Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
34 träffar, sida:  1 
(Bielke), Nils Pedersson, Häradshövding, Kammarråd, Hovjunkare (– 1550)

15. Nils Pedersson (Bielke), son till B. 11, f. omkring 1502, d 20 eller 21 maj 1550 genom drunkning i Bråviken. Uppfostrades delvis i Danmark; hovjunkare vid Gustav I:s hov; kammarråd 1544; var tillika häradshövding i Oppunda härad.

Gift 9 juli 1537 i Söderköping med Anna Hogenskild, f. jan. 1513 på Nyn...

(Lilliehöök), Nils Andersson, Häradshövding, Riksråd, Kammarråd (1561 – 1618)

4 Nils Andersson, son till L 2 i hans första gifte, f 1561, d 24 dec 1618 i Riseberga kloster, Edsberg, Ör. Efter skolgång i Skara skolstuga anställd vid Johan III:s hov (Phrygius), häradsh i Kulling i Västergötland från 86 (landskapshandl) till sin död, kammarråd 20 jan 05, blev riksråd mellan 16 dec 08 (Svea hovrätts arkiv E VI a...

Adlerstedt, Lorens Jacob, Kammarherre, Kammarråd, Hovjunkare (1699 – 1756)

1. Lorens Jacob Adlerstedt, f. 14 aug. 1699, d 25 nov. 1756. Föräldrar: kommerserådet Karl Adlerstedt och hans första hustru, Katarina Bång. Auskultant i kommerskollegiet 22 aug. 1716; v. notarie 1717; nödgades 1718 av Karl XII att avstå från en tillämnad resa till England och tjänstgöra som fältkommissarie vid armén i No...

Berndes, Joakim, Häradshövding, Kammarråd (– 1623)

2. Joakim Berndes, till Strömsberg, Essemäggi, Fore och Reggafer, den föregåendes son, d 11 sept. 1623. Höll enligt Lagus 1610 jämte Samuel Arvidsson lagmansting i Nyland på Arvid Tönnessons vägnar; slottsloven på Viborg 29 sept. 1611 och genom Jakob De la Gardies utnämning på Koporie (tillträdde 1614; efterträdare utnämnd hösten 1615); erhöll befalln...

Bonde, Carl, Häradshövding, Landshövding, Kammarråd, Kammarjunkare (1581 – 1652)

4. Carl Bonde, friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ekeberg, Ymsjöholm och Hässelby, f. 25 (19?) okt. 1581 på Säckestad, d 29 febr. 1652 på Ekeberg. Föräldrar: hertig Karls råd och marskalk Filip Bonde och Karin Ulfsdotter Snakenborg. Erhöll sin första undervisning i sex år i Mariestad under uppsikt av super...

Bonde, Clas, Landshövding, Riksråd, Kammarherre, Rikskammarråd (1664 – 1726)

8. Clas Bonde, den föregåendes syssling, f. 27 nov. 1664 på Vaholm i Västergötland, d 23 apr. 1726 på Sävstaholm. Föräldrar: lantdomaren i Skåne Ulf Bonde och Kristina Bielkenstierna. Greve till Sävstaholm (1719), friherre till Vaholm, herre till Ör, Åkeshov, Johannislund, Bergkvara, Nygård, Gäddeberg och Ulfängen. Studerade i Lund; inskriven vid Upps...

Botin, af, Anders, Kammarråd (1724 – 1790)
Botin, Anders af, före adlandet Botin, f. 15 mars 1724 i Hagby, Kalmar län, d 22 sept. 1790 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden Hans Botin och Anna Moring. Erhöll enskild undervisning i hemmet: student i Uppsala 28 sept. 1744; erhöll testimonium academicum 22 sept. 1748. Auskultant i Svea hovrätt 1 okt. 1748; e. o. kanslist i riksarkivet 31 okt. 1751 (ed 2 nov. s. å.); e. o. assessor i antikvi...
Branting, Johan Gustaf, Lagman, Kammarråd (1757 – 1827)
1. Johan Gustaf Branting, f. 22 sept. 1757 i Skatelöv, d. 30 dec. 1827 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden i Kinnevalds och Norrvidinge fögderi Karl Amund Branting och Katarina Elisabet Pålman. Erhöll undervisning dels privat, dels i läroverk; student i Lund 7 juli 1774; avlade juridisk  examen 19 dec. s. å. Auskultant i Göta hovrätt 15 nov. 1775; biträde åt häradshövding J. Rogberg i...
Bäckström, Per Olof, Skriftställare, Journalist, Militärhistoriker, Amiralitetskammarråd, Populärhistoriker (1806 – 1892)

1. Per Olof Bäckström, f. 21 dec. 1806 i Stockholm, d. 12 maj 1892 därstädes. Föräldrar: kryddkramhandlaren Olof Bäckström och Katarina Kristina Immerman. Åtnjöt undervisning dels enskilt, dels i privata skolor från 1812; elev vid Stockholms katedralskola (från 1821 gymnasium) 1820; student i Uppsala 8 okt. 1822; avlade kame...

Creutz, Lorentz d.ä., Lagman, Landshövding, Riksråd, Amiral, Kammarråd, Vice bergskollegiepresident (1615 – 1676)
1. Lorentz Creutz d. ä., f. 1615, d. 1 juni 1676 i slaget vid Öland. Friherre till Kasseritz i Rauge socken i Lifland, herre till Sarvlaks i Pernå socken, till Sippola och Liikkala i Veckelaks socken, till Abborfors och Petjärvi i Pyttis socken, Liuksiala i Kangasala, Saaris i Tammela, Selkis i Vichtis, Gästerby i Sibbo, Ekois i Tyrvis, Degerby i Pernå, Kullo i Borgå och Ispois i St. Karins soc...
Cronhielm, Polycarpus, Landshövding, Kammarråd, Kammartjänare (1629 – 1698)

1. Polycarpus Cronhielm, före adlandet Krumbygel, f. 1629 i Dippoldiswalde, d. 14 apr. 1698 på Västerås slott. Herre till Brollsta i (Össeby) Garns socken och Segloraberg i Seglora. Föräldrar: notarius publicus och landsdomaren Kristoffer Crumbügel och Regina Cammerath. Besökte någon tid gymnasiet i Stettin. Kammartjänare hos drottning Kristina 1648; skrivare i klädkammaren 1649; husgerådsmä...

Cronsköld, Brynte Christoffersson, Riksdagsledamot, Kammarråd (1646 – 1688)

Cronsköld, Brynte Christoffersson, före adlandet von Ens, herre till Nyborg, Östervik, Näs och Finstaholm, f. 25 juli 1646 i Mariestad, d. 18 aug. 1688 i Stockholm (begraven 31 maj 1689 i Jakobs kyrka därstädes samt därefter nedsatt i V. Vingåkers kyrka). Föräldrar: rådmannen i Mariestad Kristoffer Zenert von Ens och Maria Bryntesdotter. Erhöll undervisning i hemmet samt vid skolan i Mariest...

Dalman, Lars, Riksdagsledamot, Landshövding, Amiralitetskammarråd (1680 – 1752)

1. Lars Dalman, före adlandet Dahlman, f. 7 maj 1680 i Stockholm, d. 27 jan. 1752 i Karlskrona. Föräldrar: bankbokhållaren i Stockholm Lars Dahlman och Elisabet Wibling. Student i Lund 2 dec. 1699 och i Uppsala 21 mars 1702; innehade informatorsplatser samt auskulterade i ämbetsverken; lektor vid Göteborgs gymnasium 1709; interimssekreterare, dels guvernements-, dels fält-, i Skåne 1710...

Edman, Johan Erik, Kammarråd, Advokatfiskal, Vice landshövding (1765 – 1814)

Johan Eric Edman, f. 10 juni 1765 i Västerås, d. 30 april 1814 i Göteborg. Föräldrar: bruksägaren Adolf Samuel Edman och Helena Uhr. Student i Uppsala (inskr. i Västmanlands-Dala nation 22 juni) 1782; ex. till rättegångsverken dec. s. å.; auskultant i Svea hovrätt 20 dec. 1782; amanuens i hovrättens advokatfiskalskontor 3 dec. 17...

Eldstierna, Lars Larsson, Landshövding, Kammarråd (1623 trol. – 1701)

1. Lars Larsson Eldstierna, före adlandet Eld, f. trol. 1623 i Östergötland, d. 15 dec. 1701 i Linköping. Föräldrar: fogden Lars Björnsson (Nilsson?) och Brita Björnsdotter. Hovkassör 1644; kammarskrivare i Kammarkollegium 1647; kammarfiskal 1651; inspektor i Kammararkivet 9 aug. 1654; kamrerare vid polska krigsexpeditionen 1655; kommiss...

Erik Matsson, Diplomat, Häradshövding, Kammarråd (troligen på 1520-talet – 1593)

Erik Matsson, f. trol. på 1520-talet, förmodligen i Finland, d. 17 febr. 1593 (enl. Chytraeus), säkerligen i Stockholm. Verksam vid Kammarens uppbörd 1543; kammarskrivare i Kammaren från 1544; av konungen tillkallad, bland andra kammarskrivare, för granskning av fogderäkenskaperna 25 jan. 1545; tf. kansliskrivare 1549, men hade s. å. även ...

Falkenberg, Henrik, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarråd, Riksjägmästare (1637 – 1691)

4. Henrik Falkenberg af Trystorp, son av F. 2, dp 12 juni 1637 i Stockholm (Nik.), d. 2 dec. 1691 i Stockholm (inskr. å kistan; själaringn. i Jakobs förs. 3 dec). Student vid Uppsala univ. 23 dec. 1652; assessor i Kammarkollegium med tjänstgöring i kammarrevisionen 7 april 1661; kammarråd i Kammarkollegium 30 aug. 1664; landshövding i Älvsb...

Gripenstierna, Joel, Finansman, Kammarråd, Räntmästare (1637 – 1697)

Gripenstierna, Joel (före adl Ekman), f 9 april 1637 i Klockrike (ög), d 26 aug 1697 i Sthlm, begr i Ekerö kyrka. Föräldrar: kyrkoherden Petrus Jonae Drysander o Kerstin Månsdtr Rungia. Inskr i Linköpings gymnasium 3 juni 47, anställd i K M:ts kansli 54—23 sept 62, resa till Holland, Tyskland o Frankrike 62—63, kammarskrivare i kammarkollegiet 16 okt 63, kammar-förvant 3 maj 65, inspektor öv...

Gyllenborg, Gustaf Fredrik, Poet, Kansliråd, Kammarråd (1731 – 1808)

5 Gyllenborg, Gustaf Fredrik, brorson till G 2 o G 3, f 25 nov 1731 på Strömsbro, Svinstad (nu Bankekind; Ög), d 30 mars 1808 i Sthlm (Klara). Föräldrar: riksrådet greve Johan G o Margareta Eleonora v Beijer. Inskr vid UU 7 okt 46, eo kanslist i justitierevisionsexp 28 jan 48, inskr vid LU 1 sept 48, rector illustris där 28 jan 50, reg...

Gyllenstierna, Karl, Riksråd, Överkammarherre, Hovrättspresident, Kammarråd, Generalguvernör, Kammarkollegiepresident (1649 – 1723)

9 Gyllenstierna, Karl, bror till G 6 o G 7, f 4 febr 1649, d 6 juni 1723 i Sthlm (själaringn 7 juni i Nik). Inskr vid UU maj 57, kammarherre hos änkedrottn Hedvig Eleonora 68, överkammarherre 72, överhovstallmästare 20 dec 73, guvernör för änkedrottn :s livgeding 30 mars 80 (k konf...

Günther, Claes Efraim, Lagman, Ståthållare, Kammarråd, Justitiestatsminister (1799 – 1861)

1 Günther, Claes Efraim, f 29 dec 1799 på Karlslund, Längbro (Ör), d 22 juli 1861 i Sthlm (Klara). Föräldrar: kaptenen Christian Ernst G o Agneta Charlotta Carpelan. Inskr vid UU 18 mars 17, FK där 23 febr 24, mag där 12 juni 24, eo kanslist i justitie-exp 9 nov 25, eo notarie i Svea hovrätt 12 okt 26, auskultant i Göta hovrätt 23 april...

Leyonsköldh, Mårten Augustinison, Bokhållare, Kammarråd, Krigsfinansiär, Generaltullförvaltare (1600 – 1656)

Leyonsköldh, Mårten (skrev sig Mårten) Augustinison, f 21 sept 1600 i Jönköping, d 27 okt 1656 i Sthlm. Föräldrar: borgmästaren Augustinus Hansson o Anna Mårtensdtr. Gick i skola i Jönköping, under Kalmarkriget i Vadstena o närmast efter dess slut i Odensjö i Barnarp, Jönk, men efter Jönköpings skolas återupprättande åter där, utbildades i skriv- o räkneskola i Hamburg sommaren 16—höste...

Lindcreutz, Albrecht, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarråd (1674 – 1744)

Lindcreutz, Albrecht (före adl Lindberg), f 5 sept 1674 i Södertälje d 13 okt 1744 i Sthlm, Maria. Föräldrar: rådmannen Hans Lindberg o Anna Gerner. Inskr vid UU 21 jan 92, vid univ i Wittenberg 4 nov 96, eo kanslist i kammarkoll 98, aktuarie o registrator i defen-sionskommissionen 22 jan 04, referendarie i kammarkoll 25 febr 10, sekr där 2 april 18, adl 25 juni 19, deltog i riksdagarna...

Lindehielm, Anders Grelsson, Diplomat, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarråd (1634 – 1705)

Lindehielm, Anders Grelsson (före adl Lindbergh), f 1634 (v Schantz, RHA) i Sthlm, d 14 sept 1705 (enl huvudbaner i Salems k:a, Sth) i Viborg. Föräldrar: referendarien i kammarkollegiet Grels Gustafsson o Ellika Appel-bom. Inskr vid UU 15 juni 41, kanslist hos sv residenten i Haag till senhösten 60, anställd hos generalguvernören Carl Gustaf Wrangel åtminstone från 62, sv sekr vid pomme...

Mörner, von, Otto Helmer, Häradshövding, Hovmarskalk, Ståthållare, Kammarråd (1569 – 1612)

1 von Mörner, Otto Helmer, f 8 maj 1569 på Zellin, Brandenburg (M:ska släktboken), d 1612 före 20 okt i Nyköping (d:o). Föräldrar: hauptmannen Ludvig v M o Catharina v Marwitz (d:o). Studier i Strassburg 79—87 o 89—93, trädde i hertig Karls tjänst 96, hovmarskalk hos hertigen 00, häradsh i Sunnerbo hd, Kron, från 03, jämte Peder Nilsson ståth på Åbo slott 20 juni 06-25 maj 09, ombud vid unde...

Otter, von, Salomon, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarråd, Krigsråd (1647 – 1732)

1 von Otter, Salomon, före adl Otter, f 11 okt 1647 i Örebro, d 23 nov 1732 i Karlskrona. Föräldrar: faktorn vid Örebro faktori Carsten Otterr o Christina Hansdtr (Schemmelkorn). Skolgång i trivialskolan i Örebro 57–59, skrivare i landskontoret där 61, kammarskrivare i Kammarkolls generalmilitiekontor 28 mars 67, i koll:s ...

Ribbing, Pehr, Riksdagsledamot, Lagman, Landshövding, Kammarråd (1670 – 1719)

2 Ribbing, Pehr, brorsons sonsonson till R 1, f 14 maj 1670 i Sthlm (Marks v Würtenbergs genealogier, RHA), d 14 april 1719 (Peringskiölds ättebok, RHA) där (Åkersteins genealogier, RHA; bet för själaringn 15 april där, Nik). Föräldrar: landshövdingen frih Lennart R Persson o Cathari...

Rosengren, Ture, Häradshövding, Befallningsman, Kammarråd (1548 – 1611)

Rosengren, Ture, f 1 nov 1548 i Vånga, Ög (Slägtanteckn:ar ...), d 24 maj 1611 där (anf källa). Föräldrar: riksrådet Jacob Turesson (R) o Metta Ryningsdtr. Hovmästare hos hertig Magnus (bd 24) 25 juni 91, ståthållare på Vadstena slott 13 dec 94 (tilltr trol ej), häradsh i Aska hd, Ög, från 12 mars 95, medhjälpare till befalln:mannen i Ö...

Rosenhane, Gustaf, Riksdagsledamot, Häradshövding, Hovrättspresident, Kammarråd (1619 – 1684)

3 Rosenhane, Gustaf, bror till R 1 o R 2, f 19 maj 1619 i Husby-Oppunda, Söd (Meyer, s 34, o där anf källor), d 26 mars 1684 i Sthlm (Meyer, s 125 f, o där anf källor). Studier i Uppsala 26, inskr vid UU 4 dec 28, hovjunkare 3536 o 40–42, utrikes studieresor sept 36

Sandelhielm, Paul, Diplomat, Landshövding, Kammarråd, Underhållsintendent (1776 – 1850)

Sandelhielm (tidigare Öhrvall), Paul, f 10 mars 1776 i Varberg, Slottsförs, d 17 okt 1850 i Vänersborg. Föräldrar: ränte-o proviantmästaren Hugo Ohrvall o Susanna Pyhlson. Tjänstgjorde vid magasinstaten i Hallands län 91–93, tf proviantmästare o magasinsförvaltare i Varberg 6 maj 94, e o kammarskrivare vid Kommitterades över a...

Silfwercrantz, Johan, Ekonom, Kammarråd, Kommerskollegiekommissarie (– 1712)

Silfwercrantz, Johan, f trol i Sthlm, d 16/ 26 juli 1712 i Acre, Osmanska riket (nu Akko, Israel; brev från M Eneman 18/28 sept 1712). Föräldrar: kammarrådet Johan S o Maria Hammarin. Inskr vid UU 12 nov 02, notarie i Kammarrevisionen 22 jun 04, kommissarie i Kommerskoll 28 okt 11 (tilltr ej), reste i Orienten från 11. – Ogift.

Skytte, Bengt, Lagman, Landshövding, Riksråd, Kammarråd, Guvernör (1614 – 1683)

2 Skytte, Bengt, son till S 1, f 30 sept (Peringskiölds ättebok, RHA), dp 9 okt 1614 i Sthlm, Nik, d 1683 (bet för själaringn 20 juli i Sthlm, Jak). Frih 16 juni 24, inskr vid UU okt 24, medföljde Jakob Spens' legation till England 29, riddare där 29, kammarherre hos drottn Kristina 4 dec 33, gjorde ett flertal resor bl a till Tyskland, Frankrike, Itali...

Soop, Gustaf, Riksdagsledamot, Lagman, Landshövding, Riksråd, Rikskammarråd, Kammarjunkare (1624 – 1679)

Soop, Gustaf, f 24 febr 1624 i Ytterselö, Söd (egen uppg i Genealogica 61, RA), d 30 nov 1679 i Sthlm (vapensköld i Askersunds lfs kyrka, se Söderstéen, s 14; bet för själaringn 1 dec i Sthlm, Jak o Joh). Föräldrar: riksrådet och lagmannen, frih Matthias S o frih Anna Gyllenstierna. Inskr vid UU 4 febr 36, studier i bl a Groningen 41 o Lei...

Stenbock, Johan Gabriel, Riksråd, Riksmarskalk, Guvernör, Rikskammarråd (1640 – 1705)

5 Stenbock, Johan Gabriel, brorson till S 4, f 28 aug 1640 i Sthlm, d 15 aug 1705 trol där (Hovräkenskaper 1705,1:169, SIA, bet för själaringn 16 aug i Sthlm, Nik). Föräldrar: hovrättspresidenten greve Fredrik S o Catharina De la Gardie. Kammarpage hos drottn Kristina 52, inskr vid UU jan 55, vistades utrikes 58-62, inskr vid univ i Strassburg 2 nov 5...

34 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se