Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
90 träffar, sida:  1 2 
Adlerbeth, Gudmund Jöran, Författare, Översättare, Statsråd, Riksantikvarie (1751 – 1818)

1. Gudmund Jöran Adlerbeth, f. 21 maj 1751 i Jönköping, d 7 okt. 1818 å Ramsjöholm. Föräldrar: hovjunkaren, sedermera hovrättsassessorn Jakob Fredrik Adlerbeth och Anna Maria Spalding. Student i Uppsala 22 apr. 1768; avlade kansliexamen juni 1771. E. o. kanslist vid krigsexpeditionen 10 juli s. å.; erhöll tillstånd att jämvä...

Agricola, Michael Olavi, Översättare, Biskop, Reformator (1508 omkr – 1557)

Agricola, Michael Olavi, f. omkr. 1508, d 9 apr. 1557, var av svensk börd; hans fader Olof Simonsson var fiskare i Torsby, Perno socken, östra Nyland. Efter att ha gått i skola i Viborg kom han till Åbo och blev där skrivare och omsider sekreterare hos biskop Martin Skytte. Av Petrus Särkilaks inhämtade han den evangeliska åskådningen, blev pr...

Amnelius, Andreas Petri, Präst, Översättare (1638 – 1692)

Amnelius, Andreas Petri, f. 1638 i Amnestad, Svedvi socken, d i febr. 1692. Son till hemmansägaren Per Andersson. Student i Uppsala i mars 1659, då han kallar sig Amnestadius; prästvigd 30 nov. 1667. Skolmästare i Fellingsbro 1668; efter flerårig prästerlig tjänstgöring inom nämnda församling missi-verad till Romfartuna 1689 och komminister...

Andersson, Johan Anders Oskar, Skådespelare, Översättare, Dramatiker (1813 – 1866)

Andersson, Johan Anders Oskar, f. 8 dec. 1813 i Stockholm, d 13 jan. 1866 i Malmö. Student i Uppsala 6 dec. 1831; avlade kameralexamen 3 dec. 1833 samt hovrättsexamen dec. 1834. E. o. notarie i Svea hovrätt 1835; tjänstgjorde i K. M:ts kansli; lämnade tjänstemannabanan i senare hälften av 1830-talet; debuterade å K. teatern såsom Filip i »...

Angelini, Jöns Eric, Författare, Översättare, Kanslist (1779 – 1807)

Angelini, Jöns Eric (före 1803 och under sina sista år Angelin), f. 27 aug. 1779 i Skurups församling, d 27 nov. 1807. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Angelin och Elisabet Vivika Hjort. Student i Lund 8 okt. 1792; disp. 29 nov. 1797 (Supplementa in Vereliana a Petro Schenberg Lincopiae A. MDCCXXX edita, p. III, pres. G. Sommelius); avlade (antagligen privat) exame...

Arfwidsson, Nils, Journalist, Översättare, Tulltjänsteman, Arkivman (1802 – 1880)

2. Nils Arfwidsson, f. 7 maj 1802 i Göteborg, d 14 apr. 1880 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen och bergsrådet Niklas Arfwidsson och Anna Margareta von Jacobsson. Student i Uppsala 13 okt. 1818; avlade kansliexamen 11 dec. 1820. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 21 dec. 1820 samt tillika i riksarkivet 5 dec. 1823; e. kopist 30 juli 1825; kanslist i justitie...

Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus, Författare, Präst, Översättare (1609 – 1663)

Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus, f. 1609 i Skänninge, där hans far var borgare, d 3 jan. 1663 i Drothem. Student i Uppsala okt. 1631. Kollega vid Linköpings trivialskola 1634; prästvigd 14 dec. 1639; kyrkoherde i Gryt av Linköpings stift 1648 och i Drothem 1652.

Gift 6 jan. 1657 med Kerstin Tyste, dotter till kyrkoherden i Östra Harg Johannes Laur...

Ausius, Haquin, Författare, Översättare (– 1653)

Ausius, Haquin, vars namn står på titelbladet till bön- och sångboken "En andeligh watukälla", dog enligt E. Palmskiölds uppgift 1653 men är i övrigt till sina levnadsomständigheter okänd; antagandet, att han skulle varit son till kyrkoherden i Ås Magnus Ausius och broder till professor Henrik Ausius i Uppsala samt responderat under ...

Backman, Carl Johan, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare (1825 – 1874)

Backman, Carl Johan, f. 26 aug. 1825 i Stockholm, d. 23 juni 1874 å Rensätra gård på Värmdön. Föräldrar: expeditionssekreteraren Karl Anders Backman och Johanna Karolina Hagborg. Student i Uppsala 13 febr. 1845; disp. 12 dec. 1846 (Foederum inter Sveciam et urbes hanseaticas sub Folkungis expositio, p. post., pres. A. V. af Sillen); fil. kand. 31 ma...

Bergstrand, Per Wilhelm, Författare, Präst, Översättare (1807 – 1874)

1. Per Wilhelm Bergstrand, f. 26 maj 1807 i Sala, d 18 jan. 1874. Föräldrar: hovslagaråldermannen Fredrik Bergstrand och Britta Sofia Wikström. Student i Uppsala 23 sept. 1823; avlade prästexamen 15 dec. 1830; prästvigd i Västerås 20 dec. s. å.; inhämtade växelundervisningsmetoden i Stockholms stads allmänna barnskola ht. 1833; u...

Bergström, Pehr, Översättare, Ämbetsman (1740 – 1824)

1. Pehr Bergström, f. 13 juli 1740 i Husby, d 19 juli 1824 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Peter Bergström och Kristina Maria Broström. Student i Uppsala 25 sept. 1753; disp. 10 dec. 1763 (De atmosphaera tel-lurem ambiente, p. III; pres. D. Melander); fil. kand. 20 dec. s. å.; disp. 16 maj 1764 (å ovannämnda avhandling, p. IV, under samme preses)...

Bernays, Albin Persson, Läkare, Översättare (1866 – okänt)

Bernays, Albin Persson, f. 4 maj 1866 i Rud, Brålahda socken, antagligen död. Föräldrar: hemmansägaren Per Josefsson och Maja Persdotter. Åtnjöt folkskoleundervisning i Brålanda samt privat undervisning; elev vid h. allmänna läroverket i Vänersborg ht. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1884; student i Lund vt. 18...

Bethén, Arved, Översättare (1756 – 1827)

Bethén, Arved, f. 1 apr. 1756 i Mönsterås, d 17 juni 1827. Föräldrar: komministern i Mönsterås, sedermera kyrkoherden i Fliseryd Erik Bethén och Anna Kristina Forssell. Intogs i gymnasiet i Kalmar 1765; student i Lund 27 sept. 1774; disp. 15 nov, 1775 (De harmonia utriusque luminis in caussa infelicitatis creaturarum a creatore removenda; pres. A...

Björkman, K J Göran L, Översättare, Romanist (1860 – 1923)

Karl Jakob Göran Linus Björkman, f. 14 aug. 1860 i Hargs socken, d 22 dec. 1923 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden Knut Fredrik Linus Björkman och Laura Petronella Sundeman. Avlade mogenhetsexamen vid Stockholms h. läroverk 17 maj 1879; fil. kand. 29 jan. 1885; fil. lic. 13 dec. 1893; disp. 28 maj 1894; fil. doktor 31 maj s. å. företog med underst&ou...

Björkman, Fredrik Adolph, Översättare, Borgmästare (1753 – 1807)

Björkman,Fredrik Adolph, f. 17 apr. 1753 i Sigtuna, d 28 nov. 1807 i Uppsala. Föräldrar: råd- och handelsmannen, titulärborgmästaren Karl Gustav Björkman och Kristina Lilja. Sponsions-student i Uppsala 3 maj 1760; besökte Uppsala katedralskola till 1769; övertog efter faderns död 1771 en kort tid dennes handelsrörelse i Sigtuna; å...

Blomberg, Carl Petter, Präst, Översättare (1748 – 1820)

Blomberg, Carl Petter, f. 12 aug. 1748 i Stockholm, d 24 okt. 1820 i Värmdö. Föräldrar: skräddarmästaren Johan Blomberg och Helena Katarina Rudenia. Student i Uppsala 9 maj 1763; disp. 3 juni 1769 (De atmosphaera tellurem ambiente, p. V; pres. D. Melander); fil. kand. 20 dec. s. å.;. disp. 9 juni 1770 (Dissertatio concordiam discordem inter Heraclitum et D...

Boman, Magnus, Präst, Översättare (1758 – 1808)

Boman, Magnus, f. 23 dec. 1758 i Lilla Mellösa, d 26 nov. 1808. Föräldrar: rättaren Anders Boman och Stina Bjurberg. Elev vid skolan i Strängnäs 1774 och vid gymnasiet därstädes 1777; student i Uppsala 18 mars 1784; disp. 28 okt. 1786 (De pæsi Homerica, I; pres. Abr. Thorberg); prästvigd i Strängnäs 17 dec. s. å. Pastorsadjun...

Brochmann, Thorvalder Grymssen, Översättare (– 1763)

Brochmann, Thorvalder Grymssen, f. på Island, d. 26 maj 1763 i Stockholm. Student i Köpenhamn 1724; erhöll i maj 1731 testimonium över sina studier; anlände efter kanslikollegiets kallelse till Stockholm febr. 1733; tf. kanslist i antikvitetsarkivet 6 mars s. å; kanslist 6 dec. s. å; uppfördes på andra förslagsrummet till translator i de gamla nordiska språken 29 nov. 1744. — Ogift.

Brocman, Nils Reinhold, Historiker, Översättare, Bibliotekarie, Jurist (1731 – 1770)

3. Nils Reinhold Brocman, f. 1 nov. 1731 i Norrköping, d. 21 maj 1770 i Stockholm. Föräldrar: tobaksfabrikören Adam Reinhold Broocman och Kristina Corylander. Student i Uppsala 28 mars 1743 och i Lund 15 dec. 1745; disp. i Lund 16 dec. 1749 (Dissertatio theologica de influentia ministerii ecclesiastici in opus regenerationis; pres. J. Corylander) och 28 juli 1750 (De...

Budde, Jöns, Översättare, Munk (– levde på 1400)

Budde, Jöns, även kallad Rask, munk i Nådendals kloster, översättare. Fadern hette Anders, ty en av B. skriven leoninsk strof slutar med orden: »Hic fuit Andreades pauper cœnobita Johannes».. Hans födelse- och dödsår äro obekanta. Men då han 1461 eller 1462 blev birgittinermunk, måste han enligt ordens- reglern...

Bülow, Anna Fickesdotter, Abbedissa, Författare, Översättare (– 1519)

1. Anna Fickesdotter Bülow, dotter till Ficke Bülow och Hebbla Albrektsdotter (se ovan, släktart. Bülow), är ätten Bülows ryktbaraste medlem i Sverige. Född på 1440-talet, vigdes hon till nunna i Vadstena kloster 23 nov. 1462.

Bååth, Albert Ulrik, Museiman, Översättare, Skald (1853 – 1912)

2. Albert Ulrik Bååth, den föregåendes kusins son, f. 13 juli 1853 i Malmö, d. 2 aug. 1912 å Gottskär i Onsala socken. Föräldrar: slottspastorn i Malmö, sedermera kyrkoherden i Hammarlöv. och Västra Vemmerlöv Lars (Lorentz) Andreas Bååth och Alfhilda Lundblad. Elev vid h. allmänna lärove...

Bäckström, P J Edvard, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare, Poet, Dramatiker (1841 – 1886)

2. Per Johan Edvard Bäckström, den föregåendes son i första giftet, f. 27 okt. 1841 i Stockholm, d. 12 febr. 1886 därstädes, Elev vid Stockholms h. elementarläroverk; student Vid Uppsala universitet 21 maj 1860; avlade kansliexamen 29 jan. 1863. E, o, amanuens vid riksarkivet 25 febr. 1863 och vid K. biblioteket 1863; medarbetare i...

Börtzell, J E Algernon, Grafiker, Kommunalpolitiker, Översättare (1840 – 1918)

2. Johan Erik Algernon Börtzell, den föregåendes sonson, f. 21 sept. 1840 i Västra Tunhems församling, d. 26 jan. 1918 i Saltsjöbaden. Föräldrar: kaptenen Johan Adolf Börtzell och Vilhelmina Emerentia Cneiff. Student vid Uppsala universitet 10 sept. 1857; elev vid teknologiska institutet 5 sept. 1857—1 juni 1860. Biträda...

Crusenstolpe, Johan Fredrik Sebastian, Diplomat, Översättare (1801 – 1882)

3. Johan Fredrik Sebastian C rus en stolpe, den föregåendes broder, f. 25 aug. 1801 i Jönköping, d. 23 juli 1882 i Stockholm. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 11 dec. 1814; elev vid krigsskolan å Karlberg 29 sept. 1815; utexaminerades där ifrån 22 sept. 1818; fänrik vid andra livgardet 13 okt. 1818; erhöll stabsf&aum...

Dahl, Sven Gudmund, Gymnasielärare, Översättare (1833 – 1904)

2. Sven Gudmund Dahl, den föregåendes kusin, f. 5 apr. 1833 i Stockholm, d. 23 okt. 1904 i Överjärna församling. Föräldrar: professorn, med. doktorn Sven Abraham Dahl och Inga Brita Wessman. Elev vid Maria 1. elementarläroverk 1841 och vid Stockholms gymnasium 1847; student i Uppsala 10 juni 1851—ht. 1859. Vik. kollega vid Katarina 1. elementarlä...

Dahlgren, Fredrik August, Författare, Översättare, Ämbetsman (1816 – 1895)

1. Fredrik August Dahlgren, f. 20 sept. 1816 i Nordmarks socken, d. 16 febr. 1895 i Djursholm. Föräldrar: förvaltaren vid Tabergs gruvor, bruksägaren Bartold Dahlgren och Anna Karolina Svensson. Elev vid Karlstads h. lärdomsskola ht. 1828 och gymnasium ht. 1831; student i Uppsala 15 dec. 1834; disp. 3 juni 1837 (Commentationes Demosthenic

Dalius, Sveno Brynolphi, Översättare, Poet (1604 – 1693)

Dalius, Sveno Brynolphi, f. 1604 i örs socken på Dal, d. 1693. Föräldrar, kyrkoherden i Ör prosten Brynolphus Haquini och Amalia..., »Pretorens dotter». Åtnjöt undervisning av fadern i sju år, i skolor i Karlstad och Skara samt på Gråmunkeholmen i Stockholm i sju år; studerade i två år vid Uppsala unive...

Dalsjö, Magnus, Översättare, Skolman (1839 – 1907)

Dalsjö, Magnus, före 1857 Andersson, f. 15 juni 1839 i Dalstorps församling, d. 19 apr. 1907 i Landskrona. Föräldrar: arrendatorn och torparen Andreas Andersson och Katarina Persdotter. Elev vid Göteborgs h. elementarläroverk 1854; student i Uppsala 21 maj 1862; fil. kand. 14 dec. 1865; disp. 9 maj 1866; fil. doktor 31 maj 1866; företog med statsa...

Danielsson, Anders Gustaf, Präst, Översättare, Missionär (1849 – 1926)

Danielsson, Anders Gustaf, f. 23 dec. 1849 å Åkesäter, Säter, Skara stift, d. 16 mars 1926 i Chhindwara. Föräldrar: lantbrukaren Daniel Pettersson och Charlotta Svensdotter. Elev vid Johannelunds missionsinstitut 29 okt. 1872; utexaminerad som lekmannamissionär 1 juni 1877. Invigd till missionär för Indien 23 sept. 1877; avreste till Indien 25 sept. 1877; stationerad i Saugor 1878—våren...

de Rogier, Gideon Herman, Läkare, Översättare, Publicist (1738 – 1814)

Gideon Herman de Rogier, f. 16 nov. 1738 i Vadstena, d. 16 jan. 1814 i Norrköping. Föräldrar: prosten Herman Gideon De Rogier och Catharina Törner. Skolundervisning i Linköpings trivialskola och gymnasium; student vid Uppsala univ. 17 maj 1757; fil. kand. 28 nov. 1763; fil. mag. 18 juni 1764; med. lic. 29 nov. 1771; med. doktor (primus) 15 juni 1780. — Ogift.

Denell, Jöns Henric, Översättare, Språkforskare, Poet (1749 – 1814)

Denell, Jöns Henric, f. 13 aug. 1749 i V. Hoby (Malm.), d. 5 nov. (ej juni) 1814 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden i V. Hoby och Hastad Olof Denell och Barbro Margaretha Schreil. Åtnjöt undervisning i hemmet; student i Lund 19 nov. 1764; disp. 20 dec. 1769 och 11 mars 1772; fil. mag. 23 juni 1772; informator hos majoren Johan Gustaf von Schantz 1772 och hos dåv. översten Philip Julius Bernh...

Dieterich, Udo Waldemar, Översättare, Språkforskare (1803 – 1865)

Dieterich, Udo Waldemar, f. 2 sept. 1803 i staden Zehden (Königsberg, Neumark), d. 19 maj 1865 i Stockholm. Fadern var kyrkoherde i Zehden. Student vid univ. i Greifswald våren 1824; studerade inom teol. fakulteten till våren 1826; Doktor phil.; subrektor vid Tyska National-Lyceum i Stockholm 8 aug. 1826 och något senare konrektor där samt rektor 1851 (.installera...

Djurström, Erik Wilhelm, Skådespelare, Översättare, Teaterdirektör (1787 – 1841)

Djurström, Erik Wilhelm, f. 22 febr. 1787 i Stockholm, d. genom olyckshändelse 17 sept. 1841 i Jönköping. D. var son utom äktenskapet till regeringsrådet, sedermera lagmannen Eric Wilhelm Strandberg (farfars bror till skalden C. W. A. Strandberg). Genomgick Stockholms storskola; började tidigt ägna sig åt scenisk konst och litterära arbeten, varvid han antog namnet Djurström; engagerad vid D...

Drysén, Per (Peter) Samuel, Präst, Översättare (1760 – 1818)

Drysén, Per (Peter) Samuel, f. 9 febr. 1760 på Visingsö, d. 10 maj 1818 i Stockholm. Föräldrar: prosten fil. magister Johan Drysén och Margaretha Krok. Inskrevs i Växjö skola 17 okt. 1773; student vid Uppsala univ. 27 okt. 1777; disp. pro exercitio 18 dec. 1780; prästvigd i Uppsala 14 dec. 1783; e. o. bataljonspredikant vid Västerbottens reg. 2 april 1784; v. pastor vid Drottninghuset i Stoc...

Dunckel, Maria Dorothea, Författare, Översättare (1799 – 1878)

Dunckel, Maria Dorothea, f. Alten, f. 13 mars 1799 i Stockholm, d. 30 nov. 1878 där. Föräldrar: sekreteraren Martin Alten och Christina Dorothea Landwertz.

G. 16 sept. 1821—trol. 1840 i Stockholm m. pastorn vid holländsk-tyska kapellet i Stockholm, sedermera kyrkoherden i tyska församlingen i Göteborg, prosten och K. hovpredikanten, LVVS, David Wilhelm Dunckel, f. 7 jan. 1793 i Berlin...

Elmblad, Sigrid Agneta Sofia, Författare, Översättare (1860 – 1926)

4. Sigrid Agneta Sofia Elmblad, f. Pettersson, f. 28 maj 1860 i Stockholm (Maria), d. 23 maj 1926 där (Hedv. El.). Föräldrar: arkitekten vid Överintendentsämbetet Abraham Raphael Ulric Pettersson och Elma Edvina Rosalie (Rosa) af Heurlin. Privatundervisning i hemmet; redaktionssekreterare i Svenska Familj-journalen 1887; medarbetare i ett flertal tidningar och tidskr...

Envallsson, Carl Magnus, Författare, Översättare, Dramatiker (1756 – 1806)

Envallsson, Carl Magnus, f. 24 okt. 1756 i Vaxholm, d. 14 juli 1806 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: kyrkoherden Johan Enevall och Margareta Insulin. Student vid Uppsala univ. 10 dec. 1768; disp. pro exerc. 8 maj 1776; e. o. kanslist i Krigskollegium 21 april 1785; registrator där senast 1799; notarius publicus i Stockholm 20 jan. 1802. översättare, skriftställare...

Ericson, Oscar Reinhold, Skriftställare, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare (1845 – 1928)

Ericson, Oscar Reinhold, f. 3 april 1845 i Sankt Pers sn (ög.), d. 3 okt. 1928 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: nämndemannen Eric Magnus Andersson och Christina Catharina Germundsdotter. Elev vid Vadstena elementarläroverk 1855; redaktionssekreterare i Östgöta Correspondenten aug. 1870–maj 1881; Pariskorrespondent till flera Stockholms- och la...

Eriksson, Gustaf, Skriftställare, Läkare, Översättare (1789 – 1865)

1. Gustaf Eriksson, f. 4 aug. 1789 i Marstrand, d. 15 febr. 1865 i Norrköping. Föräldrar: stadskirurgen i Norrköping, assessor Adolph Ericsson och Justina Günther. Elev i Marstrands trivialskola till 1800; erhöll privat undervisning till 1802; elev i Norrköpings trivialskola 1802–05; student vid Åbo akademi 10 juli 1805; extra und...

Finno, Jacobus Petri, Översättare, Lärare (– 1588)

Finno, Jacobus Petri, eller / P Suomalainen, i omkr 1540 i sydv Finl, d. i sept 1588. Inskr vid univ i Wittenberg 23 jan 1563, vid univ i Rostock i jan 1567, rektor vid Åbo katedralskola 1568, penitentiarius o lektor i Åbo samt kyrkoh i Vårfrukyrko eller S:t Marie pastorat utanför Åbo 12 okt 1578, dekanus o åter rektor vid Åbo katedralskola med b...

Geete, Anna C Hamilton, Författare, Översättare (1848 – 1913)

1 Geete, Anna Charlotta Hamilton, f 2 mars 1848 på Blomberg, Husaby (Skar), d 24 febr 1913 i Borås. Föräldrar: landshövdingen greve Adolf Ludvig Hamilton o Johanna Agnes Geijer. – Översättare o författare.

G 2 sept 1876 i Uppsala m provinsialläkaren Gustaf Wilhelm Geete, f 17 febr 1841 i Sthlm (Hedv El), d 1 maj 1916 p&ari...

Hagberg, Carl August, Översättare, Språkforskare (1810 – 1864)

2 Hagberg, Carl August, son till H 1, f 7 juli 1810 i Lund, d 8 jan 1864 där. Inskr vid UU 12 juni 26, mag 16 juni 30, eo amanuens vid UUB 19 sept 32, doc i grekiska litteraturen vid UU 14 maj 33, prof i estetik o moderna språk vid LU 13 april 40, red för SAOB 55, prof i nordiska språk vid LU 30 dec 58. Översättare. — SA:s Karl Johanspris f&oum...

Hagberg, Karl August, Översättare, Publicist (1865 – 1944)

4 Hagberg, Karl August, son till H 3, f 3 okt 1865 i Uppsala, d 24 jan 1944 i Lidingö. Mogenhetsex i Uppsala 9 juni 84, inskr vid UU 16 sept 84, studier där 84—87, vistades i England o Frankrike 88—90, utrikes korrespondent hos firman Rémy Martin et C'e, Rouillac, Charente Inf, 89—90, medarbetare i Motala tidn 91, i Sthlms-tidn jan— aug 92, i Aftonbla...

Hasselrot, Mathias, Präst, Översättare, Riksdagsman (1769 – 1839)

1 Hasselrot, Mathias, f 29 jan (enl husförhörsl), 29 dec (enl meritförteckn) 1769 i Lidköping, d 28 okt 1839 i Särestad (Skar). Föräldrar: handlanden Petter H o Margareta Elisabeth (Lisa) Kruse. Inskr vid LU 29 sept 91, disp pro gradu 24 maj 93, mag 21 juni 93, allt vid LU, studier vid univ i Greifswald, rektor vid Lidköpings skola 97— maj 0...

Hermelin, Eric, Författare, Översättare (1860 – 1944)

6 Hermelin, Axel Eric, bror till H 5, f 22 juni 1860 i Svanshals (Ög), d 8 nov 1944 i Lund. Mogenhetsex vid Ateneum i Sthlm 78, inskr vid UU 6 sept 78, vistades med ett kortare avbrott utomlands 83--08. -- Förf, översättare. — Ogift.

Janzon, G Elias, Klassisk filolog, Översättare (1859 – 1929)

Janzon, Gustaf Elias, f 25 nov 1859 i Sthlm, Nik, d 24 juni 1929 i Lerum, Älvsb. Föräldrar: vaktmästaren Erik Gustaf J o Ingrid Katarina Malmorin. Mogenhetsex vid Sthlms gymn vt 77, inskr vid UU 20 sept 77, FK 29 jan 89, FL 27 maj 93, disp 29 maj 94, FD 31 maj 94, inskr vid univ i Berlin 94, docent i klassisk filologi vid GH 31 maj 95—1 jan 25, sekr i styr för GH 1 sept 99—30 juni 07, i...

Jensen, Alfred A, Skriftställare, Översättare, Slavist (1859 – 1921)

Jensen, Alfred Anton, f 30 sept 1859 i Forsa, Gävl, d 15 sept 1921 i Wien. Föräldrar: civiling Carl Anton J o Carolina Eugenia Modéer. Mogenhetsex i Hudiksvall vt 78, inskr vid UU 8 sept 79, studerade där till 84, volontär vid tidskr Exporteur, Hamburg, 84, medarb i GHT nov 84—jan 88, red för månadsskr Nautiska blad i Gbg april —dec...

Johnsson, K O Harald, Författare, Översättare, Folklivsskildrare (1886 – 1936)

2 Johnsson, Karl Olof Harald, kusin till H 1, f 22 juli 1886 i Östra Broby, Krist, d 30 april 1936 i Sthlm, Osc. Föräldrar: garverifabrikören Olof J o Bengta Andersdtr. Mogenhetsex i Kristianstad vt 04, inskr vid LU ht 04—08, medarb i Lunds dagbl o andra tidn:ar 07—10, litterär rådgivare hos Åhlén & Åkerlunds f&...

90 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se