Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
9 träffar, sida:  1 
Brytzelius, Paul (Daniel), Präst, Herrnhutare, Präst (1713 – 1773)
Brytzelius, Paul (Daniel), f. 26 nov. 1713 på hemmanet Brytsbo i Jonsbergs kapellförsamling i Linköpings stift, d. 9 apr. 1773 i Lunenburg i Nova Scotia. Föräldrar: klockaren Ragnvald (Rahl) Månsson och dennes hustru Ingeborg. Studerade först vid Norrköpings trivialskola och från febr. 1730 vid Linköpings gymnasium; student i Uppsala 23 juli 1734; privatlärare i Stockholm 1735—36; vistades i Es...
Conow, Diedrich Christian, Godsägare, Herrnhutare (1706 – 1792)
Diedrich Christian von Conow, f. 30 apr. 1706 på Vegeholm i Strövelstorps församling, d 9 sept. 1792 i Stockholm. Föräldrar: stadsmajoren i Malmö Kristian Didrik von Conowen och Maria Eufrosyne Cronström. Hovjunkare 2 jan. 1735. Ägde Kulla-Gunnarstorp 1736—78 (ej 1775).

Gift 11 nov. 1756 med Margareta Kristina Sofia Sparfvenfeldt, f. 30 nov. 1729, d 3 maj 1811, dotter till hovstallmästar...
Enequist, Nils Johansson, Herrnhutare (1794 – 1862)

1. Nils Johansson Enequist, f. 1 dec. 1794 i Visby, d. 3 april 1862 i Christiansfeld, Slesvig. Föräldrar: kalkbruksägaren Johannes Enequist och Birgitta Maria Fåhræus. Utbildades bl. a. under resor utrikes; innehade informatorstjänst; föreståndare för evangeliska brödraförsamlingen i Karlskrona 1824–39; inspektör för en flickskola i Montmirail, södra Frankrike, några månader 1839–4...

Hallbeck, Hans Peter, Biskop, Herrnhutare (1784 – 1840)

Hallbeck, Hans Peter, f 18 mars 1784 i Malmö (S:t Petri), d 25 nov 1840 i Gnadenthal, Sydafrika. Föräldrar: tunnbindaremästaren Jacob H o Martha Christina Stockman. Genomgick Malmö lärdomsskola, inskr vid LU 12 jan 01, huslär i Gbg 02—03, lär vid Brödraförs:s gosskola i Gbg sept 03— 28 maj 10, medl av Brödrasoc där 4 juni 07, lär vid Brödraförs:s skola i Gross-Hennersdorf, Tyskland, 23 juni ...

Keyser, Gustaf T, Filantrop, Köpman, Herrnhutare (1785 – 1853)

Keyser, Gustaf Theodor, f 8 dec 1785 i Sthlm, Klara, d 8 juni 1853 där, ibid. Föräldrar: lärftskramhandl Abraham K o Johanna Christina Halling. Skolgång i Christiansfeld, Sönderjylland, o i Herrnhut, Sachsen, 95—05, köpman i Sthlm 05—30, ledde Evang sällsk:s förlagsverksamhet 10—-15 o Sv bibelsällsk:s förlagsverksamhet från 15, skattmästare i Sv missionssällsk från 35, led av Sv nykterhetssä...

Kullberg, Carl, Präst, Herrnhutare (1742 – 1808)

1 Kullberg, Carl, f 13 aug 1742 i Helsingborg, d 17 febr 1808 i Västra Karup, Krist. Föräldrar: snickaren Anders Larsson o Margareta Juliana Engelholm. Inskr vid LU 7 juli 61, prästv 14 dec 65, pastoralex 1 febr 68, disp pro gradu phil vid LU 12 mars 68, mag däT 29 juni 68, kh i Östra Strö o Skarhult, Malm, 9 maj 70, titulärprost 80, disp för teol kand-ex vid LU 22 juni 81, teol lic-ex 29 se...

Odhelius, Thore (Thord), Präst, Herrnhutare (1705 – 1777)

1 Odhelius, Thore (Thord), f 1705 i Skara, d 30 juni 1777 i Flo, Skar. Föräldrar: prosten Laurentius O o Anna (Annika) Victorin. Inskr vid UU 23 sept 23, prästv i Sthlm till huspredikant hos presidenten frih O R Strömfelt 34, kollega vid Sthlms storskola nov 36 (tilltr 2 maj 37), konrektor där 3 april 40, ord predikant vid Änkehuset i Sthlm 42, pastoralex inför Uppsala domkapitel 2...

Rutström, Anders Carl, Präst, Herrnhutare (1721 – 1772)

Rutström, Anders Carl, f 30 nov 1721 i Nederluleå, Nb, d 27 okt 1772 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: fältväbeln Nils R o Brita Steen. Elev vid Piteå trivialskola 31, vid Härnösands gymn 38–40, inskr vid UU 8 okt 41, prästv i Västerås till komministeradjunkt i S:t Nikolai förs, Sthlm, 14 dec 45, tillika predikant vid Sthlms häkten 11 aug 47, utnämnd att undervisa stadens fångar i religion 16 nov...

9 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se