Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
16 träffar, sida:  1 
Adlersparre (f. Leijonhuvud), K Sophie, Tidningsredaktör, Föreningsordförande, Feminist (1823 – 1895)

7. Karin Sophie Leijonhufvud-Adlersparre, den föregåendes hustru, f. 6 juli 1823 på Helgerum i södra Tjust, d. 27 juni 1895 på Ström vid Södertälje. Föräldrar: överstelöjtnanten Erik Gabriel Knutsson Leijonhufvud och Sofie Emerentia Hoppenstedt. Åtnjöt undervisning i hemmet och genomgick därpå en tv...

Bjurholm, Anders, Bryggare, Föreningsordförande (1826 – 1913)

Bjurholm, Anders, f. 11 febr. 1826 i Österhaninge, d 1 sept. 1913 i Stockholm. Föräldrar: klockaren Anders Bjurholm och Greta Andersdotter. Lärling vid broderns, Per Bjurholm, bryggeri nov. 1844; förvärvade burskap som bryggeriidkare sept. 1852. Bryggare i Stockholm okt. 1852–73; ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1870–75 och 1884—90 o...

Engström, Jöns (John) Mårtensson, Fackföreningsordförande, Tidningsman (1849 – 1889)

Engström, Jöns (John) Mårtensson, f. 29 april 1849 i Järrestads sn (Krist.), d. 21 juni 1889 i Stockholm (Johannes). Föräldrar: lantbrukaren Mårten Jeppsson och Bolla Engström. Åtnjöt tre månaders primitiv skolundervisning; anställd som vallpojke och dräng i hemtrakten; tunnbindarlärling och gesäll i Simrishamn 18...

Gabrielsson, Karl J, Författare, Tidningsredaktör, Fackföreningsordförande (1861 – 1901)

Gabrielsson, Karl Johan, f 26 juni 1861 i Fredsberg (Skar), d 31 okt 1901 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: rallaren Olaus G o Stina Kajsa Eriksdtr. Grovarbetare 1878–91, ordf i Sthlms allm grovarbetarefören 1890–94, fast medarb i Social-Demokraten april 1892, red för Folkbladet från 1 juli 1894, led av socialdemokratiska partistyr från s å...

Johanson, K Edvard, Fackföreningsordförande, Politiker (1882 – 1936)

Johanson, Karl Edvard, f 1 mars 1882 i Förlösa, Kalm, d 25 jan 1936 i Sthlm, Gustav Vasa. Föräldrar: skräddaren Johannes Svensson o Hilda Sophia Pettersson. Skomakargesäll i Sthlm 97—13, ordf i Sthlms skoarbetarefackfören 05, sekr i Sv sko- o lä-derindustriarbetareförb 05, kassör o förtroendeman där 13—20, led av st...

Johansson-Visborg, Anna S, Kommunalpolitiker, Donator, Fastighetsägare, Fackföreningsordförande (1876 – 1953)

Johansson-Visborg, Anna Sofia, f 10 nov 1876 i Beateberg, Skar, d 7 aug 1953 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: jordbrukaren Johan Larsson o Sofia Johansdtr. Hembiträde o servitris i Falköping o Gbg 93—97, bryggeriarbeterska i Sthlm 97—04, ordf i Sv bryggeriindustriarbetareförb:s avd 15 04—53 (led av förb:s styr 06—36), kontorist hos Livf&o...

Lindberg, K August, Fackföreningsordförande (1885 – 1966)

Lindberg, Karl August, f 6 okt 1885 i Älvkarleby, Upps, d 15 juli 1966 på Lindesbergs lasarett (enl db för Essinge, Sthlm). Föräldrar: järnbruksarbetaren Karl Johan L o Regina Sund. Sågverksarbetare vid Harnäs bruk, Gävl, o i Skutskär, Upps, 96—20, ordf i Harnäs socialdemokratiska ungdomsklubb 07—09, i sågverksin...

Lindblom, Edith M, Tjänsteman, Föreningsordförande, Feminist (1887 – 1976)

Lindblom, Edith Maria, f 30 mars 1887 i Sthlm, Maria, d 9 febr 1976 där, Kungsh. Föräldrar: bokbindaren Carl L o Carolina Forsberg. Studier vid Sthlms borgarskolas högre avd 01-02, anställd vid grosshandelsfirman I Eisner & söner i Sthlm 03-28, led av styr för Kvinnliga kontoristfören (KKF) 18, v ordf där 19, ordf 22 —47, v ordf i S...

Lindqvist, A Herman, Möbelsnickare, Kommunalpolitiker, Talman, Fackföreningsordförande, Socialminister (1863 – 1932)

Lindqvist, August Herman, f 9 juli 1863 i Arboga landsförs, d 29 maj 1932 i Sthlm, Joh. Föräldrar: rättaren Johan Eric L o Carolina Jansdtr. Avlade gesällprov som snickare i Arboga april 85, möbelsnickare där 85—89, sekr i träarbetarefackfören där 88—89, bosatt i Sthlm från 89, ordf i möbelsnickarefackfören d&...

Ljungqvist, Knut F L, Restauratör, Föreningsordförande (1876 – 1956)

Ljungqvist, Knut Fredrik Leonard, f 18 juli 1876 i Sthlm, Nik, d 2 febr 1956 där, Bromma. Föräldrar: skräddaren Israel Pettersson L o Sara Lovisa Engström. Studier vid Skellefteå lärov, restaurangpraktik i Sthlm 89–98, i Tyskland, England, Frankrike o Danmark 99–09, dir för Hotel Continental i Ystad 10–11, innehavare av Hotell Anglai...

Molander, Hilding, Kommunalpolitiker, Fackföreningsordförande (1896 – 1972)

2 Molander, Hilding, bror till M 1, f 13 febr 1896 i Ytterlännäs, Vnl, d 31 aug 1972 i Sthlm, S:t Göran. Springpojke 08–09, bageriarbetare 09–27, medl av Sv bageri- o konditoriarbetareförb:s härnösandsavd 12, sekr i förb:s sundsvallsavd 19, ordf där 21–27, förest för bageriarbetarnas arbetsbyrå (arbet-för...

Persson, E Yngve, Fackföreningsordförande, Politiker (1911 – 1991)

Persson, Erik Yngve, f 7 febr 1911 i Rengsjö, Gävl, d 21 aug 1991 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: sågverksarbetaren Johan P o Anna Vestlin. Sågverksarb i Ljusne, Gävl, 24, ombudsman för Sv sågverksindustriarbetareförb 37–47, andre förbundssekr där 47–49, andre förbundssekr vid Sv träindustriarbetaref&oum...

Petrini, Gulli C, Kommunalpolitiker, Föreningsordförande, Feminist (1867 – 1941)

2 Petrini, Gulli Charlotta, svägerska till P 1, f 30 sept 1867 i Sthlm, Jak o Joh, d 8 april 1941 där, Kungsh. Föräldrar: prof Carl Jacob Rossander o Emma Maria Godenius. Mogenhetsex vid Wallinska flickskolan i Sthlm 16 maj 87, inskr vid UU 15 sept 87, FK 13 dec 89, FL 31 jan 98, disp 8 dec 00, FD 30 maj 01, allt vid UU, lär vid Elementarskolan för flic...

Sterky, A (Anna) C, Tidningsredaktör, Fackföreningsordförande, Feminist (1856 – 1939)

1 Sterky, Ane (Anna) Cathrine, f 18 april 1856 i Khvn, Frederiksberg, d 15 maj 1939 i Sthlm, Kat. Föräldrar: garveriarbetaren Jens Nielsen o hemsömmerskan Karen Hansen. Skrädderiarbeterska i Khvn, led av styr för De kvindelige herreskreedderes fagforening 84, ordf där ...

Sterky, Fredrik, Agitator, Tidningsredaktör, Partifunktionär, Fackföreningsordförande (1860 – 1900)

2 Sterky, Fredrik, f 11 jan 1860 i Sthlm, Jak o Joh, d 11 jan 1900 där, Ad Fredr. Föräldrar: kaptenen o godsägaren Fredrik August S o Eleonora Dorothea Sundqvist. Mogenhetsex vid Sthlms Ateneum 2 juni 77, e o kanslist vid Generalpoststyr 21 april 79, extra biträde 21 jan 81, tf kammarskrivare o tf bokhållare periodvis 81-83, allt vid Generalpoststyr, kontorsche...

Strand, Axel Wilhelm, Möbelsnickare, Talman, Fackföreningsordförande, Riksdagspolitiker (1893 – 1983)

Strand, Axel Wilhelm, f 13 nov 1893 i Burlöv, Malm, d 13 sept 1983 i Sthlm, Osc. Föräldrar: maskinsnickaren Jöns Hansson S o Signhild Jonsdtr. Möbelsnickarlärling i Lund 08, gesäll 12, möbelsnickare i Lund, Khvn o Sthlm 12–23, led av styr för Sv träarbetareförb:s avd 1 (Sthlm) 21, ombudsman där 23–24, le...

16 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se