Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
30 träffar, sida:  1 
Beijer, Frans U P, Bokhandlare, Förläggare (1836 – 1902)

2. Frans Ulrik Petersson Beijer, den föregåendes systerson, f. 22 juli 1836 i Kågeröds prästgård, d. 24 aug. 1902 å Överjärva vid Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Kågeröd, sedan i Östra och Västra Vemmenhög prosten Jakob Petersson och Maria Beijer, vilkens släktnamn antogs av barnen. Kom 18...

Berg, Per Gustaf, Bokhandlare, Förläggare (1805 – 1889)
Berg, Per Gustaf, f. 5 jan. 1805 i Uppsala, d 14 juli 1889 i Stockholm. Föräldrar: urmakaren och guldsmeden Jan Petter Berg och Brita Margareta Rejter. Student i Uppsala 21 dec. 1821. Biträde i Emil Bruzelius' och därefter i I. A. Probsts bokhandel, båda i Stockholm; öppnade 1828 egen bokhandel i huset n:r 14 Stortorget samt började följande år tillika utöva en med tiden alltmera omfattande fö...
Björnståhl, Jacob Gustaf, Bokhandlare, Biblioteksinnehavare (1773 – 1837)

2. Jacob Gustaf Björnståhl, tidigare Liung, den föregåendes systerson, f. 28 juni 1773 i Torshälla landsförsamling, d 13 jan. 1837 i Västerås. Föräldrar: föraren vid Södermanlands regemente Lars Kristoffer Liung och Anna Katarina Björnståhl. Student i Uppsala 9 nov. 1789. Öppnade år 1800 lånb...

Bohlin, Abraham, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1810 – 1890)
Bohlin, Abraham, f. 12 juni 1810 i Marstrand, d 28 maj 1890 i Stockholm. Föräldrar: hovapotekaren Karl Henrik Bohlin och Sara Kristina Brask. Föreståndare för Emanuel Bruzelius' bokhandel i Karlstad febr. 1827; kallades sedermera till Uppsala, där han tjänstgjorde i Bruzelius' huvudaffär; överflyttade till Stockholm som bokhandelsbiträde i början av 1830-talet; övertog S. F. Lyséns bokhandel i...
Bonnier, Adolf, Bokhandlare, Förläggare (1806 – 1867)
1. Adolf Bonnier, f. 3 maj 1806 i Köpenhamn, d 31 mars 1867 i Stockholm. Föräldrar: bokhandlaren Gerhard Bonnier och Ester Elkan. Medhjälpare i faderns bokhandel i Köpenhamn; inflyttade till Göteborg 11 aug. 1827 och öppnade därstädes bokhandel samt bedrev tilllika lånebiblioteksrörelse; började även bokförsäljning i Stockholm i maj 1829 och öppnade verklig bokhandel därstädes i okt. 1831; anmä...
Borgström, Ludvig, Bokhandlare, Apotekare (1788 – 1862)

1. Ludvig Borgström, f. 30 sept. 1788 i Jönköping, d 18 dec. 1862 i Karlstad. Föräldrar: organisten Laurentius Borgström och Fredrika Lovisa Estberger. Intogs i Jönköpings trivialskola 1796; elev å apoteket Lejonet i Växjö maj 1804; farm. kand. 1809; avlade apotekarexamen 4 juli 1814 och apotekareden s. d. Tjänstgjorde å apot...

Bruzelius, Emanuel, Tidningsredaktör, Bokhandlare, Boktryckare (1786 – 1832)

2. Emanuel Bruzelius, den föregåendes kusin, f. 12 dec. 1786 i Stockholm, d. 9 dec. 1832 i Uppsala. Föräldrar: skolföreståndaren Johannes Bruzelius och Maria Kristina Schalén. Student i Uppsala 30 mars 1808. Bibliotekarie i Uppsala läsesällskap 1804 —09; övertog N. G. Fahlströms kommissionsbokhandel i Uppsala 4 mars 1809; erhöll K. M: ts tillstånd att...

Collin, Johan Gabriel, Läkare, Bokhandlare, Boktryckare (1794 – 1879)

2. Johan Gabriel Collin, den föregåendes son, f. 6 apr. 1794 i Stockholm, d 23 sept. 1879 i Norrköping. Elev vid Stockholms katedralskola; student i Uppsala 10 mars 1812; elev vid Karolinska institutet vt. 1815; stipendiat i fältläkarekåren 1816; med. fil. kand. vid nämnda institut vt. 1818; kir. kand. 15 mars 1820; kir. magister 20 mars 1820. E. o. u...

Cronholm, Bernhard August, Tidningsredaktör, Journalist, Bokhandlare (1813 – 1871)

3. Bernhard August Cronholm, den föregåendes broder, f. 19 sept. 1813 i Landskrona, d. 15 sept. 1871 i Malmö. Elev vid Landskrona skola 1 febr. 1821—11 juni 1828; student vid Lunds universitet 19 juni 1828; disp. 9 juni 1830 (De cultu solis in oriente, p. 1; pres. A. Cronholm); filol. kand. 21 juni 1834; fil. kand. 6 juni 1838; disp. 16 juni 1838 (Ordbok, f&ou...

Deleen, Carl Erik, Bokhandlare, Boktryckare (1767 – 1850)

Deleen, Carl Erik, skrev sig till 1816 Delén, f. 2 jan. 1767 i Stockholm av okända föräldrar, d. 17 mars 1850 där. Upptagen som eget barn av stadsadvokaten Benjamin Deleen och hans hustru Regina Varou. Efter enskild undervisning student i Uppsala 14 juni 1782; avlade jur. ex. där; auskultant i Svea hovrätt 1786; e. o. notarie där 1788; öppnade 1796 bokhandel i Stockholm och upptog 24 maj 180...

Enevald, Eenevall Persson, Bokhandlare, Förläggare, Tidningsutgivare (1880 – 1940)

Enevald, Enevall Persson, f. 10 dec. 1880 i Haglösa, Lilla Slågarps sn (Malm.), d. 24 aug. 1940 i Stockholm (Osa). Föräldrar: åbon Per Rasmusson och Kersti Enevallsson. Lantbrukselev; anställd i J. F. Richters bokhandel, Göteborg, 1901–03; anställd vid Plahnsche Buchhandlung, Berlin; övertog (tills, med A. Ringnér) J. F. Richters bo...

Flodin, Johan Joakim, Bokhandlare (1814 – 1872)

1 Flodin, Johan Joakim, f 27 aug 1814 i Sthlm (Nik), d 9 jan 1872 i Sthlm (Klara). Föräldrar: guldsmeden Joakim F o Sophia Christina Lander. Bokhandelselev o biträde hos boktryckaren o bokhandlaren P G Berg, biträde i W Isbergs bokhandel 1838–42, började egen förlagsrörelse 1840, grundade bokhandel i Sthlm 1843, sekr i Sv bokförläg...

Flodin, K Sigfrid, Bokhandlare (1827 – 1909)

2 Flodin, Knut Sigfrid, bror till F 1, f 6 jan 1827 i Sthlm (Nik), d 11 nov 1909 där (Hedv El). Anställd i broderns bokhandel 1843–62, egen förlagsverksamhet fr 1846, v ordf i Sv bokförläggarefören 1879–81, 1887, ordf 1887–90, HedL 1906.

G 17 april 1865 i Sthlm (Klara) m Charlotta Lovisa (Louise) Christina Söderqvist,...

Fritze, Carl Eduard S, Bokhandlare, Förläggare (1811 – 1894)

Fritze, Carl Eduard Stucker, f 16 (dp 22) juli 1811 i Stralsund, d 21 mars 1894 i Berlin. Föräldrar: tygskrivaren Gustav Steinhöfel o Charlotte Dorothea Heuer. Abiturientex i Stralsund 1828, bokhandlarutbildn i Berlin o Leipzig från 1829, tillstånd att vistas i Sverige 10 febr 1837, öppnade i Sthlm tills med C A Bagge bokhandeln F & Bagge 1 juli s &ar...

Gleerup, Christian, Bokhandlare, Förläggare (1800 – 1871)

1 Gleerup, Christian Wilhelm Kyhl, f 26 sept 1800 i Aalborg, Danmark, d 8 nov 1871 i Lund. Föräldrar: stiftsrevisorn, tit krigsrådet Niels Georg G o Giertrud Hansen. Gick i tysk skola i Aalborg, anställd hos bokhandl Jacob Deichmann i Khvn 23, överflyttade till Lund 25 o öppnade bokhandel där 26, k tillstånd att idka bokhandel i Sverige 5 juli 26, även bokförläggare o pappershandl i Lund, ...

Götrek, A Peter (Per), Skriftställare, Bokhandlare (1798 – 1876)

Götrek, Anders Peter (Per), f 8 mars 1798 i Linköping, d 6 dec 1876 i Karlskrona. Föräldrar: tullvaktmästaren Johan Godberg o Maria Södergren. Inskr vid LU 16 juli 17, vid UU 14 april 20, innehade bokhandel i Sthlm 24—29, boktryckeri där 29—31, bokhandel i Eskilstuna 34, åter i Sthlm 36, även lånebibi i Sthlm, flyttade 51 till Karlskrona, lärare, förläggare, utgivare av tidn:arna Brage dec 2...

Hirsch, Otto J, Bokhandlare, Musikförläggare (1858 – 1945)

4 Hirsch, Otto Joseph, son till H 1, f 1 okt 1858 i Sthlm, Mosaiska, d 27 jan 1945 där, ibid. Anställd i faderns musikhandel 75, drev Abr H:s förlag 84—43, ägare till o VD i ab Nordiska bokhandeln i Sthlm 01—20 (styr:ordf till 40), stynled i Sthlms konsertfören 14—21, v ordf i ab Sv pressbyrån 16—35, kassaförvaltare i Mosaiska förs i Sthlm 25—28.

Holmberg, Johan Christopher, Bokhandlare (1743 – 1810)

Holmberg, Johan Christopher, f 27 juni 1743 i Sthlm, Nik, d 26 febr 1810 där (ibid). Föräldrar: kollegan Johan Christopher H o Hedvig Schlyter. Lärling vid sidenfabrik 55 (Dovring, s 153), bokhandelsbitr hos P Hesselberg (Bonnier), föreståndare för Hesselberg & Stolpes bokhandel vid Riddarhustorget (Carlander) senast 64 (Schück 1923), kanslikoll:s priv som bokhandl 17 nov 66, K M:ts priv...

Josephson, Ludvig O, Skriftställare, Teaterregissör, Bokhandlare (1832 – 1899)

3 Josephson, Ludvig Oscar, bror till J 1 o J 2, f 20 febr 1832 i Sthlm, Mosaiska, d 29 jan 1899 där, ibid. Sockerbagarlärling i Sthlm 46, anställd vid A Bonniers bokhandel, praktiserade som bokhandelskommissionär i Paris 51—53, i Dresden 54, drev egen bokhandel i Sthlm 55—58, debuterade som skådespelare vi...

Klemming, O Henrik, Antikvariatsbokhandlare (1825 – 1887)

2 Klemming, Otto Henrik, bror till K 1, f 24 dec 1825 i Sthlm, Klara, d 29 okt 1887 på Ösbyholm, Frötuna, Sth. Skolstudier i Sthlm, grundade tills med J M Törner en antikvarisk bokhandel i Sthlm 45, egen firma O H Klemmings antikvariat i Sthlm 46—70, medl av Sv bokförläggarefören 52— 76 (revisor 62-—67), inköpte uppsalafirman Wahlström & Låstboms lager 52, delar av Ph J Meyers förlag 62,...

Landin, Anders Petter, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1811 – 1881)

Landin, Anders Petter, f 10 juni 1811 i Turinge, Sth, d 18 mars 1881 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: stadsfiskalen Anders L o Greta Lisa Andersdtr. Inskr vid UU 11 okt 31, tenterade för med fil ex där 17 okt 35, boktryckare o bokhandlare i Gävle juni 37—70, i Sundsvall juli 40—nov 42, i Uppsala 43—45, i Östersund maj 45—49 o i Söderhamn 59, red o utg av tidn Norrlands-Posten (med ersättn:t...

Lindqvist, Lars F, Bokhandlare (1862 – 1947)

Lindqvist, Lars Ferdinand, f 27 april 1862 i Sthlm, Nik, d 30 sept 1947 i Danderyd, Sth. Föräldrar: postvaktmästaren Lars L o Christina Boman. Anställd i Looström & Co:s bokhandel i Sthlm 5 okt 75—dec 85, hos R Giegler i Leipzig 1 jan—15 dec 86, åter hos Looström & Co 19 dec 86—15 nov 88, anställd i Hasse W Tullbergs förlagsaffär i Sthlm 16 nov 88-15 febr 89, i A Grönvalls bokha...

Lundequist, Nils Wilhelm, Skriftställare, Lantbrukare, Bokhandlare, Boktryckare (1804 – 1863)

Lundequist, Nils Wilhelm, f 19 jan 1804 i Åker, Söd, d 4 april 1863 i Fredsberg, Skar. Föräldrar: kronofogden och assessorn Nils L och Johanna Ulrika Hellstedt. Elev vid Strängnäs trivialskola 29 febr 12, vid gymnasiet där 29 maj 16, inskr vid UU 6 april 21, FK där ht 25, hovrättsex 22 maj 27, disp pro gradu 31 maj 27, mag 16 juni 27, eo kanslist...

Möller, Hjalmar A C O, Bokhandlare (1840 – 1910)

2 Möller, Hjalmar Anders Christian Olof, kusin till M 1, f 6 mars 1840 i Ystad, S:t Petri, d 12 okt 1910 i Lund, Domk. Föräldrar: postmästaren o titulärborgmästaren Lars Johan M o Sofia Charlotta Petersson. Anställd i B A Cronholms bokhandel i Malmö 55–64, övertog o drev H Langs bokhandel i Kristianstad 64–juli 86, led av stad...

Pettersson, Ebba K, Gallerist, Antikvariatsbokhandlare (1903 – 1986)

Pettersson, Ebba Konstantia (Petra), f 3 mars 1903 i Österåker, Sth, d 12 juli 1986 i Sthlm, Kat. Föräldrar: arrendatorn Nils Gustaf P o Alexandra Teodolinda Sjöberg. Bokhandelsbiträde i Sthlm, drev konstsalong där 39–80. – Ogift.

Pfeiffer, Johan, Läkare, Bokhandlare, Boktryckare, Förläggare (1731 – 1806)

Pfeiffer, Johan, dp 22 jan 1731 i Sthlm, Ridd, d 12 dec 1806 där, ibid. Föräldrar: kopparslagaråldermannen Elias P o Barbro Brita Hagman. Inskr vid UU 13 juli 44, vid univ i Greifswald 28 sept 56, mag där 18 okt 56, sjukhusläk vid sv armén i Pommern 5762, MD vid univ i Greifswald maj 60, läk i Sthlm 62, fattigläk på Södermalm där 27 april 63, medicus vid amiralitetets galärflot...

Russworm, Johann Heinrich, Bokhandlare (1679 – 1731)

Russworm, Johann Heinrich, dp 25 febr 1679 i Leipzig, Nik, d 10 juni 1731 i Sthlm, Ty ( bouppt; bet för begr 11 juni). Föräldrar: bokhandlaren Michael R o Maria Catharina Jacob. Trol förest för bokhandlaren Johann Michael Rüdigers i Berlin filialer i Mecklenburg, bokhandlare o borgare i Rostock 28 jan 05, universitetsbokhandlare i Uppsala från 1 aug 21, bokhandlare även i Sthlm från trol 23....

Silverstolpe, Gustaf A, Publicist, Bokhandlare, Skolman (1772 – 1824)

2 Silverstolpe, Gustaf Abraham, bror till S 1, f 31 okt 1772 i Sthlm, Klara, d 2 sept 1824 i Söderköping. E o kanslist i Riksens ständers bank 90, inskr vid UU 1 okt 90, FK 11 dec 93, disp pro gradu 31 maj 94, fil mag 16 juni 94, disp för docentur 15 juni 96, politices docens (skytteansk doc) 8 maj 97, avsatt o relegerad 28 nov 00 (beslutet upphävt...

Sulke, Herman, Bokhandlare, Förläggare, Bokbindare (– 1611)

Sulke (Sulcke, Sulken), Herman, d 1611 i Sthlm, Ty (begr 18 jan). Bokförare, bokbindare o förläggare trol i Wismar, verksam i Sverige från 88, i Sthlm åtminstone från 91.

G m Barbara Hansdtr, d mellan 17 juni 1622 o 28 aug 1624, dtr till guldsmeden Hans Böök, före 12 nov 1615 omg med S:s mä...

Swederus, Magnus, Präst, Bokhandlare, Biblioteksinnehavare (1748 – 1836)

1 Swederus, Magnus, f 25 nov 1748 (Skultuna AI:4, s 107) i Sthlm, trol i Hedv El (saknas i fb), d 19 mars 1836 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden Magnus Georg S o Anna Maria Christiernin. Elev vid trivialskolan i Västerås 60, vid gymnasiet där 65, inskr vid UU 1 mars 68, anställd i C C Gjörwells (bd 17) bokhandel 69, bokhandlare i...

30 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se