dec. 1763 (De atmosphaera tel-lurem ambiente, p. III; pres. D. Melander); fil. kand. 20 dec. s. å.; disp. 16 maj 1764 (å ovannämnda avhandling, p. IV, under samme preses)...

Berndes, Johan, Lärare, Ämbetsman (– 1602)

1. Johan Berndes, d före 5 juli 1602, son till Jakob Berendes och Anna von der Lühe, förordnades enligt gängse uppgift (Anrep) av kejsar Karl V till notarius publicus år 1553; inkallad till Sverige såsom lärare för Gustav Vasas yngsta söner år 1554; kallas i 1557 års räntekammarbok, där han hänföres till kansliet,...

Berndes, Johan Bernhard, Grafiker, Ämbetsman (1792 – 1834)

3. Johan Bernhard Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 2 dec. 1792 i Stockholm, d 9 sept. 1834 därstädes under koleraepidemien. Student i Uppsala 8 mars 1811; avlade kansliexamen 10 dec. 1812. E. o. kanslist 22 jan. 1813, kopist 15 mars 1816, kanslist 4 mars 1817 och protokollssekreterare 2 apr. 1822, allt vid kammarexpeditionen.

Gif...

Berndes, Johan, Ämbetsman (1603 – 1652)

3. Johan Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 8 sept. 1603 på Strömsberg i Uppland, d 10 febr. 1652 i Stockholm. Företog utrikes resor; kaptenlöjtnant 1627; kapten vid general Duwalls regemente 1628; kammarråd maj 1632; assessor i K. bergsamtet 14 febr. 1637; v. president därstädes 1641; tillika landshövding ...

Beskow, von, Bernhard, Författare, Teaterdirektör, Ämbetsman, Hovman (1796 – 1868)

1. Bernhard von Beskow, f. 22 apr. 1796 i Stockholm, d 17 okt. 1868 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Bernhard Beskow och Anna Katarina Delin. Åtnjöt enskild undervisning med Jonas Magnus Stjernstolpe som informator; inskrevs som student i Södermanlands-Närkes nation vid Uppsala universitet 17 mars 1807; avlade kansliexamen 10 juni 1814. E. o. kans...

Bielke, Sten Carl, Botanist, Ämbetsman, Politiker (1709 – 1753)

29. Sten Carl Bielke, f. 14 mars 1709 i Stockholm, d 13 juli 1753 på Stenby i Adelsö socken. Föräldrar: dv. översten, slutligen landshövdingen friherre Ture Stensson Bielke och Ursula Kristina Törne. Student i Uppsala 4 dec. 1721; erhöll ett »hederligit» testimonium academicum 15 mars 1729. E. o. kanslist vid utrikes- och kammarexpeditione...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Boksamlare, Kavalleriofficer, Ämbetsman (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. ...

Bielke, Sten Nilsson, Diplomat, Riksråd, Ämbetsman (1624 – 1684)

24. Sten Bielke d. y., den föregåendes broder, f. 8 aug. 1624 på Åbo slott, d 8 sept. 1684 i Stockholm. Friherre till Korpo, herre till Leals län, Gäddeholm, Gräsö, Mellå, Örboholm och Tånga. — Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 13 jan. 1644. Kapten vid amiralitetet 13 ...

Bielke, Gustav, Diplomat, Ämbetsman (1618 – 1661)

23. Gustav Bielke, den föregåendes kusin, son till B. 21, friherre till Korpo, herre till Edshammar, Frösvik och Åkerö, f. 29 sept, 1618 på Frösvik i Uppland, d 23 okt. 1661 på Almenäs i Västergötland. Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 10 juni 1639. Kammarherre 1640...

Bielke, Nils, Påvlig ämbetsman (1706 – 1765)

28. Nils Bielke, son till B. 26, f. 12 jan. 1706 i Stockholm, d 12 juni 1765. Svensk kammarherre; naturaliserad i Frankrike 1733; kammarherre hos påven 1735; romersk senator 10 febr. 1737. Innehade utländska ordnar.

Gift 27 aug. 1727 med Hedvig Elisabet Sack, f. 14 febr. 1708, d 3 maj 1760, dotter till överstelöjtnanten Karl Filip Sack.

Billberg, Gustaf Johan, Entomolog, Ämbetsman, Jurist (1772 – 1844)

1. Gustaf Johan Billberg, f. 14 juni 1772 i Karlskrona, d 26 nov. 1844 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Bunkeflo, kontraktsprosten Elias Billberg och Lovisa Maria Hjelm. Erhöll enskild undervisning och inskrevs samtidigt, 3 febr. 1779, som student i Lund, där han år 1788 började sina akademiska studier; avlade jur. examen 23 mars 1790. E. o. kanslist vid v...

Billbergh, af, Johan Peter, Ämbetsman (1776 – 1850)

2. Johan Peter af Billbergh (före adlandet Billberg), den föregåendes broder, f. 1 maj 1776 i Bunkeflo församling, d 9 apr. 1850 å Hinderstorp i Västergötland. Fältkammarskrivare vid generalkrigskommissariatet i Karlskrona 14 juni 1792; skeppsskrivare på kutterbriggen Dragon 6 maj 1793; e. o. kammarskrivare i krigskollegiet och kammar...

Billing, S J U Herman, Ämbetsman, Jurist (1849 – 1917)

4. Sven Johan Ulrik Herman Billing, den föregåendes broder, f. 16 sept. 1849 i Önnestad, d 12 jan. 1917 i Stockholm. Student i Lund 23 maj 1868; fil. kand. 14 dec. 1872; jur utr. kand. 30 nov. 1875. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 20 dec. 1875 och i Göta hovrätt 16 juni 1876; e. o. notarie i Göta hovrätt 27 juni 187...

Björklund, Eugen Oskar Julius, Ämbetsman (1862 – 1943)

Björklund, Eugen Oskar Julius, f. 19 dec. 1862 i Stockholm. Föräldrar: kamreraren vid Stockholms stads sparbank Johan Robert Julius Björklund och Amelie Teresia Waltman. Avlade mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 18 maj 1881; student i Uppsala sept. s. å.; avlade juridisk preliminärexamen 30 maj 1882 och hovrättsexamen 25 maj 1886. E. o. no...

Björkman, Carl Adolf Theodor, Landshövding, Ämbetsman (1831 – 1908)

2. Carl Adolf Theodor Björkman, den föregåendes broder, f. 22 febr. 1831 i Stockholm, d 13 aug. 1908 därstädes. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm ht. 1839; student i Uppsala 12 febr. 1848; elev vid skogsinstitutet 11 mars s. å.–4 juni 1850; företog skogs vetenskapliga studieresor, delvis med statsunderstöd, till Tyskland, Schweiz, Frankr...

Blom, Isac Reinhold, Poet, Ämbetsman (1762 – 1826)

Blom, Isac Reinhold, f. 27 okt. 1762 vid Stjärnholm i S:t Nikolai församling, d 6 maj 1826 i Stockholm. Föräldrar: predikanten vid Stjärnholms kapell, sedermera prosten och kyrkoherden i Över- och Ytterenhörna Jonas Blom och Anna Sofia Wigelstjerna. Genomgick Strängnäs gymnasium; student i Uppsala 3 okt. 1781. Auskultant i Svea hovrätt 16 jun...

Blomcreutz, Didrik, Artilleriofficer, Ämbetsman (1715 – 1774)

Blomcreutz, Diarik, f. 24 nov. 1715, d 11 nov. 1774 i Helsingfors. Föräldrar: majoren Didrik Blom, adlad Blomcreutz, och Anna Maria Inseen. Konstapel vid artilleriregementet 20 juli 1732; sergeant 4 dec. 1734; styckjunkare 7 dec. 1737; underlöjtnant 10 okt. 1741 (erhöll lön 1 juni 1743); löjtnant 17 juni 1747; kapten vid Augustin Ehrensvärds artillerikompan...

Blomhjelm, Jöran, Ämbetsman (– 1714)

Blomhjelm, Jöran, före adlandet Blåman, bondson, f. 1630, 1634 eller troligast 1635 i närheten av Mariestad, d 5 febr. 1714 i Stockholm. Lärde räkning och bokhålleri; anställd i fortifikationens tjänst; fortifikationsbokhållare i krigskollegiet 19 mars 1675; överflyttad på fortifikationsstaten i Stockholm 1676; fortifikationskam...

Boberg, Carl Gustaf, Ämbetsman, Riksdagsman (1714 – 1771)

Boberg, Carl Gustaf, adlad von Palmcrona, f. 8 maj 1714, d 31 jan. 1771 å Åleby i Över-Selö socken. Föräldrar: hovmästaren Nils Boberg och Maria Elisabet Tendler. Student i Uppsala 19 dec. 1724; anställd i kammarkollegiets refendariekontor 29 okt. 1736; e. o. kanslist 7 juli 1737; kanslist 7 juni 1739; borgmästare i Öregrund 3 apr. 1742; me...

Bohle, Friedrich, Ämbetsman (1601 – 1658)

Bohle, Friedrich, f. 17 maj 1601 i Mitau, d 4 apr. 1658 i Stettin. Son till en borgare i Köslin, som var hertiglig pommersk hovskräddare. Omtalas 1630 som hertigens av Pommern sekreterare; densammes länssekreterare och arkivarie 1631; synes efter den pommerska regeringens upplösning ha levt utan tjänst; svenskt hovråd 25 aug. 1640 (ed 30 sept.); assistensr&arin...

Boije, Hans Henrik, Landshövding, Ämbetsman, Politiker (1716 – 1781)

5. Hans Henrik Boije af Gennäs, den föregåendes broder, f. 1716 (döpt 15 apr.) i Skällvik, d 2 okt. 1781 på Högtorp i Södermanland. Volontär vid Östgöta infanteri 1732; furir 1733; sergeant 1736; lantjägare i Jönköpings län 1737; deltog i samtliga riksdagar 1738—72 och var därunder bl. a. ledamo...

Boije, Nils Andersson, Ämbetsman, Krigare (– 1568)

1. Nils Andersson Boije till Dalkarlby och Gennäs, d 1568 efter 30 juni. Föräldrar: Anders Karlsson till Bjurböle och Brita Rötkersdotter till Dalkarlby och Gennäs. Var 1523 väpnare; fogde på Raseborg 24 aug. 1530−31; deltog i grevefejden 1534−36; konungens fodermarsk (kallas så 1537 och 1556); jämte Arvid Trolle förordnad ...

Boije, Erich Gustaf, Ämbetsman, Politiker (1702 – 1751)

4. Erich Gustaf Boije, f. 1702, d 19 jan. 1751 på Degerhov i Skällviks socken. Föräldrar: översten Anders Boije och Elsa Kristina von Liewen. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1717; korpral s. å.; kornett 24 juli 1719; äldste kornett 7 sept. s. å.; löjtnant 5 maj 1733; erhöll kornetts indelning vid adelsfanan 22 mars 1...

Boije, Göran, Ämbetsman, Krigare (– 1617)

2. Göran Boije till Gennäs, den föregåendes son, d 7 dec. 1617. Uppges ha blivit ryttmästare för en fana 1564; avfärdades i diplomatiska värv till Frankrike 1566 (återkom 10 dec); ryttmästare för en fana östgötaryttare febr. 1568−69; beseglade finska adelns trohetsförsäkran till Johan III i Borg&arin...

Bonde, Gustaf, Riksråd, Ämbetsman, Politiker (1682 – 1764)

9. Gustaf Bonde, son till B. 7 i hans första gifte, f. 6 apr. 1682 i Stockholm, d 5 dec. 1764 därstädes. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Hässelby och Mällingsholm. Student vid Åbo universitet 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697—98; kornett vi...

Bonde, Carl, Diplomat, Hovrättspresident, Kungligt råd, Ämbetsman (1648 – 1699)

7. Carl Bonde (Bondhe), brorson till B. 6 och son till B. 5 i hans andra gifte, f. 11 okt. 1648 i Stockholm, d 16 dec. 1699 därstädes. Greve till Björnö i Frötuna socken i Roslagen (1695), friherre till Hässelby (till 1680 friherre till Laihela), herre till Toftaholm, Tyresö, Gravsten, Väsby och Resitsa. Student i Uppsala nov. 1660;...

Boneauschiöld, Gustaf, Diplomat, Ämbetsman, Politiker (1683 – 1754)

Boneauschiöld, Gustaf, f. 25 jan. 1683, d 22 nov. 1754 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Abraham Boneau och Katarina Kjerrulf. Student i Uppsala 18 febr. 1697. E. o. kammarskrivare i kammarkollegium 1702; kassör vid ambassaden till Warschau 1704−05; hovmästare hos K. rådet Arvid Horn; auskultant i Svea hovrätt 1707; e. o. kanslist i utrikesexpeditio...

Boström, Johan, Talman, Ämbetsman, Riksdagsman (1662 – 1731)

Boström, Johan, f. 1662, d 12 okt. 1731 i Stockholm. Son till en hammarsmed vid namn Erik vid Bofors bruk i Karlskoga socken i Värmland. Student vid Uppsala universitet 1 mars 1682. E. o. bankofiskal 6 juni 1694; bankofiskal 23 okt. 1695; erhöll uppdrag att biträda kommissarierna i bankens kansli med fastighetslånens bevakande aug. 1707; bankosekreterare 30 okt. 170...

Brahe, Gustaf, Ämbetsman (1558 – 1615)

3. Gustaf Brahe, den föregåendes broder, greve till Visingsborg, friherre till Sundholmen, herre till Borkholm, f. 8 mars 1558 på Rydboholm, d 10 Jan. l615 i Danzig. Var hovjunkare hos Sigis- mund 1587 och kammarherre hos densamme 1593; legat till München 1591; sändes 1593 av Sigismund till Danmark (audiens 1 juli) och till hertig Karl och riksrådet...

Brask, Nils Hansson, Ämbetsman (– 1590)

2. Nils Hansson Brask, f. på 1520-talet, d 7 nov. 1590. Föräldrar: borgaren i Linköping Hans Pedersson och Ingeborg Larsdotter. Inskrevs dec. 1548 vid universitetet i Rostock och 1551 vid universitetet i Wittenberg; tillhörde vid början av 1560-talet hertig Johans närmaste omgivning; fängslades jämte denne 1563 och frigavs först vid Joh...

284 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se