Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
36 träffar, sida:  1 
Almquist, Johan Axel, Bibliotekarie, Arkivman (1870 – 1950)

10. Johan Axel Almquist, den föregåendes kusin, f. 13 aug. 1870 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren och bruksägaren Bernhard Ulrik Georg Almquist och Hedda Martina Wihlborg. Avlade mogenhetsexamen i Stockholm (Beskowska skolan) 20 maj 1889; student i Uppsala s. å.; fil. kand. 12 sept. 1891; fil. lic. 31 jan. 1895; disp. 6 apr. s. å.; fil. doktor 31 maj s. å.; har såväl på. egen b...

Arfwidsson, Nils, Journalist, Översättare, Tulltjänsteman, Arkivman (1802 – 1880)

2. Nils Arfwidsson, f. 7 maj 1802 i Göteborg, d 14 apr. 1880 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen och bergsrådet Niklas Arfwidsson och Anna Margareta von Jacobsson. Student i Uppsala 13 okt. 1818; avlade kansliexamen 11 dec. 1820. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 21 dec. 1820 samt tillika i riksarkivet 5 dec. 1823; e. kopist 30 juli 1825; kanslist i justitieombudsmannaexpedition...

Arosenius, Jakob Fredrik Neikter, Arkivman, Topograf (1809 – 1890)

2. Jakob Fredrik Neikter Arosenius, den föregåendes son, f. 11 juli 1809 i Norrköping, d 17 dec. 1890 därstädes. Student i Uppsala 15 juni 1832. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad, sedermera topografiska kåren, 3 okt. 1827; löjtnant 28 juli 1837; kapten 4 maj 1848; major i armén 17 apr. 1860; erhöll avsked 9 maj s. å.; föreståndare för krigsarkivet 1861–74; öv...

Bengt Ingolfason, Arkivman (– 1662)

Bengt Ingolfsson (Benedictus Ingolphi), d 25 dec. 1662. Föräldrar: kyrkoherden i Röks församling Ingolphus Benedicti och Ingeborg Svensdotter. Rektor i Nyköping; inspektor- för kammararkivet 1618 med 400 dir smt i lön samt generalinspektör för detsamma 16 maj 1631 med en lön av 1,000 dir smt, som emellertid från 1634 nedsattes till 600 dir smt; erhöll avsked 19 dec. 1654 samt pension 1660. —...

Bergh, Severin, Gymnasielärare, Arkivman (1858 – 1919)

2. Severin Bergh, f. 13 febr. 1858 i Stockholm, d 6 mars 1919 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Severin Bergh och Ida Vilhelmina Helander. Åtnjöt enskild undervisning, delvis under vistelse utrikes; intogs i Beskowska skolan vt. 1869; avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 18 maj 1877; student i Uppsala 1 okt. s. å.; fil. kand. 11 sept. 1879; fil. lic. 17 maj 1882; disp. 26 maj s...

Bergman, E Wilhelm, Religionshistoriker, Arkivman (1836 – 1897)

2. Emanuel WilhelmBergman, den föregåendes broder, f. 21 maj 1836, d 30 sept. 1897 i Stockholm. Elev i nya elementarskolan i Stockholm; student i Uppsala 22 maj 1856; avlade kansliexamen 29 jan. 1861. Idkade jordbruk å Björkfors i Norrbotten; e. o. amanuens i riksarkivet 9 febr. 1866; andre amanuens 30 dec. 1874; amanuens 16 nov. 1877; arkivarie 8 juli 1885; tillika riksarkivets rä...

Bergström, Otto W, Arméofficer, Genealog, Arkivman (1850 – 1915)

Bergström, Otto Wilhelm, f. 5 dec. 1850 i Stockholm, d 4 jan. 1915 därstädes. Föräldrar: handlanden Martin Ludvig Bergström och Johanna Gustava Wedberg. Elev vid Klara l. elementarläroverk 1861 och vid Stockholms h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen 4 dec. 1871; kadett vid Karlbergs krigsakademi 2 apr. 1872; utexaminerad 31 maj 1874; elev vid gymnastiska centralinstitutet 1 sept...

Bowallius, Robert Mauritz, Historiker, Arkivman (1817 – 1902)

1. Robert Mauritz Bowallius, f. 24 maj 1817, d 19 jan. 1902. Föräldrar: komministern i Bergs församling, Västerås stift, Erik Bowallius och Klara Zellroth. Genomgick trivialskolan och gymnasiet i Västerås; student i Uppsala 14 nov. 1836; disp. 10 dec. 1841 (De systemate civitatum septentrionalis Europæ sub initio medii sevi, p. I; pres. V. E. Svedelius); fil. kand. 23 mars 1842; disp. 27 maj...

Brannius, Johan Wilhelm, Arkivman (1747 – 1800)

Brannius, Johan Wilhelm, f. 23 juni 1747, d 6 apr. 1800 i Stockholm. Föräldrar: komministern i Huddinge och Brännkyrka Johannes Olai Brannius och Ulrika Eleonora Lille. Åtnjöt undervisning vid Strängnäs trivialskola och gymnasium; student i Uppsala 2 nov. 1765; disp. 18 okt. 1769 och 9 juni 1770 (Dissertatio academica de paroecia Brænnkyrka Toerneæ meridionalis in Sudermannia, p. 1–2; pres. ...

Brulin, J O Herman, Historiker, Bibliotekarie, Arkivman (1875 – 1960)

Brulin, Johan Olof Herman, f. 23 maj 1875 på Stensholmen i Rackeby församling. Föräldrar: godsägaren Johan Anders Herman Brulin och Louise Angelique Charlotte von Döbeln. Elev vid Skara h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1892; student, i Uppsala 20 sept. s. å.; fil. kand. 30 maj 1895; fil. lic. 31 okt. 1903; disp. 27 maj 1905; fil. doktor 30 maj s. å.; har...

Bure, Jonas, Diplomat, Kanslisekreterare, Arkivman (1575 – 1655)

3. Jonas Bure, tidigare Bureus, den föregåendes broder, f. 17 nov. 1575 i Säbrå, d. 26 febr. 1655 i Stockholm. Inskrevs under en utrikes resa som informator för Nils Turesson Bielke såsom student i Marburg 29 dec. 1599. Kallas sekreterare 1 aug. 1612, då han erhåller donation på Björkö i Mälaren; erhöll 24 sept. 1613 K. brev å adlig frihet på de frälsegods, han genom sitt tillärnad...

Bååth, Ludvig Magnus, Medeltidshistoriker, Arkivman (1874 – 1960)

4. Ludvig Magnus Bååth, den föregåendes kusin, son till B. 1, f. 4 mars 1874 å Truve i Skeby socken. Åtnjöt enskild undervisning; avlade mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 24 maj 1895; student vid. Uppsala universitet 11 okt. 1895; fil. lic. (utan föregående fil. kand.-examen) 30 maj 1902; disp. 25 maj; 1905; fil. doktor 30 maj 1905; har företagit upprepa...

Clason, S (Sam), Historiker, Ecklesiastikminister, Arkivman, Riksdagspolitiker (1867 – 1925)

5. Samuel (Sam) Clason, den föregåendes kusin, son till C. 3, f. 23 juni 1867 i Uppsala, d 19 dec. 1925 i Stockholm. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1877; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1884; fil. kand. 28 jan. 1887; fil. lic. 31 jan. 1893; disp. 28 maj 1895; fil. doktor 31 maj 1895; företog, delvis med offentligt understöd, upprepade utländska forsknin...

Estenberg, Olof, Arkivman (1680 – 1752)

1. Olof Estenberg, f. 21 juni 1680 i Stockholm (dp 27 juni, Hoyf.), d. 7 nov. 1752 där (begr. 11 nov., Maria). Föräldrar: assessor Per Olofsson Estenberg och Elisabeth (Elsa) Bengtsdotter Balck. Student vid Uppsala univ. 4 febr. 1691; företog utrikes resor 1707–14; e. o. kanslist i Karl XII:s fältkansli vj aug. 1714; kanslist i Krigsexpeditionen 21 jan. (1 febr.) 1715; registrator ...

Feilitzen, von, Otto Theodor Fabian, Skriftställare, Nykterhetsman, Arkivman (1820 – 1889)

2. Otto Theodor Fabian von Feilitzen, bror till F. 1, f. 22 april 1820 på Åkerstad, Skeda sn (Ög.), d. 3 sept. 1889 i Stockholm (Hedv. El.). Elev vid Linköpings skola ht. 1830; student vid Uppsala univ. 27 okt. 1838; fil. kand. där 8 juni 1844; e.o. kanslist i Generaltullstyrelsen 12 sept. s.å., i Förvaltningen av sjöärendena 20 sept. s.å. och i Ecklesiastikdep. 10 juni 1845; disp....

Hedin, Einar, Skriftställare, Arkivman (1889 – 1959)

Hedin, Einar, f 29 maj 1889 i Gävle, d 22 juli 1959 i Sthlm (Osc). Föräldrar: stadsarkitekten Erik Alfred H o Edit Wilhelmina Wahlström. Mogenhetsex i Gävle 29 maj 07, inskr vid UU 13 sept 07, FM där 9 april 13, folkskollänex 17 dec 13, eo tjänsteman vid UD:s pressavd 10 juli 16, 2:e arkivarie där 26 sept 19, FL vid UU 28 maj 27, tf 1:e arkivarie vid UD 8 juni 28, 1:e arkivarie 12 juni 31, t...

Hildebrand, H R T Emil, Historiker, Arkivman (1848 – 1919)

3 Hildebrand, Henrik Robert Teodor Emil, bror till H 2, f 22 okt 1848 i Sthlm, Maria, d 24 aug 1919 där, Engelbr. Elev vid Sthlms gymn, mogenhetsex där 22 maj 67, inskr vid UU 67, FK där 28 febr 72, v lektor i hist vid Sthlms gymn 72—74, extra lär där 75— 76, eo amanuens i RA 15 jan 75, disp pro gradu vid UU 12 maj 75, FD där 31 maj 75, lektor i sv o hist vid Sthlms h reallärov på ...

Isberg, Anders U M, Författare, Advokat, Arkivman (1867 – 1940)

Isberg, Anders Ulrik Martin, f 27 okt 1867 i Malmö, S:t Petri, f 10 sept 1940 i Lomma, Malm. Föräldrar: järnvägskamreraren Anders Ulrik I o Sofia Charlotta Helena Sjölin. Mogenhetsex vid h a l i Malmö vt 89, inskr vid LU 10 sept 89, ex till rättegångsverken 30 maj 94, eo hovrättsnotarie juni 94, advokat i Malmö 97—03, stadsarkivarie där 1 april 03—31 jan 33, led av styr för Malmö fornminnesf...

Kjellberg, Carl M, Historiker, Arkivman (1866 – 1933)

Kjellberg, Carl Mauritz, f 28 juli 1866 i Gbg, Domk, d 13 nov 1933 i Vadstena. Föräldrar: perukmakaren Carl Wilhelm Eugen K o Clara Albertina Palmgren. Arkivordningsuppdrag i Uppsala 90—96, mogenhetsex såsom privatist vt 95, inskr vid UU ht 95, eo amanuens i RA 14 juni 02, i ULA 14 maj 03, FL vid UU 28 maj 04, arkivarie vid VLA 27 aug 04, tjänstebenämningen ändrad till landsarkivarie fr o m ...

Levander, Lars J, Språkforskare, Folkskollärare, Folklivsskildrare, Arkivman (1883 – 1950)

Levander, Lars Jakob, f 31 mars 1883 i Sthlm, Jak o Joh, d 26 april 1950 i Rasbokil, Upps. Föräldrar: häradsh Johan (John) Jakob L o Sofia Katarina (Karin) Westblad. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 23 maj 00, inskr vid UU 2 febr 01, FK 14 dec 03, FL 1 sept 08, disp 26 maj 09, FD 28 maj 09, allt vid UU, folkskollär 09— 13, statens folkskolinspektör i Södertälje, senare i Roslagen ...

Lewenhaupt, Sten M C, Diplomat, Bibliotekarie, Arkivman (1882 – 1969)

14 Lewenhaupt, Sten Mauritz Carl, sonson till L 9, f 27 febr 1882 på Krämbol, Ö Vingåker, Söd, d 7 sept 1969 i Katrineholm. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Claes Axel August L o grev Louise Caroline Charlotte Lewenhaupt. Mogenhetsex vid hal i Nyköping vt 00, inskr vid UU ht 01, underlöjtn i livreg:s husarers reserv 19 dec 02— 27 febr 15, FK vid UU 14 sept 07, inskr vid handelshögsk i ...

Liljegren, Jon (Johan Gustaf), Riksantikvarie, Urkundsutgivare, Arkivman (1791 – 1837)

Liljegren, Jon (Johan Gustaf), f 27 febr 1791 i Fryele, Jönk, d 2 juni 1837 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: hemmansbrukaren Jonas Jonsson o Catharina Nilsdtr. Elev vid Växjö gymn 08, inskr vid LU sept 11, disp pro exercitio april 12, amanuens vid LU:s mynt- o antikvitetskabinett 31 mars 14, FK april 14, disp pro gradu 14 maj 14, mag 22 juni 14, antiquitatum patri

Lindqvist, A Natanael (Natan), Nordist, Ortnamnsforskare, Arkivman (1882 – 1963)

Lindqvist, Adolf Natanael (Natan), f 5 april 1882 i Nässjö, d 4 april 1963 i Uppsala. Föräldrar: målarmästaren o färghandlaren Jonas August L o Maria Andersson. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 22 maj 02, inskr vid UU 18 sept 02, sekr i styr för undersökn av östgötamålen nov 05–sept 14, medarb vid Ortnamnskomm periodvis 07

Malmström, Carl Gustaf, Historiker, Ecklesiastikminister, Arkivman (1822 – 1912)

2 Malmström, Carl Gustaf, bror till M 1, f 2 nov 1822 i Tysslinge, Ör, d 12 sept 1912 i Danderyd, Sth. Elev vid Örebro skola, vid Strängnäs gymnasium ht 36, inskr vid UU 16 okt 40, informator på Boxtorp, Söd, 41, på Stjärnholm, Söd, 42, förvaltare där 43, FK vid UU 20 maj 46, informator för Hugo Tamm 4654, mag vid UU 16 juni...

Munthe, C Arne, Historiker, Litteraturhistoriker, Skolman, Arkivman (1901 – 1965)

10 Munthe, Carl Arne, bror till M 9, f 13 juni 1901 i Sthlm, Hedv El, d 7 febr 1965 i Sigtuna. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 10 maj 19, inskr vid StH 16 sept 19, amanuens 20-24, FK 21 april 23, ordf i Humanistiska foren 23—24, i studentkåren 26— 27, allt vid StH, v ordf i styr för Sveriges förenade studentkårer (SFS) 27, eo tjänsteman i RA 11 april 27, FL vid StH 29 maj ...

Nilsson, Nils H I, Litteraturhistoriker, Arkivman (1917 – 1987)

Nilsson, Nils Herbert Ingemar, f 3 jan 1917 i Lekåsa, Skar, d 30 mars 1987 i Sthlm, Vällingby. Föräldrar: lantbrukaren Karl Petter N o Jenny Louisa Larsson. Studentex vid Skara h a l 11 juni 37, inskr vid UU ht 37, FK 30 jan 42, FM 27 maj 42, FL 31 okt 49, allt vid UU, extra tjänsteman i RA 2 jan 50, i kammarkoll 2 okt 50, eo tjänsteman där 1 juli 52–juni 55, amanuens i RA 1 juli (beslut 11 ...

Nordström, Johan Jakob, Nationalekonom, Statsvetare, Politiker, Arkivman (1801 – 1874)

1 Nordström, Johan Jakob (i fdb Jakob Johan), f 20 dec 1801 i Abo sv förs, d 17 maj 1874 i Sthlm, Finska. Föräldrar: svarvarmästaren Matts N o Katarina Holmberg. Elev vid Åbo katedralskola 10, inskr vid Åbo akad 17 juni 18, stipendiat 19–27, FK 9 dec 22, disp pro gradu 16 juni 23, mag 27 juni 23, domarex 21 maj 24, eo amanuens vid konsistoriet 4 juni 25, JK 17 dec 25, allt vid Åbo akad, ausk...

Nygren, Ernst L, Historiker, Arkivman (1889 – 1968)

1 Nygren, Ernst Ludvig, f 14 juni 1889 i Karlstad, d 1 april 1968 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: fältintendenten Olof Emanuel N o Emma Catharina Magnusson. Mogenhetsex vid Karlstads h a l 6 juni 07, inskr vid LU 17 sept 07, vid UU 3 febr 08, vid Kiels univ 12 juni 08, vid Leipzigs univ 30 okt 08, FK vid UU 30 maj 11, FL där 29 mars 19, amanuens i ULA 9 april 19, i RA 11 dec 19 (tilltr 1 okt 20...

Odhner, Clas J Theodor, Historiker, Arkivman (1836 – 1904)

1 Odhner, Clas Jonas Theodor, f 17 juni 1836 i Alingsås landsförs, Älvsb, d 11 juni 1904 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: prosten mag Claes O o Anna Carolina Ericsson. Elev vid Skara gymn 48–51, studentex vid UU 24 sept 51, inskr 16 sept 51, FK 9 nov 59, disp pro gradu 22 maj 60, fil mag 31 maj 60, doc i allm historia 4 okt 60, allt vid UU, adjunkt i historia vid LU 11 maj 65, led av ko...

Otterbjörk, K A Roland, Nordist, Arkivman (1925 – 1984)

Otterbjörk, Karl Axel Roland, f 6 febr 1925 i Sthlm, Engelbr (enl fb för Gävle, Hel Tref), d 25 dec 1984 i Umeå. Föräldrar:, volontären Axel Valfrid Gotthard Axelsson o Märta Linnea Wallin, fosterson till sadelmakaren Gustaf Fredrik Albin Björk o Ida Sofia Lönnbäck, Ottersta, Sorunda, Sth. Studentex vid h a l för gossar å Södermalm i Sthlm 2 maj 45, inskr vid UU 23 sept 47, amanuens vid pers...

Palmskiöld, Elias, Arkivman (1667 – 1719)

2 Palmskiöld, Elias, före adl Runell, son till P 1, f 18 juli, dp 22 juli 1667 i Sthlm, Nik, d 7 april 1719 där (själaringn i Nik). Inskr vid UU 14 maj 79, adl tills med föräldrarna 13 april 81, kanslist i RA 5 febr 85–dec 86, auskultant i Svea hovrätt 5 febr 90, i lagkommissionen 7 mars 90, sekr:s i RA biträde 9 mars 91, aktuarie i RA 16 sept 93, tf aktuarie i KM:ts kansli 12 febr ...

Palmskiöld (Runell-), Erik, Arkivman (1608 – 1686)

1 Palmskiöld, Erik Runell-, före adl Larsson Runell, f 7 okt 1608 i Överselö, Söd, d 4 juni 1686 i Sthlm, begr 27 febr 1687 där, Nik. Föräldrar: häradsskrivaren Lars Eriksson o Elin Eriksdtr. Inskr vid UU dec 25, kansliskrivare i K M:ts kansli med tjänstg i RA 15 juli 31, aktuarie 41, archivarius där från 30 maj 51, sekr i bondeståndet 47 — 60, kansliets räkenskapsförare 54 — 67, adl 13 apri...

Ribbing, Gustaf, Samlare, Arkivman (1719 – 1811)

3 Ribbing, Gustaf, brorson till R 2, f 19, dp 21 mars 1719 i Sthlm, Jak o Joh, d 19 juni 1811 där, ibid. Föräldrar: generaladjutanten frih Lennardt R o frih Elsa Elisabeth Baner. Inskr vid LU 21 febr 35, e o kanslist i Kanslikoll 7 maj 40, deltog i en ambassad till Paris 44–45, kanslist i hovkanslersexp 17 juni 46, kanslijunkare 15 mars 48, presidentsekr i Kanslikoll 6 nov 55, sekr ...

Steckzén, Birger, Historiker, Arkivman (1892 – 1966)

Steckzén, Birger, f 10 okt 1892 i Piteå, d 13 dec 1966 i Sthlm, Osc. Föräldrar: läroverksadjunkten Carl Oscar Bäckström, sedermera S, o Hedvig Eugenia (Jenny) Lundgren. Studentex vid H a l i Luleå 4 juni 10, inskr vid LU 27 jan 11, FK 16 sept 12, FM 31 maj 13, efterprövn till FM-ex 29 maj 14, FL 16 sept 18, disp 29 april 20, FD 31 maj 20, allt vid LU, reservofficersex o fänrik i Norrbottens ...

Stiernman von, Anders Anton, Historiker, Urkundsutgivare, Arkivman (1695 – 1765)

von Stiernman, Anders Anton (före adl From o Stiernman), f 27 sept 1695 i Sthlm (S:s Matr öfver Svea rikes ridderskap o adel..., 2, 1755, s 1494), d 2 mars 1765 där, Klara. Föräldrar: köpmannen o vinskänken Anton Andersson From o Birgitta Ulfsberg. Elev vid Sthlms trivialskola, vid Strängnäs gymn 12, inskr vid UU 30 maj 15, informator hos hovmarskalken Gustaf Rålamb 17, e o kanslist i Antikv...

36 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se