Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Dickson, Robert, Landshövding, Överståthållare (1843 – 1924)

5. Robert Dickson, den föregåendes son, f. 27 nov. 1843 i Göteborg, d. 14 april 1924 i Stockholm. Studerade vid Göteborgs handelsinst. 1857—59; student i Uppsala 1860; ex. till rättegångsverken 7 dec. 1865; auskultant i Göta hovrätt 18 dec. s. å.; e. o. notarie där 15 jan. 1866; v. häradshövding 20 dec. 1869; tf. ...

Edelcreutz, Daniel, Riksdagsledamot, Häradshövding, Landshövding, Överståthållare (1761 – 1828)

Edelcreutz, Daniel, före adlandet Ahlberg, f. 15 juni 1761 i Åby prästgård (Kalm.), d. 6 okt. 1828 i Stockholm (Klara). Föräldrar: prosten Georg Ahlberg och Brita Lindevall. Studerade vid gymnasiet i Kalmar; student vid Uppsala univ. 13 okt. 1778; disp. 1 maj 1782; auskultant i Svea hovrätt 17 maj s. å. och vid Stockholms rådhus- och kämn...

Fleming, Herman, Lagman, Riksråd, Amiral, Överståthållare (1619 – 1673)

10 Fleming, Herman (Klasson), son av F 8 i hans 1:a g, f 17 okt 1619 på Villnäs (likpredikn:uppg), d 28 juli 1673 i Sthlm, begr i koret i Jakobs kyrka där 23 juli 1674. Inskr vid Uppsala univ 26 maj 1637, vid Leidens univ 11 aug 1640, i holländsk örlogstjänst 1642, holmkapten 1644, amirallöjtn o holmamiral 10 maj 1645, riks- o amiralite...

Fleming, Klas, Lagman, Riksråd, Amiral, Kammarherre, Överståthållare (1592 – 1644)

8 Fleming, Klas (Larsson), brorson till F 6, f i mars 1592 på Villnäs (Eg Finl), d 26 juli 1644 på sitt amiralsskepp i Kielbukten, begr 22 sept s å i Värmdö kyrka. Föräldrar: ståth Lars (Hermansson) F o Anna Henriksdtr (Horn af Kanckas). Inskr vid Wittenbergs univ 5 okt 1609, kornett vid fältmarskalkens livkomp 1613, kammar...

Fuchs, Rutger, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare, General (1682 – 1753)

Fuchs, Rutger, f 2 april 1682 i Malmö, d 10 april 1753 i Sthlm. Föräldrar: överstelöjtn o kommendanten Christian F o Susanna Eleonora Leijonsten. Volontär vid sv livreg till fot 1699, fänrik vid Västgöta tremänningsreg till fot 31 aug 1700, löjtn där 11 aug 1702, kapten 16 juni 1704, konfirm:-fullm 26 febr 1707, kapten vid -Dalreg 14 okt 1709, major där 30 mars 1710, konfirm:fullm 10 fe...

Gyllenstierna, Kristofer, Arméofficer, Riksråd, Kammarherre, Kavalleriofficer, Överståthållare (1639 – 1705)

7 Gyllenstierna, Kristofer, bror till G 6, f 17 nov 1639 på Viborgs slott, d 14 juni 1705 i Sthlm (själaringn 15 juni i Jak). Inskr vid UU 24 maj 53, kammarherre 65, kompanichef med överstelöjtn:s grad vid Livgardet 26 aug 68, överste där 29 okt 73, generalmajor 19 aug 76, generallöjtn 16 febr 77, guvernör över Västernorrland 9 juni 77 (tilltr ej), le...

Hamilton, Jacob E, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare (1797 – 1864)

7 Hamilton, Jacob Essen, sonson till H 3, f 12 sept 1797 på Huseby, Skatelöv (Kron), d 3 maj 1864 i Paris. Föräldrar: ryttmästaren greve Axel H o Beata Elisabet v Essen af Zellie. Inskr vid LU 26 okt 12, vid UU 3 febr 13, teol ex april 13, officersex 1 juni 14, löjtn vid livreg:brigadens husarkår 2 maj 20, deltog i riksdagarna 23—63 (ordf i bevil...

Klingspor, W Mauritz, Arméofficer, Fältmarskalk, Överståthållare, General (1744 – 1814)

1 Klingspor, Wilhelm Mauritz, f 7 dec 1744 i Karlstorp, Jönk, f 15 maj 1814 i Sthlm, Klara. Föräldrar: v presidenten frih Christian Fredric K o Anna Magdalena Pauli. Volontär vid Jönköpings reg 51, inskr vid LU 29 aug 56, löjtn vid reg Royal Pologne i fransk tjänst 11 nov 56, sekundlöjtn vid prinsens av Nassau-Usingen reg i fransk tjänst 18 april 57, fänrik vid Spensiska reg i Stralsund 7...

Lantingshausen, von, Jacob Albrecht, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare (1699 – 1769)

von Lantingshausen, Jacob Albrecht, f 4 nov 1699 på Hannijöggi nära Reval, d 6 dec 1769 i Sthlm, Klara. Föräldrar: generaladjutanten Gotthard Heinrich Lantingshausen o Jakobina Staël v Holstein. Volont...

Modée, Carl Wilhelm, Sjöofficer, Amiral, Överståthållare (1735 – 1798)

2 Modée, Carl Wilhelm, son till M 1, f 31 mars 1735 (originalgen, RHA) trol i Sthlm, d 12 okt 1798 i Hasslöv, Hall. Volontär vid amiralitetet 22 juli 53, konstit lärstyrman där 27 nov 53, arklimästare 2 april 54, konstit konstapel maj 55, löjtn 4 okt 55, erhöll permission för tre års fransk tjänst 1 nov 56, ankom till Brest 3 jan 57, vol...

Nordenstam, B Allan, Landshövding, Statsråd, Hovrättsassessor, Överståthållare, Hovrättsråd (1904 – 1982)

Nordenstam, Berndt Allan, f 26 dec 1904 i Jönköping, Kristina, d 2 mars 1982 i Sthlm, Osc. Föräldrar: rektor Roland N o Karin Hay. Studentex vid h a l i Jönköping 29 maj 23, lantmäterielev 21 jan 24, lantmäteriex i Sthlm 31 maj 27, innehade olika lantmäta-reförordn:n 31 maj 27hösten 32, inskr vid StH 15 sept 28, elev vid lantmäteriets kulturtekn kurs 1 sept 30

Nothin, Torsten K V, Riksdagsledamot, Överståthållare, Hovrättsråd, Justitieminister (1884 – 1972)

Nothin, Torsten Karl Viktor, f 16 febr 1884 i Voxtorp, Jönk, d 1 mars 1972 i Jönköping, Sofia. Föräldrar: kh Johannes N o Anna Josefina Bengtson. Mogenhetsex vid h a l i Växjö 14 juni 01, inskr vid LU sept 01, jur fil ex 31 jan 02, hovrättsex där 31 maj 05, tingstjänstg 05–07, auskultant vid Göta hovrätt 7 juni 05, tf fiskal 1...

Pechlin, Carl Fredrik, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare (1720 – 1796)

Pechlin, Carl Fredrik (före 1752 P v Löwen-bach), f 8 aug 1720 i Holstein, d 29 maj 1796 i Varberg, Slottsförs. Föräldrar: ministern, riksfrih Johan P v Löwenbach o grev Margareta Amalia Floor. Volontär vid fortifikationen i Malmö 33, inskr vid LU 22 mars 35, furir vid Pehr Adlerfelts garnisonsreg i Malmö 7 sept 37, fänrik vid Ernst Gustaf v Willebrands reg 1 april 40, löjtn 24 mars 43, kapt...

Reuterswärd, Patric O, Riksdagsledamot, Överståthållare, Bruksidkare (1820 – 1907)

1 Reuterswärd, Patric Oskar, f 22 nov 1820 i Norra Vi, Ög, d 23 aug 1907 i Skinnskatteberg, Vm. Föräldrar: överstelöjtnanten Fredric Anders Reutersvärd o Hebbla Carolina Ridderborg. Sergeant vid Smålands grenadjärkår 37, underlöjtn i Första livgrenadjärreg 22 mars 39, deltog i riksdagarna 4766 (led av bevilln:utsk periodvis under riksdagarna 5366), led av FK 67

Rosenhane, Schering, Diplomat, Riksdagsledamot, Lagman, Landshövding, Riksråd, Överståthållare (1609 – 1663)

1 Rosenhane, Schering, f 4 juli 1609 i Husby-Oppunda, Söd (egen uppg, R:s Lefverne, s 517 f), d 6 aug 1663 (Klingius). Föräldrar: ståthållaren Johan Jöransson R o Karin Scheringsdtr Arp. Skolgång i Strängnäs o Nyköping, inskr vid UU sept 24, auskultant i Svea hovrätt 10 juni 28, företog resor till England, Frankrike o Holland 29–31, deltog i riksdagarna 32–42 o 50, assessor i Svea hovrätt 7 ...

Rudbeck, Thure Gustaf, Riksdagsledamot, Arméofficer, Lantmarskalk, Överståthållare, General (1714 – 1786)

4 Rudbeck, Thure Gustaf, sonson till R 3, f 21 nov 1714 i Rasbo, Upps, d 8 jan 1786 i Sollentuna, Sth. Föräldrar: premiärkaptenen Olof R o Anna Maria Törne. Inskr vid UU 19 dec 23, volontär vid Tavastehus läns infanterireg sept 31, korpral 32, rustmästare 32, furir juni 34, allt vid Tavastehus läns infanterireg, volontär vid Livg 36, fur...

Sprengtporten, Jacob Wilhelm, Riksdagsledamot, Arméofficer, Överståthållare, General, Överhovjägmästare (1794 – 1875)

3 Sprengtporten, Jacob Wilhelm, brorson till S 1 och S 2, f 9 okt 1794 i Hyltinge, Söd, d 29 sept 1875 där. Föräldrar: ambassadören o generalen, frih Johan Wilhelm S (s 62) o grev Sophia Lovisa Mörner. Inskr vid UU 29 sept 09, ex till rättegångsverken där 30 maj 11, auskultant i Svea hovrätt 21 juni 11, kornett vid Livg t...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se