Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
9 träffar, sida:  1 
Almquist, Gustaf Fridolf, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Hovrättsråd, Generaldirektör (1814 – 1886)

4. Gustaf Fridolf Almquist, den föregåendes halvbror, f. 31 okt. 1814 å Antuna gård, d 12 okt. 1886 å Hanstaviks gård i Södertälje landsförsamling. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Agnes Katarina Alten. Student i Uppsala 8 okt. 1830; avlade hovrätts- och kameralexamen 9 juni 1833. Auskultant i Svea...

Almquist, Viktor E, Generaldirektör (1860 – 1951)

8. Viktor Emanuel Almquist, son till A. 4, f. 21 sept. 1860 i Stockholm. Avlade mogenhetsexamen vid Beskowska skolan 24 maj 1878; student i Uppsala ht. s. å.; jur. utr. kand. 25 okt. 1884. E. o. notarie i Svea hovrätt 31 okt. 1884; e. o. tjänsteman i fångvårdsstyrelsen 31 juli 1885; tjänstgjorde som lantdomare; v. häradshövding 31 maj 1887;...

Evers, Oscar Hugo, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Generaldirektör (1833 – 1918)

Oscar Hugo Evers, f. 18 april 1833 i Göteborg (Kristine), d. 19 april 1918 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: grosshandlaren Asmus Heinrich Evers och Christina Sophia von Sivers. Elev vid realläroverket i Göteborg; anställd i faderns firma; utexaminerad från Chalmersska institutet 1851; lantbruksstudier bl. a. i Skottland; förvaltade St...

Falk, August Vihelm, Gymnasielärare, Läroverksråd, Generaldirektör (1861 – 1935)

Falk, August Vilhelm, f. 26 dec. 1861 i Vadstena, d. 1 mars 1935 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: stadsvaktmästaren Per August Falk och Matilda Erika Carlsson. Elev vid lägre elementarläroverket i Vadstena 1872–77, vid h. allm. läroverket i Linköping 1877–81; mogenhetsex. där 21 maj 1881; student vid Uppsala univ. 13 sept. s. å.;...

Lagerheim, C H T Alfred, Diplomat, Generaldirektör, Utrikesminister (1843 – 1924)

2 Lagerheim, Carl Herman Theodor Alfred, son till L 1, f 4 okt 1843 i Khvn, d 23 maj 1924 i Sthlm, Joh. Inskr vid UU 23 maj 59, kansliex 14 dec 60, eo kanslist i finansdep 24 jan 61, kameralex 23 maj 61, attaché vid beskickn i Paris 15 febr 62, andre sekr i UD 20 okt 65, legationssekr vid beskickn i S:t Petersburg 20 maj 70, tf chef för politiska avd i UD 3 mars 71, expediti...

Larsson, A Samuel (Sam) E, Riksdagsledamot, Nykterist, Generaldirektör, Socialminister (1883 – 1945)

Larsson, Axel Samuel (Sam) Emanuel, f 30 sept 1883 i Uppsala, d 24 dec 1945 i Ulriksdal, Solna. Föräldrar: akademivaktmästaren Carl Axel L o Katarina Vilhelmina Larsson. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 04, inskr vid UU 2 okt 05, FK där 5 febr 10, amanuens i kommerskoll o statistiska centralbyrån 10, sekr i AK:s tillf utsk 12—18, i skattestatistiska utr...

Malmfors, Nils A E, Statsrevisor, Kansliråd, Generaldirektör (1899 – 1980)

Malmfors, Nils Anton Eugen, f 4 juni 1899 i Mo, Vnl, d 28 nov 1980 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: disponenten Anders Anton Olsson o Marta Johanna Huss. Studentex vid h a l i Härnösand 1 juni 17, inskr vid StH ht 17, vid KTH 6 sept 17, FK vid StH 30 maj 19, utex från KTH:s avd för väg- o vattenbyggn:konst 19 dec 21, amanuens i kommerskoll 1 nov 22–33, J...

Strindlund, Gerhard, Generaldirektör, Socialminister, Kommunikationsminister (1890 – 1957)

Strindlund, Gerhard, f 24 sept 1890 i Sollefteå, Vnl, d 10 okt 1957 i Sthlm, Essinge. Föräldrar: mejeriföreståndaren Johan S o Märta Johanna Sörlin. Elev vid Hola lantmannaskola, Torsåker, Vnl, 06–08, lantbruksstudier i Danmark 08–09, lantbrukare i Graninge, Vnl, 12 o i Skedom, Multrå, Vnl, 17, led av AK 21–4...

9 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se