Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
(Björnram), Lars Olofsson, Krigsbefäl, Underlagman (– troligen 1572)
1. Lars Olofsson (Björnram) var med all sannolikhet bördig från Östergötland. Vi veta nämligen, att han ägde arvjord i Drothems socken vid Söderköping. Härmed stämmer synnerligen väl, att den av Mårten Helsing upptecknade traditionen om Gustav Vasas ungdom gör L. till fogde hos Erik Ryning, då hövitsman på Stäkeborgs slott i närheten av nämnda stad. Vid tiden för Stockholms kapitulation hösten...
(Forstenasläkten), Anders Lindormsson, Häradshövding, Riksmarsk, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1605)

2 Anders Lindormsson (Lindersson; i litteraturen vanligen Lennartsson), d 17 sept 1605 i slaget vid Kirkholm. Föräldrar: ryttmästaren Lindorm Torstensson o Margareta Andersdtr (Ekeblad). Bland hertig Karls hovfolk åtminstone från 1588, ryttmästare 20 aug 1589 (enl hertig Karls kalendarium), häradsh över Dal 9 aug 1597, en av ståthållarna på Älvsborg 26 febr 1599, ensam ståth där 1 maj s...

(Grip), Birger Nilsson, Häradshövding, Riksråd, Hövitsman, Krigsbefäl (– 1565)

3 Birger Nilsson, son till G 2, d 15 mars 1565 på Tärnö i Husby-Oppunda (Söd). Häradshövd i Tjust 24 aug 25—8 maj 35 o ånyo enl uppg 45 men säkert åtminstone 6 maj 53—senast 59, riddare 12 jan 28, konungens fodermarsk senast 13 nov 29 (Upmark, s 28)—31 (Rosén), riksråd senast 16 febr 30, häradshövd i Göstrings hd (Ög) 28 okt 32—senast 43, hövitsman på...

Anders Larsson, Krigsbefäl (– 1613)

Anders Larsson till Botila, d 1613. Ryttare under hovfanan 1573; kvartermästare 1578; satt s. å. i borgrätt å Åbo slott; löjtnant för hovfanan; ryttmästare för finska adelsfanan maj 1593; deltog under Klas Fleming i klubbekriget 1596–97; var i slottsloven på Åbo slott vid dess kapitulation 1597 och fördes till S...

Bagge, Bengt, Häradshövding, Krigsbefäl (– 1577)

1. Bengt Bagge till Berga. Föräldrar: frälsemannen Halsten Månsson Bagge till Berga och Karin Slätte, dotter av Anders Nilsson till Yxneberga i Södra Möre. Avrättad i Stockholm 1577. Fogde i Handbörds och Uppvidinge härad 1556 (se riksregistr. 10 nov.)—1559; häradshövding i Sevede härad 7 sept. 1558; deltog i fälttåget i Blekinge 1564; erhöll befallning över Amund Stenssons ryttare 6 maj 15...

Bagge, Jakob, Sjöofficer, Amiral, Ståthållare, Krigsbefäl (1502 – 1577)

1. Jakob Bagge d. ä. till Boo, f. enligt den sannolikaste uppgiften 1 maj 1502, d 14 jan. 1577. Föräldrar: Tord Olofsson Bagge, en man av antagligen halländsk släkt, vilken 1522 gick i svensk tjänst, och Ingeborg Jakobsdotter, som lär ha härstammat från Norge. Erhöll 28 okt. 1532 kvitto på »all den del, han uppburit i Viken» detta år; fogde i Sollentuna, Vallentuna och Seminghundra härad s. ...

Berman, Herman, Krigsbefäl (– troligen 1439)
Berman, Herman, d sannolikt 1439 (namnes avliden 27 nov. 1440, RA) var måhända son till en Tideke Berman, som 1420 var bosatt i Söderköping. Sannolikt hade familjen invandrat till Sverige från Rostock, där en Tideke och en Henrik B. nämnas som borgare på 1380-talet. B: s sigill visar ett bomärke.
Gift senast 1432 med Gunilla Håkansdotter, dotter till Håkan Askolfsson till Korsnäs (bjälke, bela...
Boije, Göran, Diplomat, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1617)

2. Göran Boije till Gennäs, den föregåendes son, d 7 dec. 1617. Uppges ha blivit ryttmästare för en fana 1564; avfärdades i diplomatiska värv till Frankrike 1566 (återkom 10 dec); ryttmästare för en fana östgötaryttare febr. 1568—69; beseglade finska adelns trohetsförsäkran till Johan III i Borgå 2 febr. 1569; var vaktmästare 1572 och fick då beställn...

Brahe, Per, Diplomat, Lagman, Riksråd, Riddare, Krigsbefäl, Riksdrots (1520 – 1590)

1. Per Brahe d. ä., f. 1520 på Lindholm (i Södermanland?), d 1 sept. 1590 på Stora Sundby och begravd jämte sin hustru i Östra Ryds kyrka i Stockholms län. Föräldrar: Joakim Brahe och Margareta Eriksdotter Vasa. Studerade i Reval och Tyskland. Inkom ånyo till Sverige 1538; kammarråd 1539; överste mönsterherre 1542; deltog som sådan i Dackefejden; riksråd före 22 aug. s. å.; riddare efter 19 ...

Broder Svensson, Riddare, Krigsbefäl, Kapare (– 1436)

Broder Svensson, d 1436, riddare, tillhörde säkerligen samma släkt som den ryktbare Abraham Brodersson. Han deltog i Eriks av Pommern krig med hanseaterna såsom befälhavare för några kapare men blev år 1432 tillfångatagen och lär sedan länge hava suttit fängslad i Lybeck. År 1434 befinnes han vara återkommen till Sve...

Bulgrin, Joakim (Jochim Jacob)), Häradshövding, Krigsbefäl, Överstebefallningsman (– 1561)

Bulgrin, Joakim (Jochim, Jacob), d. dec. 1561. Hövitsman för Sixt von Mönichens fänika aug. 1543; erhöll ledningen av slottsbygget i Vadstena 1545 (öppet brev 26 mars); tillika fogde på. Vadstena slott 1546 (tillträdde 3 okt.) —1554 och i Sundbo härad 1550—52; erhöll jämväl befallningen i Vadstena stad 9 juni 1547; knekthövitsman 1555—56; nämner sig Gustav Vasas »köksmästare» nov. 1555; medh...

Bäck, Baltzar, Krigsbefäl, Krigsöverste (– 1618)

Bäck, Baltzar, herre till Horn och Piilois, d 1618. Föräldrar: ryttmästaren över hertig Karls ryttare Melker Bäck och Elin Henriksdotter (Speitz). Knekthövitsman; åtföljde överstama Axel Kurck och Henrik Brand till mötet med ryssarna i Viborg 1605; fogde över Västersjö lappmark och medlem av kommissionen till Finnmarken 1...

Collart (Colardh), Claude, Krigsbefäl, Kammartjänare (1500-talet – 1500)
Collart (Colardh), Claude, ofta på grund av sin franska börd kallad Gallus, f. i Champagne. Skall en tid ha tjänat under hertigen av Guise; småsven hos hertig Erik från 1557; konungens kammartjänare 1560; befälhavare för en kår med uppgift att operera i Jämtland, Härjedalen och Norge 8 dec. 1563; tillfångatagen av danskarna 22 maj 1564 och befann sig ännu 1567 i dansk fångenskap.

För bel...
de Mornay, Charles, Diplomat, Kammarherre, Krigsbefäl (– 1574)

1. Charles de Mornay, sieur de Varennes, avrättad 4 sept. 1574 på Stockholms Stortorg. Kom i svensk tjänst 1557; i legation till Polen hösten 1557—sommaren 1558; diplomatisk budbärare till sin frände C. de Dancay i Köpenhamn hösten 1558 och våren 1559 (instr. 18 mars); i hertig Eriks tjänst från 1558; sändes jämte Gustaf Johansson (Tre rosor) och Karl Holgersson (Gera) till England 1559 att ...

Djäkn, Klas Lydekesson, Häradshövding, Krigsbefäl, Slottsfogde (– senast 1437)

1. Klas Lydekesson Djäkn, är troligen den Klas Djäkn, som uppträder som domare i Tavastland 1383—90; var från 1407 häradshövding i Norrfinne och nämnes som sådan i Masku härad 1413—34; synes redan 1409 ha varit fogde på Åbo slott och förblev hövitsman där till slutet av 1434; gjorde testamente 22 jan. 1435; var d. 7 mars 1437.

G. 1) m. Elin från Orkovackis, enligt en på 1550-talet ned...

Dobblare, Nils, Fogde, Krigsbefäl (– 1570)

1. Nils Dobblare, d. 1570. Var 1553—55 rotmästare vid Stockholmsfänikan samt under ryska kriget vid Hans Krafts Smålandsfänika; chef för den nyorganiserade Jämtefänikan 1565; förde 1568 fänika i Estland, var åter i Stockholm 30 juni och chef för en fänika bland konungens trupper vid statsvälvningen i sept. s. å.; fogde på Lode, Estland, 1568—69.

Drake, Arvid Knutsson, Landshövding, Krigsbefäl, Hovjunkare (– troligen 1618)

1. Arvid Knutsson Drake, d. trol. i slutet av 1618 och säkert före 23 mars 1619, då änkan fick bekräftelse på hans förläningar. Föräldrar: fältöversten Knut Håkansson (Hand) och Märta Arvidsdotter (Drake). Upptog med Johan III:s tillstånd 26 nov. 1574 möderneättens släktnamn och förde merendels dess vapen; stallmästare hos Johan III 1576; hovjunkare 1579; ryttmästare vid Östgötafanan 3 juni ...

Fleming, Erik, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Krigsbefäl (1487 – 1548)

2 Fleming, Erik, bror till F 1, f 1487, d 14 dec 1548 på Kvidja, Pargas sn (Eg Finl), begr i Pargas kyrka. Fogde i Norrfinland 1512—20, häradsh i Piikis hd 1518, deltog i kampen mot Kristian II:s välde i Finland 1522 o senare i stockholmsskären, riksråd 3 juni 1523, ståth o hövitsman för Gustav Vasas trupper i Finland s å, lagman i Söderfinne lag...

Fleming, Klas, Häradshövding, Riksråd, Amiral, Riksmarsk, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1597)

5 Fleming, Klas (Eriksson), son av F 2, f på 1530-talet, d 13 april 1597 i Pojo sn (Nyland), begr i Pargas kyrka. Hövitsman under kriget mot Ryssland 13 febr 1556, ridd vid Erik XIV:s kröning 29 juni 1561, lagman i Söderfinne lagsaga 12 mars 1562— 1576, utnämndes till ståth i Pernau 8 juli (tilltr sen...

Fleming, Klas, Häradshövding, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1616)

6 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 3, f på 1550-talet, d 1616 på Lehtis, Virmo sn (Eg Finl). Inskr vid Rostocks univ i okt 1571, vid univ i Frankfurt a d O 1574 o i Wittenberg 6 dec s å, kammarjunkare hos hertig Sigismund 1576, häradsh i Piikis hd 1578—98, befalln:man på Nyslott 1 sept 1578—1582, beordrad att följa

Fredag, Peder, Hövitsman, Krigsbefäl (– 1525)

Fredag, Peder (Eriksson), nämnes tidigast 1514, stupade 20 juli 1525 vid Gustav I:s stormning av Kalmar slott. Borgare i Sthlm, hövitsman 1521.

Förekomsten av en »Anna Fredax» i Sthlms skottebok 1501 kan tyda på att redan F: s föräldrar bott i staden.

Färla, Åke Bengtsson, Häradshövding, Riksråd, Riddare, Ståthållare, Krigsbefäl (1530-talet – 1578)

Färla, Åke Bengtsson, f på 1530-talet (föräldrarna gifte sig i aug 1529), d 9 dec 1578 i Sthlm (begr trol 2 jan 1579 i Riddarholmskyrkan). Föräldrar: riksrådet o riddaren Bengt Nilsson o Bengta Åkesdtr (Tott). Inskr vid Rostocks univ nov 1551, vid Wittenbergs univ 17 aug 1553, vid Bolognas univ 1558, ryttmästarens löjtn vid en Upplandsfana 1561, ryttmästare för de sv skyttarna i Livland...

Gadh, Hemming, Riksråd, Hövitsman, Krigsbefäl, Präst (1450 trol omkr – 1520)

Gadh, Hemming, f i maj månad, trol omkr 1450, avrättad 16 dec (P Juusten, s 595) eller enl annan, kanske trovärdigare källa 17 dec 1520 (FMU 8, s 37; G Carlsson 1945, s 15) vid Raseborg i Finland. Fader: Olof. Inskr vid Rostocks univ 4 nov 1471, artium baccalaureus där 1473, var 1477 o ännu 1479 kansler o sekr hos biskopen i Linköping, avgick trol 1479 som riksföreståndarens sändebud till de...

Kurck (Korck), Axel, Häradshövding, Ståthållare, Krigsbefäl, Genealog (1555 – 1630)

2 Kurck (Korck), Axel, f 1555, d 30 maj 1630 (gravsten i Ulvsby kyrka, Åbo o Björneb). Föräldrar: lagmannen Jöns Knutsson o Ingeborg Tönnesdtr (Tott). Fänrik vid Mårten Boijes finska fana 76, löjtn 80, ryttmästare för finska adelsfanan 23 maj 83, häradsh i Övre Satakunda 4 sept 87—90, 13 o 16—23, i Vemo 7 aug 90—96, ståthållare i Narva 93, av kung Sigismund utn krigsöverste i Finland 20 nov ...

Melen, von, Berend, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Krigsbefäl (– 1561)

von Melen, Berend, d 2 sept 1561 på Herbsleben i Thüringen (Gillingstam, s 661). Föräldrar enl obestyrkt uppgift (DAA): Hans v M o Margrethe Bertramsdtr von Loben. Kom till Sverige 20, slagen till riddare i samband med Kristian II:s kröning nov 20, hövitsman på Stegeborgs slott nov 20dec ...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se