Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
55 träffar, sida:  1 2 
Adlercreutz, Axel Gustaf, Landshövding, Domare, Civilminister, Justitiestatsminister, Politiker (1821 – 1880)

2. Axel Gustaf Adlercreutz, den föregåendes brorson, f. 2 mars 1821, d 20 maj 1880 i Stockholm. Föräldrar: generallöjtnanten Gustav Magnus Adlercreutz och Margareta Elisabet Charlotta von Arbin. Student i Uppsala 20 okt. 1838; jur. fil. kand. 14 dec. 1840; jur. kand. 19 febr. 1845. E. o. kanslist i kammarkollegium 4 mars 1842; auskultant i Svea hovrätt 10 apr. 1845; e. o. kanslist i...

Afzelius, J F Ivar, Kommunalpolitiker, Talman, Domare, Riksdagsman (1848 – 1921)

8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, son till A. 6, f. 15 okt. 1848 i Uppsala. Avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. elementarläroverk 22 maj 1867; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1868; jur. utr. kand. 24 sept, 1873; studerade vid universiteten i Leipzig och Göttingen okt. 1874–aug. 1875; jur. utr. lic. 1 sept. 1877; disp. 23 jan. 1877; jur. utr. dokto...

Backman, Johan Harder, Domare, Jurist (1790 – 1862)

Johan Harder Backman, f. 22 okt. 1790 i Onsala, d 1 febr. 1862 å egendomen Vattsgård i Halland. Föräldrar: sjökaptenen Niklas Backman och Ingrid Lundström. Idkade studier i Varbergs skola och vid Göteborgs gymnasium; student i Uppsala 30 sept. 1808; avlade hovrättsexamen 4 juni 1810. Auskultant i Svea hovrätt 20 juni 1810 och vid Göteborgs rådstuvurätt 20 sept. s. å.; biträde vid tingsgöromå...

Bergius, S Oscar G, Domare, Kommunalman, Riksdagsman (1834 – 1902)

4. Sebastian Oscar Gustaf Bergius, f. 6 juni 1834 i Tjöstelsröd i Ljungs socken, d 16 sept. 1902 i Landskrona. Föräldrar: lantbrukaren Gustav Bergius och Marie Wallström. Student i Uppsala 8 okt. 1852; jur. fil. kand. 10 maj 1854; avlade hovrättsexamen 27 jan. 1857. E. o. kanslist i justitierevisionen 14 febr. 1857; auskultant i Svea hovrätt 16 febr. s. å. samt i Göta hovrätt 25 nov. s....

Bergström, Johan Jacob, Domare (1784 – 1841)

2. Johan Jacob Bergström, f. 20 maj 1784, d 16 nov. 1841 i Vassmolösa, Ljungby socken, Kalmar län. Föräldrar: Kronofogden Aron Bergström och Agneta Regina Fries. Student i Uppsala 7 mars 1799; avlade examen till rättegångsverken 9 dec. 1800. Auskultant i Svea hovrätt 19 dec. 1800; biträde vid landskansliet i Örebro 1801—02 och var därunder jämväl förordnad att förestå landssekreteraretjänste...

Borgström, Axel G S, Domare, Kommunalman (1862 – 1939)

Borgström, Axel Gustaf Sven, f. 17 sept. 1862 å Herrevadskloster, Riseberga socken. Föräldrar: domänintendenten Mårten Borgström och Tomasine Louise Giertz. Elev vid Lunds b. allmänna läroverk ht. 1874; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1880; student i Lund 25 aug. s. å.; avlade juridisk preliminärexamen 30 maj 1881 och hovrättsexamen 28 maj 1884. Auskultant i skånska hovrätten 7 juli ...

Callerholm, af, G N Theodor, Domare, Riksdagspolitiker (1852 – 1912)

Gustaf Nils Theodor af Callerholm, f. 11 juli 1852 i Hedemora, d. 4 febr. 1912 i Stockholm. Föräldrar: v. häradshövdingen Gustav Teodor Callerholm och Johanna Dorotea Callerholm. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm ht. 1862; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1871; student i Uppsala ht. 1871; jur. fil. kand. 29 maj 1872; jur. utr. kand. 29 jan. 1,877. E. o. notarie i Svea hovrätt 7...

Calonius, Matthias, Jurist, Domare, Akademisk lärare (1737 – 1817)

Matthias Calonius, f. 27 dec. 1737 i Saarijärvi, d. 13 sept. 1817 i Åbo. Föräldrar: kyrkoherden i Saarijärvi, prosten Mattias Calonius och Elisabet Silander. Erhöll undervisning i hemmet från jan. 1744; elev vid gymnasiet i Borgå 17 febr. 1750; student i Åbo 7 mars 1757; kurator för Viborgs nation 1759—78; disp. 20 mars 1762 (De juribus civium concessis et reservatis, p. I; pres. o. förf. H....

Carlén, Richard T, Domare, Riksdagsman (1821 – 1873)

3. Richard Theodor Carlén, den föregåendes broder, f. 17 maj 1821 å Hasslekärr i Hångsdala socken, d. 31 dec. 1873 i Stockholm. Genomgick Skara trivialskola och gymnasium 1828—38; student i Uppsala 5 okt. 1838; avlade examen till rikets rättegångsverk 3 juni 1841. E. o. kanslist i nedre justitierevisionen 5 juni 1841; auskultant i Svea hovrätt 11 jan. och e. o. notarie därstädes 14...

Carleson, Eduard Henrik, Domare, Justitiestatsminister, Riksdagsman (1820 – 1884)

3. Eduard Henrik Carleson, den föregåendes sonsons son, f. 16 nov. 1820 på Valstad i Klockrike socken, d. 1 apr. 1884 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Jakob Edvard Carleson och Liboria Fredrika Eleonora Harmens. Student i Uppsala 4 dec. 1838; avlade examen till rättegångsverken 1 juni 1841. E. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen 5 juni 1841; auskultant i Svea hovrä...

Carlson, Gustaf E T, Domare (1861 – 1936)

3. Gustaf Erik Theodor Carlson, den föregåendes broder, f. 10 maj 1861 i Uppsala. Elev vid Beskowska skolan i Stockbolm ht. 1872—vt. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 24 maj 1878; student i Uppsala ht. 1878; fil. kand. med huvudämnena matematik, astronomi och fysik 13 dec. 1881; avlade examen till rättegångsverken 13 dec. 1883. E. o. notarie i Svea hovrätt 17 dec. 1883 och i h...

Carlson, Karl Gustaf, Domare, Jurist (1850 – 1932)

Carlson, Karl Gustaf, f. 9 maj 1850 i Väne-Åsaka. Föräldrar : lantbrukaren Oskar Carlson och Sara Johanna Mellbin. Elev vid Vänersborgs h. elementarläroverk ht. 1863; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 maj 1869; student vid Uppsala universitet 14 sept. 1869; fil. kand. 19 apr. 1873; student vid Lunds universitet ht. 1873; disp. 30 maj 1874; fil. doktor 3 juni 1874; avlade hovrättsexamen 29 ...

Cassel, Carl Gustaf (Wiberg), Domare (1783 – 1866)

1. Carl Gustaf (Wiberg) Cassel, f. 4 okt. 1783 i Skänninge, d. 2 nov. 1866 i Stockholm. Föräldrar: råd- och handelsmannen i Skänninge Nikolaus Wiberg och Hedvig Maria Ek. Studerade vid Linköpings trivialskola och gymnasium; student i Åbo under namnet Wiberg 26 sept. 1801; avlade examen till hovrätten därstädes 13 dec. 1803. Inskriven vid Åbo hovrätt 1803 och vid justitie-revisionen 1804; aus...

Cedercrantz, O Conrad V, Diplomat, Landshövding, Domare (1854 – 1932)

2. Otto Conrad Valdemar Cedercrantz, f. 22 okt. 1854 på Kulltorp i Tuna församling, Kalmar län. Föräldrar: löjtnanten Hjalmar Cedercrantz och1 Cecilia Westerdahl. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk vt. 1865; avlade mogenhetsexamen 17 maj 1872; student i Uppsala ht. 1872; jur. utriusque kand. 14 sept. 1880. E. o. notarie i Göta hovrätt 23 sept. 1880; förvaltade domarämbetet i Norra och Söd...

Cederhielm, Germund, Landshövding, Hovrättspresident, Domare (1661 – 1741)

2. Germund Cederhielm, före adlandet Palm och Palmstedt, friherre till Säby och Cedersberg, den föregåendes son, f. 13 sept. 1661. d 26 aug. 1741 på Charlottenborg i Vinnerstads socken. Inskriven i Växjö skola 4 juni 1672; student i Uppsala 22 juli 1675—1681. Avlade askultanted i Göta hovrätt 9 jan 1677. Auskultant i Göta hovrätt 1678; justitieborgmästare i Lidköping 17 dec. 1...

Cederhielm, Germund, Landshövding, Domare (1635 – tidigast 1722)

1. Germund Cederhielm, friherre till Möckelsnäs, före adlandet Palm, f. 1635 i Sala, dödsår ovisst (det vanligen uppgivna dödsåret, 1719, torde vara oriktigt; ännu i brev från sonen Josias till dennes broder Germund av 12 apr. 1722 förutsattes fadern vara i livet). Föräldrar: borgmästaren i Sala Johan Olofsson och Elisabet Palma. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1653; fiskal och ...

Cederholm, Bernhard, Hovrättspresident, Domare (1678 – 1750)

Bernhard Cederholm, f. 24 maj 1678 i Stockholm, d 18 aug. 1750 på Grimstad, Östra Skrukeby socken. Föräldrar: inspektören vid stora sjötullen Nils Björnsson och Katarina Nyman. Student i Uppsala 27 okt. 1688; företog en utrikes studieresa genom Danmark, Tyskland, Holland, England och Frankrike. E. o. kanslist i justitierevisionen sept. 1699; sekreterare hos ambassadören i Berlin Johan Rosenh...

Claëson, O Hjalmar L, Domare, Riksdagsman (1836 – 1915)

3. Otto Hjalmar Leonard Claeson, den föregåendes kusins son, f. 17 juli 1836 i Kristianstad, d 17 jan. 1915 i Stockholm. Föräldrar: hovrättssekreteraren, sedermera häradshövdingen i Södertörns domsaga Nils Kristian Claëson och Anna Cronsioe. Elev i Klara skolas fjärde klass 1 febr. 1850—vt. 1851 och i Stockholms gymnasium ht. 1851—vt. 1855; student vid Uppsala universitet 19 maj 18...

Creutz, Johan, Landshövding, Riksråd, Lantmarskalk, Domare (1651 – 1726)

4. Johan Creutz, den föregåendes broder, f. 7 apr. 1651 i Åbo, d. 16 sept. 1726 därstädes. Student i Uppsala 1 okt. 1663; reste utrikes 1667; inskriven vid Strassburgs universitet 1 aug. 1670. Anställd i engelsk örlogstjänst 1671; överlöjtnant vid engelska amiralitetet 12 sept. 1672; kapten därstädes 1674; kapten i svenska flottan 15 juni 1674; major vid amiralitetet 22 dec. 1674; ...

Crusius, Benedictus Olai, Jurist, Domare (– 1633)

Crusius, Benedictus Ola i, f. på 1590-talet antagligen i Örebro, d. före 10 juli 1633 i Göteborg. Student i Rostock 10 nov. 1611, Helmstädt 7 sept. 1614, i Greifswald 15 sept. 1615, i Marburg 24 juni 1622 och i Giessen; disp. i Giessen 12 febr. 1624 för juris utriusque doktorsgrad (Disputatio inauguralis de regalibus). Juris professor i svensk rätt vid Uppsala universitet 13 juni 1625; prore...

Dober, Petrus, Domare (1600 omkring – 1662)

2. Petrus Dober, den föregåendes son, f. i Västerås omkr. 1600, d. 27 juni 1662. Student vid Uppsala univ. 8 febr. 1620; stud. 1621 vid universitet i Tyskland; inskriven som »inspector» för Johan Skytte d. y. vid Leidens univ. okt. 1625; disp. 1622 och 25 maj 1625. Lagläsare i Närke samt Nora och Linde bergslag 1628; underlagman i Värmland 1629—30 och 1632—36; assessor i ofrälse kl...

Dober, Hans Hansson, Domare (1564 omkring – 1627)

1. Hans Hansson Dober (Dobber t), f. omkr. 1564, d. 7 okt. 1627. Bårdskärarlärling i Stockholm på 1580-talet; kirurg i Västerås omkr. 1587; organist där; stadsskrivare där före 1599 och ännu 1603; lagläsare omkr. 1600, tjänstgjorde dels i Västmanland, i varje fall 1606—10 i Väsby gårds län och Sala bergslag, 1609—12 i Norrbo, Siende och Tuhundra härader samt 1613 i Lundbo bergstingslag och S...

Drangel, Emanuel Christoffer, Domare, Urkundsutgivare (1734 – 1803)

Drangel, Emanuel Christoffer, f. 18 febr. 1734, d. 3 april 1803. Föräldrar: häradshövdingen Christoffer Drangel och Juliana Lemæ. Auskultant och e. kammarskrivare i Göta hovrätt 4 april 1754; student vid Lunds univ. 3 okt. 1755; ex. juridicum där 20 dec. s. å.; v. häradshövding före 1765; landssekreterare i Stockholms län 22 mars 1769; sekreterare i riksens ständers sekreta deputation vid 17...

Duréel (Durelius), Peter Nilsson, Domare, Ämbetsman (1628 – 1681)

Peter Nilsson D uréel, före adlandet Durelius, f. 20 jan. 1628 i Norrköping, d. 25 jan. 1681 på Stjärnarp, Eldsberga sn (Hall.). Föräldrar: handelsborgmästaren i Norrköping Nils Månsson och Margaretha Crusebjörn. Student vid Uppsala univ. 15 sept. 1642, vid Leidens univ. 1649; sekr. i Kommerskollegium 11 (ej 21) febr. 1654; adlad 14 april s. å.; landsdomare (lagman) i Blekinge 15 maj 1658 oc...

Durell (Dureel), Magnus Nilsson, Diplomat, Landshövding, Hovrättspresident, Domare (1617 – 1677)

Magnus Nilsson Durell (skrev sig Dureel), före adlandet Durelius, f. 3 maj 1617 i Norrköping, d. 26 sept. 1677 på Klämestorp, Järstorps sn (Jönk.). Föräldrar: handelsborgmästaren i Norrköping Nils Månsson och Elisabeth Hård af Segerstad. Student vid Uppsala univ. dec. 1632, disp. där 1634 och 1635; student vid Leidens univ. sept. 1637; reste 1638—42 i Danmark, Nederländerna, Frankrike, Itali...

Edelstam, Axel, Domare, Ämbetsman, Konstfrämjare (1873 – 1943)

2. Axel Edelstam, f. 16 aug. 1873 i Stockholm (Livg. t. häst), d. 26 mars 1943 där (Jak.). Föräldrar: regementsskrivaren Carl Fabian Edelstam och Anna Augusta Lovisa Hierta. Mogenhetsex. i Stockholm 20 maj 1892; student vid Uppsala univ. 15 sept. s. å.; jur. fil. ex. 29 april 1893; jur. utr. kand. 31 jan. 1899; e. o. notarie i Svea hovrätt 3 febr. s. å.; tf. domhavande i Mellansysslets domsa...

Ehrenmalm, Samuel Magnus, Domare, Politiker (1731 – 1814)

3. Samuel Magnus Ehrenmalm, den föregåendes broder, f. 14 febr. 1731 i Åbo, d. 11 april 1814 å Bastö gård, Åland. Student vid Åbo univ. 1744; e. o. kanslist i Justitierevisionen 1752; kanslist där 16 febr. 1758; häradshövding i Ålands domsaga 31 juli 1759; assessor i Åbo hovrätt 29 juni 1762; hovrättsråd där 13 febr. 1763; avsked 20 mars 1770; tjänstförrättande hovrättsråd 1800–06;...

Ernberg, Jarl Ludvig, Domare (1863 – 1947)

3. Jarl Ludvig Ernberg, f. 20 aug. 1863 i Karlskrona, d. 30 april 1947 i Stockholm (Hedv. EL). Föräldrar: rådmannen och magistratssekreteraren Eugène Ludvig Oscar Peterson och Mathilda Christina Humble. Mogenhetsex. vid Karlskrona högre allm. läroverk 3 juni 1882; student vid Uppsala univ. 19 sept. s. å.; jur. fil. ex. där 29 jan. 1884; jur. utr. kand. där 20 nov. 1889; e. o. notar...

Evert Hindersson, Köpman, Domare, Godsägare (troligen på 1530-talet – levde ännu 1615)

Evert Hindersson (Efuert Hindrichson), f. troligen på 1530-talet, levde ännu 12 juni 1615 (enligt Norlander, men utan belägg, ännu 1624). Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Torsåker Henricus Erici och en dotter till bonden Måns Gullesson. Jordägare i Holms by, Överlännäs sn (V. norrl.) 1559; köpte 1574 jord i Sånga sn, senare även i Överlännäs sn; nämnes som landsköpman 1562; underlagman i...

Grefberg, Gustaf E, Domare, Generaldirektör (1879 – 1964)

Grefberg, Gustaf Ernst, f 27 okt 1879 i Söderköping, d 1 mars 1964 i Danderyd (Sth). Föräldrar: köpmannen, rådmannen o bankdir Gustaf Fredrik Alfred G o Jenny Amalia Linden. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 6 juni 99, inskr vid UU 14 sept s å, jur utr kand 15 sept 04, tingstjänstgöring 04—07, tjänstg i Svea hovrätt från 2 okt 07, fiskal där 28 aug 14, biträdde inom avd för lagärenden i jus...

Gyllenswärd, Ragnar H F, Domare, Justitieombudsman (1891 – 1967)

Gyllenswärd, Ragnar Hugo Ferdinand, f 11 aug 1891 i Växjö, d 26 febr 1967 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: majoren o lasarettssysslomannen Oskar Hugo G o Wendla Wilhelmina Isabella Hultman. Mogenhetsex vid h a l i Växjö 9 juni 09, inskr vid UU 13 sept s å, språkstudier vid univ i Grenoble, Frankrike, 11, FK vid UU 25 okt 11, JK vid UU där 30 maj 16, tingstjänstg 16—18, i tjänst vid Göta hovrätt...

Gärde, J Natanael, Domare, Justitieminister (1880 – 1968)

Gärde, Johannes Natanael, f 27 juli 1880 i Seglora (Älvsb), d 28 jan 1968 i Sthlm (Osc). Föräldrar: hemmansägaren Johannes Bengtsson o Hedda Andersdtr. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 13 juni 98, inskr vid UU ht 98, FK där 15 sept 00, jur utr kand där 15 sept 05, eo notarie vid Göta hovrätt 19 sept 05 o tingstjänstgöring i Marks, Kinnefjärdings, Kinne o Kållands domsagor 05 —juli...

Hamilton, Gustaf Wathier, Landshövding, Domare (1783 – 1835)

6 Hamilton, Gustaf Wathier, son till H 5, f 5 juli 1783 på Danbyholm, Björkvik (Söd), d 8 dec 1835 i Linköping. Inskr vid UU 6 febr 98, ex till rättegångsverken 10 dec 01, auskultant i Svea hovrätt 18 dec 01, i Göta hovrätt 29 mars 02, v häradsh 23 jan 04, eo kanslist i justitierevisionsexp 11 okt 04, häradsh :s fullm 1 mars 05, adjung led i Svea hovrätt maj 05, assessor där 12 jan...

Hasselrot, Bror C, Landshövding, Statsråd, Ståthållare, Domare (1882 – 1951)

5 Hasselrot, Bror Carl, son till H 2 i hans tredje g, f 8 nov 1882 i Växjö, d 21 jan 1951 i Stocksund (Danderyd). Mogenhetsex vid h a l i Växjö 14 juni 01, inskr vid LU 14 sept 01, jur fil preliminärex där 31 jan 02, hovrättsex 31 maj 05, eo notarie i hovrätten över Skåne o Blekinge 8 juni 05, i Göta hovrätt 28 aug 06, tjänstg i domsaga 07—09, i tjänst i hovrätten över Skåne o Blek...

Hasselrot, Carl, Domare, Riksdagsman (1812 – 1890)

2 Hasselrot, Carl, son till H 1, f 7 jan 1812 i Skara, d 1 nov 1890 i Växjö. Elev vid h a l i Skara 28, inskr vid UU 7 okt 31, hovrättsex där 15 juni 33, eo kanslist i justitierevisionen 16 april 34, kanslist i prästeståndet 34— 35, v häradsh 30 maj 39, notarie i rikets ständers lagutsk 11 febr 40, kopist i justitierevisionen 22 dec 40, notarie i slottsrätten 12 febr 41, förordn pr...

Hasselrot, Carl B, Domare, Riksdagsman (1842 – 1911)

3 Hasselrot, Carl Birger, son till H 2 i hans första g, f 5 okt 1842 i Sthlm (Hovf), d 8 april 1911 i Köping (Kalm). Elev vid Skara h a l 57, inskr vid UU 12 sept 59, hovrättsex där 7 sept 63, kameralex där 10 sept 63, co notarie i Göta hovrätt 63, notarie i borgarståndet vid riksdagen 65—66, tf domhavande under sammanlagt nära 6 år 67—76, v häradsh 26 maj 68, auditör vid Älvsborgs...

Henschen, Lars Vilhelm, Rådman, Domare, Riksdagsman (1805 – 1885)

1 Henschen, Lars Vilhelm, f 1 juni 1805 i Karlskrona, d 27 jan 1885 i Uppsala. Föräldrar: prosten Wilhelm Peter H o Anna Catharina Abelin. Inskr vid LU 7 okt 20, hovrättsex 21 juni 24, domare i Ångermanlands norra domsaga 29–31, häradsh:s namn 27 sept 34, rådman o magistratssekr i Uppsala 12 aug 35, riksdagsman för Uppsala i borgarståndet 53–54, 56–58 (statsutsk), 62–63 (lagutsk) o...

Högstedt, Karl-Henrik M, Domare, Ämbetsman (1872 – 1951)

Högstedt, Karl-Henrik Mauritz, f 14 jan 1872 i Värnamo, d 6 april 1951 i Sthlm, Jak. Föräldrar: kommissionslantmätaren Henrik Otto H o Jenny Augusta Lindquist. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad vt 89, inskr vid UU 6 sept 89, jur utr kand 3 okt 95, eo notarie vid Göta hovrätt 18 okt 95, tingstjänstg 95—01, förordn som amanuens, fiskal, advokatfiskal, sekr o adjung led i Göta hovrätt 02—06, sek...

Kôersner, G Albert, Advokat, Jurist, Domare (1872 – 1929)

Koersner, Gustaf Albert, f 7 aug 1872 i Rättvik, Kopp, d 2 okt 1929 i Sthlm, Osc. Föräldrar: läroverksadjunkten FD Per Oskar K o Maria Ulrika Boëthius. Mogenhetsex vid h a l i Falun vt 90, inskr vid UU ht 90, hovrättsex 30 maj 94, eo notarie i Svea hovrätt 94, studerade nationalekonomi, romersk rätt o processrätt vid UU 94—97, jur fil ex där 30 maj 95, prakt advokat i Sthlm 98—18, led av sty...

Lawski, Sven J K W, Domare, Jurist (1884 – 1963)

1 Lawski, Sven Jan Kasimir Wladislaw, f 1 sept 1884 i Norrköping, f 14 febr 1963 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: konsthandl Jean L o Rozia Oderfeld. Mogenhetsex i Norrköping 26 maj 02, inskr vid UU 8 sept 02, jur utr kand 14 sept 07, eo notarie i Sthlms rådhusrätt 20 sept 07, i Göta hovrätt 10 jan 08, tingstjänstg 09—11, tf fiskal i Göta hovrätt 26 maj 11, adjung led 28 jan 13,...

Lind, Erik V, Domare, Jurist (1888 – 1959)

Lind, Erik Valle, f 17 okt 1888 i Sthlm, Andra Livg, d 10 febr 1959 där, Kungsh. Föräldrar: polisdomaren Gustaf Adolf L o Ellen Valfrid Bendixson. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 18 maj 07, inskr vid UU ht 07, JK där 31 jan 12, eo notarie i Svea hovrätt 29 mars 12, tingstjänstg i Uppsala läns mellersta distr 13—14, tf fiskal i Svea hovrätt 28 sept 17, eo assessor där 5 juli 18, asse...

Lindhagen, Arthur, Hovrättspresident, Domare, Ämbetsman (1884 – 1950)

6 Lindhagen, Arthur, son till L 2 i hans andra g, f 21 juli 1884 i Sthlm, Hedv El, d 14 febr 1950 där, Kungsh. Mogenhetsex vid Nya elementarsk i Sthlm 21 maj 02, inskr vid UU 9 sept 02, jur fil ex 13 dec 02, jur utr kand 6 april 07, allt vid UU, eo notarie i Svea hovrätt 11 april 07, tingstjänstg i Uppsala läns norra domsaga 09—10, sekr i komm ang egnahemsfrågan jan 11—jan 12, tf f...

Lundahl, Jacob A, Domare, Ämbetsman (1844 – 1915)

Lundahl, Jacob August, f 23 aug 1844 i Bara, Malm, d 24 april 1915 i Kristianstad. Föräldrar: skolläraren, organisten o orgelfabrikören Jöns L o Hanna Jacobsdtr. Inskr vid LU 26 maj 63, hovrättsex där 29 maj 69, auskultant vid hovrätten över Skåne o Blekinge 3 juni 69, tf domhavande 29 juli 71, v häradsh 20 dec 72, bitr fiskal 29 nov 75, tf fiskal 1 jan 76, tf advokatfiskal 3 juli 76, adj le...

Mannerstam, Johan, Domare, Politiker (1785 – 1825)

Mannerstam, Johan, f 26 jan 1785 i Växjö, d 30 april 1825 i Sthlm, Klara. Föräldrar: landshövdingen o lagmannen Johan Adam Wesslo, adl M, o Brita Catharina Hollström. Inskr vid LU 9 okt 00, jur ex där 31 maj 02, eo kanslist i justitierevisionsexp 3 april 03, landssekr i Växjö 06, häradsh:s fullm, tur o befordringsrätt 29 juni 09, deltog i riksdagarna 09

Marks von Würtemberg, Erik T, Hovrättspresident, Domare, Utrikesminister (1861 – 1937)

2 Marks von Würtemberg, Erik Teodor, sonsons sonson till M 1, f 11 maj 1861 i Ejörnlunda, Söd, d 5 mars 1937 i Saltsjöbaden, Sth (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: underlöjtn frih Ulrik Johan Teodor Ludvig M o Clara Gustafva Kjellgren. Mogenhetsex vid h a l i Norrköping 13 juni 78, inskr vid UU 26 sept 78, FK 25 maj 80, jur utr kand där 12 sept 85, eo notarie i Svea hovrätt 8 okt 8...

Nordenstam, B Allan, Landshövding, Statsråd, Överståthållare, Domare (1904 – 1982)

Nordenstam, Berndt Allan, f 26 dec 1904 i Jönköping, Kristina, d 2 mars 1982 i Sthlm, Osc. Föräldrar: rektor Roland N o Karin Hay. Studentex vid h a l i Jönköping 29 maj 23, lantmäterielev 21 jan 24, lantmäteriex i Sthlm 31 maj 27, innehade olika lantmäta-reförordn:n 31 maj 27–hösten 32, inskr vid StH 15 sept 28, elev vid lantmäteriets kulturtekn kurs 1 sept 30–1 juni 31, JK vid StH 15 sept ...

Nordin, af, Johan M, Landshövding, Domare, Bruksidkare, Politiker (1746 – 1823)

1 af Nordin, Johan Magnus, före adl Nordin, f 15 juni 1746 i Sthlm, Livgardets till fot norra bat, d 15 mars 1823 i Valbo, Gävl. Föräldrar: kh TD Carl Magnus Nordin o Margareta Stecksenia. Inskr vid UU 20 sept 63, teol ex 9 dec 63, försvarade en avh i juridik 4 juni 66, auskultant i Svea hovrätt 8 juli 66, eo kanslist vid kriminalexp 23 juli 66, eo notarie ...

Olin, Gustav, Domare, Rättshistoriker (1872 – 1955)

Olin, Gustav, f 19 nov 1872 i Lund, d 18 jan 1955 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handlanden Nils Gustaf Edvard O o Emma Sophia Albertina Ohrman. Mogenhetsex vid Lunds h a l 2 juni 90, inskr vid LU 29 aug 90, FK 30 jan 92, jur utr kand där 11 dec 99, eo notarie i Hovrätten över Skåne o Blekinge 19 dec 99, i Svea hovrätt 10 april 02, tjänstg vid protokollet där 1 okt 02–maj 05, sakk inom Civildep (a...

Petersson, G Albert, Kommunalpolitiker, Domare, Justitieminister (1851 – 1938)

Petersson, Gustaf Albert, f 7 april 1851 i Björkeberg, Ög, d 11 mars 1938 i Lidingö. Föräldrar: klockaren, organisten o skolläraren Carl Gustaf P o Mathilda Christina Nyländer. Mogenhetsex vid Högre elementar-lärov i Linköping 5 juni 69, inskr vid LU 20 sept 69, preliminärex 27 maj 71, hovrättsex där 5 febr 73, eo notarie vid Göta hovrätt 28 febr 73, v häradsh 2 okt 76, auditör vid Kronoberg...

Petrén, B E Gustaf, Jurist, Domare (1917 – 1990)

4 Petrén, Bror Erik Gustaf, brorson till P1P2, f 5 dec 1917 i Lund, d 28 aug 1990 i Ängelholm (enl db för Sthlm, Osc). Föräldrar: professor Erik Gustaf P o FK Torborg Margareta Sylwan. Studentex vid H a l i Lund 4 juni 35, inskr vid LU 2 sept 35, FK 29 maj 37, FM 31 mars 38, statsvetensk-fil ex (pol mag) 31 jan 40, JK 30 maj 42, allt vid LU, led av styr för Sveriges före...

55 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se