Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
49 träffar, sida:  1 
(Horn), Klas Kristersson, Sjöofficer, Riksråd, Fältmarskalk (– 1566)

2 Klas Kristersson, brorson till H 1, d 9 sept 1566 i Stora Åby prästgård (Ög), begr i Uppsala domkyrka. Föräldrar: slottsfogden Krister Klasson (Horn) o Ingeborg Siggesdtr (Sparre). Köksmästare vid hovet 49, jämte H 1 befälhavare över krigsfolket i Finland 12 dec 54, jämte Jakob Bagge överste för de i Viborg f...

(Lillie), Brynte Birgersson, Häradshövding, Befallningsman, Fältmarskalk (– 1586)

Brynte Birgersson, d 19 jan 1586, sannolikt i Kalmar. Far: häradshövdingen Birger Andersson (Lillie). Tidigast nämnd 29 aug 61 (Orig:genealogierna), nämnd i RR som brandmästare (person som ombesörjde brandskattningen) 4 juli 66, en av de båda interimsbefålhavarna i Västergötland senast 1 okt 66, namnes som fältmarskalk 18 febr 67 men ej senare, häradsh i Kulling, Älvsb, från 15 aug 68 (...

Ascheberg, von, Rutger, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1621 – 1693)

1. Rutger von Ascheberg, f. 2 juni 1621 i Kurland, d 17 apr. 1693. Föräldrar: Vilhelm von Ascheberg och Margareta von der Osten, genannt Säcken. Page hos överste Brink 5 juni 1634, sedan hos överste Reinhold von Rosen, vilka båda förde regementen i hertig Bernhards av Weimar armé; deltog i denna armés operationer tillsammans med den svenska a...

Banér, Johan, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1596 – 1641)

10. Johan Banér till Målhammar, Norrby och Werder, broder till de tre föregående [B. 7, B. 8, B.9], f. 23 juni 1596 på Djursholm, d. 10 maj 1641 i Halberstadt. Volontär under brodern Svante Banér vid Pskovs belägring 1615; kammarjunkare 1617; tjänstgjorde tillika som kornett vid livfanan; kaptenlö...

Banér, Gustaf (Persson), Landshövding, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1618 – 1689)

12. Gustaf Banér (Persson), son till B. 8, f. 24 aug. 1618, d 21 jan. 1689. B. upphöjdes 20 nov. 1651 (jämte syskon och kusiner) i friherrligt stånd, med Gamla Karleby som friherreskap; han nämnes dessutom herre till Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby, Farsta, Salis och Werpel. — Överste för Östgöta regemente till häst...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, General, Kungligt råd, Guvernör, Hovman (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående, f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäd...

Dahlbergh, Erik J, Arkitekt, Landshövding, Fältmarskalk, Fortifikationsofficer, Generalguvernör, Krigsråd (1625 – 1703)

Dahlbergh, Erik Jönsson, f. 10 okt. 1625 i Stockholm, d. 16 jan. 1703 därstädes. Föräldrar: landsbokhållaren Jöns Eriksson (Dahlberg) och Dorotea (Dordi) Matsdotter. Åtnjöt undervisning hos kyrkoherden i Simtuna Johannes Marci Simtelius 1630–31; gick i skola i Västerås 1631, i Uppsala 1632–34, i Norrköping 1635&n...

De la Gardie, Axel Julius, Riksråd, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1637 – 1710)

9. Axel Julius De la Gardie, broder till D. 4, 6, 7 och 8, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Tullgarn, Dagö, Kida och Tarwast, f. 1637 (d...

Dohna, Christoff Delphicus, Fältmarskalk (1628 – 1668)

1. Christoff Delphicus, burggreve' och greve zu Dohna (skrev sig Dhona), f. 4 juni 1628 i Delft, Nederländerna, d. 21 maj 1668 i London. Föräldrar: Christoff, burggreve och greve zu Dohna, och grevinnan Ursula von Solms-Braunfels. Inskrevs som barn vid prinsens av Oranien livgarde, kapten och kompanichef 16 maj 1646; kammarherre hos drottning Kristina 28 jan. 1653; överst...

Douglas (Duglas), Robert, Arméofficer, Fältmarskalk, Kavalleriofficer (1611 – 1662)

2. Robert Douglas (skrev sig vanligen Duglas), greve till Skänninge, friherre till Skälby (Kalmar landsförs.), f. 17 mars 1611 på Standingstone, Skottland, d. 28 maj 1662 i Stockholm. Föräldrar: Patrick Douglas till Standingstone och Christina Leslie. Page hos pfalzgreven Johan Casimir 1627; fänrik vid Alexander Leslies reg. 1631; kaptenlöjtnant vid överstelöjtnant Archibald Hamiltons kompan...

Dücker (Dücher), Carl Gustaf, Arméofficer, Fältmarskalk, Kavalleriofficer (1663 – 1732)

Dücker (Dücher), Carl Gustaf, f. 1663 i Livland, d. natten mellan 2 och 3 juli 1732 i Stockholm. Föräldrar: majoren Carl Fredrik Dricker och Anna Elisabeth Sass. Kadett vid Fürstenbergs reg. i fransk tjänst 1688; fänrik där s. å., löjtnant 1691, kapten aide-major 1695; generaladjutant i svensk tjänst 14 nov. 1700; överste för ett av honom värvat dragonreg. 12 dec. 1703; generalmajor av kaval...

Düring, von, Johan Christoffer, Arméofficer, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, Politiker (1695 – 1759)

2. Johan Christoffer von Düring, den föregåendes broder, f. 22 juli 1693, 1694 el. 1695 i Horneburg, Bremen, d. 5 jan. 1759 i Stockholm. Kornett vid general Bauditz' holsteinska dragonreg. i Holland 1 dec. 1703 (tilltr. 1709); kapten vid generallöjtnant Barners reg. i holsteinsk tjänst 30 aug. 1710; överstelöjtnant i svensk tjänst vid O. v. ...

Ehrensvärd, Augustin, Tecknare, Fältmarskalk, Artilleriofficer (1710 – 1772)

2. Augustin Ehrensvärd, den föregåendes son, f. 25 sept. 1710 på Fullerö, Barkarö sn (Vm.), d. 4 okt. 1772 på överstebostället Saaris, Virmo sn, Finland, samt begr. på Sveaborg, varest han gravsattes 1 juli 1783. Volontär vid artilleriet 1726; överfyrverkare vid artilleriet i Göteborg 1 jan. 1728; fick K. tillst&a...

Essen, von, Hans Henric, Arméofficer, Statsråd, Fältmarskalk, Riksmarskalk (1755 – 1824)

3. Hans Henric von Essen, son av E. 2, f. 26 sept. 1755 på Kavlas i Hömbs sn (Skarab.), d. 28 juli 1824 i Uddevalla. Student vid Uppsala univ. 3 okt. 1766; studerade där och i Göttingen till 1770; fanjunkare vid Mörnerska husarreg:tet 1 jan. 1768; sekundadjutant där 27 sept. s. å.; kornett vid Västgöta kavallerireg. 27 jan. 1773; ...

Fersen, Fredrik Axel von, Riksråd, Fältmarskalk, Politiker (1719 – 1794)

7. Fredrik Axel (von) Fersen, bror till F. 6, f. 5 april 1719 i Stockholm (dp 8 april i Jak.), d. 24 april 1794 där (ibid.). Kammarherre 23 okt. 1732; student vid Uppsala univ. 10 sept. 1733, vid Lunds univ. 8 okt. 1734; volontär vid Livreg. till häst 1737; korpral där 1738; kapten vid franska reg. Royal Alsace 6 maj 1740; adjutant vid Livreg. till häst 30 ...

Fersen, von, Fabian, Arméofficer, Riksråd, Fältmarskalk (1626 – 1677)

3. Fabian von Fersen, bror till F. 2, f. 7 febr. 1626 i Reval, d. 30 juli 1677 i Malmö. Hovjunkare hos drottning Kristina 10 aug. 1640 (Sv. riksrådets prot., 8, s. 186); överstelöjtnant vid William Forbes' värvade infanterireg. 1647; överste för ett värvat infanterireg. 1654; generalmajor 3 dec. 1658; överkommendant i Stralsun...

Fersen, von, Otto Wilhelm, Fältmarskalk (1623 – 1703)

1. Otto Wilhelm von Fersen, f. 25 juli 1623 i Reval (lik-pred.), d. 23 april 1703 på Kurnal vid Reval. Föräldrar: lantrådet Hermann von Fersen och Margareta Anrep. Kom till Sverige vid 1640-talets början; hovjunkare hos drottning Kristina (likpr.); kornett vid Östgöta kavallerireg. (likpr.); deltog i kriget mot Danmark 1643–45; tjänst...

Fredrik Adolf, Arméofficer, Fältmarskalk, Arvfurste (1750 – 1803)

Fredrik Adolf, Sveriges arvfurste, f 18 juli 1750 på Drottningholms slott, d 12 dec 1803 i Montpellier i Frankrike. Föräldrar: konung Adolf Fredrik o Lovisa Ulrika av Preussen. Överste i armén 9 aug 1762, generalmajor 7 april 1768, hertig av Östergötland 8 sept 1772, generallöjtn 1774, chef för Västmanlands ...

Gyllenhielm, Karl Karlsson, Landshövding, Fältmarskalk, Riksamiral (1574 – 1650)

Gyllenhielm, Karl Karlsson, f 4 mars 1574 i Nyköping, d 7 mars 1650 på Karlberg, begr 6 febr 1651 i Strängnäs domkyrka. Föräldrar: konung Karl IX o Karin Nilsdtr, dtr till kh Nicolaus Andreæ i östra Husby (Ög). Uppfostrad på Julita, adl 8 juli 92, av fadern sänd till Frankrike 95, till grev Katarina av Ostfriesland 97, befälh &ou...

Gyllenstierna, Nils, Landshövding, Fältmarskalk, General, Kollegiepresident (1648 – 1720)

8 Gyllenstierna, Nils, f 13 okt 1648 i Wismar, d 30 mars 1720 trol i Sthlm (begr 7 april s å i Kungsh). Föräldrar: v kommendanten i Wismar överstelöjtn frih Karl G o Sidonia Mannersköld. Inskr vid UU 17 maj 62, fänrik vid Kalmar reg 67, löjtn vid greve Dohnas reg 67, kapten där 68, major vid Ulfsparres reg i holländsk tjänst 73, öv...

Hamilton, Gustaf David, Arméofficer, Fältmarskalk (1699 – 1788)

3 Hamilton, Gustaf David, son till H 1, f 29 jan 1699 på Forstena, V Tunhem (Älvsb), d 29 dec 1788 på Barsebäck, Barsebäck (Malm). Kornett vid Livdragonreg 9 jan 18, kapten vid reg Royal Suédois 15 mars 20, överstelöjtn i fransk tjänst 25 mars 40, överste för eget reg i sv tjänst 13 juli 41, generalmajor vid infan...

Hamilton, Hugo Johan, Fältmarskalk, Kavalleriofficer (1668/69 – 1748)

2 Hamilton, Hugo Johan, brorson till H 1, f 1668 el 69 i Västergötland, d 9 jan 1748 på Tuna, Rystad (Ög). Föräldrar: generalmajoren o landsh frih Malkolm H o Catharina Makeléer. Fänrik vid Älvsborgs reg 30 juli 83, löjtn vid livgardet 1 juli 92, kapten vid Älvsborgs reg 17 febr 95, överstelöjtn vid Livdragonreg 4 april 00, överste för reg 29 nov...

Hastfer, Jacob Johan, Arméofficer, Sjöofficer, Fältmarskalk (1647 – 1695)

1 Hastfer, Jacob Johan, f 11 dec 1647 i Reval, d 24 dec 1695 i Riga. Föräldrar: mannrichter Ewold H o Emerentia Veronika v Mengden. Löjtn vid amiralitetet o kommenderad på ett örlogsskepp till Portugal 69, fänrik vid livgardet 6 nov 71, löjtn där 15 juli 72, kapten 13 maj 73, major vid skeppsflottan 11 sept 75, major vid livgardet 3 febr 76, överstelöjtn där 16 dec 76, överste 20 juli 7...

Horn, Evert, Fältmarskalk, Ståthållare (1585 – 1615)

4 Horn, Evert, son till H 3, d 11 jan 1585 på Hapsals slott i Estland, f 30 (RR; Walde) juli 1615 vid Pskov i Ryssland. Hovjunkare senast 08, en av Jakob De la Gardies underbefälhavare 28 dec 08, ståthållare över Narva, Ivangorod, Jama o Koporje 29 juni 13, fältmarskalk 23 juli s å.

G enl uppg (Anrep) 13 m Margareta Fincke, d 47, kort före 18 m...

Horn, Gustav, Riksråd, Fältmarskalk (1592 – 1657)

5 Horn, Gustav, bror till H 4, f 22 okt 1592 på Örbyhus, Vendel, Upps, d 10 maj 1657 i Skara, begr i Sthlm, Jak. Vistades vid uti univ 09—12, i sv krigstjänst 12—14, uti studieresa 14—18, k kammarherre 18, överste för ett norrländskt reg 21, riksråd 2 april 25, riddare s d, fältmarskalk o högste befälhavare i Liv...

Horn, Henrik, Arméofficer, Sjöofficer, Riksråd, Fältmarskalk (1618 – 1693)

6 Horn, Henrik, sonson till H 3, f 22 maj 1618, d 22 febr 1693 i Stade, Tyskland. Föräldrar: riksmarskalken Henrik H o Anna Jönsdtr Snakenborg. Fänrik vid Livg senast 34, kornett 35, ryttmäst vid Upplands kavallerireg 40, överste för "kurländska reg" 43, för Nylands o Tavastehus läns kavallerireg 19 dec 45, frih (H af Marienborg) 30 april 51, generalm...

Kagg, Lars, Arméofficer, Riksråd, Riksmarsk, Fältmarskalk (1595 – 1661)

Kagg, Lars, f 1 maj 1595 på Källstorp, Örslösa, Skar, d 19 nov 1661 i Sthlm, begr 8 juni 1662 där, Ridd. Föräldrar: kammarjunkaren Nils Kagge o Brita Larsdtr (Hård). I hovtjänst hos drottn Kristina 09, deltog i fälttåget mot Ryssland 14—15, vid prins Moritz' av Oranien garde 16—19, fänrik vid ett värvat reg i kurfurste Fredrik V:s av Pfalz tjänst...

Karl August, Arméofficer, Fältmarskalk, Kronprins (1768 – 1810)

Karl August (Christian August), f 9 juli 1768 på Augustenborgs slott på Als, Danmark, d 28 maj 1810 i Kvidinge, Krist. Föräldrar: hertig Frederik Christian av Slesvig-Holstein-Sönderborg-Augustenborg o Charlotta Amalia Wilhelmina av Holstein-Plön. Överstelöjtn i danska armén 81, studier vid univ i Leipzig 82—84, militärutbildn vid Livreg i Khvn 85—88, överste vid kronprins Frederiks reg...

Klingspor, W Mauritz, Arméofficer, Fältmarskalk, Överståthållare, General (1744 – 1814)

1 Klingspor, Wilhelm Mauritz, f 7 dec 1744 i Karlstorp, Jönk, f 15 maj 1814 i Sthlm, Klara. Föräldrar: v presidenten frih Christian Fredric K o Anna Magdalena Pauli. Volontär vid Jönköpings reg 51, inskr vid LU 29 aug 56, löjtn vid reg Royal Pologne i fransk tjänst 11 nov 56, sekundlöjtn vid prinsens av Nassau-Usingen reg i fransk tjänst 18 april 57, fänrik vid Spensiska reg i Stralsund 7...

Krus, Jesper Matsson, Riksråd, Fältmarskalk, Riksskattmästare (1576/77 – 1622)

Krus, Jesper Matsson, f 1576 eller 1577, d I nov 1622 på Lemsjöholm, Villnäs, Åbo o Björneb, Finland. Föräldrar: riksrådet Mats Larsson o Anna Björnsdtr. Häradsh i Övre Satakunda, Finland, 00, ryttmästare för en fana finska ryttare 22 april 01, i slottsloven på Pernau 25 sept 05, lagman i n Finlands lagsaga 2 juli 06, ...

Königsmarck, Hans Christoff, Riksråd, Fältmarskalk, General (1605 – 1663)

1 Königsmarck, Hans Christoff, f 12 dec 1605 (E 8098, RA) i Kötzlin, Brandenburg, d 20 febr 1663 i Sthlm, jordfäst 6 mars 63 i Ridd. Föräldrar: kejserlige ryttmästaren Conrad v K o Beata (Beatrix) v Blumenthal. I kejserlig krigstjänst 20—30, avsked som fänrik 30, kapten i sv tjänst 31, major 33, överstelöjtn 34, överste 36, generalmajor 25 mars 40, generallöjtn jan 45, guvernör över Bremen-V...

Königsmarck, Otto Wilhelm, Fältmarskalk, Generalguvernör (1639 – 1688)

3 Königsmarck, Otto Wilhelm, bror till K 2, f 5 jan 1639 i Minden, Westfalen, d 15 sept 1688 på ett venetianskt amiralsskepp utanför Chalkis (dåv Negroponte), Grekland. Studier vid univ i Leipzig 51—53, i Jena 53— 55, studieresor i Europa 57—60, överkammarherre vid sv hovet 11 dec 60, envoyé till England 17 dec 60, överste o chef f&oum...

Leslie, Alexander, Arméofficer, Fältmarskalk (– 1661)

Leslie, Alexander, f omkr 1580, d 4 april 1661 på Balgonie, Fife, Skottland. Föräldrar: George L, slottsbefälh på Blair, Athole, o Ann Margaret Steward. I sv tjänst 08, löjtn vid Holifer Poplers reg 11, guvernör i Pillau okt 20, överstelöjtn vid Patrick Ruthwens småländska reg 22, överste 12 aug 22, chef för det av Södermanlands, Närkes o Värmlands krigsfolk bildade storreg 23, kommenda...

Levenhaupt, Gustaf Adolf, Riksråd, Fältmarskalk, General (1619 – 1656)

1 Levenhaupt (Leijonhufvud), Gustaf Adolf, f 24 dec 1619 på Vinas, Västra Ed, Kalm, d 29 nov 1656 i fältlägret i Rautus, Viborgs län, Finland. Föräldrar: guvernören greve Johan Casimir Leijonhufvud o Sidonia Grip. Inskr vid UU 28 maj 35, vid univ i Leiden 27 okt 37, volontär vid grevens av Solms reg i holländsk tjänst 37—40, ...

Lewenhaupt, Karl M, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1620 – 1666)

2 Lewenhaupt (Leijonhufvud), Karl Mauritz, bror till L 1, f 15 maj 1620 på Vinas, Västra Ed, Kalm, d 12 dec 1666 i Sthlm. Inskr vid UU 28 maj 35, vid univ i Leiden 38, ryttmästare o chef för fältmarskalken Gustav Horns livkompani till häst 16 april 44, överste för sv o finska adelsfanan 15 febr 45, dessutom överste för ett tyskt reg till häst vid sv armén i Tyskland 6 okt 46, generalmaj...

Lillie, Axel, Arméofficer, Riksråd, Fältmarskalk, Guvernör (1603 – 1662)

Lillie, Axel, f 23 juli 1603 på Berga, Högsby, Kalm, d 20 dec 1662 på Lövstad, Kimstad, Ög. Föräldrar: fänriken Gustav L o Karin Bagge. Kammardräng hos Gustav II Adolf 19, inskr vid univ i Leiden 11 dec 23, fänrik vid hovreg 25, vid Röda reg 25, löjtn där 26, kapten 27, var överstelöjtn vid Närkes o V...

Linde, von der, Lorens, Arméofficer, Riksråd, Fältmarskalk, General (1610 – 1670)

2 von der Linde, Lorens, son till L 1, f 20 juli 1610 i Sthlm, d 25 juni 1670 där (ringn 26 juni i Ty). Inskr vid univ i Leiden 17 febr 27, överste för ett infreg vid Torstensons armé omkr 43 (Sondén), generalmajor av infanteriet 29 maj 47, kommendant i Stade 30 juli 47, krigsråd april 51, capitaine-major vid garde de corps eller l...

Marcks von Würtenberg, Gotthard Wilhelm, Arméofficer, Fältmarskalk, General (1688 – 1778)

1 Marcks von Wurtenberg, Gotthard Wilhelm, före adl Marcks, f 4 maj 1688 i Riga (hfl för Lerbo, Söd; trol egen uppg i Stiernman, Suecia illustris, X 18, UUB), d 17 febr 1778 i Lerbo. Föräldrar: fortifikationskassören Johann Marcks o Anna Margaretha v Rehausen. Studier vid univ i Pernau, konduktör vid fortifikationen i Livland jan 03, i u...

Mardefelt, Conrad, Arméofficer, Fältmarskalk, General (– 1688)

1 Mardefelt (Marderfelt), Conrad (före adl Massberg), d 21 maj 1688 (A Lewenhaupts excerpt i Biograficasaml, RHA, hänvisande till RR), på Wanselow, Pommern (Elg). Föräldrar: pumpmakaren Johan (v) Massback o Catharina Gese. Volontär vid sv armén i Preussen 28, ingenjör vid sv huvudarmén 34, kapten vid Blå reg o generalkvartermästarl...

Meyerfeldt, Johan August, Fältmarskalk, General (1725 – 1800)

2 Meyerfeldt, Johan August, son till M 1, f 4 maj 1725 i Stralsund, S:t Nikolai, d 21 april 1800 i Sthlm, Klara. Förare vid greve Dohnas reg i Stralsund 4 maj 37, kammarherre 6 juni 39, kapten vid drottningens livreg 13 juni 44, deltog i riksdagarna 51/52, 55/56, 65/66 (led av SU), 69/70, 71/72, 78/79 o 86, major vid Cronhjortska reg 18 dec 51, chef för första tyska g...

Mörner, Carl, Riksdagsledamot, Fältmarskalk, General (1755 – 1821)

6 Mörner, Carl, sonsons sonson till M 3, f 1 dec 1755 i Björkö, Jönk, d 24 juni 1821 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: hovjägmästaren frih Carl Gustav M o Margareta Fredrika Duse. Kadett vid Artillerireg 71, ex i artillerivetenskaperna 18 april 72, underlöjtn vid artilleriet i Finland 12 aug 72, transp till artilleriet i Sthlm 17 febr 73, de...

Mörner, Carl G, Arméofficer, Fältmarskalk, General, Generalguvernör (1658 – 1721)

5 Mörner, Carl Gustaf, son till M 4, f 1658 (Orig:geneal) i Malmö (X 18), d 27 okt 1721 i Jönköping, Kristina. Ryttare vid änkedrottn:s livreg till häst 74, frih tills med fadern 5 aug 74, kornett vid nämnda reg 75, löjtn där 4 dec 76, ryttmästare vid Smålands kavallerireg 14 juli 77, kornett vid K M:ts livkompani 77, kaptenlöjtn där 78,...

Platen, von, Philip J B, Riksdagsledamot, Arméofficer, Fältmarskalk, General (1732 – 1805)

1 von Platen, Philip Julius Bernhard, f 14 mars 1732 på Dornhof (egen uppg i M 1133, RA), dp 17 april 1732 i Schaprode, Rügen, d 13 april 1805 på Dornhof. Föräldrar: lantrådet Christoffer Ernst v P o Anna Ulrika Lucretia v Bohlen. Volontär vid v Schwerins reg 16 aug 46, förare där 22 juni 48, sergeant där 31 dec 48, sergeant vid Dro...

Rehnschiöld, Carl Gustaf, Arméofficer, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General (1651 – 1722)

Rehnschiöld, Carl Gustaf, f 6 aug 1651 i Stralsund (Nordberg), d 29 jan 1722 i Kärnbo, Söd (Marks v Würtenbergs geneal:er, utdöda ätter, RHA). Föräldrar: regeringsrådet Gierd Antoni R o Birgitta Torskeskål. Inskr vid univ i Greifswald 8 juli 64, vid LU 70, fänrik vid Närke-Värmlands infanterireg 2 dec 73, löjtn vid Upplands infanterireg 26 juli 75, vid Livgardet 12 febr 76, ryttmästare vid R...

Sandels, Johan August, Fältmarskalk, Riksståthållare (1764 – 1831)

1 Sandels, Johan August, f 31 aug 1764 i Sthlm, Klara, d 22 jan 1831 där, ibid. Föräldrar: bruksägaren, bergsrådet Samuel S o Catharina Elisabeth Brandt. Kadett vid Artil-lerireg, Sthlm, 30 sept 75, inskr vid UU 7 juni 76, underlöjtn vid Artillerireg 10 sept 77, adjutant där 82, stabsryttmästare vid finska kompaniet av Adelsfanan 27 sept 85, major vid...

Sparre, Axel, Riksdagsledamot, Arméofficer, Fältmarskalk, General (1652 – 1728)

3 Sparre, Axel, kusins son till S 2, f 9 jan 1652 i Visby (Nordberg, s 47), d 31 maj 1728 i Vårdnäs, Og. Föräldrar: riksrådet frih Axel S (s 706) o Margareta Oxenstierna. Inskr vid UU 16 okt 62, volontär vid Livg 71, underofficer där 71, K M:ts tillstånd att gå i holländsk tjänst 15 maj 72, fänrik vid överste Stooh...

Sperlingh, Jöran, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Fältmarskalk, General, Guvernör (1630 – 1691)

Sperlingh, Jöran, f 6 dec 1630 i Rådmansö, Sth (Vultejus, s 71), d 22 sept 1691 i Narva (a a, s 81). Föräldrar: generalmajoren o guvernören frih Casper Otto S o Elin Ulf-sparre. Inskr vid UU 27 aug 39, studieresor i utlandet 50-53, inskr vid univ i Lei-den 51, hovjunkare hos hertig Karl (X) Gustav febr 53, kaptenlöjtn vid överste Adolf Herman Wrangels...

Staël von Holstein, Georg Bogislaus, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Fältmarskalk, General (1685 – 1763)

1 Staël von Holstein, Georg Bogislaus, f 6 dec 1685 i Narva (J v Böhnen, Parentation hållen vid S:s grav [1764]; originalgeneal:na, RHA), d 17 dec 1763 i Malmö (v Böhnen; begr 10 jan 1764 där, S:t Petri). Föräldrar: överstelöjtnanten Johan S o Helena Juliana v der Pahlen. Volontär vid Livg 20 febr 00, sergeant vid Artilleriet 01, kornett vid Ingermanländska dragonreg 24 nov 01, löjtn vi...

Stierneld, Samuel, Riksdagsledamot, Arméofficer, Fältmarskalk, General (1700 – 1775)

1 Stierneld, Samuel Gustaf, f 26 dec 1700 (db) på Dagerort, Dagö (N W Marks v Wiir-tenbergs geneaker, levande ätter, 14:96, RHA), d 4 febr 1775 i Vittinge, Vm. Föräldrar: lagmannen Lars S o Anna Vendela Bloedysel. Page hos änkedrottn Hedvig Eleonora mars 14, volontär vid Livg 1 nov 16, förare 14 jan 18, sergeant där 6 febr 18, livpage hos Karl XI...

49 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se