Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
142 träffar, sida:  1 2 3 
Anderson, Johan, Lantbrukare, Riksdagsman (1826 – 1902)

Anderson, Johan, i Tenhult, f. 21 jan. 1826 i Torp i Öggestorps socken, d 29 sept. 1902 i Rogberga. Föräldrar: hemmansägaren Anders. Johanson och Maja Lena Johannisdotter. Kronofjärdingsman 1847–75; ledamot i ägodelningsnämnden, i direktionen för Jönköpings läns sjukhus och i direktionen för samma läns brandstodsbolag; ko...

Andersson, Peter, Kommunalpolitiker, Lantbrukare, Riksdagsman (1838 – 1894)

Andersson, Peter, i Högkil, f. 30 jan. 1838 i Håbols församling, d. 1 juni 1894. Föräldrar: hemmansägaren Anders Petersson i Högkil och Kajsa Magnusson. Hemmansägare; kommunalordförande; landstingsman; ledamot av riksdagens andra kammare för Tössbo och Vedbo domsaga av, Älvsborgs län 1882–84 samt 1888–94 och var d&...

Andersson, Hans, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1848 – 1919)

Andersson, Hans, i Västra Nöbbelöv, sedermera i Skivarp, f. 24 aug. 1848 i Snårestad. Föräldrar: hemmansägaren Anders Hansson och Gertrud Persdotter. Lantbrukare i Snårestad 1869, i Västra Nöbbelöv 1874 och i Rosenhill, Skivarp 14 mars 1908; v. ordförande i kommunalnämnden i Snårestad; ledamot av riksdagens andra kammar...

Andersson, Jonas, Lantbrukare, Kommunalman, Riksdagsman (1810 – 1887)

Andersson, Jonas, i Häckenäs, f. 29 sept. 1810 i Undenäs, d. 4 febr. 1887 i Häckenäs, Rogslösa församling. Föräldrar: hemmansägaren Anders Persson i Lilla Måshult och Maria Abrahamsdotter. Överflyttade omkring 1828 med föräldrarna till Askersunds landsförsamling; dräng å hemmanet Häckenäs; ä...

Andersson, Ola, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Riksdagsman (1837 – 1919)

Andersson, Ola, i Nordanå, sedan Burlöv och Malmö, f. 2 nov. 1837 i Nordanå, Görslövs socken. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jönsson och Karna Olsdotter. Inlöste fädernehemmanet i Nordanå av syskonen 1860 samt erhöll köp å hustruns andel i Burlöv 1876; kommunalstämmans ordförande dec. 1862; le...

Backman, Anders, Skriftställare, Lantbrukare, Lärare, Frikyrkopredikant (1858 – 1922)

Backman, Anders, f. 22 juni 1858 i byn Önsta i Oviken. Föräldrar: odalstorparen och soldaten Olof Backman och Kerstin Hägglund. Avflyttade från Oviken till grannsocknen Myssjö 1872, där fadern köpt ett större torp, och erhöll där folkskoleundervisning 1873; genomgick den fyra månader långa kursen i länets småskole...

Bengtsson, Jöns, Kommunalpolitiker, Landstingspolitiker, Lantbrukare, Riksdagsman (1837 – 1919)

Bengtsson, Jöns, f. 16 maj 1837 i Gullåkra, Brågarps socken, d 8 aug. 1919 därstädes. Föräldrar: hemmansägaren Bengt Mårtensson i Gullåkra och Mätta Andersdotter. Hemmansägare å Gullåkra n: o 1 maj 1858; ordförande i Brågarps sockens kommunalstämma och kommunalnämnd 1865—1908; landstingsman...

Bengtsson, Jon, Lantbrukare, Riksdagsman (1719 – 1797)

Bengtsson, Jon, f. 1719 i Ströby (döpt 31 maj), mördad 5 apr. 1797. Föräldrar: fjärdingsmannen Bengt Nilsson och Malin Jonsdotter. Ägde Ströby i Skatelövs socken samt ett hemman vid Nöbbeleds gästgivargård nära Växjö; nämndeman; riksdagsman i bondeståndet för Albo, Kinnevalds och Norrvidinge hära...

Bjerkander, Gustaf, Lantbrukare, Riksdagsman (1811 – 1892)

Bjerkander, Gustaf, f. 31 dec. 1811 i Dala, Skaraborgs län, d 12 jan. 1892 i Skövde. Föräldrar: inspektören Magnus Bjerkander och Karin Högman. Vistades i Dala; inköpte gården Brismestorp i Kungslena och bodde där från år 1840 till år 1882, då han flyttade till Skövde; kommunalman i hemorten; ledamot av bondestå...

Blûm, Carl H Adolf, Lantbrukare, Jordbruksreformator (1828 – 1901)

Carl Henrik Adolf Blum, f. 10 sept. 1828 i Karlstad, d 18 juni 1901 i Linköping. Föräldrar: översten Mikael Adolf Blum och Charlotta Sofia Ulrika Mörner av Morlanda. Genomgick Karlstads läroverk och Sjögestads lantbruksskola i Östergötland. Tjänstgjorde som inspektor vid flera egendomar i Östergötland; innehade Ullvi gård i V&...

Boije, Karl Gustaf, Lantbrukare, Arméofficer, Politiker (1697 – 1769)

3. Karl Gustaf Boije (af Gennäs), f. 1697 (döpt 12 mars), d 8 aug. 1769. Föräldrar: kaptenen Johan Gustav Boije och friherrinnan Margareta Sparre. Student i Lund; seglade med holländskt skepp två år; kadett 1713, korpral 1714 och adjutant 1715, allt vid hertigens av Mecklenburg dragoner; student i Uppsala 16 febr. 1715; erhöll avsked ur den mecklenbu...

Bondesson, Per, Lantbrukare (1843 – 1921)

Bondesson, Per, f. 10 dec. 1843 i Svalövs församling, d 1 aug. 1921 i Malmö. Föräldrar: hemmansägaren Bonde Persson i Svalöv och Pernilla Persson. Åtnjöt undervisning i folkskolan. Deltog i arbetet vid fädernegården; övertog densamma 1866; nämndeman 1868−71; ordförande i kommunalnämnden 1874−82 och tidta...

Bredberg, Carl Gustaf, Hästuppfödare, Lantbrukare (1833 – 1921)

2. Carl Gustaf Bredberg, den föregåendes son, f. 13 apr. 1833 i Sala, d. 25 febr. 1921 i Stockholm. Elev vid Hillska skolan vid Barnängen i Stockholm 1844—45, vid Klara skola 1846 —47 och vid Stockholms lyceum 1848—51; kadett vid Krigsakademien 13 maj 1852; deltog i åtskilliga expeditioner i Nordsjön 1853—55; korpral 1855; avl...

Brisman, Sven, Författare, Skriftställare, Lantbrukare (1752 – 1826)

1. Sven Brisman, f. 16 dec. 1752 i Ekby, Skara stift, d. 16 juli 1826 i Skara. Föräldrar: kyrkoherden i Ekby och Utby, prosten Harald Brisman och Helena Noring. Elev vid gymnasiet i Skara maj 1768; student i Uppsala 2 febr. 1771 och därpå i Greifswald; disp. i Greifswald 18 aug. 1778 (Theses philosophicae; pres. J. Kr. Muhrbeck) och sept. s. å. (De vero et pseudopolitico; pres. J. Kr. M...

Bromée, Jöns, Lantbrukare, Kommunalman, Riksdagspolitiker (1841 – 1931)

Bromée, Jöns, f. 10 jan. 1841 å hemmanet Vårdrolet i Östnårs by. Hackas socken. Föräldrar: bonden Jöns Jönsson och Kristina Johansdotter Preusenberg. Åtnjöt under en kort tid folkskoleundervisning. Anställd hos Tunadals a,-b. 1859—62; inköpte n:o 1 Billsta, Hackas socken, 2 febr. 1864 och bedrev därstä...

Cassel, Albert V, Lantbrukare, Boskapsavlare (1857 – 1931)

Albert Victor Cassel, f.6 aug. 1857 på Hallkved i Funbo socken. Föräldrar: brukspatronen Knut Cassel och Elisabet Matilda Schwan. Elev vid Karolinska h. elementarläroverket i Örebro ht. 1870 och vid Tekniska skolan i Örebro 28 aug. 1873—1 juni 1876.; studerade vid polytekniska högskolan i Aachen 1876—78 och bedrev studier i kemi vid universitet...

Dacke, Nils, Lantbrukare, Upprorsledare (– 1543)

Dacke, Nils, var enligt Gustav Vasas uppgift en danskfödd man från Blekinge. Hans släkt bar namnet D. som familjenamn; den var stor och ansedd och bosatt på såväl småländska som blekingska sidan av riksgränsen. Hans hustru, dotter av en Gertorn, tillhörde en liknande släkt, närmast hemma i Södra Möre. D. och hans fr&au...

Danielson, Anders Peter, Lantbrukare, Riksdagsman (1839 – 1897)

Danielson, Anders Peter, f. 1 dec. 1839 på hemmanet Dyestad, Runstens socken, d. 18 dec. 1897 i Stockholm. Föräldrar: hemmansägaren Daniel Jonsson och Kajsa Larsdotter. Hemmansägare å Dyestad 1861; ordförande i Runstens församlings kommunalstämma från 1862; ledamot av Kalmar läns södra landsting från 1865 (v. ordfö...

Danielsson, Andreas (Anders), Lantbrukare, Riksdagsman (1784 – 1839)

Danielsson, Andreas (Anders), f. 14 jan. 1784 i Gingri socken, d. 22 apr. 1839 i Surte, Angereds socken. Föräldrar: rusthållaren Daniel Persson i Bräkås och Ellika Gunnarsdotter. Förvärvade genom sitt giftermål 1/4 mantal skatte Bondarp i Gingri socken; riksdagsman i bondeståndet 1809—35 och var därunder bl. a. ledamot av banko...

Darelli, af, Isac, Lantbrukare, Poet, Dramatiker (1756 – 1834)

2. Isac af Darelli, den föregåendes son, f. 19 apr. 1756, d. 16 dec. 1834 på Vängsjöberg i Gottröra församling. Ägnade sig ¦efter avslutade skolstudier åt lantbruk; övertog förvaltningen av iideikommissegendomen Vängsjöberg i Gottröra socken och Lång-hundra härad 1780; var bosatt därstädes till sin död; bevistade riksdagarna 1778, 1786, 1789, 179...

Erickson, Oskar, Lantbrukare, Riksdagsman (1847 – 1931)

Oskar Erickson, f. 10 dec. 1847 på Skälsnäs, Hults sn (Jönk.), d. 14 febr. 1931 på Bjärsby där. Föräldrar: lantbrukaren och riksdagsmannen Johan Erickzon och Sara Elisabet Rundberg. Skolgång i Eksjö läroverk; ägare av Bjärsby säteri 1891–1917; v. ordf. i Hults kommunalstämma 1874, där...

Ericsson, Johan, Lantbrukare, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1852 – 1936)

Ericsson, Johan, f. 5 juni 1852 i Vallsta, Arbrå sn (Gävleb.), d. 19 juni 1936 där. Föräldrar: hemmansägaren, riksdagsmannen Eric Ersson och Anna Johansdotter. Hemmansägare; nämndeman, led. av kyrko- och skolråd, ordf. i kommunalstämma, huvudsakligen under 1890-talet; led. av Gävleborgs läns landsting 1893–96 ...

Ericsson, Johan, Lantbrukare, Riksdagsman (1785 – 1855)

Ericsson, Johan, f. 9 maj 1785 i Grådösvedjan, Hedemora landsförs., d. 24 april 1855 där. Föräldrar: hemmansägaren Eric Jansson och Anna Andersdotter. Hemmansägare i Grådösvedjan. Uppsyningsman 1810; nämndeman från 1811; riksdagsman i bondeståndet för Näsgårds läns fögderi (Kopp.) 1812, 1815, ...

Ericsson, Ollas Anders, Lantbrukare, Riksdagsman (1858 – 1929)

Ericsson, Ollas Anders, f. 9 mars 1858 på Jonesgården i Ovanmyra by, Boda sn (Kopp.), d. 20 nov. 1929 på Ollasgården, Boda. Föräldrar: hemmansägaren Jones Eric Andersson och Anna Andersdotter. Jordbruksarbete på faderns gård, senare på eget hemman (Ollasgården); sockenskrivare i Boda på 1870-talet; ledamot av riksdagen...

Ericsson, Harald Mauritz, Lantbrukare, Bankman, Politiker (1826 – 1894)

3. Harald Mauritz Ericsson, den föregåendes son, f. 30 aug. 1826 på Ramsbergs bruk, Ramsbergs sn (Ör. o. Vm.), d. 5 febr. 1894 i Stockholm. Elev vid Hillska skolan, Barnängen, Stockholm, 1838–44; student vid Uppsala univ. 30 maj 1845; kameralex. där 10 juni 1847; e. o. elev vid bergsskolan i Falun 19 jan. 1849–14 dec. 1850; anstä...

Ericsson, P., Pehr, Lantbrukare, Riksdagsman (1815 – 1892)

Ericsson, Pehr, f. 20 mars 1815 i Vik, Idenors sn (Gävleb.), d. 17 febr. 1892 där. Föräldrar: hemmansägaren och kyrkvärden Eric Persson och Brita Persdotter. Elev vid Hudiksvalls trivialskola 1825 och genomgick tre klasser; ärvde hemmanet Vik efter sina föräldrar; nämndeman vid Forsa häradsrätt 1850; kyrkvärd 1853–88...

Erikson, Anders, Lantbrukare, Riksdagsman (1794 – 1870)

Erikson, Anders, f. 10 mars 1794 i Korserud, Skålleruds sn (Älvsb.), d. 31 mars 1870 på Nordkärr i Holms sn (Älvsb.). Föräldrar: soldaten Erik Sjöfält och Karin Andersdotter. Hemmansägare på fädernegården Annolfsbyn i Skållerud, Dalsland; kommunalt verksam; inköpte på 1850-talet Nordkärr i Holms s...

Eriksson, Gunnar, Lantbrukare, Riksdagsman (1833 – 1901)

Eriksson, Gunnar, f. 1 mars 1833 i Mörviken, Åre sn (Jämtl.), d. 11 april 1901 där. Föräldrar: hemmansägaren Erik Pehrsson och Sigrid Jönsdotter Åslund. Skolundervisning mest i hemmet; sockenskrivare i Åre 1849; inköpte 1856 sitt fädernehemman Mörviken; kyrkvärd i 24 år; led. av Jämtlands landsjämna...

Eriksson, Pehr, Lantbrukare, Riksdagsman (1799 – 1872)

Eriksson, Pehr, f. 8 sept. 1799 i Stavnäs sn (Värml.), d. 30 okt. 1872 på Nysäter, Gillberga sn (Värml.). Föräldrar: hemmansägaren Eric Olsson och Ingeborg Hansdotter. Skrivare på kronofogdekontor 1818–25; vice länsman i Gillbergs härad 1827; inköpte s. å. Nysäters hemman; erhöll kommunala uppdrag; riksd...

Ersson, Bälter Sven, Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Donator, Riksdagsman (1825 – 1900)

Ersson, Bälter Sven, f. 18 nov. 1825 i Östnor, Mora sn (Kopp.), d. 20 juni 1900 på Mora sjukstuga. Föräldrar: hemmansägaren Balter Eric Ersson och Hinders Kerstin Andersdotter. Sockenskrivare 1853–62; kommunalnämndens ordförande 1863–96; led. av landstinget i Kopparbergs län 1863–81, 1885–90; led. av bondestånde...

Ersson, Eric, Lantbrukare, Riksdagsman (1811 – 1872)

Ersson, Eric, f. 15 jan. 1811 i Vallsta, Arbrå sn (Gävleb.), d. 21 mars 1872 där. Föräldrar: hemmansägaren Erik Johansson Fors och Brita Jonsdotter. Hemmansägare; ordf. i kommunalstämma och sockennämnd; led. av kyrko- och skolråd; skolkasseföreståndare; nämndeman och häradsdomare; led. av Gävleborgs läns ...

Evers, Oscar Hugo, Lantbrukare, Generaldirektör, Riksdagsman (1833 – 1918)

Oscar Hugo Evers, f. 18 april 1833 i Göteborg (Kristine), d. 19 april 1918 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: grosshandlaren Asmus Heinrich Evers och Christina Sophia von Sivers. Elev vid realläroverket i Göteborg; anställd i faderns firma; utexaminerad från Chalmersska institutet 1851; lantbruksstudier bl. a. i Skottland; förvaltade St...

Feilitzen, von, Carl Axel Hjalmar, Lantbrukare, Lantbrukskemist (1870 – 1928)

6. Carl Axel Hjalmar von Feilitzen, son av F. 4, f. 10 okt. 1870 på Blomsfors bruk, Horns sn (Ög.), d. 7 mars 1928 på Lidingön. Mogenhetsex. vid H. allm. läroverket i Jönköping 13 juni 1889; elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1890, avgångsex. därifrån 20 okt. 1892; student vid univ. i Göttingen 16 okt. 1894; doktor phil. d&...

Feilitzen, von, Carl Henrik Jobst, Lantbrukare (1840 – 1901)

4. Carl Henrik Jobst von Feilitzen, bror till F. 3, f. 22 sept. 1840 på Vargsäter, Skeda sn (Ög.), d. 4 april 1901 i Enköping. Skolgång i Linköping; student vid Uppsala univ. 25 jan. 1859; bergsex. 14 dec. 1863; auskultant i Kommerskollegii bergsavd. och bergsnotarie 18 dec. s.å.; ritare vid Överums bruk 1864; elev vid Falu bergsskola 23 j...

Fischerström, Petter Johan, Författare, Lantbrukare (1751 – 1840)

2 Fischerström, Petter Johan, brorson till F 1, f 20 okt 1751 i Kristianstad, d 6 jan 1840 på Bo, Ronneby sn (Blek). Föräldrar: handl o bruksäg Anders F o Lucia Catharina Mesterton. Inskr vid Lunds univ 27 jan 1766, jur ex 19 dec 1767, auskultant i Göta hovrätt 7 nov 1768, kanslist 7 febr 1771, arkivarie 7 febr 1774, civilnotarie 1 april 1780, pr...

Flach, A Wilhelm, Lantbrukare, Tidskriftsredaktör (1857 – 1920)

2 Flach, Axel Wilhelm, f 16 aug 1857 på Svensksund i Konungssunds sn (Ög), d 12 juni 1920 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: kabinettskammarh Sixten Axel F o Augusta Frestadius. Mogenhetsex i Uppsala maj 1878, inskr vid Uppsala univ 23 sept s å, lantbruksutbildn på Bogesund o på Bjärka-Säby lantbruksskola, startade 1885 en mejeriaff&...

Gränebo, C Petrus V, Lantbrukare, Talman, Riksdagspolitiker (1881 – 1959)

Gränebo, Carl Petrus Valdemar, f 28 dec 1881 i Mönsterås (Kalm), d 14 okt 1959 där. Föräldrar: lantbrukaren Nils Johan Oscar Nilsson o Nanny Augusta Vilhelmina Jonsson. Folkhögskola, led av AK 17, av FK 19—51 (led av statsutsk 22—37 o 45— 51, v ordf där 37—39, av utrikesnämnden 24—35, FK:s andre v talman 29—39,...

Gudmundsson, Bengt, Lantbrukare, Riksdagsman (1804 – 1855)

Gudmundsson, Bengt, f 2 nov 1804 i Slöinge (Hall), d 30 maj 1855 där. Föräldrar: hemmansbrukaren Gudmund Olofsson i Berte kvarn o Anna Bengtsdtr. Hemmansäg i nr 1 Berte (1/2 mantal utsocknes frälse), ägde även 1/4 mantal skatte i Bänarp, Slöinge, led av bondeståndet för Årstads härad vid riksdagen 34—35 o för ...

Hansson, Joseph, Lantbrukare, Talman, Riksdagsman (– 1784)

Hansson, Joseph, f trol 16 mars 1707 el 1708 i Mossebo (Älvsb), d 5 dec 1784 där. Fader: skattebonden Hans Nilsson. Åbo på Mossebo stom, Mossebo, senast 31 (erhöll skatteköpsbrev på hemmanet 43), nämndeman vid Kinds häradsrätt 36 el 37, klockare i Mossebo (enl inventariefört 49), led av bondeståndet 40—41, 42—43...

Hedengren, Olof G, Lantbrukare, Politiker (1812 – 1870)

1 Hedengren, Olof Gabriel, f 14 jan 1812 på Riseberga, Edsberg (Ör), d 6 dec 1870 där. Föräldrar: bruksägaren Olof H o Agneta Charlotta Silfverstolpe. Inskr vid UU 18 maj 30, tjänstg som officer från 25 febr 32, utex från Mariebergs krigsskola 27 maj 35, löjtn i Svea art:reg 26 okt 36, avsked från militärtjänsten 39, &...

Hedin, Edvard L M, Lantbrukare, Missionär (1856 – 1921)

Hedin, Edvard Laurentius Maximus, f 29 maj 1856 i Kräcklinge (Ör), d 21 okt 1921 där. Föräldrar: hemmansägaren Lars Persson o Inga Sofia Ersdtr. Elev vid h a l i Örebro 67—74, arrenderade Torps egendom 79, ägare från 88, idkade mejerirörelse från 80, stiftare av Missionssällsk Helgelseförb 87, dess ordf från 87, led av AK 97—02 o 18—20, ordf i V Närkes hushålln:gille 06— 13, led av Öreb...

Henricson, August, Lantbrukare, Riksdagspolitiker (1839 – 1932)

Henricson, August, f 6 febr 1839 i Ö Eneby (Ög), d 30 april 1932 i Skärkind (Ög). Föräldrar: arrendatorn Henrik Persson o Annalisa Olofsdtr. Förvaltare på fideikommisset Engelholm i S:t Anna (Ög), därefter arrendator av herrgården Åbylund, Strå (Ög), godsägare på Karlslund, Skärkind, från 84,...

Heurlin, Sven, Lantbrukare, Riksdagsman (1796 – 1873)

Heurlin, Sven, f 17 febr 1796 i V Torsås (Kron), d 20 okt 1873 i Virestad (Kron). Föräldrar: torparen Jacob Andersson o Ingegärd Nilsdtr. Tjänade dräng från 15-årsål-dern, bl a hos klockaren Jonas Ljungdahl i Virestad 17—19, hemmansägare i Bråthult, Virestad, 20, nämndeman i Allbo häradsrätt 22—36, god man...

Hisinger, Johan, Lantbrukare, Bruksidkare, Bergsråd (1727 – 1790)

2 Hisinger, Johan (före adl Hising), son till H 1, f 31 jan 1727 i Sthlm, Nik, d 19 maj 1790 på Fagervik i Ingå sn, Nyland, Finland. Inskr vid UU 12 okt 37, auskultant i bergskoll 23 nov 47, v notarie där 49, avsked 12 sept 58, assessors titel 22 nov 58, adl 23 jan 70, bergsråds titel 13 febr 78. Bruksägare, lantbrukare.

G 1) 14 mars 56 i Åbo m...

Holten, von, Johan David, Lantbrukare, Kommunalpolitiker (1814 – 1906)

2 von Holten, Johan David, son till H 1 i hans andra g, f 24 sept 1814 i Gbg, Kristine, d 15 nov 1906 där, Domk. Inskr vid UU 15 okt 32, kansliex 5 juni 35, hovrättsex 1 dec 36, ägare till landeriet Marieholm 39—89, tillsyningsman i 6:e fattigvårdsdistr 57—77, led av allm folkskolestyr 58—91 (v ordf 67 —71, ordf 72—91), av Gbgs o Bohus läns hushålln:s...

Hörnfeldt, Per Olof, Lantbrukare, Riksdagsman (1830 – 1890)

Hörnfeldt, Per Olof, f 4 febr 1830 i Själevad, Vnl, d 14 dec 1890 där. Föräldrar: hemmansägaren o riksdagsmannen Johan H o Brita Olofsdtr. Nämndeman, häradsdomare, kommunalordf, led av bondeståndet 62 —63 o 65—66, led av AK 67—79, 82—84 o från 87 B (led av statsutsk 67—79, 82— 84 o 87B, av opinionsnä...

Ifvarsson, Carl, Lantbrukare, Riksdagsman (1818 – 1889)

Ifvarsson, Carl, f 13 febr 1818 i Våxtorp, Hall, d 27 dec 1889 i Värestorp, Ränneslöv, Hall. Föräldrar: frälselandbon Ifvar Jönsson o Pernilla Hansdtr. Frälsehemmansäg i Värestorp, Ränneslöv, 38, sexman, byordn:man, v ordf i sockenkomm för brandstod, nämndeman 42—44, bouppteckn- o auktionsförrättare, ...

Insulander, P Erik G, Agronom, Lantbrukslärare, Lantbrukare (1871 – 1939)

2 Insulander, Per Erik Gustaf, brorson till I 1, f 31 mars 1871 i Ovansjö, Gävl, f 1 maj 1939 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: folkskoleinsp FD Gustaf Bernhard I o Hilda Augusta Katarina Isoz. Mogenhetsex vid h a l i Gävle vt 89, elev vid Bjärka-Säby lantbruksskola 90—91, ord elev vid Ultuna lantbruksinst 91—93, 2:e lär vid Skaraborgs läns lantbruksskola p...

Insulander, E Ivar, Lantbrukslärare, Lantbrukare (1839 – 1919)

1 Insulander, Ernst Ivar, f 5 nov 1839 i Aspö, Söd, d 17 juni 1919 i Linköping. Föräldrar: prosten o kh Erik Johan I o Hedvig Magdalena Fidelia Chenon. Elev vid Strängnäs hal 48—60, inskr vid UU vt 60, elev vid Åkerö, Söd, 61, ord elev vid Ultuna lantbruksinst 61, utex därifrån 63, förste lär vid Blekinge l&au...

Jansson, Hans, Lantbrukare, Riksdagsman (1792 – 1854)

1 Jansson, Hans, f 7 jan 1792 i Mo, Älvsb, f 1 febr 1854 i Svanskog, Värml. Föräldrar: bonden o sexmannen Jan Larsson o Catharina Jonasdtr. Klockare i Mo, Älvsb, 09–22, hemmansäg i Låbyn, Mo, 1923, hemmansbrukare i Br&au...

142 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se