Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
28 träffar, sida:  1 
Arnberg, Johan Wolter, Nationalekonom, Bankman (1832 – 1900)

Johan Wolter Arnberg, f. 14 okt. 1832 i Norrköping, d 20 juni 1900 på Saltsjöbaden. Föräldrar: klädesfabrikören Johan Adolf Arnberg och Sofia Luth. Student i Uppsala 18 maj 1849; disp. 28 nov. s. å. (De genere sciendi philosophico, p. 1, pres. E. A. Carlsten); fil. kand. 30 maj 1853; disp. 3 juni 1854; fil. magister 9 juni s. å.; företog såsom riksstatens stipendiat en resa till Frankrike, B...

Davidson, Henrik Isac, Bankman, Kommunalman (1823 – 1895)

2. Henrik Isac Davidson, den föregåendes broder, f. 2 juni 1823 i Norrköping, d. 18 febr. 1895 i Stockholm. Innehade anställning i handelsaffär i Stockholm från 1836; återflyttade till Norrköping 1843 och innehade egen affär därstädes; vistades i Stockholm 1845 och i Göteborg 1846; överflyttade till Stockholm och erhöll plats som handelslärling 1848; kallar sig bokhållare i nov. 18...

Dufwa, Alfred Wilhelm, Jurist, Bankman, Riksdagsman (1825 – 1883)

Alfred Wilhelm Dufwa, f. 6 okt. 1825 i Stockholm (Jakob), d. 10 aug 1883 å Moräng, Överjärna sn (Sth.). Föräldrar: sekreteraren i Kammarkollegium, assessorn Fredrik Wilhelm Dufwa och Anna Barbara Frigelius. Elev i P. C. Ponténs pension aug. 1.832—juni 1833, i Klara h. lärdomsskola, Stockholm, ht. 1836—vt. 1839 och i Stockholms gymnasium ht. 1839—vt. 1843; student vid Uppsala univ. 13 juni 18...

Eberstein, Christian, Bankman (1829 – 1898)

4. Christian Eberstein, f. 12 maj 1829 i Norrköping, d. 9 april 1898 där. Föräldrar: grosshandlaren Carl Christian Eberstein och Carolina Elisabeth (Betty) Moselius. Gick först i Hillska internatskolan å Barnängen; överflyttades till Uppsala realgymnasium 1844; student vid Uppsala univ. 13 juni 1848; fortsatt utbildning utomlands, först i England, sedan i Tyskland; studerade histor...

Ekman, Vilhelm Ferdinand, Donator, Bankman (1823 – 1900)

Ekman, Vilhelm Ferdinand, f. 20 okt. 1823 i Uppsala, d. där 30 juni 1900. Föräldrar: guldsmeden Johan Ekman och Margareta Christina Zetterström. Anställd i kryddkramhandel 1838–46; genomgick som e. o. elev bergsskolan i Falun 1847–48; e. o. stipendlat på Jernkontorets metallurgiska stat 1849; anställd vid järnbruket i Hofors (Gävleb.) 1850; idkade senare skogsaffärer till 1865; kassör (slutl...

Ericsson, Harald Mauritz, Lantbrukare, Bankman, Politiker (1826 – 1894)

3. Harald Mauritz Ericsson, den föregåendes son, f. 30 aug. 1826 på Ramsbergs bruk, Ramsbergs sn (Ör. o. Vm.), d. 5 febr. 1894 i Stockholm. Elev vid Hillska skolan, Barnängen, Stockholm, 1838–44; student vid Uppsala univ. 30 maj 1845; kameralex. där 10 juni 1847; e. o. elev vid bergsskolan i Falun 19 jan. 1849–14 dec. 1850; anställd vid faderns bruk Ramsberg 1850; arrenderade Ramsb...

Gagge, L G Rudolf, Musiker, Konstnär, Bankman (1834 – 1912)

Gagge, Laurentius Georg Rudolf, f 27 febr 1834 i Sthlm (Jak), d 20 febr 1912 i Västerås. Föräldrar: lärftskramhandlaren Lorentz Gustaf G o Laurentia Amalia Bellander. Bokhållare på handelskontor i Sthlm 1850, kassör där 1856, kamrer vid Mälarprovinsernas ensk banks huvudkontor i Västerås 1866, verkst dir där 1874–1904, led av stadsfullm 1869–1903. Tecknare, akvarellist, musiker. – RVO 1885, ...

Herslow, Ernst G C, Bankman (1884 – 1967)

3 Herslow, Ernst Georg Carlsson, son till H 1, f 24 nov 1884 i Malmö (S:t Petri), d 9 aug 1967 i Svedala (Malm). Mogenhetsex i Malmö vt 04, elev vid KTH 04—07, underlöjtn i kronprinsens husarreg:s reserv 31 dec 07, anst vid olika sockerbruk o sockerfabriker 07—09, kemist vid Lunds sockerraffinaderi 09, assistent där 10, vid Arlövs sockerfabrik 11, disp vid Staffanstorps sockerfabri...

Hägglöf, Richard R T, Bankman (1865 – 1933)

Hägglöf, Richard Robert Theodor, f 6 febr 1865 i Själevad, Vnl, d 4 juni 1933 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: bankdirektören Lars Olof H o Karin Wallin. Mogenhetsex i Härnösand vt 83, inskr vid UU ht 83, jur-fil ex 12 dec 84, JK 9 febr 91, eo notarie vid Svea hovr 13 febr 91, domareförordn 26 juli 92, v häradsh 2 okt 93, VD för ab Skånska handelsbankens kontor i Helsingborg 00—07, led av stadsf...

Kjellberg, Carl August, Affärsman, Bankman (1853 – 1925)

5 Kjellberg, Carl August, son till K 4, f 10 mars 1853 i Gbg, Kristine, d 4 maj 1925 där, ibid. Elev vid Gbgs realgymn 61—67, vid Ryssbylunds lantbruksskola 67—68, vid handelsinst i Rostock 68—69, anställd i firma J A K & söner 70 (prokurist där 9 jan 75— 82, deläg 1 jan 83, ensam äg från 91), tysk konsul i Gbg 79—93, led av styr för Gbgs sparbank 79—92 (huvudman 94—24), för Gbgs e...

Krusenstjerna, von, J G Folke, Bankman (1872 – 1966)

6 von Krusenstjerna, Johan Gustaf Folke, f 11 aug 1872 på Vartorp, Söraby, Kron, d 9 juli 1966 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: majoren Oscar Mauritz Zakarias v K o Emilie Fredrika Sofia Aschan. Mogenhetsex vid h a l i Växjö vt 91, inskr vid LU 18 sept 91, jur fil ex 12 nov 92, jur utr ex 23 sept 98, eo notarie i skånska hovrätten 29 sept 99 o i Svea hovrätt 01, amanuens i civ:dep 21 jan 01, tf not...

Lagercrantz, C Gustaf, Företagsledare, Bankman (1879 – 1973)

4 Lagercrantz, Claës Gustaf, brorson till L 3, f 5 aug 1879 i Karlsborg, Skar, d 27 april 1973 i Danderyd, Sth. Föräldrar: översten Carl Adolf L o grev Alethe Madelaine Elisabeth Sparre. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm 16 maj 98, inskr vid UU ht 98, FK 15 sept 02, ex till rättegångsverken 29 maj 05, ombudsman hos Sthlms fattigvårds- o hälsovårdsnä...

Langenskiöld, B Carl (Karl) J, Bankman (1857 – 1925)

Langenskiöld, Bror Carl (Karl) Johan, f 26 jan 1857 i Pau, Frankrike, d 30 juni 1925 i Danderyd, Sth. Föräldrar: senatorn frih Carl Fabian Teodor L o Maria Magdalena af Björksten. Studentex vid Sv normallyceet i Hfors 26 maj 74, FK vid univ där 12 maj 77, prom fil mag 31 maj 77, jur utr kand 21 dec 81, auskultant i Åbo hovrätt 14 jan 82, sekr i borgarståndet vid la...

Lundgren, Carl Martin, Affärsman, Kommunalpolitiker, Bankman (1780 – 1852)

Lundgren, Carl Martin, f 9 (enl fdb 11) febr 1780 i Vitaby, Krist, d 18 nov 1852 i Ystad, S:ta Maria. Föräldrar: bryggaren Hans L o Boel Christina Löfstedt. Anställd hos handelsmän i Ystad o Landskrona, burskap som handlande i Ystad 19 aug 05, drev olika affärs- o handelsrörelser från 05, kommerseråds titel 11 maj 18, ordf i dir för Ystads sparbank 27–42, engelsk vicekonsul 16 juni 29, inneh...

Mannheimer, N Theodor, Bankman (1833 – 1900)

1 Mannheimer, Noa Theodor, f 3 nov 1833 i Khvn, Mosaiska, d 6 mars 1900 i Gbg, Mosaiska. Föräldrar: silkes- o klädeshandlanden Heiman M o Adelheid Bing. Anställd i firma Smidt & Le Maire i Khvn, handelsbokhållare hos köpman AL Pineus i Gbg sommaren 5559, sv medborgare 4 jan 59, burskap som handlande i Gbg 15 juli 59, deläg i...

Mannheimer, Herman, Företagsledare, Bankman (1867 – 1942)

4 Mannheimer, Herman, bror till M 2, f 26 juli 1867 i Gbg, Mosaiska, d 10 aug 1942 i Jonsered (enl db för Mosaiska, Gbg). Elev vid Gbgs handelsinst 10 jan 8418 dec 85, anställd på exportkontor i Gbg o Sthlm 8688, på järnhandelsfirman Fröding & co i Gbg 88, bankprakti...

Marcus, Moritz, Företagsledare, Socialpolitiker, Bankman (1877 – 1956)

2 Marcus, Moritz, halvbror till M 1, f 24 okt 1877 i Sthlm, Mosaiska, d 18 mars 1956, där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Leopold Moritz M o Jenny Assur. Mogenhetsex vid Norra real i Sthlm vt 94, inskr vid UU vt 95vt 97, tjänsteman vid Gbgs handelsbank 9807, inskr vi...

Moll, Victor L, Bankman, Riksdagspolitiker (1858 – 1929)

Moll, Victor Ludvig, f 24 juli 1858 i Sthlm, Ty, d 16 jan 1929 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Johan (John) Adam M o Anna Sophia Beskow. Bokhållare i Sveriges allm hypoteksbank 86, kassör 93, kamrer 97, led av AK 02–08 (led av bankoutsk 06, av KU 07, av bevilln:utsk 08), av komm ang pensioneringen vid statens järnvägar nov 03–juli 05, av komm ang aktiebolag jan 05–febr 08, fullm...

Nachmanson, Joseph, Företagsledare, Bankman (1876 – 1927)

1 Nachmanson, Joseph, f 12 jan 1876 i Sthlm, Mosaiska, d 13 juni 1927 i Saltsjöbaden (enl db för Engelbr, Sthlm). Föräldrar: grosshandlaren Herrman N o Rosa Davidson. Grosshandlare i manufakturbranschen 01–10, led av styr för Tidn:ab Sverige 02–04, av styr för Sthlms köpmannafören 05–10, fullm i Sthlms handelskammare 06–11, led av styr for Sthlms handelshögskoleforen från 06, av Sthlms hamns...

Roos, Axel B, Advokat, Bankman (1886 – 1957)

Roos, Axel Bernhard, f 4 mars 1886 i Kristianstad, d 24 aug 1957 i Malmö, Slottsstaden. Föräldrar: bryggmästaren Axel Bernhard R o Amalia Josefina Roslund. Studentex vid H a l i Kristianstad 14 juni 05, inskr vid LU 3 nov 05, JK där 14 dec 08, e o notarie vid Hovrätten över Skåne o Blekinge 20 dec 08, JL vid LU 26 maj 15, disp 29 maj 15, JD där 31 maj 15, advokat i Malmö 15, innehavare av eg...

Rooth, Ivar, Ekonom, Bankman (1888 – 1972)

1 Rooth, Ivar, f 2 nov 1888 i Sthlm, Hedv El, d 27 febr 1972 i Lidingö. Föräldrar: föreståndaren för penninglotterierna Otto Daniel R o Ellen Hertzman. Studentex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 17 maj 06, inskr vid UU 31 maj 06, JK där 31 jan 11, sekr i Verdandi 08–09, studerade vid handelshögskolan i Berlin 11–12, e o notarie i Sthlms rådhusrätt o i Svea hovrätt 11, i Uppsala läns norra ...

Rydbeck, J Oscar E, Företagsledare, Bankman (1878 – 1951)

1 Rydbeck, Johan Oscar Ehrenfried, f 31 aug 1878 i Sundsvall, d 26jan 1951 i Djursholm, Danderyd. Föräldrar: stadsingenjören Claes Oscar Emil R o Johanna (Jenny) Maria Björck. Mogenhetsex vid H a l i Sundsvall 1 juni 95, praktiktjänst vid han-delsagenturfirman Louis Friedländer, Paris, 95-96, tjänsteman vid Skandinaviska kreditab:s (Skandinaviska bankens) sthlmskontor 96–00, kamrer vid Öster...

Sandeberg, af, Fredrik (Frits) I D, Idrottsledare, Bankman (1859 – 1941)

af Sandeberg, Fredrik (Frits) Isidor David, f 15 aug 1859 i Sthlm, Jak o Joh, d 25 mars 1941 där, Hedv El. Föräldrar: stadsmäklaren Hugo David af S o Maria Charlotta Branting. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan, Sthlm, 13 dec 77, e o tjänsteman i Riksbanken 8 maj 79, anställd i bankirfirman C G Cervin, Sthlm, 5 maj 80, kontorschef där 00–39, led av styr för Sthlms gymnastikfören 82–85, av s...

Stén, O K Helmer, Bankman (1879 – 1950)

Sten, Ola Kristian Helmer, f 30 jan 1879 i Viksjö, Vnl, d 26 aug 1950 i Sthlm, Osc. Föräldrar: inspektören Ola S o Kristina Skoglund. Mogenhetsex vid H a l i Härnösand 3 juni 98, praktiserade vid Hamburger Filiale der Deutschen Bank, Hamburg, 99-00, vid Comptoir national d'escompte de Paris, Paris, 01-03, utlandskorrespondent vid Härnösands ensk bank (ombil-dad till Bank ab Norra Sverige 08)...

Svenson, Sven Gudmar, Historiker, Bankman (1919 – 1997)

Svenson, Sven Gudmar, f 29 sept 1919 i Eskilstuna, d 25 feb 1997 i Uppsala, Domk. Föräldrar: folkskoleläraren Gustaf Adolf S o Anna Lovisa Zetterman. Studentex vid Eskilstuna h a l 12 juni 37, inskr vid UU 2 sept 38, fil kand 30 okt 41, fil lic 31 okt 47, VD i Sparfrämjandets förlags ab 1 jan 51–61, red för Sparfrämjaren 51–juni 61, disp vid UU 18 okt 52, fil dr där 30 maj 5...

Söderlund, Gustaf, Företagsledare, Bankman (1890 – 1979)

Söderlund, Gustaf, f 20 jan 1890 i Vika, Dal, d 1 april 1979 i Danderyd, Sth. Föräldrar: hemmansägaren Joel S o Alma Adolfina Vinkler. Mogenhetsex vid h a l i Falun 3 juni 10, praktikant vid Vagn- o maskinfabriks ab där, inskr vid UU 24 jan 11, kansliex där 19 april 13, e o tjänsteman i Kammarkoll 16 maj 13, tf e arkivarie 15, tf e o assessor 1 april–31 maj 18 o 1 maj 19–21,...

28 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se