Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
117 träffar, sida:  1 2 3 
Adlerz, Ernst, Gymnasielärare, Botanist (1854 – 1918)

1. Ernst Adlerz, f. 6 nov. 1854 i Linköping. Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Elis Adlerz och Hedvig Charlotta Wimermark. Avlade mogenhetsexamen i Linköping 13 juni 1874; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 29 jan. 1878; fil. lic. 28 maj 1881; disp. 9 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1882; har företagit resor för botaniska studier till Öland 1873–75, till Dovre 1876 och 18...

Afzelius, Adam, Botanist, Orientalist (1750 – 1837)

1. Adam Afzelius, f. 7 okt. 1750 i Larvs prästgård, d 30 jan. 1837 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Larv, kontraktsprosten Arvid Persson Afzelius och Katarina Brisman. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 21 sept. 1768; disp. 12 juli 1775 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX: 1–27, versione et notis explicata, p. I, pres. K. Aurivillius); fil. kand. 16 dec. 1775; disp. 13...

Agardh, Carl Adolph, Nationalekonom, Biskop, Botanist (1785 – 1859)

1. Carl Adolph Agardh, f. 23 jan. 1785 i Båstad, d 28 jan. 1859 i Karlstad. Föräldrar: handlanden Georg Mikaelsson Agardh och Agneta Kristina Ollman. Student i Lund 5 okt. 1799; disp. 31 okt. 1801 (Quaestio physiol. quae et qualis est musculorum vis formam ossium mutandi, pres. J. Sönnerberg); filol. kand. 16 dec. 1803; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 29 maj s. å. (Observa-tiones in methodum T...

Agardh, Jacob G, Botanist (1813 – 1901)

3. Jacob Georg Agardh, son till A. 1, f. 8 dec. 1813 i Lund, d därstädes 17 jan. 1901. Student i Lund 25 apr. 1826; disp. 22 juni 1829 (Granskning af stats-ekonomiens grundläror, st. 5, pres. K. A. Agardh); filol. kand. 12 febr. 1831; fil. kand. 2 juni 1832; disp. 16 juni 1832 (Synopsis ichtyologise Scandinavicae, p. I, pres. Sven Nilsson); fil. magister 23 juni 1832; företog utrike...

Ahlfvengren, Fredrik Elias, Botanist (1862 – 1921)

Ahlfvengren, Fredrik Elias, f. 7 apr. 1862 i Hejde. Föräldrar: lantbrukaren Petter Elias Ahlfvengren och Maria Olivia Lindlöf. Avlade mogenhetsexamen i Visby 13 juni 1882; inskrevs som student i Lund 23 jan. 1883; fil. kand. 31 jan. 1888; fil. lic. 15 sept. 1893; disp. 11 nov. 1896; fil. doktor 31 maj 1897; har företagit vetenskapliga resor, för växtfysiognomiska studier till Jämtlands fjäll...

Almquist, Sigfrid O I, Botanist, Skolman (1844 – 1923)

6. Sigfrid Oskar Immanuel Almquist, f. 15 febr. 1844 i Stockholm. Föräldrar: prosten Oskar Julius Augiist Almquist och Nanna Johansson. Avlade studentexamen i Uppsala 16 maj 1862; fil. kand. 28 mars 1868; disp. 24 maj 1869; fil. doktor 31 maj s. å.; företog botaniska forskningsresor, dels på egen bekostnad, dels med understöd av vetenskapsakademin, till Skåne 1864, Härjedalen 1866, Norrland ...

Andersson, C F Gunnar, Botanist, Geograf (1865 – 1928)

Andersson, Carl Filip Gunnar, f. 25 nov. 1.865 i Ystad. Föräldrar: civilingenjören Karl Johan Andersson och Eva Charlotta Malmström. Studerade vid läroverken i Ystad och Lund; avlade mogenhetsexamen i Lund 27 maj 1884; inskrevs vid Lunds universitet 10 sept. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1886; fil. lic. 30 maj 1891; disp. 27 maj 1892; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit studieresor i Sverige...

Andersson, Nils J, Gymnasielärare, Botanist (1821 – 1880)

Andersson, Nils Johan, f. 20 febr. 1821 i Gärdsemms socken, d 27 mars 1880 i Stockholm. Föräldrar: riksdagsmannen i bondeståndet Johannes Andersson och Sara Kajsa Nilsdotter. Genomgick nya elementarskolan i Stockholm; student i Uppsala 10 juni 1840; disp. 12 juni 1844; fil. kand. 28 apr. 1845; disp. maj s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; besökte dels på egen bekostnad, dels med understöd av...

Areschoug, Fredrik Wilhelm Christian, Botanist (1830 – 1908)

2. Fredrik Wilhelm Christian Areschoug, f. 9 okt. 1830, d 21 dec. 1908. Föräldrar: handlanden i Simrishamn, sedermera lantbrukaren Peter Julius Areschoug och Marie Louise Fallén. Åtnjöt privat undervisning; student i Lund 29 mars 1847; fil. kand, 3 apr. 1852; disp. 27 apr. 1853; fil., magister 23 juni s. å.; företog, utom mindre resor i Sverige, med offentligt understöd vetenskapliga resor t...

Areschoug, Johan (John) Erhard, Botanist (1811 – 1887)

1. Johan (John) Erhard Areschoug, f. 16 sept. 1811. i Göteborg, d 7 maj 1887 i Stockholm. Föräldrar: vågmästaren i Göteborg Terning Martin Areschoug och Sofia Elisabet Greiffe. Genomgick Göteborgs skola och gymnasium; student i Lund 10 febr. 1829; disp. 11 nov. 1831; filol. kand. 15 juni 1835; fil. kand. 6 juni 1838; disp. pro gradu 21 juni s. å.; fil. magister 23 juni s.å.; företog botanisk...

Arnell, Hampus Wilhelm, Gymnasielärare, Botanist (1848 – 1932)

Arnell, Hampus Wilhelm, f. 2 aug. 1848 i Härnösand. Föräldrar: bankdirektören Hampus Arnell och Erika Johanna Forsseen. Genomgick Härnösands h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1868; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 maj 1872; disp. 18 maj 1875; fil. doktor 28 maj s. å.; har foretagit resor i botaniskt syfte till flertalet av Sveriges landskap, till nordlig...

Aspegren, Gustaf Casten, Botanist (1791 – 1828)

Aspegren, Gustaf Casten, f. 17 aug. 1791 i Karlskrona, d 11 juli 1828 därstädes. Föräldrar: kronobagaren Johan Anders Aspegren och Karolina Gustava Mendling.

Gift 28 maj 1819 med Karolina Sofia Sjöbohm, f. 4 febr. 1795, d 9 jan. 1837, dotter till rådmannen i Karlskrona Karl Sjöbohm.

Axell, J Severin, Affärsman, Botanist, Riksdagsman (1843 – 1892)

Axell, Johan Severin, f. 22 okt. 1843 i Torpshammar, Medelpad, d 1 jan. 1892 i Wiesbaden. Föräldrar: brukspatronen och grosshandlaren Karl Abraham Axell och Karolina Forssell. Studerade vid Östersunds och Sundsvalls elementarskolor samt Härnösands h. elementarläroverk; student i Uppsala 23-maj 1861; med. fil. kand. 31 jan. 1863; fil. kand. 28 maj 1867; disp. 22 maj 1869; fil. doktor 31 maj s...

Berggren, Sven, Botanist, Forskningsresande, Polarforskare (1837 – 1917)

Berggren, Sven, f. 12 aug. 1837 i Hör, d 28 juni 1917 i Lund. Föräldrar: smedsmästaren Magnus Berggren och Karna Andersdotter. Intogs i Lunds katedralskola ht. 1851; student i Lund 14 dec. 1857; fil. kand. 4 febr. 1865; disp. 30 maj s. å.; fil. doktor 7 juni s. å.; företog vetenskapliga resor till Norge sommaren 1865 och till Österrike okt. 1866—nov. 1867; deltog i de svenska arktiska expedi...

Berlin, Johan August, Botanist, Läkare (provinsialläkare) (1851 – 1910)

Berlin, Johan August, f. 7 aug. 1851 i Malsta, d 9 juli 1910. Föräldrar: lantbrukaren Andreas Jansson och Lovisa Jansson. Elev vid Norrtälje l. elementarläroverk, Jakobs l. elementarläroverk och Stockholms h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 15 maj 1871; student i Uppsala 15 sept. s. å.; med. fil. kand. 30 jan. 1873; med. kand. vid karolinska insti- tutet 27 maj 1876; med. lic. 4 ap...

Beurling, Pehr Johan, Botanist, Rådman (1800 – 1866)

Beurling, Pehr Johan, f. 3 dec. 1800 i Stockholm, d 4 dec. 1866. Föräldrar: hovurmakaren Per Henrik Beurling och Kristina Maria Strömmenberg. Student i Uppsala 17 juni 1813; disp. 13 dec. 1817 (Flora Runsteniensis, p. IV; pres. K. P. Thunberg); fil. kand. 21 dec. 1820; disp. 2 maj 1821 (Disquisitiones arithmeticæ, p. IV; pres. J. Svanberg); fil. magister 14 juni s. å.; jur. utr. kand. 19 jun...

Bielke, Sten Carl, Botanist, Ämbetsman, Politiker (1709 – 1753)

29. Sten Carl Bielke, f. 14 mars 1709 i Stockholm, d 13 juli 1753 på Stenby i Adelsö socken. Föräldrar: dv. översten, slutligen landshövdingen friherre Ture Stensson Bielke och Ursula Kristina Törne. Student i Uppsala 4 dec. 1721; erhöll ett »hederligit» testimonium academicum 15 mars 1729. E. o. kanslist vid utrikes- och kammarexpeditionerna 20 maj 1729; amanuens vid K. biblioteket 17 aug. ...

Birger, Selim G, Läkare, Botanist (1879 – 1931)

Birger, Selim Gotthard, f. 18 febr, 1879 i Ystad. Föräldrar: civilingenjören Karl Johan Andersson och Eva Charlotta Malmström. Avlade mogenhetsexamen i Lund 22 maj 1897; inskrevs vid Lunds universitet 6 okt. s. å. och vid karolinska institutet i Stockholm ht. 1899; med. kand. i Stockholm 16 jan. 1904; inskrevs vid Uppsala universitet 20 sept. s. å.; med. lic. i Stockholm 13 mars 1909; har fö...

Bohlin, Knut H, Botanist, Skolman (1869 – 1956)

Bohlin, Knut Harald, den föregåendes broder, f. 31 aug. 1869 i Stockholm. Elev vid h. allmänna läroverket å Södermalm 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 17 maj 1887; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 30 maj 1892; studerade vid Stockholms högskola 1893−98; fil. lic. i Uppsala 27 maj 1898; disp. 11 maj 1901; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit ett stort antal resor i ve...

Borgström, Ferdinand Ludvig, Botanist, Etnolog (1821 – 1846)

2. Ferdinand Ludvig Borgström, den föregåendes son, f. 23 apr. 1821 i Karlstad, d 7 nov. 1846 i Lund. Genomgick Karlstads (lärdoms- och apologist-) skola 1830−37 samt dess gymnasium 1837−40; student i Lund 6 okt. 1840; disp. 3 maj 1843 (Vita S. Gregorii Armeniensis; pres. J. E. Rietz); företog sommaren 1845 med ett av Vitterhetsakademien lämnat understöd på 133 rdr 16 sk. b:ko en f...

Celsius, Magnus N, Botanist, Matematiker, Astronom, Fornforskare (1621 – 1679)

1. Magnus Nicolai Metagrius, senare Celsius, f. 16 jan. 1621 i Alfta socken, d 5 maj 1679 i Uppsala. Föräldrar: kaplanen i Alfta och Ovanåker, sedermera kyrkoherden i Ovanåker Nikolaus Magni Travillagæus, senare Alptaneus, och Sigrid Unonia. Elev i Gävle skola 1639; student i Uppsala 14 febr,. 1641; disp. 1642 (Dissertatio aliquot theorematibus miscellaneis inclusa; pres. E. Unonis Gevalius)...

Cleve von Euler, Astrid M, Gymnasielärare, Geolog, Botanist, Kemist (1875 – 1968)

2. Astrid Maria Cleve von Euler, den föregåendes dotter, f. 22 jan. 1875 i Uppsala. Åtnjöt privat undervisning; elev vid École supérieure de Morges (canton de Vaud) sept. 1887—juni 1888; avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. allmänna läroverk 26 maj 1891; student vid Uppsala universitet ht. 1891; fil. kand. 31 jan. 1894; fil. lic. 31 jan. 1898; disp. 27 maj 1898; fil. doktor 31 maj...

Collinder, Erik, Botanist, Skolman (1848 – 1920)

Collinder, Erik, f. 21 juli 1848 i Arbrå församling, d 16 febr. 1920 i Sundsvall. Föräldrar: hemmansägaren och nämndemannen Per Jonsson och Sigrid Helena Åsberg. Elev vid Gävle h. elementarläroverk ht. 1863; avlade mogenhetsexamen därstädes 26 maj 1871; student i Uppsala 15 sept. 1871; fil. kand. 26 jan. 1877. Genomgick provar vid Maria elementarläroverk och Stockholms gymnasium 1877—78; vik...

Dahl, Anders, Botanist, Naturalhistoriker (1751 – 1789)

2. Anders Dahl, den föregåendes broder, f. 17 mars 1751 i Varnhems socken, d. 25 maj 1789 i Åbo. Elev vid Skara trivialskola 6 nov. 1761 och gymnasium ht. 1765; student i Uppsala 3 apr. 1770; disp. 18 dec. 1775 (Dissertatio entomologica, bigas insectorum sistens; pres.. K. von Linné); avlade med. fil. kand. examen 1 maj 1776; företog studieresor till ...

Dahlgren, K. V. Ossian, Botanist, Genetiker (1888 – 1976)

Dahlgren, Karl Vilhelm Ossian, f. 19 juli 1888 i Arboga. Föräldrar: civilingenjören och disponenten Otto Vilhelm Dahlgren och Alma Tour. Elev vid Sala allmänna läroverk ht. 1898 och vid Västerås h. allmänna läroverk ht. 1902; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 1 juni 1907; student i Uppsala 13 sept. 1907; fil. kand. 15 dec. 1910; fil. magister 30 maj 1911; fil. lic. 5 febr. 1916;...

Dahlstedt, G. A. Hugo, Botanist (1856 – 1934)

Dahlstedt, Gustaf Adolf Hugo, f. 8 febr. 1856 i S:t Lars församling. Föräldrar: auktionskommissarien Bror Gustav Oskar Dahlstedt och Amalia Ebba Sofia Lundberg. Elev vid Linköpings h. elementarläroverk ht. 1865; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1875; student i Uppsala ht. 1875—vt. 1886; har företagit ett stort antal studieresor i Sverige och utlandet dels på egen bekostnad, dels med u...

Dryander, Jonas Carlsson, Botanist (1748 – 1810)

Jonas Carlsson Dryander, f. 5 mars 1748 i Göteborg, d. 19 okt. 1810, begr. i St. Anne's Church i London. Föräldrar: lektorn Carl Leonard Dryander och Brita Maria Montin. Intogs i Göteborgs trivialskola 27 aug. 1759; student vid Uppsala univ. 4 sept. 1765; disp. pro exercitio 12 okt. 1768; student vid Lunds univ. 11 nov. 1776; fil. kand. 18 dec. s. å.; disp. pro gradu s. å.; fil. magister (ab...

Dusén, Karl Fredrik, Botanist (1849 – 1919)

1. Karl Fredrik Dusén, f. 4 juli 1849 på Berstorp, Sunds sn (Ög.), d. 14 juli 1919 i Kalmar. Föräldrar: kronolänsmannen i Ydre Jacob Fredrik Dusén och Anna Brita Petersson. Gick i skola i Eksjö 1859—64 och sedan i Linköping; student 11 juni 1868; fil. kand. i Uppsala 14 dec. 1877; fil. lic. 30 maj 1882; disp. 19 mars 1887 (Om Sphagnaceernas utbredning i Skandinavien; tillerkänd Bjurzonska be...

Dusén, Per Carl Hjalmar, Kartograf, Botanist, Forskningsresande (1855 – 1926)

2. Per Carl Hjalmar Dusén, den föregåendes kusin, f. 4 aug. 1855 i Vimmerby, d. 22 jan. 1926 på sanatoriet i Tranås. Föräldrar: kontraktsprosten Carl Oscar Dusen och Amanda Ulrica Strömberg. Gick i skola i Vimmerby 1865—70, i Linköping 1870— 72; e. elev vid Teknologiska institutet och Tekniska högskolan 1873—74, ord. elev 1874—78; utex. från fackskola...

Düben, von, Magnus Wilhlem, Botanist, Zoolog (1814 – 1845)

10. Magnus Wilhelm von Düben, kusin till D. 9, f. 12 febr. 1814 på Vegeholm i Strövelstorps sn (Krist.), d. 9 aug. 1845 i Lund. Föräldrar: kaptenen friherre Ulrik Wilhelm von Düben och Catharina Flinck. Student vid Lunds univ. 19 juni 1828; disp. pro exercitio 13 maj 1829; filol. kand. 21 dec. 1833; fil. kand. 30 maj 1835; disp. pro gradu 17 juni 1835...

Ekman, Erik Leonard, Botanist, Upptäcktsresande (1883 – 1931)

Ekman, Erik Leonard, f. 14 okt. 1883 i Stockholm (Kat), d. 15 jan. 1931 i Santiago i Dominikanska republiken (Haiti). Föräldrar: boktryckerikonstförvanten Frans Leonard Ekman och Agnes Maria Wilhelmina Pettersson. Skolstudier i Jönköping från 1894; mogenhetsex. där 23 maj 1903; student vid Lunds univ. 28 okt. 1903; fil. kand. där 31 maj 1907; resa till Argentina s. å; Regnellsk amanuens vid ...

Ekman, f. Åkerhielm, Hedda Maria Elisabeth Emerence Adelaide, Botanist (1862 – 1936)

2. Hedda Maria Elisabeth Emerence Adelaide Ekman, f. Åkerhielm, f. 18 dec. 1862 på Dylta bruk, Axbergs sn (Ör.), d. 25 maj 1936 i Stockholm (Hedv. EL). Föräldrar: hovmarskalken friherre Christian Wilhelm Åkerhielm af Margaretelund och Hedvig Marianne Virgin. Botanist.

G. 11 juni 1891 på Dylta bruk m. amanuensen i Nedre justitierevisionen, vice häradshövding Jacob Otto Ekman,...

Enander, Sven Johan, Präst, Botanist (1847 – 1928)

Enander, Sven Johan, f. 29 dec. 1847 i Torsås sn (Kalm.), d. 16 dec. 1928 i Wictoria, British Columbia. Föräldrar: hemmansägaren Andreas Jonsson och Anna Maria Olsdotter. Elev i Kalmar läroverk från ht 1863; mogenhetsex. där 2 juni 1871; student vid Uppsala univ. 25 sept. s. å.; dimissionsex. 31 maj 1883; prästex. i Härnösand 24 juli s. å., prästvigd samma dag; pastorsadjunkt och tidvis vice...

Erikson, Johan, Författare, Botanist (1862 – 1938)

Erikson, Johan, f. 21 maj 1862 i Everöds sn (Krist), d. 17 sept. 1938 i Karlskrona. Föräldrar: ladufogden Erik Jönsson och Maria Mauritzson. Mogenhetsex. vid h. allm. läroverket i Vänersborg 6 juni 1882; student vid Lunds univ. 19 sept. 1883; fil. kand. där 31 maj 1887; studerade vid Kristinebergs zoologiska station i Bohuslän sommaren 1889; fil. lic. 14 dec. 1891; disp. pro gradu 25 maj 189...

Eriksson, Jakob, Botanist, Pomolog (1848 – 1931)

Jakob Eriksson, f. 30 sept. 1848 i Hyllie i Malmö (Limhamn), d. 26 april 1931 i Stockholm (Osc). Föräldrar: lantbrukaren Anders Eriksson och Eva Bergh. Mogenhetsex. vid högre allm. läroverket i Malmö 11 juni 1866; student vid Lunds univ. 16 sept. 1867; fil. kand. 31 maj 1872; genomgick provår i Lund 1872–73; extralärare vid Lunds h. a. läroverk vt. 1874 samt läsåret 1874–75; disp. ...

Fagræus, Jonas Theodor, Läkare, Botanist (1729 – 1797)

Fagraeus, Jonas Theodor, f. 20 (ej 23) april 1729 i Vittaryds sn (Kron.), d. 16 april 1797 på Gåsevadholm, Tölö sn (Hall.). Föräldrar: kyrkoherden Johannes Fagraeus och Rebecka Junbeck. Elev vid Växjö skola 21 april 1740, vid gymnasiet där 1743–48; student vid Lunds univ. sept. 1748; fil. magister där 4 juli 1751; informator 1754 hos J. Alströmers familj i Alingsås och sedan guvernö...

Falck, Johan Peter, Botanist (1732 – 1774)

1. Falck, Johan Peter, f. 26 nov. 1732 på auditörsbostället Kockstorp i Broddetorps sn (Skarab.), d. 31 mars 1774 i Kazan, Ryssland. Föräldrar: auditören vid Skaraborgs reg. Peter Falck och Beata Winge. Skolgång i Ulricehamn, därefter vid skolan och gymnasiet i Skara; student vid Uppsala universitet 6 sept. 1751; disp. pro exercitio på en botanisk avhandling 23 juni 1762; reste i sept. 1763 ...

Floderus, Björn G O, Botanist, Läkare (kirurg) (1857 – 1941)

3 Floderus, Björn Gustaf Oskar, son till F 2, f 14 aug 1867 i Uppsala, d. 12 maj 1941 i Sthlm (Matt). Mogenhetsex i Uppsala 19 maj 1885, inskr vid Uppsala univ 12 sept s å, med fil ex 27 maj 1886, med kand 14 sept 1889, med lic 30 nov 1893, disp pro gradu 15 dec 1897, med dr 31 maj 1898, doc i kirurgi vid Uppsala univ 28 dec 1897–21 febr 1899, vid Karol inst 22 febr 1899–1917, aman...

Forsander, Johan, Präst, Gymnasielärare, Botanist (1795 – 1866)

Forsander, Johan, f 6 maj 1795 i Jönköping, d 8 juli 1866 i Växjö. Föräldrar: kh i S Unnaryd Magnus F o Johanna Maria Wernelin. Inskr i Växjö skola 1804, dimitterad från gymnasiet där 1813, inskr vid Lunds univ s å, mag där 21 juni 1817, lärare i naturalhist vid Växjö gymnasium 25 juli 1821–1860 (adj:s titel 1858), prästv 2 jan 1824, domkyrkosyssloman i Växjö 20 febr s å, tilltr 1825. Korres...

Fries, Elias M, Botanist (1794 – 1878)

1 Fries, Elias Magnus, f 15 aug 1794 i Femsjö (Jönk), d 8 febr 1878 i Uppsala (Domk). Föräldrar: prosten Thore (Theodor) F o Sara Elisabeth Wemelin. Elev vid Växjö lärov 4 sept 1803–1811, inskr vid Lunds univ 4 okt 1811, disp pro exercitio 1812 o pro gradu 11 maj 1814, mag 22 juni s å, docens i botanik 15 dec s å, adjunkt (personlig tjänst) 4 dec 1819, prof regius 20 nov 1824, bota...

Fries, Thore C E, Botanist (1886 – 1930)

3 Fries, Thore Christian Elias, son till F 2, f 2 nov 1886 i Uppsala (Domk), d 31 dec 1930 i Umtali, Rhodesia (enl dödbok för Domk, Lund). Mogenhetsex vid Uppsala h allm lärov 30 maj 1905, inskr vid Uppsala univ 30 aug s å, fil kand 15 dec 1908, amanuens vid Uppsala univ:s botan laboratorium 1911–12, lär vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1911–13, fil lic 3 april 1912, disp pro gra...

Fries, Thore M, Botanist, Forskningsresande, Polarforskare (1832 – 1913)

2 Fries, Theodor (Thore) Magnus, son till F 1, f 28 okt 1832 i Femsjö (Jönk), d 29 mars 1913 i Uppsala. Student vid Uppsala univ 31 maj 1851, amanuens vid botan trädgården o museet i Uppsala vt 1853–vt 1859, fil kand 30 jan 1856, lär i naturhist vid Uppsala lyceum ht 1856–vt 1860, disp pro gradu 20 maj 1857, mag 5 juni s å, doc i botanik 17 dec s å, adjunkt i botanik o praktisk eko...

Fröderström, Harald A, Läkare, Botanist (1876 – 1944)

Fröderström, Harald August, f 11 maj 1876 i Gbg (Domk), f 2 febr 1944 i Hälsingborg. Föräldrar: repslagerifabrikören August F o Sofia Gabriella Nilsson. Mogenhetsex vid Gbgs latinlärov 1 juni 1894, inskr vid Lunds univ 11 sept s å, med fil ex 30 maj 1895, med kand 30 mars 1901, med lic vid Karol inst i Sthlm 28 sept 1907, bataljonsläk i reserven 29 okt så–23 febr 1912, marinläk 23 febr 1912–...

Gertz, Otto D, Botanist, Lärdomshistoriker (1878 – 1948)

2 Gertz, Otto Daniel, bror till G 1, f 20 maj 1878 i Malmö (Caroli), d 15 febr 1948 i Lund. Mogenhetsex vid Malmö h a l 26 maj 96, inskr vid LU 8 sept s å, FK 31 jan 00, lär i botanik vid h elementarskolan för flickor i Lund ht 01–vt 05, eo amanuens vid botan institutionen 25 sept 03–15 juli 05, FL 31 maj s å, disp 21 maj 06, FD 31 maj s å, doc i botanik 7 nov s å–43, allt i Lund, ...

Gustafsson, Johan Peter, Geolog, Botanist (1871 – 1940)

Gustafsson, Johan Peter, f 5 april 1871 i Asby, Dädesjö (Kron), d 13 dec 1940 där. Föräldrar: hemmansägaren Gustaf Pettersson o Ingrid Maria Johansdtr. Mogenhetsex i Växjö 92, inskr vid UU ht 92, extrageolog vid Sveriges geologiska undersökn:s kartbladsarbeten i s Sverige somrarna 98—00 o 04, amanuens vid Mineralogisk-geologiska institutionen i Uppsala vt 02—vt 03. — Ogift.

Halle, Thore G, Geolog, Botanist (1884 – 1964)

Halle, Thore Gustaf, f 25 sept 1884 i Mullsjö, Nykyrka (Skar), d 12 maj 1964 i Saltsjöbaden (Sth). Föräldrar: handlanden Carl Otto Gustafson o Eva Cornelia Larson. Mogenhetsex vid Jönköpings h a l 03, inskr vid UU 3 sept 03, FK där 15 dec 06, arvodesanställd vid Naturhist riksmus paleobotaniska avd 1 jan 07—31 dec 13 (avbrott för vetensk exp 1 sept 07—1 juli 09 o för resor i vetensk ändamål ...

Hartman, Carl, Botanist (1824 – 1884)

2 Hartman, Carl, son till H 1, f 5 juni 1824 vid Ulriksdal, Solna, d 19 april 1884 i Örebro. Inskr vid UU 42, FK 28 april 48, disp pro gradu 7 juni 48, mag 16 juni 48, allt i Uppsala, lär vid fören elementarlärov i Gävle 25 okt 52, adjunkt vid Gävle h elementarlärov 24 nov 58, lektor i naturvetenskaperna vid Örebro h elementarlärov 5 okt 59. Botanist.

G 1) 21 juni 60 i Sthlm...

Hartman, Carl Johan, Läkare, Botanist (1790 – 1849)

1 Hartman, Carl Johan, f 14 april 1790 i Gävle, d 28 aug 1849 i Sthlm (Jak). Föräldrar: klensmeden Anders Westerberg o Brita Catharina (Cajsa) Carlsten. Inskr vid UU 13 juni 11, med-fil kand 6 juni 12, disp pro exercitio under C P Thunberg vid UU 19, MK 12 juni 20, ML 29 maj 21, läk vid invalidinrättn på Ulriksdal 27 jan 22, disp pro gradu vid UU 27 mars 22, kir mag vid Karol inst juni 22, l...

Hesselman, O A Henrik V, Botanist, Skogsforskare (1874 – 1943)

1 Hesselman, Oskar August Henrik Vilhelm, f 28 jan 1874 i Sthlm (enl fdb för Å, Ög), d 11 juli 1943 i Djursholm. Föräldrar: fabrikören Bror August H o Marie Louise Åberg. Mogenhetsex vid h a latinlärov på Norrmalm 18 maj 94, inskr vid Sthlms högsk sept 94, inskr vid UU sept 95, FK 31 jan 98, FL 29 maj 01, assistent vid Forstl försöksanst 25 juni 02, disp pro gradu vid UU 11

Hylander, Nils, Botanist (1904 – 1970)

Hylander, Nils, f 24 okt 1904 i Norrköping, d 28 juli 1970 i Uppsala. Föräldrar: överlär Johan H o Hilda Diderichsen. Student-ex vid Norrköpings hal vt 23, inskr vid UU 3 sept 23, FK 29 maj 33, FL 31 mars 38, disp 26 maj 43, FD 31 maj 43, doc i botanik från 15 juni 43, eo förste trädgårdsintendent vid botan trädgården i Uppsala från 1 nov 53, prof:s n h o v 30 juni 67. — LVS 65. — Ogift.

117 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se