Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
24 träffar, sida:  1 
Kellgren, P Henry T, Arméofficer, Generalstabsofficer (1886 – 1954)

3 Kellgren, Per Henry Teodor, brorson till K 2, f 23 aug 1886 på Sanna, Ljungarum, Jönk, d 19 nov 1954 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: godsäg Patrik Anton Teodor K o Emma Christina Eriksson. Mogenhetsex vid Skara h a l vt 06, officersex vid Karlberg 19 dec 08, underlöjtn vid Andra livgrenadjärreg 31 dec 08, löjtn av 2 kl 20 juni 13, av 1 kl 26 sept 17, g...

Kellin, Per Å N, Arméofficer, Generalstabsofficer (1903 – 1973)

Kellin, Per Åke Nilsson, f 17 sept 1903 i Sthlm, Svea livg, d 31 mars 1973 där, Matt. Föräldrar: kamreraren kapten Nils Adolf K o Thyra Charlotta Hermansson. Studentex vid Nya elementarskolan, Sthlm, vt 22, officersex 18 dec 24, fänrik vid Södermanlands reg 31 dec 24, underlöjtn 30 dec 26, löjtn 1 jan 28, genomgick Krigshögskolan 11 okt 33—14 aug 35, aspirant vid generalstaben (generalstabsk...

Kempff, Curt S R, Arméofficer, Generalstabsofficer (1891 – 1970)

Kempff, Curt Sixten Reinhold, f 19 nov 1891 i Västerås, d 16 maj 1970 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lantbruksingenjören Victor Sixten Constantin K o Anna Lovisa Sjöstedt. Studentex vid h a l i Umeå 10 juni 10, officersvolontär vid Norrlands artillerireg vt 10, elev vid Krigsskolan 19 okt 11—19 dec 12, underlöjtn vid Norrlands artillerireg 31 dec 12, genomgick Artilleri- o ingenjörhögsk 14—15,...

Kleen, C William (Willy), Arméofficer, Generalstabsofficer, Militär skriftställare (1884 – 1966)

6 Kleen, Carl William (Willy), bror till K 5, f 31 aug 1884 i Norderhov, Ringerike, Norge, d 7 jan 1966 i Rom (enl db för Danderyd, Sth). Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm vt 03, volontär vid Svea art:reg 2 juni 03, officersex 29 nov 05, underlöjtn i reg 15 dec 05, vid reg 15 aug 06, genomgick art- o ing: högsk 1 okt 07—31 juli 08, löjtn 28 aug 08, genomgick Krigshögsk okt 15—juli 17,...

Klercker, af, A Ernst W, Arméofficer, Generalstabsofficer (1881 – 1955)

3 af Klercker, Achates Ernst Wilhelm, bror till K 2, f 28 dec 1881 i Kristianstad, d 18 maj 1955 i Helsingborg. Mogenhetsex vid Norra latinlärov i Sthlm vt 00, volontär vid 2:a livgrenadjärreg 25 maj 00, elev vid krigsskolan på Karlberg sept 01, officersex 28 nov 02, underlöjtn i nämnda reg 12 dec 02, vid reg 10 sept 03, löjtn där 2 febr 06, genomgick krigshögsk okt 09—juli 11, löjtn 1 ...

Klick, Carl Henrik, Arméofficer, Generalstabsofficer (1753 – 1808)

Klick, Carl Henrik, f 28 sept 1753 trol i Pojo, Nylands län, Finland, d 23 juni 1808 i Ryssland. Föräldrar: löjtn Carl Gustaf K o frih Maria Christina Armfeldt. Inskr vid Åbo akad 68, auskultant vid Åbo hovrätt 16 nov 70, sergeant vid Nylands infanterireg 2 april 76, sekundadjutant där 6 maj 78, premiäradjutant 20 juli 78, löjtn 30 april 83, kapten 30 maj 87, major i armén o överadjutant hos...

Klinckowström, Rudolf M, Riksdagsledamot, Arméofficer, Generalstabsofficer (1816 – 1902)

2 Klinckowström, Rudolf Mauritz, f 8 aug 1816 i Sthlm, Nik, d 20 nov 1902 där, Hedv El (enl db för Ekerö, Sth). Föräldrar: överstelöjtn frih Axel Leonard K o Christina Charlotta Österberg. Kadett vid krigsakad på Karlberg 11 april 32, utex 18 mars 36, underlöjtn i ing:kåren 23 april 36, elev vid artdärov på Marieberg 1 sept 38, utex 18 jan 42, löjtn 9 febr 42, generalstabsoff 20 mars 44, i...

Lagerfelt, G Axel E, Arméofficer, General, Generalstabsofficer (1877 – 1958)

2 Lagerfelt, Gustaf Axel Emanuel, f 25 aug 1877 på Lagerlunda, Kärna, Ög, d 11 mars 1958 i Linköping. Föräldrar: kabinettskammarherren frih Gustaf Axel Fredrik L o Hedvig Elisabet Maria Ulrika Lovén. Volontär vid 1. Svea art:reg 15 juni 94, mogenhetsex vid h elementarlärov i Linköping 11 juni 95, off:ex 29 nov 97, underlöjtn i nämnda reg 10 dec 97, avslutade artilleri- o ingenjörhögskol...

Lancken, von der, C E Rickman, Arméofficer, Generalstabsofficer (1878 – 1954)

3 von der Lancken, Carl Ernst Rickman, son till L2, f 13 jan 1878 i Kristianstad, d 7 juli 1954 i Lidingö. Mogenhetsex i Sthlm 16 maj 96, volontär i Norrlands dragonreg 26 maj 96, officersex 30 nov 98, underlöjtn i reg 9 dec 98, vid reg 23 jan 99, elev vid ridskolan på Strömsholm 99—00 o vid krigshögsk 02—04, andre löjtn 13 mars 03, aspirant vid generalstaben 06—08, förste löjtn 1 jan 0...

Leijonhufvud, Carl V G, Riksdagsledamot, Arméofficer, Kommunalpolitiker, General, Generalstabsofficer (1822 – 1900)

9 Leijonhufvud, Carl Victor Gustafsson, kusinson till L 8, f 21 aug 1822 på Vikmanshyttans bruk, Hedemora landsförs, Kopp, d 8 mars 1900 i Sthlm, Svea art. Föräldrar: överstelöjtn frih Gustaf Alexander L o Johanna Charlotta Christina Angerstein. Officersex vid läroanstalten för linjeofficerare i Sthlm 22 febr 38, sergeant vid Svea art:reg 22 febr 39, officersex vid reg 18 april 39, unde...

Lilliehöök, Lennart, Arméofficer, Generalstabsofficer (1872 – 1950)

13 Lilliehöök, Lennart, bror till L 12, f 9 sept 1872 i Ovansjö, Gävl, d 7 okt 1950 på Kämpasten, Sigtuna (enl db för Osc, Sthlm). Mogenhetsex vid h a l i Gävle 20 maj 90, volontär vid Göta art:reg 4 juni 90, officersex vid krigsskolan på Karlberg 31 okt 93, underlöjtn i Göta art:reg 17 nov 93, vid Andra Svea arttreg 13 sept 94, vi...

Lyström, Axel I, Arméofficer, General, Generalstabsofficer (1873 – 1945)

Lyström, Axel Israel, f 11 jan 1873 i Lidköping, d 8 april 1945 i Sthlm, Osc. Föräldrar: majoren Gustaf Israel L o Jenny Octavia Regina Wahlström. Mogenhetsex vid h a l i Skara 22 maj 91, officersvolontär vid Västgöta reg 25 maj 91, officersex 31 okt 93, underlöjtn vid reg 17 nov 93, vid Första Göta art:reg 2 nov 94, vid Andra Göta ...

Malmberg, E E Harald, Arméofficer, Kommunalpolitiker, General, Generalstabsofficer, Försvarsminister (1879 – 1948)

Malmberg, Erik Emil Harald, f 26 okt 1879 i Tryserum, Kalm, d 2 jan 1948 i Skövde. Föräldrar: lantbrukaren Per Fredrik M o Hilda Karolina Josefina Wikström. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 25 maj 99, volontär vid Gotlands infanterireg 2 juni 99, avgångsbetyg från krigsskolan 27 nov 01, underlöjtn vid Gotlands infanterireg 5 dec 01, löjtn i reg 1...

Melander, Emil, Skriftställare, Arméofficer, Generalstabsofficer (1856 – 1930)

Melander, Emil, f 18 maj 1856 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 20 sept 1930 i Jerusalem (enl db för Arvika). Föräldrar: majoren Johan Albert M o Sophie Ågren. Volontär vid Kalmar reg 26 febr 73, mogenhetsex vid Karlskrona h elementarlärov 1 juni 75, utex från krigsskolan på Karlberg 28 okt 76, underlöjtn i Värmlands fältjägarkår 30 nov 7...

Montgomery, Gustaf Adolph, Riksdagsledamot, Arméofficer, Generalstabsofficer (1791 – 1861)

2 Montgomery, Gustaf Adolph, f 24 maj 1791 i Kemi, Uleåb, Finland, d 26 maj 1861 i Sthlm, Finska. Föräldrar: majoren Gustaf Adolph Montgomerie o Hedvig Helena Löthman. Trumslagare vid Österbottens reg 4 okt 02, volontär där 1 dec 04, rustmästare vid Kajana bataljon 25 nov 05, furir där 30 april 08, förare 14 juni 08, sergeant 4 juli...

Mörcke, B B Emil, Arméofficer, General, Generalstabsofficer, Lantförsvarsminister (1861 – 1951)

Mörcke, Bror Birger Emil, f 12 juni 1861 i Öglunda, Skar, d 12 okt 1951 i Varberg. Föräldrar: överstelöjtn Bror M o Ida Hildegard v Hall. Volontär vid Västgöta reg 23 nov 77, mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 21 maj 78, officersex vid krigsskolan 3 nov 79, underlöjtn utan lön vid Västgöta reg 21 nov 79, med lön 1...

Nauckhoff, Johan (John) G, Arméofficer, Generalstabsofficer (1867 – 1953)

2 Nauckhoff, Johan (John) Gustaf, f 3 nov 1867 i Enköpings-Näs, Upps, d 15 nov 1953 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: bibliotekarien kapten Carl Fredrik Alfred N o Sofia Wilhelmina Loven. Volontär vid Andra livg 4 febr 85, mogenhetsex vid hal i Uppsala 20 maj 85, sergeant 12 juni 86, elev vid krigsskolan på Karlberg 19 juni 86–4 okt 87, underlöjtn vid Andra livg 31 okt 87, genomgick krigshögsk 90...

Nordensvan, Carl O, Arméofficer, General, Generalstabsofficer, Militär skriftställare (1851 – 1924)

1 Nordensvan, Carl Otto, f 7 april 1851 i Sthlm, Svea art, d 30 mars 1924 där, Osc. Föräldrar: generalmajoren Otto N o Louise Hildegard Roos. Kadett vid krigsskolan 15 mars 67, officersex där 28 nov 68, underlöjtn utan lön vid Andra livg 11 dec 68, med lön 12 jan 69, elev vid krigshögsk i Marieberg 7274, löjtn av 2 kl vid Andra livg 1 maj ...

Nygren, Oscar E, Arméofficer, Generalstabsofficer (1872 – 1960)

Nygren, Oscar Eugene, f 26 sept 1872 i Gävle, d 12 jan 1960 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: stadsmäklaren Richard August Eugen N o Thekla Daniella Engelmark. Volontär vid Hälsinge reg 3 jan 90, mogenhetsex vid Gävle h a l 20 maj 90, officersex vid krigsskolan 1 nov 92, underlöjtn utan lön vid Hälsinge reg 11 nov 92, med lön 7 juli 93, extra...

Petri, Gustaf V, Arméofficer, General, Generalstabsofficer (1885 – 1964)

Petri, Gustaf Vilhelm, f 5 jan 1885 i Linköping, d 2 sept 1964 i Täby, Sth. Föräldrar: konsistorienotarien Herman August P o Andrietta Maria Christina Linder. Mogenhetsex vid H a l i Linköping vt 03, volontär vid Andra Göta art:reg 1 juni 03, vid Första livgrenadjärreg 04, officersex vid Krigsskolan 29 nov 05, underlöjtn vid Första livgr...

Rappe, Axel E, Arméofficer, General, Generalstabsofficer, Lantförsvarsminister (1838 – 1918)

3 Rappe, Axel Emil, kusin till R 2, f 2 okt 1838 i Arby, Kalm, d 18 dec 1918 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: landshövdingen frih Axel Ludvig R o Lisette Emilia Augusta Björnstjerna. Elev vid Uppsala katedralskola, studentex vid UU 19 maj 57, inskr där 22 maj 57, kansliex där vt 60, underofficer vid Upplands reg 16 febr 58, officersex 5 o 8 mars 59...

Rappe, Axel O, Arméofficer, General, Generalstabsofficer (1884 – 1945)

5 Rappe, Axel Oscar, son till R 3, f 22 juni 1884 i Bo, Sth, d 31 okt 1945 i Karlstad. Mogenhetsex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 16 maj 02, volontär vid Första Svea artillerireg 9 juni 02, officersex 28 nov 04, underlöjtn vid Svea artillerireg 8 dec 04, elev vid Artilleri- o ingenjörhögskolan 0607, löjtn av 2 kl vid re...

Reuterswärd, Gustaf F A, Arméofficer, Radiochef, Generalstabsofficer (1882 – 1953)

3 Reuterswärd, Gustaf Fredrik Achates, f 31 aug 1882 i Örebro, d 26 aug 1953 i Ängelholm. Föräldrar: översten Pontus Henrik Wilhelm R o Johanna Beata Carolina af Robson. Mogenhetsex vid H a l i Linköping 24 maj 01, volontär vid Första Göta artillerireg 8 juni 01, officersex 03, underlöjtn i reg 18 dec 03, vid reg 26 febr 04, elev vi...

Rosenblad, G Nils O, Arméofficer, General, Generalstabsofficer (1888 – 1981)

2 Rosenblad, Gustaf Nils Oscar, brorsons sonson till R 1, f 1 aug 1888 i Sthlm, Svea livg, d 14 juli 1981 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: generalmajoren o överkammarherren Carl Ludvig Matthias R o statsfrun Agnes Charlotta (Lotten) Henrietta Weidenhielm. Studentex vid H a l för gossa...

24 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se