Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
35 träffar, sida:  1 
Aschan, Johan Lorentz, Läkare, Filantrop, Bruksidkare (1772 – 1856)

Aschan, Johan Lorentz, f. 26 juni 1772 i Aplarp, Flisby socken, d 20 maj 1856 å Lessebo bruk. Föräldrar: rektorn vid trivialskolan i Eksjö Peter Georg Aschan och Anna Katarina Lundius. Genomgick Eksjö trivialskola och Linköpings gymnasium; student i Uppsala 2 apr. 1787; med. fil. kand. 12 dec. 1792; disp. 11 okt. 1793 (De acere, pres. K. P. Thunberg); avlade ke...

Bernadotte, Oscar C A, Filantrop, Amiral, Prins (1859 – 1953)

1. Oscar Carl August Bernadotte, f. 15 nov. 1859 i Arvfurstens palats i Stockholm. Föräldrar: dv. hertigen av Östergötland Oskar Fredrik, sedermera konung Oskar II, och prinsessan, sedermera drottning Sofia. Erhöll titeln hertig av Gottland. Studerade under ledning av lektorerna K. E. J. Rogberg, K. A. Lundberg och K. A. Brolén dels...

Borg, E Elsa D, Filantrop, Skolföreståndare, Lärarinna (1826 – 1909)

3. Elisabeth (Elsa) Dionysia Borg, den föregåendes syssling, f. 19 juli 1826 i Rytterne församling, d 25 febr. 1909 i Stockholm. Föräldrar: prosten Denis Borg och Hedvig Elisabet Borg. Uppfostrades i helpension, först i Sala, sedan i Stockholm; genomgick Cecilia Fryxells seminarium. Innehade guvernantsplatser på olika ställen; förest&a...

Boström, Ebba A, Filantrop (1844 – 1902)

4. Ebba Augusta Boström, de båda föregåendes syster, f. 5 sept. 1844 på Östanå i Uppland, d 10 maj 1902 i Uppsala.

Brändström, Elsa, Filantrop, Sjuksköterska (1888 – 1948)

4. Elsa Brändström, den föregåendes dotter, f. 26 mars 1888 i Petersburg. Elev vid Linköpings elementarläroverk för flickor ht. 1898—vt. 1906 och vid Anna Sandströms seminarium ht. 1906— 5 juni 1908; bosatt i Petersburg 1908; utbildad till krigssyster i ryska Röda korset 1914. Tjänstgjorde å krigslasarett i Peters...

Coyet (f. Cederström), H E Henriette (Ette) D A, Filantrop (1859 – 1941)

6. Hilda Eleonora Henriette (Ette) Dorotée Amelie Coyet, f. Cederström, f. 16 mars 1859 i Hälsingborg. Föräldrar: generallöjtnanten friherre Klas Arvid Bror Cederström och grevinnan Amelie Virginie Tomasine Eleonore Ehrensvärd.

Gift 20 sept. 1884 i Hälsingborg med ägaren till Torup i Bara härad, kammarjunkaren, sedermera hovmars...

Curman (f. Lundström), Calla, Filantrop, Föreningsgrundare (1850 – 1935)

2. Calla Curman, f. Lundström, den föregåendes hustru, f. 12 nov. 1850 i Jönköping. Föräldrar: fabrikören, sedermera godsägaren Karl Frans Lundström och Sofie Malmberg. Erhöll enskild undervisning. Ledamot av styrelsen för Handarbetets vänner 1880 —1904; stiftarinna av Sällskapet Nya Idun 1885 samt ledamot...

De la Gardie (f. Taube), Cathérine Charlotte, Filantrop, Hovdam (1723 – 1763)

14. Catherine Charlotte De la Gardie, f. Taube, den föregåendes sonhustru, f. 5 apr. 1723 i Stockholm, d 24 mars 1763 därstädes (begraven i Veckholms kyrka). Föräldrar: riksrådet och överamiralen greve Edvard Didrik Taube och Kristina Maria Falkenberg af Trystorp. Hovfröken hos kronprinsessan Lovisa Ulrika 1744—48.

Gift 4 ...

Dickson, Cecilia Eliza Beatrice, Filantrop (1852 – 1941)

7. Cecilia Eliza Beatrice Dickson, den föregåendes dotter, f. 31 mars 1852 i Göteborg, d. 18 jan. 1941 där. Hade engelsk guvernant under uppväxtåren; gjorde skilda utrikesresor, bl. a. till London i föräldrarnas sällskap 1882–83; stiftade (jämte modern) Överås blåbandsförening 2 jan. 1884, styr: s sekr....

Ekman, Johan Oscar, Affärsman, Filantrop, Donator (1812 – 1907)

6. Johan Oscar Ekman, son till E. 4, f. 16 dec. 1812 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 14 maj 1907 i Stockholm (Engelbrekt). Studier i lektor Wadströms privatskola till 1829; kontorist hos grosshandlare J. F. Silvander i Göteborg 1829, delägare i firman, först anonymt, officiellt 1833; rysk vice konsul i Göteborg 1834–hösten 1859; disponen...

Ekman, Maria Amelie Albinia, Filantrop, Donator (1846 – 1915)

7. Maria Amelie Albinia Ekman, född Lavonius, den föregåendes maka i hans andra gifte, f. 24 jan. 1846 i Stockholm (Finska), d. 30 okt. 1915 där (Engelbrekt). Föräldrar: finske guvernören Alexander Lavonius och Sophia Rosina von Haartman. Donator och filantropiskt verksam.

G. 1) 31 maj 1865 i Helsingfors m. godsägaren Christoffer Alex...

Eliasson, Axel Henrik, Affärsman, Filantrop (1868 – 1932)

Axel Henrik Eliasson, f. 16 febr. 1868 i Stockholm (Nik.), d. 23 jan. 1932 där (Osc). Föräldrar: klädeshandlaren Meyer Joseph Eliasson och Ida Augusta Davidson. Elev vid Norra latinläroverket i Stockholm 1880–82; handelsstudier i Stockholm och Berlin; kontorspraktik i Stockholm och utlandet; grundade 1890 Axel Eliassons konstförlag; anordnare av ...

Eugénie (C. Eugénie A. A. A.), Prinsessa, Filantrop, Tonsättare (1830 – 1889)

Eugénie (Charlotta Eugénie Augusta Amalia Albertina), prinsessa av Sverige och Norge, f. 24 april 1830 på Stockholms slott, d. 23 april 1889 där. Föräldrar: konung Oscar I och drottning Josephine, född prinsessa av Leuchtenberg. Konstnärligt, musikaliskt, kyrkligt och socialt verksam. HedLMA 1859; första HedLFrKA 1873....

Falkenberg (f. Ekman), Sara Louise Antoinette, Filantrop, Donator (1849 – 1934)

8. Sara Louise Antoinette Falkenberg af Trystorp, född Ekman, f. 15 febr. 1849 i Göteborg (Domk.), d. 16 maj 1934 i Stockholm. Föräldrar: konsuln Johan Oscar Ekman och friherrinnan Louise Carolina von Düben. Filantrop, donator. Iqml 12 st. 1924; ÖRKHt2kl. m. krigsdek. s. å.; SkytteGM; Sveriges landstormföreningars centralförbunds medalj...

Foy, A C Mathilda, Författare, Filantrop (1813 – 1869)

Foy, Anna Charlotta Mathilda, f 10 nov 1813 i Sthlm (Maria), d natten till 1 nov 1869 i Jönköping. Föräldrar: brittiske generalkonsuln i Sthlm George F o Mathilda Augusta Skoge. Filantrop, författarinna. — Ogift.

Göransson, Sigrid M, Filantrop (1872 – 1963)

3 Göransson, Sigrid Maria, dtr till G 2, f 23 febr 1872 i Högbo (nuv Sandviken), d 9 okt 1963 där. Inspektris för Sandvikens järnverks sociala inrättn:ar 07–37, led av Sandvikenkretsen av Sv röda korset 15–42, av sv kyrkans diakonistyns sociala utsk 19–35, huvudman i Sv nationalfören mot tuberkulos 20–27, led av ä...

Hallberg, Beda S, Filantrop (1869 – 1945)

Hallberg, Beda Sofia, f 11 febr 1869 i Onsala (Hall), d 9 maj 1945 i Sthlm (Matt). Föräldrar: sjökaptenen Johan Anders Andersson o Josefina Amalia Möller. Initiativtagare till Förstamajblomman 07, styrled av Förstamajblommans riksförb 07, huvudman i Sv nationalfören mot tuberkulos 19. — Iqml 14, HedL av Sv nationalfören mot ...

Hedberg, P Johan (John), Filantrop, Frikyrkopredikant (1854 – 1916)

Hedberg, Per Johan (John), f 23 maj 1854 i Askersunds landsförs (Ör), d 17 mars 1916 i Fröskog (Älvsb). Föräldrar: torparen Per Gustav Andersson o Stina Kajsa Andersdtr. Resepredikant 72—73, predikant i Norrköping 73—74, studier vid Betelsemi-nariet 74—77, pastor i Gbgs första baptist-förs 77—79, pastor i Sthlms andra ...

Hedin, Alma I S, Filantrop (1876 – 1958)

6 Hedin, Alma Isabel Sofia, syster till H 5, f 22 april 1876 i Sthlm (Klara), d 21 maj 1958 i Sthlm (Kungsh). V värdinna för stiftelsen Wilhelm Govenii minne 07—27, led av stadsfullm i Sthlm 11—17, en av ledarna inom Rädda Barnen 19, initiativtagare till Blomsterfonden 21, led av hjälpkomm för Ruhrdistriktet 23. — Iqml 26. — Ogi...

Hirsch, Axel M, Filantrop, Socialpolitiker (1879 – 1967)

5 Hirsch, Axel Morris, son till H 3, f 15 mars 1879 i Sthlm, Mosaiska, d 12 aug 1967 där, ibid. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 20 maj 97, inskr vid UU ht 97, FK där 31 jan 03, red för Folkbiblioteksbladet 04—11, led av Folkbildningsförb:s överstyr 04—11, sekr i Sv fattigvårdsförb 09— 22, chef där 19—25, ordf i dess arbetsutsk 22, dir i Sv fa...

Hirsch, S Oscar, Arkitekt, Filantrop, Järnvägsingenjör (1847 – 1931)

3 Hirsch, Salomon Oscar, bror till H 2, f 17 aug 1847 i Sthlm, Mosaiska, d 2 febr 1931 där, ibid. Elev vid FrKA:s arkitektskola 63—70, järnvägsing vid Nässjö—Oskarshamns järnväg 70—71, vid Nora—Karlskoga järnväg 71—74, VD vid Bockholms-Sättra ab 74—16, v ordf i Sthlms stads sparbank från 97, styrled i Industrikreditab 97—07, i Sthlms stads fattigvårds...

Håkansson, Per, Industriidkare, Filantrop (1842 – 1918)

Håkansson, Per, f 21 sept 1842 i Äsphult, Krist, d 11 Juli 1918 i Sthlm (skriven i Eslöv). Föräldrar: lantbrukaren Håkan Persson o Hanna Persdtr. Studentex i Lund vt 63, inskr vid LU ht 63, teor teol ex vid LU 14 dec 65, FK 30 maj 71, laborator o amanuens vid kem institutionen 18 jan 73— 74, disp 30 maj 73, FD 3 juni 74, allt vid LU, innehavare av P H&ar...

Keyser, Gustaf T, Filantrop, Köpman, Herrnhutare (1785 – 1853)

Keyser, Gustaf Theodor, f 8 dec 1785 i Sthlm, Klara, d 8 juni 1853 där, ibid. Föräldrar: lärftskramhandl Abraham K o Johanna Christina Halling. Skolgång i Christiansfeld, Sönderjylland, o i Herrnhut, Sachsen, 95—05, köpman i Sthlm 05—30, ledde Evang sällsk:s förlagsverksamhet 10—-15 o Sv bibelsällsk:s förlagsverksamhet från 15, skattmästare i Sv missionssällsk från 35, led av Sv nykterhetssä...

Lagerstedt, Agnes H C, Folkskollärare, Filantrop (1850 – 1939)

Lagerstedt, Agnes Hedvig Charlotta, f 14 juli 1850 i Askersund, d 10 april 1939 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: provinsialläkaren Jakob Vilhelm L o Sofia Maria Charlotta Julin. Folkskollänex vid folkskolesem i Sthlm 81, eo folkskollär där 83, förest för skollovskoloni i Häverö, Sth, 84—92, led av centralstyr för Fören för skollovskolonier 85—98, ord folkskollär i Hedvig Eleonora förs i Sth...

Liljegren, Lisa (Elisabet), Filantrop, Lärare, Frälsningsofficer (1867 – 1914)

Liljegren, Lisa (Elisabet), f 2 okt 1867 i Järna, Kopp, d 23 mars 1914 i Rönninge, Salem, Sth. Föräldrar: hemmansäg Olars Anders Jonsson o Lassa Anna Nilsdtr. Lärarinna i Järna 83—88, kadett vid Frälsningsarméns krigsskola 31 mars 88, i tjänst vid Frälsningsarméns slum- o räddningsverksamhet jan 93, dess chef från hösten 93. - Ogift.

Liljevalch, Carl Fredrik, Industriidkare, Filantrop, Grosshandlare (1796 – 1870)

2 Liljevalch, Carl Fredrik, brorson till L 1, f 11 juli 1796 i Lund, t 24 juni 1870 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handl Samuel L o Sophia Maria Sylvan. Kontorist hos gross-handelsfirma Diedrick Engström j:r, Sthlm, 12—14, deläg i grosshandelsfirma Liljevalch & Sjögren där 14—15, innehade grosshandelsfirma C F Liljevalch där 16— 44, dre...

Limnell, C Fredrika, Filantrop, Feminist (1816 – 1892)

Limnell, Catharina Fredrika, f 16 juli 1816 i Härnösand, d 12 sept 1892 i Sthlm, Klara. Föräldrar: lektorn Olof Fredrik Forssberg o Catharina Margareta Svedbom. Sekr i Sthlms fruntimmersfören för barnavård 53, led av styr för Fören för gift kvinnas äganderätt 73, för Handarbetets vänner 74, för Fredrika-Bremer-f...

Lindhagen, Anna J J, Filantrop, Politiker, Feminist (1870 – 1941)

5 Lindhagen, Anna Jakobina Johanna, syster till L 3, f 7 april 1870 i Sthlm, Kat, d 15 maj 1941 där, Sofia. Rödakorssyster 90, kontorist vid P A Norstedt & söners bokförlag 92—02, sekr i Sveriges kvinnliga fredsfören 98—02, barnavårdsinsp vid Sthlms stads fattigvårdsnämnd 02 — 25, v värd för Sthlms stads...

Lindström, Eric Gustaf, Affärsman, Filantrop, Kommunalman, Riksdagsman (1792 – 1865)

1 Lindström, Eric Gustaf, f 18 sept 1792 i Gbg, Kristine, d 29 nov 1865 där, ibid. Föräldrar: handlanden Benjamin L o Elisabeth Maria Helling. Undervisn i hemmet, handelsanställn i Gbg 06—20, burskap som handlande 20, deläg i firma Fiedler, Lindström & Co 20, grundare avo deläg i tobaks-o handelsfirman Lindström & Brattberg 26—...

Lundberg, J Alrik, Filantrop (1867 – 1936)

Lundberg, Jakob Alrik, f 20 febr 1867 i Sthlm, Kat, d 19 mars 1936 där, Hedv El. Föräldrar: grosshandl Johan Jakob L o Carolina Christina v Scheven. Elev vid Katarina realskola i Sthlm 77–79, led av styr för De blindas fören från 90, v ordf 01, ordf där från 02, led av styr för Arbetshemmet för blinda kvinnor vid Nynäs, Sth, fr&a...

Malmqvist, Jonas Petter, Filantrop, Klockare (1806 – 1889)

Malmqvist, Jonas Petter, f 11 juli 1806 i Sthlm, Jak o Joh, d 5 febr 1889 i Sundbyberg (enl db för Hovf, Sthlm). Föräldrar: skräddargesällen Jonas M o Maria Helena Forsberg. Målarelärling i Sthlm 21–23, borstbindarelärling 25 o gesäll 31, kyrkosångare, vik kantor o klockare i Skeppsholmskyrkan 29–30, ex i kyrkosång vid MA ...

Meyerson, Gerda T, Skriftställare, Filantrop (1866 – 1929)

2 Meyerson, Gerda Teresia, tvillingsyster till M 1, fl febr 1866 i Sthlm, Mosaiska, d 18 juli 1929 där, Hedv El. Studier vid Åhlinska skolan i Sthlm, språk- o konststudier i Dresden, sociala studier i Tyskland, Holland o Schweiz, bildade Fören Hem för arbeterskor 98, sekr där 10, initiativtagare till Centralförb för socialt arbete (CSA) ...

Petersen, Emilia, Filantrop, Missionär (1782 – 1859)

Petersen, Emilia, f 15 juli 1782 i Hamburg (hfl), d 10 jan 1859 i Kärda, Jönk. Föräldrar: konsuln o hovrådet Johan Christian Eckert o (troligen) Catharina Cecilia Leve. Studerade vid v Gütschows internatskola i Hamburg, inflyttade från Hamburg till Kärda 13. Filantrop.

G 1800 m köpmannen Johan Philip Petersen, f 16 okt, dp 20 okt 1771 i Hamburg, S:ta Katarina, d 9 mars 1835 i Karda, s...

Retzius (Hierta-), Anna W, Filantrop, Kvinnorörelsepionjär (1841 – 1924)

3 Retzius, Anna Wilhelmina (Hierta-), f 24 aug 1841 i Sthlm, Nik, d 21 dec 1924 där, Ad Fredr. Föräldrar: grosshandlaren o redaktören Lars Johan Hierta (bd 19) o Wilhelmina Fröding. Genomgick Lärokursen för fruntimmer, Sthlm, 59

Stiernstedt, M (Marika) A S, Författare, Journalist, Filantrop (1875 – 1954)

3 Stiernstedt (Stjernstedt), Maria (Marika) Alexandra Sofia, kusins sondotter till S 2, f 12 jan 1875 i Sthlm, Romersk-Katolska, d 25 okt 1954 i Finja, Skåne. Föräldrar: generallöjtnanten frih Leonard Wilhelm S o Marie Pauline Victoria Ciechanowiecka. Elev vid klosterskolan Couvent du Roule, Paris, 88–90, medarb i DN 97–07, i Idun 07–15...

35 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se