Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
108 träffar, sida:  1 2 3 
(Ställberg-)Stenhagen, Stina L, Medicinsk kemist (1916 – 1973)

2 (Ställberg-)Stenhagen, Stina Lisa, f 4 dec 1916 i Norrköping, Matteus, d 26 mars 1973 i Mölndal. Föräldrar: rektorn Johan Alfred Ställberg o Anna Emilia Swensson. Studentex vid H a l i Norrköping 9 juni 36, inskr vid UU 11 sept 36, e o amanuens vid med-kemiska instit 1 sept-31 dec 38 o 1 sept 40-30 juni 41, amanuens 1 jan-31 dec 39, MK 20 nov 39, e o amanuens vid fysiologiska instit 1 jan-...

Abenius, P Wilhelm, Kemist (1864 – 1956)

Abenius, Per Wilhelm, f. 21 maj 1864 i Orsa. Föräldrar: kyrkoherden Johan Abenius och Johanna Matilda Thunblad. Genomgick h. allmänna läroverket i Falun; avlade mogenhetsexamen därstädes 7 juni 1883; student i Uppsala 15 sept. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1885; fil. lic. 18 okt. 1890; disp. 6 maj 1891; fil. doktor 30 maj s. å.; företog med riksstatens mindre resestipendium en studieresa till Ty...

Afzelius, Johan (Jan), Kemist (1753 – 1837)

2. Johan (Jan) Afzelius, den föregåendes broder, f. 13 juni 1753 i Larvs prästgård i Skara stift, d 20 maj 1837 i Uppsala. Genomgick, efter undervisning i föräldrahemmet, Skara gymnasium; student i Uppsala 26 sept. 1769, varest han huvudsakligen ägnade sig åt kemiska, fysikaliska och mineralogiska studier under Torbern Bergmans ledning; disp. 12 juli 1775 (De nicolo, pres. T. Bergma...

Almén, August Theodor, Kemist, Ämbetsman (1833 – 1903)

1. August Theodor Almén, f. 24 jan. 1833 i Myckleby prästgård, d 24 nov. 1903. Föräldrar: prosten Johan Andersson och Karolina Elisabet Lignell. Student i Uppsala 24 sept. 1852; avlade med. fil. examen 28 okt. 1854; inskriven i med. fakulteten 19 nov. 1856; med. kand. 27 febr. 1858; med. lic. 14 sept. 1859; disp. 9 maj 1860; med. doktor 1 juni s. å.; företog med Sederholms stipendium för den...

Almroth, Nils Wilhelm, Kemist, Myntdirektör (1797 – 1852)

Almroth, Nils Wilhelm, f. 9 apr. 1797 i Stockholm, d 31 okt. 1852 på återvägen från resa i Holland. Föräldrar: medicinalrådet doktor Nils Almroth och Eleonora Karolina Elisabet Hagströmer. Studerade vid tyska lyceum i Stockholm; student i Uppsala 13 okt. 1812; avlade hovrättsexamen 7 juni 1814 och bergsexamen 12 dec. 1815; företog resor till Frankrike, Tyskland och Danmark 1819, till Preusse...

Arfwedson, Johan August, Kemist (1792 – 1841)

4. Johan August Arfwedson, f. 4 jan. 1792 på Skagersholms bruk, d. 28 okt. 1841 på Hedensö. Föräldrar : grosshandlaren och bruksägaren Jakob Arfwedson och Anna Elisabet Holterman. Student i Uppsala 19 apr. 1803; avlade därstädes juridisk examen 5 juni 1809 och bergsexamen 5 juni 1812; företog våren 1818 en studieresa till England och Frankrike och sammanträffade härunder i Paris med [a:18122...

Argillander, Abraham, Kemist, Salpetersjuderidirektör (1722 – 1800)

Argillander, Abraham, f. 27 sept. 1722 i Kuopio, d 27 maj 1800 å Gröndals gård i Mäntyharju, tillhörde en i Finland förgrenad släkt, som bland sina medlemmar räknar den framstående finsk-tyske astronomen Friedrich Wilhelm August Argelander. Föräldrar: kyrkoherden i Kuopio Henrik Argillander och Maria Elianus. Åtnjöt enskild undervisning; sändes till trivialskolan i Villmanstrand 1734 och öve...

Arrhenius, Carl Axel, Kemist, Artilleriofficer (1757 – 1824)

2. CarlAxel Arrhenius, f. 29 mars 1757 i Stockholm, d 20 nov. 1824. Föräldrar: protokollssekreteraren i K. m:ts kansli Jakob Larsson Arrhenius och Brita Sofia Georgii. Åtnjöt undervisning i hemmet och i kadettskolan; kadett 29 sept. 1769; furir 5 sept. 1770; sergeant 3 juli 1771; underlöjtnant vid artilleriet 17 febr. 1773; adjutant vid krigskollegiets fälttygmästarkontor 1776–81; löjtnant 2...

Arrhenius, Svante A, Kemist (1859 – 1927)

2. Svante August Arrhenius, f. 19 febr. 1859 på Vik i Balingsta socken. Föräldrar: akademifogden Svante Gustav Arrhenius och Karolina Kristina Thunberg. Genomgick Uppsala katedralskola; avlade studentexamen vid Uppsala b. elementarläroverk 2 juni 1876; inskriven vid Uppsala universitet 5 sept. 1876 och i Upplands nation 6 sept. s. å.; fil. kand. 1878; fil. lic. 17 maj 1884; disp. 26 maj och ...

Atterberg, Albert M, Kemist (1846 – 1916)

1. Albert Mauritz Atterberg, f. 19 mars 1846 i Härnösand, d 4 apr. 1916 i Kalmar. Föräldrar murmästaråldermännen Anders Magnus Atterberg och Kristina Johanna Ulinder. Genomgick Katarina läroverk och gymnasiet i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 24 maj 1864; fil. kand. 13 sept. 1871; amanuens vid Uppsala universitets kemiska laboratorium; disp. 22 maj 1872; fil. doktor 31 maj s. å.;...

Aurén, Tycho Emanuel Ericson, Kemist, Skolman (1870 – 1955)

Aurén, Tycho Emanuel Ericson, f. 19 apr. 1870 i Hässjö. Föräldrar: komministern Anders Ericson och Emma Kristina Aurén. Avlade mogenhetsexamen vid Umeå h. allm. läroverk 5 juni 1890; student vid Stockholms högskola ht. 1891; elev vid K. telegrafverket 17 nov. s. å.; student vid Uppsala universitet vt. 1893; fil. kand. 30 maj 1895; fil. lic. 27 maj 1898; disp. 29 maj 1901; fil. doktor 31 maj ...

Bahr, Johan Fredrik, Författare, Kemist (1805 – 1875)

Bahr, Johan Fredrik, f. 10 aug. 1805 i Visby, d 8 maj 1875 i Uppsala. Föräldrar: skepparen Karl Fredrik Bahr och Johanna Margareta Svebilius. Student i Uppsala 24 okt. 1823; disp. 12 dec. 1832; fil. kand. 27 mars 1833; disp. 12 juni s. å.; fil. magister 14 juni s. å; anställd vid ryske ministern J. P. van Suchtelens bibliotek; reste i Ryssland 1835–36; började studera kemi 1837; arbetade på ...

Bang, Ivar C, Medicinsk kemist (1869 – 1918)

Bang, Ivar Christian, f. 28 okt. 1869 i Gran, Norge, d 11 dec. 1918 i Lund. Föräldrar: dv. personella kapellanen, sedermera statsrådet och biskopen i Kristiania stift Anton Kristian Bang och Laura Kaasen. Avlade studentexamen (examen artium) 3 sept. 1888, examen philosophicum 1 juni 1889 och medicinsk ämbetsexamen 1 juni 1895, allt vid Kristiania universitet; utförde med offentligt understöd...

Benedicks, Carl A F, Fysiker, Kemist (1875 – 1958)

4. Carl Axel Fredrik Benedicks, halvbroder till de båda föregående, f. 27 maj 1875 i Stockholm. Föräldrar: brukspatronen Edvard Otto Benedicks och Sofia Elisabet Tholander. Genomgick f. d. Beskowska skolan i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1893; student i Uppsala 25 aug. s. å.; fil. kand. 15 dec. 1896; fil. lic. 13 dec. 1902; disp. ...

Berglund, O Emil, Kemist (1846 – 1887)
Berglund, Oscar Emil, f. 10 sept 1846 i Göteborg, d 25 juli 1882 i Marstrand. Föräldrar: hamninspektoren Anders Peter Berglund och Emilie Lundborg. Genomgick Göteborgs h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1866; student i Lund 18 sept. s. å.; fil. kand. 31 maj 1872; disp. 13 dec. 1873; fil. doktor 3 juni 1874. Amanuens vid kemiska institutionen i Lund 5 okt. 1872; docen...
Bergman, Torbern Olof, Kemist (1735 – 1784)

Bergman, Torbern Olof, f. 9 mars 1735 på Katrinebergs kungsgård i Västergötland, d 8 juli 1784 vid Medevi hälsobrunn. Föräldrar: kronobefallningsmannen Barthold Bergman och Sara Hägg. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 10 sept. 1752; disp. 19 mars 1755 (De crepusculis; pres. M. Strömer); fil. kand. 24 maj 1756; disp. 15 mars 1758 (De interpolatione astronomica; pres. B. Fer-ner); f...

Bergstrand, Carl Erik, Lantbrukskemist (1830 – 1914)
1, Carl Erik Bergstrand, f. 12 mars 1830 i Kila socken, Västerås stift, d 23 jan. 1914 i Filipstad. Föräldrar: bonden Anders Larsson i Kila och Katarina Matsdotter. Åtnjöt skolundervisning i Sala och Västerås; inskriven i Västmanlands—Dala nation i Uppsala 3 juni 1849; avlade studentexamen 13 juni s. å.; inskriven vid universitetet 19 apr. 1850; fil. kand. 15 sept. 1855; disp. 16 maj 1857; fil...
Berlin, Nils Johan, Kemist (1812 – 1891)

Berlin, Nils Johan, f. 18 febr. 1812 i Härnösand, d 27 dec. 1891 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Nils Magnus Berlin och Anna Sofia Gustava Kjernander. Elev vid Härnösands trivialskola 1822 och vid dess gymnasium 1825; student i Uppsala 8 febr. 1830; disp. 29 febr. 1832 (De veritate et fictione in poesi Romanorum epica, p. I; pres. J. Sellén); fil. kand. 12 dec. s. å.; disp. 4 juni 1833 (...

Berzelius, Jöns Jacob, Läkare, Naturforskare, Kemist (1779 – 1848)

Berzelius, Jöns Jacob, f. 20 aug. 1779 i Väversunda, d 7 aug. 1848 i Stockholm. Föräldrar: supremus collega scholæ i Linköping Samuel Berzelius och Elisabet Dorotea Sjösteen. Genomgick Linköpings gymnasium 1793–96; student i Uppsala 18 okt. 1796; med. fil. kand. 5 dec. 1798; disp. 6 dec. 1800 (Nova analysis aquar. Medeviensium; pres. A. G. Ekeberg); med. kand. 20 maj 1801; med. lic. 11 dec. ...

Bladin, Johan Adolf, Kemist (1856 – 1902)

Bladin, Johan Adolf, f. 23 okt. 1856 i Bladåkers församling, d 21 juni 1902 därstädes. Föräldrar: bruksinspektören Lars Adolf Bladin och Hedvig Karolina Westin. Genomgick Uppsala h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1876; student i Uppsala ht. 1877; fil. kand. 30 maj 1882; fil. lic. 26 apr. 1888; disp. 12 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1889; vistades såsom innehavare...

Blomén, Johan Emil, Uppfinnare, Sprängämneskemist (1860 – 1920)

Blomén, Johan Emil, f. 30 mars 1860 i Arvika, d 5 juli 1920. Föräldrar: apotekaren, sedermera bankkamreraren Johan Vilhelm Blomén och Alina Maria Beskow. Intogs i Stockholms ate-neum ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1880; utexaminerad från krigsskolan å Karlberg 31 okt. 1881; underlöjtnant vid fortifikationen 23 dec. s. å.; erhöll avsked 30 dec. s. å.; studerade vid Upp...

Blomstrand, Christian Wilhelm, Kemist (1826 – 1897)

2, Christian Wilhelm Blomstrand, den föregåendes broder, f. 20 okt. 1826 i Växjö, d 5 nov. 1897 i Lund. Genomgick Växjö skola och gymnasium; student i Lund 8 okt. 1844; disp. 30 nov. s. å. (M. Tullii Ciceronis ad M. Brutum orator... notis illustratum et Suethice versum, p. V; pres. J. O. Lindfors); fil. kand. 1 juni 1850; disp. 21 juni s. å. (Vindiciæ Horatianæ si ve de Horatii car...

Bodman, A G (Gösta), Kemist (1875 – 1960)

Bodman, Anders Gustaf (Gösta), f. 5 aug. 1875 i Råneå. Föräldrar: provinsialläkaren, fil. doktorn Gustav Lorens Bodman och Anna Matilda Ekström. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1884; avlade studentexamen därstädes 6 juni 1893; student vid Uppsala universitet 26 sept. s. å.; fil. kand. 30 jan. 1897; fil. lic. 29 maj 1901; disp. 5 maj 1906; fil. doktor 31 maj s. å.; idkade studier vi...

Borck, von, Johan Bernhard, Kemist (1821 – 1855)

von Borck, Johan Bernhard, f. 17 juli 1821 i Karlskrona, d 12 apr. 1855 i Lund. Föräldrar: premiärlöjtnanten vid flottan Johan August von Borck och Erika Kristina Coleur. Student i Lund 2 okt. 1839; disp. 16 dec. 1840 (Apparatus ad historiam Sveo-Gothicam Celsiani sectio secunda, p. 37; pres. H. Reuterdahl); filol. kand. 20 juni 1842; fil. kand. 20 dec. 1843; disp. 14 juni 1844 (Bidrag till ...

Brandt, Georg, Kemist (1694 – 1768)

Brandt, Georg, f. 21 juli 1694 på Riddarhyttan i Skinnskattebergs socken, d 29 apr. 1768 i Stockholm. Föräldrar: f. d. apotekaren Jurgen Brandt och Katarina Ysing. Student i Uppsala 7 dec. 1705. Kanslist i advokatfiskalskontoret i bergskollegium 4 juni 1714–11 sept. 1716; auskultant i bergskollegium 28 nov. 1715 (ed 12 dec); stipendiat i kemien (med 300 dlr smt årligen) 22 juni 1721–31 dec. ...

Bredberg, Bengt Gustaf, Kemist, Bergmästare (1797 – 1873)

1. Bengt Gustaf Bredberg, f. 6 juni 1797 i Kristine församling, Göteborg, d. 4 dec. 1873 i Valdemarsvik. Föräldrar: grosshandlaren Olof Bredberg och Johanna Maria Santesson. Åtnjöt undervisning i hemmet, bl. a. av gymnasieadjunkten, sedermera domprosten i Uppsala J. Thorsander; fortsatte privatstudierna i Lund och Uppsala; student i Uppsala 12 okt. 1810; avlade hovrättsexamen 8 juni 1815 och...

Carlson, Oscar Fredrik, Företagsledare, Elektrokemist (1844 – 1916)

Carlson, Oscar Fredrik, f. 30 jan. 1844 i Norrköping, d. 9 nov. 1916 i Stockholm. Föräldrar: klädesfabrikören Fredrik Teodor Carlson och Tekla Karolina Lovisa Svedelius. Genomgick Norrköpings lyceum; avlade studentexamen i Uppsala 14 sept. 1861; inskriven vid universitetet därstädes 16 sept. 1861; avlade bergsexamen 30 maj 1865; e. o. elev vid Falu bergsskola 1865—66; företog utrikes studier...

Chydenius, Samuel, Uppfinnare, Kemist, Mineralog (1727 – 1757)

1. Samuel Chydenius, f. 22 febr. 1727 i Euraåminne i Finland, d 11 juli 1757 genom drunkning i Kumo älv. Föräldrar: dåvarande pastorsadjunkten, sedermera kyrkoherden i Gamla Karleby Jakob Chydenius och Hedvig Hornaeus. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet; student i Åbo 1745; disp. 2 maj 1746 (Theses theologicæ; pres. Johan Wallenius), 4 apr. 1747 (Dissertatio historica de Askmanni...

Cleve, Per Teodor, Kemist, Mineralog (1840 – 1905)

1. Per Teodor Cleve, f. 10 febr. 1840 i Stockholm, d 18 juni 1905 i Uppsala. Föräldrar: stadsmäklaren och grosshandlaren Fredrik Teodor Cleve och Sofia Ulrika Glansberg. Elev vid Stockholms gymnasium ht. 1854—vt. 1858; student i Uppsala 17 maj 1858; studerade mineralogi under professor K. G. Mosanders ledning sommaren 1858; fil. kand. 1 mars 1862; disp. 31 okt. 1862; fil, ...

Cleve von Euler, Astrid M, Gymnasielärare, Geolog, Botanist, Kemist (1875 – 1968)

2. Astrid Maria Cleve von Euler, den föregåendes dotter, f. 22 jan. 1875 i Uppsala. Åtnjöt privat undervisning; elev vid École supérieure de Morges (canton de Vaud) sept. 1887—juni 1888; avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. allmänna läroverk 26 maj 1891; student vid Uppsala universitet ht. 1891; fil. kand. 31 jan. 1894; fil. lic. 31 jan. 1898; disp. 27 maj 1898; fil. doktor 31 maj...

Collenberg, Oscar E (Olsson), Kemist (1885 – 1971)

Collenberg, Oscar Edvard (Olsson), f. 4 jan. 1885 i Ulrika församling. Föräldrar: lantbrukaren Nikolaus August Olsson och Kristina Matilda Johansson. Elev vid Linköpings h. allmänna, läroverk ht. 1898; avlade studentexamen därstädes 25 maj 1905; student i Uppsala 5 sept. 1905; fil. kand. 15 sept. 1908; fil. lic. 9 apr. 1913; disp. 30 sept. 1914; fil. doktor 31 maj 1915; studerade elektrokemi...

Collin, August Zacharias, Språkforskare, Kemist (1833 – 1886)

2. August Zacharias Collin, den föregåendes brorson, f. 23 aug. 1833 i Glimåkra, d 23 juli 1886 å Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Föräldrar: prosten Martin Elmgren Collin och Charlotta Sofia Olin. Student i Lund 3 juni 1852; fil. kand. 17 sept. 1856; disp. 20 febr. 1858; fil. doktor (primus) 1 juni 1859; företog studieresor till England, Skottland och Frankrike maj—nov....

Cronquist, A Werner, Kemist (1846 – 1910)

Cronquist, Albert Werner, f. 22 juni 1846 i Malmö, d. 22 nov. 1910 i Stocksund, Danderyds församling. Föräldrar: boktryckaren och litteratören Johannes Cronquist och Anna Kristina Lundgren. Elev vid Landskrona 1. elementarläroverk 31 jan. 1857—vt. 1860, vid Malmö tekniska elementarskola ht. 1860—15 juni 1863 och vid teknologiska institutet 5 sept. 1863—7 juni 1866; företog, företrädesvis med...

Cronstedt, Axel Fredrik, Kemist, Mineralog, Bergmästare (1722 – 1765)

5. Axel Fredrik Cronstedt, den föregåendes kusin, son till C. 2 i hans andra gifte, f. 23 dec. 1722 på Ströppsta i Turinge socken, d. 19 aug. 1765 på Nisshytte bruk i Säters socken i Dalarna. Bodde från 1724 på Siggesta i Värmdö socken, dit hans föräldrar då flyttade; åtnjöt undervisning i hemmet av informatorer från 1726; studerade i Uppsala från 1738 eller 1739, men syn...

Dahlerus, Carl Gustaf, Kemist (1857 – 1910)

Dahlerus, Carl Gustaf, f. 7 febr. 1857 i Stockholm, d. 18 mars 1910 å Islinge, Lidingö församling. Föräldrar: lärftskramhandlanden Karl Edvard Dahlerus och Louise Charlotte Hedman. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm 1 okt. 1867—vt. 1873, vid Hj. Berwalds privatkurs ht. 1873 och vid teknologiska institutet 15 sept. 1874—31 okt. 1877; idkade praktiska studier vid mekanis...

Eggertz, Hans Peter, Kemist, Geschworner (1781 – 1867)

1. Hans Petter Eggertz, f. 26 maj 1781 på Gammelberget, Stora Kopparbergs sn (Kopp.), d. 13 juni 1867 i Falun. Föräldrar: bergsrådmannen Daniel Eggertz och Brita Christina Hellsén. Student vid Uppsala univ. 13 febr. 1798; jurid. ex. där 3 juni 1801; auskultant i Bergskollegium 17 juni s. å.; bergsex. 1806; medinnehavare av apotek i Falun 1809–12; vik. geschworner i Falun 1812–13; geschworner...

Ekeberg, Anders Gustaf, Kemist (1767 – 1813)

2. Anders Gustaf Ekeberg, f. 15 jan. 1767 i Stockholm (Hedv. El), d. 11 febr. 1813 i Uppsala. Föräldrar: skeppsbyggmästaren Joseph Eric Ekeberg och Hedvig Ulrica Kilberg. Privatundervisning i Söderåkra prästgård utanför Kalmar 1779; skolelev i Västervik 1781–82; student vid Uppsala univ. 5 mars 1784; disp. pro exercitio 1787 och pro gradu 1788; promov. fil. magister 16 juni s. å.; ...

Ekman, Fredrik Gustaf, Donator, Kemist, Hydrograf (1852 – 1930)

13. Fredrik Gustaf Ekman, son till E. 8, f. 29 aug. 1852 i Stockholm (Skeppsh.), d. 26 febr. 1930 i Göteborg (Domkyrkoförs.). Elev vid Göteborgs realgymnasium 1866–70; studier vid Chalmerska institutet 1870–72; studerade analytisk kemi i Wiesbaden 1873–74; amanuens vid kem. laboratoriet i Uppsala 1877–78; deltog i undersökningen av havsströmmar i Kattegatt, Skagerak och Öresund 187...

Ekman, Fredrik Laurents, Kemist, Hydrograf (1830 – 1890)

12. Fredrik Laurents Ekman, f. 3 okt. 1830 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 1 jan. 1890 i Stockholm (Ad. Fredr.). Föräldrar: lektorn, sedermera prosten Carl Olof Ekman och Lovisa Claesson. Skolgång i Göteborg; student vid Uppsala univ. 6 dec. 1848; assistent vid Uppsala univrs teoretiskt kemiska laboratorium 1854; lärare i botanik vid Upsala lyceum s. å.; fil. kand. i Uppsala 31 maj 1855; tf. ...

Ekstrand, Åke Gerhard, Kemist, Ämbetsman (1846 – 1933)

Åke Gerhard Ekstrand, f. 28 dec. 1846 i Gränna, d. 9 april 1933 i Stockholm (Ad. Fredr.). Föräldrar: prosten Johan Ekstrand och Martha Maria Soop. Förberedande skola i Gränna; elev vid Jönköpings läroverk 1857, mogenhetsex. där 26 maj 1865; student vid Uppsala univ. 18 sept. s. å.; fil. kand. där 29 maj 1872; amanuens vid univ:s kemiska laboratorium i Uppsala 1874, vt. 1875 och från 1878; di...

Engeström, Jonas Albin, Präst, Kemist (1787 – 1846)

6. Jonas Albin Engeström, f. 29 mars 1787 i Mjällby sn (Blek.), d. 17 juli 1846 i Lund (Domkyrkoförs.). Föräldrar: prosten fil. magister Carl Engeström och Sophia Maria Albin. Student vid Lunds univ. 30 sept. 1802; fil. magister där 23 juni 1808; e. o. amanuens vid universitetsbiblioteket där 20 april 1809; docent i matematik och astronomi vid Lunds univ. samt amanuens vid astronomiska obser...

Engeström, von, Gustav, Kemist, Mineralog (1738 – 1813)

3. Gustav von Engeström, son av E. 1 och bror till E. 2, E. 4 och E. 5, f. 1 aug. 1738 i Lund, d. 12 aug. 1813 på Vrå, Skogs-Tibble sn (Upps.). Student vid Lunds univ. 13 mars 1744; adlad 22 nov. 1751; juridisk ex. i Lund 25 juni 1755; auskultant i Bergskollegium 7 jan. 1756; e. o. notarie där 11 maj 1758 och i samband därmed elev vid Ädelfors guldverk...

Engström, Nils F L, Lantbrukskemist (1851 – 1906)

Engström, Nils Ferdinand Linus, f. 15 febr. 1851 på Nybohov, Brännkyrka sn (Sth.), d. 28 aug. 1906 i Lund. Föräldrar: godsägaren Carl Ferdinand Engström och Mathilda Apollonia Glassel. Elev vid Stockholms gymnasium 1865; mogenhetsex. där 15 maj. 1869; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å.; fil. kand. 1875; amanuens vid Uppsala univ:s kemiska laboratorium 1874–77; disp. pro gradu 24 maj 18...

Feilitzen, von, Carl Axel Hjalmar, Lantbrukare, Lantbrukskemist (1870 – 1928)

6. Carl Axel Hjalmar von Feilitzen, son av F. 4, f. 10 okt. 1870 på Blomsfors bruk, Horns sn (Ög.), d. 7 mars 1928 på Lidingön. Mogenhetsex. vid H. allm. läroverket i Jönköping 13 juni 1889; elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1890, avgångsex. därifrån 20 okt. 1892; student vid univ. i Göttingen 16 okt. 1894; doktor phil. där 15 maj 1897; extra assistent vid kemiska stationen i Jönk...

Ferber, Johan (Johann) Jacob, Kemist, Mineralog (1743 – 1790)

2. Johan(n) Jacob Ferber, sonson till F. 1, f. 29 aug. 1743 i Karlskrona, d. i mitten av april 1790 i Bern, Schweiz. Föräldrar: amiralitetsapotekaren och tituläre assessorn Johan Heinrich Ferber och Eva Maria Ankarcrona. Student vid Uppsala univ. 8 sept. 1761; disp. pro exercitio där 22 juni 1763; auskultant i Bergskollegium 7 nov. s.å.; mineralogisk-geologiska studie- och forsknin...

Forsén, Lennart, Kemist (1889 – 1943)

Forsén, Lennart, f 7 febr 1889 i Gamlakarleby (Kokkola), Finland, d 17 sept 1943 i Djursholm. Föräldrar: sedermera borgmästaren i Jakobstad Frans Justus F o Hilma Charlotta Wirkberg. Studentex vid Helsingfors univ 14 maj 1906, elev vid Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich 1906, diploming:ex där mars 1911, forskningsassistent där hos prof Richard Willstätter 1911–12, drsgrad där med ...

Gadd, Pehr Adrian, Ekonom, Kemist (1727 – 1797)

Gadd, Pehr Adrian, f 12 april 1727 i Birkala (Tavasteh), d 11 aug 1797 i Åbo. Föräldrar: kronofogden Jakob G o Sara Gottleben. Inskr vid Åbo akad 19 april 1742, disp pro gradu 9 juli 1748, mag 3 aug s å, doc i naturalhist o ekon 6 dec 1750, allt vid Åbo akad, förordn att under resor i s Finlands skärgård undersöka förekomsten av hushållsväxter m m 1753–55, inspektor för salpetersjuderierna i...

Gadolin, Johan, Kemist (1760 – 1852)

2 Gadolin, Johan, son till G 1, f 5 juni 1760 i Åbo, d 15 aug 1852 på Sunila säteri, Virmo (Åbo o Björneb). Inskr vid Åbo akad 10 april 1775, vid Uppsala univ 25 juni 1779, mag där 17 juni 1782, amanuens vid akad:bibl i Åbo 20 febr 1784, eo adjunkt 2 juli 1785, eo prof 8 aug s å, ord adjunkt 3 jan 1789, prof i kemi i survivance efter P A Gadd 6 maj s å, säte o stämma i fil fak 13 d...

Gahn, J Gottlieb, Kemist, Bergmästare (1745 – 1818)

1 Gahn, Johan Gottlieb, f 19 aug 1745 på Voxna bruk, Ovanåker (Gävl), d 8 dec 1818 i Falun. Föräldrar: lanträntmästaren Hans Jacob G o Anna Maria Schulzen. Inskr vid Uppsala univ 19 febr 1754, gymnasist i Västerås 1758, studerade i Uppsala 1762–70, auskultant i bergskoll 22 dec 1768, bergsex i Uppsala 1770, stipendiat i kemi 3 dec 1773–2 juni 1814, bergmästares titel 16 maj 1782, r...

Gahn, Henrik, Industriidkare, Uppfinnare, Kemist (1820 – 1874)

4 Gahn, Henrik, sonson till G 1, f 1 april 1820 i Falun, d 30 mars 1874 i Uppsala. Föräldrar: salpetersjuderidir Johan Henric G o Johanna Charlotta Théel. Inskr vid Uppsala univ 9 nov 1838, studerade där till 1841, genomgick Falu bergsskola 1841–42, elev på Jernkontorets stat 1842, extra stipendiat där 1845–48, ägnade sig åt skogsaffärer 1848–62, skogschef i Bergviks sågverksab (Gä...

108 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se