Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
24 träffar, sida:  1 
Anjou, Lars Anton, Biskop, Teolog, Ecklesiastikminister (1803 – 1884)

2. Lars Anton Anjou, f. 18 nov. 1803 i Frösthults församling, d 13 dec. 1884 i Visby.- Föräldrar: kyrkoherden i Frösthult Anton Anjou och Johanna Elisabet Sepelius. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 15 juni 1819; disp. 1 nov. 1823 (Problematum, quae ad philosophiam practicam pertinent, expositio, sect. II, pres. A. Södermark); prästvigd 9 dec. 1827; fil. kand. 15 juni 1829; disp...

Berg, J Fridtjuv, Läroboksförfattare, Ecklesiastikminister, Skolman, Riksdagspolitiker (1851 – 1916)

2. Johan Fridtjuv Berg, den föregåendes son, f. 20 mars 1851 i Ödeshög, d 29 febr. 1916 i Stockholm. Elev vid. folkskolan i Finspång samt vid Norrköpings lyceum ht. 1866—vt. 1868; biträdande lärare i Finspångs folkskola. 1 juli 1869—1 okt. 1873; vistades vid Askovs folkhögskola i Danmark ht, 1873 och vt. 1874; inskrevs vid Göteborgs folkskoleseminarium 28 aug. 1874; utexaminerad dä...

Bergqvist, Bengt Jakobsson, Skolpolitiker, Ecklesiastikminister, Skolman (1860 – 1936)

2. Bengt Jakobsson Bergqvist, f. 5 okt. 1860 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Jakob Otto Henrik Bengtsson Bergqvist och Olofina Morin. Lärjunge vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1873;. avlade mogenhetsexamen därstädes 30 maj 1879; student i Lund 5 sept. s. å.; fil. kand. 30 maj 1881; fil. lic. 15 sept. 1883; disp. 9 apr. 1884; fil. doktor 31 maj s. å.; erhöll dispens från avläggande av teolog...

Carlson, Fredrik Ferdinand, Historiker, Ecklesiastikminister, Skolman (1811 – 1887)

1. Fredrik Ferdinand Carlson, f. 13 juni 1811 på Kungshamn i Alsike socken, d. 18 mars 1887 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen och häradshövdingen Gustav Carlson och Vendia Kristina Borell. Genomgick Klara trivialskolas fjärde klass 1820 —21 och Stockholms gymnasium 1821—25; student i Uppsala 10 juni 1825; disp. 9 dec. 1831 (Odarion septuagesimum tertium et quartum Anacreonticorum; pres. J. T...

Claëson, Nils L A, Justitieombudsman, Ämbetsman, Ecklesiastikminister (1848 – 1910)

4. Nils Ludvig Alfred Claëson, den föregåendes halvbroder, f. 15 nov. 1848 å Lindhov i Botkyrka socken, d 7 jan. 1910 i Stockholm. Föräldrar: häradshövdingen i Södertörns domsaga Nils Kristian Claëson och Charlotta Elisabet Stråle af Ekna. Elev vid Klara skola samt vid Stockholms gymnasium ht. 1863; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 23 maj 1867; student i Uppsala 20 se...

Clason, S (Sam), Historiker, Ecklesiastikminister, Arkivman, Riksdagspolitiker (1867 – 1925)

5. Samuel (Sam) Clason, den föregåendes kusin, son till C. 3, f. 23 juni 1867 i Uppsala, d 19 dec. 1925 i Stockholm. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1877; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1884; fil. kand. 28 jan. 1887; fil. lic. 31 jan. 1893; disp. 28 maj 1895; fil. doktor 31 maj 1895; företog, delvis med offentligt understöd, upprepade utländska forsknin...

Engberg, J Arthur, Landshövding, Ecklesiastikminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1888 – 1944)

Engberg, Jonas Arthur, f. 1 jan. 1888 i Hassela sn (Gävleb.), d. 27 mars 1944 i Härnösand. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jonsson Engberg och Brita Kristina Danielsdotter. Elev vid. Hudiksvalls högre allm. läroverk; mogenhetsex. där 23 maj 1908; student vid Uppsala univ. ht. s. å.; fil. kand. där 31 jan. 1913; studier vid univ. i Jena och Strassburg 1914; sekreterare i 1911 års nykterhetsko...

Friesen, von, Carl S, Ecklesiastikminister, Skolman, Kommunalman (1846 – 1905)

1 von Friesen, Carl Sebastian, f 10 sept 1846 i Hökhuvud (Sth), d 10 juni 1905 i Sthlm (Maria). Föräldrar: kontraktsprosten Fredrik v F o Justina Elisabet Brolin. Elev vid katedralskolan i Uppsala 1854–63, studentex vid Uppsala univ 7 maj 1863, fil kand 30 jan 1868, disp pro gradu 26 maj 1869, fil dr 31 maj s å, allt i Uppsala, eo kanslist i ED 1868, uppehöll rektors undervisn vid ...

Genberg, Paulus (Paul), Filosof, Biskop, Ecklesiastikminister, Politiker (1811 – 1875)

1 Genberg, Paulus (Paul), f 13 april 1811 i Brunflo (Jämtl), d 29 sept 1875 i Kalmar. Föräldrar: hemmansägaren Anders Pålsson o Anna Persdtr. Elev vid Frösö lärdomsskola 1821–27, studentex vid LU 13 febr 28, inskr där 14 febr s å, fil mag 23 juni 35, doc i romerska språket o litteraturen 31 aug 37, adjunkt i romersk vältalighet o poesi 20 jan 42, prof i praktisk filosofi 5 jan 47, deltog i r...

Gilljam, Gustaf F, Ecklesiastikminister, Politiker, Skolman (1832 – 1908)

Gilljam, Gustaf Fredrik, f 22 juli 1832 i Ärentuna (Upps), d 17 jan 1908 i Sthlm (Jak). Föräldrar: prosten o kh Carl Jakob G o Christina Lovisa Åsbrink. Studentex vid UU 11 juni 49, FK 13 dec 56, disp pro gradu 21 maj 57, mag (= FD) 5 juni 57, doc i grekiska litteraturen 59–63, allt i Uppsala, lektor vid h elementarlärov i Gävle 30 maj 63—30 april 82 (tilltr ej), rektor vid h elementarlärov ...

Hammarskjöld, Carl G, Nationalekonom, Jurist, Ecklesiastikminister (1838 – 1898)

3 Hammarskjöld, Carl Gustaf, f 22 febr 1838 på Väderum i Tuna (Kalm), d 1 april 1898 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kaptenen Carl Leonard H o Beata Maria Tham. Studentex vid UU 23 maj 56, inskr där 26 maj 56, jur fil ex 9 febr 61, ex till rättegångsverken 19 maj 63, jur utr kand:ex 26 maj 65, doc i nationalekonomi o ekonomi-o finansrätt vid UU vt 66, prof förordnanden inom jur fak där 68—77, ...

Hammarskjöld, K Hjalmar L, Diplomat, Hovrättspresident, Statsminister, Justitieminister, Ecklesiastikminister, Lantförsvarsminister (1862 – 1953)

5 Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard, f 4 febr 1862 i Tuna (Kalm), d 12 okt 1953 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: löjtnanten o godsägaren Knut Vilhelm H o Maria Lovisa Cecilia Vilhelmina (Mimmi) Cöster. Mogenhetsex vid Uppsala h a l 21 maj 78, inskr vid UU 13 sept 78, FK där 25 maj 80, JK där 25 okt 84, eo notarie i Svea hovrätt 31 okt 84, sekr i kommittén ang lagar om bolag 86—90, doc i allm o...

Hammarskjöld, A Hugo, Arkitekt, Ecklesiastikminister (1845 – 1937)

4 Hammarskjöld, Åke Hugo, bror till H 3, f 20 jan 1845 i Tuna (Kalm), d 3 juni 1937 där. Elev vid katedralskolan i Uppsala jan 57, studentex där vt 63, elev vid FrKA 7 okt 63, utex arkitekt där maj 69, led av Kalmar läns n landsting 84—87, 90—01, 04—05, 10—19 (v ordf 97—01, 04—05, ordf från 10), led av samtl kyrkomöten 93—25, led av AK 94—96 o 03—08, av FK 09—18, v ordf i Kalmar lä...

Heurlin, Christopher Isac, Biskop, Ecklesiastikminister (1786 – 1860)

Heurlin, Christopher Isac, f 25 okt 1786 i Åseda (Kron), d 12 mars 1860 i Växjö landsförs. Föräldrar: kontraktsprosten teol dr Samuel H o Anna Elisabeth Österman. Inskr vid LU 27 sept 04, mag 23 juni 08, doc i romersk vältalighet maj 09, i matematik 14 nov 10, adj i ekonomi 10 juni 13, gymnasieadj o bibl i Växjö 25 okt 15, konsistorienotarie där 4 sept 16, lektor där 20 nov 16, prä...

Husberg, Karl S, Landshövding, Ecklesiastikminister, Riksdagsman (1854 – 1928)

Husberg, Karl Sigfrid, f 21 sept 1854 i Växjö (enl fdb för Uråsa, Kron), d 20 maj 1928 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bruksägaren Johan Daniel H o Sofia Elise Münter. Mogenhetsex i Växjö 21 maj 72, inskr vid UU 13 sept 72, jur fil ex där 26 maj 73, jur utr kand där 26 maj 79, eo notarie vid Svea hovr 5 juni 79, auskultant vid Skånska hovr 22 aug 79, v häradsh 20 dec 80, JL vid UU 23 dec 81, disp p...

Lindskog, Claes, Klassisk filolog, Ecklesiastikminister, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1870 – 1954)

2 Lindskog, Claes, bror till L 1, f 15 juni 1870 i Gbg, Karl Johan, d 21 april 1954 i Malmö, Slottsstaden. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 22 maj 88, inskr vid LU 29 aug 88, FK 15 sept 90, eo amanuens vid univ:bibl 30 okt 91-15 okt 94, FL 6 april 95, disp 18 maj 95, doc i latinska språket o litteraturen 18 juni 95, FD 31 maj 97, studentkårens v ordf 97, dess ordf 98, allt vid LU,...

Lindström, P Elof, Ecklesiastikminister, Skolman, Riksdagspolitiker (1863 – 1924)

Lindström, Per Elof, f 25 aug 1863 i Kvillinge, Ög, d 6 juli 1924 i Danderyd, Sth. Föräldrar: livgrenadjären Carl Johan Fanor o Maria Lovisa Lindström. Mogenhetsex vid Nyköpings h a l 12 juni 82, inskr vid UU 14 sept 82, FK 15 sept 86, FL 28 maj 90, disp 28 maj 92, FD 31 maj 92, allt vid UU, extralär vid Gbgs reallärov ht 92 —vt 94, lär vid Gbgs handelsinst vt 93 —vt 94, vik lektor i tyska o...

Malmström, Carl Gustaf, Historiker, Ecklesiastikminister, Arkivman (1822 – 1912)

2 Malmström, Carl Gustaf, bror till M 1, f 2 nov 1822 i Tysslinge, Ör, d 12 sept 1912 i Danderyd, Sth. Elev vid Örebro skola, vid Strängnäs gymnasium ht 36, inskr vid UU 16 okt 40, informator på Boxtorp, Söd, 41, på Stjärnholm, Söd, 42, förvaltare där 43, FK vid UU 20 maj 46, informator för Hugo Tamm 4654, mag vid UU 16 juni...

Nygren, Hildur K, Pedagog, Ecklesiastikminister, Riksdagspolitiker (1896 – 1962)

1 Nygren, Hildur Kristina, f 22 mars 1896 i Gävle, d 24 april 1962 i Lidingö. Föräldrar: järnvägskonduktören Gustaf Andersson N o Johanna Maria Bergström. Realskoleex 13, elev vid folkskollärarsem i Kalmar 14–18, vik folkskollär i Gävle ht 18–ht 20, ord vt 21, led av centralstyr för Sveriges folkskollärarinneförb 30, ordf 41–47, lärarkårens repr i folkskolestyr i Gävle 34–42...

Olsson, Olof, Talman, Ecklesiastikminister, Riksdagspolitiker (1872 – 1939)

Olsson, Olof, f 18 juni 1872 i Smedstorp, Krist, d 18 dec 1939 i Sthlm, Matt. Föräldrar: smeden Nils O o Metta Svensdtr. Mogenhetsex vid h a l i Ystad 7 juni 92, inskr vid LU 13 sept 92, FK där 30 maj 00, vik adjunkt o extra lär vid Statens provskola i Nya elementarlärov i Sthlm vt 04–07, adjunkt i tyska, historia o geografi vid Gbg:s västra realskola 31 dec 07–37, led av FK 12–39 urt (led a...

Persson, Ivar, Lantbrukare, Ecklesiastikminister, Riksdagspolitiker (1901 – 1979)

Persson, Ivar (i Skabersjö), f 3 maj 1901 i Svedala, Malm (enl fb för Skabersjö, Malm), d 20 okt 1979 i Burlöv, Malm. Föräldrar: lantbrukaren Anders Pehrsson o Mathilda Holmqvist. Studentex vid H a l för gossar i Malmö 20, genomgick agronomkursen vid Lantbruks- o mejeriinst vid Alnarp 22–24, brukare av Tjustorp Nygård, Skabersjö, 24, arrendator där 34, distr:studieledare för Sv landsbygdens ...

Reuterdahl, Henrik, Teolog, Ärkebiskop, Ecklesiastikminister (1795 – 1870)

Reuterdahl, Henrik, f 10 sept 1795 i Malmö, Caroli, d 28 juni 1870 i Uppsala. Föräldrar: perukmakaren Bengt Fredrik R o Anna Christina Askelund. Elev vid Malmö latinskola 03, inskr vid LU 6 febr 11, informator i Gbg o Uddevalla 11–15, filol kand vid LU 15 juni 16, FK 3 maj 17, disp pro gradu 13 juni 17, mag 21 juni 17, doc vid teol sem 23 okt 17, disp för teol ex 20, e o adjunkt vid teol fak...

Rydén, C Verner (K Värner), Folkskollärare, Ecklesiastikminister, Riksdagspolitiker (1878 – 1930)

Rydén, Claes Verner (Klas Värner), f 16 sept 1878 i Asarum, Blek, d 14 sept 1930 i Sthlm (enl db för Lidingö). Föräldrar: lantbrukaren o folkskolläraren Johan Arvid R o Oliva (Olivia) Håkansdtr. Elev vid folkskolesem i Växjö ht 95, utex där vt 99, eo lär vid Malmö folkskolor ht 99, ord lär där 01–25, medarb i tidn Arbetet 02, led av styr för Malmö arbetarekommun 04

Stadener (Svensson), N S (Sam), Biskop, Ecklesiastikminister (1872 – 1937)

Stadener (före trol 1899 Svensson), Nils Samuel (Sam), f 30 mars 1872 i Asarum, Blek, d 6 aug 1937 i Malmö (enl db för Växjö landsförs). Föräldrar: folkskolläraren Nils Svensson o Anna Cajsa Lidh. Mogenhetsex vid H a l i Lund 8 juni 89, inskr vid LU 27 aug 89, teol fil ex 8 nov 90, teor teol ex 31 jan 93, prakt teol ex 14 dec 93, TK 3 sept 98, allt vid LU, v ordf i LU:s studentkår vt-ht 98, ...

24 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se