Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
10 träffar, sida:  1 
Bergelin, Johan Theodor, Godsägare, Jordbruksreformator (1822 – 1864)

2. Johan Theodor Bergelin, den föregåendes son, f. 6 apr. 1822 i Karlstad, d 21 juli 1864 å Nykvarns pappersbruk. Åtnjöt skolundervisning i Karlstad; genomgick E. Nonnens lantbruksinstitut å Degeberg. Idkade jordbruk först å Loddby i Östergötland, sedan å Nykvarn i Södertörn och slutligen 1856—62 å Hammarby vid ...

Blackwell, Alexander, Läkare, Jordbruksreformator (– 1747)

Blackwell, Alexander, f. i Aberdeen troligen år 1700, avrättad i Stockholm 29 juli 1747, son till professorn vid Marischal college i Aberdeen Thomas Blackwell. Student i Aberdeen och vid Edinburgs universitet; invandrade till Sverige 1742; livmedikus hos Fredrik I 7 jan. 1745. — Gift.

Blûm, Carl H Adolf, Lantbrukare, Jordbruksreformator (1828 – 1901)

Carl Henrik Adolf Blum, f. 10 sept. 1828 i Karlstad, d 18 juni 1901 i Linköping. Föräldrar: översten Mikael Adolf Blum och Charlotta Sofia Ulrika Mörner av Morlanda. Genomgick Karlstads läroverk och Sjögestads lantbruksskola i Östergötland. Tjänstgjorde som inspektor vid flera egendomar i Östergötland; innehade Ullvi gård i Västmanland 1855−62; arrenderade därefter Normestorp i Slaka socken ...

Brauner, Johan (Jan), Jordbruksreformator (1712 – 1773)

2. Johan (Jan) Brauner, den föregåendes son, f. 20 juni 1712, d. 26 maj 1773 på Grenome i Stavby församling. Student i Uppsala 10 nov. 1729. Auskultant i kommerskollegium 5 apr. 1739; hovjunkare 24 dec. s. å.; bevistade åtminstone riksdagarna 1742–43 och 1751–52 och var vid den sistnämnda ledamot av kammar-, ekonomie- och kommersedeputationen; e. o. kanslist i kommerskollegium 6 se...

Raab, Adam C, Arméofficer, Jordbruksreformator, Politiker (1801 – 1872)

1 Raab, Adam Christian, f 11 aug 1801 i Nättraby, Blek, d 8 juni 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: landshövdingen frih Claes Jacob R o Anna Beata Ehrenborg. Inskr vid UU 7 febr 15, sergeant vid Kalmar reg 15, fanjunkare 8 dec 15, fänrik 17 sept 16, officersex 16, fänriks lön 7 dec 19, förste adjutant 3 dec 23, allt vid Kalmar reg, hovjunkare 11 maj 26, kammarjunkare 4 juli 27, löjtn v...

Rothoff, Birger Fredrik, Industriidkare, Bergsråd, Jordbruksreformator (1759 – 1831)

3 Rothoff, Birger Fredrik, före adl Rothof, sonsons sonsons son till R 1, f 10 mars 1759 i Eskilstuna, d 3 maj 1831 i Fors, Söd. Föräldrar: brukspatronen Isak Rothof o Christina Ström. Inskr vid UU 20 juni 70, bergsex 29 maj 78, disp där 6 juni 78, auskultant i Bergskoll 23 juni 78, ämnessven i VA 6 mars 79, tf proberare i Bergskoll 5 dec 80, e o notarie där 14 dec 81, bruk...

Rösiö, Per J, Folkbildare, Jordbruksreformator (1861 – 1935)

Rösiö, Per Jonson, f 5 jan 1861 i Jämshög, Blek, d 20 aug 1935 i Jönköping, Ljungarum. Föräldrar: lantbrukaren o nämndemannen Jöns Bengtsson o Sissa Persdtr. Elev vid Norrköpings handelsinst 78, vid Trelleborgs privata lantbruksskola 82-83, inspektor o förvaltare vid Gustavsviks säteri, Varnum, Värml, 84–85, arrenderade Rösjögården, Jämshög, 86

Stenius, Jacob, Präst, Jordbruksreformator (1704 – 1766)

1 Stenius, Jacob, f 14 mars 1704 i Birkala, Västra Finlands län, d 20 jan 1766 i Pie-lisjärvi, Östra Finlands län. Föräldrar: sockenadjunkten Mårten S o Kristina Pol-viander. Elev vid Björneborgs trivialskola, inskr vid Åbo akad 13 april 24, prästv 29, pastorsadjunkt i Pernå 29, kapellan i Artsjö (Artjärvi) 31, v pastor där 39, kh i Pielisjärvi från 10 juli 40, deltog i riksdagen 60-62 (inva...

Stiernswärd, Carl Georg, Arméofficer, Jordbruksreformator (1767 – 1825)

Stiernswärd (Stiernsvärd, Stjernswärd, Stjern-svärd), Carl Georg, f 15 okt 1767 i Västra Ingelstad, Skåne, d 19 nov 1825 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: översten Rudolf Hod-der S o Vendela Margareta Skytte. Kvartermästare utan lön vid Södra skånska kaval-lerireg 12 maj 71, elev vid kadettskolan i Karlskrona, kornett i armén 14 jan 78, kornetts indeln 2 maj 81, löjtn 12 april 86, ryttmästares a...

10 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se