Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
44 träffar, sida:  1 
Ahlman, Pehr Zacharias, Lagman, Advokatfiskal, Vice hovrättspresident (1734 – 1802)

Ahlman, Pehr Zacharias, f. 6 sept. 1734 i Okome socken, d 23 mars 1802. Föräldrar: kyrkoherden Lars Ahlman och Margareta Brinck. Student i Lund 20 febr. 1752; auskultant i Svea hovrätt 5 dec. 1759; kanslist i manufakturkontoret 10 febr. 1763; sekreterare i järnkontoret 1763–78; kanslist i handels- och manufakturdeputationen vid riksdagarna 1765–66 och 1769&nda...

Bergström, Pehr, Översättare, Advokatfiskal (1740 – 1824)
1. Pehr Bergström, f. 13 juli 1740 i Husby, d 19 juli 1824 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Peter Bergström och Kristina Maria Broström. Student i Uppsala 25 sept. 1753; disp. 10 dec. 1763 (De atmosphaera tel-lurem ambiente, p. III; pres. D. Melander); fil. kand. 20 dec. s. å.; disp. 16 maj 1764 (å ovannämnda avhandling, p. IV, under samme preses); fil. magister 18 juni s.å. E. o. k...
Dahl, P. Adolf, Advokat, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Finansminister (1868 – 1930)

2. Peter Adolf Dahl, den föregåendes son, f. 14 jan. 1868 i Sölvesborg, d. 13 sept. 1930 i Kristianstad. Elev vid Sölvesborgs 1. elementarläroverk vt. 1877 och vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 188.1; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1886; student i Lund 14 sept. 1886 och avlade där examen till rätteg&arin...

Dahlbäck, C. Sigurd, Författare, Advokat, Etnolog (1866 – 1932)

2. Carl Sigurd Dahlbäck, den föregåendes son, f. 23 juni 1866 i Falun. Elev vid Falu h. allmänna läroverk ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1884; student i Uppsala ht. 1884; jur. fil. kand. 14 dec. 1885; jur. kand. 28 maj 1892; har företagit ett stort antal resor för folkloristiska studier, bl. a. till Norge 1883, till Schweiz 1901, ti...

de Moucheron, Hendrick, Affärsman, Arméofficer, Advokatfiskal, Kommerskollegiekommissarie (1612 – 1670)

de Moucheron, Hendrick, f. 6 maj 1612 i Amsterdam, d. 21 juli 1670 i Stockholm. Fader: översten i rysk tjänst Cosmo de Moucheron. Studerade matematik, krigsväsen, »seglation» och juridik; var först i rysk tjänst men övergick i holländsk; tjänstgjorde i Brasilien som ingenjör och överste, jämväl i civilförvaltningen, blev advokatfiskal, sedan ordinarie råd i höga justitierätten samt slutligen...

Edman, Johan Erik, Kammarråd, Advokatfiskal, Vice landshövding (1765 – 1814)

Johan Eric Edman, f. 10 juni 1765 i Västerås, d. 30 april 1814 i Göteborg. Föräldrar: bruksägaren Adolf Samuel Edman och Helena Uhr. Student i Uppsala (inskr. i Västmanlands-Dala nation 22 juni) 1782; ex. till rättegångsverken dec. s. å.; auskultant i Svea hovrätt 20 dec. 1782; amanuens i hovrättens advokatfiskalskontor 3 dec. 17...

Fagerström, Carl Johan, Advokat, Riksdagsledamot, Borgmästare (1751 – 1799)

Fagerström, Carl Johan, f. 4 mars 1751 i Saarenpää by, Lillkyro sn, Finland, d. 15 april 1799 i Stockholm (Finska). Föräldrar: regementspastorn vid Österbottens reg. Carl Fagerström och Catharina Nyholm. Student i österbottniska nationen vid Åbo univ. 1 febr. 1766; disp. pro gradu i Åbo 4 juli 1769; fil. magister där 6 juli s. &ar...

Fehr, Martin Nikolaus, Advokat, Riksdagsledamot, Jurist (1885 – 1938)

4. Martin Nikolaus Fehr, bror till F. 3, f. 6 dec. 1885 i Stockholm (Nik.), d. 20 febr. 1938 där (Gustav Vasa). Elev vid Högre allm. läroverket å Södermalm i Stockholm 1895; mogenhetsex. där 14 maj 1903; student vid Uppsala univ. 22 sept. s. å.; jur.-fil.ex. 30 jan. 1904, juris utriusque kandidat 31 jan. 1908, juris licentiat 28 april 1910, juri...

Forssman, J Axel, Advokat (1877 – 1942)

Forssman, John Axel, f 1 jan 1877 i Sthlm (Ad Fredr), d 13 jan 1942 i Gbg (Domk). Föräldrar: kanslirådet fil dr Lars Arvid F o Mathilda (Mally) Fredrika Lundström. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm 17 maj 1894, inskr vid Uppsala univ 13 sept 1894, jur fil ex 27 april 1895, jur kand i Uppsala 15 sept 1899, eo notarie i Göta hovrätt 29 sept 1899, tingstjänstg i Halmstads, Tönnersjö o H...

Forssner, Tom H, Advokat (1874 – 1951)

2 Forssner, Tom Hjalmar, bror till F 1, f 21 okt 1874 i Sthlm (Klara), d 2 mars 1951 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex vid N reallärov i Sthlm 1893, inskr vid Uppsala univ 18 jan 1894, jur kand ex 14 sept 1900, anst på Abenius o Koersners adv:byrå i Sthlm 1901–18, led av Sveriges adv:samf 1904, adv:byrå i Sthlm 1918 (tills först med G Abenius, se...

Fredenstierna, Adam, Riksdagsledamot, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1685 – 1772)

Fredenstierna, Adam (före adl Schiitz), f 24 dec 1685 i Viborg (enl originalgeneal, RHA), d 4 (ej 1) maj 1772 i Sthlm (Klara). Föräldrar: fältskären Adam S o Anna Moderus. Inskr vid Viborgs gymnasium 9 aug 1700, vid Åbo akad 14 maj 1703, eo kanslist vid kammarkoll o defensionskommissionen 1706, auskultant vid Svea hovrätt 3 juni 1708, tjänstg som registrator o eo kanslist där 1710, nota...

Hemming-Sjöberg, Axel H, Författare, Advokat (1884 – 1958)

Hemming-Sjöberg, Axel Hemming, f 2 maj 1884 i Gbg (Domk), d 4 maj 1958 i Sthlm (Osc). Föräldrar: handl Johan Hemming Sjöberg o Emma Mathilda Schillström. Mogenhetsex vid Gbgs h reallärov 31 maj 02, inskr vid UU 15 sept 02, jur fil ex där 27 maj 03, jur utr kand där 31 jan 07, eo notarie i Svea hovr 4 febr 07, anst vid Uppsala jur byrå 1 mars 07, eo amanuens vid akad kansliet i Uppsala 1...

Högstedt, Karl-Henrik M, Häradshövding, Justitieråd, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1872 – 1951)

Högstedt, Karl-Henrik Mauritz, f 14 jan 1872 i Värnamo, d 6 april 1951 i Sthlm, Jak. Föräldrar: kommissionslantmätaren Henrik Otto H o Jenny Augusta Lindquist. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad vt 89, inskr vid UU 6 sept 89, jur utr kand 3 okt 95, eo notarie vid Göta hovrätt 18 okt 95, tingstjänstg 95—01, förordn som amanuens, fiskal, advokatfiskal, sekr o adjung led i Göta hovrätt 02—06, sek...

Isberg, Anders U M, Författare, Stadsarkivarie, Advokat (1867 – 1940)

Isberg, Anders Ulrik Martin, f 27 okt 1867 i Malmö, S:t Petri, f 10 sept 1940 i Lomma, Malm. Föräldrar: järnvägskamreraren Anders Ulrik I o Sofia Charlotta Helena Sjölin. Mogenhetsex vid h a l i Malmö vt 89, inskr vid LU 10 sept 89, ex till rättegångsverken 30 maj 94, eo hovrättsnotarie juni 94, advokat i Malmö 97—03, stadsarkivarie där 1 april 03—31 jan 33, led av styr för Malmö fornminnesf...

Kôersner, G Albert, Advokat, Justitieråd, Jurist (1872 – 1929)

Koersner, Gustaf Albert, f 7 aug 1872 i Rättvik, Kopp, d 2 okt 1929 i Sthlm, Osc. Föräldrar: läroverksadjunkten FD Per Oskar K o Maria Ulrika Boëthius. Mogenhetsex vid h a l i Falun vt 90, inskr vid UU ht 90, hovrättsex 30 maj 94, eo notarie i Svea hovrätt 94, studerade nationalekonomi, romersk rätt o processrätt vid UU 94—97, jur fil ex där 30 maj 95, prakt advokat i Sthlm 98—18, led av sty...

Lagergren, Pehr J, Riksdagsledamot, Borgmästare, Talman, Vice advokatfiskal (1797 – 1856)

Lagergren, Pehr Johan, f 4 sept 1797 i Falkenberg, d 14 okt 1856 (enl db för Norrköping) i Sthlm. Föräldrar: borgmästaren Johan L o Johanna Brita Hammarstrand. Inskr vid LU 19 okt 12, vid UU 29 maj 18, ex till rättegångsverken där 20, notarie vid statsrevisionerna 20 o 22, auskultant i Svea hovrätt 23 juni 20, eo notarie där 5 mars 21, konstit notarie i kammarkoll 27 nov 21—25, v notari...

Larsson, Jacob T, Advokat, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Sjöförsvarsminister (1851 – 1940)

Larsson, Jacob Timotheus, f 17 maj 1851 i Lund, d 9 okt 1940 i Lidingö. Föräldrar: sakföraren tit v auditören Mårten L o Mathilda Gustava Lundsten. Inskr vid LU 2 sept 72, hovrättsex där 13 dec 75, v häradsh 79, advokat i Lund 79—89, ombudsmansassistent hos Skånska hypoteksfören i Lund 89—94 o ombudsman där 95&mda...

Leijonmarck, Sven, Riksdagsledamot, Hovrättspresident, Advokatfiskal (1649 – 1728)

1 Leijonmarck, Sven, före adl Åkermarck, d 25 febr 1649 i Uskela prästgård, Åbo o Björneb, Finl, d 26 juli 1728 på Finsta, Skederid, Sth. Föräldrar: kontraktsprosten Christiem Christierni Agricola o Brita Svensdtr Forssenia. Inskr vid Åbo akad 64, disp där 10 maj 73, inskr vid UU 14 juli 73, testimonium acad 17 mars 75, landssekr i Uppsala 17 maj 79, krigsfiskal 19 april 83, actor ...

Lettström, Harald W, Advokat, Donator, Överintendent (1877 – 1967)

Lettström, Harald Wilhelm, f 27 maj 1877 i Sthlm, Nik, d 3 aug 1967 där, Osc. Föräldrar: bankdir Alexis Gustaf Theodor L o Julia Maria Mathilda Laven. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 24 maj 95, inskr vid UU ht 95, jur fil kand där 31 jan 96, jur kand där 29 maj 00, advokat i Sthlm 03—17, sekr i Sthlms skiljenämnd för handel, industri o sjöfart 04—19, förman i styr för Sthlms...

Lidforss, Erik, Advokat, Musiker, Altviolinist (1870 – 1938)

3 Lidforss, Erik, bror till L 2, f 13 febr 1870 i Västra Eneby, Ög (enl fb för Lund), d 30 maj 1938 i Nacka. Mogenhetsex vid Lunds katedralskola 2 juni 87, inskr vid LU ht 87, FK 29 maj 89, hovrättsex 31 maj 92, eo notarie vid Svea hovrätt 92, tjänstg vid Sthlms rådhusrätt o vid kammarkoll 92—93, verksam i Mazerska kvartettsällsk från 92, musikchef där 05—07, bitr jurist vid Karl Staaff...

Liliestråle, Joachim Wilhelm, Författare, Riksdagsledamot, Lagman, Advokatfiskal, Justitiekansler (1721 – 1807)

Liliestråle, Joachim Wilhelm (före adl Broms), f 22 juni 1721 på superintendentsbostället Ekenäs, St Kil, Värml, t 31 jan 1807 på Låstad, Strängnäs landsförs. Föräldrar: prof o superintendenten Ingemund Bröms o Magdalena Elisabet Wetzler. Inskr vid UU 4 juni 34, auskultant i Svea hovrätt 4 juni 44, v aktuarie 13 febr 45, v häradsh 11 juni 46, antagen till kriminalprot:s förande vid Svea hovr...

Lindberg, K Hugo, Advokat (1887 – 1966)

Lindberg, Karl Hugo, f 8 dec 1887 i Eksjö, d 2 febr 1966 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: sko-makarmästaren Karl Anton L o Edla Ericson. Mogenhetsex i Linköping 4juni 07, inskr vid UU ht 07-vt 09, vid LU ht 14, JK där 31 maj 21, advokat i Sthlm från 25, red för Fönstret 33 — 35, led av komm ang straffsystemet, straffverkställigheten o fångvården april 34—sept 38, av styr för Sveriges advokat...

Ljung, Claës E, Advokat, Tidningsredaktör (1900 – 1974)

Ljung, Claes Elis, f 18 sept 1900 i Fritsla, Älvsb, d 22 febr 1974 i Örebro. Föräldrar: komministern Claes L o Henriette Elisabeth Ekström. Studentex vid Gbgs h latinlärov 24 maj 19, inskr vid UU 15 sept 19, JK där 15 sept 25, eo notarie i Svea hovrätt 25 sept 25, tingstjänstgöring vid Uppsala läns norra domsaga 25 — 27, förste notarie vid Västernärkes domsaga jan—april 28, bitr jurist vid H...

Ljungberg, Carl Eduard, Riksdagsledamot, Statsrevisor, Advokatfiskal (1820 – 1910)

Ljungberg, Carl Eduard, f 30 nov 1820 i Kristianstad, d 9 febr 1910 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: lantmäteridir Alexander L o Dorothea Catharina Norgren. Elev vid Kristianstads läroverk, studentex vid LU 26 nov 36, inskr vid UU 6 febr 38, kansliex där 7 juni 38, eo kanslist i kammarexp 17 aug 38, kameral-ex vid UU 12 juni 40, hovrättsex där 27 maj 41, auskultant i hovrätten över Skåne o Bleki...

Lovisin, Erik, Riksdagsledamot, Landshövding, Advokatfiskal (– 1693)

Lovisin, Erik (före adl Lovisinius), f i Södertälje (Orig:genealogier, RHA), d 18 maj 1693 i Sthlm (Karl XI; ringn i Jak o Joh samt Ty 19 maj). Föräldrar: hovrättsassessorn Olof Eriksson Lovisinius o Margareta Larsdtr (RR; jfr släktart o Svea hovrätts arkiv E VI a 2 a a o Frälseg). Inskr vid UU 11 sept 61, vid univ i Greifswald 7 juli 65,...

Lundahl, Jacob A, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Hovrättsråd, Advokatfiskal (1844 – 1915)

Lundahl, Jacob August, f 23 aug 1844 i Bara, Malm, d 24 april 1915 i Kristianstad. Föräldrar: skolläraren, organisten o orgelfabrikören Jöns L o Hanna Jacobsdtr. Inskr vid LU 26 maj 63, hovrättsex där 29 maj 69, auskultant vid hovrätten över Skåne o Blekinge 3 juni 69, tf domhavande 29 juli 71, v häradsh 20 dec 72, bitr fiskal 29 nov 75, tf fiskal 1 jan 76, tf advokatfiskal 3 juli 76, adj le...

Lyberg, Ernst E, Advokat, Riksdagsledamot, Rådman, Partiledare, Finansminister (1874 – 1952)

Lyberg, Ernst Emil, f 28 febr 1874 i Visby, d 15 aug 1952 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: hamnkaptenen Johan Emil L och Emelie Christina Johanna Kahlström. Mogenhetsex vid Visby h a l vt 92, inskr vid UU ht 92-ht 95, hovrättsex där 31 jan 96, advokat i Falun 96–06, rådman där 06–26, led av Kopparbergs läns landsting 10, ordf där 18–...

Löfgren, J Eliel, Advokat, Riksdagsledamot, Utrikesminister, Justitieminister (1872 – 1940)

Löfgren, Jonas Eliel, f 15 mars 1872 i Piteå landsförs, d 8 april 1940 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kh o redaktören Jonas L o Johanna Amanda Norberg. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 21 maj 91, inskr vid UU 15 sept 91, hovrättsex där 28 maj 95, eo notarie i Svea hovrätt 11 juni 95, tingstjänstg 97–98, anställd vid N Setterwalls a...

Martin, Erik D W, Advokat, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1856 – 1921)

3 Martin, Erik David Waldemar, sonsons son till M 1, f 1 maj 1856 i Sthlm, Skeppsh, d 24 okt 1921 där, ibid. Föräldrar: notarien v häradsh Carl Ludvig M o Nelly Charlotta Palmborg. Inskr vid UU vt 74, hovrättsex där 21 sept 77, auskultant o eo notarie i Svea hovrätt 27 sept 77, eo notarie i Sthlms rådhusrätt 5 okt 77, tf domare där 3 jun...

Mattson, Hans, Advokat, Företagsledare, Amerikansk politiker (1832 – 1893)

Mattson, Hans, f 23 dec 1832 i Önnestad, Krist, d 5 mars 1893 i Minneapolis, Minn, USA. Föräldrar: lantbrukaren Matts Hansson (senare Mattson) o Elna Larsdtr. Elev vid latinskolan i Kristianstad 4749, kadett vid Vendes arf.reg 49

Melsted, von, Henning F, Författare, Advokat (1875 – 1953)

von Melsted, Henning Finne, f 1 juni 1875 i Sthlm, Klara, d 7 febr 1953 där, Osc. Föräldrar: grosshandlaren Theodor Finne v M o Mathilda Thérése Lundstedt. Elev vid Norra latinlärov i Sthlm, vid Jönköpings h a l 87, mogenhetsex där 12 dec 92, inskr vid UU 16 febr 93, jur-fil ex 30 maj 93, jur utr kand där 14 dec 97, eo notarie vid Svea hovrätt 19 jan 98, tjänstg vid Älvdals o Nyeds domsaga o...

Möller, Andreas, Advokat, Poet, Publicist (1800 – 1855)

Möller, Andreas, f 6 sept 1800 i Vänersborg, d 23 sept 1855 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bagarmästaren o krigskommissarien Magnus M o Johanna Magdalena Beckman. Elev vid domskolan i Lund 12—14, vid Malmö skola 15, avgångsex där 3 okt 17, inskr vid LU 13 okt 17, teol ex där 6 dec 17, ex till rättegångsverken där 22 april 25, eo kanslist vid justitiefördeln av K M:ts kansli 25, auskultant i Sve...

Nilsson, N Fritiof A, Författare, Advokat (1895 – 1972)

Nilsson, Nils Fritiof Adam, f 4 dec 1895 i Vollsjö, Malm, d 31 jan 1972 i Malmö, Slottsstaden. Föräldrar: stationsinspektoren Johan N o Lovisa (Lisa) Lenander. Studentex som privatist vid h a l i Kristianstad 1:1 dec 13, inskr vid LU 15 jan 14, JK där 6 febr 18, eo notarie vid hovrätten över Skåne o Blekinge 10 febr 18, tingstjänstg i Frosta o Es...

Nordmark, B Henrik, Advokat, Företagsledare (1895 – 1975)

2 Nordmark, Birger Henrik, brorsons sonson son till N 1, f 24 jan 1895 i Luleå, d 29 jan 1975 i Salem, Sth. Föräldrar: köpmannen Henrik August N o Emilie Kristina Opitz. Studentex vid Umeå h a l 27 maj 13, inskr vid UU 17 sept 13, FM där 29 maj 16, byråassistent o avd:sekr hos statens industrikommission 20 juni 17–30 april 19, inskr vid ...

Olsson, Jonathan (John), Lantbrukare, Advokat, Riksdagsledamot (1858 – 1943)

2 Olsson, Jonathan (John), son till O 1, f 7 mars 1858 i Helsingborg, d 29 maj 1943 i Brunnby, Malm. Studentex vid Beskowska skolan i Sthlm 24 maj 78, inskr vid UU 26 sept 78, jur fil-ex där 13 sept 80, en av stiftarna av studentfören Verdandi 1 nov 82, notarie i AK 86–87 o 91–92, sekr i Sthlms liberala valmansfören:s centralstyr 86, ordf där 89&ndash...

Riddermarck, Lars, Advokatfiskal, Krigsfiskal (1650 – 1733)

Riddermarck, Lars, före adl Wetterhamn, f 1650 i Jönköping (Marks v Würtenbergs geneal, RHA), d 28 febr 1733 i Byarum, Jönk. Föräldrar: kommissarien vid Jönköpings faktori Petter Håkansson o Margareta Stormhatt. Gymnasiestudier i Linköping, inskr vid LU 17 sept 68, studerade där 6871, studerade bl a vid univ i Jena o vid univ i England o Holland, auskultant i Kommerskoll 74, se...

Roos, Axel B, Advokat, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Bankdirektör (1886 – 1957)

Roos, Axel Bernhard, f 4 mars 1886 i Kristianstad, d 24 aug 1957 i Malmö, Slottsstaden. Föräldrar: bryggmästaren Axel Bernhard R o Amalia Josefina Roslund. Studentex vid H a l i Kristianstad 14 juni 05, inskr vid LU 3 nov 05, JK där 14 dec 08, e o notarie vid Hovrätten över Skåne o Blekinge 20 dec 08, JL vid LU 26 maj 15, disp 29 maj 15, JD där 31 maj 15, advokat i Malmö 15, innehavare av eg...

Rydqvist, Carl M, Riksdagsledamot, Advokatfiskal (1806 – 1884)
 2 Rydqvist, Carl Magnus, bror till R 1, f 12 maj 1806 i Gbg, Garnisonsförs, d 11 juli 1884 i Lovö, Sth (enl db för Sthlm, Klara). Studentex vid Gbgs gymn 5 juni 22, inskr vid UU 4 febr 23, kansliex där 9 juni 25...
Sandström, Gustaf, Advokat, Riksdagsledamot, Justitieminister (1865 – 1930)

Sandström, Gustaf, fil mars 1865 i Högsby, Kalm, d 3 maj 1930 i Sthlm, Osc. Föräldrar: apotekaren Victor S o Anna Elisabet (Elise) Amanda Westerström. Mogenhetsex vid H a l i Falun 7 juni 83, inskr vid UU 18 sept 83, jur fil ex 12 sept 84, jur utr kand där 13 sept 90, e o notarie i Svea hovrätt 16 dec 90, tf domhavande 92–93, v häradsh 20 dec 93,...

Staaff, Karl A, Advokat, Riksdagsledamot, Statsminister, Partiledare, Justitieminister (1860 – 1915)

Staaff, Karl Albert, f 21 jan 1860 i Sthlm, Klara, d 4 okt 1915 där, Engelbr. Föräldrar: kyrkoherden Albert Wilhelm S o Fredrika Wilhelmina (Mina) Schöne. Mo-genhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 14 dec 77, inskr vid UU vt 79, FK 15 sept 83, ex till rättegångsverken 28 jan 87, allt vid UU, ordf i Studentfören Verdandi 82 o ht 83-vt 85, v ordf i UU:s st...

Staël von Holstein, C Mathilda, Advokat, Kommunalpolitiker (1876 – 1953)

3 Staël von Holstein, Christina Mathilda, f 30 maj 1876 i Kristianstad, Garnisonsförs, d 2 nov 1953 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: översten Axel Olof S o Cecilia Nordenfeldt. Elev vid Kristianstads elementärlärov för flickor 92, handelsskolestudier i Sthlm 01-02, korrespondent på advokatbyrå i Sthlm 02-05, amanuens o tf kamrer i Sthlms stads hälsovårdsnämnd 06-08, led av styr för Fören fö...

Stenbeck, E Hugo, Finansman, Advokat (1890 – 1977)

1 Stenbeck, Edvard Hugo, f 15 okt 1890 i Uppsala, d 6 jan 1977 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: sparbanksdirektören Nils Gustaf S o Maria Gustafva Rydberg. Mogenhetsex vid H a l i Uppsala 29 maj 09, inskr vid UU ht 09, JK där 14 dec 14, tingstjänstgöring vid Uppsala läns mellersta domsaga 15-17, bitr jurist vid Erland Lagerlöfs advokatbyrå (fr&a...

Svenonius, Birger Frans Gotthard, Advokat, Mecenat, Affärsjurist (1870 – 1952)

 2 Svenonius, Birger Frans Gotthard, kusinbarn till S 1, f 5 maj 1870 i Sthlm, Nik, d 10 juli 1952 i Österåker, Sth. Föräldrar: postmästaren Frans Lorens S o Johanna Charlotta Forsström. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan 14 dec 88, inskr vid UU vt 89, jur preliminärex där 31 jan 90, e o tjänsteman i Generalpostst...

44 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se