Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
102 träffar, sida:  1 2 3 
(Stenbock), Erik Gustafsson, Riksråd, Kavalleriofficer, Ståthållare (1538 – 1602)

3 Erik Gustafsson (Stenbock), son till S 1, f 28 juli 1538 i Länghem, V Götaland (Malin Stures släktbok, utg av S Leijon-hufvud, PHT 1913, tr 1914, s 150), d i juni 1602 i Malmö (brev från makan, se C M Stenbock, Malin Stures bortrövande, 1916). Kammarjunkare senast 5 maj 61, frih 29 juni 61, ryttmästare för Västgöta o Sm&arin...

Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, Kavalleriofficer, Hovman (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konun...

Adelswärd, d', Renauld Casimir Oscar, Kavalleriofficer, Fransk nationalförsamlingsledamot (1811 – 1898)

5. Renauld Casimir Oscar d'Adelswärd, den föregåendes broder, f. 18 dec. 1811 i Longwy i Frankrike, departementet Moselle, nära belgiska gränsen, d 18 febr. 1898 i S: t Hélier på Jersey. Elev i College Louis-le-grand; genomgick militärskolan i Saint-Cyr ävensom l'école d'état-major; gjorde flera fälttåg i Afri...

Adlersparre, Axel, Landshövding, Kavalleriofficer (1763 – 1838)

3. Axel Adlersparre, de båda föregåendes broder, f. 29 juni 1763, d 16 sept. 1838. Student i Uppsala 25 mars 1777; rust-mästare i Upplands regemente 30 maj 1778; volontär i livregementet till häst s. d.; korpral därstädes 2 mars 1779; kvartermästare 24 jan. 1780; kornett 1 mars s. å.; löjtnant 20 apr. 1785; deltog i fält...

Anckarström, Jacob Johan, Kavalleriofficer, Kungamördare (1762 – 1792)

2. Jacob Johan Anckarström, f. 11 maj 1762 på Lindö gård i Vallentuna socken och härad, avrättad 27 apr. 1792 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Jakob Johan Anckarström och Hedvig Ulrika Drufva. Page vid hovet och underofficer vid livregementet 1777; fänrik vid livgardet 9 okt. 1778; erhöll avsked med kaptens värd...

Anckarsvärd, Michael Gustaf, Målare, Grafiker, Kavalleriofficer, Överintendent (1792 – 1878)

4. Michael Gustaf Anckarsvärd, broder till de båda föregående, f. 25 mars 1792 i Kalmar, d 3 maj 1878 i Stockholm. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 29 sept. 1804; utexaminerad 11 apr. 1808; fänrik vid livgrenadjärbrigaden 21 apr. s. å. samt vid Svea livgarde 10 juli 1809; deltog i kriget mot Norge 1808–09 och åtföljde v...

Arentsen, von (Arentschildt), Daniel, Kavalleriofficer, General (– 1670)

Arentsen, senare Arentschildt, Daniel von, d 11 febr. 1670 i Stockholm. Fader: stallmästaren hos ärkebiskopen av Bremen Georg Arentsen. Inträdde i svensk krigstjänst 1629 och omtalas 1645 som överste för ett värvat svenskt kavalleriregemente; erhöll »i anseende till god och långlig krigstjänst» 26 apr. 1648 ett årligt under...

Armfeldt, Carl G, Kavalleriofficer, General (1666 – 1736)

1. Carl Gustaf Armfeldt, f. 9 nov. 1666, d 24 okt. 1736. Föräldrar: överstelöjtnanten Gustav Armfelt och Elisabet Brakel. Korpral vid Nylands kavalleri 1683; gick i fransk krigstjänst 1685, där han kvarstod i ungefär tolv år och befordrades till kapten; antogs av generalmajor Abraham Cronhjort till generaladjutant av kavalleriet vid armén i Ing...

Arsenius, John G, Målare, Kavalleriofficer, Akademistallmästare (1818 – 1903)

1. John Georg Arsenius, f. 4 febr. 1818 på Klemmestorp i Sandhems församling, d 30 maj 1903 i Uppsala. Föräldrar: häradshövdingen lagman Bengt Samuel Arsenius och Antoinette Kristina Silfversparre. Genomgick Skara h. allmänna läroverk; student i Uppsala 3 mars 1837; passerade graderna vid livregementets husarkår 7 mars–16 juni s. å.;...

Ascheberg, von, Rutger, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1621 – 1693)

1. Rutger von Ascheberg, f. 2 juni 1621 i Kurland, d 17 apr. 1693. Föräldrar: Vilhelm von Ascheberg och Margareta von der Osten, genannt Säcken. Page hos överste Brink 5 juni 1634, sedan hos överste Reinhold von Rosen, vilka båda förde regementen i hertig Bernhards av Weimar armé; deltog i denna armés operationer tillsammans med den svenska a...

Aschenberg, Christian Ludvig, Kavalleriofficer, General (1662 – 1722)

2. Christian Ludvig Aschenberg, den föregåendes son, f. 4 juni 1662, d 2 febr. 1722. Volontär vid Sparres infanteriregemente i Holland 24 dec. 1680; fänrik 28 nov. 1681; erhöll avsked 29 dec. 1682; löjtnant vid livgardet; kapten därstädes 13 jan. 1687; deltog under kurfurstens av Bajern befäl i de allierades fälttåg vid Rhen ...

Bandholtz, Abraham, Kavalleriofficer (1678 – 1742)

Bandholtz, Abraham, f. 16 nov. 1678 i Norrköping, d 9 maj 1742 i Varberg. Föräldrar: handelsmannen i Norrköping Hartvig Bandholtz och Elisabet Lothigia. Ryttare vid livregementet 1700; korpral; kvartermästare; adjutant 1702; kornett därstädes 8 apr. 1703; äldste kapten vid baron G. A. Taubes dragonregemente 12 dec. s. å. (erhöll konfirmation...

Banér, Gustaf Adam (Johansson), Kavalleriofficer, Generalguvernör, Riksstallmästare (1631 – 1681)

13. Gustaf Adam Banér (Johansson), son till B. 10 i hans första gifte, f. 1624, d 1681. Greve på grund av faderns förtjänster 26 mars 1651, med Sordavala till grevskap; dessutom friherre till Gamla Karleby (20 nov. s. å.), herre till Målhammar, Kungs-Norrby, Strömserum, Mörby och Werder. — Överkammarherre hos [a:11773:dro...

Beck-Friis, Johan G, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, Jordbruksminister (1862 – 1929)

5. Johan Gabriel Beck-Friis, f. 25 jan. 1862 i Stockholm. Föräldrar: hovmarskalken friherre Joakim Tavast Beck-Friis och Ebba Gustava Eva Karolina Oxenstierna. Genomgick nya elementarskolan; kom i krigstjänst 25 mars 1880; avlade mogenhetsexamen 19 maj 1881; elev vid krigsskolan 18 juli s. å.; utexaminerad 31 okt. 1882; underlöjtnant vid livgardet till häst 17 ...

Beddeker, Hans, Arméofficer, Kavalleriofficer (– 1659)

Beddeker (von Böddeker, Böttiger), Hans, d. 14 nov. 1659. Var av braunschweigsk härstamning. Återinträdde, efter att redan förut vid något tillfälle ha tjänat i svenska armén, såsom överste i svensk tjänst 17 mars 1655, i det att han då erhöll patent för värvande av ett rytteriregemen...

Bennet, Carl Stephan, Målare, Kavalleriofficer (1800 – 1878)
2. Carl Stephan Bennet, f. 26 maj 1800 i Lyngby, d 27 mars 1878 i Stockholm. Föräldrar: hovmarskalken Karl Fredrik Bennet och Fredrika Magdalena Thott. Kadett 1 juni 1817; utexaminerad från krigsakademien 22 sept. 1818; fänrik vid Svea livgarde 13 okt. s. å.; löjtnant 15 febr. 1825; kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina jan. 1828; erhöll avsked från löjtnantsbeställningen på stat med till...
Bennet, Wilhelm, Kavalleriofficer, General (1677 – 1740)
1. Wilhelm Bennet, f. enligt egen uppgift 1677 i Åbo län, d 18 nov. 1740 i Malmö. Föräldrar: majoren James Bennet och Kristina Kinnemond. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1693 och befordrades där till furir, förare och sergeant; kornett vid G. E. Albedyls dragonregemente 1700 (K. konfirmation 15 mars 1701); löjtnant 23 nov. 1701; regementskvartermästare 15 aug. 1703; kapten 16 maj 1704;...
Berg, Richard V T, Kavalleriofficer, General (1843 – 1924)

Richard Vilhelm Timoleon Berg, f. 2 aug. 1843 i Skallsjö. Föräldrar: kaptenen och godsägaren Johan Teodor Berg och Anne-Charlotte Melin. Åtnjöt undervisning vid realgymnasiet i Göteborg; avlade studentexamen i Uppsala 15 sept. 1859. inträdde i krigstjänst 4 apr. 1860 såsom fanjunkare vid livregementets husarkår; underlöjtnant d&a...

Berndes, Fabian, Kavalleriofficer, General (1610 – 1678)

4. Fabian Berndes, son till B. 2 i häns andra gifte, f. 16 sept. 1610 på Strömsberg i Borgå socken, d 3 maj 1678. Ryttmästare; generaladjutant av kavalleriet 1644; överste för ett värvat dragonregemente 8 dec. 1645; friherre 18 febr. 1654; överste för Åbo och Björneborgs kavalleriregemente juni 1656; generalmajor av kavalleriet 8 jan. 1657; entledigad...

Bielke, Thure Gabriel, Diplomat, Riksråd, Kavalleriofficer, General (1684 – 1763)

27. Thure Gabriel Bielke, den föregåendes broder, f. 22 nov. 1684 i Stockholm, d 11 maj 1763 därstädes. Studerade vid universiteten i Angers, Oxford och Leiden; volontär vid livregementet till häst 1704; korpral därstädes 12 nov. s. å.; sekundkornett därstädes 27 juli 1705; löjtnant därstädes 30 juni 1706; ryttmästare därstädes 12 apr. 1711; generalad...

Bildt, Knut Gillis, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, General (1854 – 1927)

3. Knut Gillis Bildt, den föregåendes broder, f. 13 juli 1854 i Stockholm. Åtnjöt enskild undervisning; genomgick klasserna 6:I och 6:II vid Stockholms gymnasium; elev vid krigsskolan å Karlberg 1869; avlade officersexamen 16 sept. 1871; underlöjtnant, utan lön i livregementets dragoner 23 sept. s. å.; elev vid ridskolan å Strö...

Bonde, Trolle-, Gustaf, Kavalleriofficer, Godsägare, Hovman (1806 – 1884)

14. Gustaf Trolle Bonde, den föregåendes brorson, f. 3 febr. 1806 i Stockholm, d 5 febr. 1884 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Fredrik Ulf Bonde och grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt. Student i Uppsala 6 juni 1821; kvartermästare 8 febr. 1823 och kornett 22 apr. s. å. vid livregementets husarkår; avlade li...

Borneman, von, Georg Henrik, Kavalleriofficer (1685 – 1711)
Borneman, Georg Henrik von, f. 5 nov. 1685, d 1711. Föräldrar: majoren Gustav Henrik von Borneman och Maria Lübecker. Sekundkornett vid Norra skånska kavalleriregementet 20 mars 1706; erhöll konfirmationsfullmakt 28 aug. s. å.; sekundlöjtnant därstädes; fången vid Perevolotjna 1 juli 1709. — Ogift.
Brahe, Magnus, Kavalleriofficer, General, Riksmarskalk (1790 – 1844)

14. Magnus Brahe, den föregåendes son, f. 2 sept. 1790 på Rydboholm, d 16 sept. 1844 i Stockholm. Student i Uppsala 11 okt. 1805. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 14 apr. 1809; reste som ambassadkavaljer till Frankrike s. å.; kabinettskammarherre 6 aug. s. å.; kornett vid livgardet till häst 20 febr. 1810; löjtnant därst&a...

Brahe, Magnus Fredrik, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Godsägare (1756 – 1826)

13. Magnus Fredrik Brahe, den föregåendes son, f. postumus 15 okt. 1756 i Stockholm, d 12 dec. 1826 därstädes. Livdrabant 1767; förare vid livgardet 28 febr. 1769; kornett vid södra skånska kavalleriregementet 14 aug. 1771; student vid Uppsala universitet 19 apr. 1773; vistades utomlands och befordrades under tiden till löjtnant vid nyssn&a...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618—...

Braunerhjelm, C Axel G, Kavalleriofficer, Militärhistoriker (1872 – 1943)

2. Carl Axel Georg Braunerhjelm, f. 8 febr. 1872 på Hjulsta i Enköpings-Näs församling. Föräldrar: överstelöjtnanten Karl Gustav Georg Braunerhielm och Adelaide Emilia Ebba Ulrika Sparre. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Beskowska skolan ht. 1883—vt. 1888; studerade vid Philp och Hellgrens privata institut ht. 1888—1889; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Nya elementarskolan i Stoc...

Bunge, Mårten, Kavalleriofficer, Kansliråd, Överhovjägmästare (1764 – 1815)

3. Mårten Bunge, den föregåendes son, f. 3 jan. 1764 på Söderby, Österhaninge socken, d. 29 aug. 1815 på Beateberg, Rö socken. Sekundkapten vid Smålands kavalleriregemente 2 apr. 1764; kvartermästare därstädes 2 apr. 1772; kvartermästare vid livregementet till häst 16 dec. 1774; kornett därstädes 10 sept. 1777; löjtnant 17 apr. 1782; legationssekreter...

Burenskiöld, Jacob, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1655 – 1738)
Jacob Burenskiöld, friherre till Fyllingarum, herre till Navesta i Mogata socken, och Idingstad, f. 25 dec. 1655 i Stockholm, d. 12 mars 1738 på Fyllingarum i Ringarums församling. Föräldrar: juris professorn, slutligen stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld, och Eva Ulfvenklou. Student i Uppsala 14 apr. 1671. Volontär vid bergsregementet 1675; fänrik 15 juli s. å.; löjtnant mars 1676; ...
Burghausen, von, Herman, Kavalleriofficer (– 1676)

1. Herman von Burghausen, före adlandet von Husen, f. i Estland, d. 4 dec. 1676 i slaget vid Lund. Föräldrar: kaptenen Hans von Husen och hans hustru, född Toll. Inträdde i svensk krigstjänst 1639; korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente; löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1644; kapten vid Viborgs läns dragonregemente 1649; erhöll donation på Moiniemi säteri (21 1/3 ska...

Burmeister, Christoffer, Landshövding, Kavalleriofficer, General (– 1671)

Christoffer Burmeister, f. antagligen, omkr. 1600 i Estland eller på Ösel, d. efter 21 nov. 1671. Son till Antoni Burmeister. Gick i svensk krigstjänst 1613; ryttmästare vid kurländska kavalleriregementet; major vid överste Gustav Gustavssons (Vasaborg) lifländska kavalleriregemente febr. 1636; överstelöjtnant före mars 1641; överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavallerirege...

Cederström, Gustaf A Bror, Kavalleriofficer, General (1780 – 1877)

7. Gustaf Albrecht Bror Cederström, son till C. 2 i hans första gifte, f. 21 sept. 1780 på Signildsberg i Håtuna socken, d 21 dec. 1877 i Jönköping. Volontär vid Svea livgarde 17 apr. 1784; fänrik därstädes 10 aug. 1784 med tur från 17 apr. 1784; fjärde adjutant 1 mars 1790; tredje adjutant med lön 19 dec. 1790; avlade officersexamen 11 mars 1792; för...

Coyet, Gustaf Wilhelm, Kavalleriofficer, General (1678 – 1730)

3. Gustaf Wilhelm Coyet, den föregåendes son, f. 25 mars 1678 i Stockholm, d. 1730 på kastellet i Köpenhamn. Inskriven som student i Lund mellan 6 juli 1693 och 28 jan. 1694; auskultant i Wismarska tribunalet 1695; kapten vid Erik Sparres tyska infanteriregemente i Frankrike 1699; kapten vid överste Birckholtz' dragoner i Holstein 25 apr. 1700; kapten vid...

Creutz, Carl Gustaf, Kavalleriofficer, General (1660 – 1728)

5. Carl Gustaf Creutz, son till C. 1, de båda föregåendes broder, f. 25 jan. 1660 i Falun, d. 12 mars 1728 i Stockholm. Inskriven som löjtnant vid livregementet till häst 1662; student i Uppsala 28 jan. 1674; konung Karl XI:s kammarpage 1675; kaptenlöjtnant vid Karelska kavalleriregementet 1 sept. 1677; ryttmäs...

d'Albedyhll, Christer H., Landshövding, Kavalleriofficer, General (1679 – 1750)

1. Christer Henric d'Albedyhll, före upphöjandet i friherrligt stånd Albedyl, f. 19 apr. 1679 i Riga, d. 11 nov. 1750 på Odensfors i Vreta klosters församling. Föräldrar: generaladjutanten hos Karl XI, överstelöjtnanten lifländske lantmarskalken Otto Reinhold Albedyl och Hedvig Anna von Wulffen. Åtnjöt privat undervisning i hemmet; student i Uppsala 12 aug. 1696; reste utrikes 1697 elle...

Daldorf, von, Johan Valentin, Kavalleriofficer, General (– 1715)

Johan Valentin von Daldorff, d. 4 nov. 1715 vid Stresow på Rügen. Föräldrar: Henning von Daldorf till Flügge och Bujendorf på Femern och Anna Steensen. Page vid furstbiskopliga hovet i Eutin; var adjutant vid bremiska kavalleriregementet 1690; kornett därstädes 21 dec. 1692; löjtnant 21 jan. 1693; erhöll avsked ur svensk tjänst 17...

de la Barre, Reinhold Johan, Kavalleriofficer, General (troligen på 1660-talet – 1724)
Reinhold Johan de la Barre, f. å Ermes slott i Lif-land, troligen på 1660-talet, f 18 jan. 1724. Föräldrar: översten Anton de la Barre och friherrinnan Anna Gertruda von Yxkull-Gyllenband. Volontär vid livgardet maj 1684; fänrik vid Campen-hausens lifländska infanteriregemente 1684; kornett vid lifländska adelsfanan; löjtnant vid överste Quaders kavalleriregemente i fransk tjänst 11 nov. 1691;...
De la Gardie, Axel Julius, Riksråd, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1637 – 1710)

9. Axel Julius De la Gardie, broder till D. 4, 6, 7 och 8, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Tullgarn, Dagö, Kida och Tarwast, f. 1637 (d...

De la Gardie, Gustaf Adolf, Riksråd, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Universitetskansler (1647 – 1695)

10. Gustaf Adolf De la Gardie, den föregåendes brorson, son till D. 4 och 5, f. 11 dec. 1647 i Stockholm, d 5 mars 1695 på Värnanäs' sätesgård, Halltorps socken. Greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kägleholm, Magnusberg, Mariedal, Vänngarn och Värnanäs. Student i U...

De la Gardie, Pontus Fredrik, Riksråd, Kavalleriofficer, Ämbetsman (1630 – 1692)

8. Pontus Fredrik De la Gardie, broder till D. 4, 6, 7 och 9, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Skarhult m. fl. egendomar (se nedan), f. 4 okt. 1630 på Runsa, Eds socken, Stockholms län, d 9 okt. 1692 i Stockholm (gravsatt i Västerås domkyrka). Student i Uppsala 4 juni 1640 och reste utri...

de Mortaigne, Barthold, Kavalleriofficer (– 1690)

de Mortaigne, Barthold, f. i Nederländerna, d. 9 mars 1690 på Tomarp i Kvidinge sn (Krist.). Föräldrar: hov- och ceremonimästaren i Förenta Nederländerna Jean de Mortaigne och Anna de Longechamp. Löjtnant i holländsk tjänst; löjtnant vid svenska Livgardet 1655; överstelöjtnant där 1656; var överste och erhöll överstes lön samt respass till Holland 3 april 1661; överste för Kalmar reg. 19 apr...

Degenfeld, von, Christoph Martin, Kavalleriofficer (1599 – 1653)

Degenfeld, Christoph Martin von, f. 1599 på familjens stamgods Eybach i Schwaben (Württemberg), f 13 okt. 1653 (begraven i Dürnau). Föräldrar: Konrad von Degenfeld och Margareta von Zyllenhardt. Studerade vid högskolorna i Strassburg, Tübingen och Jena och företog stadieresor i Schweiz, Frankrike, Holland och England; trädde i kejserlig krigstjänst; chef för ett kompani vid hertig Franz Albr...

Deland, Pierre Joseph, Skådespelare, Teaterdirektör, Kavalleriofficer (1805 – 1862)

2. Pierre Joseph Deland, den föregåendes brorson, f. 13 dec. 1805 i Stockholm, d. 13 nov. 1862 där. Föräldrar: violinisten vid K. hovkapellet Jean Pierre Deland och Eva Magdalena Eklund. Tjänstgjorde som tolk (omkr. 1818) och informator; bokhållare hos J. J. Orre på Värmdön; underofficerskorpral vid Livgardet till häst 1824—25; engagerad som aktör hos...

Delwig, von, Bernard Reinhold, Kavalleriofficer (1679 – 1746)

3. Bernhard Reinhold von Delwig, friherre von Dellwig, den föregåendes broder, f. 6 jan. 1679, begr. 3 april 1746 i Goldenbecks sn, Estland. Volontär vid Livgardet 1695; sergeant vid Hälsinge reg. juni 1697; adjutant under kommendering till Jämtland 1699; premiärlöjtnant vid Järvsö kompani 13 nov. 1700; sekundkapten vid livkompaniet 4 mars 1705; premi...

Derfflinger, Georg, Arméofficer, Kavalleriofficer (1606 – 1695)

Derfflinger (Dörffling, Dörfflinger), Georg, tysk riksfriherre von D. 10 mars 1674, f. 10 mars 1606 i Neuhofen, Övre Österrike, d. 4 febr. 1695 i Gusow, Mark Brandenburg. Gick i svensk tjänst; kapten vid Jacob Duwalls värvade dragonreg. 1632; överstelöjtnant 1635; generaladjutant 1635; överste 1639; avsänd som underhandlare till Siebenbürgen 1642; generalmajor vid kavalleriet 1643; avsked ur...

Didron, Johan Fredrik, Kavalleriofficer, Politiker (1686 – 1747)

1. Johan Fredrik Didron, f. 6 mars 1686 i Bremen, d. 31 aug. 1747. Föräldrar: kaptenen Anton Didron och Magdalena von Hackeborn. Volontär vid Gyllenstiernas reg. 1702; förare vid Elbingska infanterireg. 1704; fältväbel där 26 jan. 1706; fänrik s. å.; löjtnant 22 sept. 1710; kapten vid Pommerska dragonreg. 27 maj 1712; konfirmation här&a...

Dittmer, Herman, Arméofficer, Kavalleriofficer (1683 – 1760)

2. Herman Dittmer, den föregåendes broder, f. 1683 (dp 1 juni) i Stockholm (Tysk.), d. 24 sept. 1760 i Göteborg. Antagen i krigfctjänst 1699; fänrik vid Otto Vellingks ingermanländska infan-terireg. 15 juni 1700; konfirmationsfullmakt. 6 dec. 1700; volontär vid Livgardet s. å.; löjtnant vid Otto Vellingks ingermanländska dragonreg. 1 april 1704; ...

Dohna, Carl August, Arméofficer, Kavalleriofficer (1691 – 1744)

3. Carl August Dohna, son till D. 2, f. 18 (28) dec. 1691 i Königsberg, d. 10 jan. 1744 i Stockholm. Adjutant vid Alt-Dohniska infanterireg. i Ostpreussen 1704; kapten vid Bulows dragonreg. i hannoveransk tjänst febr. 1705—06; premiärkornett i svensk tjänst vid Bremiska dragonreg. juli 1706; löjtnant där 8 sept. 1709; ryttmästare där 22 sept. 1710; ry...

Douglas, Gustaf Otto, Arméofficer, Kavalleriofficer (1687 – 1771)

3. Gustaf Otto Douglas, sonson till D. 2, f. 23 febr. 1687 i Stockholm, d. 2 febr. 1771, begr. 18 febr. s. å. i domkyrkan i Reval. Föräldrar: översten och landshövdingen i Västerbotten, greve Gustaf Douglas och grevinnan Beata Margaretha Stenbock. Underofficer vid Livgardet; officer i fransk tjänst; kaptenlöjtnant vid Upplands femmänningsreg. 9 juli 1...

102 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se