Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
72 träffar, sida:  1 2 
(Bielke), Nils Pedersson, Kammarråd, Godsägare, Hovman (– 1550)

15. Nils Pedersson (Bielke), son till B. 11, f. omkring 1502, d 20 eller 21 maj 1550 genom drunkning i Bråviken. Uppfostrades delvis i Danmark; hovjunkare vid Gustav I:s hov; kammarråd 1544; var tillika häradshövding i Oppunda härad.

Gift 9 juli 1537 i Söderköping med Anna Hogenskild, f. jan. 1513 på Nynäs gård ...

(Forstenasläkten), Torsten Lindormsson, Ämbetsman, Hovman (– 1631)

3 Torsten Lindormsson (Lindersson), bror till F 2, f 1561 (N W Marcks von Würtembergs geneal tabeller, tillägg), d 3 mars 1631 på Restad i Naglum (Älvsb; begr i V Tunhem). Tidigast nämnd 1581 (J E Almquist 1955), i tjänst vid hertig Sigismunds hov senast 1584 o ännu 1586, kammarherre eller »kammarjunker» hos Sigismund senast 1594...

(Halvhjort av Flishult), Krister Persson, Hovman (– 1569)

Krister Persson, d 1568 eller 1569. Föräldrar: Per Kristersson (Halvhjort) o Märta Jönsdtr. Småsven vid Gustav I:s hov från 51, hos hertig Erik åtminstone från 57, fogde i Sunnerbo (Kron) senast 4 febr 59—60, en av Erik XIV:s tre adliga köksmästare senast 62, häradshövding i Västra hd (Jönk) senast så ...

Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, Kavalleriofficer, Hovman (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konun...

Adlerfelt, Gustaf, Hovman (1671 – 1709)

1. Gustaf Adlerfelt, f. 1671, † 28 juni 1709. Föräldrar: hovkamreraren Karl Johansson, adlad Adlerfelt, och Rebecka Hager. Student i Uppsala 28 febr. 1684; höll där år 1693 en latinsk oration med anledning av dv. kronprinsens födelsedag; disp. i juni 1696 (Equites sive de ordinibus equestribus disquisitio, pres. P. Lagerlöf); företog åren...

Adlerfelt, Carl Maximilian Emanuel Johan, Hovman (1706 – 1747)

3. Carl Maximilian Emanuel Johan Adlerfelt, son till A. 1, f. 11 febr. 1706 i Wismar, d 1747 i Kiel. Assessor i holsteinska justitiekansliet 10 (21) aug. 1724; kammar-junkare 1731; sedermera guvernör för hertig Karl Peter Ulrik, kejsare i Ryssland under namn av Peter III.

Gift med Sofia Hedvig Thiese, f. 21 febr. 1718, d 22 apr. 1746, dotter till en kryddkrämar...

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Teaterdirektör, Hovman, Militär (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770–71;...

Banér, Gustav Axelsson, Diplomat, Riksråd, Ämbetsman, Hovman (1547 – 1600)

6. Gustav Axelsson Baner, broder till de båda föregående, f. 19 maj 1547, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade jämte brodern Sten utomlands. Skall från 1564 ha tjänstgjort vid konungens livfana och fört dennes huvudbaner; hovmarskalk 13 febr. 1569; riksråd s. å. (ed 2 aug.); användes huvudsakligen i militä...

Banér, Axel, Riksråd, Ämbetsman, Hovman (1661 – 1742)

15. Axel Banér, den föregåendes broder, f. 16 dec. 1661, d 29 juli 1742. Hovjunkare vid Hedvig Eleonoras hov; kammarherre därstädes 1692; landshövding i Kronobergs län 11 nov. 1710 och i Stockholms län 10 juni 1718; riksråd 30 dec. s. å. och tillika kansliråd 23 juni 1719–1731; greve 17 apr. 1719 (ej introducerad).

Beck-Friis, Corfitz A, Diplomat, Hovman, Riksdagsman (1824 – 1897)

2. Coifitz Augustin Beck-Friis, f. 12 febr. 1824 i Stockholm, d. 16 apr. 1897 å Börringekloster. Föräldrar: fideikommissarien till Börringekloster och Fiholm, kammarherren greve Korfits Beck-Friis och Eva Ulrika Barck. Åtnjöt undervisning i hemmet samt besökte vintern 1834–35 College Henri i Paris; student i Lund 12 febr. 1840; disp. 20 maj 184...

Beck-Friis, Lave G, Diplomat, Hovman (1834 – 1904)

3. Lave Gustaf Beck-Friis, den föregåendes broder, f. 19 maj 1834 på Fiholm i Södermanland, d. 20 juli 1904 på Bosjökloster i Skåne. Student i Lund 19 juni 1851; avlade kansliexamen 18 juni 1852 och examen till rättegångsverken 6 dec. 1854. E. o. kanslist i civildepartementet 16 juli 1852; auskultant i hovrätten över Sk&ar...

Beskow, von, Bernhard, Författare, Teaterdirektör, Ämbetsman, Hovman (1796 – 1868)

1. Bernhard von Beskow, f. 22 apr. 1796 i Stockholm, d 17 okt. 1868 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Bernhard Beskow och Anna Katarina Delin. Åtnjöt enskild undervisning med Jonas Magnus Stjernstolpe som informator; inskrevs som student i Södermanlands-Närkes nation vid Uppsala universitet 17 mars 1807; avlade kansliexamen 10 juni 1814. E. o. kans...

Beurræus, Dionysius, Diplomat, Läkare, Riksråd, Hovman (– 1567)

Beurræus, Dionysius, mördad 24 maj 1567 vid omkring 60 års ålder. Föräldrar: Blasius Beureijs och Helene Margarethe de Perette (likpredikan över Erik Fleming 1680). Studerade vid Sorbonne i Paris omkring 1537. Inkom till Sverige 1543; anställd vid hovet som Gustav Vasas läkare och »mathematicus»; hertig Eriks l&a...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, Kungligt råd, Generalguvernör, Hovman (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående, f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäd...

Bielke, Ture Pedersson, Riksråd, Hovman (1514 – 1577)

16. Ture Pedersson Bielke, den föregåendes broder, f. 1514 enligt egen uppgift till Hogenskild Bielke, d 17 juni 1577 på Gäddeholm (Tureholm) i Södermanland. Erhöll 4 maj 1534 Gustav Vasas rekommendation till hertig Magnus av Sachsen-Lauenburg med anledning av sin önskan att tjäna vid dennes eller andra tyska hov. Kammarråd ...

Björnstjerna, Oscar Magnus F, Diplomat, Utrikesminister, Hovman, Riksdagsman (1819 – 1905)

5. Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna, den föregåendes broder, f. 6 mars 1819 i Stockholm, d 2 sept. 1905 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1836. Passerade graderna vid livgardet till häst 12 juli 1836—5 mars 1837; fanjunkare vid livregementets dragonkår 27 juni 1836; avlade officersexamen 19 dec. 1837; underlöjtnant vid nämnda...

Björnstjerna, Carl Magnus L, Arméofficer, Hovman, Riksdagsman (1817 – 1888)

4. Carl Magnus Ludvig Björnstjerna, den föregåendes syssling på mödernet, son till B. 2, f. 20 nov. 1817 i Stockholm, d 19 juni 1888 på Almarestäket. Greve efter faderns död 1847. Fanjunkare utan lön vid kronprinsens husarregemente 1827; erhöll avsked 1835; fanjunkare utan lön vid livgardet till häst s. å...

Bonde, Carl Jedvard, Diplomat, Godsägare, Hovman (1813 – 1895)

15. Carl Jedvard Bonde, sonson till B. 12, f. 4 mars 1813 på Eriksberg, Stora Malms socken, d 24 dec. 1895 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren och fil. doktorn friherre Karl Karlsson Bonde och Ingeborg Bonde. Åtnjöt skolundervisning i Bremen. Fanjunkare 28 apr. 1830; fänrik vid Svea livgarde 23 apr. 1831; student i Uppsala 22 n...

Bonde, Carl Carlsson, Diplomat, Talman, Hovman, Riksdagspolitiker (1850 – 1913)

18. Carl Carlson Bonde, son till B. 15, f. 11 juni 1850 i Stockholm, d 16 nov. 1913 på Eriksberg vid makans dödsbädd. Elev vid nya elementarskolan , 1 sept. 1862; avlade mogenhetsexamen 14 maj 1869; inskriven vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1871) avlade kansliexamen 14 sept. 1872. Attaché vid beskickningen i Paris 25 okt. ...

Bonde, Carl J, Diplomat, Godsägare, Hovman (1757 – 1840)

12. Carl Jöran Bonde, f. 22 juli 1757 på Fituna, d 24 okt. 1840 på Nynäs. Föräldrar: kaptenen Jöns Alexander Bonde och Ulrika Eleonora Rosenhane. Student i Uppsala 13 juni 1769; underkonduktör vid fortifikationen 1773; fänrik vid livgardet 5 apr. 1775; en av faddrarna vid kronprinsens dop 1778; löjtnant 8 febr. 1779; uppvaktande kavaljer ho...

Bonde, Knut F, Diplomat, Hovman (1815 – 1871)

16. Knut Philip Bonde, den föregåendes broder, f. 9 mars 1815 på Eriksberg, d 17 okt. 1871 i Stockholm. Efter skolstudier i Bremen kadett vid Karlberg 4 okt. 1830—7 maj 1835; sergeant; underlöjtnant i Smålands husarregemente 30 dec. 1837 med tur från 6 maj 1839; erhöll avsked 11 mars 1841; överintendent vid K. M: ts hov 20 apr. 1846...

Bonde, Trolle-, Gustaf, Kavalleriofficer, Godsägare, Hovman (1806 – 1884)

14. Gustaf Trolle Bonde, den föregåendes brorson, f. 3 febr. 1806 i Stockholm, d 5 febr. 1884 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Fredrik Ulf Bonde och grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt. Student i Uppsala 6 juni 1821; kvartermästare 8 febr. 1823 och kornett 22 apr. s. å. vid livregementets husarkår; avlade li...

Brahe, Erik, Riksråd, Hovman (1552 – 1614)

2. Erik Brahe, den föregåendes son, f. 4 sept. 1552 på Sundholmen, d 15 apr. 1614 i Danzig. Greve till Visingsborg, friherre till Lindholmen, herre till Alvom. Företog resor i Tyskland och Frankrike. Hovmarskalk hos prins Sigismund 1575; kammarjunkare hos konung Johan 1582; legat till England och Skottland 21 juni 1583; föreslagen till hovråd mars 1...

Brelin, Salomon, Sjöofficer, Hovman (1775 – 1830)

2. Salomon Brelin, den föregåendes sonson, f. 12 okt. 1775 i Karlskrona, d. 11 apr. 1830 på Lydinge. Föräldrar: majoren Per Brelin och Eva Henrietta Spalding. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1 sept. 1786; konstituerad att göra fänriks tjänst på örlogsskeppet Konung Adolf Fredrik 3 juni 1790; fänrik vid am...

Broman, Erland Carlsson, Kollegiepresident, Hovman (1704 – 1757)

2. Erland Carlsson Broman, styvsons sonson till B. 1, friherre till Rosersberg, herre till Segersjö, f. 1 nov. 1704 på Bergby i Vendels församling, d. 19 jan. 1757 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Karl Broman och Eva Hök. Student i Lund. Hovjunkare 25 juni 1722; auskultant i Svea hovrätt 10 febr. 1724 (ed 19 febr. s. å.); kammarherre ...

Cederhielm, Germund Ludvig, Diplomat, Hovman (1755 – 1841)

8. Germund Ludvig Cederhielm, son till C. 6 i hans andra gifte, f. 8 apr. 1755 i Jönköping, d 8 febr. 1841 i Linköping. Student i Uppsala 19 apr. 1768. Livdrabant 27 febr. 1770; företog en utrikes resa 1770; medföljde en ambassad till Danmark 1772 och överste L. F. von Kaulbars' beskickning till Petersburg 1774; kornett vid lätta livdragonerna 20 ...

Collart (Colardh), Claude, Krigsbefäl, Hovman (1500-talet – 1500)

Collart (Colardh), Claude, ofta på grund av sin franska börd kallad Gallus, f. i Champagne. Skall en tid ha tjänat under hertigen av Guise; småsven hos hertig Erik från 1557; konungens kammartjänare 1560; befälhavare för en kår med uppgift att operera i Jämtland, Härjedalen och Norge 8 dec. 1563; tillfångatagen av danskarna 22 ...

De la Gardie, Jacob Casimir, Arméofficer, Hovman (1629 – 1658)

7. Jacob Casimir De la Gardie, broder till D. 4, 6, 8 och 9, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kolk, Soneburg, Kida, Tarwast, Tiurala, Runsa och Arnö samt Biskopstorp, f. 3 febr. 1629 i Stockholm, d 7 okt. 1658, skjuten under belägringen av Köpenhamn. Student i Uppsala 4 juni 1640; bevistad...

de Mornay, Charles, Diplomat, Krigsbefäl, Hovman (– 1574)

1. Charles de Mornay, sieur de Varennes, avrättad 4 sept. 1574 på Stockholms Stortorg. Kom i svensk tjänst 1557; i legation till Polen hösten 1557—sommaren 1558; diplomatisk budbärare till sin frände C. de Dancay i Köpenhamn hösten 1558 och våren 1559 (instr. 18 mars); i hertig Eriks tjänst från 1558; sändes jämte Gust...

Djurklou, Nils Gabriel, Skriftställare, Fornforskare, Hovman (1829 – 1904)

3. Nils Gabriel Djurklou, sonsons son till D. 2, f. 24 juli 1829 på Sörby, Norrbyås sn (ör.), d. 31 mars 1904 i Örebro. Föräldrar: godsägaren och kaptenen friherre Gabriel Djurklou och friherrinnan Christina Maria Silfverschiöld. Efter studier vid Uppsala lyceum student i Uppsala 30 maj 1847; kansliex. 5 juni 1854; fil. hed.-doktor i K...

Düben, von, Carl Wilhelm, Diplomat, Ämbetsman, Hovman (1724 – 1790)

7. Carl Wilhelm von Düben, son till D. 5, f. 2 febr. 1724, d. 29 dec. 1790 i Stockholm. Upphöjdes jämte modern och syskonen efter faderns död i grevligt stånd 7 juli 1731; student vid Uppsala univ. 6 sept. 1732; inskrevs i kansliet som e. o. kanslist vid Utrikesexpeditionen 29 okt. 1742; användes vid kongressen i Åbo i den svenska ambassadens ka...

Düben, von, Anders d.y., Hovkapellmästare, Hovman (1673 – 1738)

6. Anders Düben d. y., adlad och friherre von Düben, son till D. 2 och broder till D. 3, D. 4 och D. 5, f. 28 aug. 1673 i Stockholm, d. 23 aug. 1738 där och begr. i Jakobs kyrka. Diskantist i hovkapellet 1686—88; instrumentist 1689; studerade antagligen i Lybeck hos D. Buxtehude (enl. Forsstrand på Karl XI :s bekostnad); kape...

Düben, von, Gustaf d.y., Hovkapellmästare, Hovman (1660 – 1726)

3. Gustaf von Düben d. y., son till D. 2 och broder till D. 4, D. 5 och D. 6, dp 9 maj 1660 i Stockholm (Tysk.), d. 5 dec. 1726 där. Kammarpage hos den nyfödde kronprins Karl 1682; instrumentalist i hovkapellet 1686—88; hovkapellmästare 1691—1701; hovintendent 3 nov. 1698; adlad 3 nov. s. å.; medföljde Karl XI...

Edholm, af, Erik Wilhelm, Arméofficer, Teaterdirektör, Hovman (1817 – 1897)

2. Erik Wilhelm af Edholm, son till E. 1, f. 13 juni 1817 i Stockholm (Hovf.), d. 31 mars 1897 där (Hovf.). Student vid Uppsala univ. 12 juni 1835; fanjunkare vid Andra livgardet 26 febr. s. å.; officersex. 27 maj 1836; underlöjtnant vid nämnda reg. 28 juni s. å.; ordonnansofficer hos konung Karl XIV Johan 1 aug. 1838; löjtnant 30 nov. 1841; kapten 4...

Ehrensvärd, Gustaf Johan, Memoarförfattare, Operachef, Hovman (1746 – 1783)

5. Gustaf Johan Ehrensvärd, son till E. 3 i dennes första gifte, f. 20 febr. 1746, d. 24 febr. 1783 i Berlin. Antagen i krigstjänst 1753;. styckjunkare vid Artilleriet 31 sept. 1761; fänrik vid Åbo läns infanterireg. 4 maj 1762; kommenderad till tjänstgöring vid arméns flotta 12 juli s. å.; ämnessven i Vetenskapsakademien 1...

Essen, von, Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm, Arméofficer, Samlare, Hovman (1803 – 1874)

5. Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von Essen, son av E. 3 i hans andra gifte, f. 15 juli 1803 på Andershof vid Stralsund, d. 3 okt. 1874 på Wijk i Balingsta sn (Upps.). Fanjunkare vid Skånska husarreg. 9 nov. 1810; transporterad till Livreg:tets husarkår 4 okt. 1814; kornett vid Livgardet till häst 7 nov. 1815; student vid Uppsala univ. 16 okt. 1818; ...

Falkenberg, von, Dietrich, Diplomat, Hovman, Krigare (1580-talets slut – 1631)

Dietrich von Falkenberg, f. vid 1580-talets slut på Herstelle i Hessen, d. 10 maj (g. st.; 20 enl. n. st.) 1631 i Magdeburg. Föräldrar: fogden Christoff von Falkenberg och Appollonia Spiegel zum Desenberg. Hovjunkare hos lantgreve Moritz av Hessen i Kassel; ledsagade dennes son arvprins Otto på hans resa 1611 till Nederländerna och England; sänd av lantgreven ...

Fersen, von, Carl Reinhold, Överhovjägmästare, Hovman (1716 – 1786)

6. Carl Reinhold von Fersen, son av F. 5, f.7 april 1716 i Stockholm (dp 9 april, Jak.), d. 7 maj 1786 där (Joh.). Kammarherre 23 okt. 1732; student vid Uppsala univ. 8 sept. 1733; auskultant i Svea hovrätt 8 okt. 1735; begärde och fick aug. 1736 pass att resa och gå i utländsk krigstjänst samt anger sig 1741 i 6 år ha varit kapten i fransk tj&a...

Fersen, von, Fabian Reinhold, Hovman (1762 – 1818)

10. Fabian Reinhold (von) Fersen, bror till F. 8 och F. 9, f. 7 okt. 1762 i Stockholm (Jak.), d 10 mars 1818 där (ibid.). Sergeant vid Östgöta infanterireg. 24 aug. 1767, vid Livgardet 21 dec. 1771; fänrik 7 juli 1774; löjtnant 9 okt. 1778; stabskapten 8 maj 1783; kapten och kompanichef 27 april 1786; överste i armén och kaptenlöj...

Fincke, Jöran, Lagman, Hovman (– troligen 1569)

2 Fincke, Jöran, bror till F 1, f på 1510-talet, trol d. 1569. I hovtjänst hos Gustav Vasa 1535, trol köksmästare 1536, anlitad i dipl uppdrag 1543—47, lagman i Norrfinne lagsaga 1549, från 7 nov 1560 också innefattande Satakunda o Österbotten, senare även Åland, riddare 29 juni 1561, nämnd som köksmäst...

Frankelin, Henrik, Hovman (– 1610)

Frankelin (Franklin, Francklyn), Henrik, d 4 maj 1610 (enl inskr i Undenäs brunna kyrka). Föräldrar: Rowland F (egen uppg i nedannämnda stambok) o Dorotea Patavin (enl Palmskiöld) eller Petevine (jfr Wik-land). Uppgives »någre år» ha tjänat vid hertig Karls hov enligt dennes rekommendationsbrev för honom till hertig Sigismund 21...

Friesendorff, von, Fredrik, Landshövding, Riksråd, Hovman (1707 – 1770)

2 von Friesendorff, Fredrik, sonson till F 1, f 15 nov 1707 utomlands (egen uppg i orig:-genealogierna, RHA), d 25 (ej 26) aug 1770 på Vallstanäs i Norrsunda (Sth). Föräldrar: kanslirådet Carl Gustav v F o Anna Christina Rehnskiöld. Student vid univ i Helmstedt 14 aug 1724, disp där 3 jan 1728, eo kanslist i k kansliets utrikesexp (enl &Ari...

Gyldenstolpe, Nils, Arméofficer, Landshövding, Hovman (1768 – 1844)

4 Gyldenstolpe, Nils, son till G 3, f 31 okt 1768 på Forsby, österåker (Söd), d 28 aug 1844 i Sthlm (Jak). Fänrik vid livreg till fot 21 mars 81, löjtn vid Svea livg 31 mars 86, kammarherre hos drottn 6 aug 91, kapten 16 juli 92, stabskapten 30 maj 94, kompanichef 28 jan 95, hovmarskalk hos drottn 30 juni 98, överste i armén o kaptenl&oum...

Gyldenstolpe, Nils Philip, Landshövding, Guvernör, Hovman (1734 – 1810)

3 Gyldenstolpe, Nils Philip, sonson till G 2, f 19 febr 1734 på Forsby, Österåker (Söd), d 20 febr 1810 i Sthlm (Klara). Föräldrar: kammarherren greve Ulric Nils G o grev Brita Christina Oxenstierna af Korsholm o Wasa. Inskr vid UU 2 april 50, eo kanslist i utrikesexp 3 juni 51, kammarherre 20 juli 57, tjänstg hos kronprinsen 30 mars 62, drottni...

Gyllenkrok, A Gösta, Mecenat, Godsägare, Hovman (1783 – 1865)

2 Gyllenkrok, Axel Gustaf (Gösta), sonsons son till G 1, f 14 juli 1783 på Björnstorp, Gödelöv (Malm), d 18 maj 1865 i Odarslöv (Malm). Föräldrar: sekundmajoren frih Axel Thure G o grev Christine Charlotte Mörner af Morlanda (bd 8, s 135). Kornett vid livreg till häst 12 april 86, löjtn vid Bohusläns dragonreg 19 nov 88, ...

Gyllenstierna, Karl, Kungligt råd, Ämbetsman, Hovman (1649 – 1723)

9 Gyllenstierna, Karl, bror till G 6 o G 7, f 4 febr 1649, d 6 juni 1723 i Sthlm (själaringn 7 juni i Nik). Inskr vid UU maj 57, kammarherre hos änkedrottn Hedvig Eleonora 68, överkammarherre 72, överhovstallmästare 20 dec 73, guvernör för änkedrottn :s livgeding 30 mars 80 (k konf 6 april), k råd 20 maj 87, kammarråd s ...

Hamilton, Adolf Ludvig, Memoarförfattare, Politiker, Hovman (1747 – 1802)

5 Hamilton, Adolf Ludvig, son till H 3, f 1 juni 1747 i Malmö, d 10 okt 1802 på Blomberg, Husaby (Skar). Inskr vid UU 19 juni 59, undervisn vid kadettkåren i Karlskrona 61—63, kapten vid reg Royal Deux-Ponts 66, kammarherre hos kronprinsen 9 aug 66, hos drottning Sofia Magdalena 71—82, led av hemliga utskottet vid riksdagarna 89, 92 o 00, revisor i...

Heidenstam, von, Rolf M, Industriidkare, Hovman (1884 – 1958)

3 von Heidenstam, Rolf Magnus, bror till H 2, f 28 juni 1884 i Paris, d 6 aug 1958 i Sthlm (Skeppsh). Kadett vid sjökrigsskolan 99, underlöjtn vid flottan 18 aug 05, löjtn där 31 aug 07, ordonnansoff hos prins Wilhelm 10, avsked med tillstånd att kvarstå i flottan 15 nov 10, resa med prins Wilhelm till Siarn 11—12, avd:chef i AGA 12—...

Horn, Gustaf Jacob, Politiker, Hovman (1706 – 1756)

2 Horn, Gustaf Jacob, brorson till H 1, f 5 maj 1706 i Stade (enl ant bland H:s ppr i Esplundaarkivet), avrättad 23 juli 1756 i Sthlm. Föräldrar: översten Karl Gustav H o Gustaviana Fleming. Frih 23 maj 19, eo kanslist i kanslikolhs exp 23 dec 24, inskr vid univ i Halle 16 sept 28, kammarherre 3 juli 31, deltog i riksdagarna 31, 40 —55, hovmarskalk hos kro...

72 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se