Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
34 träffar, sida:  1 
Boye, Fredrik C, Grafiker, Tidningsredaktör, Konsthistoriker, Kammarherre, Kavalleriofficer (1773 – 1857)

8. Fredrik Carl Boye af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 7 juli 1773 i Stralsund, d 8 febr. 1857 i Stockholm. Föräldrar: dv. ryttmästaren friherre Fredrik Boije af Gennäs, sedermera postdirektör i Stralsund samt titulär landshövding, och Fredrika Karolina von Blessing. Volontär i Blixenska regementet 1 juni 1775; kvartermästare i Västgöta kavallerire...

Breda, von, Lukas, Konsthistoriker, Dispaschör, Konsthandlare (1726 – 1799)

2. Lukas von Breda d. y., den föregåendes son, f. 11 sept. 1726 i Stockholm, d. 20 juni 1799 därstädes. Dispaschör vid sjöassuranskompaniet; erhöll K. fullmakt som svensk dispaschör 10 dec. 1796. LFrKA 1778.

Gift 1753 med Johanna Kornelia Piper, f. 2 juni 1725, d. 10 jan. 1777, dotter till skeppsklareraren och handlanden Johan Henriks...

Brising, G V Harald, Konsthistoriker (1881 – 1918)
Brising, Gustaf Victor Harald, f. 1 okt. 1881 i Stockholm, d. 21 dec. 1918 å Bergshyddan, Djurgården. Föräldrar: grosshandlaren Nils Gustav Johansson och Emilia Charlotte (Daniels- son) Östragård. Elev vid Nya elementarskolan i Stockholm ht. 1891; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1899; idkade studier huvudsakligen i Stockholm s. å.— 1900; student vid Uppsala universitet 14 sept. 190...
Böttiger, J (John) F, Konsthistoriker, Museiintendent (1853 – 1936)

3. Johan (John) Fredrik Böttiger, den föregåendes son, f. 25 mars 1853 i Stockholm. Elev vid Söderköpings lägre elementarläroverk vt. 1864 och vid Norrköpings högre elementarläroverk vt. 1867; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 26 maj 1873; student i Uppsala ht. 1873 och i Lund vt. 1877; fil. kand. 29 maj 187....

Cornell, J Henrik, Konsthistoriker (1890 – 1981)

2. Johan Henrik Cornell, den föregåendes son, f. 5 maj 1890 i Njurunda. Elev vid Sundsvalls h. allmänna läroverk ht. 1900; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1909; student vid Uppsala universitet 13 sept. 1909; fil. kand, 14 dec. 1912; fil. lic. 3 febr, 1917; disp. 25 maj 1918; fil. doktor 31 maj 1918; har företagit ett betydande antal studiereso...

Granberg, J Olof, Konsthistoriker (1858 – 1933)

Granberg, Johan Olof, f 24 sept 1858 i Sthlm (Jak), d 29 okt 1933 där (Engelbr). Föräldrar: konstnären Johan Rudolf G o Maria Elisabet Lindström. Mogenhetsex vid Nya elementarlärov i Sthlm 78, inskr vid LU 23 sept 79, eo amanuens vid Nationalmuseum 6 mars 84, red o utg av Ny ill tidn 86 —00, bibliotekarie vid FrKA 99—14, åter eo amanuens vid Nat:mus 15 maj 03, sekr där 15 jan 05—31 dec 12, a...

Hahr, August, Konsthistoriker (1868 – 1947)

1 Hahr, August, f 29 okt 1868 i Dingtuna (Vm), d 21 maj 1947 i Gävle. Föräldrar: länsagronomen direktör Adolf Robert August H o Ragnhild Hilma Theresia Ljung. Mogenhetsex vid Västerås h a l 18 maj 88, inskr vid UU 21 sept 88, jur fil ex 13 sept 89, FL 29 maj 97, disp 27 maj 98, FD 31 maj 98, allt vid UU, sekr i SAK 98–99, lär bl a vid Tekn skola...

Hoppe, K Ragnar J, Konsthistoriker (1885 – 1967)

Hoppe, Knut Ragnar Johan, f 19 maj 1885 i Malmö, S:t Petri, d 22 juni 1967 i Sthlm, Osc. Föräldrar: fabrikören Fritz Conrad Magnus H o Olga Gullberg. Mogenhetsex vid Lunds privata elementarskola 3 juni 09, inskr vid LU 2 okt 09, FK där 14 sept 11, amanuens vid LU:s konstmus 1 jan 11—31 dec 16, FL vid LU 15 sept 16, amanuens vid Nationalmuseum 1 febr 17, SvD:s ord konstanmälare 19—20, intende...

Hultmark, Emil F G, Konsthistoriker, Konstsamlare (1872 – 1943)

Hultmark, Emil Fredrik Gottfrid, f 15 dec 1872 i Skeda, Ög, d 31 dec 1943 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: folkskollär Fredrik Alfred Andersson o Emma Catharina Andersdtr. Elev vid h a l i Linköping, studier vid UU ht 92—vt 97, studieresor i Europa 97— 00, inskr vid univ i Berlin april 01, studier i konsthist, litt:hist, filosofi o estetik där till okt 03, studier i London, Heidelberg, Italien 0...

Josephson, Ragnar, Författare, Konsthistoriker, Teaterdirektör (1891 – 1966)

7 Josephson, Ragnar, brorson till J 5, f 8 mars 1891 i Sthlm, Mosaiska, d 27 mars 1966 i Lund. Föräldrar: bokhandl Victor Mauritz J o Ann Sofi Valentin. Mogenhetsex vid h reallärov på Norrmalm vt 09, inskr vid UU 10 sept 09, FK där 28 maj 12, amanuens vid konstsaml:arna där 1 mars 15—14 sept 18, ordf i Estetiska fören i Uppsala 16—...

Kjellberg, Ernst G U, Konsthistoriker, Arkeolog (1891 – 1938)

3 Kjellberg, Ernst Gustaf Ulrik, son till K 2, f 23 febr 1891 i Uppsala, d 5 aug 1938 i Sthlm, Kungsh. Mogenhetsex vid Uppsala h a l vt 09, inskr vid UU ht 09, FM där 30 maj 13, vik lektor i latin o grekiska vid Strängnäs h a l 3 nov 13—vt 14, timlär i latin vid Uppsala gymn för flickor ht 14—vt 18, FL vid LU 31 maj 19, amanuens vid NM 1 juli 19—31, t...

Lindblom, Andreas A F, Konsthistoriker (1889 – 1977)

2 Lindblom, Andreas Adolf Fredrik, bror till L 1, f 8 febr 1889 i Askeby, Ög, d 22 mars 1977 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid hal i Linköping 6 juni 07, inskr vid UU 16 sept 07, eo amanuens vid konstmus där 10 okt 08, amanuens vid VHAA o Statens hist mus i Sthlm 1 jan 10, FK vid UU 31 mars 10, inskr vid StH 9 dec 13, underlöjtn i Förs...

Loos, Viggo S, Tidningsredaktör, Konsthistoriker (1895 – 1974)

Loos, Viggo Sebastian, f 12 maj 1895 i Malmö, S:t Pauli, d 29 maj 1974 i Ystad (kbf i Löderup, Krist). Son till Hilda Olsson o fosterson till stuveriarbetaren Nils Sörensson o Cecilia Nilsdtr. Medarb i Skånetidn Dagen 16, red:sekr vid Norrköpings Tidn:ar 20, inskr vid StH 12 febr 29, ordf i Norrköpings teaterfören 33–38, studentex vid latingymn i Lun...

Looström, C Ludvig, Konsthistoriker, Kulturhistoriker (1848 – 1922)

Looström, Carl Ludvig, f 2 febr 1848 i Sthlm, Maria, d 26 aug 1922 där, Klara. Föräldrar: åldermannen Claes Fredrik L o Lovisa Julina Theresia Wall. Studentex vid Sthlms gymn 19 maj 68, inskr vid UU 21 sept 68, FK där 19 april 73, extra lär vid Katarina lägre elementarlärov i Sthlm 73–74, vid Sthlms gymn ht 74, amanuens vid Sv slöjdf&o...

Malmborg, Boo F, Konsthistoriker, Genealog (1905 – 1980)

von Malmborg, Boo Fredrik, f 5 dec 1905 i Gävle, d 21 okt 1980 i Sthlm, Matt. Föräldrar: majoren och brandchefen Otto August v M o Ingeborg (Inga) Eva Maria Schough. Studentex vid Palmgrenska skolan i Sthlm 15 maj 25, inskr vid StH ht 25, FK där 15 dec 28, intendent vid kulturhist fören:s museum i Gävle 30–34, anställd vid Gävleborgs l&...

Malmström, Bernhard Elis, Poet, Litteraturhistoriker, Konsthistoriker, Estetiker (1816 – 1865)

1 Malmström, Bernhard Elis, f 14 (enl fdb 12) mars 1816 i Tysslinge, Ör, d 21 juni 1865 i Uppsala, Domk. Föräldrar: ekonomidir Carl Adolf M o Hedvig Ulrika Styffe. Inskr vid UU 27 febr 35, dimissionsex 20 maj 37, FK 9 dec 40, disp 3 juni 42, mag 14 juni 42, amanuens vid konstmus 42, doc i estetik 14 maj 43, tf prof i samma ämne vt 48

Mandelgren, Nils Månsson, Tecknare, Konsthistoriker, Fackskolegrundare (1813 – 1899)

Mandelgren, Nils Månsson, f 17 juli 1813 i Väsby, Malm, d 1 april 1899 i Sthlm, Kat. Föräldrar: åbon Måns Svensson o Kerstin Jönsdtr. Elev vid FrKA 3334 o 36-38, vid konstakad i Khvn 384...

Mortensen, Johan M, Litteraturhistoriker, Konsthistoriker, Estetiker (1864 – 1940)

Mortensen, Johan Martin, f 10 dec 1864 i Malmö, Caroli, d 30 nov 1940 i London, Sv förs. Föräldrar: byggmästaren Christian Mårtensson o Bothilda Månsdtr Möller. Mogenhetsex vid Malmö h a l 31 maj 84, inskr vid LU 16 sept 84, FK 31 maj 89, FL 30 maj 96, disp 15 maj 97, FD 30 maj 97, doc i litt:hist 14 juni 97, allt vid LU, tf prof i estetik samt litt:- o konsthist vid GH vt 98

Moselius, Carl David, Konsthistoriker, Konstpedagog (1890 – 1968)

Moselius, Carl David, f 14 juli 1890 i Karlstad, d 2 jan 1968 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: avd:hefen Carl Alfred M o Ebba Gerhardina Klingspor. Mogenhetsex vid h a l på Södermalm i Sthlm maj 08, inskr vid StH sept 08, FK där 20 april 12, föreläste i konsthist vid Folkbildmförb 12–14, vid Sveriges allm konstfören 14–16, vid Samf S:t Erik 17 o 22, vid Sv slöjdfören 23, vid Konsthantverkarnas g...

Munthe, Gustaf L, Skriftställare, Konsthistoriker, Konstpedagog (1896 – 1962)

9 Munthe, Gustaf Lorentz, sonsons sonson till M 1, f 3 juli 1896 i Sthlm, Hedv El, d 25 nov 1962 i Sthlm, Osc. Föräldrar: presidenten Gustaf Fredrik M o Selma Maria Augusta Munthe. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 15, inskr vid StH ht 15, FK där 30 maj 17, FL 15 dec 20, amanuens vid NM 21 — 24, lärare i konsthist vid Fören Ha...

Nordensvan, Georg G, Författare, Konsthistoriker (1855 – 1932)

2 Nordensvan, Georg Gustaf, bror till N 1, f 3 dec 1855 i Sthlm, Svea art, d 8 april 1932 där, Engelbr. Studentex vid UU 18 maj 74, volontär vid Andra livg 9 okt 74, elev vid krigsskolan på Karlberg 14 juli 75, utex därifrån i teoretiska ämnen 17 okt 76, avsked ur krigstjänsten 31 maj 77, elev vid FrKA 77-82, red:sekr i Ny ill tidn 83–86...

Nyblom, Carl Rupert, Poet, Litteraturhistoriker, Konsthistoriker, Estetiker (1832 – 1907)

1 Nyblom, Carl Rupert, f 29 mars 1832 i Uppsala, d 30 maj 1907 i Sthlm, Joh. Föräldrar: skräddaråldermannen o rådmannen Anders N o Anna Johanna Lundin. Elev vid Katedralskolan i Uppsala 40–50, inskr vid UU 21 maj 50, studentex 31 maj 50, FK 13 dec 56, disp 2 maj 57, FD 5 juni 57, allt vid UU, tf lär i tyska o svenska vid Uppsala hal ht 59–vt 60, doc i estetik vid UU 22 febr 60, företog resor...

Odelberg, C Herman, Konsthistoriker, Vice häradshövding (1840 – 1878)

3 Odelberg, Christian Herman, son till O 2, f 2 juli 1840 i Brännkyrka, Sth, d 10 mars 1878 i Sthlm, Klara. Studentex vid UU vt 58, inskr 25 maj 58, jur fil ex där 31 maj 61, eo kanslist i finansdep 61, hovrättsex vid UU 19 maj 63, eo kanslist i justitierevisionsexp, auskultant i Svea hovrätt 2 juni 63, eo notarie där 1 juli 63, v härads...

Palmgren, Nils O E, Kommunalpolitiker, Konstkritiker, Konsthistoriker (1890 – 1955)

Palmgren, Nils Oscar Emanuel, f 1 febr 1890 i Härnösand, d 1 mars 1955 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: skohandlaren Frans Oscar P o Emma Kristina Malmsten. Mogenhetsex vid h a l i Härnösand 5 juni 09, inskr vid UU 2 sept 09, vid StH vt 10, FK vid UU 15 dec 13, FM där 1 april 16, led av Sigtuna stadsfullm 17—20, v ordf där 17—18, lär vid Sigtunastiftelsens folkhögskola 17-20, 23-26, 32-36, konsta...

Paulsson, N B Gregor, Konstkritiker, Konsthistoriker (1889 – 1977)

Paulsson, Nils Bernhard Gregor, f 27 aug 1889 i Helsingborg, d 14 febr 1977 där (enl db för Viken, Malm). Föräldrar: skräddarmästaren Bernhard P o Anna Elina Ingeborg Maria Thelander. Mogenhetsex vid H a l i Helsingborg 13 juni 07, inskr vid LU 24 sept 07, FK 30 okt 09, FL 27 okt 11, disp 26 maj 15, allt vid LU, eo amanuens vid LU:s konstmuseum vt 08—vt...

Romdahl, Axel L, Konsthistoriker (1880 – 1951)

Romdahl, Axel Ludvig, f 18 mars 1880 i Linköping, d 14 maj 1951 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: rektorn FD Per Axel Cyrus R o Clara Adolfina Teresia Brogren. Mogenhetsex vid H a l i Linköping 3 juni 98, inskr vid UU ht 98, FK där 15 dec 00, e o amanuens vid NM 8 maj 031 mars 04, e o amanuens vid NordM 2 mars 0406, FL vid UU 31 jan 05, disp 29 april 05, FD där 30 maj 05...

Roosval, John (Johnny) A E, Konsthistoriker, Underofficer (1879 – 1965)

Roosval, John (Johnny) August Emanuel, f 29 aug 1879 i Kalmar, d 18 okt 1965 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren konsul John Oscar R o Johanna Augusta Kramer. Mogenhetsex vid H allm lärov för gossar å Norrmalm i Sthlm 19 maj 97, inskr vid UU ht 97, FK där 16 sept 99, studerade i Berlin 9903, e o amanuens vid NordM aug 01, anställd vid Königl Zeughaus i Berlin okt 0...

Rydberg, A Viktor, Författare, Publicist, Konsthistoriker (1828 – 1895)

Rydberg, Abraham Viktor, f 18 dec 1828 i Jönköping, Sofia, d 21 sept 1895 i Danderyd, Sth. Föräldrar: slottsvaktmästaren Johan R o Hedvig Christina Duker. Elev vid Jönköpings h lärdoms- o apologistskola 39, vid Växjö gymn sept 45, medarb i Jönköpingsbladet 47, i Gbgs handels- o sjöfartstidn (GHT) 49, i Jönköpings...

Sander, N Fredrik, Poet, Konsthistoriker, Museiman (1828 – 1900)

Sander, Nils Fredrik, f 26 sept 1828 i Vintrosa, Ör, d 30 maj 1900 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hemmansägaren o kyrkvärden Lars Nilsson o Catharina Larsdtr. Elev vid Örebro skola 39–44, i Strängnäs gymn 44–48, inskr vid UU 23 maj 48, duplikant vid Örebro h lärdomsskola ht 49–ht 50, FK vid UU 31 maj 55, ordf i Uppsala student...

Silfverstolpe, O Gunnar Mascoll, Poet, Konsthistoriker (1893 – 1942)

4 Silfverstolpe, Oscar Gunnar Mascoll, f 21 jan 1893 i Rytterne, Vm, d 26 juni 1942 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kaptenen Carl Edvard Mascoll S o Elsa Maria Gagge. Studentex vid H a l i Västerås 31 maj 11, inskr vid UU ht 11, FK 15 dec 14, FL där 30 maj 19, e o amanuens vid K husgerådskammaren o de k konstsaml:arna 16 april 18, intendent 31 dec 20, överi...

Sirén, Osvald, Konsthistoriker (1879 – 1966)

Siren, Osvald, f 6 april 1879 i Hfors, d 12 juni 1966 i Lidingö. Föräldrar: assessorn Bruno S och Sigrid Leopold. Studentex vid Kejserliga Alexanders-univ, Hfors, 15 maj 97, FK 15 april 99, disp 14 nov 00, FL 15 dec 00, FD 8 okt 02, allt vid Alexanders-univ, inflyttad till Sverige 99, e o amanuens vid NordM febr-juli 00, vid NM 10 okt 00–10 april 07, sv medborgare 13 feb...

Sohlman, P August F, Tidningsredaktör, Journalist, Konsthistoriker, Skarpskytteledare (1824 – 1874)

1 Sohlman, Per August Ferdinand, f 24 maj 1824 i Svennevad, Ör, d 5 juli 1874 i Värmdö, Sth (kbf i Sthlm, Hovförs). Föräldrar: snickarmästaren Per Erik S o Anna Katarina Gillberg. Elev vid Strängnäs gymn 39–43, inskr vid UU 14 mars 43, studentex 28 mars 43, disp pro gradu 29 april 48, mag 16 juni 48, allt vid UU, red för Studentbla...

Steneberg, Karl Erik, Konsthistoriker (1903 – 1960)

Steneberg, Karl Erik, f 21 maj 1903 i Malmö, S:t Petri, d 19 maj 1960 där (enl db för Sthlm, Hedv El). Föräldrar: direktören Gustaf Florentin S o Serafia Antolia Johansson. Studentex vid H a l i Malmö 21 maj 21, inskr vid LU 3 okt 22, FK där 30 jan 26, studier vid utländska univ febr 26–juni 29, e o amanuens vid LU:s konstmuseum 1 jan-31 dec 27, FL vid LU 15 dec 28, anställd vid NM periodvis...

34 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se