Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 



Född
Död



Bläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
Arwidsson, Thorsten A, Sjöofficer, Kartograf (1827 – 1893)

2. Thorsten Adolf Arwidsson, den föregåendes son, f. 21 juli 1827 i Stockholm, d. 6 febr. 1893 därstädes. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 1 juni 1842; sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 31 mars 1848; premiärlöjtnant 26 aug. 1856; kapten vid skärgårdsartilleriet 25 sept. 1866; chef för sjökarteverket från 1 jan. 1872; major 5 apr. s. å.; kommendörkapten vid flottan 1 okt. 1873; l...

Bure, Anders, Diplomat, Kartograf, Ämbetsman, Instrumentmakare (1571 – 1646)

2. Anders Bure, tidigare Andreas Bureus, den föregåendes kusin, f. 14 aug. 1571 i Säbrå socken, d. 4 (enl. påskrift på vapnet i Husby-Långhundra kyrka 24) febr. 1646. Föräldrar: kyrkoherden Engelbertus Laurentii och hans första hustru Elisabet Andersdotter. Var anställd i kansliet 1602 (kallas förvant i kansliet 1606 och senare sekreterare från 1616; erhöll K. brev på 150 tunnor sp...

Byström, Axel Herman, Arméofficer, Kartograf (1858 – 1933)

2. Axel Herman Byström, den föregåendes brorson, f. 25 maj 1858 i Karlskrona. Föräldrar: överstelöjtnanten vid flottans mekaniska kår Johan Tomas Byström och Sofie Julie Wallenstrand. Elev vid Karlskrona h. elementarläroverk ht. 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 2 juni 1877; volontär vid Värmlands fältjägarekår 7 okt. 1877; elev vid krigsskolan å Karlberg 14 juli 1878; avlade ...

Carpelan, Wilhelm Maximilian, Grafiker, Arméofficer, Kartograf (1787 – 1830)

4. Wilhelm Maximilian Carpelan, den föregåendes brorson, f. 7 jan. 1787 på Ojamo i Lojo socken i Finland, d. 19 maj 1830 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten Axel Maximilian Carpelan och Barbro Elisabet Toll. Kadett vid Haapaniemi kadettskola 4 jan. 1799; avlade officersexamen därstädes 30 sept. 1803; premiäradjutant vid Björneborgs regemente 20 dec. 1804; passerade graderna vid änke...

Cohrs, Herman Edvard, Kartograf, Litograf (1858 – 1934)
Cohrs, Herman Edvard, f. 27 aug. 1858 i Stockholm. Föräldrar: sockerbruksmästaren Diedrich Friedrich Cohrs och Vallen tine Henrietta Katarine Tiedemann. Elev vid Klara l. elementarläroverk ht. 1871—vt. 1874 och vid Konstakademiens principskola 2 okt. 1874; elev vid Centraltryckeriet; företog en utrikes studieresa 1880. Anställd som kartograf hos Edv. Ritter i Hamburg, hos von Bonsdorff i Leipzi...
Duse, Samuel August, Författare, Kartograf, Artilleriofficer (1873 – 1933)

Samuel August Duse, f. 2 aug. 1873 i Stockholm (Tysk.), d. 9 febr. 1933 i Stockholm (Hedv. EL). Föräldrar: kammarjunkaren Carl Patrik Theodard Duse och Anna Mathilda Forssberg, Mogenhetsex. vid h. realläroverket på Norrmalm, Stockholm, 17 maj 1892; volontär vid Livgardet till häst 20 maj s. å.; sergeant där 6 juni 1893; elev vid krigsskolan 1 aug. s. å.; utexaminerad 5 nov. 1894; underlöjtna...

Dusén, Per Carl Hjalmar, Kartograf, Botanist, Forskningsresande (1855 – 1926)

2. Per Carl Hjalmar Dusén, den föregåendes kusin, f. 4 aug. 1855 i Vimmerby, d. 22 jan. 1926 på sanatoriet i Tranås. Föräldrar: kontraktsprosten Carl Oscar Dusen och Amanda Ulrica Strömberg. Gick i skola i Vimmerby 1865—70, i Linköping 1870— 72; e. elev vid Teknologiska institutet och Tekniska högskolan 1873—74, ord. elev 1874—78; utex. från fackskola...

Elfving, Nere Albert, Affärsman, Arméofficer, Kartograf (1832 – 1891)

2. Nere Albert Elfving, f. 8 febr. 1832 på Kampen i Växjö landsförs., f 4 mars 1891 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: häradshövdingen, lagman Anders E. och Carolina Öberg. Skolstudier i Växjö och Lund; studentex. i Uppsala; kadett på Karlberg 25 maj–31 juli 1850; överflyttade till Nordamerika senast 1859 och anställdes först i privattjänst och som skrivbiträde vid svenska beskick...

Forsell, af, Carl G, Arméofficer, Statistiker, Kartograf (1783 – 1848)

2 af Forsell, Carl Gustaf (före adl Forssell), f 18 mars 1783 på Sköttorp, Järpås sn (Skarab), d 25 okt 1848 i Sthlm (Jak). Föräldrar: kaptenen Fredric Joseph F o Maria Dorothea de Bruce. Kadett vid Karlberg 6 febr 1796–30 sept 1800, fänrik vid amiralitetet 20 (ej 27) okt 1800, underlöjtn vid fältmätningskåren 18 nov 1806, stabslöjtn där 23 dec 1808, kapten i armén 29 juni 1809, adjutant hos...

Gedda, Peter, Kartograf (1661 – 1697)

Gedda, Peter, f 31 dec 1661 i Lövånger (Vb), d 19 juni 1697 i Karlskrona. Föräldrar: lantmäteriinspektoren Johan Persson G o Katarina Palm. Inskr vid Uppsala univ 21 sept 1674, lantmätare i Åbo o Björneb:s län 28 juli 1680, konduktör vid Amiralitetet i Karlskrona 1681, inspektor över lantmätarna i Uppland 2 maj 1685, styrmansdir 10 jan 1687, styrmanskaptens titel 1692.

G 30 sept 1688 ...

Gripenhielm, Karl, Författare, Kartograf, Lantmätare (1655 – 1694)

3 Gripenhielm, Karl, helbror till G 2, f omkr 1655, d 12 sept 1694 i Sthlm (Jak). Inskr vid UU 13 febr 75, dir för lantmäteriet 25 okt 83. — Ogift.

Hermelin, Samuel Gustaf, Diplomat, Kartograf, Bruksidkare, Bergsråd (1744 – 1820)

2 Hermelin, Samuel Gustaf, sonson till H 1, f 4 april 1744 i Sthlm (Klara), d 4 mars 1820 där (Jak). Föräldrar: riksrådet frih Carl H o Hedvig Ulrika Benzelstierna. Inskr vid UU 27 sept 60, bergsex 61, auskultant vid bergskoll 1 juli 61, v notarie där 7 nov 63, stipendiat i kemin 2 april 64, bergmästares titel 6 febr 70, inseendet över de ädlare bergverken o eo assessor i bergskoll...

Hällström, Carl Petter, Sjöofficer, Kartograf (1774 – 1836)

1 Hällström, Carl Petter, f 27 febr 1774 i Ilmola, Vasa, Finl, d 13 mars 1836 i Sthlm, Finska. Föräldrar: komministern Carl H o Anna Rein. Inskr vid Åbo akad 20 febr 92, mag där 23 juni 95, auskultant i bergskoll 10 nov 96, geschworners titel 21 maj 99, ing vid generallantmäterikontoret 01, premiäringenjörs namn 4 maj 02, kapten vid sjömätningskåren 19 april 09, major i flottorna 20 nov 10, ...

Johan Månsson, Sjöofficer, Kartograf (– 1659)

Johan Månsson, d 15 april 1659 i Helsingör, Danmark. Lärstyrman vid amiralitetet 29, medelstyrman 32, överstyrman 34, ålderstyrman 43, överlöjtn:s lön 9 mars 55, skeppskapten 1 sept 58.

Klercker, af, Carl Nathanael, Kartograf, Militär (1734 – 1817)

1 af Klercker, Carl Nathanael (före adl Klerck), f 1 nov 1734 i Kågeröd, Malm, d 18 april 1817 i Sthlm, Jak. Föräldrar: prosten Petrus Reinhold Klerck o Anna Maria Grund. Inskr vid LU 25 juli 48, volontär vid fortifik 2 sept 51, konduktör där 19 okt 57, adjutant hos Augustin Ehrensvärd 1 april 59, löjtn vid arméns flotta 10 nov 61, kapten där 18 sept 70, vid ett värvat volontärkomp 27 okt 73...

Klint, af, Eric, Sjöofficer, Kartograf (1732 – 1812)

1 af Klint, Eric (före adl Klint), f 25 (dp 29) sept 1732 på Kölby i Ljungby, Kalm, d 10 nov 1812 på Visborgs kungsladugård, Visby. Föräldrar: häradshövd Esaias K o Brita Maria Bubb. Anställd på köpmansskepp på Östersjön o Nordsjön 49—50, kofferdibåtsman vid amiralitetet 28 nov 50, extra lärstyrman 9 april 51, inskr vid LU 23 okt 51, lärstyrman 12 mars 52, e varvslöjtn i Karlskrona 27 sept 5...

Klint, af, Gustaf, Sjöofficer, Kartograf (1771 – 1840)

2 af Klint, Gustaf, son till K 1, f 31 maj 1771 i Karlskrona, d 30 april 1840 i Adelsö, Sth. Yngling vid ett kofferdikompani 78, kadett vid amiralitetskadettkåren 81, fänrik vid amiralitetet 12 aug 82, officersex o lär vid kadettkåren 87, adjutant vid flaggan under storamiralens befäl 88, löjtn vid örlogsflottan 21 juli 88, storamiralens flaggadjutant på chefsskeppet Gustaf III 90, kapten vi...

Lagrelius, Axel, Affärsman, Kartograf, Mecenat (1863 – 1944)

Lagrelius, Axel, f 16 juli 1863 i Karlanda, Värml, d 9 nov 1944 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: handl Anders Elof L o Laura Augusta Biesért. Elev vid h a l i Falun 76—80, vid tekn elementarskolan i Norrköping 80—83, anställd vid Generalstabens litogr anstalt 83, förest för dess kemigrafiska avd 88, e elev vid KTH 20 sept 88—90, tf förest för Generalstabens litogr anstalt 94—98, chef där 98—33, ...

Renat, Johan Gustaf, Arméofficer, Kartograf (1682 – 1744)

Renat, Johan Gustaf, f 1682 i Sthlm, d 1 maj 1744 (bouppt 1744/1:797, SSA; bet för bårkläde 3 maj 1744 i Sthlm, Klara). Föräldrar: Gustav Mikael Renatus (urspr Moses Jakob) o Hedvig Eleonora Renata. Lärkonstapel vid artilleriet 99, konstapel 00, deltog i Karl XII:s militära operationer 00–09, furir 02, styckjunkare febr 06, i rysk o kalmuckisk fångenskap juli 09–juli 34, löjtn vid Artilleris...

Strahlenberg, von (Tabbert), Philip Johan, Arméofficer, Kartograf, Reseskildrare (1677 – 1747)

von Strahlenberg (före 1723 Tabbert), Philip Johan, dp 6 okt 1677 i Stralsund, S:t Nikolai, d 2 sept 1747 i Halmstad. Föräldrar: lanträntmästaren Christian Tabbert o Maria Eleonora Klinckow. Volontär vid Peter Mackliers (bd 24, s 631) reg i Stralsund 94, korpral 94, förare där 95, underkonduktör vid Fortifik i Stralsund o Wismar 29 jan 96–4 juni 01, reg:kvartermästare vid...

Strömcrona, Nils, Sjöofficer, Kartograf (1664 – 1740)

Strömcrona (före adl Ström), Nils, f 1664 i Marstrand, d 21, begr 30, jan 1740 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Föräldrar: rådmannen Tormo Nielsen Ström o Margareta Matsdotter. Inskr vid univ i Khvn 82, vid LU 24 april 86, kurator vid Gbgs nation där 91–92, konduktör vid Styrmansskolan i Karlskrona 91 (tilltr 92), underlöjtn vid Amiralitetet 91, överlöjtn där 18 juli 96, styrmans...

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se