Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
59 träffar, sida:  1 2 
(Banér), Eskil Isaksson, Häradshövding, Riksråd, Slottshövitsman (Omkring 1415 – 1488)

1. Eskil Isaksson (Banér), f. omkr. 1415, d 1488 eller något dessförinnan. Föräldrar: Isak Isaksson och Märeta Siggesdotter Brun (d 1452 eller 1453, bodde under änketiden på Röklinge i Närdinghundra härad).

(Banér), Nils Eskilsson, Riksråd, Slottshövitsman (– 1520)

3. Nils Eskilsson (Banér), den föregåendes halvbror, son till B. 1 i hans senare gifte, f. troligen omkr. 1480, d 16 dec. 1520.

(Bielke), Axel Eriksson, Lagman, Hövitsman (– 1559)

14. Axel Eriksson (Bielke), son till B. 12 och broder till föregående, f. omkring 1500, d 1559 (före 29 juni). Häradshövding i Åkerbo härad (Östergötland) 15 juni 1531; fick i förläning Vreta kloster 13 febr. 1533, Vånga fjärding 3 sept. 1534, Bobergs fjärding i jan. 1536 (återkallad 1538), Bankekinds, Hanekind...

(Bielke), Peder Turesson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1520)

11. Peder Turesson (Bielke), broder till föregående, f. troligen på 1460-talet, d på senhösten 1520. Nämnes redan 1488; mottog riddarslaget vid konung Hans' kröning 1497 och inträdde under resningen mot densamme 1501 i riksrådet; hövitsman på Stäkeholm från 13 jan. 1506 till början av 1517; var en av Sveriges d...

(Bielke), Sten Turesson, Riksråd, Hövitsman (– 1431)

8. Sten Turesson (Bielke), son till B. 6., f. troligen omkring 1380, d 1431 (begraven i Vadstena 8 sept). Riksråd senast 1422 (blev däremot aldrig riddare); hövitsman å Piksborg från 1426.

Gift 1) 1414 med Margareta Karlsdotter, d 1428 eller (före 28 febr.) 1429, dotter till riksrådet och lagmannen i Uppland Karl Ulfsson (sparre) till Tofta och...

(Bielke), Ture Eriksson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1533/34)

13. Ture Eriksson (Bielke), den föregåendes son, f. sannolikt på 1490-talet, d 1533 eller senast i början av 1534. Hade redan i febr. 1525 två västgötska härader i förläning, troligen Frökinds och Vedens, som han de följande åren bevisligen innehade; erhöll dessutom 1527, under eller strax efter riksdagen i Västerås, Läckö län: Kållands, Kinne och Skå...

(Bielke), Ture Stensson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1425)

7. Ture Stensson (Bielke), son till B. 5, f. på 1370-talet eller senast i början av 1380-talet, d »tempore quadragesime» (troligen omkr. 21 febr.) 1425. Var riddare redan 1402; blev efter faderns död lagman på Öland och ägare av Kråkerum, där han framgent var bosatt (gården Rävelsta i Uppland, som var hans moders arvegods, hade han sannolikt erhållit ...

(Bielke), Ture Turesson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (1425 – 1489/90)

9. Ture Tures son (Bielke), postum son till B. 7 i dennes andra gifte, f. 1425, d mellan 1 aug. 1489 och 1 mars 1490. Riddare vid Karl Knutssons kröning 1448; riksråd senast 1450; hövitsman på Axvall 1450 (1451?)—1452; rymde till Danmark hösten 1452 och dömdes frånvarande 15 sept. 1453 såsom landsförrädare förl...

(Djäkn), Henrik Klasson, Hövitsman (– senast 1459)

2. Henrik Klasson, den föregåendes son, levde ännu 28 juni 1458 men var d. 5 nov. 1459, begr. i Helga lekamens kor i Åbo domkyrka. Det har antagits, att D. vore identisk med Henricus Nicolai från Åbo stift, som 1427 och 1428 blev baccalaureus och magister vid Paris universitet; namnes första gången i hemlandet i jan. 1435 som vittne i faderns testamen...

(Eberstein) Everstein, greve av, Hans, Riksråd, Hövitsman (– 1446)

Hans, greve av Everstein (Eversten), herre till Neugarten (Hinterpommern), drunknad omkr. 1 sept. 1446 mellan Gotland och Kalmar. Föräldrar: Ludvig, greve av Everstein, och Euphemia Henningsdotter (Putbus). Vistades säkerligen från 1415 i Norden; nämnes bland medlemmarna av Eriks av Pommern unionella riksråd 15 juni 1423 och var samtidigt hövitsman p&arin...

(Eka-släkt), Karl Magnusson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– senast 1473)

3. Karl Magnusson, den föregåendes halvbroder, levde ännu 21 sept. 1467, var d 25 juni 1473. Föräldrar: riddaren Magnus Trottesson och Märta Magnusdotter (Kase). Nämnes 29 juni 1421, var häradshövding i Vaksala (Upps.) 17 juni 1440 och ännu 28 nov. 1457; riddare tydligen vid konung Kristofers kröning 14 sept. 14...

(Gera), Holger Karlsson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman (– 1541)

1 Holger Karlsson, d 29 mars 1541 på Björkvik (ej i Kalmar) i Ö Ryd (Ög). Föräldrar: riksrådet Karl Knutsson o Katarina Ulfsdtr (Roos). Riddare mellan 1 juli 97 o 16 sept 99, riksråd 09—21 o ånyo från 25, nämnes som häradsh i Skärkind (Ög) 12 eller 13—16, namnes som hövitsman på Stegeborg i Skällvik (Ög) 7 maj 13 (pprs-brev RA) — 6 april 17, var ånyo hövitsman där från 4 okt 28 o ännu 23 feb...

(Grip), Birger Nilsson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman, Krigsbefäl (– 1565)

3 Birger Nilsson, son till G 2, d 15 mars 1565 på Tärnö i Husby-Oppunda (Söd). Häradshövd i Tjust 24 aug 25—8 maj 35 o ånyo enl uppg 45 men säkert åtminstone 6 maj 53—senast 59, riddare 12 jan 28, konungens fodermarsk senast 13 nov 29 (Upmark, s 28)—31 (Rosén), riksråd senast 16 febr 30, häradshövd i Göstrings hd (Ög) 28 okt 32—senast 43, hövitsman på...

(Grip), Nils Bosson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman (– 1522)

2 Nils Bosson, d 14  febr 1522 på gården Täppa i byn Sävsta, V Vingåker (Söd). Föräldrar: riksrådet Bo Nilsson (Grip) o Beata Karlsdtr (Vasa). Hade 23 juni 79 nyligen blivit myndig, riksråd senast 1 juli 88, riddare mellan 18 okt o 29 nov 97, lagman i Östergötland mellan 97 o 22 juni 99, var hövitsman på Borgholm trol 25 april 01 o säkert 18 maj 04—hösten 07, var häradshövd i Tjust 1512...

(Gumsehuvud), Gustav Karlsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1486)

Gustav Karlsson, f något av åren 1407—17 (Processus . .. canonizacionis b Katerine; jfr Engström), d 26 juli 1486. Föräldrar: riksrådet Karl Ormsson (Gumsehuvud) o Märta Gregersdtr (Aspenäsätten). Tidigast nämnd 39, fogde på Kastelholm från 40 eller 41 till 43 eller 44, riddare vid konung Kristo-fers kröning 14 sept 41, trol hövitsman på Västerås senast försommaren 48, lagman i Uppland 51 el...

(Hammerstaätten), Eringisl Nilsson, Lagman, Hövitsman, Riddare (– 1469)

2 Eringisl Nilsson, son till H 1 i hans 1 :a g, d 15 jan 1469. Uppträder tidigast 28, riksråd senast 22 jan 35, hövitsman i Östergötland våren 36, fogde på Axvall i Skärv (Skar) senast 9 juli 37, hövitsman på Ringstadaholm (vid Norrköping) i början av 39, på Stegeborg i Gryt (Ög) hösten 39— mellan 29 mars 45 o 19 jan 51 (Norden; jfr perg-brev 8 o...

(Hand), Knut Håkansson, Fogde, Hövitsman (– 1565)

1 Knut Håkansson, stupade i slaget vid Axtorna 20 okt 1565. Föräldrar: Håkan Persson (Hand) o Kerstin Håkansdtr (Tun). Hövitsman för en fänika västgötaknektar 23 sept 55—sommaren 56, fogde i Sunnerbo 15 sept 56—10 dec 58, innehade olika militära befäl 63—65.

G m Märta Arvidsdtr (Drake), d 1606, dtr till Arvid Drake o Brita Persdtr (Hård af Segerstad).

(Lillie), Matts Ödgislason, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1442)

1 Matts Ödgislason, d 2 aug 1442 på Åbo slott. Föräldrar: frälsemannen Ödgisl Sunason (Likvidssönernas vapen) o Ramborg Staffansdtr (Ulv). Namnes tidigast 84, 99 o 05, häradsh i Selebo, Söd, senast 10 o ännu 30 samt enligt obestyrkt uppgift (Genealogica) ännu 39, riksråd sannolikt redan 13 jan 29 o säkert 12 sept 34, blev lagman i Södermanland mellan 7 maj o 30 juli 40 samt hövitsman på...

(Lillie), Gregers Mattsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1494)

2 Gregers Mattsson, son till L 1, d 24 mars 1494. Nämnes tidigast 40, riddare vid konung Kristofers kröning 14 sept 41, hövitsman på Raseborg senast 5 juni 50 — mellan 25 mars o 5 juli 52, riksråd senast 4 okt 50 (Bring; Geete), hövitsman på Rumblaborg senast 12 juni 55, lagman i Västmanland o Dalarna senast 28 nov 78 (Dipl dalek) ...

(Natt och Dag), Johan Månsson, Riksråd, Hövitsman (– 1520)

8 Johan Månsson, son till N 7 i dennes tredje gifte, d vintern eller förvåren 1520, efter 10 febr, trol i Kalmar. Var riksråd trol 21 okt 1501, säkert 11 febr 05, blev hövitsman på Kalmar slott aug 10.

G 1) mellan 11 mars 1498 o 18 aug 1500 m sin styvsyster Alfrid Jönsdtr, d före 11 febr 1507 (B 16), dtr till riksrådet Jöns Knutss...

(Natt och Dag), Sten Bosson, Häradshövding, Fogde, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1410/11)

2 Sten Bosson, sonson till N 1, d mellan 12 april 1410 o 14 mars 1411. Far: riddaren o riksrådet Bo Bosson. Nämnes tidigast 1371, möjl Bo Jonssons (Grip; bd 5) fogde på Borgholm 72 eller 73, häradsh i Östkind, Ög, åtminstone 80 (RAperg; ej RPB) –90, Bo Jonssons fogde i Södermanland senast 2 aug 86, blev riddare mellan 21 juni 87 o 19 feb...

(Oxenstierna), Bengt Jönsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Riksföreståndare (– 1449/1450)

2 Bengt Jönsson, bror till O 1, d 1449 eller 1450. Nämnes tidigast 09, häradsh i Tierp i Uppland senast 26, riksråd senast 22 jan 35, lagman i Uppland från mellan 23 okt 39 o 13 jan 40, hövitsman på Ringstadaholm vid Norrköping från mellan våren 39 (jfr bd 18, s 266) o 3 aug 40, riddare sannolikt 14 sept 41, hovmästare &ari...

(Oxenstierna), Erik Nilsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1470/1471)

4 Erik Nilsson, son till O 1 i hans tredje gifte, d sannolikt 1470 eller 1471. Nämns tidigast 51 o var redan då riddare, riksråd tidigast 10 mars 57, kallar sig hövitsman över Västergötland 28 aug 64, hövitsman på Västerås o över Dalarna senast 4 okt 65–mellan 1 o 24 nov 66, på Örebro omkr 65–sens...

(Oxenstierna), Nils Jönsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Riksföreståndare (– tidigast 1450)

1 Nils Jönsson, d tidigast 1450. Föräldrar: riddaren Jöns Bengtsson (Oxenstierna) o Märta Finvidsdtr (Frössviksätten). Nämns tidigast 09, riksråd senast 32, hövitsman på Borgholm tillsammans med Magnus Gren (bd 17) 27 okt 36, på Stäkeholm åtminstone från 5 maj 38 o möjl ännu 11 okt 41...

(Oxenstierna), Sten Cristiernsson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1516)

5 Sten Cristiernsson, brorson till O 3, d mellan 28 okt o 11 dec 1516, sannolikt på Sthlms slott. Föräldrar: riddaren o riksrådet Cristiern Bengtsson (Oxenstierna) o Märta Magnusdtr (Gren). Nämns tidigast 1476, riddare sannolikt 26 nov 97 eller 3 febr 99, häradsh i Vendel i Uppland åtminstone 00–13, riksråd senast 01, hövit...

(Sparre av Tofta), Karl Ulfsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Riksföreståndare (1317ca – 1407)

Karl Ulfsson (Sparre av Tofta), f omkr 1317, d 17 (Messenius) nov 1407. Föräldrar: riksrådet Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta) o Cristina Sigmundsdtr (3 klöverblad). Studerade juridik i Paris (Sankt Nikolaus' av Linköping kanonisationsprocess), artium mag där (Messenius), omnämnd i Sverige tidigast 49, häradsh i Trögd i Uppland åtminsto...

Barnekow, Ravn, Slottshövitsman (– omkring 1379)

Ravn Barnekow, svensk hövitsman under senare hälften av 1300-talet, medföljde Albrekt av Mecklenburg till Sverige såsom en av dennes och hans faders, hertig Albrekts, mest betrodda män. Under åren 1365–75 innehade han å hertig Albrekts vägnar Nyköpings slottslän såsom pant och tidvis även andra delar av Sverige. H...

Bengt Niklisson, Häradshövding, Hövitsman, Riddare (– 1423)

Bengt Niklisson (lejonansikte), f. troligen på 1350-talet, d. barnlös 1423 omkr. 20 juli (»på s. Margarete tid», B 15, f. 283 v.). Riddare troligen 1389 (var det bevisligen 1395); hövitsman å Stäkeholm 1399—1419 och pantinnehavare av Söderköpings stad från 1419; konungsdomhävande å Öland 1406; häradshövding i Tjust (1411).

Gift senast 1394 med Margareta Lambrektsdotter Dume från Meckl...

Bonde, Karl Tordsson, Lagman, Riksråd, Slottshövitsman (– 1443/45)

2. Karl Tordsson Bonde, den föregåendes son, f. troligen på 1390-talet, d mellan 28 jan. 1443 och 16 nov. 1445. Riksråd från 1420-talets början (blev däremot aldrig riddare); hövitsman å Raseborg 1412(?) och aug. 1437—41; lagman i Västmanland 1422 (1417?)—38 och ånyo från 1442. Ägde och bebodde Penningby.

Gift senast 1426 med Cecilia Bosdotter ...

Bonde, Tord Karlsson, Riksråd, Hövitsman, Marsk (– 1456)

3. Tord Karlsson Bonde, den föregåendes son, f. trol. på 1420-talet, d (mördad) å Karlsborg i dv. norska Viken omkr. 16 maj 1456. Nämnes som »fäste» i ett brev 13 nov. 1447; riddare vid Karl Knutssons tronbestigning 1448; åtföljde denne på kröningsresan till Trondhjem 1449 och var då redan riksråd; slottsherre å Axvall och hövitsman över Västergötland...

Bonde, Tord Röriksson, Lagman, Riksråd, Riddare, Slottshövitsman (– 1417)
1. Tord Röriksson Bonde, f. i mitten av 1300-talet, d 21 mars 1417, troligen å Viborgs slott. Föräldrar: riddaren Rörik Bonde och Märta Gislesdotter (sparre). Nämnes i bevarade handlingar första gången 8 nov. 1374; drotsen Bo Jonssons fogde i Finland 1378 (Raseborg) och troligen ännu under 1380-talet; riksråd 27 okt. 1389 (A. 1, f. 10 r.—11 r., RA); lagman i Västmanland från 1394; hövitsman å ...
de la Chapelle, Adam Richart, Arméofficer, Hövitsman (– 1636)
Adam Richart de la Chapelle, f. i Frankrike, f antagligen på Koporje slott i Ingermanland 1636 (begravd i Klara kyrka i Stockholm 1638). Inkom till Sverige och blev kapten 1611; rytt-mästare för en fana dragoner, minörer och petarderare 26 sept. 1614; kapten över ett kompani fotfolk 16 apr. 1617; kommendant på Goldingen 1617; kapten vid greve F. von Mansfelds regemente (hovregementet) 20 juni ...
Djure (Dyre), Bo d.ä., Hövitsman, Riddare, Lekbroder (– 1421)

Bo Tygesen Dyre eller Bo Djure d. ä. omtalas från 1397, begr. 20 jan. 1421 i Vadstena klosterkyrka. Föräldrar: väpnaren Tyge Jensen Vispe (Due) till Tessebolle och Cecilia (Olufsdatter Lunge?). Var hövitsman på Stockholms slott från 1403, namnes som hövitsman även på Täljehus 1419; var riddare 1408; lekbroder i Tulita kloster 17 sept. 1416; lekbroder i Helga lekamens gille i Stockholm. Ägde ...

Drake, Knut, Kavalleriofficer, Slottshövitsman (– 1639)

2. Knut Drake, den föregåendes son, d. 21 dec. 1639 på Göberg, Linderås sn (Jönk.). Uppges ha varit hovjunkare hos Karl IX; ryttmästare vid Smålands ryttare 28 dec. 1611; ställd på expektans 1617; ryttmästare vid Adelsfanan 19 jan. 1624; befalld att begiva sig till förhandlingarna vid Ulvsbäck 30 april s. å.; utskrivningskommissarie i Jönköpings län 4...

Engelbrekt Engelbrektsson, Upprorsledare, Rikshövitsman (slutet av 1300-talet – 1436)

Engelbrekt Engelbrektsson, f. i slutet av 1300-talet, d. (mördad) troligen 4 maj 1436 (enligt Karlskrönikan 27 april) på en ö i Hjälmaren. Fader: frälse- och bergsmannen Engelbrekt Englikoson; om mödernet se släktartikeln ovan. Nämnes första gången 15 febr. 1426, då han beseglade ett brev åt brodern Nils Engelbrektsson (E:s...

Esbjörn Kristiernsson Djäkn, Häradshövding, Fogde, Hövitsman (– levde ännu 1414)

Esbjörn Kristiernsson Djäkn (vapen: två hjorthorn), nämnd 1381–1414. Var redan före 1391 fogde i Östergötland; namnes från 1399 även som fogde på Rumlaborg; kallas 1406 och 1411 hövitsman i Östergötland; nämnd såsom häradshövding i Bankekind 1406–11, Valkebo 1406, Hammarkind 1410, Björke...

Falck, Bengt, Hövitsman (1550-talets mitt – 1600)

3. Bengt Falck, son av F. 1 och bror till F. 2, f. troligen vid 1550-talets mitt eller slut, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Var 1573 småsven vid hovet (räntekammarboken s. å. jämte kvittensregister); anger i nov. 1574, att han tidigare tjänstgjort i Finland (ingående diarium, RA); var 1574–75 ryttare under Upplandsfanan...

Fredag, Peder, Hövitsman, Krigsbefäl (– 1525)

Fredag, Peder (Eriksson), nämnes tidigast 1514, stupade 20 juli 1525 vid Gustav I:s stormning av Kalmar slott. Borgare i Sthlm, hövitsman 1521.

Förekomsten av en »Anna Fredax» i Sthlms skottebok 1501 kan tyda på att redan F: s föräldrar bott i staden.

Gadh, Hemming, Riksråd, Hövitsman, Krigsbefäl, Präst (1450 trol omkr – 1520)

Gadh, Hemming, f i maj månad, trol omkr 1450, avrättad 16 dec (P Juusten, s 595) eller enl annan, kanske trovärdigare källa 17 dec 1520 (FMU 8, s 37; G Carlsson 1945, s 15) vid Raseborg i Finland. Fader: Olof. Inskr vid Rostocks univ 4 nov 1471, artium baccalaureus där 1473, var 1477 o ännu 1479 kansler o sekr hos biskopen i Linköping, avgick trol 1479 som riksföreståndarens sändebud till de...

Grabbe, Nils, Häradshövding, Sjöofficer, Hövitsman (– 1549)

Grabbe, Nils, d 1549 före 7 okt. Föräldrar: häradsh Måns G eller Måns Andersson o Ingrid Klasdtr (FMU). Hövitsman på skeppet Ugglan senast 23, hövitsman över Raseborgs län senast 24—27 eller 28, häradsh i Raseborgs län åtminstone från 29 till sin död, hövitsman över Viborgs slott o län 34—45.

G 1) m Elin Klasdtr, d 29; 2) 17 juli 30 m Kristina Knutsdtr, d tidigast 38, dtr till riksråd...

Gren, Ivar, Riksråd, Hövitsman (– levde ännu 1495)

2 Gren, Ivar, son till G 1 i hans 1:a g, levde ännu 1 sept 1495. Uppträder tidigast 55, var riddare 18 dec 58, alltså trol dubbad vid Kristian I:s kröning 29 juni 57, blev riksråd senast 14 aug 63, var hövitsman på Axvall (Skar) 8 sept 65—30 juni 69, på Sthlm 21 sept—18 okt 66, på Älvsborg 71.

G m Ingeborg Arendsdtr, som levde ännu 16, dtr till...

Gren, Magnus, Riksråd, Hövitsman (– troligen 1475)

1 Gren, Magnus, d trol 1475 o säkert före 19 juli 1480. Föräldrar: häradshövdingen Sten Haraldsson o Cecilia Nilsdtr (Ivar Nilssons ätt). Uppträder tidigast 24, riksråd senast 22 jan 35, var hövitsman på Nyköping 30 maj 36, fick 27 okt 36 jämte svågern Nils Jönsson (Oxenstierna) Borgholms slottslän, som han ensam innehade till juli 40, riddare mellan 17 juli o 30 sept 41, alltså troligen vid...

Gren, Måns, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman (– 1520)

3 Gren, Måns, son till G 2, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Uppträder tidigast 31 aug 06, nämnes som häradshövding i Snevringe (Vm) 5 juni 11, i Tuhundra (Vm) 2 maj 14, riksråd senast 31 juli 12, hövitsman på Nyköping senast 16 okt 16, var i slottsloven på Sthlm med sex andra personer åtminstone från 5 sept 1520. Hans sätesgård var Tidö i Ryttern (Vm)....

Gyllenstierna, Erik Eriksson, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1477/78)

1 Erik Eriksson, d mellan 1 juni 1477 o 18 jan 1478. Föräldrar: danske rikshovmästaren Erik Nilsson (Gyldenstierne) o Gerver (Görvel) Andersdtr (Lunge). Riddare mellan 23 maj 40 o 23 april 43 (trol dubbad vid konung Kristofers danska kröning i Ribe domkyrka 1 jan 43), hövitsman på Riberhus 43 efter 7 jan, på Borgholm möjligen redan 47, säkert 49—56, sv riksråd åtminstone 13 maj 50—26 febr 55...

Jönsson (Svarte Skåning), Svarte Åke, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– omkring 1495)

Svarte Åke Jönsson, d mellan 23 nov 1494 o 15 aug 1495. Föräldrar: riksrådet Svarte Jöns o Ingeborg Nilsdotter (Natt o Dag, bd 26, s 411). Inskr vid univ i Leipzig sommarterminen 38, åter i Sverige tidigast 40, hövitsman över Ringstadaholms fögderi i Östergötland från något av åren 40&n...

Jösse Eriksson, Fogde, Hövitsman (– 1436)

Jösse Eriksson, d 9 dec 1436 i Motala. Föräldrar: riddaren Erik Jenssen på Stad (nu Constantinsborg), Ormslevs sn på Jylland, o Birgitte Pedersdtr (Lykke). Möjl identisk med den J som följde konung Erik till Norge 05, k fogde på Gotland senast 10, hövitsman på Västerås o fogde över Västmanland o Dalarna 13—våren 33, även över Jämtland åtminstone 20—23.

G senast 14 (Brilioth) m Bi...

Krakow, Mårten, Befallningsman, Hövitsman (– senast 1616)
Krakow, Mårten, d före 22 dec 1616 (RR). Knekthövitsman i Livland, i slottsloven på Gullberg 22 mars
holm 4 maj 12.

G m Emerentia Pauli, d före 48 (Fröding) i Gbg.
Melen, von, Berend, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Krigsbefäl (– 1561)

von Melen, Berend, d 2 sept 1561 på Herbsleben i Thüringen (Gillingstam, s 661). Föräldrar enl obestyrkt uppgift (DAA): Hans v M o Margrethe Bertramsdtr von Loben. Kom till Sverige 20, slagen till riddare i samband med Kristian II:s kröning nov 20, hövitsman på Stegeborgs slott nov 20dec ...

59 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se