Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
8 träffar, sida:  1 
Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, Kavalleriofficer, Hovstallmästare (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konun...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, General, Kungligt råd, Guvernör, Överhovstallmästare (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående, f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäddeholm, St...

Björnstjerna, Carl Magnus L, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, General, Överhovstallmästare (1817 – 1888)

4. Carl Magnus Ludvig Björnstjerna, den föregåendes syssling på mödernet, son till B. 2, f. 20 nov. 1817 i Stockholm, d 19 juni 1888 på Almarestäket. Greve efter faderns död 1847. Fanjunkare utan lön vid kronprinsens husarregemente 1827; erhöll avsked 1835; fanjunkare utan lön vid livgardet till häst s. å.; stu...

Demirgian, Ohan, Hovstallmästare (1837 – omkring 1877)

Demirgian, Ohan, i Egypten kallad Habib Effendi eller Habib Bey, f. 14 jan. 1837, d. omkr. 1877 i Marseille. Fader: egyptiske utrikesministern Stephan Bey. Studerade i Paris, där han var elev vid Mission égyptienne till 1854; sekr. i egyptiska utrikesministeriet; svensk medborgare 24 sept. 1867; understallmästare i K. M:ts hov 1868; stallmästare 1869. RVO 1861; RNS:tOO 1866; RSO 1867.

Ehrengranat, Clas Adam, Riksdagsledamot, Hippolog, Hovstallmästare (1781 – 1842)

Clas Adam Ehrengranat, f. 5 nov. 1781 i Stockholm (Klara), d. 21 febr. 1842 där. Föräldrar: översten Carl Adam Ehrengranat och Maria Aurora Uggla. Beridareelev i Uppsala 1793; genomgick fullständig kurs vid ridskolan på Strömsholm; ridpage hos konungen 20 nov. 1797; tjänstgjorde vid hovstallet i Stockholm 1798; kornett vid Södra sk...

Munck, Adolph Fredric, Riksdagsledamot, Landshövding, Ståthållare, Hovstallmästare (1749 – 1831)

1 Munck, Adolph Fredric, f 29 april 1749 i S:t Michel, Finland, d 18 juli 1831 i Massa-Carrara, Italien. Föräldrar: överstelöjtn Anders Erik M o Hedvig Juliana Wright. Volontär vid Savolax infanterireg 22 juli 60, page vid hovet 16 april 65, kammarpage hos konung Adolf Fredrik 12 juli 67, kornett vid livdragonreg 13 nov 71, förste kammar...

Rosen, von, C Clarence, Idrottsledare, Kavalleriofficer, Hovstallmästare (1867 – 1955)

5 von Rosen, Carl Clarence, kusins son till R 4, f 12 maj 1867 i Sthlm (kbf i Karlskrona, Amiralitetsförs), d 19 aug 1955 i Tjärnö, Göt (kbf i Danderyd, Sth). Föräldrar: kommendören greve Carl Gustaf v R o Ella Carlton Moore. Volontär vid Livreg:s husarkår 23 jan 84, mogenhetsex vid ...

Rosen, von, Fredric Ulric, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Riksråd, Överhovstallmästare (1731 – 1793)

2 von Rosen, Fredric Ulric, son till R 1 i hans andra gifte, dp 16 april 1731 i Sthlm, Hovf, d 23 april 1793 där, Klara. Underofficer vid Livg, fänrik vid Hamiltonska reg (senare Prins Fredrik Adolfs reg) 21 aug 47, tjänstg vid franska reg Royal Suédois, löjtn vid Hamiltonska reg 26 sept 49, reg:kvartermästare 9 nov 54, stabskapten 4 okt...

8 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se