Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
7 träffar, sida:  1 
Appelboom, Harald, Diplomat, Burggreve (1612 – 1674)

1. Harald Appelboom, f. 1612 på Söderby i Fellingsbro socken, d. 8 mars 1674 i Haag. Föräldrar: häradshövdingen Anders Haraldsson, adlad Appelbom, och Karin Andersdotter Hök till Partilla. Inskrevs 1631 vid Franekers universitet i Nederländerna. Svenska regeringens korrespondent i Amsterdam 1 okt. 1642 (förnyad fullm. 12 dec. 1652); sändebud i England maj–juni 1652; resident i de Förenade Ne...

Broman, Lars, Burggreve, Ämbetsman (1615 – 1669)

1. Lars Broman, f. 8 jan. 1615 i Örebro, d. 1669 (begravd 4 juli) i Malmö. Föräldrar: kyrkoherden i Örebro, prosten Petrus Matbise och Elisabet Tidemanni. Student i Uppsala febr. 1627; företog utrikes studieresor. Anställd i kansliet; syndikus i Göteborg 30 jan. 1645; president i byggningskollegiet därstädes 27 febr. 1650; adlad 28 jan. 1653; häradshövding i Vättle och Askims härader med His...

Dijck, van, Jacob, Diplomat, Burggreve (1567 – 1631)

van Dijck, Jacob, f. 1567 i Haarlem, Nederländerna, d. 10 dec. 1631 i Göteborg. Fader: kaptenen Claes (Nicolaes) van Dijck, d. 1616 som fästningskommendant i Crévecoeur. Juris doktor i Leyden 25 febr. 1592; var 1593 holländska hovets advokat i Haag; befann sig 1607 i Sverige; sänd av Karl IX i beskickning (kreditiv 26 aug. 1607) till Frankrike, där D. vistades i febr. och mars 1608; svenskt ...

Ehrenberg, Gilius Giliusson, Burggreve (1622 – 1677)

Ehrenberg, Gilius Giliusson, f. 9 juli 1622 (huvudbaner i Ö. Vemmerlövs kyrka, Krist.), i Stockholm, d. 1 okt. 1677 i Malmö. Fader: byggmästaren Gilius Achtschilling. Kanslist i K. kansliet 1645; registrator där omkr. 1650; generalguvernementssekr. i Skåne, Halland och Blekinge 28 mars 1658; adlad 25 febr. 1665; assistensråd i Skåne 19 nov. 1667; burggreve i Malmö 25 okt. 1670; medlem av en ...

Eke, Nicolaus, Borgmästare, Burggreve (1541 omkring – 1623)

Eke (Eck, Ecke), Nicolaus (Claus), f. omkr. 1541, d. 28 aug. 1623 i Riga. Föräldrar: Nicolaus Ecke och N. N. Borgentrik. Rådsherre i Riga 1576; borgmästare 1581 (ej 1582); burggreve där 1583; avsatt 1605; återinsatt i sina ämbeten 7 maj 1612. G. 1) m. Elisabeth Bruel, dotter av stadsskrivaren i Riga, sekreteraren Bernhard Bruel och N. N. Linden; 2) m. Anna Schultz, begr. 3 maj 1618 i Riga, d...

Krusenstiern, von, Philip, Diplomat, Ståthållare, Burggreve (1597 – 1676)

1 von Krusenstiern, Philip (före adl Crusius), f 1 maj 1597 i Eisleben, Tyskland, d 10 april 1676 i Reval. Föräldrar: diakonen magister Johannes Crusius o Barbara Kreijer. Jur utr lic i Tyskland, hovråd hos greven av Mansfeld, legat till Wallenstein i Prag 21, i tjänst hos hertig Fredrik av Holstein-Gottorp 22, hertiglig kommissarie i Nord-Dithmarschen, i kejsar Ferdinand II :s tjänst som kr...

Norfeldt, Israel, Burggreve, Justitiepresident (1606 – 1677)

Norfeldt, Israel, före adl Noraus, f 1606 i Ångermanland, d 16 juni 1677 i Gbg (Gbgs magistrat o rådhusrätt Ba:7: 14 febr 1691). Föräldrar: kh Hans, Larsson o Karin Olofsdtr. Inskr vid UU nov 21, mag där 13 mars 32, studerade juridik i Groningen, Holland, avlade ämbetsed som syndicus (magistratssekr) i Gbg 17 juni 35, representerade Gbg i utskottsmötena i Sthlm 35 o 36, led av borgarståndet ...

7 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se