Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
53 träffar, sida:  1 2 
Almqvist, Ester D, Landskapsmålare (1869 – 1934)

4. Ester Dorothea Almqvist, den föregåendes kusin, f. 3 nov. 1869 i Bromma, d. 11 juni 1934 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Knut Vilhelm Almqvist och Augusta Elisabet Svahn. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1888–91; studerade å Cederströms och Börjesons elevateljé 1892–93, i Valand för Karl Larsson samt &...

Ankarcrona, S Gustaf H, Landskapsmålare (1869 – 1933)

4. Sten Gustaf Herman Ankarcrona, f. 11 maj 1869 i Huskvarna. Föräldrar: bruksägaren Adolf Emil Ankarcrona och Anna Maria Norström. Studerade vid Jönköpings h. allmänna läroverk 1883—85; elev vid konstakademin i Berlin 1886–88; har företagit upprepade studieresor under åren 1888–1901, dels till utlandet (Norge, Frankrike, T...

Ankarcrona, Henric A, Arméofficer, Landskapsmålare (1831 – 1917)

2. Henric August Ankarcrona, f. 14 sept. 1831 i Risekatslösa, d. 10 jan. 1917 i Stockholm. Föräldrar: regementskvartermästaren kammarherre Teodor Vilhelm Ankarcrona och Charlotta Stare. Genomgick Karlberg; underlöjtnant vid Svea livgarde 21 nov. 1850; löjtnant 12 apr. 1855; deltog i fransk och spansk tjänst i afrikanska fälttåg 1858–60; kap...

Arborelius, Olof P U, Genremålare, Landskapsmålare (1842 – 1915)

2. Olof Per Ulrik Arborelius, den föregåendes son, f. 4 nov. 1842 i Orsa, d 2 juni 1915 i Stockholm. Elev vid konstakademins principskola okt.–dec. 1860 samt vid dess läroverk 1861–68, då han belönades med den K. medaljen; företog som akademins resestipendiat studieresor till Düsseldorf, München, Paris och Rom 1869–72, sam...

Axelson, C Axel H, Landskapsmålare (1854 – 1892)

Axelson, Carl Axel Hampus, f. 24 okt. 1854 i Stockholm, d 10 apr. 1892 på Lunds hospital. Föräldrar: byggmästaren Johan Erik Axelson och Johanna Sofia Petersson. Elev vid konstakademins läroverk 30 aug. 1872—1876. Ledamot av konstnärsförbundet. Företog studieresor till Düsseldorf, München, Paris och Venedig 1876 samt till norra Afrika 1886. — Ogift.

Behm, Wilhelm E, Landskapsmålare (1859 – 1934)

1. Wilhelm Emanuel Behm, f. 23 febr. 1859 i Ervalla. Föräldrar: kyrkoherden Emanuel Behm och Charlotte Sofia Stenius. Genomgick fem klasser i Västerås h. elementarläroverk 1871–76; idkade förberedande konststudier, dels i konstakademiens principskola, dels i slöjdskolan i Stockholm, 1878 och 1879; elev vid konstakademiens läroverk 27 aug. 1879; ...

Belanger, Louis, Landskapsmålare (1756 – 1816)

Belanger, Louis, f. 25 aug. 1756 i Paris, d. 16 mars 1816 i Stockholm. Utbildade sig i Paris till utsiktsmålare under inflytande av bl. a. de Machy och Louis Moreau d. ä., vilken senare troligen varit hans lärare; begav sig efter resor i södra Frankrike, Schweiz och Italien samt några års verksamhet i Paris omkr. 1790 till London, där han stannade i &ari...

Berg, J Albert S, Landskapsmålare, Marinmålare (1832 – 1916)

2. Joseph Albert Soult Berg, den föregåendes son, f. 19 sept. 1832 i Stockholm, d 20 jan. 1916 därstädes. Elev vid l'Epée'ska institutet för dövstumma i Paris 1841 samt vid Manilla 21 sept. s. å.—11 juli 1848; elev vid Konstakademien 1851—53; medföljde som kadett linjeskeppet Karl XIII under  eskaderns expedition i Östersjön och Nordsjön; studera...

Berger, Johan Christian, Tecknare, Arméofficer, Landskapsmålare (1803 – 1871)
Berger, Johan Christian, f. 14 mars 1803 i Linköping, d 27 okt. 1871 i Uppsala. Föräldrar: stadsläkaren Johan Ulrik Berger och Maria Kristina Lönder. Kom i krigstjänst 26 juli 1821; sergeant vid andra livgrenadjärregementet 25 maj 1824; fänrik vid Hälsinge regemente 25 apr. 1827; erhöll penningelön 21 maj 1830; andre löjtnant 17 aug. 1833; andre kapten 23 maj 1845; stabs- adjutant vid överkomm...
Bergh, Johan Edward, Landskapsmålare (1828 – 1880)

1. Johan Edward Bergh, f. 29 mars 1828 i Stockholm, d 23 sept. 1880 därstädes. Föräldrar: kommissionären Severin Bergh och Emma Forsström. Student i Uppsala 3 mars 1846; studerade där först naturvetenskap, sedan juridik och erhöll tillika undervisning i målning av J. Way; avlade hovrättsexamen 1 juni 1849. Auskultant i Svea hovrätt 1 okt. 1849; e. o. kanslist i justitierevisionen; auskultant...

Bergström, Alfred M, Landskapsmålare (1869 – 1930)
1. Alfred Mauritz Bergström, f. 15 jan. 1869 i Stockholm. Föräldrar: gravören Jan Alfred Bergström och Hedvig Nilsson. Biträdde från sitt trettonde år sin fader som gravör och fortsatte därmed under hela sin studietid i Stockholm; elev vid Konstakademien 1 sept. 1887—30 maj 1891; erhöll sistnämnda år K. medaljen; företog en studieresa till Frankrike med akademiens mindre stipendium 1894—95. E....
Bergström, Sigge O, Landskapsmålare (1880 – 1975)
Bergström, Sigge Olof, f. 20 aug. 1880 på Munkeberg, Filipstad. Föräldrar: ingenjören och brukspatronen Karl Johan Bergström och Anna Bronell. Elev vid Filipstads 1. läroverk 1889 —94, vid Filipstads bergsskola 1894—95 och vid Örebro h. allmänna läroverk 1895—98; elev vid Valand i Göteborg en kortare tid år 1902; idkade konststudier i Värmland, Dalarna och Bohuslän 1902—04, i Paris 1904—05 och...
Billing, Lars Theodor (Tore), Landskapsmålare (1817 – 1892)
2. Lars Theodor (Tore) Billing, f. 14 okt. 1817 å Lundsgården i Kallna församling, d 30 dec. 1892 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden, hovkamreraren Kristoffer Billing och Anna Fredrika Schmidt. Student i Lund 9 dec. 1831 och påbörjade där studier för avläggande av kameralexamen; bedrev konststudier under ledning av landskapsmålaren Calmeyer samt vid konstakademien, där han läsåret 1839—40 »fi...
Bobeck (f. Kylberg), Regina S, Genremålare, Landskapsmålare (1843 – 1913)
Bobeck, Regina Sofia, f. Kylberg, f. 5 apr. 1843 på Såtenäs i Tuns socken, d 17 nov. 1913 i Tuns prästgård. Föräldrar: kaptenen ock godsägaren Lars Vilhelm Kylberg och Maria Elisabet Dorotea Ahlberg. Studerade målning i Stockholm för P. D. Holm 1874—75 och 1877—78; företog åtskilliga utrikes studieresor, bl. a. till Paris, där hon bedrev studier under ledning av J. F. L. Bonnat och F. Heilbuth...
Boberg (f. Scholander), Anna K, Landskapsmålare (1864 – 1935)

2. Anna Katarina Boberg, f. Scholander, den föregåendes hustru, f. 3 dec. 1864 i Stockholm. Föräldrar: professor Fredrik Vilhelm Scholander och Katarina Sofia Nyström.

Gift 25 apr. 1888 med arkitekten Gustav Ferdinand Boberg (se föreg.).

Dahlbom, Wilhelm S., Landskapsmålare (1855 – 1928)

2. Wilhelm Stephanus Dahlbom, den föregåendes son, f. 3 aug. 1855 i Lund, d. 15 sept. 1928 i Snogeröd. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund ht. 1864—vt. 1872; studerade konst i Paris 1874—77; elev hos E. Perséus i Stockholm 1877 och vid Konstakademien 28 aug. 1878—vt. 1882. Vistades i Göteborg och utomlands samt i Stockholm, där han var skri...

Dahlström, Carl Andreas, Landskapsmålare, Litograf, Bataljmålare (1806 – 1869)

Dahlström, Carl Andreas (Anders), f. 22 sept. 1806 i Stockholm, d. 9 sept. 1869 därstädes. Föräldrar: sockerbruksägaren Karl Fredrik Dahlström och Karolina Hellman. Elev vid Konstakademiens principskola 1817; underofficer vid Svea artilleriregemente på 1820-talet; företog en studieresa till Italien 1828—30; idkade efter återkomsten till Stockholm studier vid Konstakademien och erhöll av...

Damm, E. Bertil, Målare, Landskapsmålare (1887 – 1942)

Damm, Er i k Bertil, f. 28 juni 1887 å Stynsberg, Tierps socken. Föräldrar: inspektören Karl Johan Damm och Kristina Karolina Nilsdotter. Elev vid Katarina l. allmänna läroverk ht. 1897—vt. 1902; anställd å ritkontor 1902; elev vid tekniska skolans aftonskola 16 sept. 1903—vt. 1905 och vid dess byggnadsyrkesskola 4 nov. 1905—30 apr. 1907 samt vid Konstakademien 30 aug. 1907—vt. 1909. Verksam...

Ekström, Per (Peter, Pehr), Landskapsmålare (1844 – 1935)

Per (dp Peter; skrev sig under tidigare år Pehr) Ekström, f. 26 febr. 1844 i övre Segerstad, Segerstads sn (Kalm.), d. 21 jan. 1935 i Mörbylånga. Föräldrar: lanthandlanden och målaren Gustaf Ekström och Brita Olsdotter. Elev i folkskola; biträdde fadern som yrkesmålare; målargesäll i Kalmar 1865, tog samtidigt te...

Erdtman, Elias Henrik, Landskapsmålare (1862 – 1945)

Elias Henrik Erdtman, f. 22 okt. 1862 i Linköping, d. 20 sept. 1945 i Stockholm (Högalid). Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Henrik Erdtman och Brita Catharina (Karin) Fredrika Wiström. Genomgick sju klasser vid Linköpings läroverk; studerade vid Tekniska skolan i Stockholm samt hos E. Perséus och O. Törnå 1882–83; reste ...

Eugen Napoleon Nicolaus, Hertig, Arvfurste, Landskapsmålare (1865 – 1947)

Eugen Napoleon Nicolaus, Sveriges (till 1905 även Norges) arvfurste, f. 1 aug. 1865 på Drottningholms slott, d. 17 aug. 1947 på Waldemarsudde, Djurgården. Föräldrar: konung Oscar II och Sophia av Nassau. Hertig av Närke 1 aug. 1865; elev vid Beskowska skolan i Stockholm 1874–76; fanjunkare vid Andra (Göta) livgardet och ...

Fahlcrantz, Axel Erik Valerius, Landskapsmålare (1851 – 1925)

4. Axel Erik Valerius Fahlcrantz, den föregåendes bror, f. 5 sept. 1851 i Stockholm (Jak.), d. 14 nov. 1925 där (Klara). Mogenhetsex. i Västerås maj 1872; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å.—vt. 1873; elev vid konstakademien 31 aug. 1874—1876; led. av Konstnärsförbundet 1886— 90. — Landskapsmålare. — LFrKA 1907; RVO 1918. — Ogift.

Fahlcrantz, Carl Johan, Landskapsmålare (1774 – 1861)

1. Carl Johan Fahlcrantz, f. 29 nov. 1774 i Stora Tuna sn (Kopp.), d. 9 jan. 1861 i Stockholm (Joh.). Föräldrar: prosten Johan Fahlcrantz och Gustava de Brenner. Elev hos teatermålaren P. E. Limnell 1792; elev vid konstakademiens principskola okt. s. å.; agreé vid akademien 1802; LFrKA 1803 (vice preses 1853—56); HedLFrKA 1856; erhöll resestipendium 1805, fick 1807 tillstånd att använda det ...

Favén, Yrjö Antti, Målare, Grafiker, Tecknare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1882 – 1948)

Favén, Yrjö Antti, f. 20 maj 1882 i Helsingfors, Finland, d. 17 okt. 1948 i Stockholm (Finska förs.). Föräldrar: universitetslektorn Oskar Favén och Ida Bertha Hildegard Hjelt. Mogenhetsex. vid Finska reallyceet, Helsingfors, 1900; studier vid Helsingfors' universitet under, två år; konststudier vid Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors 1900—01; erhöll Hovingska resestipendiet 1902;...

Forssell, Victor R, Landskapsmålare (1846 – 1931)

Forssell, Victor Reinhold, f 19 juni 1846 i Sala, d 16 aug 1931 på Solsunda vilohem, Ektorp, Nacka (Sth). Moder: Beata F. Elev vid Sala elementarskola 1855—61, elev vid FrKA 1865. Landskapsmålare. — Ogift.

Gate, C O Simon, Dekorationsmålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1883 – 1945)

Gate, Carl Oscar Simon, f 10 mars 1883 i S Fågelås (Skar), d 11 maj 1945 i Orrefors, Hälleberga (Kron). Föräldrar: lantbrukaren Oskar Jonsson o Karolina Sofia Andersson. Genomgick Tekn skolan i Sthlm 1902—05, elev vid konsthögsk 1905—09, ägnade sig åt porträttmåleri, landskaps- o dekorations-måln 1909—16, konstnärlig ledare vid Orrefors glasbruk från 1916. — RVO 1926, RNO 1938, Litteris...

Gegerfelt, von, Wilhelm, Landskapsmålare (1844 – 1920)

2 von Gegerfelt, Wilhelm, son till G 1, f 9 nov 1844 i Gbg (Garnisonsförs), d 2 april 1920 i V Kamp (Krist). Studerade vid konstakad i Köpenhamn 1861—63, elev vid FrKA 14 dec 1864, studerade i Düsseldorf 1867—72, agreé FrKA 1872. Landskapsmålare. — RVO 1886.

G 1) 17 sept 1871 i Trollhättan m Wilhelmina Carolina Fogelberg, f 8 okt 1837 i Gärdhem (Älvsb), d 28 aug 1882 i Säter...

Genberg, Anton Jonsson, Landskapsmålare (1862 – 1939)

2 Genberg, Anton Jonsson, brorsdtrs son till G 1, f 20 juni 1862 i Östersund, d 8 jan 1939 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: slaktaren Pehr Jonsson o Anna Genberg. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 82—84, studerade även vid Oscar Törnås privata målarskola där, elev vid FrKA 30 aug 84—89, led av styr för Sveriges allm konstfören från 06, v ordf i Sv konstnärern...

Graffman, Carl Samuel, Landskapsmålare (1801 – 1862)

Graffman, Carl Samuel, f 23 juli 1801 i Gbg (Am:f), d 16 april 62 på Konradsberg, Sthlm (Kungsh). Föräldrar: bryggaren o handlanden Simon G o Sara Greta Sandberg. Elev vid FrKA i Sthlm från 21, agré vid FrKA 31, studier för Leon Cogniet i Paris 35. — Ogift.

Hermelin, Olof, Författare, Landskapsmålare, Fornforskare (1827 – 1913)

3 Hermelin, Olof, f 8 febr 1827 i Säby (Jönk), d 3 dec 1913 i Danderyd (Sth). Föräldrar: kammarh frih August Söderling H o Ebba Sophia Ribbing. Inskr vid UU 25 sept 46, sergeant vid livbeväringsreg 13 nov 46, furir vid Västgöta-Dals reg 20 maj 47, off:ex i Sthlm 20 dec 47, underlöjtn vid Västgöta-Dals reg 3 mars 48, löjtn 9 juli 50, drev egendomen Österby i Råby-Rekarne 53—95, agré vid ...

Hesselbom, J Otto, Landskapsmålare, EFS-predikant (1848 – 1913)

Hesselbom, Johan Otto, f 13 juli 1848 i Ånimskog (Älvsb), d 20 juni 1913 i By (Värml). Föräldrar: hemmansäg o nämndemannen Johannes H o Stina Jonasdtr. I må-larlära 66, elev vid Tekn skolan i Sthlm 68 —70, elev vid Evangel fosterlandsstift:s kolportörskola i Johannisberg, Brännkyrka, 74— 76, kolportör o pred i Norrbotten för Evangel fosterlandsstift 76—79, för Sv missions-förb 80—82, el...

Hill, Carl Fredrik, Tecknare, Landskapsmålare (1849 – 1911)

2 Hill, Carl Fredrik, son till H 1, f 31 maj 1849 i Lund, d 22 febr 1911 där. Studentex i Lund vt 70, inskr vid LU ht 70, elev vid FrKA 71—73. Målare, tecknare. — Ogift.

Holm, P Daniel, Landskapsmålare (1835 – 1903)

Holm, Per Daniel, f 11 sept 1835 i Malingsbo, Kopp, d 7 aug 1903 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: kh Alexander H o Kristina Elisabet Askergren. Elev vid Teknologiska inst i Sthlm 52, utex därifrån som byggnadsingenjör 55, maskinritare vid Köping-Hults järnvägsstation i Örebro 56—58, tecknare vid Riksmus 56—62, elev vid FrKA 57—62, agreé där 63, resor till Tyskland 64—67, uppehöll E Berghs prof...

Hullgren, C Oscar, Landskapsmålare, Marinmålare (1869 – 1948)

Hullgren, Carl Oscar, f 10 aug 1869 i Målilla, Kalm, d 27 april 1948 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: trävaruhandlaren Carl Johan H o Clara Mathilda Persdtr. Elev vid h a l i Kalmar 81—85, elev vid Axel Kulles målarskola i Sthlm 87—88, vid FrKA 88—93, studerade för H Herkomer i London 93 o i Paris 94, studerade grafik för A Tallberg vid FrKA 95—96, hertigliga medaljen där 96, k medaljen 97, resa...

Kolthoff, Kjell G A H, Skriftställare, Landskapsmålare, Konservator (1871 – 1947)

2 Kolthoff, Kjell Gustaf Adolf Henrik, son till K 1, f 29 aug 1871 i Uddevalla, d 28 febr 1947 i Rasbo, Upps. Läroverksstudier i Uppsala, deltog i upprättandet av Biologiska mus, Sthlm, 93, chef för K:s naturaliemagasin, Uppsala (ab från 10) 05–32. — Skriftställare, landskapsmålare.

G 24 okt 05 i Gbg, Domk, m Elna Morell, f 26 juli...

Krouthén, Johan F, Landskapsmålare, Porträttmålare (1858 – 1932)

Krouthén, Johan Fredrik, f 2 nov 1858 i Linköping, d 19 dec 1932 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Johan Conrad K o Hilda Amalia Åberg. Elev vid FrKA:s principskola 75— 78, vid FrKA 78—81, vid E Perséus målarskola, studieresor till Danmark, Frankrike, Belgien o England 81—83, led av Konst-närsförb 86—02.

G 1) 25 juli 86 i Slaka, Ög, m Hulda Vilhelmina Ottosson, f 31 aug 68 i S:t Lars, Ög...

Krumlinde, C Olof T, Landskapsmålare (1856 – 1945)

Krumlinde, Carl Olof Theodor, f 31 mars 1856 i Ängelholm, d 25 okt 1945 i Helsingborg. Föräldrar: förste lantmätaren Hans Jacob K o Hulda Evelina Sofia Hallberg. Elev vid FrKA 76—80, studier i Düsseldorf o Paris 81—82, bosatt i Khvn vintern 82— 83 o 88—99, i Helsingborg från 99.

G 2 febr 92 i Khvn, Holmens kirke, m Hilda Henriette Marie Bjering, f 28 sept 65 där, Helligånds sogn, d 15...

Kruse, Ole W T, Dekorationsmålare, Landskapsmålare (1868 – 1948)

Kruse, Ole Waldemar Thisenius, f 13 maj 1868 i Haderslev, Danmark, d 29 nov 1948 i Bokenäs, Göt. Föräldrar: målaren Johannes Thisenius Svinton K o Maren Petersen. Utbildning som yrkesmålare i faderns verkstad, gesäll 87, yrkesmålare i Sthlm 96—99, verksam i Gbg 01-—25, i Bokenäs, Göt, från 25. — Konstnär.

G 17 jan 21 i Gbg (borgeri; kyrkligt 22 jan 21 i Kristuskirche, Hamburg, Tysklan...

Kärfve, Fritz E, Dekorationsmålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1880 – 1967)

Kärfve, Fritz Edvard, f 12 sept 1880 i Malmö, S:t Petri, d 15 okt 1967 där, Slottsstaden. Föräldrar: husägaren Lars K o Kerstin Svensson. Studier vid Konstnärsförb:s skola i Sthlm 99—01, Académie Golarossi, Paris, 04—05 o i Khvn 07—09. Konstnär.

G 30 april 12 i Malmö, S:t Petri, m Sigrid Martina Sjögren, f 14 okt 86 i Virestad, Kron, dtr till handl August S o Karolina Petersdtr.

Larson, S Marcus, Landskapsmålare (1825 – 1864)

Larson, Simon Marcus, f 5 jan 1825 på Lilla Örsätter, Åtvid, Ög, d 26 jan 1864 i London (enl db för Karlstorp, Jönk). Föräldrar: rusthållaren Arvid L o Eva Sophia Fridman. Elev vid katedralskolan i Linköping vt 35—vt 39, sadelmakarlärling i Sthlm 42, gesäll 46, elev vid FrKAis antikskola 46, modellskola okt 48—49, vik teckndärare i Helsingborg 49, studerade i Düsseldorf 52—55 o 5...

Liljefors, Bruno A, Landskapsmålare, Djurmålare (1860 – 1939)

1 Liljefors, Bruno Andreas, f 14 maj 1860 i Uppsala, d 18 dec 1939 där. Föräldrar: handelsmannen Anders L o Maria Margareta Lindbäck. Elev vid FrKA 29 aug 79-mars 82, studieresa till Tyskland, Italien o Frankrike 83, till Frankrike 84 o 87, förest för Valands målarskola, Gbg, sept 88-maj 89. — LFrKA 20, Tessinmedaljen i guld 25, fil hedersdr vid UU 16 sept 27.

G 1) 25 mars 1887 (...

Lindberg, C Harald, Tecknare, Landskapsmålare, Marinmålare, Porträttmålare (1901 – 1976)

Lindberg, Carl Harald, f 26 jan 1901 i Björkö-Arholma, Sth, d 4 aug 1976 i Sthlm, Kat. Föräldrar: skepparen Carl Petter L o Hanna Elvira Sofia Carlsson. Lättmatros 18 — 22, studier vid Edward Berggrens konstskola 22-23, vid FrKA 24-29, vid Maison Watteau, Paris, 32. Konstnär.

G 11 sept 1927 i Sthlm, Ty, m Märta Henrietta Raap, f 19 mars 1908 där, Ad Fredr, dtr till litografen Alf...

Lindholm, Berndt A, Landskapsmålare (1841 – 1914)

Lindholm, Berndt Adolf, f 20 aug 1841 i Lovisa, Finland, d 5 maj 1914 i Gbg, Vasa. Föräldrar: magistratssekr Berndt Otto L o Elisabeth (Betty) Edberg. Studentex i Abo 62, konststudier i Düsseldorf 63—64, i Karlsruhe 65—66, i Paris 67 — 70 o 73 — 76, bosatt i Gbg från 76, intendent vid Gbgs konstfören 78—86, vid Gbgs museums konstavd 78—06, förest för Gbgs museums ritskola 79 — 86, inspektor ...

Lindman, K Axel, Etsare, Landskapsmålare (1848 – 1930)

Lindman, Knut Axel, f 20 dec 1848 (enl fb for Öregrund), d 22 sept 1930 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kassören Knut August L o Johanna Carolina Sahlin. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 71, elev vid FrKA hösten 71–hösten 75, genomgick L Loewenstams etsningskurs i Sthlm 75, studier i Frankrike 75–dec 79, åter i Sverige 80, bosatt i Sthlm från 83,...

Lindström, A Fredrik (Fritz), Landskapsmålare, Porträttmålare (1874 – 1962)

Lindström, August Fredrik (Fritz), f 5 juli 1874 i Sthlm, Hedv El, d 4 jan 1962 i Arvika. Föräldrar: kamreren August Fredrik L o Emma Harmonia Sofia Selander. Lärling hos dekorationsmålaren Carl Grabow i Sthlm, elev vid Konstnärsförb:s skola där 92 — 94 o 95-96, vid Valands konstskola i Gbg 94-95, vid Kristian Zahrtmanns konstskola i Khvn 96—97, led av Konstnärsförb 96—00 o från 01, studiere...

Martin, Elias, Genremålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1739 – 1818)

1 Martin, Elias, dp 8 mars 1739 i Sthlm, Ty, d 25 jan 1818 där, Ad Fredr. Föräldrar: snickaråldermannen Olof M o Ulrica Haupt. Snickarlärling i faderns verkstad, elev hos ämbetsmålaren F C Schultz 5961, ornamentsritare o teckn:lärare vid skärgårdsflottan på Sveaborg juni 6365, studier...

Nilsson, Vera M A, Tecknare, Landskapsmålare (1888 – 1979)

Nilsson, Vera Märta Amalia, f 1 juni 1888 i Jönköping, Västra, d 13 maj 1979 i Sthlm, Maria. Föräldrar: kronofogden Karl Albert N o Anna Dorothea Amalia (Ada) Sjögren. Studier till teckn:lär vid Tekn skolan, Sthlm, 06–09, studier för Carl Wilhelmson vid Gbgs musei rit- o målarskola (Valand) 10, för H Le Fauconnier vid La Pale...

Nilsson, Axel R, Landskapsmålare, Museiman (1872 – 1924)

Nilsson, Axel Rudolf, f 11 aug 1872 i Källtorp, Malm, d 21 febr 1924 i Gbg, Vasa. Föräldrar: godsförvaltaren Nils Peter N o Charlotte Richter. Mogenhetsex vid Lunds hal 91, inskr vid LU 21 sept 91, amanuens vid Kulturhist museet i Lund 93–99, restau-rator av LU:s konstsamkar 98, ordnade o katalogiserade Hallands museums samkar 00

Nordgren, Axel W, Landskapsmålare (1828 – 1888)

Nordgren, Axel Wilhelm, f 5 dec 1828 i Sthlm, Livg till häst, d 12 febr 1888 i Düsseldorf, Tyskland. Föräldrar: konstnären Carl Wilhelm N o Johanna Amalia Rantell. Elev vid FrKA 4548, verksam i Düsseldorf från 51. Agré vid FrKA 62, LFrKA 68.

G 1857 (Hofberg) m Anna Mariane Natalie...

Palm, Gustaf Wilhelm, Landskapsmålare, Teckningslärare (1810 – 1890)

Palm, Gustaf Wilhelm, f 14 mars 1810 i N Åsum, Krist, d 20 sept 1890 i Sthlm, Klara. Föräldrar: underofficeren Adolf Wilhelm P (Sv biogr lex) o Christina Ulrika Bergström. Elev vid FrKA 28–37, bosatt i Rom juli 41–dec 51, tillfällig lär vid FrKA:s elementarteckn:skola 17 dec 59, ord lär där 7 mars 60–dec 78, v prof i teckn vid FrKA 2...

53 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se