Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.




Född
Död



Bläddra bland yrken
Rensa formulär
10 träffar, sida:  1 
Arborelius, Olof P U, Landskapsmålare, Genremålare (1842 – 1915)

2. Olof Per Ulrik Arborelius, den föregåendes son, f. 4 nov. 1842 i Orsa, d 2 juni 1915 i Stockholm. Elev vid konstakademins principskola okt.–dec. 1860 samt vid dess läroverk 1861–68, då han belönades med den K. medaljen; företog som akademins resestipendiat studieresor till Düsseldorf, München, Paris och Rom 1869–72, sam...

Borg, Axel Leonard, Genremålare, Djurmålare (1847 – 1916)

Borg, Axel Leonard, f. 20 aug. 1847 i Ystad, d 24 maj 1916 i Örebro. Föräldrar: apotekaren Anders Borg och Hilma Karolina Palmira Palm. Elev vid h. elementarläroverket i Örebro ht. 1861; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1868; student i Uppsala 9 okt. s. å.; elev vid lägre antikskolan i Konstakademien 18 mars 1871—vt. 1875; f&oum...

Brandelius, Bengt Johan Gustaf, Genremålare, Djurmålare (1833 – 1884)

Brandelius, Bengt Johan Gustaf, f. 22 okt. 1833 i Fredsbergs prästgård, d 24 nov. 1884 i Skövde. Föräldrar: prosten, fil. magistern Johan Kristian Brandelius och Maria Renberg. Elev vid Konstakademiens principskola 4 okt. 1848, vid dess lägre antikskola 1 okt. 1850 och vid dess högre antikskola 1852; tillika elev vid Stockholms lyceum från vt. 1851; ...

Camphuysen, Govert Dircksz, Landskapsmålare, Genremålare, Djurmålare (1623/24 – 1672)

Camphuysen, Govert Dircksz., f. 1623 eller 1624, d. 1672 (begraven i Nieuwe kerk i Amsterdam 4 juli). Föräldrar: predikanten Dirck Rafelsz. Camphuysen och Anna van iUendorp. Omtalas 11 sept. 1643 i staden Amsterdams handlingar som porträttmålare; råkade senare antagligen på obestånd, då inventarium över hans ägodelar upprättade...

d'Unker (d'Unker-Lützow), Carl Henrik, Genremålare (1828 – 1866)

d'Unker (d'Unker-Lutzow), Carl Henrik (ej Henning), f. 19 febr. (ej 3 febr.) 1828 i Stockholm (Klara), d. 24 mars (ej 23 mars) 1866 i Düsseldorf. Föräldrar: ryttmästaren och kammarherren Carl Henning d'Unker och Anna Christina Brunstedt. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm vt. 1837, vid Hillska skolan vid Barnängen 1837—40, därefter vid Stockholms lyc...

Eskilson, Peter, Fotograf, Genremålare (1820 – 1872)

Eskilson, Peter (Per), f. 28 sept. 1820 i Billeberga sn (Malm.), d. 29 jan. 1872 på Bermö, S:t Pers sn (Sth.). Föräldrar: åbon Eskil Pehrsson och Elna Esbjörnsdotter. Skollärare; antagen som artillerist vid Göta artilleriregemente 22 april 1842; andre konstapel där 28 nov. 1843, avsked 22 april 1845; bokhållare vid Göteborgs stad...

Fagerlin, Ferdinand Julius, Genremålare, Porträttmålare (1825 – 1907)

Ferdinand Julius Fagerlin, f. 5 febr. 1825 i Stockholm (Nik.), d. 19 mars 1907 i Düsseldorf. Föräldrar: sidenfabrikören Carl Wilhelm Fagerlin och Maria Margareta Gnosspelius. Elev vid Nya elementarläroverket i Stockholm 16 jan. 1837–9 sept. 1840; skeppsbyggerielev 1840; elev vid Teknologiska institutet 31 okt. 1842 t. o. m. vårterminen 1843...

Kulle, N Jakob, Genremålare (1838 – 1898)

1 Kulle, Nils Jakob, f 6 juli 1838 i Lund, d 5 april 1898 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: bryggaren o värdshusvärden Ola Nilsson o Elna Nilsdtr. Guldsmedslärling i Malmö 55, gesäll (ciselör) i Sthlm 60—67, elev vid FrKA 1 okt 64—vt 72, inventerade tills med C Eichhorn statens konstsaml:ar 81, inrättade en textilateljé i Sthlm o bu...

Lindholm, L August, Genremålare (1819 – 1854)

Lindholm, Lorentz August, f 5 okt 1819 i Sthlm, Maria, d 11 april 1854 på preussiska hospitalet i Rom. Föräldrar: vaktmästaren vid kommerskoll Lars L o traktörsänkan Dorothea Björkman, f Zettergren. Elev vid FrKA omkr 34, erhöll akad:s resestipendium 49, studier utomlands från dec 49, bla i Paris maj 50—hösten 53, agré vid...

MasOlle, E Helmer, Genremålare, Porträttmålare (1884 – 1969)

MasOlle, Erik Helmer, f 4 sept 1884 i Siljansnäs, Kopp, d 3 aug 1969 i Sthlm, Kat. Föräldrar: handlanden Carl Erik Olsson o Jenny Charlotta Bergendahl. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 0103, vid Althins målarskola 03, vid FrKA ht 03

10 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se