Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
117 träffar, sida:  1 2 3 
Afzelius, Fredrik Georg, Filosof, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1812 – 1896)

6. Fredrik Georg Afzelius, f. 7 dec. 1812 i Film, d 19 mars 1896. Föräldrar: läkaren vid Dannemora gruvor Karl Johan Afzelius och Johanna Kristina Öberg. Genomgick Uppsala katedralskola 1821–29; inskriven som student i Uppsala 12 juni 1829; disp. 30 maj 1835 (Aristophanis comcedia, quæ Aχαρηζ inscribitur, p. I, pres. K. A. Hagberg); fil. kand. 12 dec. 1835; disp. 6 juni 1836 (Ästhetiska betr...

Afzelius, J F Ivar, Kommunalpolitiker, Talman, Domare, Riksdagsman (1848 – 1921)

8. Johan Fredrik Ivar Afzelius, son till A. 6, f. 15 okt. 1848 i Uppsala. Avlade mogenhetsexamen vid Uppsala h. elementarläroverk 22 maj 1867; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1868; jur. utr. kand. 24 sept, 1873; studerade vid universiteten i Leipzig och Göttingen okt. 1874–aug. 1875; jur. utr. lic. 1 sept. 1877; disp. 23 jan. 1877; jur. utr. dokto...

Almquist, Gustaf Fridolf, Kommunalpolitiker, Jurist, Generaldirektör, Riksdagsman (1814 – 1886)

4. Gustaf Fridolf Almquist, den föregåendes halvbror, f. 31 okt. 1814 å Antuna gård, d 12 okt. 1886 å Hanstaviks gård i Södertälje landsförsamling. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Agnes Katarina Alten. Student i Uppsala 8 okt. 1830; avlade hovrätts- och kameralexamen 9 juni 1833. Auskultant i Svea hovrätt 21 juni samt vid Stockholms rådstugu- och kämnärsrätter ...

Almström, A F Robert, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1834 – 1911)

Almström, Adolf Fredrik Robert, f. 19 aug. 1834 i Åmål, d 17 sept. 1911 å Rörstrand. Föräldrar: apotekaren Per Olof Almström och Sofia Charlotta Gjörcke. Anställd vid Rörstrands porslinsfabrik 1850; idkade tillika specialstudier å professor K. G. Mosanders laboratorium; företog utrikes studieresor; förste verkmästare vid ovannämnda fabrik 1855; delägare i densamma; teknisk disponent därstäde...

Anderson, Fredrik, Kommunalpolitiker, Astronom, Skolman (1842 – 1906)

Anderson, Fredrik, f. 16 juni 1842 i Karlskrona, d 24 nov. 1906 i Halmstad. Föräldrar: flaggunderofficeren Frans Oskar Anderson och Kristina Matilda Modin. Student i Lund 25 maj 1860; fil. kand. 23 okt. 1867; disp. 19 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog en studieresa till Tyskland, Schweiz och Belgien. Vik. adjunkt vid Karlskrona h. elementarläroverk vt. 1864 från 18 apr.; extralärar...

Andersson, Hans, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1848 – 1919)

Andersson, Hans, i Västra Nöbbelöv, sedermera i Skivarp, f. 24 aug. 1848 i Snårestad. Föräldrar: hemmansägaren Anders Hansson och Gertrud Persdotter. Lantbrukare i Snårestad 1869, i Västra Nöbbelöv 1874 och i Rosenhill, Skivarp 14 mars 1908; v. ordförande i kommunalnämnden i Snårestad; ledamot av riksdagens andra kammare från 1882 (för Ljunits och Herrestads härad 1882–90, för Herrestads, Lj...

Andersson, Ola, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1837 – 1919)

Andersson, Ola, i Nordanå, sedan Burlöv och Malmö, f. 2 nov. 1837 i Nordanå, Görslövs socken. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jönsson och Karna Olsdotter. Inlöste fädernehemmanet i Nordanå av syskonen 1860 samt erhöll köp å hustruns andel i Burlöv 1876; kommunalstämmans ordförande dec. 1862; ledamot av riksdagens andra kammare för Bara och Torna domsaga 1871 lagt.–1872 samt för Bara härad 18...

Andersson, Peter, Kommunalpolitiker, Lantbrukare, Riksdagsman (1838 – 1894)

Andersson, Peter, i Högkil, f. 30 jan. 1838 i Håbols församling, d. 1 juni 1894. Föräldrar: hemmansägaren Anders Petersson i Högkil och Kajsa Magnusson. Hemmansägare; kommunalordförande; landstingsman; ledamot av riksdagens andra kammare för Tössbo och Vedbo domsaga av, Älvsborgs län 1882–84 samt 1888–94 och var därunder bl. a. ledamot av särskilt utskott 1889 och 1890, medlem av gamla lantm...

Arhusiander, Magnus, Kommunalpolitiker, Grosshandlare, Riksdagsman (1829 – 1908)

Magnus Arhusiander, f. 17 jan. 1829 i Säter, d 19 maj 1908 i Sundsvall. Föräldrar: kyrkoherden i Säter Karl Arhusiander och Andrietta Maria Schåltz. Åtnjöt undervisning i hemmet; genomgick tredje och fjärde klasserna i Falu skola. Bokhållare vid Forsse bruk 1845 samt vid Bollsta bruk s. å.; bokhållare 1851 och längre fram inspektor hos P.F. Heffner i Sundsvall; ledamot av Sundsvalls drätselk...

Bagge, Gösta Adolfsson, Nationalekonom, Kommunalpolitiker (1882 – 1951)

Gösta Adolfsson Bagge, f. 27 maj 1882 i Stockholm. Föräldrar: bankokommissarien Adolf Olof Fredrik Bagge och Sigrid Agnes Schuberth. Lärjunge vid Stockholms högre latinläroverk å Norrmalm ht. 1892; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1900; student i Uppsala 17 juli s. å.; fil. kand. 30 jan. 1904; studerade vid The Johns Hopkins university i Baltimore 1904–05; fil. lic. vid Stockholms hög...

Bengtsson, Jöns, Kommunalpolitiker, Landstingspolitiker, Lantbrukare, Riksdagsman (1837 – 1919)

Bengtsson, Jöns, f. 16 maj 1837 i Gullåkra, Brågarps socken, d 8 aug. 1919 därstädes. Föräldrar: hemmansägaren Bengt Mårtensson i Gullåkra och Mätta Andersdotter. Hemmansägare å Gullåkra n: o 1 maj 1858; ordförande i Brågarps sockens kommunalstämma och kommunalnämnd 1865—1908; landstingsman 1870—1913 och var därunder i många år ledamot av landstingets finansutskott; ledamot i lasarettsdirekt...

Björling, Carl Georg E, Kommunalpolitiker, Jurist, Akademisk lärare (1870 – 1934)

4. Carl Georg Emanuel Björling, den föregåendes son, f. 16 sept. 1870 i Halmstad. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund vt. 1880–ht. 1883; åtnjöt enskild undervisning; avlade mogenhetsexamen vid Kristianstads h. allmänna läroverk 28 maj 1887; student vid Lunds universitet 16 sept. s. å.; jur. fil. kand. 31 maj 1888; jur. utr. kand. 29 apr. 1891; jur. utr. lic. 16 maj 1896; jur....

Blomberg, K Hugo, Kommunalpolitiker, Jurist, Riksdagsman (1850 – 1909)

Blomberg, Knut Hugo, f. 9 febr. 1850 i Hamrånge, d 27 okt. 1909 i Uppsala. Föräldrar: bruksförvaltaren Anders Vilhelm Blomberg och Gustava Dorotea Barchæus. Elev vid Sundsvalls l. elementarläroverk och vid Hudiksvalls h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 19 maj 1869; student i Uppsala 30 sept. s. å.; fil. kand. 13 sept. 1873; disp. 8 maj 1875; fil. doktor 31 m...

Broomé, Gustaf, Kommunalpolitiker, Jurist (1824 – 1894)

2. Gustaf Broomé, den föregåendes son i hans första gifte, f. 20 okt. 1824 i Västra Sallerup, d. 26 apr. 1894 i Lund. Student i Lund 1 okt. 1840; disp. 8 dec. 1841 (Bedse historia ecclesiastica, critice examinata, p. V; pres. A. Crohholm); fil. kand. 17 juni 1846; disp. 18 juni s. å. (Bidrag till historien om personlighetsprincipets utveckling hos de germaniska nationerna, VIII; pr...

Bülow, C A Waldemar, Kommunalpolitiker, Publicist, Naturskyddsföreträdare (1864 – 1934)

2. Christian Albin Waldemar Bülow, den föregåendes son, f. 14 jan. 1864 i Lund. Elev vid Lunds privata elementarskola ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886 och deltog en tid flitigt i det akademiska föreningslivet. Inträdde i. redaktionen för Folkets tidning 1886; redaktör från 1 dec. 1891 (utgivningsbevis 26 nov.) —1920; omb...

Börtzell, J E Algernon, Grafiker, Kommunalpolitiker, Översättare (1840 – 1918)

2. Johan Erik Algernon Börtzell, den föregåendes sonson, f. 21 sept. 1840 i Västra Tunhems församling, d. 26 jan. 1918 i Saltsjöbaden. Föräldrar: kaptenen Johan Adolf Börtzell och Vilhelmina Emerentia Cneiff. Student vid Uppsala universitet 10 sept. 1857; elev vid teknologiska institutet 5 sept. 1857—1 juni 1860. Biträdande ingenjör vid Stockholms vattenbyggnad 1860—61; nivellör i ...

Cederström, Carl G, Läkare, Kommunalpolitiker, Fiskeribiolog (1830 – 1900)

10. Carl Gustaf Cederström, son till C. 6, den föregåendes syssling, f. 16 sept. 1830 på Bråte i Segerstads socken, d 5 juli 1900 därstädes. Elev i Uppsala lyceum; preliminarist vid Uppsala universitet 22 maj 1846; student därstädes 16 okt. 1846; disp. 19 mars 1851 (Om dana-arf, 1; pres. K. A. Juel); fil. kand. 31 mars 1851; disp. 13 juni 1851 (Om de i trakten af Carlstad...

Centerwall, Anders Fredrik, Kommunalpolitiker, Artilleriofficer (1845 – 1907)

2. Anders Fredrik Centerwall, den föregåendes syssling, f. 17 mars 1845 i Malmö, d 18 aug. 1907 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen och auditören Olof Jonas Centerwall och Karolina Oskaria Felicia Gullander. Kadett vid krigsakademien å Karlberg 2 apr. 1861; avlade officersexamen 9 dec. 1864; underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 30 dec. 1864; elev vid krigshögskolan å Marieberg 3...

Dahm, Oscar Elis Leonard, Kommunalpolitiker, Läroboksförfattare, Skolman, Riksdagsman (1812 – 1883)

Dahm, Oscar Elis Leonard, f. 11 okt. 1812 i Resby komministergård, Arby församling, d. 18 dec. 1883 i Kalmar. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Arby och Hagby Mattias Dahm och Elisabet Charlotta Dahlerus. Elev i Kalmar skola 9 febr. 1825 och i dess gymnasium ht. 1826; student i Uppsala 14 okt. 1829; disp. 15 juni 1831 (In Titum Livium Patavinum specimina varia...

Ekman, Gustaf Henric, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1774 – 1847)

5. Gustaf Henric Ekman, den föregåendes bror, f. 24 (ej 23) nov. 1774 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 15 jan. 1847 där (ibid.). Elev i Christiansfeld (Sönderjylland) 1782; student vid Lunds univ. 26 mars 1791; jur. ex. där 25 maj s. å.; medlem av Handelssocieteten i Göteborg 1801; burskap som handlande där 17 dec. 1802; grosshandlare 1802–42; grundade 1802 handelsfirman Ekman & Co.,...

Ekman, Johan (Janne) Jacob, Affärsman, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1815 – 1908)

10. Johan (Janne) Jacob Ekman, bror till föreg., f. 25 okt. 1815 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 14 jan. 1908 där (ibid.). Elev vid Göteborgs handelsinstituet 1829–31; utex. från Ghalmersska slöjdskolan 1832; anställd vid Ekman & Co:s kontor 1831–37; burskap som grosshandlare i Göteborg 1837; bolagsman i Ekman & Co. s. å.; innehavare av denna firma 1843–91, fr. o. m. 1847 med Henrik...

Eriksson, Carl Johan Bertil, Kommunalpolitiker (1890 – 1948)

Eriksson, Carl Johan Bertil, f. 19 juni 1890 i Stockholm (Jak.), d. 23 april 1948 där (Högalid). Föräldrar: biljardägaren Claes Johan Eriksson och Brita Öhman. Kemigraf 1906–17; livsmedelsinspektör för Stockholms stads livsmedelsnämnd 1917–19; ombudsman i handelsarbetarförbundets Stockholmsavdelnings samorganisation 1919–40; stadsfullmäktig i Stockholm från 1931 (andre vice ordf. 1938–41); o...

Ersson, Bälter Sven, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Donator, Riksdagsman (1825 – 1900)

Ersson, Bälter Sven, f. 18 nov. 1825 i Östnor, Mora sn (Kopp.), d. 20 juni 1900 på Mora sjukstuga. Föräldrar: hemmansägaren Balter Eric Ersson och Hinders Kerstin Andersdotter. Sockenskrivare 1853–62; kommunalnämndens ordförande 1863–96; led. av landstinget i Kopparbergs län 1863–81, 1885–90; led. av bondeståndet 1856–58, 1862–63 och 1865–66 (led. i förstärkta bankoutskottet 1856–58 och av f...

Fock, Alfred H E, Fysiker, Kommunalpolitiker, Ämbetsman, Riksdagsman (1818 – 1901)

2 Fock, Alfred Henrik Edvard, f 9 okt 1818 på Näs, Bjurbäcks sn (Skarab), d 19 febr 1901 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kanslisten frih Adolf Fredrik F o Anna Carolina de Frese. Officersex i Jönköping 29 april 1836, underlöjtn vid Kronobergs reg 17 nov 1837, löjtn vid nämnda reg 26 mars 1845, kompanioff vid Krigsakademin å Karlberg 1845–46, lärare i fysik vid högre artillerilärov vid Marieber...

Forslund, J Albert, Kommunalpolitiker, Socialminister, Kommunikationsminister, Fackföreningsman (1881 – 1954)

Forslund, Johannes Albert, f 11 april 1881 i Ovansjö (Gävl), d 4 maj 1954 i Sthlm (Spånga). Föräldrar: valsverksarbetaren Olof Ersson F o Anna Maria Wikström. Anställd vid Kungsgårdens ab:s såg i Ovansjö 1892, bromsare vid Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg 3 febr 1899–30 sept 1916, ordf i Sv Järnvägsmannaförb:s avd i Norrsundet, Hamrånge (Gävl) okt 1906–1918, led av Gävl:s läns landsting 1 se...

Fredholm, Karl A, Kommunalpolitiker, Geolog, Skolman (1840 – 1910)

Fredholm, Karl August, f 8 maj 1840 i Frösve (Skar), d 20 febr 1910 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: häradsdomaren Lars Larsson o Lena Eriksdtr (se släktart). Elev vid Skara h allm lärov 1855–62, studentex i Uppsala 6 sept 1862, inskr vid Uppsala univ 8 sept s å, fil kand där 7 nov 1868, disp 21 maj 1869, fil dr där 31 maj s å, provår i Sthlm 1869–70, extralär vid Jakobs lärov där läs...

Fåhræus, Fredrik I, Präst, Kommunalpolitiker, Skolman (1862 – 1936)

3 Fåhraeus, Fredrik Immanuel, sonson till F 2, f 4 febr 1862 i Sthlm (Klara), d 28 nov 1936 i Västerås. Föräldrar: fil dr Fredrik Edvard F o Carolina Mathilda Nytzell. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 19 maj 1880, inskr vid Uppsala univ 13 sept s å, fil kand 26 maj 1882, fil lic 30 jan 1885, disp 20 febr 1886, fil dr 31 maj s å, lektor i latin o grekiska vid Västerås h a l 9 mars 1887, ...

Gröné, Otto H, Kommunalpolitiker, Medicinhistoriker, Läkare (obstetriker) (1872 – 1960)

Gröné, Otto Henrik, f 4 dec 1872 i Grönby (Malm), d 2 dec 1960 i Malmö. Föräldrar: lantbrukaren Ola Nilsson o Karna Mårtensdtr. Mogenhetsex vid Lunds h a l 24 maj 93, inskr vid LU ht 93, med fil ex 15 sept 94, MK 26 febr 98, ML 29 maj 01, amanuens o underläk i Lund o Malmö 96—06, läk vid barnbördsavd vid Malmö allm sjukhus 1 febr 07, lasarettsläk där 20 nov 09, avd:läk vid Reservespital nr 1...

Hammarberg, Peter, Affärsman, Kommunalpolitiker (1814 – 1888)

Hammarberg, Peter, f 4 jan 1814 i Gbg (Domk), d 20 juni 1888 där (ibid). Föräldrar: grosshandl Johan (Jan) Jacob H o Charlotta Lamberg. Elev vid Gbgs handelsinst 20 april 26—19 juni 30, anställd hos grosshandl Sven Renström 31—42, burskap som grosshandl i Gbg 1 april 42, deläg i firma Swen Renström (från 51 Sw Renström & Co) från 43, ensam ledare för firman från 69, syssloman vid G...

Hansén, David, Kommunalpolitiker, Ämbetsman, Handelsminister, Riksdagspolitiker (1880 – 1957)

Hansén, David, f 6 (enl fb 17) okt 1880 i Häggan, Skogså, Överluleå (Nb), d 20 maj 1957 i Nederluleå. Föräldrar: småbrukaren o skomakaren Hans Petter Olofsson o Kristina Katarina (Stina Kajsa) Hansdtr. Handelsbiträde i Gammelstad 98—09, grosshandl 10—37, revisor i Riksbankens avd: kontor i Luleå 11—17, ordf i Nederluleå kommunalstämma 15-—19, led av styr för Skand kredit ab:s avd:kontor i Lu...

Hedlund, Sven A, Kommunalpolitiker, Publicist, Riksdagsman (1821 – 1900)

1 Hedlund, Sven Adolf, f 24 febr 1821 i Färentuna (Sth), d 16 sept 1900 i Gbg (Domk). Föräldrar: lantbrukaren Carl Adolf H o Regina Björner. Inskr vid UU 4 okt 39, FK 12 mars 45, eo tjänsteman i ED samt eo amanuens vid KB 47, medarb i Dagligt Alleh 47—49, red för Örebro tidn 49—51, sekr i Allm reformbestyr 49—53, medarb i Aftonbladet 51—52, red för GHT fr o m 1 okt 52, burskap som ...

Henricsson, J Aron, Agitator, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1859 – 1941)

Henricsson, Johan Aron, f 15 febr 1859 i Istorp (Älvsb), d 16 mars 1941 i Augerum (Blek). Föräldrar: folkskollär Henrik Jonasson o Anna Maria Bryngelsson. Rallare 79—81, anst vid Svea livgarde 81—86, rörarb o grovarb i Härnösand 88 o Sundsvall 90, anst vid Sundsvalls stads arb:kommun 95—97, ordf där 97—05, agitator o ledare för arbetarnas motåtgärder under lockouten i Sundsvall 99, red för N...

Herlitz, Karl G, Kommunalpolitiker, Försäkringsman (1853 – 1935)

1 Herlitz, Karl Georg, f 22 okt 1853 i Visby, d 28 jan 1935 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kh Carl Fole Theofil H o Catharina Elisabeth Carolina Cramér. Mogenhetsex vid h a l i Visby 10 juni 71, inskr vid UU ht 71, FK vt 73, jur utr kand ht 79, eo notarie i Svea hovrätt 22 okt 79, v häradsh 3 okt 81, advokat i Visby 81—84, i Sthlm 85—97, sekr i sjölagskomm 84:—87, ombudsman i försäkringsab Sk...

Herslow, Carl C P, Kommunalpolitiker, Tidningsman, Riksdagsman (1836 – 1933)

1 Herslow, Carl Christian Petter, f 3 april 1836 i Karlskrona, d 18 sept 1933 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: kh Niclas Göran H o Anna Christina Liljeborg. Inskr vid LU 15 dec 53, disp pro gradu 24 maj 59, mag 1 juni 59, förest för Gbgs lyceum 62—66, lektor i levande språk vid Malmö h a l 66—74, red för Sydsv Dagbl 70—72, för Sydsv Dagbl Snällposten 72—07, led av AK 77—86 o 88—93 (...

Hjörne, Harry E, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1893 – 1969)

Hjörne, Harry Edvin, f 26 april 1893 i Waukegan, Ill, USA, d 16 febr 1969 i Gbg, Kristine. Föräldrar: stålverksarbetaren Carl Peter Bengtsson o Mathilda Persson. Toffelmakeriarb i Hässleholm 06—12, medarb i tidn Norra Skåne 12—18 (red:sekr 15—18), i Göteborgs-Posten från 18 (red:sekr 19, pol medarb o andre red 20, chefred o ansv utg från 26), red o ansv utg av Frisinnad Ungdom 20—25, ordf o ...

Holten, von, Johan David, Lantbrukare, Kommunalpolitiker (1814 – 1906)

2 von Holten, Johan David, son till H 1 i hans andra g, f 24 sept 1814 i Gbg, Kristine, d 15 nov 1906 där, Domk. Inskr vid UU 15 okt 32, kansliex 5 juni 35, hovrättsex 1 dec 36, ägare till landeriet Marieholm 39—89, tillsyningsman i 6:e fattigvårdsdistr 57—77, led av allm folkskolestyr 58—91 (v ordf 67 —71, ordf 72—91), av Gbgs o Bohus läns hushålln:s...

Hägge, Bengt A, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1857 – 1936)

Hägge, Bengt August, f 27 juli 1857 i Lofta, Kalm, d 21 mars 1936 i Halmstad. Föräldrar: hemmansägaren Erik Magnus Bengtsson o Katarina Charlotta Jacobsdtr. Mogenhetsex i Linköping vt 78, inskr vid LU ht 78, red:sekr vid Östgöta correspondenten maj 81, red o utg av Östgöta correspondenten o av Östergötlands veckoblad (från 1891 med tillägget Östgöta-posten) 9 juli 86— 10 juni 98, ägare, red ...

Höglund, Otto Magnus, Affärsman, Kommunalpolitiker (1846 – 1933)

Höglund, Otto Magnus, f 23 sept 1846 i Sthlm, Nik, d 7 febr 1933 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl Nils Magnus H o Fredrika Wilhelmina Lindroth. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 64, inskr vid UU ht 64, FK 30 maj 70, disp 21 maj 72, FD 31 maj 72, allt vid UU, grosshandl i järn- o stålvarufirman N M Höglunds söner & co 79—13, led av handels- o sjöfartsnämnden 86—16 (ordf där 05...

Höglund, C Zeth K, Kommunalpolitiker, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1884 – 1956)

Höglund, Carl Zeth Konstantin, f 29 april 1884 i Gårda, Göt (nu Gbg, Örgryte), d 13 aug 1956 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: läderhandl Carl Johan H o Anna Margareta Fyhr. Mogenhetsex vid h reallärov i Gbg vt 02, inskr vid Gbgs högsk ht 02, led av Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP) 02—17, åter från 26 (av partistyr 08—11, av VU 28—44), av soc:dem ungdomsförb 04 (av centralstyr 07—...

Jansson, Carl P, Kommunalpolitiker, Riksdagspolitiker (1858 – 1942)

Jansson, Carl Petter, f 29 juni 1858 i Färnebo, Värml, d 3 febr 1942 i Filipstad. Föräldrar : hemmansäg Jan Daniel Pettersson o Brita Maja Eriksdtr Pil. Banvakt vid Bergslagernas järnvägar 80—07, drev eget lantbruk i Edsbäcken, Färnebo, Värml, 87—30, led av AK för Färnebo härad 00—08, för Östersysslets domsaga 09—11, för Värmlands läns ö valkrets 12—14A o 18—32 (led av lagutsk 06—14A, av kon...

Jeansson, Johan J, Affärsman, Kommunalpolitiker (1831 – 1896)

1 Jeansson, Johan Julius, f 19 april 1831 i Karlskrona, d 1 dec 1896 i Kalmar. Föräldrar: kvarn- o åkeriägaren Gustaf Adolf Jansson o Christina Maria Wahlgren. Biträde hos handl Th W Jeansson, Kalmar, 50— 56, innehavare av grosshandelsfirman Joh Jeansson, Kalmar, 5 maj 56—96, led av hamnstyr där 60—94 (ordf i direktionen 86 —94), led av stadsfullm 64—96, ordf i fattigvårdsstyr o i handels- o...

Johansson, J Axel, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1868 – 1948)

Johansson, Johan Axel, f 31 aug 1868 i Sthlm, Klara, d 31 juli 1948 i Uppsala. Föräldrar: riddarhusvaktmästaren Anders J o Amalia Mathilda Sjölander. Elev vid Klara allm lärov, vid h latinlärov på Norrmalm 80, mogenhetsex där vt 86, inskr vid UU 6 sept 86, teol-fil ex 27 maj 90, medarb i DN 99, i Upsala Nya Tidn (UNT) dec 00, medred där 02, huvudred o ansv utg där från juni 03, led av styr f...

Johansson, Johan-Olov, Författare, Kommunalpolitiker, Fackföreningsman (1874 – 1955)

Johansson, Johan-Olov, f 12 aug 1874 i Skutskär, Älvkarleby, Upps, d 11 maj 1955 i Sthlm, Brännkyrka. Föräldrar: bruksarbetaren Olof Petter J o Maria Mathilda Olsén. Smedlärling vid Horndals järnbruk 88—96, smed där 01—05, valsmästare 05—08, ombudsman i Järn- och metallarbetareförb 08—13 (sekr 13—20, ordf 20—25), red för Järnarbetaren 11, led av LO:s represen-tantskap 18, led av komm ang ind...

Johansson-Visborg, Anna S, Kommunalpolitiker, Donator, Fastighetsägare, Fackföreningsordförande (1876 – 1953)

Johansson-Visborg, Anna Sofia, f 10 nov 1876 i Beateberg, Skar, d 7 aug 1953 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: jordbrukaren Johan Larsson o Sofia Johansdtr. Hembiträde o servitris i Falköping o Gbg 93—97, bryggeriarbeterska i Sthlm 97—04, ordf i Sv bryggeriindustriarbetareförb:s avd 15 04—53 (led av förb:s styr 06—36), kontorist hos Livförsäknab De förenade 04—18, ordf i Kooperativa kvinnogillesfö...

Järte, Otto E F, Kommunalpolitiker, Journalist, Ämbetsman, Riksdagspolitiker (1881 – 1961)

Järte, Otto Edvard Fridolf, f 10 okt 1881 i St Malm, Söd, d 3 maj 1961 i Sthlm, Jak. Föräldrar: lokföraren Fridolf Hjertquist o Sofia Ljungberg. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm vt 00, inskr vid UU ht 00, FK där 14 dec 03, medarb i Soc-Dem 03— 15, studier vid StH 04—05, vid univ i München 05—06, vid univ o handelshögsk i Berlin 06—08, amanuens vid kommerskolhs avd för arbetsstatistik ...

Karlsson, O Gottfrid, Kommunalpolitiker, Fackföreningsman, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1882 – 1953)

Karlsson, Oscar Gottfrid, f 6 febr 1882 i S:t Per, ög, d 29 juni 1953 i Vadstena. Föräldrar: snickaren Johan K o Maria Karlsson. Gälbgjutare o metallarb 96—00, lokeldare 00—18, ordf i Sv järnvägsmannaförb:s avd 193 06—43, led av styr i Vadstena arbetarekommun 07 o 10—32, led av Vadstena stadsfullm 11—19, lokförare 18—45, led av Sv järnvägsmannaförb:s förstärkta styr 18— 40, ordf i förbundsrå...

Karlsson, Hans G B, Kommunalpolitiker, Socialpolitiker, Försäkringsman (1909 – 1963)

Karlsson, Hans Gustav Bernhard, f 16 maj 1909 i Sthlm, Matt, d 13 nov 1963 där, Enskede. Föräldrar: kusken Oskar Bernhard K o Maria Eriksson. Realex i Sthlm 26, kontorsanställd hos bilfirman ab A Wiklund där 26—38, hos Konsumtionsfören Sthlm 38— 49, led av Sthlms stadsfullm 38—42 o från 47, led av lärlings- o yrkesskolstyr 39—52, v ordf där 51—52, led av luftskyddsnämnden 41—42, v ordf i Sv ...

Kilbom, Karl, Kommunalpolitiker, Partiledare, Tidningsman, Riksdagspolitiker (1885 – 1961)

Kilbom, Karl, f 8 maj 1885 på Österby bruk, Film, Upps, d 24 dec 1961 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: hovslagaren Carl Johan K o Ebba Mathilda Philper. Femårig folkskola, arbetare vid Österby bruk 97—03, vid Sandvikens jernverk 04, sjöman 04, arbetare vid verkstäder i Gävle, Krylbo o Gbg 05— 08, resetalare för soc:dem ungdomsförb sommaren 08—10, red för Skånska Soc:demokratens h...

Klingspor, Carl G A, Kommunalpolitiker, Godsägare, Riksdagspolitiker (1847 – 1911)

4 Klingspor, Carl Gustaf Adolph, bror till K 3, f 18 nov 1847 på Skörtinge, Skärkind, Ög, d 1 febr 1911 i Ulricehamn. Kadett vid krigsakad på Karlberg 3 april 65, utex 16 maj 68, underlöjtn vid Göta art:reg 20 maj 68, löjtn 6 sept 75, ordf i Medelplana kommunalstämma från 80, kapten 4 maj 83, i reserven 13 nov 85, led av styr för Kinnekulle-Lidköpings jernvägsab 89...

Kobb, S August, Affärsman, Kommunalpolitiker (1819 – 1901)

1 Kobb, Samuel August, f 5 aug 1819 i Gbg, Kristine, d 17 dec 1901 där, Domk. Föräldrar: handlanden Martin Samuel K o Amalia Sofia Kihlman. Handelsbetjänt i faderns firma, Gbg, 37, burskap som handl där 18 april 45, deläg i firma M S Kobbs söner, Gbg (filial i Sthlm) 48—01, led av drätselkommissionen 54—64, godeman för hantverkares mästarestycken 55—63, led av stadsfullm 63-...

117 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se