Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
7 träffar, sida:  1 
Beck-Friis, Corfitz A, Diplomat, Riksdagsledamot, Kabinettskammarherre (1824 – 1897)

2. Coifitz Augustin Beck-Friis, f. 12 febr. 1824 i Stockholm, d. 16 apr. 1897 å Börringekloster. Föräldrar: fideikommissarien till Börringekloster och Fiholm, kammarherren greve Korfits Beck-Friis och Eva Ulrika Barck. Åtnjöt undervisning i hemmet samt besökte vintern 1834–35 College Henri i Paris; student i Lund 12 febr. 1840; disp. 20 maj 184...

Bråkenhielm, Gustaf Anton, Kabinettskammarherre, Kavalleriofficer, General (1837 – 1922)

2. Gustaf Anton Bråkenhielm, den föregåendes brorson, f. 7 juni 1837 på Lillö kungsgård, Norra Åsums socken, d. 13 febr. 1922 i Hälsingborg. Föräldrar: lagmannen Johan Nyman Bråkenhielm och Johanna Katarina Fastberg. Elev vid krigsakademien å Karlberg 20 jan. 1851; avlade officersexamen 1 dec. 1855; underlöjtnant vid skånska dragonrege...

Gyllenhaal, Carl Henrik, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, Kabinettskammarherre, Ståthållare (1788 – 1857)

3 Gyllenhaal, Carl Henrik, kusinson till G 1 o G 2, f 11 aug 1788 på Sotlanda, Lena (Älvsb), d 12 nov 1857 på Beylon, Solna. Föräldrar: översten Carl Jonas G o Florentina Gustava Strömbom. Volontär vid Västgötadals reg 89, sergeant vid Bohusläns reg 27 maj 01, fänrik där 16 april 05, löjtn vid Jämtlands hästjäg...

Herlenius, August, Industriidkare, Kabinettskammarherre, Artilleriofficer, Bruksidkare (1861 – 1930)

2 Herlenius, August, son till H 1, f 22 dec 1861 i Nor (Värml), d 28 febr 1930 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex i Karlstad 80, off:ex 81, underlöjtn vid Göta art:reg 30 dec 81, ex från art- o ingenjörshögsk 87, e elev vid KTH:s avd för bergsmekanik 88—89, löjtn 1 febr 89, kontrollofficer vid Finspång 89, vid Bofors 90—93, disp för Storfors bruksab ...

Kalling, Pehr, Arméofficer, Riksråd, Kabinettskammarherre (1701 – 1795)

Kalling, Pehr, f 1701 (Stiernman) eller 1700 (Rinkaby hfl; personalier i Myrö arkiv) trol i Sthlm, Jak (fb saknas), d 3 mars 1795 på Myrö, Rinkaby, ör. Föräldrar: assessorn Pehr K o Margareta Bunge. Page vid hovet 2 dec 10, volontär vid livgardet 12 juni 17, förare där 28 aug 17, sergeant 18 febr 18, fänrik 13 okt 18, i fransk tjänst 34— 38, capitaine réformé där 31 okt 34, löjtn v...

Rosensvärd, J Henrik, Riksdagsledamot, Landshövding, Kabinettskammarherre, General, Generalstabsofficer, Försvarsminister (1816 – 1890)

Rosensvärd, Johan Henrik, f 13 okt 1816 på S:t Barthélemy, Västindien, d 13 nov 1890 i Grums, Värml. Föräldrar: överstelöjtnanten o guvernören Johan Samuel R o Christina Sofia Appelquist. Kadett vid Krigsakad på Karlberg 1 juli 31, officersex där 18 mars 36, underlöjtn vid Södermanlands reg 23 april 36, elev vid H arti...

7 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se