Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
45 träffar, sida:  1 
(Banér), Eskil Isaksson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman (Omkring 1415 – 1488)

1. Eskil Isaksson (Banér), f. omkr. 1415, d 1488 eller något dessförinnan. Föräldrar: Isak Isaksson och Märeta Siggesdotter Brun (d 1452 eller 1453, bodde under änketiden på Röklinge i Närdinghundra härad).

(Banér), Nils Eskilsson, Riksråd, Hövitsman (– 1520)

3. Nils Eskilsson (Banér), den föregåendes halvbror, son till B. 1 i hans senare gifte, f. troligen omkr. 1480, d 16 dec. 1520.

(Bielke), Sten Turesson, Riksråd, Hövitsman (– 1431)

8. Sten Turesson (Bielke), son till B. 6., f. troligen omkring 1380, d 1431 (begraven i Vadstena 8 sept). Riksråd senast 1422 (blev däremot aldrig riddare); hövitsman å Piksborg från 1426.

Gift 1) 1414 med Margareta Karlsdotter, d 1428 eller (före 28 febr.) 1429, dotter till riksrådet och lagmannen i Uppland Karl Ulfsson (sparre) till T...

(Bielke), Ture Eriksson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1533/34)

13. Ture Eriksson (Bielke), den föregåendes son, f. sannolikt på 1490-talet, d 1533 eller senast i början av 1534. Hade redan i febr. 1525 två västgötska härader i förläning, troligen Frökinds och Vedens, som han de följande åren bevisligen innehade; erhöll dessutom 1527, under eller strax efter riksdagen i V...

(Djäkn), Henrik Klasson, Hövitsman (– senast 1459)

2. Henrik Klasson, den föregåendes son, levde ännu 28 juni 1458 men var d. 5 nov. 1459, begr. i Helga lekamens kor i Åbo domkyrka. Det har antagits, att D. vore identisk med Henricus Nicolai från Åbo stift, som 1427 och 1428 blev baccalaureus och magister vid Paris universitet; namnes första gången i hemlandet i jan. 1435 som vittne i faderns testamen...

(Eberstein) Everstein, greve av, Hans, Riksråd, Hövitsman (– 1446)

Hans, greve av Everstein (Eversten), herre till Neugarten (Hinterpommern), drunknad omkr. 1 sept. 1446 mellan Gotland och Kalmar. Föräldrar: Ludvig, greve av Everstein, och Euphemia Henningsdotter (Putbus). Vistades säkerligen från 1415 i Norden; nämnes bland medlemmarna av Eriks av Pommern unionella riksråd 15 juni 1423 och var samtidigt hövitsman p&arin...

(Eka-släkt), Karl Magnusson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– senast 1473)

3. Karl Magnusson, den föregåendes halvbroder, levde ännu 21 sept. 1467, var d 25 juni 1473. Föräldrar: riddaren Magnus Trottesson och Märta Magnusdotter (Kase). Nämnes 29 juni 1421, var häradshövding i Vaksala (Upps.) 17 juni 1440 och ännu 28 nov. 1457; riddare tydligen vid konung Kristofers kröning 14 sept. 14...

(Forstenasläkten), Peder Hansson, Riksråd, Hövitsman (– troligen 1546)

1 Peder Hansson, nämnes trol redan 1514, säkert 1521, d trol 1546 efter 26 jan. Föräldrar: häradsh Hans Svensson o Elin Tomasdtr (stjärna). Var i tjänst hos ärkebiskop Gustav Trolle 1521, sedan (enligt Peder Svart) hos Sören Norby, deltog som en av Gustav Erikssons (Vasa) hövitsmän i befrielsekriget 1522–23,...

(Gera), Holger Karlsson, Riksråd, Hövitsman (– 1541)

1 Holger Karlsson, d 29 mars 1541 på Björkvik (ej i Kalmar) i Ö Ryd (Ög). Föräldrar: riksrådet Karl Knutsson o Katarina Ulfsdtr (Roos). Riddare mellan 1 juli 97 o 16 sept 99, riksråd 09–21 o ånyo från 25, nämnes som häradsh i Skärkind (Ög) 12 eller 13–16, nämnes som hövitsman på S...

(Grip), Nils Bosson, Riksråd, Hövitsman (– 1522)

2 Nils Bosson, d 14  febr 1522 på gården Täppa i byn Sävsta, V Vingåker (Söd). Föräldrar: riksrådet Bo Nilsson (Grip) o Beata Karlsdtr (Vasa). Hade 23 juni 79 nyligen blivit myndig, riksråd senast 1 juli 88, riddare mellan 18 okt o 29 nov 97, lagman i Östergötland mellan 97 o 22 juni 99, var hövitsman på Borghol...

(Gumsehuvud), Gustav Karlsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1486)

Gustav Karlsson, f något av åren 1407—17 (Processus . .. canonizacionis b Katerine; jfr Engström), d 26 juli 1486. Föräldrar: riksrådet Karl Ormsson (Gumsehuvud) o Märta Gregersdtr (Aspenäsätten). Tidigast nämnd 39, fogde på Kastelholm från 40 eller 41 till 43 eller 44, riddare vid konung Kristo-fers kröning 14 sept ...

(Hammerstaätten), Eringisl Nilsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1469)

2 Eringisl Nilsson, son till H 1 i hans 1 :a g, d 15 jan 1469. Uppträder tidigast 28, riksråd senast 22 jan 35, hövitsman i Östergötland våren 36, fogde på Axvall i Skärv (Skar) senast 9 juli 37, hövitsman på Ringstadaholm (vid Norrköping) i början av 39, på Stegeborg i Gryt (Ög) hösten 39— m...

(Hand), Knut Håkansson, Fogde, Hövitsman (– 1565)

1 Knut Håkansson, stupade i slaget vid Axtorna 20 okt 1565. Föräldrar: Håkan Persson (Hand) o Kerstin Håkansdtr (Tun). Hövitsman för en fänika västgötaknektar 23 sept 55—sommaren 56, fogde i Sunnerbo 15 sept 56—10 dec 58, innehade olika militära befäl 63—65.

G m Märta Arvidsdtr (Drake), d 1606, dtr till Arvid Drake o Brita Persdtr (Hård af Segerstad).

(Lillie), Matts Ödgislason, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1442)

1 Matts Ödgislason, d 2 aug 1442 på Åbo slott. Föräldrar: frälsemannen Ödgisl Sunason (Likvidssönernas vapen) o Ramborg Staffansdtr (Ulv). Namnes tidigast 84, 99 o 05, häradsh i Selebo, Söd, senast 10 o ännu 30 samt enligt obestyrkt uppgift (Genealogica) ännu 39, riksråd sannolikt redan 13 jan 29 o säkert 12 sept 3...

(Natt och Dag), Johan Månsson, Riksråd, Hövitsman (– 1520)

8 Johan Månsson, son till N 7 i dennes tredje gifte, d vintern eller förvåren 1520, efter 10 febr, trol i Kalmar. Var riksråd trol 21 okt 1501, säkert 11 febr 05, blev hövitsman på Kalmar slott aug 10.

G 1) mellan 11 mars 1498 o 18 aug 1500 m sin styvsyster Alfrid Jönsdtr, d före 11 febr 1507 (B 16), dtr till riksrådet Jöns Knutss...

(Oxenstierna), Erik Nilsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1470/1471)

4 Erik Nilsson, son till O 1 i hans tredje gifte, d sannolikt 1470 eller 1471. Nämns tidigast 51 o var redan då riddare, riksråd tidigast 10 mars 57, kallar sig hövitsman över Västergötland 28 aug 64, hövitsman på Västerås o över Dalarna senast 4 okt 65–mellan 1 o 24 nov 66, på Örebro omkr 65–sens...

(Oxenstierna), Sten Cristiernsson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1516)

5 Sten Cristiernsson, brorson till O 3, d mellan 28 okt o 11 dec 1516, sannolikt på Sthlms slott. Föräldrar: riddaren o riksrådet Cristiern Bengtsson (Oxenstierna) o Märta Magnusdtr (Gren). Nämns tidigast 1476, riddare sannolikt 26 nov 97 eller 3 febr 99, häradsh i Vendel i Uppland åtminstone 00–13, riksråd senast 01, hövit...

Barnekow, Ravn, Hövitsman (– omkring 1379)

Ravn Barnekow, svensk hövitsman under senare hälften av 1300-talet, medföljde Albrekt av Mecklenburg till Sverige såsom en av dennes och hans faders, hertig Albrekts, mest betrodda män. Under åren 1365–75 innehade han å hertig Albrekts vägnar Nyköpings slottslän såsom pant och tidvis även andra delar av Sverige. H...

Bengt Niklisson, Hövitsman, Riddare (– 1423)

Bengt Niklisson (lejonansikte), f. troligen på 1350-talet, d. barnlös 1423 omkr. 20 juli (»på s. Margarete tid», B 15, f. 283 v.). Riddare troligen 1389 (var det bevisligen 1395); hövitsman å Stäkeholm 1399—1419 och pantinnehavare av Söderköpings stad från 1419; konungsdomhävande å Öland 1406; häradsh&oum...

Bonde, Karl Tordsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1443/45)

2. Karl Tordsson Bonde, den föregåendes son, f. troligen på 1390-talet, d mellan 28 jan. 1443 och 16 nov. 1445. Riksråd från 1420-talets början (blev däremot aldrig riddare); hövitsman å Raseborg 1412(?) och aug. 1437—41; lagman i Västmanland 1422 (1417?)—38 och ånyo från 1442. Ägde och bebodde Penn...

Bonde, Tord Röriksson, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1417)

1. Tord Röriksson Bonde, f. i mitten av 1300-talet, d 21 mars 1417, troligen å Viborgs slott. Föräldrar: riddaren Rörik Bonde och Märta Gislesdotter (sparre). Nämnes i bevarade handlingar första gången 8 nov. 1374; drotsen Bo Jonssons fogde i Finland 1378 (Raseborg) och troligen ännu under 1380-talet; riksråd 27 okt. 1389 (A. 1, f. 10...

Bonde, Tord Karlsson, Riksråd, Hövitsman, Marsk (– 1456)

3. Tord Karlsson Bonde, den föregåendes son, f. trol. på 1420-talet, d (mördad) å Karlsborg i dv. norska Viken omkr. 16 maj 1456. Nämnes som »fäste» i ett brev 13 nov. 1447; riddare vid Karl Knutssons tronbestigning 1448; åtföljde denne på kröningsresan till Trondhjem 1449 och var då redan riksråd; slottsherre å Axvall och hövitsman över Västergötland...

Djure (Dyre), Bo d.ä., Hövitsman, Riddare (– 1421)

Bo Tygesen Dyre eller Bo Djure d. ä. omtalas från 1397, begr. 20 jan. 1421 i Vadstena klosterkyrka. Föräldrar: väpnaren Tyge Jensen Vispe (Due) till Tessebolle och Cecilia (Olufsdatter Lunge?). Var hövitsman på Stockholms slott från 1403, namnes som hövitsman även på Täljehus 1419; var riddare 1408; lekbroder i Tulita kloster 17...

Djäkn, Klas Lydekesson, Hövitsman, Krigsbefäl (– senast 1437)

1. Klas Lydekesson Djäkn, är troligen den Klas Djäkn, som uppträder som domare i Tavastland 1383—90; var från 1407 häradshövding i Norrfinne och nämnes som sådan i Masku härad 1413—34; synes redan 1409 ha varit fogde på Åbo slott och förblev hövitsman där till slutet av 1434; gjorde testamente 22 jan. ...

Engelbrekt Engelbrektsson, Upprorsledare, Rikshövitsman (slutet av 1300-talet – 1436)

Engelbrekt Engelbrektsson, f. i slutet av 1300-talet, d. (mördad) troligen 4 maj 1436 (enligt Karlskrönikan 27 april) på en ö i Hjälmaren. Fader: frälse- och bergsmannen Engelbrekt Englikoson; om mödernet se släktartikeln ovan. Nämnes första gången 15 febr. 1426, då han beseglade ett brev åt brodern Nils Engelbrektsson (E:s...

Esbjörn Kristiernsson Djäkn, Häradshövding, Fogde, Hövitsman (– levde ännu 1414)

Esbjörn Kristiernsson Djäkn (vapen: två hjorthorn), nämnd 1381–1414. Var redan före 1391 fogde i Östergötland; namnes från 1399 även som fogde på Rumlaborg; kallas 1406 och 1411 hövitsman i Östergötland; nämnd såsom häradshövding i Bankekind 1406–11, Valkebo 1406, Hammarkind 1410, Björke...

Falck, Bengt, Hövitsman (1550-talets mitt – 1600)

3. Bengt Falck, son av F. 1 och bror till F. 2, f. troligen vid 1550-talets mitt eller slut, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Var 1573 småsven vid hovet (räntekammarboken s. å. jämte kvittensregister); anger i nov. 1574, att han tidigare tjänstgjort i Finland (ingående diarium, RA); var 1574–75 ryttare under Upplandsfanan...

Fredag, Peder, Hövitsman (– 1525)

Fredag, Peder (Eriksson), nämnes tidigast 1514, stupade 20 juli 1525 vid Gustav I:s stormning av Kalmar slott. Borgare i Sthlm, hövitsman 1521.

Förekomsten av en »Anna Fredax» i Sthlms skottebok 1501 kan tyda på att redan F:s föräldrar bott i staden.

Grabbe, Nils, Häradshövding, Sjöofficer, Hövitsman (– 1549)

Grabbe, Nils, d 1549 före 7 okt. Föräldrar: häradsh Måns G eller Måns Andersson o Ingrid Klasdtr (FMU). Hövitsman på skeppet Ugglan senast 23, hövitsman över Raseborgs län senast 24—27 eller 28, häradsh i Raseborgs län åtminstone från 29 till sin död, hövitsman över Viborgs slott o län 34—45.

G 1) m Elin Klasdtr, d 29; 2) 17 juli 30 m Kristina Knutsdtr, d tidigast 38, dtr till riksråd...

Gren, Ivar, Riksråd, Hövitsman (– levde ännu 1495)

2 Gren, Ivar, son till G 1 i hans 1:a g, levde ännu 1 sept 1495. Uppträder tidigast 55, var riddare 18 dec 58, alltså trol dubbad vid Kristian I:s kröning 29 juni 57, blev riksråd senast 14 aug 63, var hövitsman på Axvall (Skar) 8 sept 65—30 juni 69, på Sthlm 21 sept—18 okt 66, på Älvsborg 71.

G m Ingeborg Arendsdtr, som levde ännu 16, dtr till...

Gren, Magnus, Riksråd, Hövitsman (– troligen 1475)

1 Gren, Magnus, d trol 1475 o säkert före 19 juli 1480. Föräldrar: häradshövdingen Sten Haraldsson o Cecilia Nilsdtr (Ivar Nilssons ätt). Uppträder tidigast 24, riksråd senast 22 jan 35, var hövitsman på Nyköping 30 maj 36, fick 27 okt 36 jämte svågern Nils Jönsson (Oxenstierna) Borgholms slottslän, som han ensam innehade till juli 40, riddare mellan 17 juli o 30 sept 41, alltså troligen vid...

Gren, Måns, Riksråd, Hövitsman (– 1520)

3 Gren, Måns, son till G 2, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Uppträder tidigast 31 aug 06, nämnes som häradshövding i Snevringe (Vm) 5 juni 11, i Tuhundra (Vm) 2 maj 14, riksråd senast 31 juli 12, hövitsman på Nyköping senast 16 okt 16, var i slottsloven på Sthlm med sex andra personer åtminstone från 5 sept 1520. Hans...

Gyllenstierna, Erik Eriksson, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1477/78)

1 Erik Eriksson, d mellan 1 juni 1477 o 18 jan 1478. Föräldrar: danske rikshovmästaren Erik Nilsson (Gyldenstierne) o Gerver (Görvel) Andersdtr (Lunge). Riddare mellan 23 maj 40 o 23 april 43 (trol dubbad vid konung Kristofers danska kröning i Ribe domkyrka 1 jan 43), hövitsman på Riberhus 43 efter 7 jan, på Borgholm möjligen redan 47, säkert 49—56, sv riksråd åtminstone 13 maj 50—26 febr 55...

Jösse Eriksson, Fogde, Hövitsman (– 1436)

Jösse Eriksson, d 9 dec 1436 i Motala. Föräldrar: riddaren Erik Jenssen på Stad (nu Constantinsborg), Ormslevs sn på Jylland, o Birgitte Pedersdtr (Lykke). Möjl identisk med den J som följde konung Erik till Norge 05, k fogde på Gotland senast 10, hövitsman på Västerås o fogde över Västmanland o Dalarna 13—våren 33, även över Jämtland åtminstone 20—23.

G senast 14 (Brilioth) m Bi...

Krakow, Mårten, Befallningsman, Hövitsman (– senast 1616)
Krakow, Mårten, d före 22 dec 1616 (RR). Knekthövitsman i Livland, i slottsloven på Gullberg 22 mars
holm 4 maj 12.

G m Emerentia Pauli, d före 48 (Fröding) i Gbg.
Melen, von, Berend, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Krigsbefäl (– 1561)

von Melen, Berend, d 2 sept 1561 på Herbsleben i Thüringen (Gillingstam, s 661). Föräldrar enl obestyrkt uppgift (DAA): Hans v M o Margrethe Bertramsdtr von Loben. Kom till Sverige 20, slagen till riddare i samband med Kristian II:s kröning nov 20, hövitsman på Stegeborgs slott nov 20–dec 21, trädde i sv tjänst vintern 22, "överste ka...

Nipertz, Eric, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (1404omkr – 1470)

Nipertz, Eric, f omkr 1404, d i slutet av febr 1470 i striden vid Öresten, Örby sn, Älvsb. Föräldrar: riddaren Kort Nipritz (se s 61) o Cecilia Nilsdtr (schack; se Gardell, RA:s fotostatkopia av perg:brev i Esplunda arkiv 1420, perg:brev 22 jan 1428 i RA, RA:s odat pappersbrev nr 20 o SMR, nr 803). Häradshövding i Boberg, Ög, från m...

Porse, Knut, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1330)

Porse, Knut, d 30 maj 1330. Var riddare 4 okt 18 (Genealogica 73; för datum se Peringskiöld), vilket han sannolikt ej varit ännu 9 juni s å (Genealogica 75; för datum se Peringskiöld), namnes vid båda dessa tillfällen bland hertigarna Eriks och Valdemars änkors råd, var ännu 21 sv riksråd, kungens av Sverige o Norge hövitsman på Varberg från mellan 27 jan o 24 juli 21, danskt riksråd från me...

Posse, Knut, Riksråd, Hövitsman (– 1500)

1 Posse, Knut, f senast under förra hälften av 1440-talet, d 25 mars 1500. Föräldrar: riksrådet Jöns Lagepose o Märta Knutsdtr (Tre rosor). Erik Axelssons (Tott) tjänare senast 65, fogde på Sthlms slott från mellan 23 juli o 27 okt 66 till 67, riksråd senast 11 nov 73, fogde på Tavastehus (Kronoborg) från mellan 72 o 18 juli 74, höv...

Sture, Nils, Riksråd, Hövitsman, Riddare (senast 1427 – 1494)

1 Sture, Nils, f senast 1427 (Processus …), d 24 aug 1494 i Västerås (E collectionibus …). Föräldrar: riksrådet Bo Stensson (Natt o Dag) o Katarina (Karin) Svensdtr (Sture). Var riddare 24 juni 51, hövitsman över Småland, riksråd 65, hövitsman på Västerås samt över Ko...

45 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se