Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
23 träffar, sida:  1 
Adelswärd, A Theodor, Bruksidkare, Finansminister, Riksdagsman (1860 – 1929)

6. Axel Theodor Adelswärd, f. 13 okt. 1860 i Hyltinge församling. Föräldrar: godsägaren Axel Reinhold August Adelswärd och Augusta Charlotta Teodora Berg. Avlade studentexamen som privatist vid nya elementarläroverket i Stockholm vt. 1878; ordinarie elev vid tekniska högskolan 13 sept. 1878–80 och extra elev 1880–81. Disponent för baroniet Adelswärd okt. 1883; innehavare därav 1 jan. 1901; k...

Beskow, Knut Jakob, Uppfinnare, Industriledare, Finansminister, Kommunalman (1876 – 1928)

6. Knut Jakob Beskow, f. 13 jan. 1876 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Föräldrar: kaptenen Karl Henrik Reinhold Beskow och Maria Albertina Almquist. Genomgick Östermalms l. elementarläroverk 1885–88 och h. realläroverket i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1893; elev vid tekniska högskolan 14 sept. s. å.; avlade avgångsexamen från dess kemiska fackavdelning 10 juni ...

Biesèrt, J Elof, Industriledare, Finansminister, Riksdagsman (1862 – 1928)

Biesèrt, Johan Elof, f. 30 sept. 1862 i Töcksmarks socken. Föräldrar: bruksägaren och riksdagsmannen Johan Kristian Niklas Biesèrt och Emma Lagrelius. Avlade mogenhetsexamen vid södra latinläroverket i Stockholm 18 maj 1881; genomgick tekniska högskolans fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 10 sept. 1882–10 juni 1885. Sedan 1886 bosatt vid Lennartsfors i Värmland såsom di...

Boström, Erik Gustaf, Statsminister, Utrikesminister, Finansminister (1842 – 1907)

2. Erik Gustaf Boström, den föregåendes brorson, f. 11 febr. 1842 i Stockholm, d 21 febr. 1907 därstädes. Föräldrar: lagmannen Erik Samuel Boström och Elisabet Gustava Fredenheim. Elev vid Uppsala katedralskola ht. 1854; student i Uppsala 18 maj 1861. Övertog fideikommisset Östanå 1863; ledamot av Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 29 jan. 1870 och av Stockho...

Branting, K Hjalmar, Publicist, Statsminister, Partiledare, Utrikesminister, Finansminister (1860 – 1925)

3. Karl Hjalmar Branting, den föregåendes son, f. 23 nov. 1860 i Stockholm, d. 24 febr. 1925 därstädes. Elev vid Beskowska skolan vt. 1868; avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 19 maj 1877; student i Uppsala ht s. å.–vt. 1882. Amanuens vid Stockholms observatorium 1879–80 samt 1882–84; e. riksdagsreferent i Stockholms dagblad 1883; medarbetare i tidningen Tiden 1884; red...

Carleson, A O Conrad, Företagsledare, Förläggare, Tjänsteman, Finansminister (1868 – 1954)

4. Axel Oskar Conrad Carleson, den föregåendes brorson, f. 23 aug. 1868 på Fredriksberg i Döderhults socken. Föräldrar: ryttmästaren vid Smålands husarregemente Karl Axel Carleson och Emelie Charlotta Anna Vilhelmina Hultenheim. Elev vid Vadstena l. allmänna läroverk ht. 1878 och vid Linköpings h. allmänna läroverk ht. 1883; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 19 maj 188...

Dahl, P. Adolf, Jurist, Finansminister, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1868 – 1930)

2. Peter Adolf Dahl, den föregåendes son, f. 14 jan. 1868 i Sölvesborg, d. 13 sept. 1930 i Kristianstad. Elev vid Sölvesborgs 1. elementarläroverk vt. 1877 och vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 188.1; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1886; student i Lund 14 sept. 1886 och avlade där examen till rättegångsverken 30 jan. 1889. E. o. notarie i Svea hovrätt 21 febr. 188...

Ekman, Carl Gustaf, Statsminister, Finansminister, Försvarsminister, Tidningsman, Politiker (1872 – 1945)

Ekman, Carl Gustaf, f. 6 (ej 5) okt. 1872 i Munktorps sn (Västm.), d. 15 juni 1945 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: lantbrukaren, grundläggaren och soldaten Carl Erik Ekman-Kraft och Josefina Fredrika Säfström. Genomgick enskild skola i hemtrakten; arbete som dräng; lärling som grundläggare i Köping 1887; studier vid handelsskola där 1891; chef för Västmanland-Närkes distrikt av Templar...

Forssell, Hans L, Historiker, Finansminister (1843 – 1901)

2 Forssell, Hans Ludvig, sonson till F 1, f 14 jan 1843 i Gävle, d 31 juli 1901 i Lostallo, Schweiz (dödb för Jak, Sthlm). Föräldrar: lektorn o prosten Carl Adolf F o Justina Klara Lovisa Eneroth. Inskr vid Uppsala univ ht 1859, fil kand 14 dec 1865, disp pro gradu 18 maj 1866, fil dr där 31 maj s å, doc i hist där 19 juni s å (tjänstledig från 1 mars 1868, entledigad 1872), sekr i...

Gripenstedt, Johan August, Finansminister (1813 – 1874)

1 Gripenstedt, Johan August, f 11 aug 1813 i Holstein, d 13 juli 1874 i Bälinge (Söd). Föräldrar: majoren Jacob G o Helena Magdalena Weinschenk. Inskr i UU vt 27, kadett vid Karlberg 13 dec 27, utex 18 febr 31, underlöjtn vid Göta art:reg 12 mars 31, löjtn där 3 mars 37, led av ridd o adeln från 1840/41 års riksdag; statsrevisor 47, konsultativt statsråd 17 april 48, tf chef för finansdep 10...

Hall, David E, Finansminister (1898 – 1957)

Hall, David Emanuel, f 27 febr 1898 i Sala, d 7 febr 1957 i Västerås. Föräldrar: sadelmakaren Anders Gustaf Gustavson o Johanna Maria Ersson. Sadelmakare i Sala, ordf i Västmanlands soc:dem ungdomsdistr 21—24, led av stadsfullm i Sala 28—34, led av styr för Västmanlands soc:dem parti-distr 31—34 o från 46, led av AK från 33, av Västmanlands läns landsting från 43 (ordf från 51), v ordf o dep...

Hamrin, Felix T, Affärsman, Landshövding, Statsminister, Partiledare, Finansminister, Handelsminister (1875 – 1937)

1 Hamrin, Felix Teodor, f 14 jan 1875 i Mönsterås (Kalm), d 27 nov 1937 i Jönköping. Föräldrar: läderhandl Carl Gustaf Petersson H o Maria Lovisa Cedergren. Elev vid lärov i Eksjö, skeppsgossekåren i Karlskrona o handelsskola i Gbg, drev egen grossiströrelse i livsmedelsbranschen, ab Felix Hamrin & Co, i Jönköping 03—30 (med undantag för anställn i Gbg 15—17), led av AK 12—14, 18—3...

Lyberg, Ernst E, Advokat, Rådman, Partiledare, Finansminister, Riksdagspolitiker (1874 – 1952)

Lyberg, Ernst Emil, f 28 febr 1874 i Visby, d 15 aug 1952 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: hamnkaptenen Johan Emil L och Emelie Christina Johanna Kahlström. Mogenhetsex vid Visby h a l vt 92, inskr vid UU ht 92-ht 95, hovrättsex där 31 jan 96, advokat i Falun 96–06, rådman där 06–26, led av Kopparbergs läns landsting 10, ordf där 18–26, led av AK 14 (led av tillf utsk nr 5 o av särsk utsk nr 2), ...

Meyer, Ernst F W, Affärsman, Kommunalpolitiker, Finansminister, Riksdagsman (1847 – 1925)

Meyer, Ernst Fredrik Wilhelm, f 5 dec 1847 i Karlshamn, d 19 jan 1925 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Carl Wilhelm Sigismund M o Carolina Juliana Dorotea Schröder. Elev vid handelsinst i Dresden 62–65, anställd i firma Winberg & Meyer i Karlshamn 70, grosshandl o deläg i firman 74, led av stadsfullm juni 74, v ordf nov 83–85, ordf där 85–02, brittisk v konsul 24 nov 76–83, led av...

Munthe, Sven A, Ämbetsman, Finansminister (1787 – 1873)

2 Munthe, Sven Abraham, kusinson till M 1, f 10 april 1787 i Karlshamn, d 15 april 1873 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: borgmästaren Carl Magnus M o Gustafva Nehrman. Inskr vid LU 14 febr 04, hovrättsex där 6 nov 05, eo kanslist i kammarexp 18 mars 06, i handels- o finansexp 09, kopist där 16 aug 09, kanslist 19 dec 09, prof.sekr i K M:ts kansli 18 dec 11, sekr i Allm brandförsäkring...

Palmstjerna, Carl Otto, Arméofficer, Landshövding, Lantmarskalk, Finansminister, Politiker (1790 – 1878)

3 Palmstjerna, Carl Otto, bror till P 2, f 27 nov 1790 i Kyrkefalla, Skar, d 19 nov 1878 i Sthlm, Hedv El. Styckjunkare vid Göta artil-lerireg 8 nov 94, kvartermästare i Västgöta dragonreg 18 sept 99, kadett vid Krigsakad på Karlberg 29 sept 03, officersex 2 april 07, kornett i reg 10 april 07, löjtn där 29 juni 09, vid Skånska husarreg 24 mars 12, ryttmästare i armén 26 jan 13, kapten vid V...

Posse, Arvid R F, Lantbrukare, Statsminister, Finansminister, Riksdagsman (1820 – 1901)

10 Posse, Arvid Rutger Fredriksson, brorson till P 7, f 17 febr 1820 i Kropp, Malm, d 24 april 1901 i Sthlm, Jak o Joh (enl db för Snårestad, Malm). Föräldrar: landshövdingen Fredrik Salomon P o frih Magdalena Charlotta Bennet. Elev vid Lunds lyceum 33–35, inskr vid LU vt 35, ex till rättegångsverken där 16 april 40, auskultant i Hovrätten över Skåne o Blekinge 6 maj 40, eo kanslist...

Sandler, Rickard J, Statsminister, Folkbildare, Ämbetsman, Utrikesminister, Finansminister (1884 – 1964)

2 Sandler, Rickard Johannes, son till S 1, f 29 jan 1884 i Torsåker, Vnl, d 12 nov 1964 i Sthlm, Hägersten. Mogenhetsex vid H a l i Härnösand 6 juni 01, inskr vid UU ht 01, FK där 27 maj 05, lär vid Hola folkhögskola, Torsåker, hösten 05-våren 06, led av styr för Socialdemokratiska ungdomsförb (SDU) 07–12, inskr vid GH ht 08, FL där 28 jan 11, lär vid Brunnsviks folkhögsk, Ludvika l...

Sandströmer, Anders Peter, Landshövding, Ämbetsman, Finansminister, Politiker (1804 – 1857)

Sandströmer, Anders Peter (före adl Sandström), f 4 okt 1804 i Linköping, d 1 dec 1857 i Leksberg, Skar. Föräldrar: ekonomidirektören Theodor Sandström o Christina Sjöberg. Studentex vid UU 8 dec 15, inskr 11 dec 15, studerade där ht 15-ht 16, innehade lägre kamerala tjänster bl a vid Faren tuna häradsskrivarekontor, Sth, o vid Sthlms läns landskontor, kameralex i Kammarkoll 8 nov 22, e o ka...

Sköld, Per Edvin, Finansminister, Försvarsminister, Handelsminister, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1891 – 1972)

Sköld, Per Edvin, f 25 maj 1891 i Svedala, Malm, d 13 sept 1972 i Sthlm (kbf i Norra Rörum, Malm). Föräldrar: lantbrukaren o riksdagsmannen Nils Peter S o Maria Sofia Nilsson. Volontär vid Södra skånska infanterireg 09, underofficersex 11, elev vid Lunds privata elementarskola 12, studentex där 29 maj 15, inskr vid LU ht 15, FK där 15 dec 17, folkhögskolelär i Eringsboda o Olofström, Blek, 1...

Sträng, Gunnar Georg Emanuel, Finansminister, Jordbruksminister, Socialminister (1906 – 1992)

Sträng, Gunnar Georg Emanuel, f 23 dec 1906 i Järfälla, Sth, d 7 mars 1992 i Sthlm, Domk. Föräldrar: kommunalarbetaren Gustav Emil S o Anna Sofia Karlsson. Kommunalarb 22–24, lantbrukselev 24–26, elev vid Västerhaninge folkhögskola 25–26, trädgårdsarb 27–32, led av styr o sekr i Hässelby trädgårdsarbetarefackfören 28, ordf där 29–32, led av styr för ABF:s lokalavd i Hässelby...

Swartz, Carl Johan Gustaf, Statsminister, Finansminister (1858 – 1926)

4 Swartz, Carl Johan Gustaf, sonson till S 2, f 5 juni 1858 i Norrköping, S:t Olai, d 6 nov 1926 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: fabrikören o riksdagsmannen Jacob Erik S o Carolina Elisabeth (Betty) Forsgren. Studentex vid H elementarlärov i Norrköping 2 maj 77, studier vid univ i Bonn 77–78, inskr vid UU 10 april 79, jur prel-ex där 31 jan 80, innehavare av tobaksfir...

von Essen, Fredrik, Riksmarskalk, Finansminister, Riksdagsman (1831 – 1921)

7. Fredrik von Essen, den föregåendes broder, f. 30 juli 1831 på Kavlås, d. 3 okt. 1921 i Stockholm (Osa). Kadett vid Karlberg 18 sept. 1845, utexaminerad 6 nov. 1850; underlöjtnant vid Livregementets husarkår 21 nov. 1850 med turberäkning från 6 nov.; fullgjorde gradpassering vid Livgardet till häst 12 nov. 1852–1 april 1853; underlöjtnant på stat vid Livregementets husarkår 9 jun...

23 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se