Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
51 träffar, sida:  1 2 
(Carlberg), Johan Börgesson, Borgmästare, Bruksägare (1606 – 1676)

1. Johan Börgesson, senare stundom även Carlberg, f. 24 juni 1606, d. 9 mars 1676 på Sunnemo bruk i Värmland. Föräldrar: råd- och handelsmannen i Brätte Börge Olofsson och Anna Pedersdotter. Kom i tjänst i Karlstad hos borgaren Anders Hansson samt sedermera, omkr. 1621, i Filipstad hos borgaren Segol Eriksson; började driva handel...

Agrelius (Agrell), Nicolaus Petri, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Tulltjänsteman (– 1681)

1. Nicolaus Petri Agrelius (skrev sig senare Agrell), född i Småland, obekant när, d. 1681, före apr. Inskrevs under namnet Agrelius vid Uppsala universitet 28 juli 1646; erhöll 20 dec. 1654 K. privilegium att utgiva en lärobok i räknekonsten. Var någon tid lärare; tullnär i Varberg 26 apr. 1658; tillika borgmästare därstädes...

Anthelius, Zacharias Olai, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Borgmästare (– 1624)

2. Zacharias Olai Anthelius, den föregåendes bror, avrättad 11 sept. 1624 på Stockholms torg. Student i Uppsala 26 apr. 1600, vid sjutton års ålder; reste utrikes 1605, studerade vid flera protestantiska och katolska högskolor, däribland jesuitkollegierna i Olmütz och Graz, och förde i övrigt ett kringirrande liv; blev, eft...

Arnell, Israel, Borgmästare (– 1733)

Arnell, Israel, d 6 juni 1733 i Söderhamn. Arklimästare och tf. kassör i Reval; v. borgmästare i Enköping 4 aug. 1711 (Svea hovrätts förordnande; K. reskript 31 juli; landshövdingens immission 26 aug. s. å.) t. o. m. 1712; v. borgmästare i Söderhamn 27 mars 1714 (Svea hovrätts konstitutorial; landshövdingens installation 12 ap...

Bergendahl, Klas Hugo, Riksdagsledamot, Borgmästare (1851 – 1920)

Bergendahl, Klas Hugo, f. 28 nov. 1851 i Borås, d 4 apr. 1920 i Hultafors. Föräldrar: grosshandlaren Klas Georg Bergendahl och Maria Kinlund. Avlade mogenhetsexamen i Vänersborg 15 juni 1871; student i Uppsala 18 sept. s. å.; jur. fil. kand. 19 apr. 1873; inskrevs i jur. fakulteten 7 maj s. å.; avlade examen till rättegångsverken 28 maj 1880. E. o....

Billström, Lars, Riksdagsledamot, Borgmästare (1801 – 1878)

Billström, Lars, f. 26 febr. 1801 i Stenkyrka socken i Tjörns pastorat, d 7 aug. 1878 i Lund. Föräldrar: salteriägaren, sedermera lantbrukaren Lars Billström och Anna Kristina Linnerot. Student i Lund 15 mars 1820; avlade examen till rikets rättegångsverk 1 mars 1826. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 10 mars 1826; tf. notarie och kanslist vid Lunds akademi 19 okt. —11 dec. s. å...

Björck, Albert Wilhelm, Riksdagsledamot, Borgmästare, Jurist (1812 – 1885)

2. Albert Wilhelm Björck, den föregåendes halvbroder, f. 17 aug. 1812 i Göteborg, d 23 juli 1885 därstädes. Föräldrar: gymnasielektorn och titulärprofessorn Elias Daniel Björck och Johanna Charlotta Roos. Åtnjöt undervisning vid Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 16 okt. 1829; avlade examen till rikets rätt...

Björkman, Fredrik Adolph, Borgmästare, Filolog (1753 – 1807)
Björkman,Fredrik Adolph, f. 17 apr. 1753 i Sigtuna, d 28 nov. 1807 i Uppsala. Föräldrar: råd- och handelsmannen, titulärborgmästaren Karl Gustav Björkman och Kristina Lilja. Sponsions-student i Uppsala 3 maj 1760; besökte Uppsala katedralskola till 1769; övertog efter faderns död 1771 en kort tid dennes handelsrörelse i Sigtuna; återvände s. å. till Uppsala, där han bedrev filologiska, studier...
Boij, Anders Henrikeson, Riksdagsledamot, Borgmästare, Bruksidkare, Handelsman (– 1668)
1. Anders Henriksson Boij, d jan. 1668 (begravd i Storkyrkan i Stockholm 23 febr. s. å.). Föräldrar (enligt traditionen): Henrik Boij, kommendant på en fästning i Skottland, och Elisabet Nisbeth. Handlande i Stockholm; rådman därstädes 1632; ingick 1642 kompanjonskap med faktorn i Arboga Anders Nilsson, som anlagt Snavlunda masugn och Kårbergs hammare i Snavlunda socken (privilegium 16 okt. 16...
Brask, Nils Hansson, Häradshövding, Borgmästare (– 1590)

2. Nils Hansson Brask, f. på 1520-talet, d 7 nov. 1590. Föräldrar: borgaren i Linköping Hans Pedersson och Ingeborg Larsdotter. Inskrevs dec. 1548 vid universitetet i Rostock och 1551 vid universitetet i Wittenberg; tillhörde vid början av 1560-talet hertig Johans närmaste omgivning; fängslades jämte denne 1563 och frigavs först vid Johan III: s trontillträde; stadsskrivare i Stockholm ...

Bunge, Jacob, Riksdagsledamot, Borgmästare (1663 – 1731)
1. Jacob Bunge, f. 4 mars 1663, d. 3 nov. 1731 i Stockholm. Föräldrar: handelsborgmästaren i Stockholm Mårten Bunge och Margareta Jernstedt. Student i Uppsala 22 okt. 1673; företog en utrikes resa genom Danmark, Holland, England, Frankrike och Ryssland. Auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1689; kämnär vid Södermalms kämnärsrätt 1694; rådman 1699; fullmäktig i det senare kontr...
Bååth, Johan F, Borgmästare, Jurist (1870 – 1953)

3. Johan Fredrik Bååth, den föregåendes syssling, f. 19 febr. 1870 i Norrköping. Föräldrar: justitierådmannen, fil. magistern Ture Martin Bååth och Karolina Sofia Matilda Tiden. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1880; avlade mogenhetsexamen därstädes 13 juni 1888; student vid Uppsala univer...

Cabiljau, Abraham, Borgmästare, Kompanidirektör (1571 – 1645)

Cabiljau, Abraham, f. 1571 i Leiden, d. 1645 i Stockholm (begraven 29 apr.). Föräldrar: köpmannen Johannes Cabiljau från Gent och Anna van der Bruggen. Köpman i Amsterdam; inkom till Sverige 1607; direktör i persianska handelskompaniet 1607 och över myntverket i det nyanlagda Göteborg 1609; borgmästare därstädes 1609—12; generalkommissarie vid överste Mönnichhofens regemente 1612 och i ...

Cervin, Frans, Riksdagsledamot, Borgmästare (1705 – 1789)
1. Frans Cervin, f. 20 jan. 1705 i Fulltofta prästgård, d 3 juli 1789 i Karlshamn. Föräldrar: kyrkoherden i Fulltofta Elias Cervin och Jannicha Lech (Annika Leche). V. notarie enligt guvernören i Malmöhus län greve K. S. Hårds fullmakt 26 nov. 1724; tf. auditör vid regementskrigsrätten i Landskrona fästning utan lön 1724—okt. 1737 och därefter mot arvode; stadskassör i Landskrona 29 juli 1725—1...
Chronander, Jacobus Petri, Häradshövding, Borgmästare, Guvernör (– 1694)
Chronander, Jacobus Petri, f. i Tierp, (varav namnet: chronos, tid), d 20 apr. 1694 och begravd 30 aug. i Visby. Elev vid Skara gymnasium; inskrevs i sveogotiska nationen vid Åbo akademi 19 sept. 1643; juris utriusque kandidat; disp. 27 nov. 1647 (Collegij ethici disputatio secunda de morum seu actionum humanarum ultimo fine, id est summo bono; pres. M. O. Wexionius-Gyldenstolpe), febr. och maj...
Danckwardt, Joakim (Jakob), Affärsman, Borgmästare (1565 – 1648)

1. Joakim (Jakob) Danckwardt, f. 8 sept. 1565 i Lybeck, d. 16 maj 1648 i Nyköping. Föräldrar: handelsmannen Henrik Danckwardt och hans hustru Katarina Danckwardt. Flyttade 1577 till Nyköping; tjänade i tre år hos borgmästaren därstädes Jon Olofsson och i fyra år hos handelsmannen Klas Bagare; borgare i Nyköping 1587 eller 1588; rådman därstädes 1610; politieborgmästare 1614; arrenderade...

De la Rose, Leonard, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Hovrättskommissarie (1723 – 1784)

Leonard (i födelseboken Linnert) De la Rose, f. 20 jan. (ej mars) 1723 i Lund, d 21 april 1784 i Skanör. Föräldrar: handlanden Lorens De la Rose och Marna Nilsdotter. Student i Lund 10 april 1739; auskultant vid Göta hovrätt; kommissarie där 26 okt. 1745; stadsfiskal i Lund 1749—maj 1751; borgmästare i Skanör och Falsterbo 11 aug. 1752, tillträdde 12 sept. (K. fullmakt 8 dec. 1761), tidvis t...

Eke, Nicolaus, Borgmästare, Burggreve (1541 omkring – 1623)

Eke (Eck, Ecke), Nicolaus (Claus), f. omkr. 1541, d. 28 aug. 1623 i Riga. Föräldrar: Nicolaus Ecke och N. N. Borgentrik. Rådsherre i Riga 1576; borgmästare 1581 (ej 1582); burggreve där 1583; avsatt 1605; återinsatt i sina ämbeten 7 maj 1612. G. 1) m. Elisabeth Bruel, dotter av stadsskrivaren i Riga, sekreteraren Bernhard Bruel och N. N. Linden; 2) m...

Ekerman, Carl Fredrik, Riksdagsledamot, Borgmästare (1743 – 1792)

2. Carl Fredrik Ekerman, dp 30 jan. 1743 i Stockholm (Kat.), d. 23 juni 1792 där (Maria). Föräldrar: stadssekreteraren och rådmannen i Stockholm Samuel Ekerman och Rebecka Charlotta Falck. Student vid Uppsala univ. 27 jan. 1752; auskultant vid Stockholms rådhus och kämnärsrätter 5 juni 1758, vid Svea hovrätt 12 febr. 1760; primari...

Ekholm, Gustaf Ferdinand, Riksdagsledamot, Borgmästare (1803 – 1865)

2. Gustaf Ferdinand Ekholm, f. 13 dec. 1803 i Västerås, d. 15 maj 1865 där. Föräldrar: lagmannen och borgmästaren där Anders Ekholm och Beata Sofia Wulff. Student vid Uppsala univ. 1.9 okt. 1821; jur. utr. kand. där 1 mars 1.828; kopist, i Hovkanslersexp. 13 juni 1827–31; borgmästare i Västerås 27 okt. 1832; led. a...

Ekman, Carl Christopher, Borgmästare (1747 – 1818)

Ekman, Carl Christopher, f. 15 maj 1747 i Umeå, d. 22 jan. 1818 i Nystad. Fadern var, enligt familjetradition, järnbruksinspektor i Härnösandstrakten; själv kallas C. C. E. i Åbo akademis matrikel »Medelp.», d. v. s. från Medelpad. Student vid Åbo akademi 23 okt. 1769; stipendiat 1772–76; disp. pro exercitio 3 juni 1772, pro ...

Ekman, Håkan (Pedersson), Riksdagsledamot, Psalmdiktare, Borgmästare (troligen på 1650-talet – 1719)

Håkan (Pedersson) Ekman (skrev sig Eekman), tydl. f. på 1650-talet, d. 5 dec. 1719 i Göteborg. Fader: rusthållaren och gårdsfogden Peder Håkansson i Ekered, Dalstorps sn (Älvsb.). Gymnasist i Göteborg 1668; student vid Lunds univ. 22 sept. s. å.; rådman i Göteborg 13 juli 1685–18 sept. 1719; riksdagsman i borgarst&...

Fagerström, Carl Johan, Advokat, Riksdagsledamot, Borgmästare (1751 – 1799)

Fagerström, Carl Johan, f. 4 mars 1751 i Saarenpää by, Lillkyro sn, Finland, d. 15 april 1799 i Stockholm (Finska). Föräldrar: regementspastorn vid Österbottens reg. Carl Fagerström och Catharina Nyholm. Student i österbottniska nationen vid Åbo univ. 1 febr. 1766; disp. pro gradu i Åbo 4 juli 1769; fil. magister där 6 juli s. &ar...

Falkman, Hans Aron, Riksdagsledamot, Borgmästare, Jurist (1776 – 1846)

4. Hans Aron Falkman, bror till F. 3, f. 7 febr. 1776 i Malmö (Caroli), d. 9 april 1846 på Krapperup, Brunnby sn (Malm.). Student vid Lunds univ. 16 nov. 1789; jur. ex. där 11 dec. 1792; auskultant vid Malmö rådhusrätt 27 maj 1793; e. o. kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 8 okt. 1794; auskultant i Svea hovrätt 19 dec. s. å.; vice not...

Falkman, Henric, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Borgmästare (1701 – 1767)

1. Henric (I) Falkman, f. 30 jan. 1701 i Malmö (Petri), d. 24 (ej 26) maj 1767 i Malmö (Caroli). Föräldrar: tull- och stadskontrollören Jacob Falkman och Sophia Glöerfelt. Student vid Lunds univ. 29 mars 1715; kanslist i guvernementskansliet i Malmö och hos generalauditören Melchior Friedenreich; stadsnotarie i Malmö 2 juni 1722; fö...

Falkman, Henric (II), Borgmästare, Handelsman (1734 – 1809)

2. Henric (II) Falkman, son av föregående, f. 28 aug. 1734 i Malmö (Caroli), d. 20 febr. 1809 där (ibid.). Bokhållare hos sin kusin handlanden N. Suell i Malmö 1756; burskap som handlande i Malmö 1 maj 1762; övertog efter sitt gifte s. å. med handlanden N. Suells änka dennes affär; tobaksfabrikör där 1764...

Finerus, Carl, Riksdagsledamot, Borgmästare (– 1770)

Finerus, Carl (Ebbesson), f omkr 1700 trol i St Harrie sn (Malm, föd:bok saknas), d. 23 juli 1770 i Ronneby. Föräldrar: tullförvaltaren i Landskrona, senare Hälsingborg Ebbe F o Maria Pictorelia. Inskr vid Lunds univ 14 april 1719, auskultant i Svea hovrätt 22 juni 1731, konsistorienot hos domkap i Lund juli s å, v häradsh 1735, politi- o ju...

Halling, Carl Christian, Riksdagsledamot, Borgmästare, Rådman (1790 – 1851)

Halling, Carl Christian, f 8 sept 1790 i Malmö (S:t Petri), d 7 nov 1851 där (ibid). Föräldrar: tullöverinspektoren Pehr H o Anna Margaretha Bissmark. Inskr vid LU 17 febr 02, examen theologicum ht 03, extra biträde vid Malmöhus läns landskansli 05, landskanslist, tjänstg hos häradskrivaren i Ö o V Göinge, tf landssekr 10 o 11, v magistratssekr i Malmö 2 maj 12—18, stadsaktuarie där 4 m...

Holste, Gorius, Borgmästare, Politisk aktör (– troligen 1547)

1 Holste, Gorius, d på Tynnelsö slott i Överselö, Söd, något av åren 1543—48, enl obestyrkt uppg (StRR) 47, Nämnes tidigast i maj 04, var en av de båda kvartersmästarna i södra kvarteret i Sthlm 19, borgmästare i Sthlm (mellan 15 okt o 22 nov) 20— 23, hölls fängslad 21—28 dec 33 o åter frå...

Hylten, Anders, Riksdagsledamot, Borgmästare, Talman (1669 – 1721)

1 Hylten, Anders Larsson, f 1669 i Sthlm, d nov 1721 där. Föräldrar: assessorn Lars Hylteen o Anna Hammarin. Inskr vid UU 23 maj 80, auskultant i Svea hovrätt 16 maj 91, riddarhusfiskal 93, stadssekr i Sthlm 04, justitieborgmästare 23 febr 05, borgarståndets ordf vid utskottsmötet 10, dess talman vid riksdagarna 13—14 o 19, bankofullm 21.

G 10 febr 01 i Arboga m Regina Petre, f 2 apri...

Jon Jonsson, Borgmästare, Befallningsman, Memoarförfattare (1582 – 1663)

Jon Jonsson, f 11 april 1582 i Vissefjärda prästgård, Kalm, d tidigast 1663, trol i Arboga. Föräldrar: kh Jon Jonsson o Catarina Nilsdtr (Halvhjort av Älmtaryd). Skolgång i Kalmar från omkr 89, i Linköping omkr 98—99, i Växjö omkr 99—00, kammardräng hos hertig Karl 01—02, ryttare 02—04, slottsloven p&...

Karlsson, John O, Riksdagsledamot, Borgmästare (1855 – 1929)

1 Karlsson, John Otto, f 31 maj 1855 på Råby, Dingtuna, Vm, d 26 juli 1929 i Västerås. Föräldrar: kronolänsmannen, godsägaren o rdgm Frans Otto K o Theodora Ulrika Berglund. Mogenhetsex i Västerås vt 74, inskr vid UU ht 74, preliminärex 29 maj 75, hovrättsex 13 sept 78, eo notarie i Svea hovrätt 24 okt 78, v härad...

Kierman, Gustaf, Riksdagsledamot, Köpman, Borgmästare, Rådman (1702 – 1766)

Kierman, Gustaf, f 23 febr 1702 i Askersund, d 15 nov 1766 på Marstrands fästning. Föräldrar: handlanden o rådmannen Anders Svensson K o Elisabeth Sundberg. Borgare i Sthlm 28 mars 28, fullm i generaltullarrendesoc 35, led av borgarståndet vid riksdagarna 38—62 (led av bankodeputationen 38—47, av SU 38—62, av defensionsdeputationen o dess sjöutsk 51—52, av SU:s deputerade över statsverket 52...

Koch, Michael, Riksdagsledamot, Borgmästare (1715 – 1789)

1 Koch, Michael, f 20 febr 1715 i Uddevalla, d 2 sept 1789 där. Föräldrar: handlanden o rådmannen Jöns K o Margareta Simzon. Inskr vid univ i Greifswald 3 maj 30, vid UU 14 sept 31, v häradsh, borgmästare i Uddevalla 23 juni 47—4 jan 73, led av borgarståndet vid riksdagarna 46—72 (led av SU o mindre sekreta deput), kommerseråds n h o v 6 dec 72, grundade firma M K & söner.

G 1) 25...

Lijdbergh, Anders Bengtsson, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Rådman (1725 – 1799)

Lijdbergh, Anders Bengtsson, f 26 dec 1725 i Sthlm, d 21 jan 1799 där, Ridd. Föräldrar: juveleraren Bengt Liedberg o Elisabeth Berg. I lära hos fadern juli 44—jan 47, mästare (juvelerare) 13 maj 60, burskap som juvelerare i Sthlm 17 nov 61, led av Sthlms borgerskaps 50 äldste 66—73, en av dess båda ordf (vald av hantverkarna) 72, utsedd att bevista överläggningarna i den av K M:t förord...

Linder, F William, Riksdagsledamot, Häradshövding, Statsråd, Borgmästare, Hovrättsråd (1876 – 1951)

Linder, Fredrik William, f 3 juni 1876 i Östra Kärrtorp, Malm, d 14 aug 1951 i Malmö, S:t Petri. Föräldrar: stationsinspektoren Olof Nilsson o Johanna Österling. Mogenhetsex vid h a l i Lund 20 maj 95, inskr vid LU 10 sept 95, jur fil ex 30 maj 96, jur utr kand 14 dec 03, eo notarie i Göta hovrätt 14 jan 04, tingstjänstg 05—06, tjänstg i Göta hovrätt 11 jan 07, fiskal där 18 sept 11, tf...

Lindhagen, Carl A, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Borgmästare, Hovrättsassessor (1860 – 1946)

3 Lindhagen, Carl Albert, son till L 2 i hans första g, f 17 dec 1860 i Sthlm, Kat, d 11 mars 1946 där, Bromma. Mogenhetsex vid Södra gymnasiet i Sthlm vt 78, inskr vid UU ht 78, jur fil ex maj 79, jur utr kand:ex 16 febr 83, eo notarie vid Svea hovrätt 23 febr 83, sekr i styr för StH 19 jan 85-31 dec 94, v häradsh 1 okt 86, tf fis...

Lindqvist, K Gustaf O E, Författare, Borgmästare (1872 – 1946)

Lindqvist, Karl Gustaf Oskar Eugen, f 24 april 1872 i Sthlm, Klara, d 7 dec 1946 i Eksjö (enl db (ör Mariefred). Föräldrar: löjtnanten Svante Johan L o Anna Ottilia Gertrud Eleonora Anneldh. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 20 maj 92, inskr vid UU 4 okt 92, preliminärex där 30 maj 93, ex till rättegångsverken där 31 jan 02, eo notarie i Svea hovrätt 10 febr 02, biträde i Medelpa...

Malmstén, af, Olof, Riksdagsledamot, Lagman, Borgmästare, Rådman (1720 – 1797)

af Malmsten, Olof, före adl Malmsten, Malmstein, dp 26 aug (enl hfl o db f 25 aug, enl egen uppg 23 aug) 1720 i Säter, d 1 juli 1797 där. Föräldrar: regementsauditören Nils Malmsteen o Maria Björling. Inskr vid UU 2 mars 31, volontär vid Dalreg 41, adjutant 19 aug 42, löjtn:s avsked där 17 jan 49, rådman i Säter 9 jan 51, led av borgarståndet vid riksdagarna 51

Moberg, Carl O, Riksdagsledamot, Borgmästare, Jurist (1842 – 1905)

Moberg, Carl Oscar, f 20 sept 1842 i Västervik, d 5 febr 1905 i Karlstad. Föräldrar: rådmannen o grosshandlaren Anders Gustaf M o Catharina Fredrika Salander. Studier vid Västerviks elementarlärov, studentex i Uppsala 14 sept 60, inskr vid UU 19 sept 60, kameralex 28 jan 64, hovrättsex där 7 dec 65, auskultant i Svea hovrätt 15 dec 65, eo notarie...

Munthe, Johan Lorentz, Riksdagsledamot, Borgmästare (1729 – 1795)

1 Munthe, Johan Lorentz, dp 15 april 1729 i Karlshamn, d 27 april 1795 på Kvarnarp, Höreda, Jönk (enl Post- o Inrikes tidn:ar). Föräldrar: tullskrivaren Martin M o Anne Mary Fuus. Inskr vid LU 14 okt 43, ex juridi-cum 16 dec 51, tjänstg vid Göta hovrätt, borgmästare i Eksjö 31 maj 56—86, deltog i riksdagarna 65-66, 71-72, 78-79 o 86 (led av SU 65-66 o 71-72, av lagutsk 65-66), lagmans titel ...

Nerés, Joachim, Riksdagsledamot, Borgmästare, Kansliråd (1688 – 1748)

Nerés, Joachim, före adl Neresius, dp 17 juni 1688 i Gbg, Kristine, d 20 aug 1748 på Haneberg, Näshulta, Söd. Föräldrar: apotekaren Peter Neresius o Christina Kolthoff. Inskr vid UU 15 aug 06, eo amanuens i RA 08, auskultant i Svea hovrätt 23 okt 09, presidentsekr i kommerskoll senast 29 april 12, kommissarie där 13 jan 16, erhöll tillstånd att med bibehållen lön få för sin utbildn vistas ut...

Nils Månsson, Industriidkare, Affärsman, Riksdagsledamot, Borgmästare (1586 – 1639)

Nils Månsson, f 12 april 1586 (Jonas Petri), d 30 april 1639 i Norrköping (d:o). Föräldrar: borgmästaren Måns Jonsson i Jönköping o Brita Nilsdtr. Elev vid barnskolan i Jönköping, studier i bokföring o handelsteknik i Tyskland, handlande i Jönköping o Norrköping, dir för Söderkompäniets avd:kontor i Norrköping 27 — 32, för skeppsvarvet 27–32, för saltmonopolets kontor 28, för repslageriet 28...

Nils Nilsson, Riksdagsledamot, Borgmästare, Rådman (– 1664)

Nils Nilsson, begr 22 maj 1664 i Sthlm (Nikolai LIal:29), trol i Jak. Rådman i Sthlm 19 april 43, installerad 6 maj 43, borgmästare i Sthlm 10 aug 48 (kansliets utg diarium) – dec 51, antagen på rådstugan 1 sept 48, deltog i riksdagarna 49 o 50 samt i utskottsmötet 51 (talman 49–51), assessor i Svea hovrätt från 2 juli 55.

G 1) 7 jan 1644 i Sthlm, Nik, m Margareta Gudmundsdtr, begr 6 ...

Pettersson, Jakob G, Riksdagsledamot, Borgmästare, Socialminister (1866 – 1957)

Pettersson, Jakob Gustav, f 24 aug 1866 i Södertälje, d 5 maj 1957 i Lidingö (enl db för Södertälje). Föräldrar: handlanden Carl Gustaf P o Augusta Paulina Lundberg. Mogenhetsex vid H latinlärov å Norrmalm i Sthlm 16 maj 84, inskr vid UU 7 okt 84, JK där 8 april 91, eo notarie i Svea hovrätt 17 april 91, biträde hos domhavande...

Pettersson, Daniel, Borgmästare, Rådman, Kommersråd (1720 – 1802)

Pettersson, Daniel, f 17 juli 1720 i Gbg (fdb saknas), d 17 maj 1802 där, Domk. Föräldrar: postdirektören Christian P o Anna Elisabeth Lander. Inskr vid LU 23 sept 38, auskultant vid kämnärs- o rådhusrätterna i Gbg 40, sekr för stadens fullm vid riksdagen 40–41, auskultant i Svea hovrätt 23 maj 41, eo notarie vid rådhusrätten i Gbg 41, andre notarie 43, förste notarie där 45, notarie vid käm...

Renhorn, Olof Bidenius, Riksdagsledamot, Borgmästare, Talman (1706 – 1764)

Renhorn, Olof Bidenius, f 1706 i Härnösand (fdb saknas), d 24 juli 1764 i Sthlm, Klara. Föräldrar: prosten Sven Bidenius R o Brita Steigman. Inskr vid UU 6 okt 22, var tullförvaltare i Strängnäs 33, var inspektor vid lanttullen i Hfors 35, borgmästare där 14 febr 38–41, deltog i riksdagarna 38/39

Schauw, Arvid, Riksdagsledamot, Borgmästare, Kommersråd (1711 – 1788)

Schauw, Arvid, dp 28 nov 1711 i Uddevalla, d 4jan 1788 i S:t Ibb, Skåne. Föräldrar: rådmannen Peter Andersson S o Bodela Lidberg. Skolgång i Gbg, inskr vid UU 18 sept 32, auskultant vid magistraten i Sthlm 33, i Svea hovrätt 35, kanslist i Generaltullarrendesocieteten 36, ombudsman där 38, flyttade till Landskrona 45, handels- o po-litieborgmästare ...

Sebaldt, Carl Fredrik, Borgmästare, Talman, Hovrättsråd (1713 – 1792)

Sebaldt, Carl Fredrik, f 1 april 1713 i Moskva (Silfverstolpe, s 5), d 19 okt 1792 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: trumpetaren Christian Fredrik S o Maria Christina Sparre. Gymnasist i Borgå 8 mars 31, inskr vid Åbo akad 12 mars 34, auskultant vid Åbo hovrätt 14 nov 36, handsekr hos riksrådet Samuel Åkerhielm 1 jan 38–31 dec 41, e o kanslist ...

51 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se