Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
10 träffar, sida:  1 
Andreas Olai (Anders Olsson), Kanslist (1521 – 1560)

Andreas Olai (Anders Olsson), juris doktor och kanslitjänsteman, av samtiden känd under benämningen doktor Anders, var en av de tidigare representanterna för det under den äldre Vasatiden uppåtsträvande ofrälset, som utmärkte sig genom kunskaper och administrativ användbarhet men också ej sällan genom övermod, självsvåld och egennytta. Han föddes i Örebro 1521 (om året, se här nedan) och had...

Angelini, Jöns Eric, Författare, Översättare, Kanslist (1779 – 1807)

Angelini, Jöns Eric (före 1803 och under sina sista år Angelin), f. 27 aug. 1779 i Skurups församling, d 27 nov. 1807. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Angelin och Elisabet Vivika Hjort. Student i Lund 8 okt. 1792; disp. 29 nov. 1797 (Supplementa in Vereliana a Petro Schenberg Lincopiae A. MDCCXXX edita, p. III, pres. G. Sommelius); avlade (antagligen privat) examen historicum inför N. H. Sjöbor...

Bellman, Carl Michael, Poet, Kanslist (1740 – 1795)

2. Carl Michael Bellman, den föregåendes sonson, f. 4 febr. 1740 i Stockholm i egendomen n:o 112 kvarteret Rosendal vid Björngårdsbrunnsgatan, numera Bellmansgatan 24, d. 11 febr. 1795 i hörnhuset vid Gamla Kungsholmsbrogatan och Målaregatan. Föräldrar: sekreteraren i slottskansliet, sedermera (titulär-)lagmannen Johan Arent Bellman och Katarina Hermonia. Undervisades dels i Maria ...

Beronius, Jonas Otto, Kanslist, Sångare (1820 – 1895)

2. Jonas Otto Beronius, den föregåendes son, f. 11. sept. 1820 i Films församling; d 2 febr. 1895 i Strängnäs. Student, i Uppsala 6 juni 1838; disp. 6 juni 1839 (Konsttheoriernas historia, d. 8; pres. K. J. Lenström); fil. kand. 29 apr. 1848; disp. 14 juni s. å. (Anteckningar i filosofiens historia, d. 7; pres. E. A. Schröder); fil. magister 16 juni s. å.; avlade kameralexamen, 11 ...

Frese, Jacob, Poet, Kanslist (1690 – 1729)

Frese, Jacob, f omkr 1690 i Viborg, d 31 aug 1729 i Sthlm, begr 2 sept s å där (Maria). Föräldrar: rådmannen Jochum F o Barbara Hansdtr Ruuth. Inskr i Viborgs nation i Åbo 26 mars 1703, eo kanslist vid k kansliet i Sthlm 1711–15, sekr hos guvernören i Skåne frih Jacob Burensköld hösten 1715–sommaren 1716, åter i kansliet hösten 1716, anställd i inrikes civilexp 1719, ord kanslist där 17 juni...

Gyllenstierna, Gustaf Johan, Kanslist (1709 – 1764)

10 Gyllenstierna, Gustaf Johan, f 24 juni 1709, d 4 april 1764 på Serben i Livland. Föräldrar: landsh frih Axel Erik G o Catharina Elisabet de Charlière. Eo kanslist i k kansliet 24 mars 31, kanslist i hovkanslersexp 25 sept 35, presidentssekr 24 okt 38, sekr i SU vid 40—41 års riksdag, dömd ifrån liv, gods, ära o adelskap 21 aug 41 men benådad till livet.

G 11 mars 59 m Agn...

Kryger, Johan Fredrik, Kanslist, Ekonomisk skriftställare (1707 – 1777)

Kryger, Johan Fredrik, f 26 aug 1707 i Alte Fehr på Rügen, d 16 febr 1777 i Sthlm, Nik. Son till kh Friedrich Andreas Krüger. Inskr vid univ i Greifswald 25, informator o handsekr hos presidenten O R Strömfelt 33, co kanslist i kanslikoll 14 febr 43, notarie i sekreta handels- o manufakturdeputationen vid riksdagen 46—47, andre kommissarie i riksens ständers manufakturkontor 29 okt 47, på in...

Lælius, Lars Jönsson, Kanslist, Skolman (– troligen 1603)

Lælius, Lars Jönsson (Laurentius Johannis), d trol 1603 i Polen. Son till köpmannen o rådmannen i Sthlm (Lille) Jöns Andersson. Inskr vid univ i Greifswald 5 aug 70, i Wittenberg 28 nov 72, i Leipzig sommaren 73 o i Jena sommaren 77, prof vid UU 80, möjligen även 81, lektor eller prof med naturvetenskaplig undervisn vid högskolan på Riddarholmen omkr 82, rektor för ...

Olof Sverkersson Elfkarl (Potomander), Historiker, Kanslist (– levde troligen ännu 1609)

Olof Sverkersson Elfkarl (Potomander), levde trol ännu 1609 i Danzig (tyska RR 1609, f 74). Fader: fogden o häradsh Sverker Simonsson. Inskr vid univ i Greifswald 30 okt 68, i Rostock mars 70, skrivare i k kansliet 75, sekr där senast 84, vistades i Polen från hösten 98.

G 2 febr 1595 i Sthlm m Kerstin Matsdtr, dtr till borgmästaren Mats Persson Skulte o Margareta Ambrosiusdtr.

Regnér, Gustaf, Författare, Översättare, Litteraturkritiker, Kanslist (1748 – 1819)

1 Regnér, Gustaf, f 11 okt 1748 i Fivelstad, Ög, d 22 mars 1819 i Sthlm, Klara. Föräldrar: komministern Gustaf R o Ebba Catharina Kylander. Skolgång i Vadstena 58, i Linköping 60, inskr vid UU 16 okt 67, informator i Östergötland, Uppsala o Sthlm 68–77, auskultant i Svea hovrätt 72, amanuens 72, e o notarie 72, allt i Svea hovrätt, e o kanslist i Kanslikoll 23 aug 74, kopist vid utrikesexp 1...

10 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se