Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
357 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abelin, Gustaf R, Arméofficer, Lantförsvarsminister (1819 – 1903)

2. Gustaf Rudolf Abelin, den föregåendes broder, f. 17 maj 1819 i Linköping, d 19 sept. 1903 på Björnsnäs. Volontär vid första livgrenadjärregementet 4 mars 1837; student i Uppsala 13 mars 1838; furir vid nämnda regemente 11 maj s. å.; avlade officersexamen 6 mars 1839 efter att hava genomgått J. A. Hazelius' privata ku...

Adelborg, Per Otto, Tecknare, Arméofficer (1781 – 1818)

1. Per Otto Adelborg, f. 24 apr. 1781, d. 2 mars 1818 i Västervik. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, och Anna Sofia Carlsköld. Extra fänrik vid drottningens livregemente 23 maj 1796; avlade officersexamen 12 juli 1797; kornett vid Nylands lätta dragonkår 16 juni 1801; löjtnant i armén 28 juni 1802; premi&a...

Adelswärd, Eric Göran, Arméofficer, Riksdagsman (1751 – 1810)

2. Eric Göran Adelswärd, den föregåendes son, f. 21 jan. 1751, d 15 febr. 1810. Kadett vid amiralitetets kadettkår i Karlskrona; sekundkorpral vid Östgöta kavalleri 24 dec. 1763;-rustmästare vid livgardet 15 nov. 1766; fänrik 11 aug. 1767; kapten i armén 13 sept. 1772, som han själv uppger, i anseende därtill, att han h...

Adlerstråhle, Jonas, Arméofficer (– 1759)

Adlerstråhle, Jonas, före adlandet Alstrin, kusin till biskopen Erik Alstrin, f. (1680?, 1684?) i Nors socken, d 22 jan. 1759 i Stralsund. Föräldrar: bergsmannen Anders Andersson, av en släkt, som ledde sitt ursprung från Alsters socken, och korpralsdottern Maria Borman. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1701; deltog i slaget ...

Albedyl, Henrik Otto von, Arméofficer (1666 – 1738)

Albedyl (Albedyll, Albendell), Henrik Otto von, friherre, f. 1666, d 1738, tillhörde en sedan gammalt i Lifland bosatt släkt, som under namn av d'Albedyhll (se d. o.) ännu fortlever i Sverige. Föräldrar, enligt den sannolikaste av Anreps stridiga uppgifter, vilken bestyrkes av K. A. Klingspors anteckningar från Riga ritterschaftsarchiv (riddarhuset): ...

Almfelt, Lorens Peter, Arméofficer, Riksdagsman (1739 – 1807)

1. Lorens Peter Almfelt, f. 14 juni 1739 i Stralsund, d 18 apr. 1807. Föräldrar: regementspastorn Peter Almqvist och Rakel Rebecka Backman. Student vid Greifswalds universitet; inträdde i krigstjänst vid Löwenfelska regementet aug. 1755; vaktmästare vid Schwartzers jägarkår 1 apr. 1758; deltog i pommerska kriget och gick sedan i preussisk och polsk mi...

Almquist, Erik Otto, Arméofficer (1861 – 1935)

9. Erik Otto Almquist, bror till A. 6 och A. 7, f. 7 okt. 1861 i Skogs-Tibble. Genomgick Uppsala h. elementarläroverk; volontär vid Upplands regemente 8 mars 1878; avlade mogenhetsexamen i Uppsala 27 maj 1879 och officersexamen 1 nov. 1880; underlöjtnant vid Upplands infanteriregemente 19 nov. s. å.; utexaminerad från krigshögskolan 18 maj 18...

Aminoff, Gregori, Arméofficer (1788 – 1847)

4. Gregori Aminoff, f. febr. 1788, d 14 okt. 1847. Föräldrar: överstelöjtnanten, slutligen generalmajoren Adolf Aminoff och Ulrika Eleonora Nohrström. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1791; sergeant 14 maj 1796; fänrik 9 okt. s. å.; genomgick Haapaniemi krigsskola 1798–1804; löjtnant vid nyssnämnda regemente 25 juli ...

Aminoff, Hindrich Johan, Arméofficer (1680 – 1758)

1. Hindrich Johan Aminoff, f. 4 okt. 1680, d 3 apr. 1758 på Liljedal i Nyland. Föräldrar: överstelöjtnanten Henrik Aminoff och Hedvig Elisabet Cronman. Furir vid Savolaks regemente 3 febr. 1699; sergeant 7 jan. 1700; överfyrverkare vid rigiska artilleriet 4 juni s. å.; kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 19 nov. 1701; medfö...

Aminoff, Gustaf, Arméofficer (1771 – 1836)

3. Gustaf Aminoff, f. 6 (14?) apr. 1771, d 25 dec- 1836. Föräldrar: majoren vid Dalregementet Karl Fredrik Aminoff och Juliana Sofia Winding. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1783; genomgick Haapaniemi krigsskola 1783–88; fänrik 6 juni 1788; kornett 25 febr. 1793; löjtnant vid livhusarerna och överadjutant 7 febr. 1796; stabsadjutant hos...

Anckarsvärd, J August, Arméofficer, Godsägare, Politiker (1783 – 1874)

3. Johan August Anckarswärd, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1783, d 12 nov. 1874 på Nynäs. Inskriven i krigstjänst 1787; fänrik i armén 1790 och vid Göta garde 22 nov. 1796; löjtnant 12 apr. 1802; kapten i armén samt vid Västmanlands regemente 18 jan. 1809; överadjutant och major i armén 29 juni s. &ar...

Anckarsvärd, Carl H, Arméofficer, Godsägare, Politiker (1782 – 1865)

2. Carl Henric Anckarsvärd, den föregåendes son, 1782, d 25 jan. 1865 i Stockholm , Fänrik i arméns flotta 24 juli 1785 och vid livgardet till fot (Svea livgarde) 16 nov. 1794; kadett 24 sept. 1795; avlade officersexamen 27 aug. 1798; erhöll fänriks lön 13 jan. 1800; beviljades permission för att företaga en resa till Medelhavet m...

Ankarcrona, Henric A, Målare, Arméofficer (1831 – 1917)

2. Henric August Ankarcrona, f. 14 sept. 1831 i Risekatslösa, d. 10 jan. 1917 i Stockholm. Föräldrar: regementskvartermästaren kammarherre Teodor Vilhelm Ankarcrona och Charlotta Stare. Genomgick Karlberg; underlöjtnant vid Svea livgarde 21 nov. 1850; löjtnant 12 apr. 1855; deltog i fransk och spansk tjänst i afrikanska fälttåg 1858–60; kap...

Appelgren, Anders, Arméofficer (1670 – 1716)

Appelgren, Anders, f. 1670, d 20 juni 1716 i klostret Jerusalem nära Moskva. Föräldrar: presidenten Nils Appelgren och Katarina Gyldenklou. Löjtnant vid fortifikationen i Lifland 12 okt. 1693; fänrik vid K. M:ts livgarde till fot 6 jan. 1694; löjtnant därstädes 7 febr. 1696; kapten 7 sept. 1700; major 10 juni 1706; överste och chef för Ö...

Appellmann, Gustaf Gabriel, Arméofficer, Landshövding (1656 – 1721)

2. Gustaf Gabriel Appellmann, den föregåendes son, f. 16 maj 1656 på Pudagla, d 24 nov. 1721. Volontär vid svenska artilleriet i Pommern 1675; konstapel 7 jan. 1678; minor i Stockholm 1682; artillerifänrik 20 juni 1684; löjtnant 18 sept. 1688; kaptenlöjtnant 20 sept. 1693; kapten 4 juni 1695; major 15 apr. 1698; överstelöjtnant 16 dec....

Baumgarten, von, Nils Christer, Arméofficer (1674 – 1727)

Baumgarten, Nils Christer von, f. 1674 i Kalmar, d 1727. Föräldrar: Hans Baumgart (Bomgård) och Märta Rodde. Kom i krigstjänst vid fältmarskalk Henrik Horns regemente 17 mars 1687; musketerare vid Maurits Vellingks regemente i Stade s. å.; korpral därstädes 1689 och vid Bremiska kavalleriregementet 1690; fältväbel under Nils Bielkes re...

Beckern von, Johan Wilhelm, Arméofficer (1655 – 1733)

1. Johan Wilhelm von Beckern, f. 1655, d 27 mars 1733 i Hällestads socken i Lunds stift. Son till översten Johan von Beckern. Kom i tjänst vid Österbottens infanteriregemente 1673; förare 19 aug. 1676; sergeant 1 sept. 1677; fänrik 8 okt. s. å.; bevistade med den s.k. lifländska armén vinterfälttåget i Preussen 1678–79 samt ble...

Belfrage, Johan Leonhard, Arméofficer (1754 – 1820)

Johan Leonhard Belfrage, f. 2 nov. 1754 på fänriksbostället Tobräckan i Dalsland, d. 26 nov. 1820 på Malma vid Lidköping. Föräldrar: dv. löjtnanten, sedermera kaptenen vid Västgöta-Dals regemente Åke Belfrage och Beata Eleonora Hård af Segerstad. Underofficer vid Västgöta-Dals regemente 1762;...

Bennedich, Carl, Arméofficer, Militärhistoriker (1880 – 1939)

Bennedich, Carl, f. 5 juni 1880 i Falkenberg. Föräldrar: byggmästaren Nils Peter Bengtsson och Lydia Johanna Lindstedt. Elev vid Halmstads h. allmänna läroverk 1892—97; åtnjöt undervisning i Göteborg; avlade mogenhetsexamen i Skara 2 juni 1899; kom i krigstjänst 8 juni s. å.; underlöjtnant i Hallands bataljon 16 dec. 1901 och i norra skånska infanteriregementet 15 apr. 1902; tjänstgörande vi...

Berg, Richard V T, Arméofficer, Riksdagsman (1843 – 1924)

Richard Vilhelm Timoleon Berg, f. 2 aug. 1843 i Skallsjö. Föräldrar: kaptenen och godsägaren Johan Teodor Berg och Anne-Charlotte Melin. Åtnjöt undervisning vid realgymnasiet i Göteborg; avlade studentexamen i Uppsala 15 sept. 1859. inträdde i krigstjänst 4 apr. 1860 såsom fanjunkare vid livregementets husarkår; underlöjtnant d&a...

Berger, Johan Christian, Tecknare, Arméofficer, Landskapsmålare (1803 – 1871)
Berger, Johan Christian, f. 14 mars 1803 i Linköping, d 27 okt. 1871 i Uppsala. Föräldrar: stadsläkaren Johan Ulrik Berger och Maria Kristina Lönder. Kom i krigstjänst 26 juli 1821; sergeant vid andra livgrenadjärregementet 25 maj 1824; fänrik vid Hälsinge regemente 25 apr. 1827; erhöll penningelön 21 maj 1830; andre löjtnant 17 aug. 1833; andre kapten 23 maj 1845; stabs- adjutant vid överkomm...
Bergman, Carl Otto, Arméofficer, Industriman, Riksdagsman (1828 – 1901)

Bergman, Carl Otto, f. 29 apr. 1828 i Luleå, d 21 juni 1901 å Sandträsk. Föräldrar: köpmannen Olof Bergman och Margareta Magdalena Sundborg, Genomgick Piteå trivialskola; student i Uppsala 1850. Inträdde på den militära banan; underlöjtnant, vid Norrbottens fältjägarkår 11 dec. 1852 (konfirmationsfullmakt 12 apr. 1853...

Bergström, Erik Walter, Arméofficer (1857 – 1937)

Bergström, Erik Walter, f. 5 apr. 1857 i S:t Lars församling. Föräldrar: hovrättsnotarien och lantbrukaren Svante Bergström och Anna Charlotta Juberg. Intogs i Linköpings h. allmänna läroverk 1866; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1877; volontär vid andra livgrenadjärregementet 14 mars s. å.; avlade officersexamen ...

Bergström, Otto W, Arméofficer, Genealog, Arkivman (1850 – 1915)

Bergström, Otto Wilhelm, f. 5 dec. 1850 i Stockholm, d 4 jan. 1915 därstädes. Föräldrar: handlanden Martin Ludvig Bergström och Johanna Gustava Wedberg. Elev vid Klara l. elementarläroverk 1861 och vid Stockholms h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen 4 dec. 1871; kadett vid Karlbergs krigsakademi 2 apr. 1872; utexaminerad 31 maj 1874; elev ...

Bildt, Knut Gillis, Arméofficer (1854 – 1927)

3. Knut Gillis Bildt, den föregåendes broder, f. 13 juli 1854 i Stockholm. Åtnjöt enskild undervisning; genomgick klasserna 6:I och 6:II vid Stockholms gymnasium; elev vid krigsskolan å Karlberg 1869; avlade officersexamen 16 sept. 1871; underlöjtnant, utan lön i livregementets dragoner 23 sept. s. å.; elev vid ridskolan å Strö...

Björlin, J Gustaf, Författare, Arméofficer, Militärhistoriker (1845 – 1922)

Björlin, Johan Gustaf, f. 14 okt. 1845 i Åmål, d 13 juni 1922 i Stockholm. Föräldrar: järnkramhandlan-den Anders Petter Björlin och Hilda Johanna Lidström. Kadett å Karlberg 20 jan. 1862; avlade officersexamen 8 sept. 1865; underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente 19 sept. s. å.; genomgick krigshögskolan å Marie...

Björnstjerna, Carl Magnus L, Arméofficer, Hovman, Riksdagsman (1817 – 1888)

4. Carl Magnus Ludvig Björnstjerna, den föregåendes syssling på mödernet, son till B. 2, f. 20 nov. 1817 i Stockholm, d 19 juni 1888 på Almarestäket. Greve efter faderns död 1847. Fanjunkare utan lön vid kronprinsens husarregemente 1827; erhöll avsked 1835; fanjunkare utan lön vid livgardet till häst s. å...

Björnstjerna, Johan Magnus, Arméofficer, Lantförsvarsminister, Riksdagsman (1805 – 1898)

3. Johan Magnus Björnstjerna, f. 28 jan. 1805 på Kristinelund i Arby socken nära Kalmar, d 20 mars 1898 i Stockholm. Föräldrar: generalmajoren Magnus Johan Björnstjerna och Sara Elisabet Nilsson. Student i Uppsala 9 okt. 1818; kadett vid Karlberg 28 sept. 1820; utexaminerad därifrån 20 sept. 1822; fänrik vid andra livgardet 10 dec. s. å.; ...

Björnstjerna, Magnus F F, Diplomat, Arméofficer (1779 – 1847)

2. Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna, f. 10 okt. 1779 i Dresden, d 6 okt. 1847 i Stockholm. Föräldrar: envoyén Magnus Olof Björnstjerna och baronessan Vilhelmina von Hagen. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteri (sedermera finska gardesregementet, slutligen andra livgardet) 28 okt. 1793; stabsfänrik 29 juli 1795; adjutant 30 maj 1796;...

Boëtius, Nicolas, Arméofficer (– 1632)

Boëtius eller Boët, Nicolas, d 24 aug. 1632 vid Alte Veste utanför Niirnberg. Befann sig i Gustav II Adolfs svit vid intåget i Elbing 22 okt. 1628; utnämnd till Gustav Horns sergeant-major-général i Lifland 6 nov. s. å. men framkom på grund av sjöhinder aldrig till denna krigsskådeplats; erhöll i uppdrag att anst&a...

Boije, Gustaf Reinhold, Arméofficer (1769 – 1836)

7. Gustaf Reinhold Boije af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 18 mars 1769 i Vasa, d 16 febr. 1836 på Haga gård i Finland. Föräldrar: kaptenen friherre Erik Ernst Boije af Gennäs och Hedvig Ulrika von Köhler. Volontär vid Östgöta infanteriregemente febr. 1786; fänrik därstädes 12 apr. s. å.; lö...

Boije, Karl Gustaf, Lantbrukare, Arméofficer, Politiker (1697 – 1769)

3. Karl Gustaf Boije (af Gennäs), f. 1697 (döpt 12 mars), d 8 aug. 1769. Föräldrar: kaptenen Johan Gustav Boije och friherrinnan Margareta Sparre. Student i Lund; seglade med holländskt skepp två år; kadett 1713, korpral 1714 och adjutant 1715, allt vid hertigens av Mecklenburg dragoner; student i Uppsala 16 febr. 1715; erhöll avsked ur den mecklenbu...

Bonde, Nils, Arméofficer, Landshövding (1685 – 1760)

10. Nils Bonde, den föregåendes broder, son till B. 7 i hans första gifte, f. 19 jan. 1685 i Stockholm, d 24 apr. 1760 därstädes. Greve av Björnö, ägde Hörningsholm och Toftaholm. Student vid Åbo akademi 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697−98; student i Tü...

Bousquet, Jean Louis, Arméofficer (1664 – 1747)

Bousquet, Jean Louis, f. 16 aug. 1664 i S:t Hippolyte i Frankrike, d 24 febr. 1747 i Kalmar. Lämnade på grund av sin reformerta trosbekännelse sitt fädernesland 1691 och gick i engelsk krigstjänst samt tjänstgjorde i Nederländerna på de allierades sida under det. spanska tronföljdskrigets första år; erhöll kaptens fullmakt vid &o...

Boustedt, Bo I, Arméofficer, Militärhistoriker (1868 – 1939)

Boustedt, Bo Ivar, f. 28 aug. 1868 i Fuxerna församling. Föräldrar: kaptenen Axel Rudolf Boustedt och Amanda Karolina Bergius. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1889; volontär vid Bohusläns regemente 22 juni s. å.; elev vid infanterivolontärskolan å Karlsborg aug. s. å.&mda...

Boye, Fredrik C, Skriftställare, Arméofficer, Konsthistoriker (1773 – 1857)

8. Fredrik Carl Boye af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 7 juli 1773 i Stralsund, d 8 febr. 1857 i Stockholm. Föräldrar: dv. ryttmästaren friherre Fredrik Boije af Gennäs, sedermera postdirektör i Stralsund samt titulär landshövding, och Fredrika Karolina von Blessing. Volontär i Blixenska regementet 1 juni 1775; kvarterm&aum...

Brahe, Abraham Nilsson, Arméofficer, Godsägare (1669 – 1728)

11. Abraham Nilsson Brahe, den föregåendes son, f. 24 ang. 1669 i Stockholm, d 6 mars 1728 därstädes. Herre till Skokloster, Rydboholm, Bogesund, Brahelund och Frösunda i Uppland, Brahehus, Lyckas, Östanå och Västanå i Småland samt Spiker på Rügen. Student i Uppsala 5 mars 1679; volontär vid hertigens av Savoyen armé 1690; reste i Italien, Frankrike o...

Brahe, Magnus, Arméofficer, Riksmarskalk (1790 – 1844)

14. Magnus Brahe, den föregåendes son, f. 2 sept. 1790 på Rydboholm, d 16 sept. 1844 i Stockholm. Student i Uppsala 11 okt. 1805. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 14 apr. 1809; reste som ambassadkavaljer till Frankrike s. å.; kabinettskammarherre 6 aug. s. å.; kornett vid livgardet till häst 20 febr. 1810; löjtnant därst&a...

Brakel, Carl Adolf, Arméofficer, Memoarförfattare (1774 – 1861)
Carl Adolf Brakel, f. 31 mars 1774 på Vik i Birkkala socken i Finland, d 21 aug. 1861 därstädes. Föräldrar; kaptenen vid Åbo läns livdragoner Otto Maurits Brakel och Ulrika Regnata Boije. Korpral vid Vesilaks kompani av Björneborgs regemente 22 okt. 1787; fänrik 1788; sergeant på extra stat därstädes 16 maj 1789; fänrik i regementet 28 apr. s. å. och vid regementet 15 juli s. å.; erhöll lön 20...
Bråkenhielm, Gustaf Anton, Arméofficer (1837 – 1922)

2. Gustaf Anton Bråkenhielm, den föregåendes brorson, f. 7 juni 1837 i Kristianstad, d. 13 febr. 1922 i Hälsingborg. Föräldrar: lagmannen Johan Nyman Bråkenhielm och Johanna Katarina Fastberg. Elev vid krigsakademien å Karlberg 20 jan. 1851; avlade officersexamen 1 dec. 1855; underlöjtnant vid skånska dragonregementet 13 d...

Burman, Johan Jacob, Arméofficer, Lantmätare (1771 – 1824)

3. Johan Jacob Burman, f. 30 mars 1771 i Pernå, d. 29 apr. 1824 på Haga i Arbrå. Föräldrar: löjtnanten Jonas Vilhelm Burman och Maria Ulrika Bartheels. Elev i Borgå skoja jan.–juni 1785. Lantmäteribiträde vid finska lantmäterikommissionen 1787; anställd hos magasinskommissarien i Kymmenegård 1788; volontär vid finska...

Bülow, von, Barthold Hartwig, Arméofficer, Ämbetsman (1611 – 1667)

2. Barthold Hartwig von Bülow, f. 4 apr. 1611 Tyskland, d. 19 okt. 1667 i Wolgast, Pommern. Föräldrar: domdekanen i Ratzeburg friherre Detleff von Bülow och Margareta von Schack. Företog som ung page en längre utrikes resa. Gick i krigstjänst under hertig Bernhard av Weimar; kapten; fången i slaget vid Nördlingen 1634; gick efter frigivandet...

Byström, Axel Herman, Arméofficer, Kartograf (1858 – 1933)

2. Axel Herman Byström, den föregåendes brorson, f. 25 maj 1858 i Karlskrona. Föräldrar: överstelöjtnanten vid flottans mekaniska kår Johan Tomas Byström och Sofie Julie Wallenstrand. Elev vid Karlskrona h. elementarläroverk ht. 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 2 juni 1877; volontär vid Värmlands fäl...

Börstell, Friedrich, Arméofficer (– 1679)

Friedrich von Börstell, friherre till Plotsko, f. i Sachsen, d. 7 sept. 1679 i Göteborg. Son till furstliga anhaltska geheimerådet och presidenten i Bernburg Henrik von Börstel. Löjtnant i svensk tjänst (med majors rang) vid konungens livgarde 1656; deltog i polska och danska krigen 1656—60; löjtnant (med överstelöjtnants rang) vid &au...

Carlson, Gustaf, Arméofficer (1647 – 1708)

Carlson, Gustaf, f. 1647 i Stockholm, d. 1 jan. 1708 på slottet Ter-Hoorne i Friesland. Föräldrar: dv. pfalzgreven, sedermera konung Karl Gustav och Märta Allertz. Erkändes av fadern och vistades enligt stridande uppgifter hos Karl Karlsson Gyllenhielm eller sin faster Maria Eufrosyne De la Gardie; kom därefter till biskop [a:16065:Samuel Enander...

Carpelan, Johan Fredric, Arméofficer, Landshövding (1745 – 1808)

3. Johan Fredric Carpelan, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1745 på Meisala löjtnantsboställe i Halikko socken, d. 27 dec. 1808 i Göteborg. Student i Åbo dec. 1759; volontär vid Västerbottens regemente 14 dec. 1759; furir vid majorens kompani 14 dec. 1762; auskultant i Åbo hovrätt 1763; sergeant vid Piteå kompa...

Carpelan, Simon Wilhelm, Arméofficer, Landshövding (1731 – 1814)

2. Simon Wilhelm Carpelan, den föregåendes brorson, f. 12 ang. 1731 på Metsäkylä gård i Reso socken, d. 4 jan. 1814 på Vilhelmsdal i Idensalmi socken. Föräldrar: ryttmästaren Maximilian Carpelan och Helena Eleonora Lilliegren. Volontär vid Österbottens regemente 1 nov. 1751; förare vid livkompaniet 20 febr. 1...

Carpelan, Wilhelm, Arméofficer (1700 – 1788)

1. Wilhelm Carpelan, friherre till Ohensaari (Odensnäs) i Masku socken och Köönikkälä i Nousis' socken, Åbo län, f. 6 apr. 1700 å Grelsby kungsgård på Åland, d. 3 juli 1788 i Åbo. Föräldrar: häradshövdingen i Vemo härad Karl Carpelan och Ingeborg Margareta von Torcken. Rustmästare vid Hä...

Carpelan, Wilhelm Maximilian, Grafiker, Arméofficer, Kartograf (1787 – 1830)

4. Wilhelm Maximilian Carpelan, den föregåendes brorson, f. 7 jan. 1787 på Ojamo i Lojo socken i Finland, d. 19 maj 1830 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten Axel Maximilian Carpelan och Barbro Elisabet Toll. Kadett vid Haapaniemi kadettskola 4 jan. 1799; avlade officersexamen därstädes 30 sept. 1803; premiäradjutant vid Björne...

Cedergren, Nils, Arméofficer (1752 – 1825)

Cedergren, Nils, f. 19 okt. 1752, d. 25 apr. 1825 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 16 dec. 1767; konduktör vid Stockholmsbrigaden 23 apr. 1777; löjtnant vid finska brigaden 28 aug. 1783; erhöll löjtnants lön 21 sept. 1786; kapten vid samma brigad 19 juli 1788; erhöll kaptens lön vid Västgötabrigaden 21 nov. 1789; major 23 aug. 1...

357 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se