Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
23 träffar, sida:  1 
Anderson, Oscar L, Historiemålare, Genremålare (1836 – 1868)

Anderson, Oscar Leonard, f. 6 dec. 1836 i Stockholm, d 26 juni 1868 därstädes. Föräldrar: gardisten vid Göta livgarde Johan Anderson och Brita Charlotta Langevall. Litografisk arbetare 1849–53, därefter elev vid konstakademins läroverk, varest han vid flera tillfällen erhöll lovord och mindre belöningar samt 1864 K. medaljen för en...

Andersson, Nils, Historiemålare, Genremålare (1817 – 1865)

Andersson, Nils, f. 18 dec. 1817 i Kättilstad, d 19 juni 1865 i Vaxholm. Föräldrar: frälsebonden. Anders Jonsson och Maja Jonsdotter. Kom i lära hos lantmålaren Bäckström i Kättilstad och arbetade sedan själv i yrket; fönsterjalusimålare vid Gusums mässingsfabrik 1835–40; elev vid konstakademins läroverk 1840&ndash...

Arborelius, Olof P U, Genremålare, Landskapsmålare (1842 – 1915)

2. Olof Per Ulrik Arborelius, den föregåendes son, f. 4 nov. 1842 i Orsa, d 2 juni 1915 i Stockholm. Elev vid konstakademins principskola okt.–dec. 1860 samt vid dess läroverk 1861–68, då han belönades med den K. medaljen; företog som akademins resestipendiat studieresor till Düsseldorf, München, Paris och Rom 1869–72, sam...

Bobeck (f. Kylberg), Regina S, Genremålare, Landskapsmålare (1843 – 1913)
Bobeck, Regina Sofia, f. Kylberg, f. 5 apr. 1843 på Såtenäs i Tuns socken, d 17 nov. 1913 i Tuns prästgård. Föräldrar: kaptenen ock godsägaren Lars Vilhelm Kylberg och Maria Elisabet Dorotea Ahlberg. Studerade målning i Stockholm för P. D. Holm 1874—75 och 1877—78; företog åtskilliga utrikes studieresor, bl. a. till Paris, där hon bedrev studier under ledning av J. F. L. Bonnat och F. Heilbuth...
Borg, Axel Leonard, Genremålare, Porträttmålare (1847 – 1916)

Borg, Axel Leonard, f. 20 aug. 1847 i Ystad, d 24 maj 1916 i Örebro. Föräldrar: apotekaren Anders Borg och Hilma Karolina Palmira Palm. Elev vid h. elementarläroverket i Örebro ht. 1861; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1868; student i Uppsala 9 okt. s. å.; elev vid lägre antikskolan i Konstakademien 18 mars 1871—vt. 1875; företog utrikes studieresor bl. a. till Paris 1875—78 och...

Brandelius, Bengt Johan Gustaf, Arméofficer, Genremålare (1833 – 1884)
Brandelius, Bengt Johan Gustaf, f. 22 okt. 1833 i Fredsbergs prästgård, d 24 nov. 1884 i Skövde. Föräldrar: prosten, fil. magistern Johan Kristian Brandelius och Maria Renberg. Elev vid Konstakademiens principskola 4 okt. 1848, vid dess lägre antikskola 1 okt. 1850 och vid dess högre antikskola 1852; tillika elev vid Stockholms lyceum från vt. 1851; student i Uppsala 6 dec. 1852; underofficer ...
Brate (f. Ekbom), Fanny I M, Genremålare, Porträttmålare (1861 – 1940)

Brate, Fanny Ingeborg Mathilda, f. Ekbom, den föregåendes hustru, f. 26 febr. 1861 i Stockholm. Föräldrar: förvaltaren hos konung Oskar II Johan Frans Gustav Oskar Ekbom och Henriette Alexandrine Dahlgren. Elev vid Klara Strömbergs flickskola 1868—77; åtnjöt undervisning i ritning vid slöjdskolan vintern 1877—78; elev därstädes 1878—79 ...

Brusewitz, Gustaf Henrik, Genremålare (1812 – 1899)

1. Gustaf Henrik Brusewitz, f. 3 okt. 1812 i Göteborg, d. 16 juni 1899 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Gustav Brusewitz och Maria Charlotta Busch. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Konstakademien 1829–35; erhöll tillika undervisning av gravören K. D. Forssell; studerade vid franska akademien i villa Medici i Rom 1839–40 samt h...

Cantzler, Johan Oscar, Genremålare (1844 – 1921)

4. Johan Oscar Cantzler, den föregåendes broder, f. 20 febr. 1844 i Stockholm, d. 27 okt. 1921 därstädes. Efter avslutad skolgång handelsbokhållare; bedrev sedan konststudier i Stockholm och i Paris under åren 1882—83; var senare verksam som målare i Stockholm. — Ogift.

Cederström, Thure Nicolaus, Genremålare (1843 – 1924)

11. Thure Nicolaus Cederström, sonson till C. 4, den föregåendes kusins son, f. 25 juni 1843 på Åryd, Hemmesjö socken, d 21 maj 1924 i München. Föräldrar: översten, greve Klas Anton Cederström och Katarina Fredrika Aschan. Kadett vid Karlbergs krigsakademi 4 okt. 1858; korporal 1865; utexaminerad 31 mars 1868; ...

d'Unker (d'Unker-Lützow), Carl Henrik, Arméofficer, Genremålare (1828 – 1866)

d'Unker (d'Unker-Lutzow), Carl Henrik (ej Henning), f. 19 febr. (ej 3 febr.) 1828 i Stockholm (Klara), d. 24 mars (ej 23 mars) 1866 i Düsseldorf. Föräldrar: ryttmästaren och kammarherren Carl Henning d'Unker och Anna Christina Brunstedt. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm vt. 1837, vid Hillska skolan vid Barnängen 1837—40, därefter vid Stockholms lyceum; sergeant vid Livgardet till häs...

Ekwall, Emma Amalia, Genremålare, Porträttmålare (1838 – 1925)

1. Emma Amalia Ekwall, f. 18 jan. 1838 å Gransbo i Säby sn (Jönk.), d. 1 febr. 1925 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: kronofogden Nils Fredrik Ekwall och Emelie Bernhardina Carolina Djurström. Elev vid Akademien för de fria konsterna 1865–71; erhöll vid sin avgång 1871 k. medaljen; deltog i akademiens utställningar 1860,...

Eskilson, Peter, Fotograf, Genremålare, Skollärare (1820 – 1872)

Eskilson, Peter (Per), f. 28 sept. 1820 i Billeberga sn (Malm.), d. 29 jan. 1872 på Bermö, S:t Pers sn (Sth.). Föräldrar: åbon Eskil Pehrsson och Elna Esbjörnsdotter. Skollärare; antagen som artillerist vid Göta artilleriregemente 22 april 1842; andre konstapel där 28 nov. 1843, avsked 22 april 1845; bokhållare vid Göteborgs stad...

Fagerlin, Ferdiand Julius, Genremålare, Porträttmålare (1825 – 1907)

Ferdinand Julius Fagerlin, f. 5 febr. 1825 i Stockholm (Nik.), d. 19 mars 1907 i Düsseldorf. Föräldrar: sidenfabrikören Carl Wilhelm Fagerlin och Maria Margareta Gnosspelius. Elev vid Nya elementarläroverket i Stockholm 16 jan. 1837—9 sept. 1840; skeppsbyggerielev 1840; elev vid Teknologiska institutet 31 okt. 1842 t. o. m. vårterminen 1843; volontär vid Livbeväringsreg:tet hösten 1843;...

Falkman, Severin Gabriel, Historiemålare, Genremålare (1831 – 1889)

1. Severin Gabriel Falkman, f. 25 april 1831 i Stockholm (Nik.), d. 9 juli 1889 i Helsingfors. Föräldrar: hovdestillatören Hans Johan Falkman och Sofia Holmberg. Flyttningsbetyg från Nikolai förs. i Stockholm 29 nov. 1844 (inl. i Helsingfors 4 sept. 1845); elev vid Helsingfors privatlyceum t. o. m. vt. 1849; studier vid Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors nov. 1848—vt. 1849; stude...

Hellqvist, Carl Gustaf, Historiemålare, Genremålare (1851 – 1890)

Hellqvist, Carl Gustaf, f 15 dec 1851 i Kung Karls förs (Vm), d 19 nov 1890 i München. Föräldrar: skomakaren Carl Gustaf H o Maja Stina Wennerström. Lärling hos Fritz Ahlgrensson vid K teaterns dekorationsateljé 63, elev vid FrKA:s principskola 64, vid antikskolan 3 april 67, vid modell- o kompositionsskolan 18 mars 69, skämttecknare i Kasper 69, studier vid FrKA:s målarskola o h antiks...

Höckert, J Janne F, Historiemålare, Genremålare (1826 – 1866)

Höckert, Johan (Janne) Fredrik, f 26 aug 1826 i Jönköping, d 16 sept 1866 i Gbg (enl db för Jak, Sthlm). Föräldrar: godsägaren Gustaf Adolph H o Sophie Elisabeth Melin. Studier vid Hillska internatskolan vid Barnängen, Sthlm, ht 40-nov 44, elev vid FrKA:s lägre aritikskola nov 44-vt 45; studier i antikklassen vid den bayerska konstakad 25 april 47-vt 48, studerade för den danske målaren F L ...

Kulle, H Axel, Genremålare, Friluftsmålare (1846 – 1908)

2 Kulle, Henrik Axel, bror till K 1, f 22 mars 1846 i Lund, d 27 febr 1908 i Sthlm, Kat. Elev vid FrKA 1 okt 65—vt 73, studier i Düsseldorf 75—80, erhöll resestipendium på två år från FrKA 1 juli 80, studier i Paris 80—83, meddelade privat undervisn i målning o teckning i Sthlm 85—91, konstnärsarvodist vid FrKA 1 mars 87—28 febr 92, extra lär vid FrKA 24 sept 87, lär i antikritn där 25 sept ...

Kulle, N Jakob, Grafiker, Genremålare, Mönsterritare (1838 – 1898)

1 Kulle, Nils Jakob, f 6 juli 1838 i Lund, d 5 april 1898 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: bryggaren o värdshusvärden Ola Nilsson o Elna Nilsdtr. Guldsmedslärling i Malmö 55, gesäll (ciselör) i Sthlm 60—67, elev vid FrKA 1 okt 64—vt 72, inventerade tills med C Eichhorn statens konstsaml:ar 81, inrättade en textilateljé i Sthlm o butiker för konstvävnader o broderier i Lund o Sthlm, agré vid FrK...

Lauréus, Alexander, Historiemålare, Genremålare (1783 – 1823)

Lauréus, Alexander, f 4 jan 1783 i Åbo, d 21 okt 1823 i Rom. Föräldrar: kontraktsprosten TD Alexander Lauraeus o Ulrika Lovisa Simolin. Elev vid FrKA 02—06, agré där 24 jan 09, k hovmålare 11, erhöll FrKA:s resestip 24 april 16, verksam i Paris okt 17—20 (elev hos P Guérin), i Rom från maj 20. — FrKA:s stora GM 05, LFrKA 12.

Ogift men sammanboende från 10 m Margareta Charlotta Th...

Lindholm, L August, Genremålare (1819 – 1854)

Lindholm, Lorentz August, f 5 okt 1819 i Sthlm, Maria, d 11 april 1854 på preussiska hospitalet i Rom. Föräldrar: vaktmästaren vid kommerskoll Lars L o traktörsänkan Dorothea Björkman, f Zettergren. Elev vid FrKA omkr 34, erhöll akad:s resestipendium 49, studier utomlands från dec 49, bla i Paris maj 50—hösten 53, agré vid FrKA 50. Genremålare. — Tessinska medaljen 18 mars 48, FrKA:s k ...

Martin, Elias, Genremålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1739 – 1818)

1 Martin, Elias, dp 8 mars 1739 i Sthlm, Ty, d 25 jan 1818 där, Ad Fredr. Föräldrar: snickaråldermannen Olof M o Ulrica Haupt. Snickarlärling i faderns verkstad, elev hos ämbetsmålaren F C Schultz 5961, ornamentsritare o teckn:lärare vid skärgårdsflottan på Sveaborg juni 6365, studier...

MasOlle, E Helmer, Genremålare, Porträttmålare (1884 – 1969)

MasOlle, Erik Helmer, f 4 sept 1884 i Siljansnäs, Kopp, d 3 aug 1969 i Sthlm, Kat. Föräldrar: handlanden Carl Erik Olsson o Jenny Charlotta Bergendahl. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 0103, vid Althins målarskola 03, vid FrKA ht 03

23 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se