Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
7 träffar, sida:  1 
Bielke, Nils Adam, Riksråd, Bergskollegiepresident, Överstemarskalk (1724 – 1792)

30. Nils Adam Bielke, son till B. 27, f. 30 jan. 1724 i Gröteborg, d 20 juni 1792 på Sturefors, Vists socken i Östergötland. Vistades på Krageholm i Skåne 1727–33; student i Lund 3 nov. 1733, i Uppsala 12 okt. 1738, ånyo i Lund ht. 1739–vt. 1741 och vid Greifswalds universitet ht. 1741—vt. 1743. Erhöll kammarherrefullmakt 28 jan. 1738, ...

De la Gardie, Magnus Julius, Arméofficer, Riksråd, Överstemarskalk (1669 – 1741)

13. Magnus Julius De la Gardie, de trenne föregåendes kusin, son till D. 9, f. 14 apr. 1669, d 28 apr. 1741 i Stockholm. Greve till Tullgarn, friherre till Sjö, herre till ett betydande antal egendomar i olika delar av landet (se nedan). Gick omkr. 1690 troligen först i fransk och därpå under G. F. Lewenhaupt i venetiansk krigstjänst; ...

Oxenstierna, Johan Gabriel, Diplomat, Riksdagsledamot, Poet, Kammarherre, En av rikets herrar, Överstemarskalk (1750 – 1818)

10 Oxenstierna, Johan Gabriel, brorsons sonson till O 8, f 19 juli 1750 i V Vingåker, Söd, d 29 juli 1818 i Sthlm, Klara. Föräldrar: generalmajoren greve George (jöran) O o grev Sara Gyllenborg. Inskr vid UU 11 okt 62, hovjunkare 66, kansliex vid UU 67, eo tjänsteman i K kansliet 67, kanslist där 68, kanslijunkare i kansliets presidentskontor jan 69, tf kommissionssekr i Wien sept 70, ord 72...

Piper, Carl, Statsråd, Kungligt råd, Överstemarskalk (1647 – 1716)

1 Piper, Carl, f 29 juli 1647 i Sthlm (Åkersteins o Marks v Würtenbergs geneal:er, RHA), d 29 maj 1716 på fästningen Schlüsselburg (Nöteborg) i Ingermanland. Föräldrar: kamreraren Carl P o Ingrid Ekenbom. Inskr vid UU okt 60, kopist vid K kansliet 27 maj 68, kanslist vid Gustaf Oxenstier...

Ribbing, Fridrich, Riksdagsledamot, Riksråd, Fortifikationsofficer, Överstemarskalk (1721 – 1783)

4 Ribbing, Fridrich, f 23 april 1721 i Gbg (Originalgeneal:er, RHA; fdb saknas), till okt 1783 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: generalmajoren o landshövdingen frih Bengt R o grev Ulrika Eleonora Piper. Volontär vid Fortifikationen 33, inskr vid LU 11 okt 35, kommenderad till Fortifikationen 26 mars 40, konduktör där 26 maj 41, genom trans...

Ruuth, Eric, Riksdagsledamot, En av rikets herrar, Lantmarskalk, Ståthållare, Kammarkollegiepresident, Överstemarskalk (1746 – 1820)

Ruuth, Eric, f 24, dp 26 okt 1746 (g st) i Sthlm, Skeppsh, d 25 maj 1820 där, Klara. Föräldrar: amiralen riksrådet Gustav R o frih Ebba Christina Siöblad. Kadett vid Amiralitetskadettkåren i Karlskrona 2 febr 57, ämnessven i VA 17 dec 57, fänrik vid Livgardet till fot 8 mars 64, avsked med kaptens titel 10 mars 68, frih 29 jan 77, deltog i riksdagarna 7809/10 o 12...

Sparre, Fredric, Riksdagsledamot, Riksråd, Guvernör, Hovkansler, Överstemarskalk, Rikskansler (1731 – 1803)

6 Sparre, Fredric, halvbror till S 5, f 2, dp 3 febr 1731 i Sthlm, Svea livg:s grenadjärbataljons förs, d 30 jan 1803 i Bettna, Söd. Föräldrar: generallöjtnanten o landshövdingen frih Fredric Henric S (s 709) o grev Ulrica Maria Tessin. Inskr vid UU 4 dec 45, e o kanslist i K kansliet 45, extra kanslijunkare i presidentskontoret där 47, hovint...

7 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se