Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
28 träffar, sida:  1 
Adler Salvius, Johan, Diplomat, Riksråd, Hovkansler (1590 – 1652)

Adler Salvius, Johan, före adlandet Salvius, f. 1590, d 24 aug. 1652. Föräldrar: stadsskrivaren i Strängnäs Peder Hansson, av ångermanländsk allmogesläkt, och hans hustru, enligt personalierna Anna Pedersdotter. Genomgick läroverket i Strängnäs; student i Uppsala 28 mars 1609; medföljde 1612 Magnus von Wernstedt, en son till landsh...

Bark, Nils, Diplomat, Hovkansler (1713 – 1782)

2. Nils Bark, den föregåendes son, f. 1713, d nov. 1782. E. o. kanslist vid utrikesexpeditionen 27 febr. 1731; erhöll 9 mars s. å. tillstånd att resa utrikes för studier; inträdde efter sin hemkomst i tjänstgöring 1733; erhöll tillträde till riksarkivets samlingar 15 nov. 1735; ledamot av protokollsdeputationen 1738–39...

Bergenhielm, Johan, Diplomat, Historiker, Hovkansler (1629 – 1704)

Bergenhielm, Johan, före adlandet Bergh, f. 24 juni 1629 i Berga by i Kuddby, d 2 nov. 1704 i Stockholm, utan manliga arvingar. Föräldrar: häradsfogden i Östergötland, sedan borgmästaren i Uppsala Nils Svensson och Maria Jakobsdotter. Student i Uppsala 24 mars 1641; orerade dec. 1642; disp. 19 juni 1647 (Theore-matum philosophicorum decas; pres. Isr. Bringius). Professor i historia vid Uppsa...

Bunge, Sven, Diplomat, Riksråd, Hovkansler (1731 – 1801)

2. Sven Bunge, den föregåendes brorson, greve till Beateberg, f. 5 nov. 1731 i Stockholm, d. 1 febr. 1801 därstädes. Föräldrar: statssekreteraren Henrik Bunge och Katarina Kristina Caménsköld. Student i Uppsala 1 apr. 1747. Auskultant i Svea hovrätt 22 dec. 1747; e. o. kanslist i utrikesexpeditionen 10 jan. 1749; hovjunkare 2 aug. s. ...

Carleson, Edvard, Diplomat, Riksdagsledamot, Kommerskollegiepresident, Hovkansler (1704 – 1767)

2. Edvard, tidigare Ifwar Carleson, före adlandet Carlsson, den föregåendes broder, f. 7 nov. 1704 i Stockholm, d. 26 febr. 1767 därstädes. Student i Uppsala 3 okt. 1718. Auskultant i kommerskollegiet 12 okt. 1725; erhöll utrikes respass 22 apr. 1726 och vistades därefter utomlands till 1730; v. notarie i kommerskollegiet 1730; tjänstgjorde i kam...

Chesnecopherus, Nils, Diplomat, Matematiker, Hovkansler (1574 – 1622)
1. Nils Chesnecopherus, f. 1574, sannolikt i Ekeby prästgård i Ekeby socken i Närke, d 15 apr. 1622, troligen i Nyköping. Föräldrar: kyrkoherden i Ekeby, sedermera kyrkoherden i Kumla och prosten i Västernärke Lars Klasson och Ingegärd Svensdotter. Besökte sannolikt skolorna i Örebro och Strängnäs; vistades vid universiteten i Helmstedt och Wittenberg omkring 1590 samt vid skolan i Lemgo 1592; ...
Coyet, Wilhelm Julius, Diplomat, Lagman, Hovkansler (1647 – 1709)

2. Wilhelm Julius Coyet, den föregåendes son, f. 14 apr. 1647 i Stockholm, d. 27 apr. 1709 därstädes. Student i Uppsala juni 1654; företog en utrikes studieresa och blev därunder bl. a. student i Heidelberg 17 okt. 1661. Kanslijunkare 12 okt. 1666; åtföljde ambassaden till England och Holland 1666—67; master of arts i Oxford 17 apr. 1667; bevistade ri...

Cronhielm, Gustaf, Diplomat, Landshövding, Riksråd, Kommerskollegiepresident, Kungligt råd, Hovkansler (1664 – 1737)

2. Gustaf Cronhielm, den föregåendes son, f. 18 juli 1664 i Stockholm, d. 3 juni 1737 därstädes. Greve till Flosta i Altuna socken, friherre till Segloraberg i Seglora socken, herre till Hyltenäs i Örby socken, Krantsho i Istorps socken samt Styrsta i Lännäs socken. Student i Uppsala 26 sept. 1677; auskultant i riksarkivet 29 juli 1682; f&ou...

Dalin, von, Olof, Skriftställare, Poet, Hovkansler (1708 – 1763)

von Dalin, Olof, före adlandet Dahlin, f. 29 aug. 1708 i Vinbergs prästgård, d. 12 aug. 1763 på Drottningholm. Föräldrar: kyrkoherden i Vinberg Jonas Dahlin och Margareta Brigitta Ausén. Åtnjöt undervisning av informator i hemmet; student i Lund 27 okt. 1721. Informator i Stockholm för kammarrådet K. Rålambs söner f...

Düben, von, Carl Wilhelm, Diplomat, Hovmarskalk, Riksråd, Kammarherre, Hovkansler, Kammarrevisonspresident (1724 – 1790)

7. Carl Wilhelm von Düben, son till D. 5, f. 2 febr. 1724, d. 29 dec. 1790 i Stockholm. Upphöjdes jämte modern och syskonen efter faderns död i grevligt stånd 7 juli 1731; student vid Uppsala univ. 6 sept. 1732; inskrevs i kansliet som e. o. kanslist vid Utrikesexpeditionen 29 okt. 1742; användes vid kongressen i Åbo i den svenska ambassadens ka...

Düben, von, Joachim d.ä., Riksråd, Hovkansler, Rikskansliråd (1671 – 1730)

5. Joachim von Düben d. ä., son till D. 2 och broder till D. 3, D. 4 och D. 6, f. 22 aug. 1671 i Stockholm, d. 30 nov. 1730 där. Student i Uppsala 17 aug. 1687; kopist i K. kansliets finsk-livländska expedition 1 okt. 1694; ord. k...

Ehrenheim, Fredrik Wilhelm, Diplomat, Riksdagsledamot, Kanslipresident, Hovkansler (1753 – 1828)

2. Fredrik Wilhelm (von) Ehrenheim, f. 29 juni 1753 på Broby, Bettna sn (Söd.), d. 2 aug. 1828 i Stockholm (Klara). Föräldrar: assessorn Johan Ludvig von Ehrenheim och Brita Eleonora Montgomery. Student vid Uppsala univ. 6 april 1771; e. o. kanslist (lönlös) i Riksarkivet 23 mars 1775; kopist 23 jan. 1776 och kanslist där 29 febr. 1780; andre sek...

Ehrensteen, Edvard Philipsson, Diplomat, Kungligt råd, Guvernör, Hovkansler, Rikskansliråd (1620 – 1686)

Edvard Philipsson Ehrensteen, f. 25 febr. 1620 i Häradshammar (Ög.), d. 30 juni 1686 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: kyrkoherden Philip Bondesson och Margaretha Evertsdotter. Student vid Uppsala univ. nov. 1633; lärare för riksrådet frih. Åke Hansson Ulfsparres barn 1637; student vid hertigliga kollegiet i Stettin s. å.; åter i U...

Engeström, von, Lars, Diplomat, Riksdagsledamot, Hovkansler, Utrikesminister (1751 – 1826)

5. Lars von Engeström, son av E. 1 och bror till E. 2, E. 3 och E. 4, f. 24 dec. 1751 i Lund, d. 19 aug. 1826 på godset Jankowice, Posen, Polen. Student vid Lunds univ. 11 jan. 1757; teol. ex. där 9 mars 1768; jur. ex. 28 april 1770; e. o. kanslist i Riksarkivet 27 nov. s. å.; kopist där 12 juni 1771; kanslist 23 mars 1773; r...

Gripenhielm, Emund, Häradshövding, Riksråd, Hovkansler (1622 – 1675)

1 Gripenhielm, Emund, f 24 mars 1622 i Skövde (v Schantz, RHA), d 15 dec, själaringn 23 dec 1675 i Sthlm (Nik), begr 24 aug 76 i Uppsala domkyrka. Föräldrar: kontraktsprosten i Rappestad (Ög) Nicolaus Emundi o Margareta Figrelia. Inskr vid UU 21 mars 40, informator för G K:son Baner från hösten 43, prof i hist vid UU 14 sept 50, sekr i kansliet 19 mar...

Gyllenborg, Carl, Författare, Riksråd, Kanslipresident, Hovkansler (1679 – 1746)

2 Gyllenborg, Carl, son till G 1, f 7, dp 9 mars 1679 i Sthlm (Nik), d 9 dec 1746 där (ibid), begr 8 mars 1747 i Uppsala. Inskr vid UU 25 sept 86, rector illustris 16 juni 98–17 juni 99, sekr (»adjutant») hos olika chefer vid armén 01–03, legationssekr vid sv beskickningen i London 23 nov 03, resident där enl interimsförordn 21 maj 10, ...

Gyllenborg, Henning Adolf, Riksråd, Lantmarskalk, Hovkansler (1713 – 1775)

4 Gyllenborg, Henning Adolf, brorson till G 2 o G 3, f 11 juni 1713 på Lindsta, Järlåsa (Upps), d 29 nov 1775 i Sthlm (Klara). Föräldrar: överstelöjtn greve Anders G o frih Virginia Christina Kruuse af Verchou. Inskr vid UU 9 nov 23, rector illustris där 17 juni 31, hovjunkare 28 juni 31, inskr vid LU 32, eo kanslist i k kansliet ...

Gyllenstierna, Johan, Riksråd, Lantmarskalk, Generalguvernör, Hovkansler (1635 – 1680)

5 Gyllenstierna, Johan, bror till G 4, f 18 febr 1635 på Älvsjö i Brännkyrka, Sthlm, d 10 juni 1680 i Landskrona, begr i Riddarholmskyrkan i Sthlm 13 maj 88. Inskr vid UU 3 aug 41, kammarherre o eo kanslist i k kansliet 58, kansliråd 27 dec 60, hovkansler 12 juli 66, lantmarskalk vid 1668 års riksdag, riksråd 6 okt (vald 21 aug) 68, tills med ...

Hamilton, Carl Otto, Diplomat, Riksråd, Hovkansler (1704 – 1770)

4 Hamilton, Carl Otto, bror till H 3, f 9 okt 1704 på Forstena, V Tunhem (Älvsb), d 1 april 1770 i Sthlm (Hedv El). Inskr vid UU 15 nov 20, kanslist vid riksrådet Cederhielms ambassad till Ryssland 25— 26, studerade vid univ i Kiel o Leiden, i holsteinsk tjänst 28—13 okt 39, sändebud i London 33, konferensråd o envoyé i Holla...

Kochen, von, Johan Henrik, Hovkansler (1681 – 1758)

von Kochen, Johan Henrik, f 21 okt 1681 i Narva, d 5 mars 1758 på Nyborg, Håtuna, Sth. Föräldrar: borggreven Christopher v K o Anna Hassenia. Inskr vid UU 21 juni 99, eo kanslist vid fältkansliet 05, kanslist 7 aug 09, registrator 16 nov 11, sekr i utrikesexp 14, kansliråds nhov 24 nov 19, ord kansliråd 23 juni 20, kommissarie vid förhandkar om Sve...

Lagerbielke, Gustaf, Författare, Diplomat, Statsråd, Hovkansler (1777 – 1837)

2 Lagerbielke, Gustaf, son till L 1, f 22 mars 1777 i Sthlm, Skeppsh, d 24 maj 1837 där, Klara. Fänrik vid arméns flotta 17 sept 83, inskr vid UU 1 okt 90, erhöll testimonium akad till kanslikoll där 13 dec 92, eo kanslist vid kanslikollegii exp 9 jan 93, kopist där 27 maj 94, kanslist där 15 juli 95, andre sekr i kabinettet för utrike...

Lillienstedt, Johan, Landshövding, Riksråd, Jurist, Hovkansler, Rikskansliråd (1655 – 1732)

Lillienstedt, Johan (före adl Paulinus), f 14 juni 1655 i Björneborg, Finland, d 26 sept 1732 på sitt gods Diwitz, Pommern. Föräldrar: kh Paulus Simonis Raumannus o Agneta Henriksdtr. Studier vid Björneborgs skola, inskr vid Åbo univ 72, informator för frih K Horn, inskr vid UU 20 juli 77, fil adjunkt vid Åbo univ 79 (tilltr ej, avsked p&a...

Müllern, von, Henrik Gustaf, Diplomat, Hovkansler (1664 – 1719)

von Müllern, Henrik Gustaf, f 1664 i Estland, d i april 1719 i Sthlm, Nik (bet för själaringn 10 o för jordsättn o bårtäcke 14 april). Son till assessorn vid domstolen i Wierland o Jerwen Henrik Müller. Guvernör för pfalzgrevarna Adolf Johan o Gustaf Samuel av Pfalz-Zweibrucken 88 (instruktion 15 aug), kommissionssekr i Aachen 2 mars 98, envoyé vid hoven i Kurpfalz, Köln, Trier o Mainz 19 no...

Nolcken, von, Eric Matthias, Diplomat, Riksdagsledamot, Hovkansler (1694 – 1755)

1 von Nolcken, Eric Matthias, f 24 maj 1694 (Orig:geneal) i Riga (Marks v Würtenberg), d 18 okt 1755 (Orig:geneal), begr 20 okt i Sthlm, Jak. Föräldrar: lantrådet överste Christoph Reinholt v N o Ingeborg Christina Stackelberg. Eo kanslist vid andra utrikesexp hösten 16, ord kanslist hos ombudsrådet Johan Lillienstedt (bd 23) där senast 4 s...

Palmquist, Johan, Diplomat, Hovkansler (– 1716)

1 Palmquist, Johan, d 26 jan 1716 i Sthlm (Biographica; betaln för själaringn s d där, Nik). Föräldrar: kammarrådet Gustaf Berg, adl P, o Margareta Eriksdtr. Inskr vid UU 3 april 68, kanslijunkare 12 jan 78, kommis-sionssekr vid franska hovet 87, resident där 6 april 97, eo envoyé hos generalstaterna 14 aug 02, hovkansler från 14 okt 14.

G m Anna Christina Linstow, som levde som änka ...

Rudenschöld, Carl, Författare, Diplomat, Riksdagsledamot, Riksråd, Kommerskollegiepresident, Hovkansler (1698 – 1783)

2 Rudenschöld, Carl, före adl Rudeen, son till R 1, f 12 okt 1698 i Åbo (egen uppg), d 10 juni 1783 i Sthlm, Klara. Inskr vid Abo akad 08, vid UU 9 sept 13, utsedd att medfölja Thure Gabriel Bielkes (bd 4) beskickn till Wien 11 maj 19, adl jämte sina syskon för faderns förtjänster 2...

Schröderheim, Elis, Landshövding, Statssekreterare, Hovkansler (1747 – 1795)

2 Schröderheim, Elis (före adl Schröder), sonson till S 1, f 26, dp 28 mars 1747 i Sthlm, Hovf, d 30 aug 1795 i Solna (ej i db). Föräldrar: biskopen Georg (Jöran) Claes Schröder o Margareta Elisabeth Elis. Adl tills med sina syskon för faderns förtjänster 10 okt 59, inskr vid UU 28 aug 60, eo kanslist i kammarexp 64, kopist 26 april ...

Sparre, Fredric, Riksdagsledamot, Riksråd, Guvernör, Hovkansler, Överstemarskalk, Rikskansler (1731 – 1803)

6 Sparre, Fredric, halvbror till S 5, f 2, dp 3 febr 1731 i Sthlm, Svea livg:s grenadjärbataljons förs, d 30 jan 1803 i Bettna, Söd. Föräldrar: generallöjtnanten o landshövdingen frih Fredric Henric S (s 709) o grev Ulrica Maria Tessin. Inskr vid UU 4 dec 45, e o kanslist i K kansliet 45, extra kanslijunkare i presidentskontoret där 47, hovint...

28 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se