Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
144 träffar, sida:  1 2 3 
(Aspenäsätten), Knut Jonsson, Lagman, Drots (– senast 1347)

3. Knut Jonsson, den förstnämndes son, d före 11 okt. Riddare, riksråd; beklädde drotsvärdigheten åren 1311–16, 1322–33 eller 34 och var lagman i Östergötland 1310–16, 1330—45.

Gift med Katarina Bengtsdotter (Folkungaätten) och hade med henne flera barn; hos henne uppfostrades även den heliga Bi...

(Aspenäsätten), Ulf Jonsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– tidigast 1393)

4. Ulf Jonsson, den föregåendes sonson, d tidigast år 1393. Riddare; riksråd; häradshövding i Österrekarne; slutligen lagman i Östergötland.

Gift med Gunilla Udormsdotter (flygande pil).

(Banér), Knut Eskilsson, Lagman, Riksråd (1440-talet – 1516/1518)

2. Knut Eskilsson (Banér), den föregåendes son i hans första gifte, f. på 1440-talet, d efter 19 nov. 1516 och senast 1518 (den gängse uppgiften, att han avlivats av Kristian 11 1520, är oriktig). 

(Bielke), Axel Eriksson, Lagman, Hövitsman (– 1559)

14. Axel Eriksson (Bielke), son till B. 12 och broder till föregående, f. omkring 1500, d 1559 (före 29 juni). Häradshövding i Åkerbo härad (Östergötland) 15 juni 1531; fick i förläning Vreta kloster 13 febr. 1533, Vånga fjärding 3 sept. 1534, Bobergs fjärding i jan. 1536 (återkallad 1538), Bankekinds, Hanekind...

(Bielke), Peder Turesson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1520)

11. Peder Turesson (Bielke), broder till föregående, f. troligen på 1460-talet, d på senhösten 1520. Nämnes redan 1488; mottog riddarslaget vid konung Hans' kröning 1497 och inträdde under resningen mot densamme 1501 i riksrådet; hövitsman på Stäkeholm från 13 jan. 1506 till början av 1517; var en av Sveriges d...

(Bielke), Sten Bengtsson, Lagman, Riddare, Marsk (– 1408)

5. Sten. Bengtsson (Bielke), brorson till de tre föregående, d 1408. Föräldrar: riksrådet Bengt Turesson (Bielke) och Ingeborg Magnusdotter av Ulvåsasläkten, sedermera omgift med jarlen Erengisle Sunesson (Bååt). Riddare; marsk 1376; innehade dessutom åtskilliga domarbefattningar; bebodde tidtals den gamla släktgården Kråkerum på Ö...

(Bielke), Sten Turesson, Lagman, Riksråd, Riddare (– tidigast 1520)

10. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes son, f. senast på 1460-talet, d 1520 eller kort därefter. Nämnes redan 1488; riksråd och lagman i Västmanland från 1494 (lämnade sistnämnda befattning ej långt före sin död); riddare vid konung Hans' kröning 1497; hövitsman på Kastelholm 1506—juli 1507; därefter i fångenskap i Danmark till sensommaren 1508. ...

(Bielke), Nils Turesson, Lagman, Riksråd, Drots, Riddare (– 1364)

4. Nils Turesson (Bielke), de båda föregåendes broder, d 1364. Var år 1341 väpnare, 1343 riddare och nämnes år 1344 såsom riksråd och konungens drots; omtalas tillika såsom lagman på Öland redan 1339 samt såsom lagman i Tiohärad och i Småland; innehade efter 1357 Viborgs slott och län såsom förläning.

Gift 1) med Ingrid Sunesdotter; 2) med Marg...

(Bielke), Ture Bengtsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1414)

6. Ture Bengtsson (Bielke), den föregåendes broder, riksråd, lagman i Uppland, d troligen 1414. T. uppträder i urkunderna såsom riddare år 1388 och riksråd år 1389. Han synes hava innehaft ett stort antal domarbefattningar, i det han år 1378 säges vara vice lagman i Västmanland, år 1390 häradshövding i Lagunda härad, år 1407 och följande år häradshövd...

(Bielke), Ture Kettilsson, Lagman, Riksråd, Riddare, Kammarmästare (– mellan 1322/27)

1. Ture Kettilsson (Bielke) nämnes första gången 13 juli 1283 såsom deltagare i det stormannamöte, som Magnus Ladulås sammankallat till Hälgö, och var redan då riddare. Tre år senare (22 maj 1286) bevistade han ett nytt sådant möte i Stockholm; först 11 sept. 1288 omtalas han emellertid uttryckligen som riksråd. Efter konung Magnus' död tog han del i förmyndarstyrelsen för den unge

(Bielke), Ture Stensson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1425)

7. Ture Stensson (Bielke), son till B. 5, f. på 1370-talet eller senast i början av 1380-talet, d »tempore quadragesime» (troligen omkr. 21 febr.) 1425. Var riddare redan 1402; blev efter faderns död lagman på Öland och ägare av Kråkerum, där han framgent var bosatt (gården Rävelsta i Uppland, som var hans moders arvegods, hade han sannolikt erhållit ...

(Bielke), Ture Turesson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (1425 – 1489/90)

9. Ture Tures son (Bielke), postum son till B. 7 i dennes andra gifte, f. 1425, d mellan 1 aug. 1489 och 1 mars 1490. Riddare vid Karl Knutssons kröning 1448; riksråd senast 1450; hövitsman på Axvall 1450 (1451?)—1452; rymde till Danmark hösten 1452 och dömdes frånvarande 15 sept. 1453 såsom landsförrädare förl...

(Björnram), Lars Olofsson, Lagman, Krigsbefäl (– troligen 1572)

1. Lars Olofsson (Björnram) var med all sannolikhet bördig från Östergötland. Vi veta nämligen, att han ägde arvjord i Drothems socken vid Söderköping. Härmed stämmer synnerligen väl, att den av Mårten Helsing upptecknade traditionen om Gustav Vasas ungdom gör L. till fogde hos Erik Ryning, då hövitsman p&arin...

(Fargalt), Erik Ragvaldsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1499)

2. Erik Ragvaldsson (Fargalt), bror till föreg., nämnes 1463–94, var d. 1499. Sigillerar 1463 (2 jan., perg., RA); var på 1470-talet i Livland och hölls en tid fången där; bosatte sig i Finland; kallas häradshövding i Övre Satakunda 1479 (FMU, 4, nr 3778) och var häradshövding även 1486 (FMU, 5, nr 4068), och 1487 ...

(Fargalt), Peder Ragvaldsson, Lagman, Riksråd (– omkring 1500)

1. Peder Ragvaldsson (Fargalt), nämnes 1463—99. Föräldrar: väpnaren Ragvald Magnusson (Fargalt) och Katarina Svensdotter (Pik). Sigillerar 1463 (perg., 2 och 19 jan., RA); medlem av Helga lekamens gille i Stockholm 1471; nämnes som fogde på Stockholms slott 22 maj 1475–22 jan. 1480 (tänkeb., 1474–1483, s. 9, 226); nämnes of...

(Finstaätten), Israel Birgersson, Lagman, Riksråd (– före 1351)

4 Israel Birgersson, son av F 2 i hans 2: a gifte, f tidigast 1312 o senast sept 1314, d före 10 maj 1351 i Riga. Omyndig vid arvskiftet efter fadern 25 mars 1328, var lagman i Uppland redan 22 aug 1334, då han också nämnes bland borgensmännen för Skånes lösen och betalte 450 mark lödigt silver för sin andel, riddare mellan 29 mars 1341 o 18 nov ...

(Gera), Jöran Holgersson, Lagman, Riksråd (– 1588)

3 Jöran Holgersson eller Jöran Gera, bror till G 2, d 18 maj 1588 på Björkvik i ö Ryd (ög). Hos hertig Albrekt av Preussen i Königsberg före 39, student vid Wittenbergs univ sommaren 39 o ännu 44 (Hult; E 256 c, UUB), återkom från Tyskland till Sverige mellan 27 mars o 22 sept 50 (X 265 h, f 140, UUB), småsven hos Gustav I senast 1 maj 51, häradsh i Ö...

(Gera), Karl Holgersson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Ståthållare (– 1566)

2 Karl Holgersson eller Karl Gera, son till G 1, d 25 juli 1566 i Kumla (Ör). I skola hos hertig Albrekt i Königsberg 33—39, inskr vid Wittenbergs univ sommaren 39, småsven hos Gustav I från 42 (X 265, UUB), häradsh i Skärkinds hd (Ög) 43 o ännu 63, i slottsloven på Viborg 27 okt 55, riksråd senast 60, lagman i Östergötl så (enl Stiernman), frih 29 juni 61, »gubernator» eller ståthållare öve...

(Gumsehuvud), Gustav Karlsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1486)

Gustav Karlsson, f något av åren 1407—17 (Processus . .. canonizacionis b Katerine; jfr Engström), d 26 juli 1486. Föräldrar: riksrådet Karl Ormsson (Gumsehuvud) o Märta Gregersdtr (Aspenäsätten). Tidigast nämnd 39, fogde på Kastelholm från 40 eller 41 till 43 eller 44, riddare vid konung Kristo-fers kröning 14 sept 41, trol hövitsman på Västerås senast försommaren 48, lagman i Uppland 51 el...

(Hammerstaätten), Eringisl Nilsson, Lagman, Hövitsman, Riddare (– 1469)

2 Eringisl Nilsson, son till H 1 i hans 1 :a g, d 15 jan 1469. Uppträder tidigast 28, riksråd senast 22 jan 35, hövitsman i Östergötland våren 36, fogde på Axvall i Skärv (Skar) senast 9 juli 37, hövitsman på Ringstadaholm (vid Norrköping) i början av 39, på Stegeborg i Gryt (Ög) hösten 39— mellan 29 mars 45 o 19 jan 51 (Norden; jfr perg-brev 8 o...

(Hammerstaätten), Nils Eringislason, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1440)

1 Nils Eringislason, d 22 aug 1440 på Follnäs i Sorunda (Sth). Föräldrar: lagmannen Eringisl Nilsson (Hammerstaätten) o Margareta Bengtsdtr (Bielke). Uppträder tidigast 96 o var redan då riddare, blev lagman i Södermanland mellan 06 o 09, riksråd senast 13, hövitsman på Faxaholm (vid nuv Söderhamn) senast 19, på Ringstadaholm (vid Norrköping) aug eller sept 34 — mellan 5 maj 36 o 17 okt...

(Horn), Henrik Klasson, Diplomat, Lagman, Riddare, Ståthållare (1512/13 – 1595)

1 Henrik Klasson, f 1512 el 1513 (v Schantz), d 21 juni 1595 på Kankas, Masku, Finland. Föräldrar: riksrådet Klas Henriksson (Horn) o Kristina (Jakobsdtr?). Vid Gustav I:s hov 34, hovgesind 37, skytt 38, häradsh i Masku hd 19 maj 39—68, 72—80, 84—89 o 92—94, kammarråd 39, ledare för skattläggn i Finland 4 jan 40, i uppdrag till Nordtyskland 42—maj 43, till Danmark 21 okt 43, lagman i Söderfi...

(Leijonhufvud), Axel Stensson, Lagman, Riksråd, Ståthållare (1554 – 1619)

5 Axel Stensson, son till L 3, f 11 febr 1554 i Jönköping, d före 17 sept 1619, troligen på Rosheim, Elsass. Inskr vid univ i Frankfurt ht 71, i Padua 22 febr 72, i tjänst hos Johan III sept 81, erhöll Raseborgs grevskap 11 maj 85 (ytterligare bestämmelser 23 maj), ståthållare i Finland 85 (instruktion 21 aug 87) —89, grevetitel o fu...

(Leijonhufvud), Erik Abrahamson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1520)

1 Erik Abrahamson, d 8 nov 1520 i Sthlms blodbad. Föräldrar: riksrådet Abraham Kristiernsson (Leijonhufvud) o Birgitta Magnusdtr (Natt o Dag). Trol dubbad till riddare vid konung Hans kröning 26 nov 97, hövitsman i Västergötland 7 jan 13 o ännu 20 o därjämte på Örebro senast 10 juli 13 — försommaren 20, riksråd senast 31 aug 14 (Gillingstam 1977), häradshövding i Väne hd, Älvsb, vid obe...

(Leijonhufvud), Moritz Stensson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Drots (1559 – 1607)

6 Moritz Stensson, bror till L 5, f 10 sept 1559 på Kärra (HH 20, s 162) i Örgryte (PHT 1970, s 161), d 23 nov 1607 på Kägleholm, Ödeby, Ör (begr 17 febr 08 i eget gravkor i Örebro). Hertig Karls råd 84, häradshövd i Oppunda härad 26 juli 84— 96, lagman i Närke från 14 aug 95, ståth över Västmanland o Dalarna okt 98, ståth på Reval o över Estland sept 00—okt 02, erhöll Raseborgs grevska...

(Leijonhufvud), Sten Eriksson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Ståthållare (1518 – 1568)

3 Sten Eriksson, son till L 1, f 15 aug 1518 (HH 20, s 158), d 5 okt 1568 i Sthlm. Krigsråd (senare överste krigsråd) 38, namnes som riksråd tidigast 4 jan 40, som sekret råd (senare även överste sekret råd) från okt 40, riddare senast 8 sept 40, delegat till Frankrike 25 jan 42—juni 43, ståthållare på Jönköpings slott o över nordvästra Småland 49—62, häradshövd i Gäsene, Älvsb, åtminst...

(Lillie), Matts Ödgislason, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman (– 1442)

1 Matts Ödgislason, d 2 aug 1442 på Åbo slott. Föräldrar: frälsemannen Ödgisl Sunason (Likvidssönernas vapen) o Ramborg Staffansdtr (Ulv). Namnes tidigast 84, 99 o 05, häradsh i Selebo, Söd, senast 10 o ännu 30 samt enligt obestyrkt uppgift (Genealogica) ännu 39, riksråd sannolikt redan 13 jan 29 o säkert 12 sept 34, blev lagman i Södermanland mellan 7 maj o 30 juli 40 samt hövitsman på...

(Lillie), Gregers Mattsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare (– 1494)

2 Gregers Mattsson, son till L 1, d 24 mars 1494. Nämnes tidigast 40, riddare vid konung Kristofers kröning 14 sept 41, hövitsman på Raseborg senast 5 juni 50 — mellan 25 mars o 5 juli 52, riksråd senast 4 okt 50 (Bring; Geete), hövitsman på Rumblaborg senast 12 juni 55, lagman i Västmanland o Dalarna senast 28 nov 78 (Dipl dalek) ...

(Lillie), Knut Andersson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– 1546)

1 Knut Andersson, d 1546 mellan 29 april o 19 dec. Föräldrar: väpnaren Anders Laurensson (Lillie) o en dtr (Barbro?) till Hinse Jönsson (Svinhuvud; se Gillingstam 1968-69). Tidigast nämnd 16, en av de båda hövitsmännen för Gustav Erikssons (Vasa) krigsfolk vid Rotebro norr om Sthlm hösten 21, riksråd 2 (Berättelse ... 1523) eller 3 (GIR) juni 23, lagman i Södermanland 15 jan 26, riddare vid ...

(Lilliesparrre), Bengt Abjörnsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd (– troligen 1518)

Bengt Abjörnsson, d trol 1518 efter 29 jan (Sjödin 1967—69). Föräldrar: Abjörn Jönsson (Lilliesparre) o Ingrid Larsdtr (stjärna). Linköpingsbiskopens fogde i Småland senast 5 okt 85 (Andersson), häradsh i Vista, Jönk, senast 3 nov 92, i Lösing, Ög, möjl redan 21 maj 95 o säkert åtminstone 29 maj 99 (perg:brev) - 31 juli 13 (B 10), nämnd bland Sveriges rikes råd o män från 7 jan 06 (HSH ...

(Natt och Dag), Bengt Stensson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1450/51)

4 Bengt Stensson, son till N 2, d mellan 29 juni 1450 o 18 april (Genealogica) 1451. Tidigast nämnd 1399 (B 16) o var då riddare, blev mellan 99 o 05 innehavare av Styresholms slottslän med Ångermanland, som han lämnade 05, blev mellan 97 o 10 lagman i Närke, vilket han var ännu 50, riksråd åtminstone från 13 o ännu 50, innehavare av (Sö...

(Natt och Dag), Bo Nilsson, Lagman, Riksråd (– tidigast 1322)

1 Bo Nilsson, d tidigast 1322. Far: riddaren o lagmannen Nils Sigridsson. Riddare mellan 14 febr 11 o 19 juni 13, hertigarnas råd senast 13, lagman i Östergötland från något av åren 16–18 o ännu 20, kallas hertiginnornas råd 1 aug 18 o riksråd 28 juli 19.

G sannolikt kort efter 16 maj 1306 med Cecilia Knutsdtr, d tidigast 1350, dtr till drotsen o lagmannen i Östergötland Knut Jonsson ...

(Natt och Dag), Magnus Bengtsson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1473/77)

7 Magnus Bengtsson, son till N 4 i dennes första gifte, d mellan 19 aug 1473 o (säkert) 13 sept 1477 (sannolikt dock före 22 jan 1476, se nedan). Tidigast nämnd 22 jan 35, då med titeln väpnare, blev riddare något av åren 39–42 eller 43, varför han bör ha slagits till riddare vid kung Kristoffers kröning i Uppsala 14 sept 41, ingick i de...

(Natt och Dag), Åke Axelsson, Riksdagsledamot, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Riksmarskalk (1594 – 1655)

10 Åke Axelsson, sonsons sonson till N 8, f april 1594 på Göksholm, Stora Mellösa, Ör (Marks v Würtenberg), d 1 febr 1655 (E 1052) på Rinkesta, Ärla, Söd, begr i Stora Mellösa (Marks v W). Föräldrar: häradsh Axel Johansson o Ingel Bonde. Inskr vid univ i Helmstedt 15 mars 10, i Wittenberg 29 mars 10, kammarjunkare hos Gustav II Adolf 12,...

(Oxenstierna), Bengt Jönsson, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Riksföreståndare (– 1449/1450)

2 Bengt Jönsson, bror till O 1, d 1449 eller 1450. Nämnes tidigast 09, häradsh i Tierp i Uppland senast 26, riksråd senast 22 jan 35, lagman i Uppland från mellan 23 okt 39 o 13 jan 40, hövitsman på Ringstadaholm vid Norrköping från mellan våren 39 (jfr bd 18, s 266) o 3 aug 40, riddare sannolikt 14 sept 41, hovmästare &ari...

(Sparre av Tofta), Karl Ulfsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Hövitsman, Riddare, Riksföreståndare (1317ca – 1407)

Karl Ulfsson (Sparre av Tofta), f omkr 1317, d 17 (Messenius) nov 1407. Föräldrar: riksrådet Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta) o Cristina Sigmundsdtr (3 klöverblad). Studerade juridik i Paris (Sankt Nikolaus' av Linköping kanonisationsprocess), artium mag där (Messenius), omnämnd i Sverige tidigast 49, häradsh i Trögd i Uppland åtminsto...

(Stenbock), Erik Gustafsson, Häradshövding, Lagman, Riksråd, Kavalleriofficer, Ståthållare (1538 – 1602)

3 Erik Gustafsson (Stenbock), son till S 1, f 28 juli 1538 i Länghem, V Götaland (Malin Stures släktbok, utg av S Leijon-hufvud, PHT 1913, tr 1914, s 150), d i juni 1602 i Malmö (brev från makan, se C M Stenbock, Malin Stures bortrövande, 1916). Kammarjunkare senast 5 maj 61, frih 29 juni 61, ryttmästare för Västgöta o Smålands adelsfana 30 sept ...

Adelsköld, Johan Christian, Lagman, Landshövding (1737 – 1798)

1. Johan Christian Adelsköld, f. 13 maj 1737, d. 10 mars 1798. Föräldrar: kyrkoherden i Ravlunda Anders Thomseus och Maria Sofia Dunckler. Skrev sig före adlandet Thomée. Student i Lund 4 nov. 1752; avlade juridisk examen därstädes juni 1756. Auskultant i Göta hovrätt; e. o. kanslist i justitierevisionen 5 sept. 1757; notarie i uppfostringskommi...

Algot Brynolfsson, Lagman (senast omkring 1228 – senast 1302)

1. Algot Brynolfsson, lagmän i Västergötland, torde varit född senast omkring 1228. Hans son Brynolf valdes nämligen till biskop år 1278 och hade vid denna tid nått stadgad ålder, trettio år, och A. har väl icke före tjugu års ålder kunnat få en legitim son. Som död omtalas han i en handling av 16 dec....

And, Israel Andersson, Lagman, Riddare, Godsägare (– 1289)

1. Israel Andersson And, riddare, lagman i Tiundaland, d 1289. Namnes första gången i urkunderna 1281 såsom »herr Israel»; var då en av fastarna vid ett köpeavtal mellan konung Magnus Ladulås och biskop Anund i Strängnäs; skymtar i urkunder ett par gånger under följande år; namnes i maj 1286 tiundala...

Anund Jonsson (lejonansikte), Lagman, Riksråd, Riddare (– 1397)

Anund Jonsson (lejonansikte), f. senast på 1340-talet, d 1397 (begraven i Vadstena kloster). Son till riddaren Jon Henningsson; som 1346 var g. m. Ingeborg Anundsdotter (Sture). Nämnes som riddare 1368, riksråd 1377–96 och lagman på Öland; 1381–94.

Gift 1) med Ramborg Israelsdotter (två nedåtvända vingar), dotter till lagmannen ...

Banér, Svante, Arméofficer, Hovmarskalk, Lagman, Ståthållare (1584 – 1628)

7. Svante Banér till Djursholm och Tärnö, den föregåendes son, f. 24 jan. 1584, d. 1 apr. 1628. Erhöll undervisning av informator i hemmet; anträdde 1603 en utrikes resa; student i Frankfurt an der Oder s.å. men avbröt på grund av medellöshet studierna och ägnade sig åt krigstjänst; deltog som menig ryttare...

Banér, Axel, Lagman, Riksmarskalk (1594 – 1642)

9. Axel Banér till Herrborum, Edshammar, Braheberg och Adsel, broder till B. 78, f. sept. 1594 på Djursholm, d 12 aug. 1642 på Ulvesund (Kungsör). Åtnjöt undervisning i hemmet. Förklarades varaktig av Gustav II Adolf 1615 och antogs till dennes kammarjunkare s.å.; kammarherre; åtföljde dec. 1617 her...

Banér, Gustaf (Persson), Lagman, Landshövding, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1618 – 1689)

12. Gustaf Banér (Persson), son till B. 8, f. 24 aug. 1618, d 21 jan. 1689. B. upphöjdes 20 nov. 1651 (jämte syskon och kusiner) i friherrligt stånd, med Gamla Karleby som friherreskap; han nämnes dessutom herre till Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby, Farsta, Salis och Werpel. — Överste för Östgöta regemente till häst...

Becker von, Carl Johan, Lagman, Poet, Godsägare (1775 – 1831)

2. Carl Johan von Becker, f. 26 sept. 1775, d 25 juni 1831 på sin egendom Traneberg i Västergötland. Föräldrar: majoren Johan von Becker och Beata Ulfsparre af Broxvik. Student vid Uppsala universitet 21 febr. 1792. Auskultant i Göta hovrätt 1793; hovjunkare 1798; v. häradshövding s. å.; auditör vid Västgöta-Dals regemente 12...

Bengt Magnusson, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1294)
Bengt Magnusson, d 1294, riddare, riksråd, lagman i Östergötland, son till Magnus Bengtsson, likaledes lagman i Östergötland, tillhörde samma gren av Folkungaätten som Birger jarl, men hur nära han var släkt med denne, låter sig ej med visshet fastställas. Möjligen var Magnus Bengtsson son till Birgers broder Bengt.
Gift 1) med Margareta, d före 1275, då B. för hennes själs frälsning skänker n...
Bidz, Henrik, Lagman, Riksråd, Riddare (– 1458)
1. Henrik Bidz, till Vik i Kimito socken i Finland, d 1458. Väpnare, slagen till riddare 1441 vid konung Kristoffers kröning; häradshövding i Halikko härad; medlem av landsrätten i Åbo; från 1456 nämnd som lagman i Söderfinne; av Karl Knutsson omedelbart efter dennes upphöjelse gjord till medlem av rikets råd.
Gift med Anna Klasdotter Diekn, dotter till Klas Lydekesson Diekn, ståthållare på Åb...
Bielke, Hogenskild, Lagman, Riddare, Ståthållare (1538 – 1605)

17. Hogenskild Bielke, son till B. 15, f. 1538 på Stora Dala i Västergötland, avrättad 3 juni 1605 i Stockholm. Studerade vid Åbo latinskola 1547—50, vid universitetet i Wittenberg 1551 samt vid Odense latinskola 1554—55. Hovsven hos hertig Magnus 1556, hos Gustav I 1557...

Bielke, Svante, Lagman, Ståthållare (1567 – 1609)

20. Svante Bielke, son till B. 16 och kusin till de tre föregående, f. okt. 1567 på Hörningsholm, d 2 juni 1609 på Kråkerum. Inskriven vid Rostocks universitet sept. 1587; uppehöll sig i Venedig 21 aug. 1591; bevistade riksdagen i Uppsala 1594, Söderköping 1595 och Arboga 1597; avfärdades till Karl Gustafsson S...

Bielke, Ture Pedersson, Lagman, Riksråd, Riddare, Hovman (1514 – 1577)

16. Ture Pedersson Bielke, den föregåendes broder, f. 1514 enligt egen uppgift till Hogenskild Bielke, d 17 juni 1577 på Gäddeholm (Tureholm) i Södermanland. Erhöll 4 maj 1534 Gustav Vasas rekommendation till hertig Magnus av Sachsen-Lauenburg med anledning av sin önskan att tjäna vid dennes eller andra tyska hov. Kammarråd ...

144 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se