Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
160 träffar, sida:  1 2 3 4 
(Banér), Eskil Isaksson, Häradshövding, Riksråd, Slottshövitsman (Omkring 1415 – 1488)

1. Eskil Isaksson (Banér), f. omkr. 1415, d 1488 eller något dessförinnan. Föräldrar: Isak Isaksson och Märeta Siggesdotter Brun (d 1452 eller 1453, bodde under änketiden på Röklinge i Närdinghundra härad).

(Bielke), Nils Pedersson, Häradshövding, Kammarråd, Hovjunkare (– 1550)

15. Nils Pedersson (Bielke), son till B. 11, f. omkring 1502, d 20 eller 21 maj 1550 genom drunkning i Bråviken. Uppfostrades delvis i Danmark; hovjunkare vid Gustav I:s hov; kammarråd 1544; var tillika häradshövding i Oppunda härad.

Gift 9 juli 1537 i Söderköping med Anna Hogenskild, f. jan. 1513 på Nyn...

(Björnram), Hans Larsson, Diplomat, Häradshövding, Amiral, Guvernör (– 1571)

2. Hans Larsson (Björnram) till Isnäs, den föregåendes son i första äktenskapet, d i Viborg apr. eller maj 1571. Befallningsman på Helsingfors gård 1554; avfärdad till Reval 1561 (instruktioner 6 jan., 28 febr. och 4 mars); adlad 20 juli 1561; häradshövding i Borgå län 1561—71 och i Lappvesi härad i Viborgs län 1567—69; amiral över flottan »på de Narv...

(Bååt), Erengisle Sunesson, Häradshövding, Riksråd, Riddare, Jarl (– 1392)

1. Erengisle Sunes son (Bååt), son till riddaren och riksrådet, lagmannen i Tiohärad Sune Jonsson, d. 26 dec. 1392. Var jämte västgötalagmannen Knut Magnusson konung Magnus Eriksson följaktig på dennes friarfärd till Namur 1334; namnes riddare första gången 25 okt. 1344 och riksråd 4 aug. 1350; deltog i herredagen i ...

(Eka-släkt), Gregers Magnusson, Häradshövding, Riksråd (– senast 1446)

2. Gregers Magnusson, den föregåendes sonson, levde ännu 4 juli 1441, var d. 2 dec. 1446. Föräldrar: riddaren Magnus Trottesson och Katarina Olofsdotter. Namnes, tydligen som omyndig, 3 jan. 1402, var myndig 7 mars 1406; var häradshövding i Trögd (Upps.) 20 maj 1410 och ännu 5 okt. 1439; chef för svenska flottan i sjöslag...

(Eka-släkt), Karl Magnusson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– senast 1473)

3. Karl Magnusson, den föregåendes halvbroder, levde ännu 21 sept. 1467, var d 25 juni 1473. Föräldrar: riddaren Magnus Trottesson och Märta Magnusdotter (Kase). Nämnes 29 juni 1421, var häradshövding i Vaksala (Upps.) 17 juni 1440 och ännu 28 nov. 1457; riddare tydligen vid konung Kristofers kröning 14 sept. 14...

(Eketrä), Sven Månsson Rospigg, Häradshövding, Slottsfogde (– 1626)

1. Sven Månsson Rospigg, adlad Eketrä, d. jan. 1626. Föräldrar: Måns (Helgesson?) och Barbro Sigfridsdotter. Fogde över Linköpings län 1597–98, på Kungsbrogård (Ög.) 20 dec. 1597 samt i Gullbergs m. fl. härader 1597–1600; fogde på Stockholms slott 1601–07; befallningsman där 12 dec. 16...

(Fargalt), Erik Ragvaldsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1499)

2. Erik Ragvaldsson (Fargalt), bror till föreg., nämnes 1463–94, var d. 1499. Sigillerar 1463 (2 jan., perg., RA); var på 1470-talet i Livland och hölls en tid fången där; bosatte sig i Finland; kallas häradshövding i Övre Satakunda 1479 (FMU, 4, nr 3778) och var häradshövding även 1486 (FMU, 5, nr 4068), och 1487 ...

(Forstenasläkten), Anders Lindormsson, Häradshövding, Riksmarsk, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1605)

2 Anders Lindormsson (Lindersson; i litteraturen vanligen Lennartsson), d 17 sept 1605 i slaget vid Kirkholm. Föräldrar: ryttmästaren Lindorm Torstensson o Margareta Andersdtr (Ekeblad). Bland hertig Karls hovfolk åtminstone från 1588, ryttmästare 20 aug 1589 (enl hertig Karls kalendarium), häradsh över Dal 9 aug 1597, en av ståthållarna på Älvsborg 26 febr 1599, ensam ståth där 1 maj s...

(Forstenasläkten), Peder Hansson, Häradshövding, Riksråd (– troligen 1546)

1 Peder Hansson, nämnes trol redan 1514, säkert 1521, d trol 1546 efter 26 jan. Föräldrar: häradsh Hans Svensson o Elin To-masdtr (stjärna). Var i tjänst hos ärkebiskop Gustav Trolle 1521, sedan (enligt Peder Svart) hos Sören Norby, deltog som en av Gustav Erikssons (Vasa) hövitsmän i befrielsekriget 1522—23, riksråd 2 eller 3 juni 1523—1529, häradsh i Snevringe hd (Vm) 17 mars 1526 — t...

(Forstenasläkten), Torsten Lindormsson, Häradshövding, Riddare, Kammarherre (– 1631)

3 Torsten Lindormsson (Lindersson), bror till F 2, f 1561 (N W Marcks von Würtembergs geneal tabeller, tillägg), d 3 mars 1631 på Restad i Naglum (Älvsb; begr i V Tunhem). Tidigast nämnd 1581 (J E Almquist 1955), i tjänst vid hertig Sigismunds hov senast 1584 o ännu 1586, kammarherre eller »kammarjunker» hos Sigismund senast 1594, häradsh i Långh...

(Gera), Holger Karlsson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman (– 1541)

1 Holger Karlsson, d 29 mars 1541 på Björkvik (ej i Kalmar) i Ö Ryd (Ög). Föräldrar: riksrådet Karl Knutsson o Katarina Ulfsdtr (Roos). Riddare mellan 1 juli 97 o 16 sept 99, riksråd 09—21 o ånyo från 25, nämnes som häradsh i Skärkind (Ög) 12 eller 13—16, namnes som hövitsman på Stegeborg i Skällvik (Ög) 7 maj 13 (pprs-brev RA) — 6 april 17, var ånyo hövitsman där från 4 okt 28 o ännu 23 feb...

(Gera), Karl Holgersson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Ståthållare (– 1566)

2 Karl Holgersson eller Karl Gera, son till G 1, d 25 juli 1566 i Kumla (Ör). I skola hos hertig Albrekt i Königsberg 33—39, inskr vid Wittenbergs univ sommaren 39, småsven hos Gustav I från 42 (X 265, UUB), häradsh i Skärkinds hd (Ög) 43 o ännu 63, i slottsloven på Viborg 27 okt 55, riksråd senast 60, lagman i Östergötl så (enl Stiernman), frih 29 juni 61, »gubernator» eller ståthållare öve...

(Grip), Birger Nilsson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman, Krigsbefäl (– 1565)

3 Birger Nilsson, son till G 2, d 15 mars 1565 på Tärnö i Husby-Oppunda (Söd). Häradshövd i Tjust 24 aug 25—8 maj 35 o ånyo enl uppg 45 men säkert åtminstone 6 maj 53—senast 59, riddare 12 jan 28, konungens fodermarsk senast 13 nov 29 (Upmark, s 28)—31 (Rosén), riksråd senast 16 febr 30, häradshövd i Göstrings hd (Ög) 28 okt 32—senast 43, hövitsman på...

(Grip), Nils Bosson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman (– 1522)

2 Nils Bosson, d 14  febr 1522 på gården Täppa i byn Sävsta, V Vingåker (Söd). Föräldrar: riksrådet Bo Nilsson (Grip) o Beata Karlsdtr (Vasa). Hade 23 juni 79 nyligen blivit myndig, riksråd senast 1 juli 88, riddare mellan 18 okt o 29 nov 97, lagman i Östergötland mellan 97 o 22 juni 99, var hövitsman på Borgholm trol 25 april 01 o säkert 18 maj 04—hösten 07, var häradshövd i Tjust 1512...

(Gumsehuvud), Gustav Karlsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1486)

Gustav Karlsson, f något av åren 1407—17 (Processus . .. canonizacionis b Katerine; jfr Engström), d 26 juli 1486. Föräldrar: riksrådet Karl Ormsson (Gumsehuvud) o Märta Gregersdtr (Aspenäsätten). Tidigast nämnd 39, fogde på Kastelholm från 40 eller 41 till 43 eller 44, riddare vid konung Kristo-fers kröning 14 sept 41, trol hövitsman på Västerås senast försommaren 48, lagman i Uppland 51 el...

(Halvhjort av Flishult), Krister Persson, Häradshövding, Hovman (– 1569)

Krister Persson, d 1568 eller 1569. Föräldrar: Per Kristersson (Halvhjort) o Märta Jönsdtr. Småsven vid Gustav I:s hov från 51, hos hertig Erik åtminstone från 57, fogde i Sunnerbo (Kron) senast 4 febr 59—60, en av Erik XIV:s tre adliga köksmästare senast 62, häradshövding i Västra hd (Jönk) senast så ...

(Leijonhufvud), Erik Abrahamson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1520)

1 Erik Abrahamson, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Föräldrar: riksrådet Abraham Kristiernsson (Leijonhufvud) o Birgitta Magnusdtr (Natt o Dag). Trol dubbad till riddare vid konung Hans kröning 26 nov 97, hövitsman i Västergötland 7 jan 13 o ännu 20 o därjämte på Örebro senast 10 juli 13 — försommaren 20, riksråd senast 31 aug 14 (Gillingstam 1977), häradshövding i Väne hd, Älvsb, vid obe...

(Leijonhufvud), Moritz Stensson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Drots (1559 – 1607)

6 Moritz Stensson, bror till L 5, f 10 sept 1559 på Kärra (HH 20, s 162) i Örgryte (PHT 1970, s 161), d 23 nov 1607 på Kägleholm, Ödeby, Ör (begr 17 febr 08 i eget gravkor i Örebro). Hertig Karls råd 84, häradshövd i Oppunda härad 26 juli 84— 96, lagman i Närke från 14 aug 95, ståth över Västmanland o Dalarna okt 98, ståth på Reval o över Estland sept 00—okt 02, erhöll Raseborgs grevska...

(Leijonhufvud), Sten Eriksson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Ståthållare (1518 – 1568)

3 Sten Eriksson, son till L 1, f 15 aug 1518 (HH 20, s 158), d 5 okt 1568 i Sthlm. Krigsråd (senare överste krigsråd) 38, namnes som riksråd tidigast 4 jan 40, som sekret råd (senare även överste sekret råd) från okt 40, riddare senast 8 sept 40, delegat till Frankrike 25 jan 42—juni 43, ståthållare på Jönköpings slott o över nordvästra Småland 49—62, häradshövd i Gäsene, Älvsb, åtminst...

(Lillie), Matts Ödgislason, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1442)

1 Matts Ödgislason, d 2 aug 1442 på Åbo slott. Föräldrar: frälsemannen Ödgisl Sunason (Likvidssönernas vapen) o Ramborg Staffansdtr (Ulv). Namnes tidigast 84, 99 o 05, häradsh i Selebo, Söd, senast 10 o ännu 30 samt enligt obestyrkt uppgift (Genealogica) ännu 39, riksråd sannolikt redan 13 jan 29 o säkert 12 sept 34, blev lagman i Södermanland mellan 7 maj o 30 juli 40 samt hövitsman på...

(Lillie), Brynte Birgersson, Häradshövding, Befallningsman, Fältmarskalk (– 1586)

Brynte Birgersson, d 19 jan 1586, sannolikt i Kalmar. Far: häradshövdingen Birger Andersson (Lillie). Tidigast nämnd 29 aug 61 (Orig:genealogierna), nämnd i RR som brandmästare (person som ombesörjde brandskattningen) 4 juli 66, en av de båda interimsbefålhavarna i Västergötland senast 1 okt 66, namnes som fältmarskalk 18 febr 67 men ej senare, häradsh i Kulling, Älvsb, från 15 aug 68 (...

(Lillie), Knut Andersson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1546)

1 Knut Andersson, d 1546 mellan 29 april o 19 dec. Föräldrar: väpnaren Anders Laurensson (Lillie) o en dtr (Barbro?) till Hinse Jönsson (Svinhuvud; se Gillingstam 1968-69). Tidigast nämnd 16, en av de båda hövitsmännen för Gustav Erikssons (Vasa) krigsfolk vid Rotebro norr om Sthlm hösten 21, riksråd 2 (Berättelse ... 1523) eller 3 (GIR) juni 23, lagman i Södermanland 15 jan 26, riddare vid ...

(Lilliehöök), Anders Persson, Häradshövding, Befallningsman, Riksråd, Riddare, Ståthållare (– 1572)

2 Anders Persson, brorson till L 1, d 6 okt 1572 (Genealogica 121). Föräldrar: häradshövdingen Per Bonde o (enl Östenson) Ragnhild Andersdtr (stjärna). Fogde i Sunnerbo i Småland 48—54, vik häradsh i Vadsbo i Västergötland senast 30 jan 54, häradsh där från 12 april 59 o åter från 16 aug 68 (Förläningsreg), befallningsman på Pernau från...

(Lilliehöök), Måns Bryntesson, Riksdagsledamot, Häradshövding, Befallningsman, Riksråd, Riddare (– 1529)

1 Måns Bryntesson, d 5 juli 1529 i Sthlm. Föräldrar: häradsh Brynte Bertilsson (Lilliehöök) o Edla Nilsdtr (flygande skäkta). Erhöll Älvsborgs slott o län i förläning 25 aug 24, i slottsloven där 7 okt 24, häradsh i Barne hd 27 mars 25—29, bevistade mötet i Arboga 29 mars 25, bisittare i kungens nämnd i Vadstena 15 jan 26, i Skara 1 mars 26, erhöll konungsfodringen av Väne hd 12 april 2...

(Lilliehöök), Nils Andersson, Häradshövding, Riksråd, Kammarråd (1561 – 1618)

4 Nils Andersson, son till L 2 i hans första gifte, f 1561, d 24 dec 1618 i Riseberga kloster, Edsberg, Ör. Efter skolgång i Skara skolstuga anställd vid Johan III:s hov (Phrygius), häradsh i Kulling i Västergötland från 86 (landskapshandl) till sin död, kammarråd 20 jan 05, blev riksråd mellan 16 dec 08 (Svea hovrätts arkiv E VI a...

(Lilliesparrre), Bengt Abjörnsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– troligen 1518)

Bengt Abjörnsson, d trol 1518 efter 29 jan (Sjödin 1967—69). Föräldrar: Abjörn Jönsson (Lilliesparre) o Ingrid Larsdtr (stjärna). Linköpingsbiskopens fogde i Småland senast 5 okt 85 (Andersson), häradsh i Vista, Jönk, senast 3 nov 92, i Lösing, Ög, möjl redan 21 maj 95 o säkert åtminstone 29 maj 99 (perg:brev) - 31 juli 13 (B 10), nämnd bland Sveriges rikes råd o män från 7 jan 06 (HSH ...

(Natt och Dag), Arfvid Ifvarsson, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kammarherre, Hovrättspresident (1633 – 1683)

11 Arfvid Ifvarsson, sonsons sonson till N 9, fl maj 1633 i (Orig:geneal) i Sthlm (Marks v Wurtenberg), d 31 maj 1683 (Orig:geneal), begr 10 juni 1684 i Sthlm, Jak. Föräldrar: landshövdingen Ifvar Nilsson o Christina Posse. Inskr vid UU 5 nov 43, företog resor i Europa o besökte bl a Utrecht, London o Paris 55–56, kammarherre hos Karl X ...

(Natt och Dag), Bo Stensson, Häradshövding, Riksråd, Riddare (– 1469/77)

5 Bo Stensson, bror till N 4, d mellan 1469 o 1477 (Smål arch). Tidigast nämnd 08 o var då riddare, häradsh i Bankekind, Ög, åtminstone 14–64, riksråd åtminstone från 30 o ännu 60, innehavare av Kalmar slottslän tillsammans med brodern N 4 sensommaren 36–okt 39, fick Sundholms län (sannolikt Västra hd) o Södra Vedbo hd i Småland samt två...

(Natt och Dag), Måns Johansson, Häradshövding, Befallningsman, Riksråd, Riddare (1500ca – 1555)

9 Måns Johansson, son till N 8 i dennes första g, f ca 1500, d julnatten 1555 i Viborg (Margareta Grips bok). Häradsh i Närke 11 jan 26, riddare 12 jan 28, riksråd juni 29, befalln:man på Kalmar slott 29–33, lagman i Östergötland o Småland utom Tiohärads lagsaga 14 aug 43, erhöll tills med sju andra slottsloven på Viborg 27 okt 55.

(Natt och Dag), Sten Bosson, Häradshövding, Fogde, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1410/11)

2 Sten Bosson, sonson till N 1, d mellan 12 april 1410 o 14 mars 1411. Far: riddaren o riksrådet Bo Bosson. Nämnes tidigast 1371, möjl Bo Jonssons (Grip; bd 5) fogde på Borgholm 72 eller 73, häradsh i Östkind, Ög, åtminstone 80 (RAperg; ej RPB) –90, Bo Jonssons fogde i Södermanland senast 2 aug 86, blev riddare mellan 21 juni 87 o 19 feb...

(Natt och Dag), Åke Axelsson, Riksdagsledamot, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Riksmarskalk (1594 – 1655)

10 Åke Axelsson, sonsons sonson till N 8, f april 1594 på Göksholm, Stora Mellösa, Ör (Marks v Würtenberg), d 1 febr 1655 (E 1052) på Rinkesta, Ärla, Söd, begr i Stora Mellösa (Marks v W). Föräldrar: häradsh Axel Johansson o Ingel Bonde. Inskr vid univ i Helmstedt 15 mars 10, i Wittenberg 29 mars 10, kammarjunkare hos Gustav II Adolf 12,...

(Oxenstierna), Sten Cristiernsson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1516)

5 Sten Cristiernsson, brorson till O 3, d mellan 28 okt o 11 dec 1516, sannolikt på Sthlms slott. Föräldrar: riddaren o riksrådet Cristiern Bengtsson (Oxenstierna) o Märta Magnusdtr (Gren). Nämns tidigast 1476, riddare sannolikt 26 nov 97 eller 3 febr 99, häradsh i Vendel i Uppland åtminstone 00–13, riksråd senast 01, hövit...

(Sparre av Tofta), Karl Ulfsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Riksföreståndare (1317ca – 1407)

Karl Ulfsson (Sparre av Tofta), f omkr 1317, d 17 (Messenius) nov 1407. Föräldrar: riksrådet Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta) o Cristina Sigmundsdtr (3 klöverblad). Studerade juridik i Paris (Sankt Nikolaus' av Linköping kanonisationsprocess), artium mag där (Messenius), omnämnd i Sverige tidigast 49, häradsh i Trögd i Uppland åtminsto...

(Stenbock), Erik Gustafsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Kavalleriofficer, Ståthållare (1538 – 1602)

3 Erik Gustafsson (Stenbock), son till S 1, f 28 juli 1538 i Länghem, V Götaland (Malin Stures släktbok, utg av S Leijon-hufvud, PHT 1913, tr 1914, s 150), d i juni 1602 i Malmö (brev från makan, se C M Stenbock, Malin Stures bortrövande, 1916). Kammarjunkare senast 5 maj 61, frih 29 juni 61, ryttmästare för Västgöta o Smålands adelsfana 30 sept ...

Abrahamsson, Petter, Riksdagsledamot, Häradshövding, Rättshistoriker (1668 – 1741)

Abrahamsson, Petter, f. 29 juli 1668 i Stockholm, d 20 apr. 1741 därstädes. Föräldrar: Abraham Persson, handelsman i Stockholm, och Gertrud Månsdotter. Student i Uppsala 18 febr. 1685; avlade jur. examen därstädes 16 maj 1691; auskultant i Svea hovrätt 1 juli s. å. (ed s. d.); häradshövding i Ärlinghundra, Håbo, Bro och Soll...

Afzelius, J F Ivar, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Justitieråd, Talman (1848 – 1921)

8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, son till A. 6, f. 15 okt. 1848 i Uppsala. Avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. elementarläroverk 22 maj 1867; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1868; jur. utr. kand. 24 sept, 1873; studerade vid universiteten i Leipzig och Göttingen okt. 1874–aug. 1875; jur. utr. lic. 1 sept. 1877; disp. 23 jan....

Almqvist, Ludvig T, Häradshövding, Justitieråd, Justitieminister, Civilminister (1818 – 1884)

2. Ludvig Theodor Almqvist, den föregåendes bror, f. 4 jan. 1818 i Gränna, d 26 aug. 1884 på Algö. Student i Uppsala 19 okt. 1835; avlade hovrättsexamen 30 maj 1837. E. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen 21 juni s. å.; auskultant i Svea hovrätt 14 sept. s. å.; e. o. fiskal 31 maj 1841; v. häradshövding 1843; adjunge...

Arent Persson, Häradshövding (– senast 1548)

Arent Persson till Granhammar och Ornäs, död senast 1548. Föräldrar: Peder Eriksson till Granhammar, enligt gängse källtolkningar riksråd och väpnare, död omkr. 1510, och Karin Arentsdotter.

Gift med 1) Barbro Stigsdotter; 2) Sigrid Klasdotter (Kyle) död 1571.

Bagge, Bengt, Häradshövding, Krigsbefäl (– 1577)

1. Bengt Bagge till Berga. Föräldrar: frälsemannen Halsten Månsson Bagge till Berga och Karin Slätte, dotter av Anders Nilsson till Yxneberga i Södra Möre. Avrättad i Stockholm 1577. Fogde i Handbörds och Uppvidinge härad 1556 (se riksregistr. 10 nov.)–1559; häradshövding i Sevede härad 7 sept. 1558; deltog i fältt&...

Bagge, Peder, Häradshövding, Sjöofficer (– tidigast 1599)

2. Peder Bagge till Söderby, den föregåendes broder. Är antagligen den Peder Bagge, som Gustav Vasa 27 juni 1556 befallde Jakob Bagge att förordna till hövitsman för en fänika västgötar; hövitsman på Kalmarbarken i finska flottan 1563, på S:t Erik 1564 samt på Svenske Rektor 1565 och 1566; befälhavare &o...

Banér, Gustav Axelsson, Diplomat, Häradshövding, Hovmarskalk, Riksråd, Ståthållare (1547 – 1600)

6. Gustav Axelsson Baner, broder till de båda föregående, f. 19 maj 1547, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade jämte brodern Sten utomlands. Skall från 1564 ha tjänstgjort vid konungens livfana och fört dennes huvudbaner; hovmarskalk 13 febr. 1569; riksråd s. å. (ed 2 aug.); användes huvudsakligen i militä...

Behmer, Daniel, Häradshövding, Hovrättsassessor, Retoriker, Hovråd (1611 – 1669)

Daniel Behmer, före adlandet Daniel Jonæ Gewalius, senare Gislenius (Gislenus, Gissel) och slutligen, fr. o. m. 1638, Behm, f. okt. 1611 i Gävle, d. 29 dec. 1669 i Älvkarleby. Föräldrar: borgmästaren John Mickelsson och Anna Danielsdotter Kröger. Åtnjöt skolundervisning i Gävle; student i Uppsala 1 febr. 1626...

Bengt Niklisson, Häradshövding, Hövitsman, Riddare (– 1423)

Bengt Niklisson (lejonansikte), f. troligen på 1350-talet, d. barnlös 1423 omkr. 20 juli (»på s. Margarete tid», B 15, f. 283 v.). Riddare troligen 1389 (var det bevisligen 1395); hövitsman å Stäkeholm 1399—1419 och pantinnehavare av Söderköpings stad från 1419; konungsdomhävande å Öland 1406; häradshövding i Tjust (1411).

Gift senast 1394 med Margareta Lambrektsdotter Dume från Meckl...

Berg, Gustaf J G A, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Justitieminister (1844 – 1908)

Berg, Gustaf Johan Georg Axel, f. 25 febr. 1844 i Mönsterås, d 12 apr. 1908 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Johan Petter Berg och Matilda Teresia Aurora Murray. Studjent i Uppsala 14 sept. 1863; avlade juridisk preliminärexamen 30 maj 1864 och hovrättsexamen 12 dec. 1867. Auskultant i Svea hovrätt 18 dec. 1867; tf. domhavande under åren 1869 &mdash...

Berger, Ossian, Riksdagsledamot, Häradshövding, Justitieombudsman, Justitieminister (1849 – 1914)

3. Ossian Berger, den föregåendes broder, f. 13 febr. 1849 på Södra Håkanbol i Nysunds socken, d. 28 dec. 1914 i Stockholm. Genomgick Örebro h. elementarläroverk, där han avlade mogenhetsexamen 11 juni 1866; student i Uppsala 17 sept. s. å.; fil. kand. 28 maj 1872; fil. lic. 27 jan. 1876; disp. 23 maj 1877; fil doktor 6 sept. s. &ari...

Bergius, S Oscar G, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kommunalpolitiker (1834 – 1902)

4. Sebastian Oscar Gustaf Bergius, f. 6 juni 1834 i Tjöstelsröd i Förställa socken, d 16 sept. 1902 i Landskrona. Föräldrar: lantbrukaren Gustav Bergius och Marie Wallström. Student i Uppsala 8 okt. 1852; jur. fil. kand. 10 maj 1854; avlade hovrättsexamen 27 jan. 1857. E. o. kanslist i justitierevisionein 14 febr. 1857; auskultant i Svea hovrätt 1...

Bergström, Johan Jacob, Häradshövding (1784 – 1841)
2. Johan Jacob Bergström, f. 20 maj 1784, d 16 nov. 1841 i Vassmolösa, Ljungby socken, Kalmar län. Föräldrar: Kronofogden Aron Bergström och Agneta Regina Fries. Student i Uppsala 7 mars 1799; avlade examen till rättegångsverken 9 dec. 1800. Auskultant i Svea hovrätt 19 dec. 1800; biträde vid landskansliet i Örebro 1801—02 och var därunder jämväl förordnad att förestå landssekreteraretjänsten ...
Bergström, Karl I A J, Häradshövding, Landshövding (1858 – 1937)

5. Karl Isak Anders Johan Bergström, son till B. 3, f. 5 maj 1858 i Kristianstad. Avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 19 maj 1876; student i Uppsala 29 maj s. å.; jur. fil. kand. 29 jan. 1879; jur. utr. kand. 2 mars 1885. E. o. notarie i Svea hovrätt 5 mars s. å.; erhöll första domarförordnandet 23 nov. s. å.; tf. domhavande i Gottlands no...

160 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se