Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
166 träffar, sida:  1 2 3 4 
Ahnfelt, Arvid W N, Journalist, Urkundsutgivare (1845 – 1890)

4. Arvid Wolfgang Nathanael Ahnfelt, son till A. 2, f. 16 aug. 1845 i Lund, d 16 febr. 1890 i Köpenhamn. Student i Lund 26 maj 1863, i Uppsala 1 okt. 1867; fil. kand. där 26 maj 1869; disp. 28 maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å. E. o. amanuens i K. biblioteket 27 okt. 1869–1876; medarbetare i Ny illustrerad tidning 1869–79, Aftonbladet 1870–74...

Aldén, Gustaf A, Folkhögskolelärare, Kommunalpolitiker, Journalist (1852 – 1927)

Aldén, Gustaf Alfred, f. 16 sept. 1852 i Alseda. Föräldrar: lantbrukaren Johan Gustafsson och Kristina Johansson. Inskrevs vid Växjö h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1874; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. (med statskunskap som huvudämne) 25 maj 1878; har företagit talrika studieresor, bl. a. ti...

Angeldorff, Christoffer Olofsson, Präst, Journalist (1808 – 1866)

Angeldorff, Christoffer Olofsson, till okt. 1830 Angellin, f. 7 juli 1808 i Osby, d 6 mars 1866 i Västra Alstad. Föräldrar: hemmansägaren och häradsdomaren Olof Christensson och Elsa Andersdotter. Student i Lund 8 okt. 1828; genomgick teologiska seminariet ht. 1830 och vt. 1831; prästvigd 14 juni 1831. Inträdde i prästerlig tjänstgöring i Lun...

Arfwidsson, Nils, Journalist, Översättare, Arkivarie, Tulltjänsteman (1802 – 1880)

2. Nils Arfwidsson, f. 7 maj 1802 i Göteborg, d 14 apr. 1880 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen och bergsrådet Niklas Arfwidsson och Anna Margareta von Jacobsson. Student i Uppsala 13 okt. 1818; avlade kansliexamen 11 dec. 1820. E. o. kanslist i kanslistyrelsens expedition 21 dec. 1820 samt tillika i riksarkivet 5 dec. 1823; e. kopist 30 juli 1825; kanslist i justitie...

Axelson, J E Maximilian, Tidningsredaktör, Journalist (1823 – 1884)

Axelson, Johan Eugène Maximilian, f. 24 juni 1823 i Horns socken, Skara stift, d 11 okt. 1884 i Gullbärna, Blekinge. Föräldrar: kaptenen vid Skaraborgs regemente Nils Gustav Axelson och Maria Charlotta Kjellin. Student i Lund 2 febr. 1842 och i Uppsala 17 mars 1843. Bosatte sig i början av 1850-talet i Stockholm, där han dels tjänstgjorde som e. o. kammar...

Backman, Carl Johan, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare (1825 – 1874)

Backman, Carl Johan, f. 26 aug. 1825 i Stockholm, d. 23 juni 1874 å Rensätra gård på Värmdön. Föräldrar: expeditionssekreteraren Karl Anders Backman och Johanna Karolina Hagborg. Student i Uppsala 13 febr. 1845; disp. 12 dec. 1846 (Foederum inter Sveciam et urbes hanseaticas sub Folkungis expositio, p. post., pres. A. V. af Sillen); fil. kand. 31 ma...

Barfod, Johan Christopher Georg, Skriftställare, Journalist (1753 – 1829)

Barfod, Johan Christopher Georg, f. 27 okt. 1753 i Kvidinge, d 17 juni 1829 på Mäntsälä gård i Finland. Föräldrar: auditören Göran Henrik Barfod och Hedvig Klerck. Intogs i Malmö skola; student i Lund 2 nov. 1771; avlade jur. kand. examen 19 dec. 1778. Lärare i hovpredikanten J. G. Billings skola i Stockholm; inskriven som auskultant i...

Beckman, Ernst J, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Journalist (1850 – 1924)

2. Ernst Johan Beckman, den föregåendes son, f. 10 maj 1850 i Uppsala. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk 1859 och vid Härnösands h. elementarläroverk ht. 1866; avlade mogenhetsexamen i Härnösand 8 juni 1868; studerade i Tübingen s. å. och i Uppsala vt. och ht. 1871; vistades därpå utrikes, företrädesvis i ...

Bergström, David Kristian, Diplomat, Riksdagsledamot, Journalist, Lantförsvarsminister (1858 – 1946)

Bergström, David Kristian, f. 5 nov. 1858 i Brunneby församling. Föräldrar: slussinspektören Kristian Bergström och Sofia Charlotta Dahlgren. Elev vid Linköpings h. allmänna läroverk ht. 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1877; student i Uppsala s. å.; fil. kand. 31 jan. 1882; ordförande i studentföreningen Ver...

Bjursten, Anders Herman, Författare, Gymnasielärare, Journalist (1825 – 1866)
Bjursten, Anders Herman, f. 24 mars 1825 i Borås, d 12 nov. 1866 i Uppsala. Föräldrar: fältprosten och kyrkoherden Anders Bjursten och Johanna Helena Borgström. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 15 okt. 1844; disp. 10 dec. 1850 (Om folksouveraineteten, p. III; pres. F. G. Ligner); fil. kand. 24 maj 1851; disp. 28 maj s. å. (Supplementa quaedam in lexica græca recentiora, p. V; pres....
Björck, Adolph Leopold, Tidningsredaktör, Journalist (1816 – 1893)

3. Adolph Leopold Björck, den föregåendes broder, f. 13 okt. 1816 i Göteborg, d 23 juni 1893 genom drunkning i Ätran. Student i Uppsala 15 okt. 1832; idkade lantbruksstudier; företog en utrikes studieresa 1844. Medarbetare i Post- och inrikes tidningar 1846; utgav Post- och inrikes tidningar 1856—65; medverkade därefter i olika tidningar. RVO 1865. — ...

Björklund, Johan Abraham, Tidningsredaktör, Journalist (1844 – 1931)
Björklund, Johan Abraham, f. 28 juni 1844 i Uppsala. Föräldrar: slaktarmästaren Johan Gustav Björklund och Sofia Charlotta Lindström. Elev vid Uppsala katedralskola ht. 1855— vt. 1861 och vid Norrköpings lyceum ht. 1861—1863; student i Uppsala 26 sept. 1863; måste av ekonomiska skäl avbryta studierna; återvände till universitetet 1868; Östgöta nations förste kurator 1871. Medarbetare i veckoti...
Björkman, Edwin August, Skådespelare, Journalist (1866 – 1951)

Björkman, Edwin August, f. 19 okt. 1866 i Stockholm. Föräldrar: handelsbetjänten, inkasseraren i Stockholms enskilda bank Andreas August Björkman och Johanna Elisabet Andersson. Genomgick sex klasser i södra latinläroverket i Stockholm 1875 —81. Anställd på grosshandelskontor i sju år och grundade under denna tid Sveriges kontoristförening; erhöll lektioner i deklamation av fru

Björkman, C Rudolf, Tidningsredaktör, Journalist (1850 – 1916)
Björkman, Carl Rudolf, f. 9 apr. 1850 i Jönköping, d 6 sept. 1916 i Stockholm. Föräldrar: sadelmakaren Ture Frans Björkman och Gustava Akvilina Handell. Elev vid Jönköpings h. elementarläroverk ht. 1859; student i Lund 14 sept. 1868. Privatlärare; anställd vid Smålands allehandas redaktion jan. 1882; redaktör för samma tidning juni 1886—92 och för Sundsvallsposten jan. 1893—dec. 1897; förestån...
Blanche, August T, Författare, Skriftställare, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Journalist (1811 – 1868)

1. August Theodor Blanche, f. 17 sept. 1811 i Stockholm, d 30 nov. 1868 därstädes. Föräldrar: dv. e. o. skvadronpredikanten vid livgardet till häst, sedermera kyrkoherden i Ladugårdslands församling Mårten Kristoffer Bergvall (se denne) och Katarina Kristina Hedberg. Åtnjöt undervisning i Klara skola 1819—27 och i Stockholms gymnasium; student i Uppsa...

Blanche, K A T Thore, Journalist, Dramatiker (1862 – 1932)

2. Karl Axel Theodor (Thore) Blanche, halvbroders son till B. 1., f. 16 sept. 1862 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Axel Alexander Blanche och Ulrika Eleonora (Ellen) Ramström. Elev vid Ladugårdslands elementarläroverk 1872—78 och vid h. realläroverket i Stockholm 1878—82; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 18 maj 1882. Tjänsteman i Sto...

Blanck, Erik Anton, Journalist, Litteraturhistoriker (1881 – 1951)

Blanck, Erik Anton, f. 29 dec. 1881 i Stockholm.. Föräldrar: grosshandlare Karl Georg Blanck och Hilma Sofia Helena Andberg. Intogs i Nya elementarskolan i Stockholm 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1900; student i Uppsala 27 sept. s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; fil. lic. 15 sept. 1908; disp. 27 maj 1911; fil. doktor 31 maj s. å:; har företagit ett flertal studieresor, företräd...

Blomberg, Harry, Journalist, Poet, Typograf (1893 – 1950)
Blomberg, Harry, f. 19 dec. 1893 i Strängnäs. Föräldrar köpmannen Lars Henrik Blomberg och Ottilia Carlsson. Genomgick folkskola 1900—07; elev vid Brunnsviks folkhögskola hösten 191( —våren 1917. Typograf i Stockholm 1907—16; medarbetare i Nya Norrland (Sollefteå) 1919; redaktör för Studiekamraten (organ inon Arbetarnas bildningsförbund) 1920—21. Har företagit utländsk; resor 1919—24. Medlem a...
Bonggren, O Jakob, Journalist (1854 – 1940)
Bonggren, Olof Jakob, f. 7 okt. 1854 å Bergane i Håbols socken. Föräldrar: soldaten Olof Olsson Bång och Maria Bryntesson. Elev vid Vänersborgs h. elementarläroverk ht. 1870—vt. 1874. Innehade anställning som privatlärare under ett års tid; extra biträde vid posten i Mora 1875—82; utvandrade till Amerika i juni 1882; anställd vid tidningen Svenska amerikanaren i Chicago från 1 jan. 1883 (huvud...
Borg, Fredrik Teodor, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Journalist (1824 – 1895)
Borg, Fredrik Teodor, f. 18 sept. 1824 i Landskrona, d 23 okt. 1895 i Hälsingborg. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Borg och Anna Margareta Svensson. Elev vid Landskrona läroverk 1833—40; student i Lund 16 juni 1841 men måste av ekonomiska skäl avbryta universitetsstudierna för konditioner; överflyttade utan att ha avlagt examen år 1847 till Stockholm, där han s. å. blev korrespondent för La...
Branting (f. Jäderin), Anna M C, Författare, Journalist (1855 – 1950)

4. Anna Mathilda Charlotta Branting, f. Jäderin, den föregåendes hustru, f. 19 nov. 1855 i Stockholm. Föräldrar: poliskommissarien Erik Jäderin och Charlotta Gustava Holm. Genomgick statens normalskola för flickor läsåren 1868—72. Medarbetare i tidningen Tiden 1884—86; teaterrecensent i Socialdemokraten 1886—92, i Stockholmstidningen 1892—1909 och åte...

Braunerhjelm, B F Augusta, Författare, Journalist, Dramatiker (1839 – 1929)
1. Beata FredrikaAugustaBraunerhjelm, f. 2 nov. 1839 på Lundås i Edebo socken i Roslagen. Föräldrar: kammarherren Samuel August Braunerhielm och grevinnan Sofia Eleonora Fredrika Taube. Debuterade som författarinna med komedien »Kusinerna» (uppförd första gången å dramatiska teatern 19 febr. 1870); vistades 1877—81 för vacklande hälsa flera vintrar i Italien; besökte 1892—93 världsutställningen...
Brocman, Carl Gustav, Skriftställare, Journalist (1747 – 1770)

4. Carl Gustav Brocman, son till B. 2, f. 9 jan. 1747 i Östia Eneby, d. 19 apr. 1770 i Stockholm. Student i Uppsala 8 febr.. 1765 och i Åbo s. å. (jmfr konsist. prot. 6 juni); disp. i Åbo 4 juli 1766 (Dissertatio historica de turcis, antiquissimis Scandi

Brodén, Johan Ivar, Gymnasielärare, Tidningsredaktör, Journalist (1820 – 1877)

Brodén, Johan Ivar, f. 2 juli 1820 i Fellingsbro, d. 3 maj 1877 i Örebro. Föräldrar: komministern, sedermera kontraktsprosten. Johan Brodén och Johanna Susanna Tulin. Student i Uppsala vt. 1839; disp. 24 apr. 1844 (De systemate civitatum septentrionalis Europ

Brogren, P A Erik, Tidningsredaktör, Journalist, Poet (1871 – 1932)

Brogren, Per Axel Erik, f. 28 juni 1871 i Stjärnorps församling. Föräldrar: kyrkoherden Jon Vilhelm Brogren och Karolina Lovisa (Louise) Ulrika Petersson. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1881; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1889; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1893; studerade konsthistoria i Berlin, Dresden och München 1897 och katolsk teologi vid präs...

Burghausen, von, Carl Fredrik, Författare, Journalist (1811 – 1844)

2. Carl Fredrik von Burghausen, den föregåendes sonsons sonsons son, f. 20 mars 1811 på Koskis i Kyrkslätts socken i Finland, d. 17 febr. 1844 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen vid arméns flotta Karl Gustav von Burghausen och Fredrika Nordberg. Student i Helsingfors 18 juni 1832; inskriven vid universitetet därstädes t. o. m. våren 1838. Medarbetare i ...

Burman, Agathon W, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist (1847 – 1918)

5. Agathon Wilhelm Burman, f. 11 dec. 1847 i Rödöns församling, d. 19 maj 1918 i Östersund. Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren Erik Kristiansson Burman och Charlotta Karolina Backman. Elev vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1856; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1868; student i Uppsala 9 sept. 1869. E. o. kammarskrivare vid tullverket 29 sept. 1868 och i Stockholms p...

Bülow, J Christian, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist, Boktryckare (1833 – 1921)

1. Jöns Christian Bülow, f. 28 okt. 1833 i Östra Ingelstad, d. 20 jan. 1921 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren och smedsmästaren Nils Jönsson och Kristina Helena Sjöstedt. Kom efter den första undervisningen till morbrodern fanjunkaren Karl G. Bjelke på Bo i Knista socken som ett slags bokhållare 1849; skrivare på landskansliet i Örebro samt hos häradsskrivaren K. F. Lindbergsson i Öster N...

Bülow, C A Waldemar, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist, Förbundsordförande (1864 – 1934)

2. Christian Albin Waldemar Bülow, den föregåendes son, f. 14 jan. 1864 i Lund. Elev vid Lunds privata elementarskola ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886 och deltog en tid flitigt i det akademiska föreningslivet. Inträdde i. redaktionen för Folkets tidning 1886; redaktör fr&arin...

Bäckström, P J Edvard, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare, Poet, Dramatiker (1841 – 1886)

2. Per Johan Edvard Bäckström, den föregåendes son i första giftet, f. 27 okt. 1841 i Stockholm, d. 12 febr. 1886 därstädes, Elev vid Stockholms h. elementarläroverk; student Vid Uppsala universitet 21 maj 1860; avlade kansliexamen 29 jan. 1863. E, o, amanuens vid riksarkivet 25 febr. 1863 och vid K. biblioteket 1863; medarbetare i...

Bäckström, Per Olof, Skriftställare, Journalist, Militärhistoriker, Amiralitetskammarråd (1806 – 1892)

1. Per Olof Bäckström, f. 21 dec. 1806 i Stockholm, d. 12 maj 1892 därstädes. Föräldrar: kryddkramhandlaren Olof Bäckström och Katarina Kristina Immerman. Åtnjöt undervisning dels enskilt, dels i privata skolor från 1812; elev vid Stockholms katedralskola (från 1821 gymnasium) 1820; student i Uppsala 8 okt. 1822; avlade kame...

Böklin, Per Johan, Präst, Journalist, Skolrektor (1796 – 1867)

Böklin, Per Johan, f. 22 mars 1796 i Osby, d. 5 aug, 1867 i Köpinge. Föräldrar: bonden Jon Andersson och Ingegerd Hemmingsdotter. Genomgick Växjö skola och gymnasium; student i Lund 5 okt. 1818; disp. 10 mars 1819 (Flora Hallandica, p. 1, sect. VIII; pres. E. M. Fries); filol. kand. 14 juni 1819; fil. kand. 10 maj 1820; disp. 13 juni 1820 (Principia calculi differentialis ex theoria fun...

Carleson, Carl Natanael, Tidningsredaktör, Journalist, Partifunktionär (1865 – 1929)

Carleson, Carl Natanael, f. 5 mars 1865 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Viktor Carleson och Sara Charlotta Hägg. Elev vid Beskowska skolan ht. 1874—vt. 1881; åtnjöt privat undervisning; avlade mogenhetsexamen som privatist vid h. allmänna läroverket i Västerås 4 juni 1883; student i Uppsala ht. 1883—ht. 1885. Lärare i svenska språket, matematik, fysik och kemi vid Betelseminariet 18...

Carlsson, C Beyron, Tidningsredaktör, Journalist (1869 – 1928)

Carlsson, Carl Beyron, f. 18 dec. 1869 i Stockholm. Föräldrar: kaféidkaren och vaktmästaren Knut Oskar Leonard Carlsson och Constance Hultgren. Elev vid h. latinläroverket å Södermalm ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 16 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. 1888—vt. 1891. Medarbetare i Aftonbladet 1891—96; redaktionssekreterare i Dagen 1896—98; medarbetare i Dagens nyheter ...

Cederborg, C August, Skriftställare, Journalist (1849 – 1933)

Cederborg, Carl August, f. 9 apr. 1849 i Gryt, Kristianstads län. Föräldrar: v. pastorn, sedermera kyrkoherden i Kviinge, kontraktsprosten Ture Svensson Cederborg och Emma Augusta Löfvengren. Elev vid Lunds katedralskola ht. 1864—vt. 1867; åtnjöt privat undervisning i Kristianstad; lantbrukselev hos godsägaren. Behrensen å Äspinge i Hurva socken hösten 1868—hösten 1869. Skötte faderns jordbr...

Cederschiöld, M Gunnar, Författare, Målare, Journalist (1887 – 1949)

9. Mattias Gunnar Cederschiöld, den föregåendes son, f. 30 juli 1887 på Dala i Västerstads socken. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1896; avlade studentexamen därstädes 26 maj 1906; student vid Göteborgs högskola 30 aug. 1906—vt. 1907; studerade målarkonst vid Teknisk skole i Köpenhamn, vid Valands målarskola i Göteborg, vid Académie de la gran...

Chaiser, Andrew, Journalist, Tidningsutgivare (1841 – 1899)

Chaiser, Andrew, f. 5 ang. 1841 i Bälinge församling, Uppsala ärkestift, d 31 mars 1899 i Chicago. Flyttade med sina föräldrar till Bishop Hill, Ill., 1850; elev i public school därstädes; sättarlärling hos tidningen Den swenske republikanen i norra Amerika i Galva 1856—dec. 1857; utgav under samarbete med andra journalister (jfr nedan) The ...

Christiernson, Adolf Christian Johan, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Journalist, Företagsledare (1875 – 1958)
Christiernson, Adolf Christian Johan, f. 5 okt. 1875 i Uleåborg i Finland. Föräldrar: byggmästaren Anders Fredrik Christiernson och Charlotta Öberg. Utlärd typograf i Stockholm 1895; typograf i Ystad; ledamot av styrelsen för Tryckeri-a.-b. Aurora 5 nov. 1899—1904 och av styrelsen för Ystads partiföreningars fastighetsförening u. p. a. 1900—01; medarbetare i tidningen Arbetet i Malmö aug. 1900—...
Claine, Jane E V Gernandt-, Författare, Journalist (1862 – 1944)

Claine, Jane Elise Vilhelmina Gernandt, f. 4 okt. 1862 i Lund. Föräldrar: fabrikören Herman Julius Gernandt och Emma Elvira Gernandt. Åtnjöt undervisning vid Stenkulas skola i Malmö till hösten-1879; studerade vid h. lärarinneseminariet i Stockholm ht. 1881—ht. 1882. Skrev som ung noveller under signaturen Elna och framträdde i eget namn i ...

Cramaer (till 1840 Palmlund), Johan Mauritz, Journalist, Dramatiker (1818 – 1848)
Cramaer (till 1840 Palmlund), Johan Mauritz, f. 9 apr. 1818 i Visby, d. 10 nov. 1848 i Stockholm. Föräldrar: bagaren Bror Vilhelm Palmlund och barnmorskan Anna Katarina Friberg. Åtnjöt undervisning i skola i Visby; konfirmerad i Gothems kyrka 1832. Handelsbetjänt hos handlanden Reineke vid Katthammarsvik i Östergarns socken under fem år; överflyttade till Stockholm 1837; erhöll tjänst hos greve...
Cronhamn, Frithiof August, Journalist, Kritiker, Hovkamrerare (1856 – 1897)

2. Frithiof August Cronhamn, den föregåendes son, f. 26 juni 1856 i Stockholm, d. 28 apr. 1897 därstädes. Åtnjöt undervisning i mamsell Fahlmans skola; elev i lektor A. V. Staaffs skola 1864 och vid Nya elementarskolan i Stockholm 31 aug. 1865; elev vid Musikaliska akademiens konservatorium vt. 1869—ht. 1874; avlade mogenhetsexamen vid Nya elementarsk...

Cronholm, Bernhard August, Tidningsredaktör, Journalist, Bokhandlare (1813 – 1871)

3. Bernhard August Cronholm, den föregåendes broder, f. 19 sept. 1813 i Landskrona, d. 15 sept. 1871 i Malmö. Elev vid Landskrona skola 1 febr. 1821—11 juni 1828; student vid Lunds universitet 19 juni 1828; disp. 9 juni 1830 (De cultu solis in oriente, p. 1; pres. A. Cronholm); filol. kand. 21 juni 1834; fil. kand. 6 juni 1838; disp. 16 juni 1838 (Ordbok, f&ou...

Cöster, Fredrik B, Arméofficer, Tidningsredaktör, Journalist, Postmästare (1797 – 1878)

Fredrik Bernhard Cöster, f. 9 febr. 1797 i Halmstad, f 30 juni 1878 i Linköping. Föräldrar: landssekreteraren i Hallands län, lagmannen Hans Peter Cöster och Beata Maria Agrell. Student i Lund 24 febr. 1812; avlade kansliexamen 29 maj 1813. Fan- junkare vid Hallands läns infanteribataljon 18 juli 1813; avlade officersexamen 15 sept. 1813; kommenderad på strandpostering mot Danmark 16 sept. 1...

Dahlgren, Carl Fredric, Författare, Riksdagsledamot, Präst, Journalist, Lärare (1791 – 1844)

Dahlgren, Carl Fredric, f. 20 juni 1791 på Stens bruk, Kvillinge socken, d. 1 maj 1844 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Sven Dahlgren och Elisabet Lundgren. Inskrevs vid Linköpings trivialskola 25 sept. 1801; elev vid Linköpings gymnasium våren 1805; student i Uppsala 14 okt. 1809; idkade filosofiska och teologiska studier vid universitetet därstädes ht. 1809, ht. 1811 och ht. 1...

Dahlgren, Lotten, Tidningsredaktör, Journalist, Memoarutgivare (1851 – 1934)

4. Eva Charlotta Carolina (Lotten) Dahlgren, de båda föregåendes syster, dotter till D. 1, f. 23 apr. 1851 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i mamsell Augusta Eggerts skola i Stockholm; studerade språk i Geneve 1878—79. Meddelade enskild undervisning; tjänstgjorde i Aftonbladets red...

Dürango, Fredrik Elfrid, Tidningsredaktör, Journalist (1870 – 1935)

Durango, Fredrik Elfrid, f. 18 jan. 1870 i Piteå, d. 3 aug. 1935 i Ljungby. Föräldrar: handlanden Lars Fredrik Durango och Christina Charlotta Hägglund. Elev vid h. allm. lärov. i Luleå 1882—84; genomgick Svenska missionsförbundets skola invid Stockholm 1889—90; red. och utg. av Norrbottens nyheter 1892—jan. 1899; utgav även Norrbot...

Eichhorn, Christopher, Skriftställare, Samlare, Journalist, Bibliotekarie (1837 – 1889)

Christopher Eichhorn, f. 26 okt. 1837 i Stockholm (Ad. Fredr.), d. 3 dec. 1889 där (Maria). Föräldrar: bryggaren Melchior Johan Eichhorn och Agneta Carolina Malmgren. Intogs vid Klara h. lärdomsskola 3 febr. 1846, vid Stockholms gymnasium 1851; student vid Uppsala univ. 18 maj 1855; kansliex. där 27 maj 1864; e. o. amanuens vid K. biblioteket 23 juni s. &ar...

Enander, Johan Alfred, Skriftställare, Journalist, Språkforskare, Poet (1842 – 1910)

Enander, Johan Alfred, f. 22 maj 1842 i Härja sn (Skarab.), d. 9 sept. 1910 i Chicago. Föräldrar: brukaren Johannes Johansson och Gustava Jansdotter. Skrivare hos häradshövding G. Ryding i Vänersborg; elev i 6:e klassen vid Vänersborgs läroverk 1866; emigrerade till U. S. A. aug. 1869; frielev vid Augustana Theological Seminary i Paxton (Ill.) hös...

Englund, Nils Evert, Journalist (1906 – 1945)

Englund, Nils Evert, f. 11 april 1906 i Sveden, Valbo sn (Gävleb.), d. 2 juli 1945 i Gävle. Föräldrar: handelsagenten Lars Emil Englund och Erika Kristina Johansson. Studentex. vid Gävle h. allm. läroverk 21 maj 1924; student vid Uppsala univ. 4 sept. s. å.; fil. kand. där 1 nov. 1937; anställd som journalist vid Norrlands-Posten 1927–29, v...

166 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se