Född
Död



Bläddra bland yrken
Rensa formulär
14 träffar, sida:  1 
Bengtsson, Jöns, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Landstingspolitiker (1837 – 1919)
Bengtsson, Jöns, f. 16 maj 1837 i Gullåkra, Brågarps socken, d 8 aug. 1919 därstädes. Föräldrar: hemmansägaren Bengt Mårtensson i Gullåkra och Mätta Andersdotter. Hemmansägare å Gullåkra n: o 1 maj 1858; ordförande i Brågarps sockens kommunalstämma och kommunalnämnd 1865—1908; landstingsman 1870—1913 och var därunder i många år ledamot av landstingets finansutskott; ledamot i lasarettsdirektio...
Klingspor, Philip O L, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landstingspolitiker, Lanthushållare (1845 – 1924)

3 Klingspor, Philip Otto Leonard, sonsons son till K 1, f 23 sept 1845 i Norrköping, d 12 jan 1924 i Sthlm (enl db för Örtomta, Ög). Föräldrar: godsäg greve Otto K o Mathilda Ulrica Maria Montgomery. Kadett vid krigsakad på Karlberg 19 maj 62, utex 20 febr 67, underlöjtn vid livreg:s husarkår 8 mars 67, vid 1:a livgrenadjärreg 21 febr 68, löjtn 1 maj 74, ordonnansoff vid 2:a militär-distns s...

Larsson, Carl Anders, Riksdagsledamot, Statsrevisor, Landstingspolitiker (1819 – 1894)

Larsson, Carl Anders, f 17 april 1819 i Mjölby, d 2 okt 1884 i Flistad, Ög. Föräldrar: sågaren Lars Andersson o Fredrika Magdalena Nordström. Bokhållare vid kvarnen Stuverummet omkr 37, renskrivare i Östergötlands läns landskansli 38—39, uppbördsskrivare på skilda platser i Ög 39—42, kommissionär, sakf&...

Larsson, Liss Olof, Riksdagsledamot, Landstingspolitiker (1838 – 1896)

Larsson, Liss Olof, f 17 jan 1838 på Lissgården, Västannor, Leksand, Kopp, d 12 sept 1896 där. Föräldrar: hemmansägaren rdgm Liss Lars Olsson o Kerstin Andersdtr. Anställd vid skiftesverket i Kopparbergs län 54—64, landstingsman 65—66 o från 68 (ordf från 91), led av AK (utom 87 B; jfr nedan) 67—90 (tillf utsk 68, statsutsk 71— 90, v ordf där 90, särsk utsk 83, AK:s ensk utsk 86, v talm...

Larsson, Nils, Lantbrukslärare, Riksdagsledamot, Landstingspolitiker, Lantburksskriftställare (1877 – 1969)
Larsson, Nils, f 20 maj 1877 i Månslunda, Fågeltofta, Krist, f 16 april 1969 i Västerstad, Malm. Föräldrar: åbon Lars Nilsson o Ingår Larsson. Elev vid lägre allm lärov i Ystad 88—91, genomgick kurs vid Rösiösko-lan, Ramsjöholm, Svarttorp, Jönk, 97, inköpte egendomen Dala, Västerstad, Malm, 00, drev Skånska lantbruksskolan där 01— 41, landstingsman 10—12, led av AK 14. — Iqml 47.
G 14 juni 02 ...
Levin, Pehr Axel, Läkare, Landstingspolitiker, Hydroterapeut (1821 – 1891)

1 Levin, Pehr Axel, f 2 nov 1821 i Muskö, Sth, d 3 jan 1891 (enl db för Floda, Söd) i Sthlm. Föräldrar: godsagaren Pehr Ludvig L o Lovisa Gustafva Strandman. Elev vid Sthlms gymnasium, inskr vid UU ht 39, med fil kand 8 dec 41, underläk vid allm garnisonssjukhuset 1 okt 42—1 april 43, MK vid UU 14 maj 45, disp där 24 mars 47, ML där 27 mars 47, MD:diplom (utan promotion) 47, amanuens vi...

Liljencrants, Gustaf (Gösta) F, Arméofficer, Hovmarskalk, Landshövding, Landstingspolitiker (1801 – 1869)

2 Liljencrants, Gustaf (Gösta) Fredrik, sonson till L 1, f 7 nov 1801 på Sandbro, Björklinge, Upps, d 8 mars 1869 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: landsh greve Johan Wilhelm L o Johanna Beata v Engeström. Kadett vid Karlberg 16 maj 15, utex 22 sept 18, löjtn vid Livg till häst 4 sept 22, ordonnansofficer hos konungen 4 febr 28, ryttm...

Lind, Anders Petter, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Landstingspolitiker (1828 – 1888)

Lind, Anders Petter, f 19 april 1828 i Tanum, Göt, d 8 maj 1888 i Sthlm (enl db för Tanum). Föräldrar: rdgm Tobias L o Maria Margareta Hansdtr. Hemmansägare på fadernegården Kustorp i Tanum, led av Gbgs o Bohus läns landsting 69-72, 79-80 o 82-87, av AK från 76 (utom vaderiksdagen 87; led av tillf utsk 77-79, 81 o 84, av lagutsk 88). G 8 okt 1856 i Tanum m Anna Elisabeth Carlsdtr, f 4 o...

Lindeberg, Otto, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Landstingspolitiker (1863 – 1947)

1 Lindeberg, Otto, f 17 sept 1863 i Nyköping, d 27 jan 1947 där. Föräldrar: bryggaren Gustaf Albert L o Augusta Charlotta Lagerwall. Mogenhetsex vid h a l i Nyköping vt 82, inskr vid UU 3 okt 82, övertog ledn av faderns bryggeri 87, led av stadsfullm i Nyköping 93—32, v ordf i drätselkammaren 97—06, ordf o verkst led där 07—30, led av styr för teaterbolaget i Nyköping 00—32, ordf där 00...

Linders, Sven, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Trädgårdsmästare, Landstingspolitiker, Jordbruksminister (1873 – 1932)

Linders, Sven, f 14 febr 1873 i Nevishög, Malm, d 16 dec 1932 i Lund (enl db för Nevishög). Föräldrar: lantbrukaren Nils Andersson o Ingår Olsdtr. Trädgårdsmästare o jordbrukare i Nevishög, led av AK 09—17, av FK från 27 (jordbruksutsk 12-17 o från 27, första särsk utsk 27, särsk utsk 28 o 30), led av M...

Munktell, J Theofron, Mekaniker, Landstingspolitiker (1805 – 1887)

3 Munktell, Johan Theofron, sonsons son till M 1, f 22 mars 1805 i Kärrbo, Vm, d 2 juli 1887 i Eskilstuna. Föräldrar: prosten Johan Fredric M o Christina Charlotta Nohrborg. Anställd vid K myntverket 22, vid G Brolings (bd 6) degelstålverk 23, verkmästare vid K myntverket 26, arrenderade Brolings degelstålverk 29—37, ledare för Eskilstun...

Nilsson, Sven, Riksdagsledamot, Landstingspolitiker (1831 – 1891)

Nilsson, Sven, f 4 nov 1831 i Everöd, Krist, d 4 nov 1891 där. Föräldrar: åbon o rusthållaren Nils Olsson o Sissa Bondesdtr. Ägare av hemman i Everöd från 57, led av Kristianstads läns landsting från 62, v ordf 8183, ordf där från 84, led av AK från ...

Persson, Anders, Riksdagsledamot, Statsrevisor, Landstingspolitiker (1835 – 1917)

Persson, Anders (i Mörarp), f 24 dec 1835 i Bårslöv, Malm, d 1 mars 1917 i Helsingborg (enl db för Mörarp, Malm). Föräldrar: åbon Per Nilsson o Anna Jönsdtr. Lantbrukare o ägare av hemman i Mörarp från 59, kom-munalordf där 63–90, led av AK 70–96 (led av tillf utsk 72, 74 o 78, av lagutsk 75-84, statsrevisor 79–80, led av statsutsk 85–92 lagt o 93–95, v ordf där 92 lagt o 93–95, led av AK:s ...

Sodenstierna, Anna L, Landstingspolitiker, RFUB-ordförande (1901 – 1981)

Sodenstierna, Anna Lovisa, f 5 mars 1901 i Falun, d 3 okt 1981 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kamreraren Carl Sandström o Josefina Johanna Lovisa Roman. Led av Sthlms läns landsting 51–58, av styr för Riksförb för utveckl:störda barn (RFUB, senare FUB) 56, ordf där 58–62.

G 28 mars 1929 i Ramsele, Vnl (enl vb för Sthlm, Gust ...

14 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se