Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
75 träffar, sida:  1 2 
Ahlstrand, Johan August, Bibliotekarie (1822 – 1896)

Ahlstrand, Johan August, f. 25 aug. 1822 i Växjö, d 14 juni 1896 i Stockholm. Föräldrar: konsistorienotarien, slutligen domprosten Anders Gustav Ahlstrand och Gustava Karolina Palmquist. Student i Uppsala 30 okt. 1840; avlade kansliexamen 2 juni 1847. E. o. amanuens vid K. biblioteket 26 jan. 1848; amanuens vid vetenskapsakademins bibliotek 14 nov. 1849; bibliotekarie d&a...

Almquist, Johan Axel, Bibliotekarie, Arkivarie (1870 – 1950)

10. Johan Axel Almquist, den föregåendes kusin, f. 13 aug. 1870 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren och bruksägaren Bernhard Ulrik Georg Almquist och Hedda Martina Wihlborg. Avlade mogenhetsexamen i Stockholm (Beskowska skolan) 20 maj 1889; student i Uppsala s. å.; fil. kand. 12 sept. 1891; fil. lic. 31 jan. 1895; disp. 6 apr. s. å.; fil. dok...

Andersson, L Aksel, Universitetsbibliotekarie (1851 – 1923)

Andersson, Lars Aksel, f. 2 mars 1851 i Halmstad. Föräldrar: garverifabrikören Lars Peter Andersson, och Karolina Matilda Kröger. Avlade mogenhetsexamen i Halmstad 24 maj 1870; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 13 sept. 1876; fil. lic. 3 nov. 1883; disp. 30 maj 1884; fil. doktor 31 maj s. å.; studerade 1877–79 i Leipzig, Cambridge och Paris; har de...

Annerstedt, Claes, Historiker, Universitetsbibliotekarie (1839 – 1927)

5. Claes Annerstedt, son till A. 2, f. 7 juni 1839 i Uppsala. Genomgick Uppsala h. allmänna läroverk 1846—58; student i Uppsala 20 maj 1858; fil. kand. 29 maj 1866; disp. 15 febr. 1868; fil. doktor 31 maj 1869. Amanuens i kommittén för fortsatt utgivande av »Scriptores rerum Svecicarum medii aevi» 1868–76; docent i historia vid Uppsala ...

Arckenholtz, Johan, Historiker, Bibliotekarie, Politisk aktör (1695 – 1777)

Arckenholtz, Johan, f. 9 febr. 1695 i Helsingfors, d 12 juli 1777 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren Johan Arckenholtz och Helena Forssenius. Student i Åbo febr. 1713 och i Uppsala 5 dec. 1716. Inskriven i Svea hovrätt 7 nov. 1718 (ed 10 nov.); företog 1720–32 i vetenskapligt syfte två utrikes resor; e. o. kanslist i kanslikollegiet 28 sept. 1725 ...

Arwidsson, Adolph Ivar, Historiker, Bibliotekarie (1791 – 1858)

1. Adolph Ivar (egentligen Johan) Arwidsson, f. 7 aug. 1791 i Padasjoki, Finland, d 21 juni 1858 i Viborg. Föräldrar: prosten och kyrkoherden Adolf Arvid Arwidsson och Anna Katarina Molin. Studerade vid Borgå gymnasium från 1806; student i Åbo 5 okt. 1810; disp. 30 maj 1812 (Comparatio inter Iphigeniam in Aulide Euripidis et Racinii, p. I, pres."G. Palander); fil....

Aspelin, David Johan, Präst, Poet, Universitetsbibliotekarie (1780 – 1821)

David Johan Aspelin, f. 2 aug. 1780 i Långasjö, d 25 aug. 1821 i Tolg. Föräldrar: prosten i Långasjö Elias Aspelin och Kristina Rebecka Wickelgren. Intogs i Växjö skola 1790; gymnasist 1794; student i Lund 19 sept. 1796; disp. 10 maj 1797 (Disp. qualis S. Pauli de Anania pontifice, cujus Act. XXFII: 5 fit mentio, notitia fuerit, demonstrans, pres. G....

Aurivillius, Pehr Fabian, Universitetsbibliotekarie (1756 – 1829)

6. Pehr Fabian Aurivillius, son till A. 4, f. 10 dec. 1756, d. 14 nov. 1829 i Uppsala under ett konsistoriesammanträde. Student i Uppsala 27 juni 1757; disp. 25 okt. 1780 och 23 maj 1782; fil. magister (primus) 17 juni 1782. E. o. biblioteksamanuens 24 maj s. å.; docent i grekiska språket vid Uppsala universitet 1 febr. 1784; akademibibliotekarie och professor i vi...

Benzelstierna, Gustaf, Kunglig sekreterare, Kunglig bibliotekarie, Censor Librorum (1687 – 1746)

2. Gustaf Benzelstierna, den föregåendes broder, f. 3 aug. 1687 i Strängnäs, d 28 apr. 1746 i Stockholm. Student i Uppsala 21 jan. 1699. E. o. kanslist i riksarkivet 26 sept. 1712; admitterad till publika akters genomläsande i kansliarkivet 27 sept. s. å.; e. o. kanslist vid utrikesexpeditionen 28 sept. 1713; kanslist vid kollegiets expedition 15 okt...

Bergström, Richard, Gymnasielärare, Bibliotekarie, Folklorist (1828 – 1893)

4. Richard Bergström, f. 2 dec. 1828 i Stockholm, d 10 dec. 1893 därstädes. Föräldrar: v. (häradshövdingen Fredrik Severus Bergström och Elisabet Charlotta Alstedt. Genomgick Stockholms lyceum; studenti Uppsala 9 juni 1847; disp. 19 febr. 1854 (P. Virgilii Maronis ut vulgo feruntur Copa et Moretum, Svethice conversa; pres. K. E. Zedritz) och 2 juni s. å. (P. Virgilii Maronis ut vulgo fertur ...

Berling, Edward W, Universitetsbibliotekarie (1813 – 1883)

Edward Wilhielm Berling, f. 19 aug. 1813 i Lund, d 20 maj 1883 därstädes. Föräldrar: akademiräntmästaren Karl Fredrik Berling och Elisabet Fredrika Palm. Student i Lund 22 juni 1827; disp. 23 maj 1829 (T. Livii Patavini Suethice reddendi periculum, p. VI; pres. P. Dahlstedt); filol. kand. 18 dec. 1830; .fil. kand. 2 juni 1832; disp. 8 juni s. å. (Förklaring öfver åtskilliga, i synnerhet skån...

Biörnstierna, Johan, Bibliotekarie (1729 – 1797)

1. Johan Biörnstierna, före adlandet Beronius, f. 6 nov. 1729, d 14 apr. 1797 i Stockholm. Föräldrar: ärkebiskopen Magnus Beronius och Katarina Elisabet Valleria. Student i Uppsala 30 dec. 1736. Volontär vid fortifikationen 6 apr. 1753— 61, då han som »obekant» avfördes ur rulloma; observatorieamanuens och informator för de kungliga pagerna 1758 (Anrep); informator för Schering Rosenhane; ad...

Björkegren, Jacob, Skriftställare, Bibliotekarie, Lexikograf (1752 – 1825)

Björkegren, Jacob, f. 29 dec. 1752 på säteriet Halnatorp i Halna socken, d 14 sept. 1825 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden i Strå Johan Björkegren och Maria Forsberg. Åtnjöt undervisning i krigsmanshusskolan i Vadstena från 1762, i Linköpings trivialskola från 1766 samt på gymnasiet därstädes från 1768; ...

Boheman, Mauritz H A E, Bibliotekarie (1858 – 1908)

3. Mauritz Hjalmar Alfred Eugen Bohem an, f. 11 juli 1858 å Geversnäs herrgård i Helgesta socken, d 23 jan. 1908 i Stockholm. Föräldrar: ryttmästaren, sedermera postmästaren i Falkenberg Gustav Alfred Boheman och Louise Vilhelmina. Becker. Elev vid Halmstads h. elementarläroverk 1871 och vid Karolinska katedralskolan i Lund 1878; avlade mogenhetsexamen, därstädes 5 dec. 1878; inskriven vid L...

Bonsdorff, Johan, Universitetsbibliotekarie, Orientalist (1772 – 1840)

3. Johan Bonsdorff, de båda föregåendes broder, f. 1 apr. 1772 i Borgå, d 8 juli 1840 i Kakskerta. Student i Åbo 30 jan. 1788; disp. 10 juni 1791 (Diss. sistens theoriam mentis human» revelatione excultæ, p. I; pres. J. Bonsdorff); fil. kand. 16 mars 1792; disp. 16 juni s. å. (De scepticismo historico, p. I; pres. H. G. Porthan); fil. magister 22 juni...

Braune, Fredrik E, Bibliotekarie (1832 – 1907)
Braune, Fredrik Emanuel, f. 18 juli 1832 i Göteborg, d. 19 jan. 1907 i Lund. Föräldrar: grosshandlaren Gerhard Emanuel Braune och Sofia Charlotta Engellau. Elev vid Malmö h. lärdoms- skola ht. 1841;. student i Lund 25 maj 1849; disp. 29 okt. 1851 (De sacramento, p. II; pres. K. Olbers); fil. kand. 28 maj 1856; disp. 5 dec. 1857; fil. magister 1 juni 1859. Docent i romersk litteratur och ar...
Brauner, Johan (Hans), Riksdagsledamot, Landshövding, Kansliråd, Kunglig bibliotekarie (1668 – 1743)
1. Johan (eller Hans) Brauner, före adlandet Braun och Brauner, f. 5 nov. 1668 i Fagerhult, d. 10 juli 1743 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Fagerhult och Kråksmåla, sedermera i Madesjö, prosten Nicolaus Brodderi Bruun eller Braun och Kristina Valleria. Elev i Kalmar skola 1678; student i Uppsala 8 okt. 1685; anträdde en utländsk studieresa 1699. V. bibliotekarie vid Uppsala universitet...
Brenner, Henrich, Diplomat, Kunglig bibliotekarie (1669 – 1732)

4. Henrich Brenner, kusin till B. 2, f. 13 sept. 1669 i Kronoby, Österbotten, d. 29 aug. 1732 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Jacobus Henrici Brenner och Brita Mårtensdotter Gammal. Student i Åbo 1683; disp. 29 apr. 1687 (Dissértationum oratoriarum tertia, affectuum et dispositionis reprsesentans ideam; pres. D. Achrelius); student i Lund 11 ...

Bring, Samuel Ebbe, Bibliotekarie (1879 – 1965)
7. Samuel Ebbe Bring, f. 25 sept. 1879 i Vinslöv. Föräldrar: kronolänsmannen Ebbe Lars Bring och Klara Dorotea Bergman. Elev vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1898; student vid Lunds universitet 14 sept. s. å; fil. kand. 31 jan. 1901; fil. lic. 14 sept. 1908; disp. 20 maj 1911; fil. doktor 31 maj 1912; har företagit studieresor till Schweri...
Brocman, Nils Reinhold, Historiker, Översättare, Bibliotekarie, Jurist (1731 – 1770)

3. Nils Reinhold Brocman, f. 1 nov. 1731 i Norrköping, d. 21 maj 1770 i Stockholm. Föräldrar: tobaksfabrikören Adam Reinhold Broocman och Kristina Corylander. Student i Uppsala 28 mars 1743 och i Lund 15 dec. 1745; disp. i Lund 16 dec. 1749 (Dissertatio theologica de influentia ministerii ecclesiastici in opus regenerationis; pres. J. Corylander) och 28 juli 1750 (De sanctitate legatoru...

Brulin, J O Herman, Historiker, Bibliotekarie, Arkivarie (1875 – 1960)
Brulin, Johan Olof Herman, f. 23 maj 1875 på Stensholmen i Rackeby församling. Föräldrar: godsägaren Johan Anders Herman Brulin och Louise Angelique Charlotte von Döbeln. Elev vid Skara h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1892; student, i Uppsala 20 sept. s. å.; fil", kand. 30 maj 1895; fil. lic. 31 okt. 1903; disp. 27 maj 1905; fil. doktor 30 maj s. å.; har f...
Bygdén, Anders Leonard, Filosof, Universitetsbibliotekarie, Personhistoriker (1844 – 1929)

Bygden, Anders Leonard, f. 3 mars 1844 i Spånga. Föräldrar: revisorn vid postverket Olof Bygden och Karolina Albertina Moritz. Åtnjöt undervisning vid privatläraren J. Zetterljungs skola i Stockholm; elev vid Umeå h. elementarläroverk ht. 1856; avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1863; inskriven vid Uppsala universitet 18 maj s. å.; fil. kand. 14 dec. 1870; disp. 22 maj 1872,; fil. doktor ...

Carlquist, N W Gunnar, Historiker, Universitetsbibliotekarie (1889 – 1963)

Carlquist, Nils Wilhelm Gunnar, f. 3 febr. 1889 i Knästorp. Föräldrar: kamrern Johan Otto Mauritz Carlquist och Carolina Charlotta Zickerman. Elev vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1900; avlade mogenhetsexamen därstädes 28 maj 1906; student vid Lunds universitet 4 sept. 1906; fil. kand. 23 mars 1909; fil. magister 22 mars 1910; fil. lic. 30 jan. 1915; disp. 15 sept. 1920; fil. doktor 31 maj...

Carlsson, Alfred Bernhard, Bibliotekarie, Bibliograf (1881 – 1959)

Carlsson, Alfred Bernhard, f. 6 maj 1881 i Munktorps församling. Föräldrar: folkskolläraren och organisten Johan Erik Carlsson och' Ulrika Charlotta Ridmark. Elev vid Västerås h. allmänna läroverk ht. 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 26 maj 1899; student i Uppsala 14 sept. 1899; fil. kand. 15 sept. 1902; fil. lic. 2 febr. 1911; disp. 19 maj 1913; fil. doktor 31 maj 1913; har företagit ...

Celse, von, Magnus, Historiker, Bibliotekarie, Kansliråd, Rikshistoriograf (1709 – 1784)
Magnus von Celse, före adlandet Celsius, f.6 jan. 1709 i Uppsala, d 21 juli 1784 därstädes. Föräldrar: domprosten Olof Celsius d. ä. och Margareta Insulander. Student i Uppsala 10 dec. 1714; informerades av sin kusin Magnus Beronius; disp. 28 sept. 1728 (Monasterium Sko in Uplandia; pres. E. Alstrin). V. amanuens vid K. biblioteket 7 nov. 1729; tillika e. o. kanslist vid inrikes civilexpedition...
Collijn, Isak G A, Bibliograf, Riksbibliotekarie, Bokhistoriker (1875 – 1949)

1. Isak Gustaf Alfred Collijn, f. 17 juli 1875 i Halmstad. Föräldrar: grosshandlaren Olov Gustav Collijn och Hulda Gerda Wallberg. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1884; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1893; student vid Uppsala universitet 15 sept. 1893; fil. kand. 31 jan. 1896; fil. lic. 29 maj 1901; disp. 29 maj 1902; fil. doktor 31...

Collin, Anders, Pietist, Hovbibliotekarie, Mystiker (1754 – 1830)

Collin, Anders, f. 25 (enligt egen uppgift 27) dec. 1754 i Kumla församling, Strängnäs stift, d 23 dec. 1830 i Stockholm. Föräldrar: hemmansägaren Olof Larsson och Elisabet Månsdotter. Kom till Stockholm 1771; sidenvävaregesäll hos fabrikören A. Remahl; var enligt mantalslängden 1790 expeditionsbokhållare vid Haga lustpark, enligt mantalslängden 1800 hovbibliotekarie hos hertig Karl samt enl...

Corylander, Johan, Präst, Poet, Universitetsbibliotekarie (1707 – 1775)
Corylander, Johan, f. 17 jan. 1707 i Styrestad (enligt annan uppgift i Norrköping), d 8 febr. 1775 i Jämshög. Föräldrar: kyrkoherden i Styrestad, kontraktsprosten Nils Corylander och Kristina Jonsdotter Rehn. Elev vid Linköpings gymnasium; student, i Lund 16 sept. 1721; disp. 19 juni 1725 (Dissertatio. historica de Roma ante Romulum; pres. M. Rydelius) och 3 maj 1729 (Tentamen graduale historic...
Dahlgren, Erik Wilhelm, Geograf, Riksbibliotekarie (1848 – 1934)

2. Erik Wilhelm Dahlgren, den föregåendes son, f. 7 juni 1848 i Stockholm. Elev vid Klara l. elementarläroverk 1859 —63 och vid Stockholms gymnasium ht. 1863; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 23 maj 1867; student vid Uppsala universitet 1 okt. 1867; avlade förberedande examen för inträde i rättegångsverken och ...

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, Författare, Poet, Bibliotekarie, Estetiker (1834 – 1917)

Dietrichson, Lorentz Henrik Segelcke, f. 1 jan. 1834 i Bergen, Norge, d. 6 mars 1917 i Kristiania. Föräldrar: bankbokhållaren Fredrik Dietrichson och Marie Heiberg Dahl. Student vid univ. i Kristiania 1853; »anneneksamen» 1854; föreslagen till docent, i nordisk litteratur vid Uppsala univ. 2 maj 1860; förord-nad 11 mars 1861; vistades dec. 1862—mars 1865 i Rom; konsulatsekr. där 1863 samt Sk...

Dähnert, Johann Carl, Historiker, Universitetsbibliotekarie, Skriftställare, Statsrättsjurist (1719 – 1785)

Dähnert, Johann Carl, f. 10 nov. 1719 i Stralsund, d. 5 juli 1785 i Greifswald. Föräldrar: köpmannen Johann Christoph Dähnert och Regina Lemmius. Elev vid Stralsunds gymnasium; student vid univ. i Greifswald påsken 1738; led. av Deutsche Gesellschaft där 1740 och dess sekr. 1743; universitetsbibliotekarie där 27 juli 1747; erhöll K. fullmakt som sådan och sjätte professor i filosofiska fakul...

Eichhorn, Christopher, Skriftställare, Samlare, Journalist, Bibliotekarie (1837 – 1889)

Christopher Eichhorn, f. 26 okt. 1837 i Stockholm (Ad. Fredr.), d. 3 dec. 1889 där (Maria). Föräldrar: bryggaren Melchior Johan Eichhorn och Agneta Carolina Malmgren. Intogs vid Klara h. lärdomsskola 3 febr. 1846, vid Stockholms gymnasium 1851; student vid Uppsala univ. 18 maj 1855; kansliex. där 27 maj 1864; e. o. amanuens vid K. biblioteket 23 juni s. &ar...

Freinshemius (Freinsheim), Johannes C, Språkforskare, Bibliotekarie, Rikshistoriograf (1608 – 1660)

Freinshemius (Freinsheim), Johannes Cas-parus, f 16 nov 1608 i Ulm, d 30 okt 1660 i Heidelberg. Föräldrar: Johann Bartholomeus Freinsheim o Elisabet Meijel. Inskr vid univ i Marburg 13 sept 1625, i Giessen o i Strassburg 9 okt 1627, sekr i Frankrike 1633—36, installerad prof skytteanus i Uppsala 25 aug 1642, bibliotekarie vid KB i Sthlm o rikshistoriograf 4 sept 1647, pr...

Friberg, E Axel, Litteraturhistoriker, Bibliotekarie, Idé- och lärdomshistoriker (1905 – 1947)

Friberg, Erik Axel, f 24 nov 1905 i Sthlm (Maria), d 25 okt 1947 i Paris (Sv Sofia-förs, enl dödb för Jak, Sthlm). Föräldrar: tullöveruppsyningsmannen Carl Johan F o Hilma Charlotta Strömberg. Studentex vid Sthlms h a l på Södermalm 1924, inskr vid Sthlms högskola 19 jan 1928 o vid Uppsala univ 23 sept 1930, fil mag där 15 dec 1932...

Geete, K Robert, Språkforskare, Bibliotekarie (1849 – 1928)

2 Geete, Knut Robert, svåger till G 1, f 15 febr 1849 i Sthlm (Jak), d 10 mars 1928 där (Hedv El). Föräldrar: krigshovrättsrådet Sten Porse G o Johanna Helena Charlotta Juliana Elgenstierna. Studentex vid Sthlms gymn 20 maj 1868, inskr vid Uppsala univ 15 sept s å, fil kand 30 maj 1874, disp 26 maj 1875, fil dr 31 maj s å, eo amanu...

Grape, Anders W, Lingvist, Universitetsbibliotekarie (1880 – 1959)

Grape, Anders Wilhelm, f 7 mars 1880 i Gävle, d 29 april 1959 i Uppsala. Föräldrar: 1:e stadsläkaren Erik Adolf G o Anna Lovisa Célanire Rydwall. Mogenhetsex vid Gävle h a l 31 maj 98, inskr vid UU 12 sept 98, FK 16 sept 01, eo amanuens vid UUB 8 sept 05, FL 15 dec 09, disp pro gradu 29 maj 11, FD 31 maj s å, amanuens vid UUB 1 jan 10, 2:e bibi 17 okt s å, l:e bibi 15 dec 11, överbibl o chef...

Gödel, Vilhelm, Skriftställare, Bibliotekarie (1864 – 1941)

Gödel, Vilhelm, f 5 nov 1864 i Nora bergsförs (Ör), d 30 maj 1941 i Saltsjöbaden (Sth). Föräldrar: bergsmannen Gustaf Israelsson o Gustafva Andersdtr. Mogenhetsex vid Örebro h a l vt 86, inskr vid UU ht 86, FK 30 maj 90, FL 31 jan 95, disp pro gra-du 28 maj 97, FD 31 maj 97, allt vid UU, eo amanuens vid KB 95, tjänsteman vid KA 98—07, bibliotekarie o chef för Riksdagsbibl 9 okt 07—5 nov 31 (...

Hallberg, S Severin (Seve), Bibliotekarie (1886 – 1960)

2 Hallberg, Seth Severin (Seve), son till H 1, f 3 juni 1886 i Lund, d 2 okt 1960 i Gbg (Örgryte). Mogenhetsex vid h a l i Lund 3 juni 04, inskr vid LU ht 04, FK där 14 sept 07, inskr vid UU 08, FL vid LU 27 okt 11, amanuens vid KB 16 febr 12, red för Sveriges offentliga biblioteks accessionskat 13—17 o 20—27, andre bibliotekarie vid KB 26 jan 17...

Hallström, Ivar C, Bibliotekarie, Tonsättare (1826 – 1901)

Hallström, Ivar Christian, f 5 juni 1826 i Sthlm (Maria), d 11 april 1901 där (Klara). Föräldrar: bankokommissarien Paul Fredrik H o Anna Maria Casparsson. Inskr vid UU 9 okt 44, hovrättsex 49, bibi hos prins Oscar (Fredrik) (sedermera Oscar II) 53, ledde A F Lindblads musikskola 61—¦ 72, repetitör vid K teatern 81—85, prof:s n h o v 83. ...

Hammarsköld, Lars (Lorenzo), Författare, Skriftställare, Riksdagsledamot, Bibliotekarie (1785 – 1827)

2 Hammarsköld, Lars (Lorenzo), f 7 (ej 5) april 1785 i Tuna (Kalm), d 15 okt 1827 i Sthlm (Joh). Föräldrar: kammarherren Carl Gustaf H o Catharina Mariana Breitholtz. Inskr vid UU 10 febr 01, FK där 6 dec 05, disp pro gradu där 7 maj 06, eo amanuens vid KB 28 juni 06, deltog i riksdagarna 09—23, amanuens vid KB 7 mars 08, förste amanuens där 10 juni 11, mag vid UU 15 juni 12, k bibliotekarie...

Hjelmqvist, J Fredrik B, Bibliotekarie, Folkbildare (1876 – 1960)

2 Hjelmqvist, Johan Fredrik Benno, bror till H 1, f 9 sept 1876 i Härslöv, Malm, d 30 juli 1960 i Danderyd. Mogenhetsex vid Lunds h a l 30 maj 94, inskr vid LU 11 sept 94, FK 15 sept 96, FL 31 maj 05, ord bibliamanuens vid LUB 30 mars 06, disp 24 maj 09, FD 28 maj 09, tit andre bibliotekarie 1 jan 10, förste biblikonsulent 13 (tf 12)—25, sekr i Sverig...

Holmberg, Arne, Bibliotekarie (1889 – 1966)

Holmberg, Arne, f 7 juli 1889 i Sthlm, Nik, d 16 april 1966 där, Matt. Föräldrar: grosshandl Niklas Gerhard H o Hilma Axelina Sofia Norrman. Mogenhetsex vt 07, FK vid UU 16 sept 09, FL där 15 dec 10, eo amanuens vid UUB 11, vid KB 12—17, disp pro gradu 24 maj 13, FD 31 maj 13, andre bibliotekarie vid KB 18—27, sekr i Sv humanistiska förb 19—39, bibliotekarie vid Karol inst 20—48, led av styr...

Hulth, J Markus, Bibliotekarie (1865 – 1928)

Hulth, Johan Markus, f 25 april 1865 i Skövde, d 23 mars 1928 i Uppsala. Föräldrar: vaktmästaren, extra rådmannen Johan H o Charlotta Sofia Svengren. Mogenhetsex vid h a l i Örebro 30 maj 84, inskr vid UU 13 sept 84, FK där 28 jan 89, bibliotekarie vid Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala ht 90—ht 00, eo amanuens vid UUB 25 mars 91, FL vid UU 31 jan 96, bibliotekarie i Uppsala läkarefören ...

Johanson, J Viktor, Litteraturhistoriker, Bibliotekarie (1888 – 1967)

Johansson, Johan Viktor, f 22 dec 1888 i Hammar, Ör, d 11 nov 1967 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: inspektören Johan Gustaf J o Hilma Eleonora Carlström. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad 15 juni 08, inskr vid GH ht 08, FK 31 maj 13, eo amanuens vid Gbgs stadsbibi 2 jan 15, amanuens där 12 jan 16, vid GH.s exp 29 sept 17 (vid seminariebibi 19—21), FL vid GH 15 febr 19, andre bibliotekarie vid Gbgs...

Johnsen, Henrik Philip, Bibliotekarie, Organist, Kapellmästare, Tonsättare (1717 – 1779)

Johnsen, Henrik (Hinrich) Philip, f 1717 trol i Nordtyskland, d 12 febr 1779 i Sthlm, Klara. Kom till Sthlm 43, organist i Klara kyrka där 45, kapellmästare för franska teatertruppen 63—71, MA:s bibliotekarie 31 dec 71—72. —LMA 71.

G 9 april 54 i Sthlm, Klara, m Margareta Charlotta Meijer, f trol 31 där, Ad Fredr, d 25 okt 05 där, K...

Kardell, Sven Johan, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Bibliotekarie (1842 – 1923)

Kardell, Sven Johan, f 30 jan 1842 i Avesta, d 6 jan 1923 i Östersund. Föräldrar: kamreren Johan K o Maria Kristina Norberg. Studier i Falu skola 49—61, studentex vid UU 23 maj 61, eo lär i Falun 62—63 o ht 66, FK vid UU 29 mars 66, disp där 26 maj 66, FD där 31 maj 66, adjunkt i Falun 14 okt 66, v lektor i historia o latin i Falun vt o ht 67, lektor i samma ämnen vid Östersunds h a l 1...

Klemming, Gustaf E, Bibliotekarie (1823 – 1893)

1 Klemming, Gustaf Edvard, f 5 sept 1823 i Sthlm, Klara, d 31 aug 1893 (enl Sthlm, Hedv El) på Kesäter, V Vingåker, Söd. Föräldrar: bleckslagaråldermannen Carl Gustaf K o Ulrika Maria Holmström. Elev vid Sthlms gymn 38—41, inskr vid UU 15 okt 41, anställd vid KB utan lön jan—sept 44, juli—sept 45 o juli 46—febr 47, kansliex vid UU 11 juni 46, eo amanuens vid KB 23 febr 47, SA:s bibliotekarie...

Klintberg, Mathias V, Bibliotekarie, Språklärare, Dokumentärfotograf (1847 – 1932)

Klintberg, Mathias Victor, f 9 okt 1847 i När, Gotl, d 18 juni 1932 i Visby. Föräldrar: prosten Matthias K o Antoinetta Virginia Agrell. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Visby vt 66, inskr vid UU 1 okt 66, FK 30 jan 72, extra lär vid Maria lärov i Sthlm 1 april 72-vt 76, adjunkt vid lärov i Visby 18 okt 76, lärov :s sekr 83—93, bibliotekarie där 21 maj 84—12, disp 13 dec 84, FD 31 maj 86, ...

Leopold, af, Carl Gustaf, Författare, Poet, Bibliotekarie (1756 – 1829)

af Leopold, Carl Gustaf, före adl först Leopoldt, därefter Leopold, dp 3 april 1756 i Sthlm, Maria, d 9 nov 1829 där, Klara. Föräldrar: tulltjänstemannen Carl Adam Leopoldt o Martha Christina Hobel. Studier i Norrköping, vid Söderköpings trivialskola o vid Linköpings gymnasium, inskr vid UU 28 sept 73, informator bl a hos greve W O Douglas på Stjämorp, Ög, 74—77, inskr vid univ i Greifs...

Lewenhaupt, C H Eugène, Tidskriftsredaktör, Litteraturhistoriker, Bibliotekarie, Godsägare (1849 – 1927)

12 Lewenhaupt, Carl Harald Eugéne, f 7 juni 1849 på Eka, Lillkyrka, Upps, d U febr 1927 på Säbylund, Kumla. Föräldrar: majoren greve Axel L o frih Eugenie Carolina Desideria v Essen. Mogenhetsex vid katedralskolan i Uppsala 23 maj 68, inskr vid UU 21 sept 68, FK 27 jan 76, eo amanuens vid UUB 12 febr 76, tredje (Lidénsk) amanuens där 28 juni 82, sekr i Sv literatur-sällsk o red för dess...

75 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se